Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 8 nr 4 april 2021

 

Website: www.heemkunde-lattrop-breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de Website……………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl of met het Contactformulier op de website.

Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2021-3 (79)
# In de rubriek Erven: Bewoners Tijbaks in Lattrop…

Jeugdherinneringen H Pikkemaat Klein Agelo 1977 (10)…

Daar was het een gekrioel van rijdsters en rijders en natuurlijk ook van kleine krabbelaars. Na Driekoningen begonnen de spinvisites. Om ongeveer elf uur in de voormiddag vroegen we aan de meester of we naar huis mochten, want we moesten naar de spinvisite. Natuurlijk kregen we vrij voor zo'n feest. Vlug liepen we naar huis, wasten ons eerst en trokken dan de beste kleren aan met de boodschap van moeder er bij het spelen in de schuren en op de deel van de Houten tabakspot Pikkemaat op broekhuis Klein Agelofamilie voorzichtig te zijn met de kleren. Tussen twaalf en een uur kwamen we bij de familie aan. Na de begroeting konden we gaan zitten en we kregen wat in het glas; de groten kregen brandewijn of klare met suiker, de vrouwen en kinderen bessenwijn met koekjes. Onderwijl werd het middagmaal klaargemaakt en opgediend aan grote uitgetrokken tafels. Eerst werd er soep gebracht met veel vlees er in. Dan gekookte aardappels met gebraden of gekookt vlees en gebraden worst. Groente werd er weinig gegeten. Soms werd er groente uit het ‘vat’ gegeten zoals zuurkool, rodekool of snijbonen. Groente uit het vat kon mij in die tijd weinig bekoren. Maar voor een flink stuk vlees waren we niet bang. Vlees was er trouwens in overvloed. Het was in de tijd van de slacht en voor zo'n spinvisite werd er extra een varken of kalf geslacht.

Onder het middagmaal hadden de kinderen stil naar het gepraat en gelach van de groten geluisterd, maar als er gebeden was na het eten, renden we naar de deel of de schuur om spelletjes te doen. Meestal waren we wel met 10 of 12 kinderen, neven en nichten en kennissen. In de loop van 5 á 6 weken na Driekoningen moesten we practisch elke week een keer naar de visite. We moesten naar Enktman, naar Graal, naar Ahuis in Noord Deurningen, naar Aarnink in Tilligte en dan was er ook een keer bij ons feest. Na het middagmaal bleven de ouderen rondom het vuur of om de tafels zitten praten en roken. De rokers hadden hun pijpen meegebracht en de tabakspot ging geregeld rond om de pijpen weer van nieuwe brandstof te voorzien. Zo'n tabakspot was een klein gekuipt houten tonnetje, met koperen of houten banden er omheen. Was de pijp leeggebrand, dan werd de tabakspot tussen de knieën genomen, de pijp met meerschuimen kop werd weer volgestopt, met duim of wijsvinger alles nog eens vastgedrukt, dan nog een vuurtje en dan maar zuigen aan de lange gekromde pijpensteel. Mijn vaderKorenmaat of spintvat Pikkemaat op Broekhuis Klein Agelo rookte geen pijp. Toen er later sigaren gepresenteerd werden, probeerde hij er wel eens een, maar ik geloof, dat hij er nooit een helemaal opgerookt heeft. Wij kinderen hadden buiten en in de schuren volop de ruimte. Meestal speelden we verstoppertje. Ongelukkig was degene, die zoeken moest. In alle verborgen hoeken en gaten kroop je weg. Meestal werden er twee zoekers door het lot aangewezen, want voor één was het onbegonnen werk, vooral als er ook nog de bepaling van ‘verlossing’ bij gold. De gevonden wegkruipers konden weer meedoen als een nog niet gevondene de ‘ban’ kon aanraken, zonder dat de zoekers hem gezien hadden. De ‘ban’ was een post of paal of deur, die als zodanig van te voren was aangewezen. Jammer dat het al zo vroeg donker werd. Dan moesten we binnen komen, kregen ieder een ‘vlak’ krentenwegge en konden dan binnen op de deel spelen. We speelden ‘blindemannetje’ of ‘Lambert op het spintvat’. Een spintvat was een gekuipt houten vaatje.

