Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 6 nr 1 jan 2019

Website: www.Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website………………………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl of met het Contactformulier op de site.


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2018-12
# In de rubriek Erven: Maatman op Oude Dasseler in Lattrop


Bewoners Görtemaker (Göttert) in Tilligte (4)…

Johannes Hendrikus Reerink x 1902 Johanna Susanna HoltwijkReerink Johannes Hendrikus (1872-1941) en Johanna Susanna Holtwijk (1875-1941) op 'Göttert' Tilligte foto plm. 1928

Johannes Hendrikus Reerink, zie nr 4 hierboven, wordt als oudste zoon erfopvolger. Hij is geboren op 27 april 1872 en trouwt op 30 mei 1902 met Johanna Susanna Holtwijk van het gelijknamige erf in groot Agelo. Susanna is geboren op 15 maart 1875 en is een dochter van Albertus Johannes Holtwijk en Maria Brunninkhuis.
Uit dit huwelijk worden 10 kinderen geboren:
1. Maria Euphemia (Marie) geb. 15 juni 1903, trouwt op 8 november 1929 met Gerhardus Hendricus (Gerard) Busscher geb. 8 october 1890 op het Buschershuis op het Veldkarspel in Tilligte. Hij is een zoon van Johannes (Jens) Busscher en Susanna (San) Voskamp. Gerard overlijdt in 1971 oud 80 jaar en Marie in 1975 oud 72 jaar.
2. Euphemia Susanna (Feem) geb. 9 juli 1904, trouwt op 28 augustus 1931 met Gerhardus Johannes Mollink van het plaatsje Hunebekker in Tilligte. Ouders Lambertus Johannes Mollink en Johanna Hendrika Oude Hengel. Gerhardus overlijdt in 1956 oud 60 jaar en Feem in 1978 oud 74 jaar.
3. Susanna Johanna (Santje) geb. 13 september 1905, trouwt met Johannes Gerardus Wermelink, bakker/winkelier, geb. 20 october 1905 in Geesteren. Zij vestigen zich in een nieuw pand aan de Ootmarsumsestraat in Tilligte. Jan overlijdt in 1985 oud 80 jaar en Santje in 1988 oud 83 jaar.
4. Johannes Fredrikus (Jan) Reerink, erfopvolger, zie hierna.
5. Hendrika Maria (Dika) geb. 4 mei 1909, trouwt op 4 november 1932 met Fransiscus (Frans) Pikkemaat geb. 26 september 1896 op Pikmoat in Lattrop. Zij vestigen zich op het nabijgelegen plaatsje ‘in den Toeslag’. Frans overlijdt in 1959 oud 62 jaar en Dika in 1976 oud 66 jaar.
6. Johanna Geertruida (Hanna) geb. 30 januari 1912, ongehuwd overleden in 1990 oud 78 jaar. Zuster Generosa van de Fransiscanessen van de Heilige Familie in Nijmegen.
Familie reerink-Holtwijk (Göttert) Tilligte Foto 19217. Bernardus Franciscus Marie (Bernard) geb. op 20 mei 1913. Hij trouwt in 1950 met Maria Aleida Schöpping geb. 30 juli 1921 in Enschede. Bernard overlijdt hier in 1986 oud 73 jaar en Rie op 21 febr. 2009 oud 87 jaar.
8. Geziena Maria Geertruida (Sientje) geb. 16 september 1914. Zuster Libaria van de Congregatie van de Zusters van Onze Lieve vrouw in Amersfoort.
9. Antonia Geertruida Maria geb. 13 juli 1916 en overleden op 22 juli 2001 in Eindhoven.  Ze is tot haar 23e jaar thuis geweest en heeft toen een cursus bejaardenzorg bij de zusters in Maastricht gevolgd. Daarna werkzaam als pastoorsmeid in de pastorie in Westerbeek, daarna in Deventer en later naar Eindhoven bij pastoor van Dijk in de Gerardusparochie.
10. Geertruida Maria geb. 2 juli 1918 en overleden op 11 februari 1919 oud 7 maanden.
Johannes Reerink overlijdt op 8 februari 1941 oud 68 jaar en Johanna Holtwijk 4 dagen later op 12 februari 1941 oud 65 jaar.

Jan Reerink x 1939 Marie Mollink

Johannes Fredrikus (Jan) Reerink wordt als oudste zoon erfopvolger op Göttert in Tilligte. Hij is geb. op 12 januari 1907 en trouwt op 24 mei 1939 met Anna Maria Mollink geb. 16 september 1909 in Tilligte. Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren. Jan in 1940, Bennie 1941, Suze 1943, Marietje 1945, Annie 1946, Truus 1948, Henk 1949 en in 1952 wordt nog een levenloos kind geboren.
Jan wordt erfopvolger en trouwt in 1972 met Truus Blokhuis van ’n Toetert in Rossum.
Kinderen: Eddy, Jeroen, Diane en Heidi.

