Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 2 nr 9 september 2015

 

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.

Op deze site vindt u de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.

Hebt U geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl


Nieuws/mededelingen:

# Op 1 augustus j.l. is in de rubriek ‘Nieuwsbrieven’ de brief van augustus toegevoegd.
# Op 11 augustus is de rubriek Documenten toegevoegd. Als 1e onderwerp vindt u hier de documenten van de verkoop van het Huis Brecklenkamp en overige bezittingen. Deze rubriek wordt in de loop der tijd verder uitgebreid.


Gesproken brieven…

In de nieuwsbrief van juli j.l. meldden we de slechte weergave kwaliteit van beide schijven. We hebben inmiddels contact opgenomen met de afdeling Beeld en Geluid van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle. Zij hebben ervaring met deze geluidsdragers. De ‘brieven’ zijn aan hun verzonden en we hopen binnen niet al te lange tijd een goed te beluisteren audiobestand terug te krijgen. We houden u en Annie Peters-Fox op de hoogte.


‘The Prairie Boys’ in Breklenkamp…

‘The Prairie Boys’ in Breklenkamp…

Voor vlnr: 1 Vera Visser 2 Aaltje Lohuis 3 Mevr. Visser 4 Herman Lohuis
Achter vlnr: 5 Johanna Smoes 6 Evert Lohuis 7 Gerda Lohuis 8 Everdina Boers 9 Gert Kroeze 10 Sonja Visser 11 Zwenna Rademaker 12 Leida Boers.

Wie kan ons nog iets vertellen over deze Band?


Projecten…

Onlangs hebben we de projecten grafstenen Lattrop en Ootmarsum afgerond. Ook een aanzienlijke uitbreiding van de bidprentjes heeft plaats gehad. Maar we hebben nog meer plannen.
Inmiddels zijn de grafstenen in Tilligte gefotografeerd, bewerkt en van namen voorzien. Nu volgt nog een vergelijking met de afbeeldingen op Graftombe.nl. Als dat allemaal gebeurd is, dan is dit jaar wel meest ten einde. Volgende projecten zijn dan de Doop- en Trouwboeken van de RC kerk in Lattrop van 1819 tot 1920. Hier ontbreekt het trouwboek 1842-1919 nog.

Trouwboek kerk Lattrop Bernardus Leus en Anna Margaretha Pöttering

Hierboven de 1e inschrijving in het trouwboek van de nieuwe kerk in Lattrop. Bernardus Leus(huis) geboren in 1788 in Ambt Delden, weduwnaar van Engelina Kaptein, trouwt op 15 januari 1819 in Denekamp (wet) en op 18 januari 1819 (Kerk) met de 29-jarige  Anna Margaretha Pötter(ing) uit de boerschap Listrup bij Emsbüren. Zij woonden op het erf Kaptein in Lattrop. In het Trouwregister van de nieuwe gemeente Denekamp is dit ook de 1e inschrijving.


Volksdansclub ‘Levenslust’ in Lattrop…

Volksdansclub 'Levenslust' Lattrop 1952

Bovenstaande foto is gemaakt in 1952 voor de oude Lagere School. Hennie Damhuis (Kost-Hennie) is nog in legerkleding. Namenlijst:

