Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 6 nr 7 juli 2019

Website: www.Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website………………………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl of met het Contactformulier op de site.


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2019-6
# In de rubriek Documenten: Inventaris Bodde op Mazeland in Tilligte 1913
# In de rubriek Erven: Bewonersgeschiedenis Kiphuis in Noord Deurningen


Familie ten Dam in Tilligte en omgeving (3)…

Hoofdstuk 2

Gerrit Jan ten Dam x 1806 Aleida Borggreve…

4 Gerrit Jan (Geert) ten Dam verlaat bij zijn huwelijk op 29-4-1806 met Aleida Borggreve het Oude Aarnink en vestigt zich op het Olde Auskamp in de Boerschap Denekamp. Gerrit Jan is gedoopt op 24-6-1778. Aleida is geboren op Oude Heuver aan de tegenwoordige Alleeweg in Klein Agelo. Zij is gedoopt op 11-8-1779 in de rc kerk van Ootmarsum. Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren, allen op Olde Auskamp.RC trouwboek Ootmarsum 29 april 1806
1 Henricus ten Dam, ged. 23-7-1807. Volgens de inschrijving in het rc doopboek van Denekamp op het Olde Voskamp. Alle volgende kinderen zijn geboren op het Olde Auskamp. Voskamp is wellicht een verschrijving. Henricus trouwt op 25-5-1837 in Zwolle met Geertruida Hermeling ged. 22-2-1810 in Putten-Gld.. In dit overzicht beperken we ons tot de familie in deze omgeving. Zodra dit artikel op de website wordt geplaatst, zullen deze nakomelingen ook worden vermeld. Raadpleeg hiervoor regelmatig de rubriek ‘Nieuws/Mededelingen’.
2 Joanna ten Dam, ged. 24-7-1809, zij overlijdt voor 4-2-1813, de datum waarop nog een Joanna wordt geboren (zie 4).
3 Joannes ten Dam, zie hierna.
4 Johanna ten Dam, geboren op 4 februari 1813, verder onbekend.
5 Aleida ten Dam, geboren 31 januari 1815, tweelingzuster van Geertruij, verder onbekend.
6 Geertruij ten Dam, geboren 31 januari 1815, tweelingzuster van Aleida. Zij trouwt op 24 mei 1851 in Denekamp met Gerardus (Gerrit) Nolten, weduwnaar van Geertruij Oude Bosch. Zij wonen Dorp Denekamp nummer 172. Aleida Borggreve overlijdt op 29 juni 1817 waarop Gerrit Jan op 13 november 1817 hertrouwt met de weduwe Gezina Oude Scholtenhave in Tilligte, eerder getrouwd met Jan Rekers.