Dit werd onderste boven gezet en Lambert ging er op zitten. Hij kreeg een touw in zijn hand en het andere eind van het touw moest zijn helper vasthouden. De rest van de spelers probeerden Lambert een klap te geven, maar werden afgeweerd door de helper. Ook moest men oppassen niet door de helper gepakt te worden, dan was men de ‘klos’ en moest men zelf op het spintvat plaats nemen. Men kan begrijpen, dat het er niet altijd zachtzinnig naar toe ging. Onze boerenknuisten konden al flinke tikken uitdelen. Soms werd het lawaai op de deel zo groot, dat er van de groten de mededeling kwam, wat minder luidruchtig te zijn, daar het praten in het woongedeelte onmogelijk was. De deel en het woongedeelte vormden een geheel. Alleen bij Graal was er een scheidingsmuur, maar bij de andere erven hadden ze nog een ‘los hoes’. Om ongeveer zes uur werd het avondeten opgediend, brood met vlees (ham en nagelvlees). Ook was er soms nog gekat vlees. Het brood bestond uit kadetjes, boerenstoet, witte stoet en krentenwegge. Ondertussen was het Maria (Marie) Aarnink-Schutte Tilligte 1859-1936gezelschap groter geworden. Jong volk van 17 jaar en ouder van de familie of uit de buurt waren gekomen om het feest verder mee te maken. Op de deel werden nu spelletjes gedaan, die ook door de groten meegespeeld werden. Vaak werd er ‘dienen holden’ gekozen. In een grote kring of rechthoek werden op enige afstand van elkaar stoelen of bankjes neergezet, waarop 2 spelers plaats namen. Een van de jongelui kreeg een in elkaar gedraaide jutezak, waarin aan het einde een knoop werd gelegd. Met dit wapen in de hand ging hij om de beurt elk gezeten tweetal af en vroeg hun of ze "dienen hollen" wilden: dat is, of ze samen wilden blijven of dat er een weg moest en iemand van een ander tweetal daarvoor in de plaats moest komen. Moest er één weg, dan had de persoon met de jutezak de vrijheid (plicht) de verhuizer op de reis over de deel er flink met de knoop van de jutezak van langs te geven. Ondertussen moest hij uitkijken, dat de andere verhuizer ook zijn deel met de jutezak kreeg. Geen spinvisite ging voorbij of dit spel werd gespeeld. Al gauw had ik in de gaten, dat bepaalde tweetallen graag bij elkaar zaten. Ook anderen bemerkten dat en men kan begrijpen, dat juist vaak een van zo'n tweetal telkens opgejaagd werd, wat tot veel gelach aanleiding gaf. Soms kon het gebeuren, dat onder dit spel de niendeur zachtjes openging. Niemand had er erg in en plotseling werd er een oude ketel rammelend naar binnen gegooid, terwijl ze van buiten riepen: "Hier is het spit, zie dat je het gebraad er bij krijgt!" Ineens was het spel uit. Wie lopen kon, rende de niendeur uit om de brengers van het spit te pakken te krijgen. Meestal ontkwamen ze in de duisternis. Werden ze gepakt, dan moesten ze goedschiks of kwaadschiks, mee naar de deel, waar ze soms met water nat gegooid werden. Waren het goede bekenden, dan kregen ze wel eens een borrel of koffie. Spoedig was het nu tijd voor de kinderen om huiswaarts te keren. Voor het vertrek kregen we eerst nog een flink bord rijstepap met bruine suiker. Vooral bij Aarnink was de laag suiker dik en moeder Aarnink (foto hierboven) ging rond de tafel en keek of de laag bruine suiker er nog wel op lag. Was de suiker er al afgelepeld dan strooide ze er weer over en zei, dat er nog genoeg was.
                                                                                                                          Wordt vervolgd…