1 Jan Groeneveld (Roolsboer)                                  21 Annie Arens (Bergsmid)

2 Jan Keujer (Lattrop)                                              22 Annie Bruggink (Kaptein)

3 Gerrit Oortman (Wewwe)                                      23 Truus Huisken (ool Bossink)

4 Gerard Ruël (BekHannes)                                       24 Annie Zwiep (Krake)

5 Alphons Damhuis (Kosthuis)                                  25 Trees Wigger (Wiggerskuper)

6 Johan Groeneveld (BennaadszienHannes)              26 Marietje Grondman

7 Frans Huisken (ool Bossink)                                   27 Sientje Fox (Laantje)

8 Ben Bruggink (Kaptein)                                          28 Onbekend

9 Bennie Arens (Bergsmid)                                        29 Leis Peters (Heinink Jaan)

10 Bennie Muntel (Levink)                                        30 Marie Zwiep (Krake)

11 Frans Bruggink (Kaptein)                                     31 Sientje Rikkink (Bos Jaan)

12 Bennie Pikkemaat (Pikmoat)                                32 Marietje Niehof (Snieder Berend)

13 Jan Pikkemaat (Pikmoat)                                     33 Johan Arens (Bergsmid)

14 Antoon Peters (Heuver)                                       34 Pastoor Leeferink

15 Sientje Meijners? (Waterkuper)                            35 Jan Bruggink (Kaptein)

16 Annie Niehof (Snieder Berend)                             36 Hennie Damhuis (Kosthoes)

17 Sientje Hulsmeijer (Br Dekker)                             37 Marietje Huisken (ool Bossink)

18 Truus Roelink (Vootsmid)                                    38 Truus Kamphuis (Kraken Jan)

19 Truus Oortman (Wewwe)                                    39 Sientje  Wigger (Wigger schilder)

20 Annie Pikkemaat (Pikmoats Frans)

 
 
 
 
Boer en Tuinder 22-11-1952 Volksdansclub 'Levenslust' Lattrop.
Bovenstaande foto werd geplaatst in het blad ‘Boer en Tuinder’.
De namenlijst is later gemaakt.
Mochten één of meerdere namen niet juist zijn wilt u dan de goede namen aan ons doorgeven?

Publieke verkoop Huis Breklenkamp 1901…

In 1901 werd het Huis Breklenkamp en de bezittingen verkocht. Bij de familie Smoes op het erf Scholten-Geerts is het boekje van de Publieke verkoop bewaard gebleven.

Publieke verkoop Huis Breklenkamp 1901

 

 

 

 

In 1901 worden het Huis en de Havezathe Brecklenkamp en de laatste boererven publiek verkocht.
Zie op de website Lattrop.Info/Heemkunde/ Documenten voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uw reactie…(1)

# 02-08-2015 Jan Peters van Lutke Veldman in Breklenkamp.
Jan heeft enkele wijzigingen in de namen van de schoolkinderen op Schoolfoto 1980-6.
Hier de gewijzigde namenlijst:
Juf Mariet Bruns-Brookhuis.
Bovenste rij vlnr: Patrick Fox, Gerben Rerink, Martijn Busscher, Patrick Roepe, Maarten Zwiep en Stefan Wassink.
Middelste rij vlnr: Dianne Wassink, Daniel Niehof, Arjan Warmes, Wendy Meijners, Roy Fox, Jeroen Groeneveld en Edwin Fox.
Voorste rij vlnr: Bart Pikkemaat, Jenneke Hamers, Wendy Busscher en Wouter Niehof.

In de nieuwsbrief op de website zijn de wijzigingen aangebracht.

Ook interessant is het artikel over Timmer Alberts Goar`n. Ik wist nooit precies waar die naam vandaan kwam. Dit perceel grond is namelijk van ons (Jan Peters).
Succes met je heemkundewerk. Ik lees de nieuwsbrieven altijd met veel interesse door.

# In de vorige nieuwsbrief schreven we in de rubriek 'gevraagd':
7. Johanna * 29-01-1857. Zij trouwt in 1882 met de 28-jarige Bernardus Postel, herkomst nog onbekend. Bernardus overlijdt in 1927 oud 73 jaar en Johanna in 1926 oud 69 jaar.
02-08-2015 Toni Ankone in Oldenzaal reageert hierop als volgt.
Ook een  vraag over (Bernardus) Postel (en Johanna Koopman) stond in het blad. Deze Postel was verhuisd naar Olde Kotte. Kotman/ Kottink aan de Beuningerstraat in Beuningen. Daar is nu de camping olde Kottink.
Hij laat de mail vergezeld gaan van een kwartierstaat van de familie Postel-Koopman.

Belangstellenden kunnen deze gegevens bij ons opvragen.