Joannes ten Dam x 1835 Euphemia Lohuis…Landkaart 1861 ten Dam Oud ootmarsum

Joannes ten Dam, zie 3 hierboven, is geboren op het Olde Auskamp in de Boerschap Denekamp en gedoopt in de rc kerk van Denekamp op 7 december 1810. Hij trouwt op 12 september 1835 met Euphemia Lohuis, geboren op 16 februari 1811 in Olden Ootmarssum. Zij vestigen zich aan de Heuvelweg in Oud Ootmarsum. Volgens de kadasterkaart van 1832 is dit onbewoond gebied eigendom van Jan Splinterink op Speelman. Joannes koopt van hem in 1835 een stuk woeste veldgrond groot 0.63 ha. waarop hij een boerderij bouwt. Joannes is hier landbouwer maar ook thuiswever.
Transcriptie van de aankoopacte: zie einde artikel.
Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren:
1 Jan ten Dam, *12-6-1835 en ongehuwd +30-3-1856 oud 20 jaar.
2 Gerrit Jan ten Dam, geb. en ovl op 17-2-1838, geb. om 09:00 uur en ovl. om 10:00 uur.
3 Jan Hendrik ten Dam, als 2, tweelingbroers.
4 Gerardus Joannes ten Dam, geb. 19-5-1839, ovl. 27-2-1850 oud 10 jaar.
5 Hendrikus ten Dam, zie hierna.
Boerderij ten Dam Heuvelweg Oud Ootmarsum6 Johannes ten Dam, geb. 13-7-1848. Hij trouwt op 7-2-1877 met Susanna Kuiphuis geb. 7-4-1857 in Langeveen en vestigt zich in de Buurtschap Mander bij Vasse. Uit dit huwelijk worden hier 4 kinderen geboren:
1 Johannes (Jannes) ten Dam, geb. 24-3-1878, ongehuwd ovl. 5-2-1899 oud 20 jaar in Haarle bij Reutum.
2 Euphemia ten Dam, geb. 20-8-1879, trouwt op 9-2-1900 in Weerselo met Bernardus Beukers, geb. 12-3-1877 in Gammelke.
3 Gerardus ten Dam, geb. 28-9-1881, trouwt op 19-5-1911 met Geziena Lotgerink Bruinenberg geb. 24-9-1880 in Dulder bij Saasveld.
4 Albertus ten Dam, geb. 21-2-1884, trouwt op 11-1-1917 in Oldenzaal met Antonia Maria Schopman geb. 20-11-1895 aan de Oldenzaalsestraat in Hengelo(O). Uit dit huwelijk worden in Bingelrade in Limburg 2 kinderen geboren. Agatha Suzanna Johanna 1918-1918 oud 2 maanden en Joannes Antonius Franciscus 1919-1919 oud 6 maanden. Als Antonia op 31-12-1923 overlijdt oud 28 jaar hertrouwt Albertus met Berendina Henrika Haarman geb. 1897 in Weerselo. Uit dit huwelijk worden, voor zover bekend, in Lemselo nog 2 kinderen geboren. Een levenloos geboren dochter op 11-3-1926 en een levenloos geboren zoon op 10-1-1934.
7 Gerardus ten Dam, geb. ca. 1853, ovl op 12-2-1855.
Joannes ten Dam is hier een kleine landbouwer en thuiswever. Zijn vrouw Euphemia Lohuis overlijdt hier op 10-2-1876 oud 64 jaar en Joannes overlijdt 7 jaar later op 4-12-1883 oud 72 jaar.

Wordt vervolgd…


1e Pastoor in Lattrop…

1 Johannes B. Vinke pastoor in Lattrop van 1818 tot 1822.

Bij de oprichting dezer Parochie in 1818 is tot Pastoor benoemd de Weleerw. Heer B Vinke, tot dan kapelaan in Ootmarsum en vandaar ook geboortig, en heeft als zoodanig gefungeerd tot 1822.
De actie had succes, want, gelijktijdig met de afscheiding van de gemeente Denekamp van de gemeente Ootmarsum in 1818, werd Lattrop als zelfstandige parochie van Ootmarsum afgescheiden. Johannes B. Vinke kon meteen als bouwpastoor aan het werk en in 1819 werd een zogenaamde Waterstaatskerk ingezegend onder de patroonheiligen Simon en Judas, dezelfden die ook de parochie Ootmarsum al bijna 1000 jaar had gehad. Van deze feestelijke gebeurtenis is in ‘De Godsdienstvriend’, een tijdschrift voor katholieken in 1819, uitgebreid verslag gedaan.
Stichting van een kerk en pastoorswoning voor de boerschappen Latterop en Brekkelenkamp, eerst behorende tot de Rooms-Katholieke gemeente van Ootmarsum, waardoor de bewoners zijn ontslagen van de akelige noodzakelijkheid om hun godsdienst nog langer in boerenhuizen, onder het geraas van paarden, koeien en ander vee te verrichten en in de mogelijkheid zijn gesteld om dezelven op een met zijn waardigheid meer overeenstemmende wijze waar te nemen. De kerk werd ingewijd door Herman Peese, aartspriester van Twente, bij welke gelegenheid deze brave en eenvoudige landlieden hunne hartelijke blijdschap en dankbaarheid toonden, wier uitboezemingen, door een opzettelijk daartoe vervaardigd lied, zich deden horen, waarin de roerendste trekken hunner godsdienstige en erkentelijke gevoelens voorkwamen. De eerste mis werd opgedragen door B. Jochems, pastoor te Ootmarsum, de eerste eigen pastoor werd Joannes Vinke, Op 1 februari 1819 werd de nieuwe pastorie in gebruik genomen: die dag is waarlijk gedenkwaardig. Niet alleen de Rooms-Katholieke, maar ook de Gereformeerde bewoners dier streken, wedijverden met elkaar om de nieuwe pastoor op luisterrijkste wijze af- en in te halen. Op het onverwachtste vertoonde zich te Ootmarsum een trein van 40 man te paard en reed in de schoonste orde door de stad, gevolgd wordende door de nodige wagens tot vervoering van de goederen en meubelen, alsmede door een koets, bespannen met vier paarden bestemd voor de pastoor. De zwepen der voerlieden, de hoofdstellen en staarten der paarden waren met linten versierd en leverden een niet onaardige vertoning op. De burgers van Ootmarsum, ook van de aanzienlijkste, werden door die statige trein uitgelokt om dezelve tot buiten de stad naar het ouderlijk huis van de nieuwe pastoor te volgen. Zijn eerwaarde echter, aan het stille en zedige de voorkeur gevend, verzocht en verkreeg van zijn statelijke geleide, dat het hem langs ene buitenweg voorbij de stad wilde voeren. Even achter de Dinkelbrug op de eerste aflopende weg naar Lattrop en Breklenkamp was een ereboog opgericht. Niet ver van de pastorie kwam een aantal geestelijke maagden (kloppen) hare nieuwe herder een versierde kroon tegemoet dragen; terwijl de weg naar de kerk aan beide zijden met takken bestoken en de ingangen van de kerk en de woning met erebogen bezet waren. Nu hief de juichende menigte een welgepast zanglied aan, waarmee zij haar pastoor verwelkomde en hem zingend in kerk en huis geleidde..... Met Kerstmis 1818 celebreerde de nieuwe pastoor zijn eerste mis in de nieuwe parochie.


