Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 2 nr 5 mei 2015

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.

Op deze site vindt u de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Deze blijft gehandhaafd.

Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.

Hebt U geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl


Nieuws/mededelingen:

Op de website Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp zijn de volgende artikelen toegevoegd:Toon Arends en zangeres Corry Konings

# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief april 2015 jaargang 2 nummer 4.


Corry Konings en Toon Arends…

Op de foto rechts zien we Toon Arends van de Smid in Lattrop vereeuwigd met zangeres Corry Konings, ook bekend van Corry en De Rekels.

Zij zal toen ongetwijfeld gezongen hebben in Lattrop. Wie kan zich dit optreden nog herinneren? Wanneer is dit geweest? En… wie heeft nog foto’s van dit optreden?


Uw reactie 1…

Via mijn broer Henri heb ik diverse keren meegekeken naar het nieuws van de familie Busscher. Vroeger, en dan heb ik het over 1951 en daarna, heb ik hele zomervakanties doorgebracht bij de fam. Niehoff (tante Hanna Busscher en oom Gerard) (in Volthe red.) en later bij de familie Busscher in Tilligte. Ik bewaar daar fantastische herinneringen aan. Onlangs heb ik nog geprobeerd het huis in Tilligte terug te vinden. Ik denk te weten dat Jan Busscher nog steeds op de boerderij woont. Aangezien ik geen adresgegevens heb, was het lastig zoeken en heb ik de boerderij ook niet gevonden. Ook de adres gegevens van de rest van de familie heb ik niet. Dus ik vind het heel erg leuk om via de nieuwsbrief op de hoogte te blijven van het wel en wee van de familie. Toen ik er logeerde werd ik Maria genoemd; later heb ik dat zelf (per ongeluk door een schrijffout) veranderd in Marja en zo word ik nog steeds genoemd. Ik weet niet in welke Busscher-tak ik je (Bennie Busscher red.) moet plaatsen, maar het is zeer waarschijnlijk dat we elkaar ooit ontmoet hebben. Marja Vonk-ter Brake in Hengelo(O)

Foto rechts: de vader van Marja als taxichauffeur. Deze foto is waarschijnlijk gemaakt in Denekamp. Wie weet waar de foto gemaakt is? Wie heeft informatie over de auto en het kenteken?Henk ter Brake als taxichauffeur en de Mercedes-Benz bij Siebels in Denekamp (Foto plm 1935)

Redactie: Marja is een dochter van Hendrikus Bernardus (Hennie) ter Brake die in 1942 trouwt met Maria Euphemia ter Heijne. Zij heeft 2 broers, Henri en Alphons.

Hennie ter Brake is een zoon van Bernardus Joseph (Bernard) ter Brake geboren op het boerderijtje in Lutke Oagel dat nu nog bekend staat als Haa Beand, en Maria Hendrika Siebels uit Noord Deurningen. Hennie is geboren op 8 augustus 1915 op het pachterf Oude Enkt in Tilligte en is o.a. een broer van Johan ter Brake die veel later naar Warmes in Breklenkamp gaat. De moeder overlijdt 4 maanden later op 5 december.

Hennie wordt opgenomen in het gezin van Jens Busscher en San Voskamp op het Veldkarspel in Tilligte waar vader Bernard (klompenmaker) ook dienstknecht is. Hij wordt daar opgevoed als een eigen kind en zal er vele jaren blijven.

Op de website vindt U in de rubriek ‘In gesprek met…’ het artikel ‘Johan ter Brake Breklenkamp’. Hier vindt U veel informatie over de familie ter Brake. 


Kuijers op Dasseler…

Naamaanneming Kuijers 1811

Peter Klaas, geboren in 1761 in Staphorst trouwt in 1786 met Grietje Lamberts Boer *1763. Bij de verplichte naamsaanneming in 1811 neemt hij de naam Kuijer aan. Zie afbeelding hierboven. Uit dit huwelijk 6 kinderen die geboren worden met de naam Klaas maar vanaf 1811 dus Kuier gaan heten. Het 5e kind Lambert Kuijer *26-03-1798 volgt vanaf de lagere school tot 1815 de schoolopleiding in Hasselt. Hij wordt, oud 17 jaar, benoemd aan de Openbare Lagere School in Breklenkamp waar hij gedurende 54 jaar les zal geven. Lambert trouwt in 1825 met Aaltje Seise van het gelijknamige erf dat lag enkele honderden meters achter De Wever, aan de grens met Pruissen. Dit boerenerf is later verplaatst naar de Seiseweg en wordt nu bewoond door de familie Rademaker.

