Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 3 nr 12 december 2016

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website
Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.
Op deze site vindt u de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt U geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl.


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: October 2016 jaargang 3 nummer 10


Bergman op de grens (slot)…

De miljoenentijd…

In de tijd dat het geld in Duitsland in snel tempo in waarde zakte, in de miljoenentijd, heeft mijn vader voor dat Duitse geld in Duitsland grond gekocht. Eerst was een mark tien cent, wat later was deze nog geen cent waard. Tien bunder woeste grond heeft hij toen gekocht. Vier bunder ervan is nog steeds woest, het is nu beschermd natuurgebied. Het andere deel is in cultuur gebracht.
In de tijd dat Hitler aan de macht was wilde de boer, die vader de grond had verkocht, deze terug hebben omdat hij het aan een Hollander had verkocht. Op een middag, toen we net aan tafel zaten te eten, stapte die man bij ons binnen. Ik herinner me dat hij een lapje voor een van zijn ogen had. ”Van Beesten", groette mijn vader (zo heette de man). "Herr von Beesten", verbeterde de man. Hij vertelde dat hij de vroeger verkochte grond terug wilde. Mijn vader weigerde hem die echter terug te geven. De zaak is door die man vervolgens voor het gerecht in Neuenhaus aanhangig gemaakt; hij won het proces. Daarna heeft mijn vader de zaak laten voorkomen bij het Landesgericht in Celle. Toen heeft mijn vader het proces gewonnen, wat hem wel 600 mark heeft gekost.

Met koe naar stier…

Halt 500 meter strook zonder vergunning verboden te betredenVoor de laatste oorlog waren wij veel meer gericht op de overkant van de grens dan op Lattrop of verder. We hadden aan de Duitse kant de meeste familie en gingen er naar school. Na de oorlog is dat allemaal veranderd. Maar de laatste jaren, nu de grens minder betekent, wordt het opnieuw anders. Op mooie zomerse dagen fietsen hier veel Duitsers langs. Na de beide wereldoorlogen hadden we in Breklenkamp langs de grens een strook van 500 meter, waar mensen, die er niet woonden, niet zonder vergunning mochten komen. Verder golden tal van beperkingen in zo’n strook.
Mijn vader had in de tijd na de Eerste Wereldoorlog een knecht, die hij op zekere dag met een koe naar een boer met een stier stuurde, waarbij hij buiten de 500-meter zone kwam. Daar werd hij aangehouden door een kommies, die het geleidebiljet wilde zien. Omdat hij zo’n papier niet had, werd procesverbaal opgemaakt en kon de knecht met de koe weer naar huis. Later moest mijn vader voor het gerecht in Almelo komen. Daar vertelde de rechter hem dat hij een overtreding had begaan. Hij had eerst een geleidebiljet voor de betreffende koe moeten aanvragen. Toen mijn vader vroeg waar hij zoiets kon krijgen, vertelde de rechter dat zo’n biljet bij de Commissaris van de Koningin in Zwolle aangevraagd moest worden. "En hoelang duurt zoiets dan, edelachtbare”, heeft vader gevraagd. ”Een paar dagen”, antwoordde de rechter. "Maar edelachtbare, weet u dan niet dat het dan bij zo’n koe al lang weer over is en dat men er dan echt niet meer mee naar een stier hoeft te gaan?” Gelach van de toehoorders natuurlijk.
Er was ook eens een boer, die een varken naar Duitsland wilde smokkelen, ergens bij 't Spiek in de Ottershagen. De varkens waren in die tijd in Duitsland duurder dan hier en de uitvoer was verboden. Tijdens de tocht met het varken werd de man aangehouden door kommiezen.
Zodoende kwam hij later voor de rechtbank. Tot zijn verdediging voerde de boer aan dat hij van plan was het varken te laten dekken door een beer bij een Duitse boer. De rechter was van mening dat hij daarvoor niet de grens over hoefde te gaan. Dat kon ook wel in Breklenkamp. ”Jawel”, zei de boer toen, ”maar ik wil weleens een ander soort varken hebben”. Ik geloot niet dat zijn verdediging voldoende is geweest.

Kerk in Lage…

In verschillende kerken in de Graafschap Bentheim is lange tijd gepreekt in de Nederlandse taal. In sommige gereformeerde kerken gebeurt het nu ook nog. Veel van de dominees daar kwamen van de Theologische Hogeschool in Kampen.
In Lage is de kerk nog lang eigendom geweest van de Barones van Twickel. Ongeveer vijftien jaar geleden is de gereformeerde gemeente van Lage eigenares geworden van de kerk. Toen de kerk nog eigendom was van Twickel schonk de barones geld voor het onderhoud en soms ook voor een verbouwing. Vooraan in de kerk staan nog veel teksten in het Nederlands. Er zijn daar ook nog verschillende grafstenen van ondermeer holtrichters en van de familie Zeegers, de familie die ook op het Huis Breckelenkamp gewoond heeft.