Inwijding RK kerk Lattrop 1819… (uit De Godsdienstvriend 1819)

Zie www.heemkunde-lattrop-breklenkamp.nl, Kerkgeschiedenis.


Foto Jan Jonkers Palmzondag 1946…

Foto Jan Jonkers Palmzondag 1945Foto rechts Jan Jonkers wonend met zijn vrouw Annie van Gool en kinderen Pietje, Hansje en Anneke in de woning van ‘Bood’n Hannes’ aan de Disseroltweg in Lattrop. Na de oorlog maakte hij boven-staande foto. Links zien we hun zoon Hans(je) en Piet(je) Jonkers. Wie herkent de overige kinderen? Herhaling oproep Nieuwsbrief 2015-4. 


Beschrijving huwelijksgemeenschap Bodde-ten Dam Tilligte (slot)…

Inventaris familie Bodde op Mazeland te Tilligte 1

w.g.       G. J. Bodde,   J. ten Dam,   B. ten Brink,    H. Loman,   H.T. Weustink

                                                                       F.J.J. Kleinschmit, notaris


Foto op de Schoolberg bij Wiggerskuper Lattrop 1948…

Foto op de Schoolberg bij Wiggerskuper Lattrop 1948Bovenstaande foto is gemaakt door Gerardus Everardus (GE) Wigger 1891-1954, een ongehuwde oom van Trees, Marietje en Sinie. Hij was fotograaf en meteropnemer bij het GEB (Gemeentelijk Energie bedrijf) van de gemeente Denekamp. Ik Tilligte werd hij de ‘licht-Wigger’ genoemd.
1 Trees Wigger (Wiggerskuper) 2 Sinie Rottink (vriendin van nr 3) 3 Rie Wigger (naar Canada) 4 Marietje Wigger (Wiggerskuper) 5 Sinie Wigger (Wiggerskuper) 6 Trees Pikkemaat (van Hendrik en Marie Pikkemaat-Beene).
De redactie heeft een aantal vragen. Wie heeft nog Sinie Rottink gekend en weet waar zij vandaan komt. Is Rie Wigger een nichtje misschien? Wie zijn dan haar ouders? Met wie is zij naar Canada vertrokken?


