Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 3 nr 3 maart 2016

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.
Op deze site vindt u de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt U geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl.


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: februari 2016.
# In de rubriek In gesprek met… Geert Lohuis…Allemaal Duitse vrouwen…


Oproep 1…
Geertruida Geziena Maseland, geb. Volthe 34 (Laarhuis of Terwelaarhuis) 13 juli 1902, dr. van Hermannus Maseland en Maria Nijhof (Dolf Breklenkamp).
In de Burgerlijke Stand lijsten van 1901-1923 staat zij vermeld als dienstbode bij de familie Bodde-Stokke op het erf Stokke in Lattrop. Op 20-jarige leeftijd vertrekt zij naar de gemeente Losser.
Wie weet hoe het haar verder vergaan is? Getrouwd misschien? Wanneer en waar overleden?
Wie heeft nog een foto van haar of een bidprentje?


Oproep 2…
Geertruida Maria Koehorst, geb. Tilligte 30 (Getskaamp) 24 febr. 1856, † Ootmarsum 11 jan. 1947,  tr. Ootmarsum 31 jan. 1889 Antonius Franciscus Harperink, geb. Ootmarsum 5 juni 1852, Koopman, winkelier en arbeider, † Ootmarsum 22 okt. 1912.
 

We zijn op zoek naar een foto van haar.

 


Familie Stokke-Roelink in Lattrop…

Van Bennie Bodde (Stokn Bennie) in Ootmarsum ontvingen we onlangs een foto van zijn overgrootouders op het erf Stokke in Lattrop. Bennie is een zoon van Gerard Bodde en Marie Meulenbroek en is geboren op het erf Oude Stokke nabij de oude school in Lattrop.
We waren, via Hennie Groeneveld (BoomsJanszienHennie), van het bestaan van een foto op de hoogte.

Familie Jan Berend Stokke en Joanna Roelink op Stokke Lattrop Foto ca. 1900

Inzet: Maria Gezina Blokhuis-Stokke

Zittend vlnr:
1 Jan Berend (Jens) Stokke 1839-1920
2 Joanna (Hanna) Roelink 1844-1910 (geboren op Voetsmid) Met trouwknipmuts!
Staand vlnr:
3 Maria Geertruida (Trui) Stokke 1880-1969 (Zr Evarista)
4 Johanna Maria (Mei) Stokke 1879-1943, (x 1907 Gerhardus Bernardus Bodde)
5 Johanna Gezina (Hanna) Stokke 1882-1967 (Zr Evradine)
Niet op de foto:
6 Maria Gezina (Sina) Stokke *1887, [x 1912 Johannes Bernardus Blokhuis, naar Geesteren(O)]

Johanna Maria (Mei) wordt, als oudste dochter, erfopvolgster. Zij trouwt in 1907 met Gerhardus Bernardus Bodde van het erf Maseland in Tilligte. Uit dit huwelijk worden 9 kinderen geboren:
Het 7e kind en 5e zoon Antonius (Stokn Toon 1916-1989) wordt erfopvolger en trouwt in 1963 met Paula Maria Hilvert (1934-2013) geboren in Emsbüren.
Maria Geertruida (Trui) Stokke gaat in het klooster en is werkzaam in het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Tjandi Semarang in Indonesië.
Johanna Gezina (Hanna) Stokke treedt tot de orde Zusters Franciscanessen in Oldenzaal. Zij brengt haar werkzame leven door als lerares huishoudschool.

 

Hierboven vlnr Trui (Zr Evarista) en Hanna (Zr Evradine) Stokke


Foutje… bedankt…

In de vorige nieuwsbrief is in het overzicht van de familie Damhuis-Maue/Westerhof een fout gemaakt. We werden hierop attent gemaakt door Henk Dijkstra. Hij schrijft hierover als volgt:
Gisteren mocht ik weer een nieuwsbrief van je ontvangen. Hiervoor mijn hartelijke dank. Ik houd mij bezig met de genealogie van de familie Damhuis; mijn moeder was een geboren Damhuis. Helaas moet ik constateren dat in de opstelling van de Damhuis-familie op pagina 6 een fout zit.
Als kind nr 5 wordt genoemd Gerardus Damhuis geboren in 1830 en overleden in 1882, hij zou gehuwd zijn met Johanna Bossink. Dit is niet juist. Gerardus is overleden op 28-01-1831. De Gerardus die gehuwd is met Johanna Bossink is geboren op 12-12-1825 en is een zoon van Hermen Jan Damhuis en Janna Huisken.
Met vriendelijke groet, Henk Dijkstra.
Aan de hand van aanvullende documenten is de familie Damhuis (Roolbaks) hierop gecontroleerd en Henk heeft gelijk. Inmiddels zijn de stamboomgegevens gewijzigd en is de tekst van de nieuwsbrief op de website aangepast.