Dasseler Lattrop 1941Lambert gaat inwonen bij zijn vrouw en haar broer en vrouw. Vanaf de Seise naar de school is hooguit een kwartier gaans. Uit dit huwelijk worden tussen 1826 en 1835 4 kinderen geboren. Zoon Gerrit Kuijers (inmiddels is aan de naam een s toegevoegd), wordt pachter op het erf Dasseler in Lattrop. Hij trouwt in 1856 met de 29-jarige Hendrikjen Bergman uit Bauerhausen bij Ulzen (Hannover).

Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren. De 2 oudste kinderen Lambert en Aleida overlijden op de leeftijd van 3 maanden en 19 jaar. Erfopvolger wordt dan Geert Kuijers *1859, die in 1882 trouwt met Fenne Brinkman *1854 in Bauerhausen bij Uelsen (Pruissen). 
Foto hierboven: Nieneind erf Dasseler in Lattrop anno 1941

Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1 Hendrika *16-9-1883, zij trouwt in 1911 met Lucas Maatman van het naast gelegen Oude Dasseler.
2 Fenna, *22-12-1885 en †9-1-1886, oud 18 dagen.
3 Gerrit *21-1-1887. Hij trouwt in 1916 met Johanna Schiphorst en vertrekt naar Denekamp.
4 Fenna, zie hierna.
5 Jan *21-1-1892, hij overlijdt 15-4-1900 oud 8 jaar.

Fenna Kuijers wordt dus erfopvolgster en trouwt in 1917 met 27-jarige Albert Willem Schiphorst. Uit dit huwelijk wordt 1 zoon geboren op 1-12-1917, Geert Schiphorst die ongehuwd komt te overlijden op 14-4-1942.
Albert Willem overlijdt kort daarna op 25-09-1919 waarop de weduwe Fenna Kuijers-Schiphorst in 1921 hertrouwt met Hindrik Jan Lübberman oud 26 jaar en geboren in Uelsen (Pruissen). Uit dit huwelijk worden de volgende 6 kinderen geboren:

2 Albert Willem, *2-3-1922, †9-7-1996 ongehuwd.
3 Frits, *2-5-1925 en overleden in 1930.
4 Jan, *~1927. Van hem hebben we geen verdere informatie.
5 Egbert, *12-4-1927. Zie hierna.
6 Frits, *14-11-1931, †14-5-1988 ongehuwd.

Zoon Egbert wordt de erfopvolger en trouwt met Hennie Larink uit Veldhausen.

Dit is in het kort de bewonersgeschiedenis van de familie Kuijer(s) op het erf Dasseler in Lattrop. Vanaf 1856 tot 1963 is het een pachterf. Dan doet zich de gelegenheid voor het erf in eigendom te krijgen. Nog hetzelfde jaar wordt de oude boerderij vervangen door nieuwbouw.

Over de familie Dasseler die er voordien woonde, is nog wel het één en ander bekend. Later hierover meer.

Vraag: Wie kan ons iets meer vertellen over de genoemde familie Schiphorst?

Familie Geert Kuijers en Fenna Brinkman op Dasseler in Lattrop

Familie Geert Kuijers en Fenna Brinkman op Dasseler Lattrop 74

Zittend voor:
1 (Moeder) Fenne Kuijers-Brinkman *2-6-1857 in Uelsen (Pruissen) ovl 1939 (Dasseler)
2 (Vader) Geert Kuijers *28-4-1859-1924 Lattrop (Dasseler)

Staand achter:
3 Hendrika Kuijers *17-9-1883 (x 1911 Lucas Maatman, naar Oude Dasseler)
4 Gerrit Kuijers *21-1-1887 ovl 1930 (x 1916 Johanna Schiphorst)
5 Jan Kuijers *21-01-1892 ovl 1900
6 Fenna Kuijers *17-06-1889 ovl 1984 x1) 1917 Albert Willem Schiphorst 1890-1919), x 2) 1921 Hindrik Jan Lübberman *09-05-1894 Uelzen (Pruissen)

Midden voor:
7 ???