Roling van Drievorden naar Voet(smid) in Lattrop (4)…

2. Johannes Hendrikus (Jan) Roelink, zie hierna.Boerderij Roelink (Voot-smid)  in Lattrop
3. Nn Roelink, levenloos geb. kind op 1 juli 1895.
4. Hendrika Maria Roelink, geb. 24 april 1898. Zij trouwt op 23 juni 1926 in Weerselo met Johannes (Jens) Grondman, geb. 25 maart 1895 op het Oude Nijhuis in Volthe.
Als Hendrika Maria in 1927 oud 29 jaar overlijdt, hertrouwt Jens Grondman in 1928 met Johanna Susanna Rekers uit Langeveen. Foto R: boerderij Roelink.
5. Gradus Hendrikus (Hendrik) Roelink, geb. 24 maart 1901. Voor zijn huwelijk is hij boerenknecht bij de familie Hofste-Wolbers op Hofste in Lattrop. Hij trouwt op 22 augustus 1930 met Geziena Johanna (Sina) Loman geb. 1 juli 1901 op Veldschoelt aan de Kerspelweg in Tilligte, gelegen naast de boerderij van de Ceijser.
Zij pachten een boerderijtje van boer Kuks in Nutter. De pachtheer wil na verloop van tijd het boerderijtje terug en Hendrik en Sina moeten er af. Met de op handen zijnde ruilverkaveling van de jaren '50, wordt besloten het Rothuis in tweeën te delen. Hendrik en Sina komen op het Rothuis en Bernard en Meike verhuizen naar een nieuwe boerderij achter de Geele Beek. Nicht Annie van Jan Roelink en Meike Beijerink van ‘Voot-smid' wordt hier erfopvolgster en trouwt in 1952 met Bernard Groeneveld van BennaadszienHannes en Trui en trekken in bij Bernard en Meike.
6. Hermannus Hendrikus (Herman) Roelink, geb. 19 juni 1905. Hij treedt toe tot de Orde der Karmelieten onder de naam broeder Franciscus. Hij is o.a. werkzaam als portier en collecte-broeder in Merkelbeen en Zenderen en zeven jaar als portier in Rome. De laatste jaren van zijn leven is hij woonachtig in Brunsum en lid van het regionaal convent Limburg. Hij is in 1977 begraven op het kloosterkerkhof in Merkelbeek, oud 72 jaar.
Johannes Roelink overlijdt op 16 april 1922 oud 62 jaar en Hendrika Maria Braakhuis op 11 februari 1947, oud 82 jaar.

Jan Roelink x 1926 Meike Beijerink…

Jan Roelink en Meike Beijerink op Voot-smid in LattropDe oudste zoon Albertus Bernardus (Bernard) trouwt naar het Rothuis, zie 1 hierboven. Johannes Hendrikus (Jan) Roelink is de 2e zoon en wordt erfopvolger op Voetsmid. Voor zijn huwelijk is hij knecht bij de familie Pikkemaat-Wigger op Bek-Jan, later bekend als Bek-Hannes, in Lattrop en bij de familie Pikkemaat-Keukeler (Pikmoat) in Lattrop. Op 15 mei 1926 trouwt hij met Johanna Maria (Meike) Beijerink, geb, 27 februari 1901 op KupersJans aan de Damweg in Tilligte.
Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren, 1 zoon en 4 dochters:
1. Jan Roelink wordt erfopvolger op Voetsmid en trouwt met Marietje Reerink van Göttert in Tilligte.
2. Annie Roelink wordt erfopvolgster bij haar oom en tante op de nieuwe boerderij aan de Geele Beek, zie nr. 1 vorig hoofdstuk. Zij trouwt in 1952 met Bernardus Gerhardus (Bernard) Groeneveld (1925-1984), geboren op het plaatsje BennaadszienHannes, voorheen WiggersJans aan de Frensdorferweg in Lattrop.
3. Sientje Roelink trouwt met Gerard Roeleveld geboren op Wolkotte aan de Korenmorsweg in Noord Deurningen.
4. Marie Roelink (1927-2011) trouwt met Wilhelm Bernardus Quaink (1919-1988) in Ootmarsum.
5. Truus Roelink (1934-2017) trouwt in 1958 met Hendrikus Johannes (Hendrik) Goossink (1925-1994) geb. op Derks in Breklenkamp.

