Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 5 nr 12 dec 2018

Website: www.Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website………………………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl of met het Contactformulier op de site.


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2018-11


Familiegeschiedenis Maatman in Lattrop (slot)…

Tot slot…

Wij, Lucas en Henk Maatman, kenden -tot enkele jaren geleden- deze erfnamen Oude Dasseler niet. In onze jeugd werden wij Loeks Henk en Loeks Lucas genoemd. Omdat Lucas Maatman daar in 1872 ging wonen en er al een Maatman in Breklenkamp bekend was. Dus moest de nieuwkomer een andere naam hebben en werd Lucas - Luuks- Loeks. Zo is het ons verteld. Mooi dat die oude namen weer zijn opgediept, want de 2 boerderijen hoorden van ouds bij elkaar. Toen in 1944 de boerderijen verkocht werden, ontstonden er 2 gelijke boerderijen wat grootte betreft, maar de boerderij van Lübbermann is de oudste en de meest karakteristieke. Omdat mijn oma Hendrika Kuijers op de Dasselaar woonde en trouwde met Lucas Maatman, de buurjongen, ontstond er een familieband tussen toentertijd Kuijers op Dasseler en Maatman op Oude Dasseler. Omdat Fenna Kuijers met Schiphorst en na diens dood met Lübbermann trouwde, veranderde de naam daar.
De boerderijen hadden elk zo´n tiental melkkoeien en dat groeide voor Oude Dasseler (Maatman) uit tot een 30-tal in 1998, toen Lucas Maatman met de boerderij stopte.
De beide zoons hadden eigen beroepen en zagen geen perspectief in het voortzetten van de boerderij.
Beide boerderijen hadden een gemengd bedrijf met koeien, kippen en varkens. Bij Lübbermann hadden ze ook eenden, want wij herinneren ons de eendenkolk, die na de ruilverkaveling gedempt is. We herinneren we ons dat eenden geleerd moest worden naar de Geele Beek te gaan en ´s avonds terug te komen. Dat lukte niet altijd en dan moesten ze door Frits of Willem opgehaald worden. Dat deden ze met een herdersschopje door kluiten achter de eenden te gooien. Wij hebben ook wel eenden gehad maar niet meer dan 8-10 stuks.
Zowel onze opa Lucas, vader Jan en Lucas jr., zaten in het kerkbestuur van de Nederlands Hervormde Kerk in Ootmarsum. Jan en Lucas zaten ook in de OLM-Denekamp en Lucas jr. in het bestuur als voorzitter, totdat dit werd opgeheven?

Schema Dobben-Maatman in ‘t Hankerve

~= ongeveer   ~~ = gedoopt ongeveer    x = getrouwd    < = voor   > = na   * = geboren   ? = overleden 

Evert Dobben ~~1645 x ~1672 NN ~~1648
Uit dit huwelijk:
Jan Evert Dobben ~~1675 - <1748 x 1704 Mette NN
                1 Evert Dobben ~1705
                2 Aeltjen (Aale) ~1706  

Mette NN (~1684 - >1748) x 1708 Geerd NN (noemt zich Dobben) ~1684 - >1748
                3 [half] Kind Dobben ~1709
                4 [half] Jan Dobben (naar Maatman ND, noemt zich Maatman)
                5 [half] Geerd Dobben ~1714
2 Jan Dobben (1711 - <1767) x ~1742 Hendrikjen Albers (~1716 - >1767)
                1 Johannes Antonius (erfopvolger)
                2 Gerrit Jan 1745 - <1747
                3 Gerrit Jan 1747 - 1818 (x 1782 Janna Hölling (1762-1847) in Halle
                4 Jannes (Jan) (1759-1837) x 1784 Enne (Janna) Slaat (1769-1820) naar Slaat

1 Johannes Antonius (Antonie) 1743<1811 x 1768 Aele (Aaltje) Boosink ~1743->1787 Bakelde
                1 Jan Hendrik 1770 - <1781
                2 Geesje 1772 -
                3 Gerrit (erfopvolger)
                4 Albert 1777-
                5 Jan Hendrik 1781 - <1787
                6 Berend 1783 –
                7 Jan Hendrik 1787-1848 ongehuwd