Café ‘de Konjer’…

Café ‘de Konjer’ was een boerencafé dat aan de Duitse kant van de grens lag vlak aan de Dinkel. Als het ‘s winters hard en lang genoeg gevroren had kon je er door de Ottershagen naar toe schaatsen. Dat heb ik ook weleens gedaan, zoals in 1929, toen we een erg strenge winter hadden. In dat café werd ook weleens gevochten. Mijn grootvader heeft verteld over een klein koppig kereltje dat erg goed kon schaatsen, maar ook geregeld ruzie maakte. Een Duitser, die zijn handen nogal los had zitten, werd ‘de lappnsnieder oet ’n Daalnhook’ genoemd.
Een zekere Toon (red.: Bodde op foto 2e v L) uit Lattrop was in vroegere jaren een trouwe bezoeker van de Konjer. Toen ik in militaire dienst was, heeft hij nog een tijd bij me ‘gelegen’ en heeft me verteld eens een halve liter jenever achter elkaar te hebben opgedronken. Dat kwam omdat hij op een dag van ’t Spiek gekomen, met een halve liter jenever, een kommies tegenkwam, die hem gevraagd had of hij nog wat meegebracht had over de grens. ”Jawa…”, had Toon gezegd, "dat heb ik” en hij liet hem vervolgens de fles zien, die hij daarna leegdronk. De kommies had hem op smokkelen willen betrappen, want vroeger was jenever aan de overkant van de grens goedkoop. Voor een borrel betaalde je tien pfennig.
Café De Konjer is er niet meer. In de tijd dat het in de fabrieken weer beter ging is men daar met het café opgehouden.

Vroedvrouw en verpleegster…

In Breklenkamp heeft vroeger een Duitse vroedvrouw gewerkt, Hanna Lavarre, die in Lage woonde, in een wit huis in de ‘Twickelse stei’, dat bij de Ootmarsumsestraat lag. Ze was getrouwd met Lavarre’n Hans. Het echtpaar was kinderloos en heeft later een jongetje geadopteerd. Hanna zelf kwam niet van Lage, maar verder weg uit Westfalen. Ze werkte als vroedvrouw aan beide zijden van de grens. Ze kwam overal en werd nooit aangehouden door kommiezen. Hanna was een ‘heanig meanske’ en droeg altijd een witte schort.
Mijn moeder is in die tijd eens geopereerd in het protestantse ziekenhuis in Neuenhaus, waar ze in contact kwam met een zuster Alma, die daar werkte. Deze zuster had een zus ‘Schwester Bertha’, een eigenwijze tante, afkomstig uit een evangelisch zustershuis in Detmold. Schwester Bertha is later hierheen gekomen als wijkverpleegster. Ze kwam ook wel bij ons thuis als er iemand ziek was. Verder kwam ze wel tot in Lattrop. Ze heeft hier veel mensen geholpen, ook als ze geen geld hadden. Geld was nogal schaars in die tijd. Ze was een diacones en was eigenlijk net zo gekleed als sommige kloosterzusters, in het blauw, met een sluier en een witte schort.

 Dit verhaal is met toestemming van de Stichting Heemkunde Denekamp overgenomen uit ‘Kuieren langs de grens’, uitgegeven in 1992.


Familie Busscher in Breklenkamp (I)

In Breklenkamp kennen we oude erfnamen als Rotman, Lohuis, Brookman, Vos, Molendijk, Wassink, Nijhof, De Weerd, De Geurner, Scholten enz… Op slechts enkele erven wonen nog de nazaten van de oorspronkelijke bewoners. Rotman is nu Bergman, Lohuis is nog altijd Lohuis, Brookman is nu 1850 Molendijk, Vos is nu Molendijk, Warsink wordt nog altijd bewoond door Wassink, Nijhof wordt al langere tijd bewoond door de familie Peters. Vele van de huidige hervormde bewoners hebben voorouders van over de grens. Bergman komt uit Uelsen en Vos uit Lage. Familienamen die nu in Breklenkamp niet meer voorkomen zijn o.a. ten Brink op Olde Brookman, Seise nu Rademaker en Bosman op Grote Veldman. De naam Onsté is verdwenen en Scholten ook. Het aloude erf Busscher op het Veldkarspel in Tilligte ontkwam hier ook niet aan. Het is iets van alle tijden en het zal ook blijven doorgaan. Lambert Busscher uit Tilligte trouwt in 1727 naar Breklenkamp; deze familienaam zal uiteindelijk uitsterven.                                                                                                                                                                               Wordt vervolgd…