Familie Rengeling in Hesingen bij Uelsen…

In de Nieuwsbrieven nrs. 2 en 3 van 2015 komt deze naam enkele keren voor. De volgende genealogische gegevens zijn bij ons bekend:

Geerdjen Rengeling

Geerdjen Rengeling is geboren op 03-07-1805 in Hesingen bij Uelsen (Pruissen), dochter van Jan Rengeling en Gese Hesseling. Zij is gedoopt op 07-07-1805 in Uelsen. Geerdjen is overleden op 31-03-1868 in Hesingen bij Uelsen (Pruissen), 62 jaar oud. Zij is begraven op 03-04-1868 in Uelsen. Geerdjen trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1831 in Uelsen met Berend Hendrik Laman (noemt zich Rengelink), 23 jaar oud. Berend is geboren op 23-08-1807 in Halle. Hij is gedoopt op 30-08-1807 in Uelsen. Berend is overleden op 19-08-1858 in Hesingen bij Uelsen (Pruissen), 50 jaar oud (oorzaak: Magenübel). Hij is begraven op 24-08-1858 in Uelsen.

Kind van Geerdjen en Berend:
1 Jan Lucas Rengeling, zie hierna.

Jan Lucas Rengeling

Jan Lucas Rengeling is geboren op 08-11-1836 in Hesingen bij Uelsen (Pruissen), zoon van Berend Hendrik Laman (noemt zich Rengelink) en Geerdjen Rengeling. Hij is gedoopt op 13-11-1836 in Uelsen. Jan is overleden in Hessingen bij Uelsen (Pruissen). Jan:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 30-06-1870 in Uelsen met Aale Woltering, 25 jaar oud. Aale is geboren op 07-12-1844 in Hesingen. Aale is overleden op 29-08-1873 in Hesingen, 28 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 15-09-1875 in Uelsen met Geerdjen Gorting, 34 jaar oud. Geerdjen is geboren op 22-07-1841 in Hardingen. Geerdjen is overleden op 02-11-1877 in Hardingen, 36 jaar oud.
(3) trouwde, 42 jaar oud, op 02-10-1879 in Uelsen met Hendrikjen Hindriks, 25 jaar oud. Hendrikjen is geboren op 04-11-1853 in Bakelde. Zij is gedoopt op 13-11-1853 in Nordhorn. Hendrikjen is overleden in Hessingen bij Uelsen (Pruissen).

Kind van Jan en Aale:
1 Berend Hendrik Rengeling, geboren op 22-06-1872 in Hesingen. Berend is overleden op 25-03-1873 in Hesingen, 9 maanden oud.

Kinderen van Jan en Hendrikjen:
2 Berend Hendrik Rengeling, geboren op 10-09-1880 in Hesingen.
(Zie voorgaande nieuwsbrieven)
3 Berend Rengeling, geboren op 15-01-1882 in Hessingen bij Uelsen.
4 Geerdjen Rengeling, geboren op 20-10-1883 in Hesingen.
5 Aleida (Leida) Rengelink, zie hierna.
6 Aale Rengeling, geboren op 20-05-1887 in Hesingen.
7 Gesina Rengeling, geboren op 01-03-1890 in Hesingen. Gesina is overleden op 26-10-1891 in Hesingen, 1 jaar oud.
8 Gesina Rengelink, zie hierna.
9 Jan Harmen Rengeling, geboren op 24-02-1895 in Hesingen. Jan is overleden op 18-03-1897 in Hesingen, 2 jaar oud.