                                                                                                                                                       Wordt vervolgd…


‘Broed haaln’ huwelijk Gerard ten Brink en Dina Groeneveld Tilligte 1926…

Bruid halen huwelijk Gerard ten Brink en Dina Groeneveld Tilligte 1926Trouwfoto  Gradus Joannes ten Brink en  Berendina Maria Groeneveld   (Oude Kienhuis)  Tilligte 1926

 

Bovenstaande foto is gemaakt kort na hun wettelijk huwelijk op 21 mei 1926 in het gemeentehuis van Denekamp.
De noabers van Gerard ten Brink op Ool Kienhoesboer, gaan bij Greuneveld in de Ottershagen ‘broed haaln’ waar deze foto gemaakt is. Gerard ten Brink is geboren in 1888 en Berendina (Dina) in 1899. Bij hun huwelijk is Gerard 37 jaar en Dina 26 jaar. Dit huwelijk blijft kinderloos.
Links hun trouwfoto.
Erfopvolger wordt Albertus Antonius (Bertus) Groeneveld, neefje van Dina en zoon van haar broer Gerardus Albertus op het erf Groeneveld.

 


Bewonersgeschiedenis Nije Meijer (Groeneveld) in Lattrop (5)…
Johan Groeneveld (Meijer's Johan) Lattrop40 Jaar lang brengt hij de melkbussen van de boeren naar de Coöperatieve Zuivelfabriek De Volharding in Denekamp. Hij is organisator van de grasbaanraces en is actief in het Oranjecomité. Op de 1e gala-avond van het carnaval in 1975 treedt hij, met Henk Niehoff (van Sniere-Beand), nog op als buutreedner. Foto links: Johan Groeneveld - Meijers Johan.
In 1955 trouwt hij met Truus Bloemen, geboren op Baveld aan de Johanninksweg in Noord Deurningen. Uit het huwelijk van Johan en Truus worden 6 kinderen geboren: Marga, Hans, André, Edwin, Sylvia, en Linda.
De varkens en kippen hebben al eerder het veld moeten ruimen en in 1999 worden de koeien en het jongvee van de hand gedaan en richt erfopvolger Hans Groeneveld en zijn vrouw Hannie Heerink zich op het opfokken van jonge paarden. Daarnaast richten zij zich ook op het opleiden van getalenteerde sportpaarden, zowel springen als dressuur.

Geraadpleegde bronnen:
Huisarchief familie Groeneveld met o.a.:
1847:         Akte van boedelscheiding Hermen Schoemaker.
9-9-1884:   Koopcontract boerenplaatsje Meijer door Maria Tijscholten.
17-7-1898: Acte aankoop grond van Jan Gradus Reerink op het erf Reerman.
28-4-1925: Acte van boedelscheiding Johannes Groeneveld Senior en Maria Tijscholte en nalatenschap Maria Gezina Groeneveld.
‘Van Toeslag naar Nijmeijer’ door GHJ Nijmeijer te Zoetermeer.
25-Jarig jubileum KV Lattrop-Breklenkamp 1974-1999.

Boerderij en woonhuis Groeneveld  (Nije Meijer) Lattrop 1953

Boerderij Groeneveld op Nije Meijer in 1953

met het nieuwe huis voor de uittredende ouders Hannes en Trui

Transcripties documenten…

1847 Boedelscheiding Hermen Schoemaker Lattrop
De ondergeteekenden 1: Hermannus Schoemaker, 2: Johannes Schoemaker beide landbouwers te Lattrop in de gemeente Denekamp, en 3: Jan Hendrik Schoemaker landbouwer te Wietmarschen in het Koningrijk Hanover, verklaren bij deze verkocht te hebben en hiermede in eigendom af te staan en over te dragen, onder vrijwaring als volgens de wet.
Aan hunnen broeder Gerrit Jan Schoemaker Landbouwer te Lattrop voormeld woonachtig die ook erkend gekocht te hebben en in koop accepteerd. Drie vierde gedeelte in:
1: de volgende onroerende goederen, gelegen te Lattrop in de gemeente Denekamp, en kadastraal bekend op artikel 648 ten name van hunnen wijlen vader Hermen Schoemaker in leven landbouwer te Lattrup.