Damhuis op Bokum Tilligte…Bidprentje Joannes Hermanus Damhuis 1832-1909

Onlangs kwamen we in contact met Marian Pikkemaat-Kokkeler in Ootmarsum. Zij is een dochter van Albertus Johannes Kokkeler (Hutten Bets) en Augusta Franziska (Guste) Rörick in Denekamp en zij trouwt in 1980 met Herman Pikkemaat (1948-1996) in Klein Agelo. De moeder van Herman is Geertruida Gezina Damhuis geboren 28 juni 1914 op het erf Bokum in Tilligte. Zie nieuwsbrief augustus 2015.

In Tilligte zijn, of waren,  enkele families Damhuis. De familie Damhuis-Baks, afkomstig van het Lubberinkbaks aan de Horstweg in Lattrop. De familie Damhuis aan het kanaal Almelo Nordhorn, brugwachter, afkomstig van het erf Roelofs bakhuis, nu Peters aan de Breemorsweg in Lattrop. Dan heeft nog kortstondig een familie Damhuis op het Schöppertshuis gewoond.
In de vorige nieuwsbrief hebben we kort aandacht besteed aan de familie Damhuis op Bokum.
Oorspronkelijk komt deze familie van het erf Damhuis aan de Lattropperstraat in Noord Deurningen, sinds langere tijd bewoond door de familie Kuiper. Overigens met dank aan Toni Ankoné in Oldenzaal die ons op het goede spoor zette. Hier woont voor 1800 Lambertus Damhuis, die zich overigens ook een enkele keer ten Dam laat schrijven, en Christina Wiefferink van het erf Wiefferman in Noord Deurningen.

Op 9 october 1794 wordt uit dit huwelijk een zoon geboren; Gerardus Henricus, ook wel Gerrit Hendrik genoemd. Hij wordt landbouwer op het oude Schildhuis, nu Niehoff-Ensink, in Noord Deurningen en trouwt op 14 mei 1827 in Brandlecht met Gezina Koehorst. Zij is geboren in Noorddeuringe (oude Eppink), dochter van Gerardus Joannes Koehorst en Maria Ottinkhof.

Schema familie Damhuis-Koehorst TilligteCa. 1843 verlaat de familie Damhuis-Koehorst met 5 kinderen het oude Schildhuis in Noord Deurningen en komt deze te wonen Tilligte 11 (oude Lankamp) waar hun jongste zoon Antonius Damhuis wordt geboren. Gerrit Hendrik Damhuis overlijdt hier in 1845 oud 51 jaar (aangifte Albert Jan Ribberink oud 46 jaren en Joannes Lankamp oud 45 jaren). Johannes Hermannus Damhuis, de oudste zoon, is dan nog maar 12 jaar. Hij zal ongetwijfeld, met de hulp van familie en noabers, op de boerderij aan het werk zijn gegaan. Tot zijn 31e jaar, waarin hij trouwt, boert hij hier. Zijn moeder Gesina Koehorst overlijdt in 1870 oud 60 jaar, (aangifte Hendrikus Kortink oud 43 jaren en Johannes Kortink oud 65 jaren).

Hun 2e kind en oudste zoon Johannes Hermannus, geboren op 08-02-1832 in Noorddeuringe 21 (oude Schildhuis), wordt erfopvolger en trouwt op 10-04-1863 in Denekamp met Geertruida Mensink, 22 jaar oud. Geertruida is geboren op 05-11-1840 in Tilligte 17 (Mensink-Koapman), dochter van Joannes Mensink en Aleida Wolkorte. Uit dit huwelijk worden op Tilligte 11 van 1864 tot 1887 7 kinderen geboren. Op 11 november 1890 vertrekt de familie naar het erf Bokum als opvolging van de familie Mensink. Johannes overlijdt hier in 1909 oud 77 jaren en Geertruida in 1911 oud 71 jaren. (Overleden bij bezoek aan één harer kinderen in Oud Ootmarsum).

De 2 oudste zonen uit dit huwelijk, Gerhardus en Johannes, overlijden beiden op de leeftijd van 4 jaar. Gerhardus Damhuis, *1870 en vernoemd naar zijn overleden broer, wordt dan erfopvolger.