Aleida (Leida) Vos-Rengelink

Aleida (Leida) Rengelink is geboren op 15-10-1885 in Hesingen bij Uelsen (Pruissen), dochter van Jan Lucas Rengeling en Hendrikjen Hindriks. Zij is gedoopt op 29-11-1885 in Uelsen. Leida is overleden op 29-04-1967 in Breklenkamp 23 (Vos), 81 jaar oud. Leida trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1910 in Pruissen? met Jan Hindrik Vos, ongeveer 22 jaar oud. Jan is geboren op 27-11-1888 in Lage (Pruissen), zoon van Vos en NN. Jan is overleden op 31-08-1962 in Breklenkamp 23 (Vos), 73 jaar oud.

Jan Hindrik Vos en Aleida Rengelink BreklenkampKinderen van Leida en Jan: (foto links)
1 NN Vos, geboren in Lage (Pruissen).
2 Geertjen Vos, geboren op 08-07-1911 in Lage (Pruissen).
3 Geesken (Geese) Vos, geboren omstreeks 1912 in Lage (Pruissen). Geese is overleden. Geese trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 20-06-1932 in Denekamp met Hendrik Bonke, 32 jaar oud. Hendrik is geboren op 11-10-1899 in Lattrop 7 (klein Bonke). Hendrik is overleden in Lattrop 7 (klein Bonke).
4 Berendina Vos, geboren op 18-07-1913 in Lage (Pruissen). Berendina is overleden op 21-10-2007 in Breklenkamp (Vos-Molendijk), 94 jaar oud. Berendina trouwde, 17 jaar oud, op 16-01-1931 in Denekamp met Lambert Molendijk, 24 jaar oud. Lambert is geboren op 11-12-1906 in Breklenkamp 2 (Molendijk), zoon van Wasscke (Wasse) Molendijk en Jenne Scholten. Lambert is overleden op 04-06-1986 in Breklenkamp (Vos-Molendijk), 79 jaar oud.
5 Hinderkien (Hinie) Vos, geboren op 01-10-1915 in Lage (Pruissen). Hinie is overleden na 23-08-1999 in Breklenkamp (Pruissen), minstens 83 jaar oud. Hinie bleef ongehuwd.
6 Johanna (Hanna) Vos, geboren op 21-06-1918 in Breklenkamp (Pruissen). Hanna is overleden. Hanna trouwde met Gerrit Zoetman.

Gesina Bergman-Rengelink

Gesina Rengelink (foto rechts) is geboren op 12-09-1892 in Hesingen (Pruissen), dochter van Jan Lucas Rengeling en Hendrikjen Hindriks. Zij is gedoopt op 02-10-1892 in Uelsen en overleden op 04-11-1979 in Breklenkamp 27 (Rotman), 87 jaar oud. Zij is begraven in Ootmarsum (NH Kerkhof). Gesina trouwde, 21 jaar oud, op 23-05-1914 in Denekamp met Geert Bergman, 28 jaar oud. Geert is geboren op 02-12-1885 in Breklenkamp 27 (Rotman), zoon van Hindrik Jan Christian Bergman en Berendtien Heesman en overleden op 16-03-1959 in Breklenkamp 27 (Rotman), 73 jaar oud. Hij is eveneens begraven in Ootmarsum (NH Kerkhof).Geert Bergman en Gesina Rengeling Breklenkamp

Kinderen van Gesina en Geert:
1 Hindrik Jan (Jan) Bergman, geboren op 06-04-1915 in Breklenkamp 27 (Rotman). Jan is overleden op 30-12-2001 in Breklenkamp (Rotman), 86 jaar oud. Jan trouwde met Gesina Lohuis. Gesina is geboren op 28-05-1927 in Breklenkamp (Maatman/’t Zwart), dochter van Jan Lohuis en Aleida Oortman. Gesina is overleden op 01-08-2013 in Breklenkamp (Rotman) Ovl St Gerardus Majella afd Harseveld Denekamp, 86 jaar oud. Zij is begraven op 06-08-2013 in Ootmarsum (NH Begraafplaats).
2 Berendina Hendrika (Dina) Bergman, geboren op 24-07-1915 in Breklenkamp 27 (Rotman). Dina trouwde met Klaas Bosman.
3 Hendrika (Rika) Bergman, geboren op 22-08-1920 in Breklenkamp 27 (Rotman). Rika is overleden.