Voorouders Hermannus Bernardus Wilmes (2)…

Generatie III (grootouders)

4 Johann Hermann of Jan Hermen Wilmes, geboren op 17-06-1788 in Emsbüren-Listrup. Hij is gedoopt op 17-06-1788 in Emsburen. Johann is overleden op 24-01-1858 in Lattrop 25 (Kaptein), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1858. Beroep: tapper.
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 15-03-1821 in Denekamp met de 31-jarige
5 Anna Margaretha Potter of Pöttering, geboren op 01-10-1789 in Emsburen-Listrup (Hanover). Zij is gedoopt op 01-10-1789 in Emsburen. Anna is overleden op 12-06-1867 om 15:00 in Lattrop 25 (Kaptein), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1867. Anna is weduwe van Bernardus Leushuis (±1790-1820), met wie zij trouwde (1), 29 jaar oud, op 15-01-1819 in Denekamp.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joannes Bernardus of Jan Berend Wilmes, geboren op 22-03-1822 in Lattrop 25 (Kaptein) (zie 2).
II. Anna Maria Wilmes, geboren op 15-10-1824 om 05:00 in Lattrop 25 (Kaptein), dochter van Johann Hermann of Jan Hermen Wilmes (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1824. Anna is overleden.
III. Jan Harmen Wilmes, geboren omstreeks 1825 in Lattrop 25 (Kaptein), zoon van Johann Hermann of Jan Hermen Wilmes (zie 4). Jan is overleden op 14-11-1854 om 15:00 in Lattrop 25 (Kaptein), ongeveer 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1854. Jan bleef ongehuwd.
IV. Gerardus Joannes of Gerrit Jan Wilmes, geboren op 06-10-1826 om 10:00 in Lattrop 25 (Kaptein), zoon van Johann Hermann of Jan Hermen Wilmes (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1826. Hij is gedoopt op 06-10-1826 in Lattrop (RK). Gerardus is overleden op 25-04-1827 om 23:00 in Lattrop 25 (Kaptein) ovl Lattrop 54, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1827.
V. Hermen Jan Wilmes, geboren op 25-03-1828 om 03:00 in Lattrop 25 (Kaptein), zoon van Johann Hermann of Jan Hermen Wilmes (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-03-1828. Hermen is overleden.
VI. Maria Aleida Wilmes, geboren op 23-02-1830 om 05:00 in Lattrop 25 (Kaptein), dochter van Johann Hermann of Jan Hermen Wilmes (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1830. Zij is gedoopt op 22-02-1830 in Lattrop (RK). Maria is overleden op 20-11-1911 om 02:00 in Tilligte 32 (?), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1911. Zij is begraven op 30-11-1911 in Tilligte (RK Kerkhof). Maria trouwde, 29 jaar oud, op 11-05-1859 in Denekamp met Johannes Veldscholte(n), 20 jaar oud. Johannes is geboren op 01-06-1838 in Tilligte 26 (Broek Reker), zoon van Gerardus of Gerrit Veldscholte en Helena ter Linde. Johannes is overleden op 14-05-1896 om 19:00 in Tilligte 29 (Wermelink), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-05-1896.
VII. Jan Derk Wilmes, geboren op 11-08-1832 om 17:00 in Lattrop 25 (Kaptein), zoon van Johann Hermann of Jan Hermen Wilmes (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1832. Jan is overleden op 04-09-1832 om 08:00 in Lattrop 25 (Kaptein) ovl Lattrop 53, 24 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-09-1832.

6 Albert Raatgerink.
Hij trouwde met 7 Gesina Rikkink.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geertruida Raatgerink, geboren op 04-09-1834 in Denekamp (zie 3).

Generatie IV (overgrootouders)

8 Johann Gerhard Wilmes, geboren op 31-05-1739 in Emsbüren-Listrup. Johann is overleden op 07-07-1809 in Emsbüren-Listrup, 70 jaar oud.
Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1768 in Emsbüren met de 22 of 23-jarige
9 Anna Margaretha Gehring, geboren op 25-01-1745 in Emsbüren. Zij is gedoopt op 25-01-1745 in Emsbüren. Anna is overleden op 10-12-1811 in Emsbüren-Listrup, 66 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johann Hermann of Jan Hermen Wilmes, geboren op 17-06-1788 in Emsbüren-Listrup (zie 4).