3 Gerrit (1775-1843) x 1800 Hermina Schiphorst (1775-1849) *Boerschap Denekamp
                1 Antonij (1800-1863) x 1834 Hille Laarman (1808-1883) *Esche
                2 Harmen 1803 -
                3 Albert 1806 -
                4 Martha 1808-1867
                5 Aleida 1811-1875 x 1841 Nordhorn Jan Buitkamp 1814-1867 *Nordhorn
                6 Lucas (naar Lattrop)
                7 Hendrik 1817 -
                8 Gerrit Jan 1820 –

6 Lucas Maatman (1814-1892) x 1848 Fenne Kotkamp (1818-1886) *Hestrup
                1 Jan (erfopvolger)
                2 Gesina 1853-1867
                3 Zwenne 1855-1873
                4 Hendrika 1859-1930, (x 1889 Jan Boers Breklenkamp, x 1903 Jan Hendrik Boers)
                5 NN 1861 levenloos geboren jongen
                6 Hendrik 1863-1866
                In 1872 van Maatman ND naar Oude Dasseler in Lattrop.

1 Jan Maatman (1851-1913) x 1881 Johanna Boers (1853-1900) *Breklenkamp
                Fenna 1882-19.. [x 1911 Jan Kreijenveld (~1869-1950) *Delden Stad (Woolde]
                2 Lucas (erfopvolger)

2 Lucas Maatman (1884-1962) x 1911 Hendrika Kuijers (1883-1974) *Dasseler Lattrop
                1 Jan (erfopvolger)
                2 Fenna 1914-2008 ongehuwd (Heino)
                3 Johanna (Anneke) x Johannes Sleurink *Kampen Giethoorn
                4 Geziena (Ine) 1922-2013 ongehuwd ?Zwolle

1 Jan Maatman (1912-2003) x 1945 Johanna Smoes (1915-1993) *Hardingen(D)
Lucas, Henk, Geert, Ferdie en Gerda.

Boerderij met woonhuis en schuur fam Maatman (Oude Dasseler) Lattrop

Maatman op Oude Dasseler in 2007


Breklenkamp, schoolreisje naar Schiphol…

Schoolreisje Breklenkamp naar Schiphol

1 Mevrouw Veldkamp 2 Johanna Smoes (Scholten Geerds) 3 Dinie Boers (?) 4 Sientje Boers 5 Zwenna Bosink 6 Henk Maatman (Oude Dasseler) 7 Bennie Rademaker (Seise) 8 Jan Scholten 9 Meester Veldkamp 10 Lucas Molendijk (Grote Veldman) 11 Johan Molendijk (vooraan) 12 Lucas Maatman (Oude Dasseler) 13 Gerrit Rademaker (Seise) 14 Bart Brilleman (van Jeugdherberg) 15 Johan Rademaker (Seise) 16 Johan Molendijk (Brookman) 17 Sienie Onsté 18 Gerda Boers 19 Fenna Molendijk (Brookman) 20 Riekie Bonke (Lattrop) 21 Ria Brüna 22 Berend Vos (Schoeltn Heinik Jaan) 23 Evert Smoes (Scholten Geerds).
Nr 3 Dinie Boers is niet zeker. Wie weet in welk jaar deze foto is gemaakt?


Bewoners Görtemaker (Göttert) in Tilligte (3)...