Hendrikus Rerink van Tilligte naar Klein Agelo…

In Dinkelland Visie van 15 april j.l. stond een artikel over het geplande eeuwfeest van de familie Rouwers in Klein Agelo. De bewoner van deze plek was Hendrikus (en niet Hermanus) Rerink (en met één ‘é’) die in 1911 trouwt met Maria Bossink *22 april 1890 in Vasse. Deze kasteleinsvrouw wordt later bekend onder de naam 'moeder de gans’. Café Rouwers of Snieders-Mans in Klein Agelo 

Waar komt nu deze Hendrikus vandaan. Hij is een zoon van Hermannus Rerink en Maria Niehuis in Lattrop. Hij is in 1853 geboren op het erf Koelhuis of Koelman en overlijdt in 1908 bij zijn zoon en schoondochter op het erf Snieders Mans in Klein Agelo. Moeder Maria Niehuis is in 1853 geboren in Dorp Denekamp. Zij overlijdt in 1936 in Ootmarsum.

Dit gezin komt vanaf hun huwelijk in 1878 te wonen in het boerderijtje Tilligte 18 voorheen bewoond door de familie Wilmes. Na Rerink bewoond door de gebroeders Wintels en de familie Schulten-Pikkemaat.

Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren:
1 Gradus Johannes ca. 1880, †4-2-1881.
2 Gradus 18-10-1882, †11-11-1882.
3 Hendrikus (zie hierboven).
4 NN levenloos geboren dochter 16-07-1787.
5 Maria Geertruida 05-08-1888, zij trouwt in 1912 met Hermannus Bernardus Wilmes geboren te Tilligte 18! en woonde vanaf haar huwelijk in Ootmarsum waar ze bekend stond onder de naam ‘Klingen Truike’. Ze werd ruim 100 jaar oud.
6 Bernardus ca. 1890, †17-04-1891 te Klein Agelo 33.
Uit het huwelijk van Hendrikus Rerink en Maria Bossink wordt een dochter geboren; Maria Gezina Rerink op 4 mei 1912. Het kind overlijdt 5 maanden later op 3 october. Kort na de geboorte van hun dochter overlijdt Hendrik op 16 juni 1912.
Op 7 mei 1915 hertrouwt Maria Bossink met de 28-jarige Hermanus Bernardus Josephus Rouwers uit Ootmarsum. Hij is een zoon van Johannes Bernardus Rouwers en Lucia Berendina Evers.

======================================================================

Foto’s uit Rossum(O)…

Hierbij een 2-tal groepsfoto’s gemaakt bij afsluiting van de melkcursus in Rossum(O). Wie heeft een namenlijst hiervan?

Melkcursus Rossum 1921

Melkcursus Rossum


Uw reactie 2…

Mijn voorouders blijken uit Breklenkamp te komen. Het is al weer lang geleden dat ik de gegevens, opgemaakt door een familielid, gezien heb. Ik zal de (incomplete) stamboom t.z.t. nog eens weer tevoorschijn halen.
Zo af en toe probeer ik nog wat nieuwtjes uit die omgeving op te zoeken via internet. Vandaar mijn bezoek aan de site van de buurtschap.
Erg leuk om deze te lezen. Vandaar ook mijn aanmelding voor de nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Ton Nijhof Nijmegen.
Redactie: zodra we bericht hebben van Ton komen we hierop terug.


Familie Niehoff-Groeneveld in Lattrop…

Johannes (Jens) NiehoffGrafsteen Maria Aleida Groeneveld en foto Jens Niehoff Lattrop

Johannes Niehoff is geboren op 19-02-1875 om 10:00 in Lattrop 86 (SniederBerend), zoon van Hermann Heinrich Niehoff en Anna Gezina Wolbers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1875. Hij is gedoopt op 19-02-1875 in Lattrop (RK). Jens (Snieder Berends Jens) is overleden op 31-01-1946 om 18:30 in Lattrop 92 (Nijlandshuis-SniederBerendsJens), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-02-1946. Hij is begraven op 05-02-1946 in Lattrop (RK kerkhof). Jens (Snieder Berends Jens) trouwde, 25 jaar oud, op 19-11-1900 in Denekamp met Maria Aleida (Marie) Groeneveld, 34 jaar oud. Marie is geboren op 31-03-1866 in Hesinge (onder Hooboer), dochter van Jan Berend Groeneveld en Gesina (Gezina) Haamberg. Marie is overleden op 21-01-1932 om 08:30 in Lattrop 92 (Nijlandshuis-SniederBerendsJens), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1932. Zij is begraven op 25-01-1932 in Lattrop (RK kerkhof).