                                                                                                                                                       Wordt vervolgd…


Reisje Jeugdvereniging Breklenkamp…

Reisje Jeugdvereniging Breklenkamp

Namenlijst foto reisje Jeugdvereniging Breklenkamp
Wie weet in welk jaar deze foto gemaakt is? Wie mailt ons de ontbrekende gegevens?


Bewoners Brookman in Breklenkamp (3)…
6. Fredrik Broekman geb. 22 october 1805 (ged. 27-10), trouwt met 1e Harmtjen Grote Lankhorst in Grasdorf. Na haar overlijden in 1840 hertrouwt hij in 1842 met 2e Geerdjen ter Bahne uit Alte Piccardie. Geerdjen overlijdt in 1850 waarop Fredrik in 1851 voor de 3e keer trouwt met Hendrikjen ter Bahne, zuster van zijn 2e vrouw.
7. Fenna Broekman is geboren op 22 mei 1808 en op de 26e gedoopt in Ootmarsum. Zij trouwt op 30 november 1832 met Berend Bakker, broer van Geese, zie 1 hierboven. Berend is geboren op 18 juli 1804 in Hankorve bij Nordhorn en in Nordhorn gedoopt op 22 juli. Uit dit huwelijk dochter Aleida Bakker, geboren op 15 november 1835. Voor vervolg zie hierna.
8. Lambert Brookman is geboren op 7 augustus 1810. Hij trouwt in 1840 met 1e Swenne Menken geb. 1808 in Bakelde. Als zij in 1874 overlijdt hertrouwt Lambert in 1875 met Geerdjen Johanning geb. 1851 in Nordhorn-Hesepe. Lambert overlijdt in Grasdorf in 1892 oud 81 jaar.
Van de 8 kinderen trouwen er 6 naar elders. Hendrik, zie nr 1 hierboven, is als oudste zoon erfopvolger.
Harmen en Jan zijn de ongehuwde broers op het Brookman.

Volkstelling 1795 Jan Broekman 10 personenVolkstelling 1795: Jan Broekman, 10 personen
Van 1801 tot 1829 is het Brookman eigendom van de Dienst Domeinen van de Nederlandse Staat.
Jan Brookman overlijdt op 7 mei 1811 oud 48 jaar en Gese Scholten in 1841 oud 67 jaar. (zie afbeelding hierboven).

Hendrik Brookman x 1831 Geese Bakker…

NG doopboek Ootmarsum Hendrik Brookman 14-10-17921. Hendrik Brookman, erfop-volger op Brookman, is geb. op 14 october 1792 en ged. in Ootmarsum op 21 october 1792. Hij trouwt (wet) op 3 november 1831 in Denekamp met Geese Bakker geb. in Nordhorn-Hankorve en ged. op 24 maart 1806 in Nordhorn. Dit huwelijk blijft kinderloos.
In 1812 moet, op last van de Franse bezetter, de familienaam voor de nieuwe burgerlijke stand worden vastgelegd. De weduwe (van) Jan Brookman (Gese Scholten) laat de volgende gezinsleden inschrijven. Weduwe Jan Brookman, haar 6 zoons Hendrik 19 jaar, Hermen 15 jaar, Jan 12 jaar, Harm Hendrik 9 jaar, Fredrik 6 jaar en Lambert 1½ jaar en haar 2 dochters Johanna 17 jaar en Fenne 4 jaar.
In 1832 is de 1e kadastrale kaart gereed waarin alle erven en gronden zijn benoemd.
De boerderij bestaat uit 28 percelen hooiland, weiland, bouwland en bosch inclusief 3 huispercelen; Brookman, het nabij liggende Olde Brookman en het daartussen liggende erf met schuur die er nu nog staat. Totaal groot 30.33.81 ha. Uit de markeverdeling krijgt Brookman nog een behoorlijk aantal hectares.
In 1837 beseffen Hendrik en Geese dat hun huwelijk kinderloos zal blijven. Zijn 2 ongehuwde broers zullen ook niet het eeuwige leven hebben. Er vindt overleg met de familie Bakkers-Brookman in Hohenkörben plaats, waar zijn zuster Fenna getrouwd is. Hun dochter Aleida Bakker *1835 zal de beoogde erfopvolgster worden en zij vertrekt op de leeftijd van 2 jaar naar Brookman in Breklenkamp naar haar ooms en tante. Vermelding in haar huwelijksakte 1854: ‘... doch sedert 14 jaren te Denekamp (Breklenkamp) woonachtig...’ Behalve Hendrik (45) en zijn vrouw Geese Bakker (31), de broers Harmen (40) en Jan (37), woont hier ook nog Lambert Brookman (27) die in 1840 uit huis zal trouwen.
Hendrik overlijdt op 11 maart 1867 oud 74 jaar en Geese op 6 mei 1879 oud 73 jaar.