Gerhardus (Gerrit) Damhuis is geboren op 14-10-1870 Tilligte 11 (oude Lankamp).

 

 

 

 

Gerrit trouwde, 34 jaar oud, op 31-05-1905 in Denekamp met Maria Geertruida Ribbert, 23 jaar oud. Maria is geboren op 25-10-1881 in Tilligte 43 (Ribbert). Gerrit is overleden op 24-12-1931 om 18:00 in Tilligte 57 (Bokum), 61 jaar oud. Aangifte: Bernardus Gerardus Mensink oud 40 jaren landbouwer en Johannes Morsink oud 36 jaren landbouwer. Maria is overleden op 09-03-1962, 80 jaar oud.

Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren:


1 Johannes Hermannus (Jan) Damhuis, geboren op 24-04-1906.

 

 

 

 

Jan trouwde met Maria Geziena (Marie) Groothuis. Marie is geboren op 02-01-1912 in Deurningen en overleden op 29-07-1998, 86 jaar oud.
2 Gradus Johannes (Gerrit) Damhuis, geboren op 19-12-1907. Gerrit is overleden op 07-04-1988 in Tilligte (Bokum), 80 jaar oud. Landbouwer op Bokum. Gerrit trouwde met Antonia Johanna (Tonia) Bodde. Tonia is geboren in Tilligte (Maseland).
3 Antonius Hermanus Damhuis, geboren op 19-08-1909. Antonius is overleden op 07-02-1976 in Tilligte (Bokum), 66 jaar oud. Antonius bleef ongehuwd.
4 Bernardus Antonius Damhuis, geboren op 28-02-1910. Bernardus is overleden op 09-10-1985 in Ootmarsum, 75 jaar oud.
5 Hermannus Antonius Damhuis, geboren op 07-01-1912.
6 Geertruida Gezina Damhuis, geboren op 28-06-1914. Geertruida is overleden in Klein Agelo (Pikkemaat). Geertruida trouwde, ca. 23 jaar oud, in 1937 in Denekamp met Gerardus Antonius Pikkemaat, ca. 36 jaar oud. Gerardus is geboren op 27-07-1900 in Klein Agelo (Broekhuis). Zie begin van dit artikel.
7 Geziena Maria Damhuis, geboren op 09-12-1916. Geziena is overleden op 22-08-1995 in Ootmarsum (Kokkelink) ovl in Oldenzaal, 78 jaar oud. Geziena trouwde met Hendrikus Bernardus Kokkelink. Hendrikus is geboren op 13-07-1904 in Ootmarsum (Kokkelink). en overleden op 01-05-1979 in Ootmarsum, 74 jaar oud.
8 Antonius Johannes Damhuis, geboren op 11-08-1919. Antonius is overleden op 10-02-1972 in Tilligte, 52 jaar oud. Antonius trouwde, 45 jaar oud, op 12-05-1965 met Ida Wilhelmina Bollwerk. Ida trouwde later na 1965 met Hendrikus Bernardus Kottink (1918-1984).
Gradus Mensink en Johanna Velers op Laans in Lemselo9 Hendrikus Franciscus Damhuis, geboren op 01-01-1922. Hendrikus is overleden op 10-03-1971 in Tilligte (Bokum) ovl Franciscushof Raalte, 49 jaar oud. Hendrikus bleef ongehuwd.

Een kleinzoon van de vorige bewoners Joannes Mensink en Gesina ten Bokum, vertrekt in 1890 naar het pachterf ‘Laans’ van de familie van Langen in Lemselo.

Foto links: Gradus Mensink en Johanna Velers op Laans in Lemselo

 


Lattrop-Breklenkamp pakt oet…

Een korte foto-impressie (foto’s Rob Warmes)…

Eerst enkele ‘oude’ foto’s van 30 juni 2006…Herman Niehof 2006

Johan Kamphuis 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto links: Johan Kamphuis -de köster- bezig met het vlechten van een ‘iemnkorf’.       Rechts Herman Niehof -Koole Herman- mandenmaker.