1832 Kadasterkaart erven Gerrit Jan ten Bokum Tilligte 1832Op het erf Gortemaker sterft de familie langzaam maar zeker uit. De laatste ongehuwde bewoner is Gerardus Joannes (Gerrit) ten Bokum, vulgo (in de volksmond) Gottemaker. Hij overlijdt op 20 juni 1868. Gesina ten Boekum, zie 2 hierboven, is de enigste met nakomelingen. Uit haar huwelijk in 1797 met Jannes Steveling in Klein Agelo worden 8 kinderen geboren. Hun 3e kind en 2e zoon Bernardus Stevelink, geboren ca. 1802, trouwt in 1828 in Rijssen met Antonija Wolthaar uit Raalte. Uit dit huwelijk 6 kinderen waarvan Gerrit Jan *1834, Johannes *1839 en Antonia *1843 voor 01-12-1861 terugkeren naar het ouderlijk huis van hun grootmoeder.
Gerrit Jan Stevelink is geboren op 27 april 1834 in Rijssen en overlijdt ongehuwd op het Görtemakershuis in Tilligte op 17 januari 1864, oud 29 jaar. Johannes Stevelink is geboren op 18 october 1839 in Rijssen, trouwt vanuit Tilligte met Maria Egberink en vertrekt naar Deurningen bij Hengelo.
Antonia Stevelink wordt erfopvolgster.

Antonia Stevelink x 1865 Fredrikus Johannes Reerink

Antonia Stevelink is geboren 15 october 1843 in Rijssen en trouwt op 14 januari 1865 in Denekamp met Fredrikus Johannes (Jannes) Reerink geb. 19 april 1834 op het erf Reerman, nu Groener aan de Braakweg, in Lattrop. Hiermee is de erfopvolging veiliggesteld.

Doopboek Lattrop 19 april 1834

Doopboek Lattrop 19 april 1834

Uit dit huwelijk worden 2 kinderen geboren:
1. Maria Antonia Reerink, geb. 17 januari 1866. Zij trouwt op 27 augustus 1890 met Johannes Tijink geb. 25 september 1855 op het plaatsje Steggeman in Tilligte.
2. Bernardus Joannes, geb. 9 november 1867, ovl. 16 januari 1869.
Vijf weken later, op 22 februari 1869, overlijdt de moeder. Nog in hetzelfde jaar, op 20 november 1869, hertrouwt Jannes met Euphemia Maria (Fen) Ikink uit de Boerschap Denekamp, dochter van Albertus Ikink en Euphemia Wolbers.
Uit dit 2e huwelijk worden 10 kinderen geboren:
3. [halfzuster] Johanna Maria, geb. 8 december 1870. Op 13 november 1893, zij is dan 24 jaar, wordt in de krant het volgende gemeld: “De 24-jarige dochter van den landbouwer Gortemaker te Tilligte gem. Denekamp, trof het ongeluk van den zolder te vallen, waarvan hersenschudding het gevolg was. De dokters Kappeyne van de Copello en Brüneman verleenden de eerste hulp. De toestand moet zoo goed als hopeloos zijn”.
Blijkbaar is zij hiervan goed hersteld want zij trouwt op 5 augustus 1902 met Hendrikus Everhardus Hulsink, geb. ca. 1870 in Ootmarsum.
4. [halfbroer] Johannes Hendrikus Reerink, erfopvolger, zie hierna.
5. [halfzuster] Geertruida Euphemia Reerink, geb. 24 september 1873, trouwt in 1899 met Johannes Ossenvoort.
Reerink Bernardus-Everhardus  1876 19446. [halfzus] Euphemia Aleida, geb. 22 augustus 1874, ongehuwd thuis overleden op 15 november 1893, oud 19 jaar.
7. [halfbroer] Bernardus Everhardus Reerink (foto links), geb. 14 april 1876, trouwt in 1904 in Oldenzaal met Auguste Dorothea Antoinette Schnell geb. 1870 in Seesen (Pruissen). Na haar overlijden hertrouwt Bernardus in 1918 met Gezina Hendrika Engelbertink geb. 1883 in Losser.
8. [halfbroer] Hermannus Fredrikus Reerink, geb. 16 september 1877, ovl. 19 juni 1881, oud 3 jaar.
9. [halfbroer] Jan Hendrik Albertus Reerink, geb. 20 december 1878. Hij trouwt in 1903 met Berendina Sievert geb. ca. 1876 in Lonneker. Na haar overlijden in 1905 hertrouwt Jan Hendrik in 1906 met Susanna Geertruida Hesselink geb. ca. 1881 in Weerselo.
10. [halfbroer] Gerardus Reerink, geb. 21 maart 1880, ongehuwd overleden op 6 juni 1907, oud 27 jaar.
11. [halfbroer] Willem Reerink, geb. 22 juni 1881, overleden op 1 juli 1881, 9 dagen oud.
12. [halfzuster] Gezina Maria Reerink, geb. 22 november 1883, overleden 1 februari 1885.