Aleida Bakker x 1854 Jan Molendijk…

Aleida Bakker, zie nr. 7 hierboven, dochter van Berend Bakker en Fenna Brookman, is geboren op 15 november 1835 in Hohenkörben bij Nordhorn. In 1837 wordt zij als erfopvolgster opgenomen in de familie Brookman-Bakker op het erf Brookman in Breklenkamp. Zij trouwt, oud 18 jaar, op 2 november 1854 (wet) in Denekamp met Jan Molendijk geb. 14 maart 1820 op het gelijknamige erf in Breklenkamp. Hij is een zoon van Jan Molendijk en Jenne Brookman afkomstig van Brookman in Breklenkamp. Zoon Jan trouwt dus naar het geboorte erf van zijn moeder.
Jan Molendijk en Aleida Bakker met zoon Harm Hendrik op Brookman Breklenkamp (foto ca. 1888)Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren:
1. Gezina Molendijk geb. 8 februari 1855.
2. Jenne Molendijk geb. 19 november 1858.
3. Fenne Molendijk geb. 18 augustus 1862, ongehuwd overleden op 27 juni 1901 oud 38 jaar.
4. Hendrikje Molendijk geb. 1 augustus 1866.
5. Johanna Molendijk geb. 2 augustus 1870.
6. Berendina Molendijk geb. 29 december 1873, van haar zijn geen verdere gegevens bekend.
7. Harm Hendrik Molendijk, zie hierna.
In de Volkstelling van 1839 worden behalve de gezinsleden de volgende inwoners vermeld: Jan Griep uit Denekamp oud 23 jaar dienstknecht, Fenne Bijknuve uit Denekamp oud 24 jaar dienstmeid en de dagloners Jan Goosman uit Emmelenkamp oud 12 jaar en Geert Vrielink uit Ulzen oud 11 jaar.
Jan Molendijk wordt opgeroepen voor de loting van de Nationale Militie. Het betreffende certificaat dat bij de huwelijksacte is gevoegd vermeldt: “De Commissaris des Konings in de Provincie Overijssel verklaart: dat Jan Molendijk binnen de gemeente Denekamp voor de nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen, het Nommer 26 het welk hem tot de dienst verpligt, hij daaraan heeft voldaan door plaatsvervanging”.
Zijn plaatsvervanger is Ferdinand Hoogerbers en hij wordt ingedeeld bij 7e afdeling infanterie. Zie transcriptie van het in de familie bewaard gebleven document van 1 juli 1839 aan het eind van dit artikel.
Volgens Harm Hendrik Molendijk, achterkleinzoon van Jan Molendijk, is de boerderij in 1856 tot de grond toe afgebrand. De verkoolde restanten van het gebintwerk worden verwijderd en vervangen door een vierkant werk afkomstig van het klooster Frenswegen.                                                                                                                                             Wordt vervolgd…