10 Joann Bernard Potter. Hij trouwde met 11 Anna Aleid Veltel.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna Margaretha Potter of Pöttering, geboren op 01-10-1789 in Emsburen-Listrup (Hanover) (zie 5).

Er is nog een deel III maar wordt niet in de volgende nieuwsbrief opgenomen. Dit artikel wordt t.z.t. in zijn geheel gepubliceerd op de website Lattrop.info.


                                                 

Foto gevraagd…Bidprentje Johanna Brookhuis 1884-1953

Albert Jan Brookhuis, geb. Lattrop 45 (Brookhuis of Brook Piet) 7 maart 1840, † Lattrop 45 (Brookhuis of Brook Piet) 15 maart 1908, zn. van Berend Jan (Bernardus Joannes) en Maria Corbolet of oude Hofstede, tr. Denekamp 5 okt. 1882 Gezina Nije Schalle, geb. Beuningen (Achtermaat) 22-04-1853, † Beuningen wijk D106 (Achtermaat) 27 nov. 1893, dr. van Gerrit Jan nije Schalle en Helena Silderjans en wed. van Bernardus Sleiderink.
Uit dit huwelijk: (geb. Beuningen wijk D106)
1. Johanna Brookhuis, geb. 2 febr. 1884, † Noord Deurningen 25 maart 1953.
2. Gerhardus Johannes Brookhuis, geb. 1 april 1887. Vervolg onbekend.
3. Bernardus Brookhuis, geb. 1 mei 1891, Landarbeider, † Avereest (Drente) 21 nov. 1965.

Na het overlijden van de moeder Gezina Nije Schalle in 1893 vertrekt het gezin bestaande uit de vader en 3 hierboven genoemde kinderen, op 30 mei 1894, naar zijn ouderlijk huis op de Horst in Lattrop. De 2 kinderen Hendrikus en Gerhardus Johannes uit het 1e huwelijk van Gezina en Bernardus Sleiderink zijn dan al overleden.
Op het plaatsje Brookhuis woont nog zijn ongehuwde broer Antonius Brookhuis, oud 59 jaar.
Zijn zuster Johanna is in 1890 getrouwd met de weduwnaar Gerrit Jan Pierik en woont aan het pas gegraven kanaal Almelo-Nordhorn, nabij het erf Campstede. Zij is o.a. de stiefmoeder van Gerardus Pierik die zal trouwen met Trui Rikkink van het plaatsje ’t Huusken in Tilligte.
Gerrit Jan heeft uit zijn 1e huwelijk in 1861 met Gezina Oude Hesselink 7 kinderen, maar zijn 2e huwelijk met Johanna Brookhuis blijft kinderloos. Na het overlijden van Gerrit Jan in 1891 gaat ook zij terug naar het ouderlijk huis in Lattrop waar zij de zorg op zich neemt van de 3 kinderen van haar broer Albert Jan; Johanna Brookhuis (10 jaar), Gerhardus Johannes (7 jaar) en Bernardus (3 jaar). Antonius Brookhuis overlijdt hier in 1898, vader Albert Jan Brookhuis in 1908 en zijn zuster de weduwe Johanna Pierik-Brookhuis in 1918.Tot zover de voorgeschiedenis.

Volgens haar bidprentje wordt Johanna Brookhuis vroeg wees. Echter… haar moeder is in Beuningen overleden in 1893 en als haar vader in 1908 overlijdt is zij al 24 jaar en niet meer thuiswonend. Ook zou zij op 7-jarige leeftijd ‘liefderijk zijn opgenomen’ in een gezin in Noord Deurningen. Aangezien zij in 1884 is geboren zou zij in 1891 naar Noord Deurningen zijn vertrokken. Toen woonde ze nog in Beuningen. Het is waarschijnlijker dat Johanna kort voor 1900 hier naartoe is vertrokken want in het Bevolkingsregister van 1900-1923 wordt zij in Lattrop niet meer vermeld.
De vraag is nu, in welk gezin in Noord Deurningen heeft zij, volgens het bidprentje, ‘gebeden en gewerkt’, en is zij hier in 1953 ook overleden? Wie heeft haar nog gekend? 
En nog belangrijker… is er ergens nog een foto van Johanna Brookhuis? 