Uit de krant van toen (1)…

Uit de krant van toen (1) april 2021

Bewoners Morsman (Mössem) in Lattrop (3)…

In 1839 vertrekt hij naar Morsman in Lattrop. Hier trouwt hij op 20 april 1869 het buurmeisje Gezina Rikkink *18 juli 1840 op het verdwenen boerenplaatsje Nij-Goossink, gelegen rechts aan het eind van het laantje van Fox. Hun huwelijk wordt gezegend met 6 kinderen waaronder 4 zonen. De toekomst ziet er eindelijk rooskleuriger uit.
Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren:Bidprentje Hermina Gezina Roepe Denekamp 1873-1955
1 Hermannus Johannes Roepe zie hierna.
2 Maria Roepe *16-07-1871, trouwt op 3 mei 1912 in Weerselo met de weduwnaar Herman Koekkoek *05-03-1866 in Dulder bij Saasveld. Voor haar huwelijk is zij dienstbode bij de familie Voskamp-Lansink op Steggersboer in Tilligte. Maria overlijdt op 11 maart 1949 in Volthe oud 77 jaar.
3 Hermina Gezina Roepe *18-01-1873, trouwt op 12-04-1910 met de weduwnaar Johannes Damgrave *11-09-1852 in Zuid-Berghuizen. Hij was eerder op 30-04-1881 getrouwd met Geertrui Wolbers *09-10-1852 in Lemselo. Uit het 1e huwelijk 8 kinderen en uit het 2e 3 kinderen.
Hermina overlijdt op ten Thy of Kip in Zuid Berghuizen op 20 februari 1955 oud 82 jaar.
Dit verdwenen plaatsje lag tussen de Stad Oldenzaal en de Thij dicht bij de rondweg.
Bernardus Roepe 1879-1942 en onbekend familielid Mössem Lattrop4 Gerardus Roepe *27-11-1874, trouwt op 25-01-1915 in Tubbergen met de weduwe Maria Telgenkamp *~1869 in Fleringen. Maria was eerder op 18-04-1898 getrouwd met Gradus Lokotte *15-07-1850 in Fleringen. Uit het 1e huwelijk 3 kinderen en uit het 2e 5 kinderen. Gerardus overlijdt in Fleringen op 20 januari 1942 oud 67 jaar.
5 Jan (doopnaam Joannes) Roepe *05-06-1877 en overle-den op 28 juni 1890 oud 13 jaar. De aangifte van overlijden wordt gedaan door de noabers Gerrit Jan Meijer (Arendsboer) oud 70 jaren en Gerardus Reerink (Morsink-huisken) oud 65 jaren beiden landbouwers.
6 Bernardus Roepe *18-11-1879 blijft ongehuwd. Voor 1910 is hij boerenknecht bij de familie Molendijk Br2. Op 22 april 1913 vertrekt hij naar Lonneker en keert 7 dagen later op 28 april weer terug bij Molendijk. Op 15 mei 1914 vertrekt hij naar de boerschap Engden bij Emsbüren.
Daar is hij schäfer of schaapherder. Hij overlijdt op 11 april 1942 im Krankenhaus in Emsbüren.

Hermannus Johannes Roepe x 1904 Gesina Brookhuis…Gesina Roepe-Brookhuis Mössem Lattrop

Hermannus Johannes Roepe *25-03-1870, de oudste zoon, wordt erfopvolger op Morsman. Hij trouwt op 8 januari 1904 met Gesina Brookhuis *21-09-1864 in Klein Agelo. Uit dit huwelijk worden 2 kinderen geboren:
1 Johannes Hendrikus Roepe zie hierna.
2 Gradus Bernardus (Gerard) Roepe *05-02-1906. Hij overlijdt ongehuwd op 16 september 1993 oud 87 jaar.
Hermannus overlijdt op 21 december 1907 oud slechts 37 jaar. 5 Jaar later hertrouwt Gesina met 52-jarige Jan Berend Krake *26-07-1857 op Krake in Lattrop. Dit huwelijk blijft kinderloos. Jan overlijdt op 15 maart 1914 oud 56 jaar en Gesina op 30 october 1951 oud 87 jaar.

Hannes Roepe x ~1937 Santje Kerkhof-Jonkman…

Hannes Roepe en Santje Kerkhof-Jonkman Mössem LattropJohannes Hendrikus (Hannes) Roepe wordt erfopvolger op Morsman. Hij is geboren op 5 october 1904 en trouwt in 1937 met Susanna Antonia (Santje) Kerkhof-Jonkman geboren op 2 juni 1909 in Volthe. Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren: Sinie – Jan – Annie - Marietje – en Josefien. Hannes overlijdt op 28 juni 1968 oud 63 jaar en Santje op 31 augustus 1981 oud 72 jaar.

 

Familie Roepe-Kerkhof-Jonkman op Mössen in Lattrop 25-j huwelijk 1962

 

Familie Roepe-Kerkhof Jonkman (Mösm) Lattrop (25-jarig huwelijk 28-05-1962) - kopieFamilie Roepe-Kerkhof Jonkman (Mössem) Lattrop

(25-jarig huwelijk 18-05-1962)

1 Marietje Roepe 2 Agnes Niehoff (SniereBeands-Jens) 3 Marianne Bruns (Denekamp) 4 Annie Roepe 5 Harrie Damhuis (Kost-Herman) 6 Jan Roepe 7 oom Gerard Roepe 8 Jan Elferink (Zenderen) (x9) 9 Sientje (x8) 10 Johannes Hendrikus (Hannes) Roepe 11 Susanna Antonia (Santje) Kerkhof-Jonkman 12 Josefien Roepe 13 Paulien Huisken (Ool-Bossink).                                                                                                  