Kamer Jens in Lattrop…

RK Doopboek Lattrop Joannes Wassink 9 juni 1863

RK Doopboek Lattrop 9 juni 1863

Onder deze bijnaam stond hij in Lattrop bekend. Zijn naam is Johannes Warsink, geboren op 9 juni 1863 op het plaatsje Kamerhuis op de ‘Grote Hanist’ (later Hoonhorst) in Lattrop. Hij is een zoon van Joannes Henricus (Jan Hendrik) Warsink gedoopt in 1799 op Wassink in Breklenkamp en Maria Meijer geboren in 1825 op het plaatsje Arendsboer nabij Bonke in Lattrop. Jan Hendrik Warsink is eerder in 1824 getrouwd met Hendrika Klinge uit Tilligte en Hendrika is eerder in 1807 getrouwd met Hermen Jan Laarhuis geboren op Laerhuijs in Lattrop.
Uit het huwelijk Laarhuis-Klinge worden 2 kinderen geboren; Johannes in 1809 en Joannes in 1810. Uit het huwelijk Warsink-Klinge wordt in 1824 Hermen Jan Wassink geboren. Uit het huwelijk Warsink-Meijer worden 8 kinderen geboren waaronder Johannes in 1863.Overlijdensakte Johannes Warsink Lattrop 15-04-1933
De familie woont Lattrop 63 bekend als Kamerhoes op de ‘Grote Hanist’ waar de vader Jan Hendrik Warsink in 1875 overlijdt. Nog voor 1880 vertrekt de moeder Maria Warsink-Meijer met haar zoon Johannes naar het plaatsje Bos-Beernink in de Rammelbeekmaten in Lattrop dat vanaf die tijd ook Kamerhoes wordt genoemd. Hier overlijdt de moeder in 1899. Jens blijft ongehuwd en woont hier 34 jaar lang alleen tot aan zijn dood in 1933.
Ouderen uit deze omgeving, als Wolkotn-Toon, Heinik-zien-Johan, Hössel-Hendrik en Jan Busscher, hebben hem nog goed gekend. Gerard Brookhuis (Brookhuis-papa) desgevraagd kan zich Jens niet herinneren. Hij staat niet bekend als een zonderling, toch eindigt zijn leven in eenzaamheid. Als hij dan op 15 april 1933 overlijdt, oud 69 jaar, wordt de aangifte van overlijden op het gemeentehuis in Denekamp gedaan door de 53-jarige landbouwer Bernard Horsthuis, vader van de hierboven genoemde Hössel-Hendrik en Johannes Hendrikus Aarnink, verder onbekend.
Zijn broers, zusters en halfbroers/zusters zijn dan allemaal al overleden. Zijn broer Jan Berend Warsink, in 1893 getrouwd met Berendina Pierik en wonend bij het Singraven in Denekamp, heeft een dochter Maria Gezina. Dat is zijn enigst nichtje.
Landkaart 1832 Kamerhoes in de Rammelbeekmaten in LattropVan een grafsteen is niets bekend en een foto of bidprentje van hem is ook niet gevonden.
Door het tientallen jaren alleen zijn heeft Jens zich behoorlijk verwaarloosd en na zijn dood vindt men hem vekömn en onder de luuz. De noabers brengen hem naar het kerkhof in Lattrop om te worden begraven. Onderweg daarnaartoe begeeft de stötkoar het. Wat blijkt nu? De luizen hebben de spaken doorgebeten om te voorkomen dat ze op het kerkhof zouden aankomen en ze Jens kwijt zouden raken.
In 1832 is dit huisperceel en een stukje grond eigendom van de Markte Lattrop. Het boerderijtje wordt omsloten door een bosperceel, eigendom van Gerrit Jan Wolkotte. Deze eigenaar heeft het boerderijtje na 1935 afgebroken. Nu herinnert weinig meer aan het bestaan hiervan. Een open plek in het bos met een kuil die de plaats aangeeft waar de waterput ooit heeft gestaan. Uit veiligheidsoverweging is deze dicht gegooid. De plek ligt er al bijna 85 jaar onaangeroerd. En de namen Kamerhoes en Kamer-Jens? Die herinneren alleen enkele ouderen onder ons zich nog.


Blokhuis van Noord Deurningen naar Lattrop (2)…Blokhuis Noord Deurningen kaart Dingeldein 1943
Jan ten Blok of Blokhuijs is geboren in Noordeuringe (Blokhuijs), zoon van Jan ten Blok(huijs) en Nn Nn. Hij is gedoopt omstreeks 1658 in Denekamp. Jan is overleden in 1724 in Noort Deuringen (Blokhuijs), ongeveer 66 jaar oud. Jan trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 22 maart 1686 in Denekamp met Trijne Eppink, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 22 maart 1686 in Denekamp in ondertrouw zijn gegaan. Trijne is geboren in Noord Deurningen (Eppink). Zij is gedoopt omstreeks 1661 in Denekamp. Trijne is overleden op 28 juli 1725 in Noort Deuringen (Blokhuijs), ongeveer 64 jaar oud.
5. Jan Blokhuis, erfopvolger, zie hierna.
5. Jan Blokhuis
is geboren in Noordeuringe (Blokhuijs), zoon van Jan ten Blok of Blokhuijs en Trijne Eppink. Hij is gedoopt omstreeks 1697 in Denekamp. Jan is overleden na 1748 in Noordeuringe (Blokhuijs), minstens 51 jaar oud. Jan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1727 in Denekamp met Janna of Johanna Wiefferink, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 10 augustus 1727 in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren in Noord Deurningen. Zij is gedoopt omstreeks 1702 in Denekamp. Janna is overleden na 1748 in Noordeuringe (Blokhuijs), minstens 46 jaar oud.