Hoofdstuk 3

Jan Hendrik Roelink van Lattrop naar Buurse…

Aan de Holsterheurneweg ligt het erf Lutke Hulst. Daar heeft een tijdlang een familie Bentert gewoond. Daarna woonde er de weduwvrouw Johanna Hassink-Eulerink. Later is de zoon Johannes Hassink hier blijven wonen met zijn eerste vrouw Geertruida Rakers en na haar dood hertrouwd met Hermina Wezenberg. Zij is na de dood van Johannes Hassink weer hertrouwd met Jan Hendrik Roelink. Dit huis/erf moet gezien worden als een eenvoudig lijftuchthuisje (voor uittredende ouders), zoals men dat noemde, want er is ook een olde lutke Hulst. Het lag op de kaart in het vierkante groene bosje even naast het erf. (Bron: Toni Ankoné Oldenzaal)Landkaart Lutke Hulst en omgeving in Beuningen
Johannes Hassink is geb. plm. 1825 op het erf lutke Hulst in Beuningen, zoon van Jan Hendrik Hassink (1763-1839) en Johanna Eulerink (1784-1862). Zijn ouders verhuizen van het Lutke Hulst naar het nabijgelegen lijftuchthuis waar Jan Hendrik Hassink in 1839 overlijdt, oud 76 jaren, en Johanna Eulerink in 1862, oud 76 jaren. Zoon Johannes, wonende op het lijftuchthuis lutke Hulst of Hoesstie, trouwt in 1874 met Geertruida Rakers geb. 1841 in Denekamp, dochter van Albertus Rakers en Maria Schildhuis. Uit dit kortstondige huwelijk worden geen kinderen geboren en Geertruida overlijdt anderhalf jaar later op 20 maart 1876, oud slechts 34 jaren.
De weduwnaar Johannes Hassink hertrouwt op 14 november 1877 met Hermina Wezenberg, oud 38 jaar, geboren in 1839 in Beuningen, dochter van Johannes Hendrikus Wezenberg en Euphemia Scholten. Uit dit huwelijk wordt in 1879 Hermina Johanna Hassink geboren. Zij trouwt in 1901 met Bernardus Kokenberg uit De Lutte en gaan wonen in Weerselo.                                                                                                                                                                                                              Wordt vervolgd…


‘Los Hoes’ in de asch gelegd… 6-8-1938 Twentsch dagblad Tubantia...

1938-08-06 Twentsch dagblad Tubantia 'Los hoes in de asch gelegd...'In 1938 wordt de boerderij van Klinge aan de Penninksbrug, tegenover Laarhuis op Ahuis, bewoond door de grootouders Gerardus Lambertus Hassink oud 75 jaar en Maria Gortemaker oud 67 jaar. Inwonend hun zoon en erfopvolger Gradus Johannes Hassink geboren in 1896 en zijn vrouw Maria Geertruida Tijhuis, geboren in 1912 op Koapman in de noaberschop. Door blikseminslag wordt de gehele boerderij in de as gelegd. Het Twentsch dagblad Tubantia deed hier verslag van.
Het ‘twintigjarige meisje’ is de dochter Anna Maria, geboren op 18 augustus 1909. Zij is het 18e kind van Jan Hendrik en Maria. Na haar worden nog twee kinderen geboren. Euphemia overlijdt op 24 augustus 1938, enkele weken na de alles vernietigende brand. Zij was toen 29! jaar oud.


Bewoners Silderjans (nu Nijboer) in Noord Deurningen (2)...

Joannes Silderjans x 1798 Joanna Prior…

2. Joannes Silderjans, zie 2 hierboven, wordt erfopvolger en landbouwer op Silderjans. Hij is gedoopt op 15 november 1775 en trouwt in de RC kerk van Denekamp op 2 mei 1798 met Joanna (Janna) Prijer (Prior), geboren aan de Priorweg in Noord Deurningen en gedoopt 27 december 1773. Zij is een dochter van Gerardus Joannes Preijers en Henedina of Hendrika Steggink.
Uit dit huwelijk wordt een dochter geboren:
1. Joanna (Janna) Silderjans, gedoopt 11 augustus 1798. Zij trouwt op 26 januari 1826 in Tubbergen met Hendrikus Nijhuis (of Nijboer), zoon van Egbertus Niehuis en Joanna Eeverinck. Hij is RC gedoopt in Ootmarsum op 27 april 1795 en geboren op ‘de Schans’ in Haarle bij Reutum aan het tegenwoordige Lädderken. Hij is hier kroeghouder, tapper en landbouwer.
Een kleinzoon van Joanna Silderjans en Hendrikus Nijhuis zal weer trouwen naar het plaats Silderjans in Noord Deurningen. Kind uit dit huwelijk:
1. Egbertus Nijboer is geboren op 9 september 1826 in Haarle. Hij trouwt op 29 november 1855 in Tubbergen met Gezina Groeneveld, geboren ~1826 in Denekamp.
Uit dit huwelijk wordt geboren 3. Johannes Hendrikus Nijboer, geboren 1 augustus 1860 in Haarle. Hij trouwt op 19 november 1891 als 2e man met de weduwe Maria Hofhuis op Silderjans in Noord Deurningen, de geboorteplaats van zijn grootmoeder Joanna Silderjans.