                                                                                                                                  Wordt vervolgd…

Testament Jenne Steggers Tilligte 1771…

Rechterlijk Archief Richterambt Ootmarsum, toegang 0071.1, inventarisnummer 17 5 november 1771
Testament van Jenne STEGGERS, Tilligte

Transcriptie Jan Bossink Hengelo(O)

Ik P. Hubert, J.U.Dr. van wegens sijne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau etc. etc. etc. als Erfstadhouder van de Provincie van Overijssel, Rigter van Ootmarsum, certificere bij desen, dat voor mij en Assessoren (bijzitters en/of getuigen) G. Leefferink en Herm. Geerding persoonlijk in den gerigte erschenen is

Jenne STEGGERS te Tilligte, in desen geassisteert met J.H. Keiler, als haren hiertoe versogten en toegelatenen momboir (getuige), verklarende uit overweginge van de sekerheid des doods en de onsekerheid van de uure van dien, te rade te zijn geworden, om bij desen op te rigten haare uiterste wille en testamentaire Dispositie; waartoe dan tredende na vooraf haare ziele aan God Almagtig en haar lichaam ter aarden en eener eerlijke begravinge te hebben aanbevolen, so verklaarde sij vooraf te doden en te niete te doen alle vorige makingen van uiterste wille; welke bij haar mogten zijn opgerigt geweest.

Vervolgens komende tot dese haare uiterste wille, so verklaard sij tot haar enige en universeele Erffgenamen in alle haare na te latene goederen, niets uitgesondert, te nomineren en institueren, sulks doende bij desen,  haar susters soon Jan STEGGERS te Tilligte en Ehevrouwe Janna HERSMEULE of bij vooroverlijden haar kind of kinderen, alsdan in leven zijnde, ten einde haar geheele nalatenschap, eigelijk en erffelijk te genieten en te besitten; mits nogtans en onder Conditie, sij Testatrice gedurende den tijd hares levens door voornoemde haare gestelde Erffgenamen in kost en inwoninge, so bij ziekte als bij gesondheid, behoorlijk verpleegt werd. Dog legateerd sij aan de kinderen van wijlen haar halff broeder Jan Hend. SNOEIJINK de somme van ses Caroli guldens eens.

Waarmede sij testatrice dese haare uiterste wille sluijtende; zijnde gaande en staande en bij blijkelijk goeden verstande en memorie, na dat deselve haar bescheidentlijk was voorgelesen, na vlijtige ondervrage verklaarde onbedwongen met voorbedagen rijpen berade daartoe gekomen te zijn; begerende derhalven, dat deselve na haar overlijden effect mogte sorteren en nageleeft worden, ’t zij als een testament, Codicille, gifte ter zake des doods of so deselver best na regten zal kunnen bestaan.

Des ten oirkonde hebbe ik Rigter voornoemd nevens J.H. Keiler namens en op versoek van de Testatrice, als des schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende, gelijk mede in sijne qualiteit van momboir, desen eigenhandig getekend en gezegeld.

Actum Ootmarsum den 5 Novemb(er) 1700 een en seventig.
w.g.    L.S.   
P. Hubert, Rigter                    J.H. Keijler voor de testatrice, alsmede als                                       momber
Accordeert met ’t uitgegeven origineel.      
P. Hubert, Rigter

Toelichting.

Jenne Steggers is gedoopt ca. 1715 in de RC kerk van Ootmarssum. Een doopinschrijving is niet gevonden. Ook niet van haar zuster Aleida Steggers gedoopt ca.1709. Aleida wordt erfopvolgster op Steggers en trouwt in 1730 met Hendrik Groenevelt uit Tilligte. Vanaf zijn huwelijk noemt hij zich Steggers.
Jenne is een dochter van Jan Achterpostel (noemt zich Steggers) uit Oud Ootmarsum en Ale Hofstee uit Nutter. Aleida is een oudere zus van haar.
Jan Steggers geboren Achterpostel overlijdt voor 1716 waarop de weduwe Ale Hofstee, nu ook Steggers, in 1716 hertrouwt met Albert Raetgerinck, noemt zich Steggers, geboren ca. 1686 op ’t Huijs in Ootmarsum. In 1720 wordt uit dit 2e huwelijk nog een zoon geboren, Joannes Henricus Steggers. Een halfbroer dus van Aleida en Jenne. Hij trouwt in 1748 met de erfdochter Hermina Snoeijink in Reutum en neemt de naam Snoeijink aan.
Deze familie Steggers woont op een boerderij, nu Steggersboer, nabij de kruising Vollen-hoekweg en Huttenweg. De laatste ongehuwde bewoner hier, Hennie Voskamp, overleed in 2016 oud 79 jaar.