 

Bijgaande foto komt van Marietje Lohuis-Boerrigter in Tilligte.

Wie is dit bruidspaar en wie zijn de andere dames?

 

 

 

 


Schooljaar 1981-1982 (4)

Zittend vlnr:
1 Rob Busscher 2 Jenneke Hamers 3 Wendy Busscher 4 Marion Wagenvoort 5 Jeroen Groeneveld en 6 Robert Niehof.
Knielend vlnr:
7 Maarten Zwiep 8 Dennis Rerink 9 George Tijhuis 10 Nicole Groeneveld 11 Roy Fox 12 Niels Tijscholte 13 Patrick Roepe en 14 Walter Goossink.
Staand vlnr:
15 Martin Niehof 16 Bertil Wassink 17 Andre Groeneveld 18 Bert Harperink 19 Mieke Leurink 20 Engelien Niehof 21 Annemieke Steinmeijer 22 Mariël Niehof 23 Angelique Wassink en 24 Bas Boswerger.


Carnaval 1975…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto rechts: Elis (Chris) Neleman met begeleiding van ‘Monique and the Saints’.

Foto boven: Henk Niehoff (Sniere Beand) en Johan Groeneveld (Meijers-Johan).Bovenstaande foto stond afgedrukt in de Katholieke Illustratie. Helaas is niet bekend van welk jaar. Vermoedelijk eind jaren ’20 of begin jaren ’30, gelet op de hoed van de vrouw rechts van de tafel. De naam ‘zandmarkt’ komt ons onbekend voor. Het lijkt wel op een warenmarkt gezien ook de weegschaal op de geïmproviseerde tafel. De man links met snor en pet vult zo te zien een puntzak. Links staan enkele zakken op de grond en ook onder de tafel. En daarop ligt nog een half gevulde zak. De vrouw rechts heeft een mandje meegebracht. Zij is kennelijk van plan hier iets te kopen.

Wie heeft hier nog informatie over?


Bennie Snoeijink (Sneuijman) en Jan Oortman (Möller) Lattrop 1957

De foto rechts komt uit het archief van Jan Oortman (Möller) in Lattrop en werd opgestuurd door Chiel Oortman. In juni 1957 vertrok een Twentse delegatie kloatscheters per autobus naar Heidmühle in het Noorden van Duitsland. Bennie Snoeijink kan zich herinneren dat in ieder geval ool Bodden Frans uit Noord Deurningen ook van de partij was. Bennie en Jan reisden mee maar namen geen deel aan de wedstrijden.
Acht weken later ondernamen ze dezelfde reis… maar dan per fiets.
Het bijgaande krantenartikel in de Jeverland-Bote van 5 augustus 1957 getuigt hiervan.
 

Wie heeft nog informatie over dit gebeuren?

 


Ool Heinik op ool Zeggelvoort in Lattrop…

Bovenstaande foto (ca. 1934 zie inzet) is aangeleverd door Jan Koehorst in Denekamp, zoon van Johan Koehorst en Hanna Bulter. Hier zien we vlnr Johannes Henricus Damhuis (1857-1934) de vader van Kost-Herman senior, Johanna Maria Koehorst-Blokhuis (1876-1960) en haar zoon Johannes Gerardus Koehorst (1905-1978).
De roepnaam van Johannes Henricus is Heinik of ’t ool Heinik en is afgeleid van zijn 2e voornaam. Ool Heinik is een combinatie van de erfnaam ool Zeggelvoort en zijn roepnaam.
Heinik is dan de opvolgende erfnaam.
Zie ook artikel ‘Gerardus Damhuis van Roelofsbakhuis naar Wietmarschen…’ op blz 5 e.v. in de vorige nieuwsbrief.