Bewonersgeschiedenis Vrehuijs in Latrúp (slot)…

Generatie XI

Hannes Wiefferink en Trui Hofste Lattrop 1968 25-jarig huwelijkXI Geertruida Euphemia Maria (Truike) Hofste is geboren op 09-01-1914 in Lattrop 42 (Hofste), dochter van Fransiscus Johannes (Hannes) Hofste en Susanna Gezina (Sina) Arens. Zij is gedoopt op 09-01-1914 in Lattrop (RK).
Doopgetuigen: Joannes Arens en Geertruida Hofste geboren Wolbers (grootmoeder).
Truike is overleden op 15-12-2002 in Lattrop (Vreehuis/Vreaboer), 88 jaar oud.
Truike trouwt, 29 jaar oud, in 1943 in Denekamp met Johannes Antonius (Hannes) Wiefferink oud 36 jaar. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-06-1943 in Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas). Hannes (Vreaink-Hannes) is geboren op 09-01-1907 in Noord Deurningen (Wiefferman). Hannes (Vreaink-Hannes) is overleden op 02-09-1996 in Lattrop (Vreehuis/Vreaboer), 89 jaar oud. Beroep: Landbouwer op Vreehuis 1943-~1973.

Kinderen van Truike en Hannes:Vlnr Gerard Bennie Johan Nico Annie Els en Ria Wiefferink
1 Johan 1945
2 Bernardus AJS (Bennie)
3 Annie *1947
4 Gerard *1949
5 Ria *1951
6 Nico *1952
7 Els *1954

Generatie XII

Zie 2 hierboven.
XII Bernardus AJS (Bennie) Wiefferink is geboren op 26-12-1945.
Bennie trouwt 1973 in Denekamp met Joke Engelbertink geboren in 1949 in Denekamp.
Kinderen van Bennie en Joke:
1 Dorien *1976
2 Bram, zie onder.

Generatie XIII

Zie 2 hierboven.
Bram Wiefferink, *1986. Bram woont samen.

Tot slot…

Wat valt er nog te zeggen over het ontstaan van dit erf? Eigenlijk niet zoveel.  Daarvoor zijn er te weinig documenten met gegevens. Van oudsher is de familie Nederduits Gereformeerd, wat er op zou kunnen duiden dat Hermen Fre en zijn vrouw, of hun voorouder(s) uit het aangrenzende Duitsland komen. De bevolking is daar overwegend van deze gezindte. Een zoektocht in de regio Nordhorn-Frenswegen levert wel de naam Ten Vrehe op maar een rechtstreekse verbinding met Hermen Fre wordt niet aangetroffen.
Als Hermen Fre al de eerste bewoner was dan heeft hij zich ruim 400 jaar geleden een goede plek uitgezocht aan de rand van het Lattropsche Veld en vlak bij de Geele Beek.
Zijn ‘neugste noaber’ was Johan Stockinck op het aan de andere kant van de Geele beek gelegen erf Stokke.
Volgens het Paardenregister van 1602 heeft Hermen ‘2 peerde en 2 varckens’. Paarden zijn er nog, maar niet meer om te werken. Ze zijn vervangen door een tractor van wel 160 ‘paarden’.De bewoners van het erf hebben er meer dan 400 jaar goed geboerd.

Bovenstaand artikel wordt later in zijn geheel opgenomen in de rubriek Erven op de website Lattrop.info. Een genealogisch overzicht vindt u in de rubriek Genealogie.

 

Boerderij Wiefferink in Lattrop anno 2015

Boerderij Wiefferink (Vreaboer) Lattrop 2015


Uw reactie 1…
Op de klassenfoto in de vorige nieuwsbrief kwam de volgende reactie binnen.
Op jullie vraag wie de kinderen op de foto zijn, hierbij de antwoorden:
1 Juf Monique Hesselink 2 Evelien Scholten 3 Sharon Groener 4 Dana Broekhuis 5 Ronnie Ruël 6 Christel Pegge 7 Laura Roelofs 8 Mareille Schröder 9 Susan Groener 10 Marloes Elshof 11 Marieke Busscher 12 Inge Niehof 13 Karen Rerink 14 Guus Teders 15 Vincent Niehof 16 Kim van der Ham 17 Deborah Hek 18 Jan Hofstee 19 Sander Rerink 20 Linda Ruël 21 Thijs Hofstee 22 Agnes ten Dam-Koopman 23 Marleen Hofstee 24 Marlotte Hassink 25 Kim Reerink 26 Renate Groeneveld 27 Sabine Veldhuis 28 Anton Kleizen 29 Ellen Haamberg 30 Karin Veldhuis 31 Michel Groeneveld 32 Denise Niehof 33 Rick Niehof.
Groeten, Marieke Hermelink en Kim Kreuwel. (red.: geboren van der Ham).