Boerderij Voskamp op Steggersboer in Tilligte en Hennie Voskamp

Bewonersgeschiedenis Weghuijs in Lutke Aagel (4)…

Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren:
1 Berendina ~16-02-1759 †<1806.
2 Bernardus (Berend) ~13-01-1763. Hij overlijdt ongehuwd op 02-02-1838 in Groot Agelo nummer 104 op de leeftijd van 75 jaar.
1811: Berend Weghuis koopt het plaatsje Weghuis voor f 1360,- van de erven van het Huis Ootmarsum.
Daarna koopt hij de helft van het hooiland ‘de deele’ bij Weghuis in 't Agelerbroek, 1½   dagwerk totaal voor f 310,-.
Zie de betreffende acten aan het einde.
3 Euphemia ~13-02-1766 †<28-08-1774.
4 Joanna ~05-06-1769, trouwt op 18 april 1796 met Gerrit Bartels. Zij vestigen zich in Reutum waar Gerrit in 1812 overlijdt en Joanna in 1838 oud 51 jaar.
5 Joannes ~26-02-1773 †<1806 ongehuwd oud <33 jaar.
6 Euphemia ~28-08-1774 ongehuwd †21-12-1850 in Stad Ootmarsum huisnr. 67.
7 Gezina ~16-04-1778 ongehuwd †19-11-1831 oud 53 jaar te Klein Agelo 97.
Lucas overlijdt op 27-01-1811 oud 77 jaar (28 louwmaand 1811 Lucas Weghuis in Klein Agelo gehuwd geweest nalatende 5 kinderen gisteren avond overleden) en Geertruida op 19-01-1816 oud 82 jaar.
Aangifte: Berend Duisink (Duisman) oud 60 jaren en Jannes Broekhuis oud 45 jaren beide landbouwers wonende te Klein Agelo en buuren der overledene.

CIV ovl register Denekamp 1806-1811 Lucas Weghuis in Klein AgeloDe laatste bewoners van deze familie zijn Berend Weghuis †1838 in Groot Agelo en zijn zuster Gezina †1831 op Weghuijs. Aangifte van overlijden: Berend Duisink (Duisman) oud 60 jaren en Jannes Broekhuis oud 45 jaren beide landbouwers wonende te Klein Agelo en buuren der overledene.
Wanneer Berend naar Groot Agelo is vertrokken is niet bekend.

Deel 2
Middelhorst op Weghuis…

In 1829 komen er nieuwe bewoners op het Weghuis. De ongehuwde Berend Weghuis en zijn zuster blijven hier wonen tot hun overlijden. In 1829 is Berend oud 66 jaar en Gezina oud 51 jaar.
Jannes Middelhorst is geboren op 1 september 1803 op Middelhuis in Oud Ootmarsum.
RC doopboek Ootmarssum 1-9-1803 Joannes Middelhorst op Weghuis Klein AgeloRoomsch Catholijck doopboek Ootmarssum 1 september 1803

Hij trouwt op 22 mei 1829 met Gezina Heesink geboren 9 april 1804 op olde Voestenagel in Groot Agelo.
Van 1817 tot 1827 worden kadastrale metingen verricht en op kaarten vastgelegd. Berend Weghuis is dan nog eigenaar en in het bezit van 4 percelen. Perceel nr 127 hooiland groot 0.18.60 ha.  Perceel nr 128 huis en erf groot 0.03.10 ha of 310 m2. Perceel nr 129 hooiland groot 0.04.00 ha. Perceel nr 130 bouwland groot 0.01.32 ha en perceel nr 131 bouwland 0.59.90 ha.. Totaal 0.86.92 ha..
Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren:
1 Gerrit Jan Middelhorst *06-08-1829 op Weghuis, zie hierna.
2 Johannes Middelhorst *22-09-1833 geboren in Nutter.1832 Kadasterkaart Weghuis Klein Agelo
3 Johanna Middelhuis *04-05-1836 in Oud Ootmarsum. Zij trouwt in 1866 met Joannes Arke uit de gemeente Losser en overlijdt hier op 15-01-1899.
4 Maria Middelhuis (geboren Middelhorst) *27-04-1839 op Weghuis in Klein Agelo. Zij trouwt in 1885 in Ootmarsum met Everhardus Stroot *1857 in Ootmarsum. Maria overlijdt in 1915 in Stad Delden.
5 Gerardus Middelhuis *03-02-1842 trouwt in 1871 met Johanna Kuipers *16-11-1838 op Scholten-snieder aan de Kerkweg in Tilligte. Johanna overlijdt hier op 09-04-1911 op huisnummer 1a en Gerardus op 15-10-1919 op huisnummer 4. Plaats nog onbekend.
6 Susanna Middelhuis *15-04-1845 trouwt in 1872 in Tubbergen met Egbertus Blankenvoort *1847 in Mander, waar Susanna overlijdt in 1905 oud 60 jaren en Egbertus in 1930 oud 82 jaren.
Volgens de geboorte akten van Johannes (2) is hij geboren in Nutter en Johanna (3) in Oud Ootmarsum.
Of de familie daar tijdelijk heeft gewoond is niet bekend.