Bewonersgeschiedenis oude Zegelvoort of Heinik…

Blokhuis Gerardus Joannes (1833-1884) (*Zegelvoort).
X 1) 27-04-1871 Joanna Weenders 1845-1909 *Weendersboer/De Weerd BreklenkampHendrikus Johannes Blokhuis 1912-1937 (ongehuwd)
   1 Johannes Blokhuis 1872-1955 (x1897 Femia Maria Huiskes *Bos-Beernink Lattrop, later ‘n             Toetert in Rossum).
   2 Gerardus Blokhuis 1874-1952 (x1910 wed. Euphemia Oortman-Bossink de Wewwe                         Breklenkamp).
   1 Hendrikus Johannes Blokhuis 1912-1937 (ongehuwd). Foto Rechts
   3 Johanna Maria Blokhuis 1876-1960 (erfopvolgster).
   4 Bernardus Fransiscus Blokhuis 1878-1913 (x1906 Aleida Keizer)
   5 Johanna Gezina Blokhuis 1882-19.. (x1909 Gerhardus Johannes Nijmeijer *1872 Noord                 Deurningen).

Joanna Weenders X 2) 11-02-1885 Joannes Henricus Damhuis 1857-1934 *Roolsbaks
4 Hermannus Damhuis 1888-1979 (x1926 Gezina Johanna Keujer Kost-Herman en -Sina).
5 Gerard Damhuis 1892-1989 (x1920 Wilhelmina Catharina Hofste politie Damhuis).

      Johanna Maria Blokhuis 1876-1960
      X 1) 14-05-1904 Johannes Koehorst 1868-1906 (*Kukkert †Kukkert L27)
      In 1904 (bij huwelijk) vertrekt Johanna Maria Blokhuis naar het erf Kukkert L27.
      1 Johannes Gerardus Koehorst 1905-1978 (* Kukkert erfopvolger op oude Zegelvoort).
      Johannes Koehorst overlijdt op het Kukkert op 25-01-1906.
      In 1908 vertrekt Johanna Maria Koehorst-Blokhuis met haar zoon Johannes Gerardus (Johan) naar het           oude Zegelvoort L103, haar geboortehuis.

      X 2) 28-06-1912 Johannes Bernardus Lohuis 1870-1949 *Noord Deurningen In 19?? naar Noord                 Deurningen olde Dubbelink of aannemer Brookhuis.
      
1 Lohuis Nn *>1912-19.. (ongehuwd). ???

           Johannes Gerardus (Johan) Koehorst 1905-1978
           X 04-06-1935 Johanna Gezina Bulter 1909-1999 (*de Köster Noord Deurningen).

Voor 1871 wordt dit erf nog bewoond door de volgende families:
Rutgers – Roepe – NN – Haamberg en Veldscholten. We zijn druk doende met het in kaart brengen van deze bewoners.


Allemaal Duitse vrouwen…
Verteld door Geert Lohuis in Breklenkamp
en opgetekend door H.J. Asma.Geert Lohuis Breklenkamp geb 31-07-1906

lk ben in 1903 geboren op de boerderij, die mijn broer Harm later heeft voortgezet. lk heb de school in Breklenkamp bezocht. Voor zover ik weet waren het in die tijd alleen de kinderen van Bergman en Leusman, die naar de school in het Duitse Lage gingen. Toen ik nog zo’n jongen was gingen we met onze familie op zondag in Lage naar de kerk. We gingen daar naar toe met een koets. Dat deden de meeste protestantse boeren uit Breklenkamp.
In 1914 brak de oorlog uit en ging de grens tijdelijk dicht. Vanaf die tijd gingen we naar de (Hervormde) kerk in Ootmarsum.