Noabers huwelijk Johan Rerink (Koelman) en Marietje Steunebrink Lattrop

Huwelijk Johan Reerink Koelman en Marietje Steunebrink Lattrop

Links van de bruidegom vlnr:
1 Annie Arends, 2 Marietje Kuipers (Schoolboer), 3 Truus Kamphuis (Kraken Jan), 4 Annie Zwiep (Krake), 5 Marie Zwiep (Krake), 6 Gerda Keuters en 7 Bernard Kamphuis (Kraken Jan).
In het midden: bruidegom Johan Rerink
Rechts vd bruidegom vlnr:
1 Gerard Kuipers (Schoolboer), 2 Bernard Bruns (Brook Beand), 3 zijn vrouw Annie Goosink, 4 Truus Arends (de smid), 5 Jan Kuipers (Schoolboer), 6 Gradus Zwiep (Krake), 7 Gerrit Kuipers (Schoolboer), 8 Hennie Zwiep (Krake) en 9 Johan Kamphuis (de köster).


Uw reactie 2…
# De foto van de nieuwsbrief van september 2016 op bladzijde 12, is volgens mij een foto van de oude boerderij van Busscher in Tilligte.
De vrouw en het kind zijn voor mij onbekend.
Gr. Truus Pikkemaat Lattrop.
Red.: Nu is bekend waar de foto is gemaakt; waarschijnlijk nog door Bernard Busscher, bekend als de ‘Hoone Busscher’. De vrouw kan familie zijn van Lansink-de Kniep of van Weernink op Kloasboer of...

# Bij de foto van de nieuwsbrief van augustus 2016, van de K.A.J, DURIDO of iets anders is een naam niet goed. Nr. 13 is niet Agnes Pikkemaat maar haar zus Joke, zeker weten. Gr. Truus Pikkemaat Lattrop. Red: Waarvan akte. Is inmiddels gewijzigd, ook op de website.

# Voor mij was het artikel Kling'n-Truike vooral interessant. Ik heb drie van haar dochters gekend: Sophie Beckmann, Marie de Jong en Annie Schuurman. Met Willem de Jong (hij was een van de eersten in Ootmarsum die nog vóór de oorlog, een fototoestel had, een zeldzaamheid...) had ik, toen hij hoogbejaard in Sint Franciscus woonde, goed contact. Gerard Schuurman, een forse sterke kerel, had een stuk grond naast dat van mijn ouders in wat nu het Villapark is. Ik heb hem als kind gekend.
Hartelijke groet en complimenten! Jan Wilbers in Ootmarsum.


Klassenfoto Lattrop 1990 (2)

Bovenste rij vlnr:
1 Kim van der Ham 2 Esther Scholten 3 Linda Ruël 4 Denise Niehof 5 Sander Rerink 6 Dana Broekhuis 7 Vincent Niehof 8 Ellen Haamberg
Middelste rij vlnr:
9 Karin Veldhuis 10 Marloes Elshof 11 Rick Niehof 12 Deborah Hek 13 Guus Teders 14 Sabine Veldhuis 15 Suzan Groener 16 Juf Ria Lohuis
Voorste rij vlnr:
17 Bennie Ruël 18 Renate Groeneveld 19 Kim Reerink 20 Kristel Pegge 21 Mareille Schröder 22 Marieke Busscher 23 Laura Roelofs 24 Nn


Bewonersgeschiedenis Pickemaets bakhuijs in Lattrop (3)…

~1850

De verdeling van de markegronden heeft plaats gevonden en de eigenaren van het boerderijtje, Gerrardus Pikkemaat en Euphemia Brookhuis, besluiten het Pikkemaat Bakhuis te verplaatsen want het staat ingeklemd tussen Pikkemaat en in den Toeslag. Uit de markeverdeling heeft Pikkemaat gronden in eigendom gekregen ten oosten van de boerderij. Reden om het Bakhuis te verplaatsen  naar de huidige plaats aan de Rammelbeekweg, nu bekend als Baksboer. Het boerderijtje moet dan wel enkele honderden meters verplaatst worden.Kadasterkaart 1832
Aleida Haamberg-Ruël, ook genaamd Baks-Leis, heeft over deze verplaatsing eens het volgende verteld. Het is niet bekend in welk jaargetijde maar het moet bij hoog water zijn geweest. De boerderij werd ontdaan van alle zware bouwmaterialen als bakstenen, dakpannen, ramen en deuren. Het overblijvende gebintwerk compleet met kap werd opgekrikt met dommekrachten en aan de onderkant voorzien van drijvers. De historie vermeldt niet wat ze hiervoor gebruikt hebben. Tonnen misschien? Wel is bekend dat de hele noaberschop er aan te pas kwam om het geheel met de nodige paardenkrachten via het hoge water (van de Rammelbeek?) naar de nieuwe plek te slepen waar voordien de nodige funderingen al waren aangebracht. De hele constructie werd boven deze fundering ontdaan van de drijvers en het geheel zakte precies op zijn plaats. Daarna werd de boerderij afgebouwd met de vrijgekomen stenen, pannen etc...