Foto impressie Lattrop-Breklenkamp pakt oet 12 juli 2015


Jongkind monument…

Op 26 september a.s. wordt aan de Frensdorferweg, op de plek waar Johan Barthold geboren is, zijn monument onthuld. De tijd van aanvang wordt nader bekend gemaakt. Hierbij zal o.a. Jaap Jongkind uit Haarlem weer aanwezig zijn. Hij is een nakomeling van een broer van de schilder. De redactie is van de partij en zal alles op film vastleggen. Samen met de eerder opgenomen film van de 1e steenlegging vormt dit later een mooi tijdsdocument.

In de nieuwsbrief van october zal hiervan verslag worden gedaan.


Bruidjes in 1981…

Lattrop bruidjes in 1981…

Op 24 mei 1981 werd bovenstaande foto gemaakt. Dit zijn de bruidjes ter gelegenheid van de 1e H. Communie.
Achterste rij vlnr: Astrid Wagenvoort, Diane Meijners, Natasja Pikkemaat, Ingeborg Arends en José Hulsmeijers.
Voorste rij vlnr: Wendy Busscher, Simone Niehof, Bianca Meijners, Marlon Groeneveld en Wendy Meijners.

En dit zijn de communicantjes…

En dit zijn de communicantjes… in Lattrop 1981

Boven: onderwijzer Karel Kunne en pastoor Pierik.
Staand vlnr: Martin Niehof, Marion Wagenvoort, Mariël Niehof, Bianca Niehof, Nicole Groeneveld, George Tijhuis, Annemiek Steinmeijer, Mieke Leurink en Engelien Niehof.
Voor vlnr: Walter Goosink, André Groeneveld, Bas Boswerger, Bertil Wassink, Niels Tijscholte, Dennis Rerink en Rob Busscher.


Vervolg 1959…

Reerink-Weernink Lattrop

Jan Gradus of Jens Reerink is geboren in 1879 op het erf Reerman en overleed in 1967 oud 88 jaar op het Reerink Bakhuis bijgenaamd De Kruk. Hij trouwt in 1909 met Geertruida of Trui Weernink *1886 in Denekamp. Trui overlijdt er in 1966 oud 80 jaar. 


Reactie op nieuwsbrief augustus 2015…

Op de laatste pagina publiceerden we 2 foto’s van onbekende schuren. De 1e foto is gemaakt op het erf Scholte Lubberink (Lubberman) in Lattrop. Ter vergelijking een foto van de situatie in 2014.

Kopgevel Schuur Scholte Lubberink (Lubberman) LattropSchöp Lubberman Lattrop 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

De schuur in Breklenkamp blijft vooralsnog onbekend.


Hendrik Niehofen Trui Mulstege Lattrop 1945 (Bevrijdingsfeest als Prins Bernard en Koningin Juliana)

Foto rechts bevrijdingsfeest 1945: Hendrik Niehof (Koole Hendrik) en Trui Niehof-Mulstege in Lattrop als Prins Bernard en Koningin Juliana. Trui draagt een jurk gemaakt van parachutedoek. Het ligt voor de hand dat jurk en uniform gemaakt zijn door Bernard Niehof -Koole snieder- de broer van Hendrik, die toen bij hen in woonde.

Foto onder: Bernard Niehof en Nn met versierde fietsen. Wie herkent de man rechts?

Bevrijdingsfeest Lattrop 1945 (Bernard Niehof en Nn)

 

 

De bewoners van ‘n Breenk in Breklenkamp namen ook deel aan de bevrijdingsoptocht in 1945. Op onderstaande foto hun historische visie op ‘Boernbedrief’. Links met pet en antieke pijp Hendrik Pikkemaat van De Gaardener of De Geurner en rechts van hem zijn neugste noaber Hannes Keujer van de Breenk-Keujer en allebeide vanzölf op klompen. Ook de hond heeft een plaatsje gekregen in een wilgen mand op de bok van de autowaag. Wie herkent de man achter Hannes? Zie foto onder.