Joannes Silderjans overlijdt in 1801 oud 26 jaar en de weduwe Joanna Prior hertrouwt op 25 februari 1802 met Joannes (Jannes) Meinders (noemt zich Silderjans) geboren op Meenders in Noord Deurningen en gedoopt op 6 november 1776. Hij is een zoon van Geert Meinders en Ale Haamberg uit Lattrop.RC trouwboek Denekamp 25 februari 1802
Uit dit 2e huwelijk van Joanna worden 5 kinderen geboren:
2. [half] Anna Silderjans zie hierna.
3. [half] Getruida Silderhuis ged. 13 januari 1805, overleden voor 1 mei 1806.
4. [half] Getruida Silderjans ged. 7 mei 1806, verder geen gegevens bekend.
5. [half] Gerardus Joannes (Gerrit Jan) Meinders ged. 25 mei 1808. Hij trouwt op 6 mei 1854 met Johanna Scholte Lubberink geboren op Lubberman in Lattrop en gedoopt 29 januari 1821. Zij vestigen zich in Noord Deurningen maar waar is niet bekend.
6. [half] Maria Silderhuis ged. 14 september 1811. Zij trouwt op 19 november 1849 met Gerardus Joannes (Gerrit Jan) Damhuis geboren op Damhuis in Noord Deurningen en ged. op 9 augustus 1810.
Zij vestigen zich in de gemeente Losser.
Als van 1817 tot 1827 alle landerijen worden ingemeten en benoemd door het Kadaster blijkt dat Joannes Silderjans beschikt over de volgende eigendommen. Totaal 1.87.90 hectare.

OAT 1832 Jannes Silderjans in Noord Deurningen
Joanna Prior overlijdt hier op 18 juni 1841 oud 67 jaar, aangifte: Jan Hendrik Tijhuis oud 55 jaren en Jan Evert Zwiep oud 27 jaren beide landbouwers en geburen van de overledene. Jan Hendrik Tijhuis staat bekend als Koapman en Jan Evert Zwiep is smid op het plaatsje Kip-smid. Joannes Silderjans geboren Meinders overlijdt op 21 februari 1845 oud 68 jaar, aangifte: Jan Evert Zwiep (Kip-smid) oud 30 jaren smid en Joannes Tijhuis (Koapman) oud 26 jaren landbouwer, onverwante geburen des overledenen.

Anna Silderjans x ~1827 Jan Hendrik Oude Hulst…

Kadasterkaart 1832 Jannes Silderjans Noord Deurningen2. Anna Silderjans, zie 2 hiervoor en afb. hierboven, erfopvolgster op Silderjans, is gedoopt op16 april 1803. Zij trouwt in 1827 met Jan Hendrik Oude Hulst, gedoopt op 12 augustus 1795, geboren op het gelijknamige plaatsje in Beuningen bij Volthe. Nu wordt de erf- of bijnaam Hulst. Uit dit huwelijk worden 2 kinderen geboren: (na de invoering van de burgerlijk stand in 1811 mag Jan Hendrik niet meer de naam Silderjans aannemen).
1. Aleida Hulst geboren op 15 october 1828, ongehuwd overleden ND110 13 juli 1887 oud 58 jaar.
2. Gerrit Jan Hulst, zie hierna.
Jan Hendrik Oude Hulst overlijdt op 22 januari 1832 oud 36 jaar, aangifte: Gerrit Jan Hulst oud 66 jaren landbouwer en Jan Gerrit Leemhuis oud 42 jaren landbouwer, beide naburen van den overledenen en wonende in de wijk Noordeuringe. Het is niet bekend wie deze Gerrit Jan Hulst is. Jan Gerrit Leemhuis woont op het plaatsje Leemhuis, nu Wargers aan de Penninks-brugweg.
Anna Silderjans op 19 november 1849 oud 46 jaar, aangifte: Jan Evert Zwiep (Kip-smid) oud 35 jaren smid en Johannes Tijhuis (Koapman) oud 30 jaren landbouwer.