Kinderen van Jens (Snieder Berends Jens) en Marie:Gerardus Johannes Hulsmeijers en Anna Gesina Niehoff (Dekker) Breklenkamp (Foto 1963)

1 Anna Gesina (Sien) Niehoff, geboren op 02-09-1901 in Lattrop 92 (Nijlandshuis-SniederBerendsJens). Zij is gedoopt op 02-09-1901 in Denekamp (RK). Sien is overleden op 09-03-1983 in Breklenkamp (Dekker), 81 jaar oud. Zij is begraven op 12-03-1983 in Lattrop (RK kerkhof). Sien trouwde, 25 jaar oud, op 03-06-1927 in Denekamp met Gerardus Johannes Hulsmeijers, 36 jaar oud. Gerardus is geboren op 01-01-1891 in Breklenkamp. Hij is gedoopt op 02-01-1891 in Lattrop (RK). Gerardus is overleden op 07-06-1974 in Breklenkamp (Dekker), 83 jaar oud. Hij is begraven op 11-06-1974 in Lattrop (RK kerkhof).

Hannes Niehoff en SinaBorggreve Lattrop2 Johannes Bernardus (Hannes) Niehoff, geboren op 03-11-1902 in Lattrop 92  (Nijlandshuis-SniederBerendsJens). Hannes is overleden op 19-01-1979 in Lattrop 92 (SniederBerendsJens), 76 jaar oud. Hij is begraven op 24-01-1979 in Lattrop (RK kerkhof). Hannes trouwde, 32 jaar oud, op 04-06-1935 in Tilligte (RK Kerk HH Simon & Judas) met Gesina Maria (Sina) Borggreve, 30 jaar oud. Sina is geboren op 22-12-1904 in Tilligte (Reake). Sina is overleden op 26-09-1998 in Lattrop (SniederBerendsJens), 93 jaar oud. Zij is begraven op 30-09-1998 in Lattrop (Parochieel kerkhof).Gerardus Bruggink en Maria Aleida Niehoff (Kaptein) Lattrop 31-08-1972

3 Maria Aleida (Leis) Niehoff, geboren op 21-07-1905 in Lattrop 92 (Nijlandshuis-SniederBerendsJens). Zij is gedoopt in Lattrop (RK). Leis is overleden op 28-09-1992 in Lattrop (Kaptein) Frensdorferweg 41, 87 jaar oud. Zij is begraven op 02-10-1992 in Lattrop (RK kerkhof). Leis trouwde, 22 jaar oud, op 26-08-1927 in Denekamp met Gradus (Greads) Bruggink, 34 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 31-08-1927 in Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas). Greads is geboren op 12-09-1892 in Lattrop 25 (Kaptein), zoon van Johannes (Jan) Bruggink en Johanna Luisch. Hij is gedoopt op 12-09-1892 in Lattrop (RK). Greads is overleden op 20-05-1975 in Lattrop (Kaptein) Frensdorferweg 41, 82 jaar oud. Hij is begraven op 23-05-1975 in Lattrop (RK kerkhof).  

Gradus Johannes Borggreve en Johanna Maria Niehoff Groot Agelo 40 jr getrouwd 1978

4 Johanna Maria (Marie) Niehoff, geboren op 12-06-1908 in Lattrop 92 (Nijlandshuis-SniederBerendsJens). Zij is gedoopt op 13-06-1908 in Lattrop (RK). Marie is overleden op 30-10-1989 in Groot Agelo (Reake-Oppersveldweg), 81 jaar oud. Zij is begraven in Ootmarsum (RK Kerkhof). Marie trouwde met Gradus Johannes (Gerard) Borggreve. Gerard is geboren op 29-05-1899 in Tilligte (de Reake). Gerard is overleden op 19-05-1991 in Groot Agelo (Reake-Oppersveldweg) Ovl RK Ziekenhuis ’Heil der Kranken’ Oldenzaal, 91 jaar oud. Hij is begraven in Ootmarsum (RK Kerkhof).