Belasting op goederen…

Voor een koets werd in die tijd belasting betaald. Voor een gewone wagen niet; zodra er onder een rijtuig veren zaten, was het luxe en moest men betalen. Ook als een koe werd geslacht, moest men daarvoor belasting betalen, want rundvlees was eveneens een luxeproduct. De hoogte van de belasting was afhankelijk van de waarde van de koe. Om de waarde te schatten moest er een kommies uit Lattrop komen en als de boer en de kommies het eens waren kreeg de koe een loodje aan de staart.
Harm Lohuis Breklenkamp geb 27-06-1897In die tijd waren alcohol en suiker in Duitsland goedkoper dan hier, vanwege de accijnzen die er in Nederland op zaten. Tabak, koffie en thee waren in Duitsland veel duurder. lk kan me nog herinneren dat, als we in Lage uit de kerk kwamen, mijn vader daar in een winkel een pond suiker kocht en het vervolgens achter zijn vestje stopte.
Eens op een zondagmorgen, toen we terugkwamen uit de kerk, werden we vlak voor de grens aangehouden door een kommies, die daar uit het bos opdook. Vader werd gevisiteerd, waarbij het pondje suiker gevonden werd en het gevolg was dat hi] een boete kreeg van een tientje, wat gelijk stond met één dag gevangenisstraf. Smokkelen, om er echt wat aan te verdienen, hebben we nooit gedaan. Als we vroeger wat nieuws aanschaften gingen we meestal wel naar Lage. Toen mijn broer zijn eerste fiets kreeg, wat al voor 1914 was, werd die gekocht bij de smid in Lage. Die smid moest mijn broer ook nog eerst Ieren fietsen. Daarvoor kwam hij dan bij ons.

Zo begint het verhaal verteld door Geert Lohuis in Breklenkamp. Het vervolg kunt u lezen op de website www.heemkunde-lattrop-breklenkamp/ingesprekmet...


Dorpsstraat in Lattrop met bakker Jan Brunninkhuis ca 1960

Links de ‘Kraken’ woningen, Tijscholte en de kerk. Daar tussenin de SPAR winkel van Bernard Groeneveld (Guutn Bennad). De ouders van Bernard zijn Jaan Groeneveld en Hanna Pikkemaat van de Geurner uit Breklenkamp.  Rechts het ‘möske van Jens’.
Met bakfiets is bakker-molenaar Jan Brunninkhuis van de Reerink-möl aan de Disseroltweg.


Retraite  Zwanenhof Zenderen ca 1954

Bovenste rij van L naar R:

1. Annie Maseland (Keule) Lattrop
2. Marietje Groeneveld (Roolsboer) Lattrop
3. Truus Oortman (Wewwe) Breklenkamp
4. Annie Hulsmeijer (Roepn Hannes) Breklenkamp
5. Annie Niehof (Koole Johan) Lattrop
Voorste rij van L naar R:
6. Marietje Arends (de smid) Lattrop
7. Marietje Niehoff (SniederBerends Jens) Lattrop
8. Agnes Snoeijink (Sneuijman) Lattrop
9. Truus Koehorst (Heinik) Lattrop

 

Foto rechts komt uit het archief van de familie Bodde op Stokke in Lattrop en is

waarschijnlijk gemaakt begin jaren '50.

Wie weet haar naam en waarom was zij hier?


Uw reactie…

# Bedankt voor de nieuwsbrief deze editie met veel interesse gelezen.
In de nieuwsbrief stel je de vraag welke boerderij is gesitueerd op de ansichtkaart van Tilligte.
Zoals ik het beoordeel betreft dit de boerderij van Mensman (Meinders) aan de Kerkweg te Tilligte.
Groeten, Herman Borgerink Klein Agelo

# Goedemorgen! Weer met veel plezier de nieuwsbrief gelezen en nog wat rondgekeken op de site. Maar.... in de nieuwsbrief van januari beloofden jullie: Aleida Koehorst is een dochter van Gerrit Jan Koehorst geb. 1827 op het erf Koehorst in Noord Deurningen en Joanna Veldscholten geb. 1835 op het erf Broek-Reker in Tilligte. Gerrit Jan was eerder getrouwd met Maria Kukkert van het gelijknamige erf in Lattrop waar Aleida dus geboren is. Zij trouwt in 1898 met Gerardus Johannes Scheper geb. 1861 op het kottersplaatsje oude Broenink Lemselo 59. Een volgende keer meer over deze familie Koehorst. Natuurlijk heb ik al meer info op jullie site gevonden over Koehorst Noord-Deurningen en via dhr. Busscher over mijn overgrootoma Meike Keuters-Koehorst, en daar ben ik erg blij mee, maar ik was toch ook wel erg nieuwsgierig naar wat jullie nog meer aan informatie hadden, ook al is het geen directe familie. Maar ik wacht weer vol spanning af, bedankt alvast voor jullie werk allemaal weer! Angelique Boerland-Monninkhof Wachtum.