Gerrit Jan Middelhorst x 1866 Johanna Molenhuis…

De oudste zoon Gerrit Jan Middelhorst wordt erfopvolger. Hij is geboren op 6 augustus 1829 en trouwt op 16 october 1866 met Johanna Molenhuis geboren 20 februari 1834 in Fleringen. Gerrit Jan is hier (kleine) landbouwer en wever. Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1 Johanna Middelhorst *07-09-1867 en ongehuwd overleden op 16-12-1890 oud 23 jaar in de Boerschap Denekamp huisnummer 97; plaats onbekend.
2 Gerardus Johannes Middelhorst *07-06-1869 en ongehuwd overleden op 14-01-1925 oud 55 jaren in De Lutte.
3 Maria Gezina Middelhorst *26-03-1872 en overleden op 14-01-1873 oud 9 maanden.
4 Maria Middelhorst *09-03-1873 en overleden op 05-01-1874 oud eveneens 9 maanden.
Gerrit Jan Middelhorst komt te overlijden op 2 november 1873 oud 44 jaren, waarop Johanna Molenhuis op 13 januari 1875 hertrouwt met Albertus Kottink *1844 in Geesteren. Dit 2e huwelijk blijft kinderloos. Johanna Molenhuis overlijdt op 23-12-1884 oud 50 jaren waarop Albertus Kottink in 1887 hertrouwt met Johanna Kroeze *1856 in Tubbergen en het echtpaar meteen vertrekt naar Geesteren waar Albertus overlijdt in 1917 oud 72 jaren en Johanna in 1922 oud 65 jaren.
Hiermee komt een einde aan deze tak van de familie Middelhorst. De erfgenamen zijn de nog in leven zijnde kinderen Johanna oud 20 jaren en Gerardus Johannes oud 18 jaren. Zij verkopen het plaatsje Weghuis.                                                                                                                                                            Wordt vervolgd…

 

Uit de krant van toen (2)…

Uit de krant van toen 2 april 2021

Bewoners olde Morsman in Lattrop (1)…

Ligging…

In 1832 ligt het olde Morsink, ook Morsinkhuisken, pal ten noorden van Roepe op Mössem, nog op het huisperceel van Morsman. Volgens de landkaart van 1851, 20 jaar later, ligt het boerderijtje tussen Roepe en de ruilverkavelingsboerderij van Baalhuis. Volgens de Hottingerkaart van 1773-1794 ligt hier ter plaatse van dit boerderijtje wel een klein bos maar geen bebouwing. Op de landkaart van 1901 staat niets meer ingetekend.

Benaming…

Als op 11 januari 1729 het eerste kind hier wordt geboren, wordt in het RC doopboek vermeld “baptizatus est Gerhardus, pater Berent int olde Morshuijs ex Latterop, mater Getruij”. Er wordt geen familienaam vermeldt. Alleen de naam van het boerderijtje waarin het kind geboren is.Landkaart 1861 olde Morsink in Lattrop
Wat we wel weten is dat de vader Berent is en de moeder Gertruij en het geboortejaar van hun 1e kind.
We moeten dus zoeken in het NG trouwboek van Ootmarssum in de 1e helt van het jaar 1728 of iets eerder. Bij raadpleging van dit register vinden we de volgende trouwinschrijving: “21 maart 1728 - 4 april 1728 getrouwt Berend Gerrijdsen van Bussink j.m. uijt Lattrup, nu wonende bij Johannink in Noort-Deuringen, en Geertruijd Hindriksen van ‘t Kiphuijs j.d. uijt Noort-Deuringen”. “Berend Gerrijdsen van Bussink is geboren ca. 1698 op het erf Bossink nu Bossem in Lattrop. Een doopinschrijving van hem is niet gevonden. Vanaf het huwelijk wordt hij Bossinck genoemd. Zijn vrouw is afkomstig van het Kiphuijs in Noord Deurningen (verdwenen). Dit boerderijtje lag op de plaats waar Gerard Zwiep zijn woonhuis bouwde, aan het begin van de Penninksbrugweg, tegenover de werkplaats van Jan en Gerard Zwiep.
n de Volkstelling van 1748 wordt geschreven ‘Morsincks bakhuijs’, in het Hoofdgeldregister van 1767 
‘Moerssink Bakhuis’. In 1729 is het ‘olde Morshuijs’ en dit is een van de meest gebruikte namen. Daarna in de geboorte inschrijvingen ook nog als ‘oude Morshuis’, ‘olde Morshuis’ en ‘Moorsinck backhuijs’.