 


Onbekende familiefoto uit Breklenkamp…

Onbekende foto (archief Molendijk-Vos Breklenkamp)

Bovenstaande foto komt uit het familiearchief van Molendijk-Vos aan de Hoofdstraat.
Het kan ook zijn dat deze foto gemaakt is in het aangrenzende Lage waar deze familie Vos haar oorsprong heeft.


Klingen Truiken…

Onlangs lazen we het volgende artikel:
Huis- en bijnamen in Ootmarsum & Omstreken.
Vijftig jaar later kwam ik haar weer tegen, nog geen tachtig meter van haar oude woning. Zij was van 5 augustus 1888, vertelde ze me later. Op die dag de honderd jaar al royaal gepasseerd. Maar veranderd was ze nauwelijks. En nu liep ze opvallend kwiek maar wat doelloos rond in de gangen van het bejaardenhuis en door de vestibule, waar de jeugd met rollators rondschuifelde of in de fauteuils lag te soezen en te knikkebollen. Een mager, grijs vrouwtje in lange zwarte kleren en met een wat ondeugende blik, net als vijftig, zestig jaar geleden. Wanneer ze elke morgen, zodra ze de bel had gehoord, naar de straat liep met haar steelpannetje. Want dan kwam Jantje Meinders voorbij met zijn melkwagen, zijn dochter en zijn mager paard.

Ik wilde haar aanspreken maar besefte opeens dat ik haar ware naam niet eens wist, en ook nooit had geweten. Zij bleek te zijn geboren te Tilligte als Maria Geertruida Rerink. Na haar huwelijk heette ze officieel mevrouw M.G. Wilmes, maar bij dag en tijd, en voor de rest van haar lange leven heette ze in heel Ootmarsum gewoon: Klingen Truiken, onze buurvrouw.

Bij het schrijven van het artikel over Snieders Mans kwamen we Truiken tegen. Zij is een zuster van de daar genoemde Hendrik Rerink. Truiken trouwt in 1912 met de 36-jarige weduwnaar Hermannus Bernardus Wilmes die 2 jaar eerder trouwde met de 23-jarige Gezina Maria Weustink. Hermannus Wilmes is een zoon van Jan Berend Wilmes *1822 op het erf Kaptein in Lattrop en van Geertruida Raatgerink *1834 in Denekamp; zij trouwden in 1872.
Jan Berend overlijdt in 1885 te Nutter 35 en Geertruida in 1899 in Ootmarsum.

Wie heeft nog een foto van Hendrik en Truiken Rerink en wie weet hoe Truike aan haar bijnaam kwam?


Uit het Schrijfboek van Hendrik Horsthuis…

Zie ook nieuwsbrief dd maart j.l..

Schrijfboek Hendrik Horsthuis LattropHendrik was getrouwd met Aleida Reerink geboren op het erf Keujer in Lattrop. Als destijds iemand ernstig ziek werd dan kwamen de neugste femilie en noabers de zieke ‘ansprekn’. Zo ook hier toen Aleid ziek werd. Het was dan gewoonte om een klein geldbedrag te geven want dokters waren duur. Hendrik heeft van deze giften een lijst bijgehouden.


Bent u op zoek naar stamboomgegevens van uw eigen familie of naar foto’s van uw voorouders? Stuur ons een mail. We hebben een uitgebreid (foto) archief. Misschien kunnen we u helpen.


TOT SLOT…

In de eerste week van juni wordt de volgende nieuwsbrief verzonden. Kent u iemand die wellicht geïnteresseerd is in de inhoud hiervan, dan verzoeken wij u deze mail met bijlage door te sturen.

Honda bromfietsen bij Veldhuis Lattrop 1966

Honda bromfietsen te koop bij Veldhuis in Lattrop 1966