4. Catharina (Trine) Blokhuijs, erfopvolgster, zie hierna.
4. Catharina (Trine) Blokhuijs
is geboren in Noord Deurningen (Blokhuis), dochter van Jan Blokhuis en Janna of Johanna Wiefferink. Zij is gedoopt op 11 juli 1735 in Denekamp. Catharina is overleden in Noord Deurningen (Zeggert of Zeggerdink). Catharina:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1759 in Denekamp (RC) met Jacob Kuijper (noemt zich Zegerink en Blokhuis), ongeveer 26 jaar oud. Jacob is geboren in Noord Deurningen (Zeggert of Zeggerdink), zoon van Jan Jacobzen Kuijper en Aalken Janzen of Ale Jansen Grashof. Hij is gedoopt op 1 mei 1733 in Denekamp. Jacob is overleden omstreeks 1795 in Noord Deurningen (Zeggert of Zeggerdink), ongeveer 62 jaar oud.
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 9 mei 1796 in Denekamp (RC) met Joannes of Jan(nes) Heuwer (noemt zich Seggerink), ongeveer 30 jaar oud. Joannes is geboren in Tilgten (olde Scholte Varwik). Hij is gedoopt omstreeks 1766 in Ootmarsum (RC). Joannes is overleden in Noord Deurningen (Zeggert of Zeggerdink).
3. Johannes (Jan) Segerink), zie hierna.

Familie Blokhuis in Lattrop…

Detailkaart Dingeldein 1830 Zeggert Noord DeurningenJoannes (Jan) Segerink (1812 noemt zich Blokhuijs) is geboren in Noord Deurningen (Zeggert of Zeggerdink), zoon van Jacob Kuijper (noemt zich Zegerink en Blokhuis) en Catharina (Trine) Blokhuijs. Hij is gedoopt op 10 december 1763 in Denekamp (RC). Joannes is overleden op 7 juli 1846 in Lattrop (Zegelvoort) Ovl L58 (?), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 juli 1846. Joannes trouwde, 24 jaar oud, op 1 juni 1788 in Ootmarsum (RC) met Berendina (Dina) Lölf, 27 jaar oud, nadat zij op 17 mei 1788 in Ootmarsum (RC) in ondertrouw zijn gegaan. Dina is geboren in Olden Ootmarssen (Lölf), dochter van Hermannus of Hermen Lölf en Hermina of Hermken Prenger(s). Zij is gedoopt op 8 mei 1761 in Ootmarsum (RC). Dina is overleden op 31 mei 1833 om 19:00 in Lattrop 77 (Zegelvoort), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juni 1833.
Kinderen van Joannes en Dina: (geboren op Goosink Bakhuis in Lattrop.
1 Joanna Blokhuis, gedoopt op 23 augustus 1788 in Ootmarsum (RC). Joanna is overleden vóór 1806 in Lattrop (Goosink Bakhuis), ten hoogste 18 jaar oud. Joanna bleef ongehuwd.
2 Wilhelmina Blokhuis, gedoopt op 8 september 1790 in Ootmarsum (RC). Wilhelmina is overleden vóór 1806 in Lattrop (Goosink Bakhuis), ten hoogste 16 jaar oud. Wilhelmina bleef ongehuwd.
3 Hermina Blokhuis, gedoopt omstreeks 1792 in Ootmarsum (RC). Hermina is overleden op 7 juni 1814 om 03:00 in Breklenkamp (Ten huize van Harmen Sprikkel op de Geurner), ongeveer 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 juni 1814. Hermina bleef ongehuwd.
4 Henrica Blokhuis, gedoopt op 9 juli 1792 in Ootmarsum (RC). Henrica is overleden op 8 november 1861 om 05:00 in Noord Deurningen 13 (?), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 november 1861. Henrica trouwde, 36 jaar oud, op 5 januari 1829 in Denekamp met Albertus (Albert) Bekhuis (geb Gosink), 41 jaar oud. Albertus is geboren in Noord Deurningen, zoon van Henricus Gosink en Bartha Everink. Hij is gedoopt op 31 maart 1787 in Denekamp (RC). Albertus is overleden op 21 december 1857 om 18:00 in Noord Deurningen 13 (?), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 december 1857. Albertus trouwde voorheen vóór 1829 in Denekamp met Geertruij Dubbelink.
5 Hermanus Henricus (Harmen Hendrik) Blokhuis, zie hierna Hoofdstuk 2.
6 Gerardus (Gerrit) Blokhuis, zie hierna Hoofdstuk 1.

7 Maria Blokhuis, gedoopt op 27 mei 1799 in Ootmarsum (RC). Maria is overleden op 12 oktober 1881 om 08:00 in Lattrop 56 (het Oortman nu Bruns), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 oktober 1881. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 15 augustus 1822 in Denekamp met Gerardus (Gerrit) Oorthuis of Oortman, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1822 in Lattrop. Gerrit is geboren in Breklenkamp (Wevers), zoon van Jan Oorthuis en Euphemia Lippers. Hij is gedoopt op 10 december 1797 in Ootmarsum (RC). Gerrit is overleden op 3 augustus 1868 om 11:00 in Lattrop 61 (het Oortman), 70 jaar oud.