Gerrit Jan Hulst x 1885 Maria Hofhuis…

2. Gerrit Jan Hulst, zie 2 hierboven, wordt erfopvolger en landbouwer op Silderjans. Hij is geboren op 25 november 1830 en trouwt (oud 55! Jaar) op 14 september 1885 in de RC kerk van Denekamp met Maria Hofhuis, geboren 10 mei 1855 in Fleringen. Zij is een dochter van Jan Hendrik Hofhuis (1805-1890) en Johanna ten Thij *1816.
Uit dit huwelijk wordt geboren:Geboorte akte Gerrit Jan Hulst 25-11-1830
1. Levenloos geboren jongetje op 30 augustus 1888.
Gerrit Jan overlijdt op 11 januari 1891 oud 60 jaar (aangifte Johannes Zwiep oud 32 jaren en Gerrit Jan Tijhuis oud 59 jaren beiden landbouwer) en Maria Hofhuis hertrouwt op 19 november 1891 met Johannes Hendrikus Nijboer, zoon van Egbertus Nijboer en Gezina Groeneveld in Haarle, kleinzoon van Henricus Nijboer en Joanna Silderjans in Haarle, zie 1 bovenaan op bladzijde 3.
Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren:
2. [half] Albertus Johannes Nijboer, zie hierna.
3. [half] Johanna Gezina Nijboer, *4 maart 1894 ?2 mei 1894 oud 1 maand.
4. [half] Gradus Johannes Nijboer, *23 november 1897 ?10 februari 1898 oud 2 maanden.
Maria Hofhuis overlijdt op 7 september 1903 oud 48 jaar (aangifte Bernardus Tijhuis oud 68 jaren en Gradus Lambertus Hassink oud 39 jaren, beiden landbouwer) en Johannes Hendrikus Nijboer hertrouwt op 19 november 1903 met Gertruida Maria Wolkorte, geboren op 24 november 1869 op het plaatsje in 1832 eigendom van Jannes Voskamp, gelegen tussen Leemhuis en (verdwenen) Silderhuis, in de noaberschop. Zij is een dochter van Bartus Wolkorte en Geziena Hövels. Dit 2e huwelijk blijft kinderloos. Gertruida Wolkorte overlijdt hier op 25 maart 1930, oud 60 jaar, aangifte Bernardus Johannes Tijhuis (Koapman) oud 47 jaren landbouwer en Johannes Hermanus Zwiep (Kip-smid) oud 42 jaren smid.                                                                                                                                                                                                                            Wordt vervolgd…


Blokhuis van Noord Deurningen naar Lattrop…

Wordt voortgezet in de volgende nieuwsbrief.


2 Juni 2019 Lattrop-Breklenkamp viert 200 jaar Kerkgemeenschap…

Foto's 200 jaar Kerkgemeenschap Lattrop-Breklenkamp


Onbekende foto’s Jan Jonkers…

Van Jaap en Anneke Werner-Jonkers ontving de redactie onderstaande foto’s. Jan Jonkers, de vader van Anneke, maakte deze in of direct na de oorlog in de omgeving van Lattrop of Breklenkamp. Weet u waar de foto’s zijn gemaakt?

Onbekende foto's van Jan Jonkers in Lattrop


Binnenkort in de nieuwsbrief...

Bewoners Brookhuijs (Brook Beand) in Lattrop…
Bewonersgeschiedenis Lubbertinc (Scholte Lubberink/Lubberman) in Lattrop…


Fotoboek bewoners Breklenkamp…

De redactie heeft plan opgevat om een fotoboek uit te geven van de bewoners van Breklen-kamp. De oudste foto dateert van ca. 1880. Aanspreekpunt in Breklenkamp is Jan Peters van Lutke Veldman en Jan Bergman aan de Noordweg. Er zijn voldoende foto’s en gegevens om er een mooi en leerzaam boek van te maken. Niet alleen familiefoto’s worden geplaatst; ook groepsfoto’s, verenigingsfoto’s, schoolfoto’s etc… U wordt verzocht in laden en dozen op zoek te gaan naar nog onbekende foto’s en deze beschikbaar te stellen. U kunt zich hiervoor melden bij Jan Peters, Jan Bergman of Bennie Busscher. Desgevraagd komen we bij u aan huis om de foto’s te scannen.