De eerste bewoners…

In de kerkboeken van Ootmarssum worden de geboorten en huwelijke opgetekend. RC geboorten worden vermeld in zowel een NG (Nederduits Gereformeerd) als een RC (Roomsch Catholijck) kerkboek. Huwelijken voor 1728 alleen in het NG boek. Daarna is er voor de katholieken een eigen trouwboek.
Hierboven hebben we gezien dat Berend Gerrijdsen (zoon van Gerrijd) Bossinck op 4 april 1728 trouwt met Geertruijd Hendriksen Kiphuijs uit Noord Deurningen. Voor zover bekend zijn zij de eersten die zich in 1728 vestigen op dit pachtboerderijtje want het is een wönnerhoes van Morsman, alleen het wordt niet zo genoemd. De toevoeging ‘Hendriksen’ bij de naam Kiphuijs betekent hetzelfde als bij Bossinck; de vader van Geertruijd is Hendrikus Kiphuijs.

Berend Gerrijdsen Bussink x 1728 Geertruijd Hindriksen Kiphuijs…

Berend is geboren ca. 1698 op het ‘Goosink alde huijs’ in Lattrop. Dit boerenplaatsje (verdwenen) lag halverwege het ‘laantje van Fox’ direct naast het Goosink. Hij is een zoon van Geert Bossinck Geboren ca. 1662 op Bossem in Lattrop en van Hendrickien Tonissen. Volgens het trouwboek komt zij ook uit Lattrop maar waar kan niet worden achterhaald. DeBidprentje Jan Hendrik Roepe 1832-1901 op Mössem in Lattrop ondertrouw vindt plaats op 21 maart 1728 en het huwelijk wordt voltrokken in Ootmarssum op 4 april 1728. Zij pachten het Morsincks bakhuijs dat eigendom is van Jan Hendrik Roepe.  Hier worden hun vijf kinderen geboren:
1 Gerhardus Bossinck ged(oopt) 11 januari 1729 overleden <1748.
2 Euphemia Bossinck ged. 17 juli 1735 overleden <1748.
3 Geertruida (Geertken) Bossinck ged. 10 augustus 1737 Overleden >1748.
4 Hermina (Hermken) Bossinck zie hierna.
NG trouwboek Denekamp 4 april 1728 Berend Gerrijdsen van Bussink en Geertruijd Hindriksen van 't Kiphuijs in Noord Deurningen5 Engelbertha (Engele) Bossinck ged. 6 maart 1743 overleden >1748.
In 1748 wordt een Volkstelling gehouden. “Berent in Morsincks bakhuijs, vrouw Geertruijt, kinderen Geertken, Hermken en Engele onder 10 jaar”. Hieruit blijkt dat de beide oudste kinderen Gerhardus en Euphemia dan al zijn overleden. Dochter Hermina of Hermken wordt erfopvolgster.
HOOFDGELD 1767 LATTROP (Statenarchief nr. 2695):
3de Register van diegene, welke van den Armenstaat of Aalmoessen genieten in Lattrup
“Moerssink Bakhuis een weduwe met haar kind 2 personen” (moeder Geertruijd en dochter Geertruida).

Hermina Bossinck x 1773 Gerardus Joannes Maatman…

Hermina Bossinck, zie 4 hierboven, wordt erfopvolgster. Zij is gedoopt op 21 augustus 1739 in Ootmarssum en trouwt op 11 juli 1773 met Gerardus Joannes Maatman uit Noord Deurningen. Op dezelfde dag trouwen ook “Gerrardus Smithuijs et Aleidis in oude Brunger, testes Albertus Assink et Joanna Gosink”. En “Albertus Assink et Joanna Gosink, testes Gerrardus Smithuijs et Aleidis in oude Brunger”. Albert en Joanna zijn huwelijksgetuigen bij Gerrardus en Aleida en Gerardus met Hermina.