Kind 5 Hermanus Henricus (Harmen Hendrik) Blokhuis trouwt naar het erf Zegelvoort.
Trouwboek Lattrop 19-08-1822 Gerardus Oorthuis en Maria BlokhuisZie Hoofdstuk 2.

Kind 6 Gerardus (Gerrit) Blokhuis wordt erfopvolger op het Goosink Bakhuis.
Zie hoofdstuk 1.


Wigger Lattrop verkoop roerende goederen 1827 (2)…

31. Een greep en hooivork Gerrit Geerdink te Brekkelenkamp vijfenvijftig cents ƒ 0,55
32. Een dito en twee vorken Lambertus Johannink te Ootmarssum vijfendertig cents ƒ 0,35
33. Een schop en greep Antonij Oinck te Denekamp een gulden veertig cents ƒ 1,40
34. Een houtketting Hermannus Heupink te Denekamp een gulden twintig cents  ƒ 1,20
35. Dorschvlegels en een hark Grades Wigger voornoemd vijfennegentig cents ƒ 0,95
36. Een schop en greep Lambertus Wintels te Denekamp een gulden dertig cents ƒ 1,30
37. Een vuurmand Jan Enkt te Tilligte acht gulden vijftig cents ƒ 8,50
38. Een wagen Jannes Nijhuis te Lattrup een gulden zegge ƒ 1,--
39. Een steenen verkensomp Jannes Stokke te Lattrup drie gulden vijftig cents ƒ 3,50
40. Dito paarde kribbe Jannes Gosink te Lattrup dertien gulden ƒ13,00
41. Twee wagen……. Gerrit Jan Oortman te Brekkelenkamp vijfen zeventig cents ƒ 0,75
42. Een dito Berend Harm Teder te Lohne een gulden zegge ƒ 1,--
43. Een zijdkussen Hendrik Rouwers …….. drie gulden vijfentwintig cents ƒ 3,25
44. Een paarderijf Herm Schabos te Brekkelenkamp vijftig cents zegge ƒ 0,50
45. Een houten paard kribbe Jan Herm Wilmes te Lattrup vijftig cents ƒ 0,50
46. Een dito rijf dezelfde twintig cents zegge ƒ 0,20
47. Acht eggebomen Gerrit Rikkink voormeld zeventig cents ƒ 0,70
48. Vier ledderbomen Antonij Peze voormeld een gulden ƒ 1,--
49. Vijf oseggebomen Lambertus Haamberg te Lattrup drie gulden ƒ 3,--
50. Een achterkeer (kaier) en wagentang Bernardus Kamphuis te Agelo een gulden tien cents zegge ƒ 1,10
51. Een houten verkensomp Grades Wigger voormeld vijfendertig cents ƒ 0,35
52. Twee eiken plankjes Dezelfde dertig cents ƒ 0,30
53. Een grote balans Jan Sanders voormeld tien gulden vijftig cents ƒ10,50
54. Twee ijzeren gewagh steenen Grades Kluppel te Weerselo een gulden tachtig cents ƒ 1,80
55. Drie dito Zacharias Stedeman te Denekamp twee gulden vijf cents ƒ 2,05
56. Dito dito dezelfden een gulden vijf cents ƒ 1,05
55. Een kafmolen Gerrit Jan Rerink te Lattrup twintig gulden ƒ 20,--
56. Een snijlamp en mes Hermannus Heuver te Ouden Ootmarssum drie gulden ƒ 3,--
57. Een snijmes Berend Harm Teder voormeld twee gulden ƒ 2,--
58. Een snijsomp en stock Gerrit Jan Graal te Tilligte twee gulden ƒ 2,--
59. Een balkenledder Albert olde Deterink voormeld een gulden ƒ 1,--
60. Twee ceijlen Gerrit Boomhuis voormeld zeventig cents ƒ 0,70
61. Een wan Lambertus Haamberg voormeld vijfennegentig cents ƒ 0,95
62. Dito Grades Wigger voormeld vijfentachtig cents ƒ 0,85
63. Een paardezel en toom Albertus oude Deterink voornoemd een Gulden vijftig cents ƒ 1,50
64. Een paarde zel Gerrit Goorhuis in de buurschap Denekamp een gulden veertig cents zegge ƒ 1,40
65. Dito dezelfde een gulden vijfenzestig cents zegge ƒ 1,65
66. Een halshaut Jan Ruiter te Ootmarssum een gulden ƒ 1,--
67. Dito Herm Schabos voormeld een gulden vijfendertig cents ƒ 1,35
68. Een haarspit en hamer Jannes Keupink te Ootmarssum een gulden vijftien cents ƒ 1,15
69. Een schop Albert Hulskotte te Denekamp vijfenvijftig cents ƒ 0,55
70. Een geweer Grades Wigger voormeld vijf gulden zegge ƒ 5,--
72. Een koornweger Jan Sanders voornoemd  twee gulden dertig cents ƒ 2,30
73. Een roggen kast Johan Georg Borghert te Denekamp vijf gulden vijfentwintig cents zegge ƒ 5,25
74. Een hekselkist Gerrit Maatman te Noorddeuringen vier gulden  ƒ 4,--
75. Vijfhonderd nederlandsche ponden hooi Grades Wigger voormeld vijf gulden vijftig cents ƒ 5,50