Geertrui Pikkemaat en Gradus Johannes Mensink 29-04-1872

Doopboek Lattrop 29 januari 1829Geertrui Pikkemaat is geboren op 29 januari 1829 op het Pikkemaat Bakhuis. Zij trouwt op 29 april 1872 met Gradus Johannes Mensink, oud 41 jaar afkomstig uit Tubbergen. Hun huwelijk blijft kinderloos. Geertruid overlijdt hier in 1892 en Gradus Johannes in 1906. Volgens de Kerkentelling 1881-1886 zijn inwonend: Gerrit Jan en Euphemia Pikkemaat, broer en zuster van Geertrui. Zij helpen mee op de boerderij maar worden geen erfopvolger.Gradus Mensink-Geertrui Pikkemaat
Weer wordt in de familie overlegd over de erfopvolging. Geertrui Pikkemaat heeft een zuster Maria die getrouwd is met Antonie Groeneveld op de Winkel Stokke. Hun dochter Getrudis Groeneveld, nicht dus van Geertrui Mensink-Pikkemaat, komt al op jonge leeftijd naar het Pikkemaat Bakhuis (zie Kerkentelling 1881-1886). Zij wordt de beoogde erfopvolgster.

Herman Haamberg en Trui Groeneveld 25-08-1905

Herman Haamberg en Trui Groeneveld op Baksboer in LattropGetrudis Groeneveld *17 maart 1868 op Winkel Stokke in Lattrop is een dochter van Antonie Franciscus Groeneveld (1839-1909) en Maria Pikkemaat (1827-1870).
Zij trouwt op 25 augustus 1905 met 28-jarige Hermanus Johannes Haamberg geboren op het erf oude Stokke tegenover de oude school in Lattrop. Zij worden alom bekend als Baks-Herman en Baks-Trui.
Uit dit huwelijk worden 2 zonen geboren:
1 Johannes Franciscus Haamberg *27 maart 1909 (zie hierna).
2 Bernardus Antonius (1911-2004). (Baks) Bernard trouwt in 1952 met Maria Euphemia (Marie) Fox (1927-2008) van het erf Veldkaptein in het Lattropper Veld. Zij bouwen een nieuwe boerderij (voorheen Blokhuis, nu Roesthuis). tegenover het Rammelhuis.                                                                                                          Wordt vervolgd (slot)…


Het stripfiguurtje is Ferd’nand, een oude Belgische stripfiguur; stond voor de oorlog al in de Belgische kranten, later ook in de Nederlandse dagbladen. Vanaf eind juni 1946 wordt Donald Duck soms vervangen door Ferd'nand, om eind augustus volledig uit de krant te verdwijnen.
"Hallo! Hier Ferdinand! Een groet aan al mijn oude en jonge vrienden! Ik ben terug en blij U weer te zien.", zegt Ferd'nand in de aankondiging van de reeks; hij stond voor de oorlog namelijk al vanaf mei 1937 in de Gazet van Antwerpen. Deze tekstloze gagstrip van de Deen Mikkelsen, zou -vooral in oktober 1946- hetzelfde lot ondergaan als Donald. Titels worden aangebracht om de grappen uit te leggen. Inge Gijs schrijft in haar boek over de Gazet van Antwerpen het volgende over het personage: "Door zijn eenvoud gespeend van elke vorm van pretentie of ambitie, veroverde Ferd'nand stormenderhand de harten van de lezers. Het succes ligt waarschijnlijk in de herkenbaarheid van het personage. Ferd'nand is een doodgewoon mannetje, dat zich alle pech van de wereld op de hals haalt. Mikkelsen presenteerde de lezers een spiegel waarin éénieder wel iets van zichzelf kan terugvinden”. De reeks wordt verdeeld door P.I.B. en loopt op het einde van 1950 nog altijd door.
Harrie Smienk in Lattrop.