 

Bevrijdingsoptocht Lattrop 1945 (wagen de brink Breklenkamp)


Mededelingen…

# Op maandag 26 october a.s. wordt een heemkunde avond gehouden in de computerruimte van de Parabool in Lattrop. Belangstellenden zijn welkom vanaf 19:00 uur.

Nadere medelingen hierover in de volgende nieuwsbrief.

# Onthulling Jongkind Monument op zaterdag 26 September 2015, van 13:45 – 15:00 uur, Frensdorferweg-hoek Breemorsweg Lattrop.


“Nen mooi’n Tweants’n middag” inn Doarp en “Wi-j neugt oe!” in Boarn.

Van Jan Wilbers in Oatmöske en ziene vrouw Margareth Beunders hebt wie oonder stoande oetneudiging ontvangn met het verzeuk oonze leazers hiervan op de heugte te brengn. Wie voldoot hier gearne an!

Graag nodigen we je uit tot het bijwonen van twee middagen met Tweantse leedkes.
Ook wanneer je het Twents niet beheerst ben je van harte welkom, want alle teksten worden in het Nederlands vertaald.
 • Zondag 11 oktober 2015, 15:30 in het Kulturhus te Denekamp; toegang gratis.
Adres: Oranjestraat 21, 7591 GA Denekamp
 • Zondag 25 oktober 2015, 15:30 in de Synagoge te Borne; toegang 15 Euro.
Adres: Ennekerdijk 17, 7632 ED Borne

 • In het Kulturhus te Denekamp is de werktitel “Nen mooi’n Tweants’n middag”. Kaarten voor 11 oktober kun je reserveren bij het Kulturhus, telefoon 0541-74.53.00, mail: info@kulturhusdenekamp.nl. De toegang in Denekamp is gratis; vrije gift na afloop.

 • In de Bornse Synagoge is de werktitel “Wi-j neugt oe!”. Kaarten voor 25 oktober kun je telefonisch reserveren bij Harmke Willems (06-29.36.04.09), Henk Wijzenbeek (053-43.46.448), Evert Ploeg (06-25.09.13.69) of via de VVV Borne (074-26.57.200).

De programma’s voor Denekamp en Borne zijn erg verschillend. In Denekamp brengen we - naast liedjes op gedichten van Henny Hamhuis, Toon Borghuis en Willem Wilmink - een complete cyclus van vijf kolderieke minicantates op teksten van Jan Rerink.

In Borne vertolken we in plaats van de Rerink-cyclus een liedcyclus, bestaande uit zeven liederen op teksten van Theo Vossebeld. De dichter zal zelf in Borne aanwezig zijn om zijn poëzie voor te dragen.

In Denekamp wordt de muziek afgewisseld met voordrachten in het Twents door Jan Rerink. Bij elke voordracht, en ook bij elk van de Twentse liederen, wordt een “dia” geprojecteerd met een toelichting èn een volledige vertaling van de Twentse tekst. Het programma is dus voor iedereen goed te volgen.
Ook in Borne wordt bij elk lied een “dia” met toelichting en vertaling geprojecteerd.
Voorbeelden van zulke “dia’s” in de bijlagen 7 en 8.
In de bijlagen 1 en 2 vind je het programma voor Denekamp, in de bijlagen 3, 4 en 5 dat voor Borne. Bijlage 6 vertelt iets over de ontstaansgeschiedenis van de Tweantse leedkes.

Belangrijk om te weten: in Denekamp (Kulturhus) is plaats voor maximaal 240 personen, in Borne (Synagoge) voor maximaal 50 personen.
We hopen je op 11 oktober en op 25 oktober te mogen begroeten!
Hartelijke groet,
Margareth Beunders en Jan Wilbers


Laatste nieuws…

Op de website Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp vindt u een rubriek ‘oude filmbeelden’. Vanaf de website kan hierop worden aangeklikt.  U kunt dit filmpje ook zien op https://www.youtube.com, zoekterm  Heemkunde Lattrop.