# Betreft de kinderen van Gerardus Joannes Huisken met Susanna Meinders. Volgens uw website zijn hier 3 kinderen uit voortgekomen: Johannes, NN en Maria. Mijn overleden oom Johannus Hendrikus Huisken ( 28/11/1923-07/09/2001) heeft ook onderzoek gedaan en komt uit op 4 kinderen. Johannes (31-4-1855) Gerhardus (24-8-1860) Maria ( 02-12-1860) en Jan ( 07-10-1863). Jan Huisken is de lijn die doorloopt naar mijn opa Gerhardus Antonius Leonardus Huisken (19/4/1895-23/05/1982). Nu vraag ik mij af, of mijn oom het destijds goed heeft gehad. Kunt u hier eventueel een antwoord op geven? Hartelijke dank. Adri Huisken Deventer.Boerderij van Raatgerink (de Kling) in Tilligte
Redactie: het betreft hier de familie Huisken op ool Bossink in Lattrop.  Een volgende keer meer over deze familie.

# Op pagina 9 van de februari nieuwsbrief staan 2 boerderijen.
De onderste boerderij is de boerderij van Raatgerink (de Kling) in Tilligte. (foto rechts)
Henk ten Dam Tilligte


Van Hilten naar Breklenkamp…
Verteld door mevr. Zwenne Bosink-Markert in Breklenkamp
en opgetekend door H.J. Asma.Zwenne Bosink-Markert in Breklenkamp

lk ben in 1911 geboren op een grote boerderij in Hilten, dat ligt tussen Neuenhaus en Uelsen.
Met zes jaar moesten we naar school, acht jaar lang, zodat ik ongeveer veertien was toen ik van school kwam. De school, die ik bezocht, was een openbare school met twee leerkrachten, waar behalve de kinderen uit Hilten ook die uit Lemke naar toe gingen. We moesten lopend door weer en wind naar school. Ook stonden de wegen in herfst en winter geregeld onder water. Als het al te erg was bracht vader ons met paard en wagen.
ln de laagste klassen begonnen we met lei en griffel en daarna, in de hogere klassen, leerden we schrijven met pen en inkt. Sinds begin jaren zeventig zijn veel van die kleine dorpsschooltjes verdwenen en worden de kinderen met bussen naar scholen in grotere plaatsen vervoerd.

In Uelsen naar de kerk…

We hoorden in die tijd kerkelijk onder de gereformeerde gemeente Uelsen, die twee pastores had. Nadat ik van school kwam ging ik zes jaar lang ’s winters een avond in de week naar de kathechisatie in Uelsen. We gingen daar Hervormde kerk in Uelsenop de fiets naar toe. Omdat de straten in die tijd uit kinderkopjes (keien) bestonden was het vaak moeilijk fietsen. Langs de straat was een vlakker gedeelte, een soort spoor. Als je goed kon fietsen kon je daar over. Als het glad was lukte het daar ook niet goed. Nadat we de zes jaar kathechisatie achter de rug hadden werden we in Uelsen aangenomen. We werden dan toegelaten tot het Heilig Avondmaal.
Op 26 april 1931 ben ik aangenomen en kreeg ik een bijbel. Die bijbel was in het Duits, maar in de kerk was Nederlands nog lang de voertaal, wat ik echter niet meer heb meegemaakt. Mijn moeder zong nogal veel, meest in het Hollands en dan dacht ik: Wat moet ik daar nu van maken!

Als maagd bij Riekerman…

Toen ik van school kwam moest ik samen met mijn wal oudere zuster het vrouwenwerk op onze boerderij opknappen. We hadden veel land en altijd wel enige knechten. lk had ook nog twee jongere broers, die we af en toe moesten helpen met huiswerk. Maar dat liet ik graag over aan mijn zuster. Ik maakte liever een varkenshok schoon. Toen de jongens wat groter waren heb ik tegen mijn moeder gezegd dat ik wel een tijdlang uit huis wilde. Zodoende ben ik rond mijn 21ste als maagd (dienstbode) bij Sandscholte in Breklenkamp terecht gekomen. Sandscholte woonde op het erf Riekerman. Het was een beetje familie van ons. Ze hadden geen kinderen. lk was daar intern en verdiende er een paar gulden…

Het vervolg van dit artikel vindt u op de website heemkunde-lattrop-breklenkamp in de rubriek ‘In gesprek met…’.


In de volgende nieuwsbrief…

# Hulsmeijers op erf Roepe in Breklenkamp…

# Familie Bossink van Boems backhuijs in Lattrop naar (Oud) Ootmarsum…