RC trouwboek Ootmarssum 11-07-1773 Joannes Maathuis en Hermina in oude Morshuijs in LattropOp deze dag vinden er dus drie huwelijken plaats.
Gerardus is geboren op het erve Maatman aan de Westerhoekweg in Noord Deurningen. Hij is ged. op 9 october 1745 als zoon van Gerrijd Maatman en Geesken Westerhof. Hun huwelijk blijft kinderloos.  Omdat er in 1784 nieuwe bewoners komen is het aannemelijk dat Gerardus en Hermina hier in 1783 zijn overleden.                                                                                                                                                          Wordt vervolgd…

Afbraak noodwoning te Lattrop…

1925-07-01 Gemeenteraadsvergadering Denekamp Afbraak noodwoning in Lattrop 11925-07-01 Gemeenteraadsvergadering Denekamp Afbraak noodwoning in Lattrop

Hendrik Kruidhof is geboren op 10-12-1883 in Genemuiden, zoon van Berend Kruidhof en Jantje Beens.
Bevolkingsregister Meppel 1921: Op 01-12-1924 van Zwartsluis naar Meppel.
Woont G. Beverstraat 142 Meppel.
Hendrik vertrekt op 29 april 1925 naar Denekamp (Lattrop).
Beroep: Metselaar/opperman/fabrieksarbeider.

Hendrik trouwt, 30 jaar oud, op 23-07-1914 in Genemuiden met Berendjen Beens, 25 jaar oud. Berendjen is geboren op 29-08-1888 in Genemuiden, dochter van Siemen Beens en Margje Kruidhof. Berendjen is overleden op 06-06-1925 in Lattrop 88 (keet bij Geugje Gritter in het Lattropsche veld), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1925.
Aangifte: Geugje Gritter oud 50 jaren fabrieksarbeider en Johannes Wintels oud 41 jaren timmerman.
Berendje vertrekt op 2 juni 1925 naar Denekamp (Lattrop).

Kinderen van Hendrik en Berendjen:
1 Berend Kruidhof, geboren in 12-1914 in Genemuiden. Berend is overleden op 30-01-1915 in Genemuiden, 6 weken oud.
2 Grietje Kruidhof, geboren omstreeks 1916 in Genemuiden. Grietje is overleden op 13-10-1921 om 22:00 in Genemuiden, ongeveer 5 jaar oud.
3 Berend Kruidhof, geboren op 30-06-1917 in Genemuiden. Berend is overleden op 07-08-1937 om 20:30 in Utrecht, 20 jaar oud.
Notitie bij Berend: Vertrekt op 2 juni 1925 naar Denekamp. Berend, van beroep schilder, bleef ongehuwd.
4 Siemen Kruidhof, geboren op 04-12-1918 in Genemuiden. Siemen is overleden op 31-01-1937 om 09:00 in Ermelo, 18 jaar oud.
Vertrekt op 2 juni 1925 naar Denekamp. Siemen bleef ongehuwd.
5 Jantje Kruidhof, geboren op 29-04-1921 in Genemuiden. 
Jantje is overleden op 14-12-1928 in Hengelo (Ov), 7 jaar oud. Vertrekt op 2 juni 1925 naar Denekamp.
6 Nn Kruidhof, levenloos geboren kind, geboren op 04-09-1923 om 14:00 in Ambt Vollenhove (ovl Bleekerstraat Zwolle).
7 Karst Kruidhof, geboren in 05-1925 in Genemuiden. Karst is overleden op 22-12-1925 om 05:00 in Lattrop 88 (keet bij Geugje Gritter in het Lattropsche veld), 7 maanden oud.
Aangifte: Bernard Oortman (Heinink-Jaan) oud 61 jaren landbouwer en Johannes Wintels oud 41 jaren timmerman.

Landkaart 1901 Lattropperveld noodwoning familie Kruidhof

Op bovenstaande landkaart de vermoedelijke plaats van de noodwoning.

De familie in kwestie is gevonden via internet. Berendje Beens overlijdt in het Lattropperveld. Waar Hendrik Kruidhof, na het overlijden van zijn vrouw, naar toe verhuisd is, is niet bekend. Foto’s van de familie en de noodwoning zijn niet bekend.

“Noodwoning gebouwd op den grond van Meinders”.
In het krantenartikel wordt vermeld dat de noodwoning gebouwd is op grond van Meinders. Mogelijk wordt hier Meijners-Rammelboer bedoeld.
Wie heeft uit overlevering hierover meer informatie? Meld het ons!

Uit de krant van 1925…

Uit de krant van 1925 april 2021