Uit nieuwsbrief november 2016…
II. Johannes Pikmaat, geb. Beuningen (?) 10 aug. 1821, landbouwer op Meenderink in Groot Agelo 1848-1875, † Groot Agelo 43 (Meenderink) 9 sept. 1875, tr. Denekamp 4 febr. 1848 Euphemia Voorpostel, geb. Oud Ootmarsum (Voorpostel) 6 jan. 1820, † Groot Agelo 43 (Meenderink) 2 juni 1878, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 5 juni 1878, dr. van Joannes Voorpostel en Aleida Kolthof.
 (De (schoon)moeder Aleida Kolthof is wegens ziekte niet bij machte in persoon bij het huwelijk aanwezig te zijn. Zij is dan 59 jaar oud (en zal ruim een jaar later op 19 maart 1949 overlijden, oud 60 jaar.) Daarom wordt bij haar thuis op het erve Voorpostel het volgende huwelijkscontent opgemaakt:

A10
4459                                                 Brevet
Huwelijkscontent
9 Februari 1848

Voor ons meester George Bernard ten Pol Notaris in het derde arrondissement der provincie Overijssel ter standplaats Ootmarsum en in tegenwoordigheid der nagemelde ons bekende getuigen is verschenen Aleida Kolthof weduwe van Jannes Voorpostel wonende op het Erve Voorpostel te Ouden Ootmarsum Gemeente Denekamp dewelke ons bekende Comparante verklaarde toe te stemmen in het huwelijk in het huwelijk welke hare dochter Euphemia Voorpostel zijnde meerderjarigen ongehuwd en geboren den zesden Januarij Achttienhonderdtwintig of daaromtrent voornemens is aantegaan met Johannes Pikmaat landbouwer meerderjarige zoon van Berend Jan Pikmaat en Aleida Sleijderink of Slijder bouw- en echtelieden, en met deze zijne ouders op het erve Meenderink te Grootagelo gemeente Denekamp woonachtig.
Verzoekende overzulks de comparante als moeder der bruid welke laatste bij haar woonachtig is, den Heer Ambtenaar van den burgerlijken stand, die met de voltrekking des huwelijks …..gendende Jongs Erfgoeders (?) is, of zal worden belast deze tegenwoordige ……. als der Comparantes, Ouderlijke toestemming aan te merken en  daarop ook buiten hare tegenwoordigheid de voltrekking des bedoelden huwelijks, overeenkomstig het voorschrift der wet te doen plaatshebben.
Waarvan Acte en Originale
Aldus gedaan en verleden ten woonhuize der Comparante op het erve Voorpostel voormeld op den negenentwintigsten Januarij achttienhonderd achtentwintig des namiddags ten drie uren in tegenwoordigheid van Grades Weenders boerenknecht en Jannes Veelers timmerman beide woonende in de gemeente Denekamp de eerste te Agelo en de laatste te Brekkelenkamp, als onze getuigen hiertoe verzocht die met ons Notaris deze acte na derzelver door ons geschiede voorlezing geteekend hebben en heeft de Comparante niet geteekend maar verklaard des schrijvens onervaren te zijn en daardoor verhinderd om deze te teekenen.
(Geteekend:)
J Veellers
Albertus Schurink                                             

                                                                  GB ten Pol notaris                                                            

Huwelijkscontent 9 Februari 1848

Jannes Veelers: Is in 1848 werkzaam als timmerman bij de familie Voorpostel-Kolthof op het erf Voorpostel in Oud Ootmarsum.
Joannes Velers is geboren in Oud Ootmarssum (olde Agterpossel), zoon van Jannes Veelers *Nutter en Helena Bodde. Joannes is overleden op 15-03-1881 in Breklenkamp 44 (Nijhof nu Peters), 69 jaar oud. Beroep: landbouwer/timmerman.
Joannes trouwde, 30 jaar oud, op 26-11-1841 in Denekamp met Gesiena Nijhof, 23 jaar oud. Gesiena is geboren op 12-02-1818 in Breklenkamp (Nijhof), dochter van Harmen Nijhof en Gezina Groeneveld. 

Gerhardus Weenders, geb. Brecklenkamp 13 (Weendersboer nu Bosink) 27 maart 1826, †Oude Ootmarssum 3 (oude Agterpossel) 5 sept. 1848 ongehuwd, zn. van Joannes Weenders en Engelina Wigger.


Uit het huwelijk (1842) van Albertus Roelink (1809-1886) en Maria Aleida Lutke Veldman (1814-1867) in Lattrop worden 9 kinderen geboren. Zoon Jan Hendrik Roelink (1845-1912) trouwt in 1877 met de weduwe Hermina Wezenberg (1839-1890) en voor de 2e keer met Geertruida Sleiderink (1852-1933). Via Beuningen en De Lutte vestigt deze familie zich in uiteindelijk in Buurse. Hier woont nog altijd Hennie Roelink, achterkleinzoon van genoemde Jan Hendrik Roelink. Een volgende keer meer over deze familie.