Wordt later vervolgd…


Uw reactie… (nieuwsbrief 2018-12)

Graag wil ik bij deze een reactie geven op de foto van Breklenkamp op schoolreisje.
No. 3 is Leida Molendijk (Brookman)
No. 21 is Rikie Brüna 
No. 22 is Berend Molendijk (Vos nu Movo zaden)
Foto hernieuwing doopbeloften is gemaakt op zondag 26 juni 1955 en de naam van no. 7 is Truus Peters (Heinink Jaan)
Groetjes Johan Niehof. (Red.: Dan’n Dolf Breklenkamp)


Bewoners Kiphuijs en Kip-smid in Noord Deurningen (1)…
De kottersplaats Kiphuis in Noord Deurningen is, na het overlijden in 1850 van de laatste bewoner, afgebroken. Ruim 100 jaar later, in 1958, bouwt Gerard Zwiep op nagenoeg dezelfde plaats een nieuw woonhuis met het adres Penninksbrugweg 1. De bewonersgeschiedenis gaat terug tot ca. 1630 in welk jaar Nn Kiphúijs wordt geboren. Zijn ouders zijn niet bekend. Hij trouwt ca.1659 met Nn.
Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend:
1. Gerrijd (Geert) Kiphuijs, zie hierna.
2. Hendrik Kiphuijs geb. ca. 1670 overleden op 4 augustus 1715. Hij trouwt ca. 1700 met de vrouw van zijn overleden broer Geert Kiphuijs. In het overlijdensregister van Denekamp wordt hij Kip-Hindrik genoemd.

                                                                             Gerrijd Kiphuijs x ~1660 Nn…
1. Gerrijd (Geert) Kiphuijs is erfopvolger, geboren ca. 1660 en trouwt ca. 1690 met Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Gerrijdsen (zoon van Gerrijd) Kiphúijs, zie hierna.
2. Geertken Gerrijdsen Kiphuijs geb. ca. 1699. Zij gaat op 30-1-1724 in Denekamp (NG) in ondertrouw met Jan Rötgers geb. ca. 1694 in Noort-Deúringen.
Als Geert Kiphuijs in 1699 overlijdt hertrouwt de moeder Kiphuis-Nn in ca. 1700 met Hendrik Kiphuis, de broer van Geert Kiphuijs. Zie nr. 2 1e alinea.
Uit dit 2e huwelijk worden geboren:
3. Geertruijd Hindriksen Kiphuijs geb. ca. 1703; zij gaat op 21-3-1728 in Denekamp (NG) in ondertrouw met Berend Gerrijdsen Bussink geb. 1698 op het erf Bossink (Bossem) in Lattrop en gaan wonen op het Olde Morsink in Lattrop.
4. Nn Kiphuijs geb ca. 1706, begraven op 26-1-1710.
5. Hermken Kiphuijs geb. ca. 1710, trouwt op 30-5-1735 in Denekamp (NG) met de weduwnaar Hinderik (Henric) Gerritsen (zoon van Gerrit), een familienaam wordt niet vermeld. Hindrik was eerder getrouwd met Hermken Lucassen, dochter van Lucas, geen achternaam.

Vuurstedengeld 1682 Kiphuis, p (= arm)Vuurstedengeld 1682: Kiphuis, p (= arm)
Zoutgeld 1694 Kip Geert, pp (= zeer arm)                                                                                                           Zoutgeld 1694: Kip Geert, pp ( zeer arm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Wordt vervolgd…


De redactie wenst alle lezers een voorspoedig en vooral gezond 2019