Wordt vervolgd…


Oude jaargangen ’t Onderschoer…

De volgende exemplaren kunnen gratis worden afgehaald:
1991 1 t/m 4, 1992 3+4, 1994 1 t/m4, 1995 2 t/m 4, 1996 1 en 2, 1997 1, 1998 1,2 en 4, 1999 1 t/m 4 en 2001 1 t/m 4.
Gevraagd: alle jaargangen t/m 1979 en 2002 t/m 2004.


Bewonersgeschiedenia Nije Meijer (Groeneveld) in Lattrop (4)...

Als oudste zoon wordt Hannes erfopvolger op Nije Meijer.
3 Johannes Hendrikus (Hannes) Groeneveld, geb. 4-1-1895 trouwt op 12 mei 1927 met Geertruida Euphemia (Trui) Meinders geb. 25-9-1904 op het erf Meenders in Noord Deurningen. Zij is een dochter van Gerardus Meinders daar geboren en van Gezina Meenders geb. op het olde Tijscholtenhuis of Tijbaks in Lattrop.
Op 14 april 1928 worden in Zwolle de Nederlandse Kampioenschappen kloatscheetn gehouden. Trui is hoogzwanger en hun 1e baby kan elk moment geboren worden. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hannes vertrekt naar Zwollen om aan deze wedstrijd deel te nemen en wint er een medaille. Als hij ’s avonds thuiskomt is hun 1e zoon Johan geboren. 
Kinderen uit het huwelijk van Hannes en Trui:
1. Johannes Gerardus Hendrikus (Johan) Groeneveld, zie hierna.
2. Sien trouwt met Henk Kemna uit Albergen; naar Oosterhout.
3. Marietje trouwt met Johan Oude Luttikhuis, geboren op Teuse in Vasse; naar Hengelo(O).
4. Euphemia Geertruida (Femie), trouwt met Hermanus Hendrikus (Herman) van der Ham, geboren op het erf Bommerd in het Binnenbrook in Lattrop; naar Enschede.
5. Truus trouwt met Henk Weusthof uit Rossum(O); Naar Hengelo(O).Meiers Hannes en Trui Lattrop
6.  Gerardus Bernardus (Gerard), trouwt Mariet Kamphuis uit Beuningen, naar Oldenzaal.
7. Theo geb. in 1952, overleden in 2010, ongehuwd.
Vanaf maart 1935 is Herman Annink, geb. in 1914 in Oldenzaal, landbouwersknecht bij de familie Groeneveld-Meinders te Lattrop nr. 19. Herman overlijdt op 6 april 1944 in het Arbeitserziehungslager te Ohrbeck bij Osnabrüc.
Foto rechts en onder: Hannes Groeneveld en Trui Meinders.

Grote namen in de kloatscheterssport van voor de oorlog waren Bernard Snoeijink (Sneuijman), die in teamverband de vaste veuropscheter was, later werd zijn plaats als 1e schutter ingenomen door Hannes Groeneveld. Door de tegenstanders gevreesde schutters waren verder nog Johan Wigger (Wigger-schilder), Gerard Meijners (Waterkupers Gerrad), Hannes Fox (laantje), Gerard Niehof (Koole Gerrad) en Gerard Keuters.
Tijdens een kloatscheterswedstried tegen Noord Deurningen, het zal nog voor de 2e wereldoorlog zijn geweest, keken Hannes en de stoklegger naar een ver schot van Jan Bodde van Noord Deurningen. In plaats van bij de kloat van Hannes te blijven, rende hij met stok enthousiast achter de rollende kloat aan. Meijers Hannes bedacht zich geen moment, pakte zijn kloat op en rende achter de stoklegger aan. Na een meter of 75 legde hij de kloat neer en de stoklegger legde de stok even later neer bij de kloat van Hannes. Daarop wist Hannes de wedstrijd te beslissen door voorbij Noord Deurningen te schieten. In 1974 verricht Hannes het openingsschot van de nieuwe Onderlinge Klootschieters Beweging Lattrop-Breklenkamp.
Hannes Groeneveld  en Trui Meinders (de Meijer) LattropDe (Nije) Meijer is een gemengd boerenbedrijf. Het aantal melkkoeien bedraagt 10-12 stuks. Verder een aantal fokzeugen en het gebruikelijke aantal hennen. De bedrijfsvoering is echter niet optimaal. Het ligt ingeklemd tussen Kaptein en Kooboer aan de ene kant en Rothuis aan de overkant van de weg en de percelen grond liggen verspreid. Tijdens de ruilverkaveling in de jaren ’50-’60 zijn er plannen om de boerderij te verplaatsen naar het Lattropperveld. Dit is om verschillende redenen niet doorgegaan. Bij Bos-Jaan bouwen Frans en Riet Tijhuis-Kenkhuis wel een nieuwe boerderij.
De trots van Hannes en Trui is de appelhof, één hectare groot, met hoogstam fruitbomen. Elk jaar worden de bomen vakkundig gesnoeid en de stammen worden rondom, op manshoogte, voorzien van een brede strook papier met lijm, tegen kruipend ongedierte en bomen met minder goede vruchten worden omgeënt. Hannes overlijdt in 1985 op het verzorgingshuis Gerardus Majella in Denekamp, oud 90 jaar. Trui overlijdt in 1989, eveneens in Denekamp, oud 84 jaar. Johan Groeneveld is de oudste zoon en wordt erfopvolger.

1. Johannes Gerardus Hendrikus (Johan) Groeneveld is geboren op 14 april 1928.
Hij gaat naar de (oude) Roomsch Katholieke School in Lattrop. Schoolmeesters zijn Hendrik Pikkemaat, de heer Prangers, juffrouw Weerkamp en hoofd der school meester Vonk.
Na de oorlog wordt in 1945 de R.K. Toneelvereniging DURIDO opgericht. Johan is een van de medeoprichters en bedenkt ook de naam, DURven Is DOen, en ook van de R.K. Rijvereniging van de J.B.T.B. “De Grensruiters”.                                                                                                                                                                   (Wordt vervolgd…)


Marie Engbers en halfzusje Lies…

L Lies Engbers R halfzuster Marie Engbers Foto archief Borggreve (Schoe) Tilligte

Deze foto is afkomstig uit het archief van de familie Borggreve-Niehoff (Schoe) in Tilligte en is gemaakt door de fotograaf en meteropnemer G.E. (de licht) Wigger in Lattrop.
Rechts op de foto Marie Engbers geboren in 1927 in Mariaparochie. Zij is dienstmeid bij haar tante Gezina Kottink-Rolefes, geboren in Vasse (De Hotten in de Bekzied) en getrouwd op Sandvoort in Tilligte.
Marie is, vanaf 1945 tot aan haar huwelijk in 1953 met Jan Bossink van de Laagsche Paal, dienstmeid bij de familie Borggreve-Niehoff (Schoe) in Tilligte. Daarna wordt haar taak hier overgenomen door Marie Ruël van de Keujer in Lattrop, nu 92 jaar oud. Zij trouwt in 1958 met Antonius Johannes Kamphuis (ool Duus) in Klein Agelo.
Het meisje links is haar halfzusje Aleida Maria (Lies) Engbers, geboren in 1935 in Mariapa-rochie. Zij overlijdt ongehuwd op 4 januari 2018 op De Losserhof in Losser oud 82 jaar.


Wigger Lattrop verkoop roerende goederen 1827 (1)...

N123 Extract uit het register der voorlopige declaranten ten kantore van registratie te Almelo. No. 307 Van den Achttienden October 1827

Publieke verkoop van roerende goederen 22 en 23 october 1827

Is gecompareerd Bernardus Brandligt dagloner wonende te Ootmarssum ten dezen regesten bekende gemagtigde van Nr George Bernard ten Pol openbaar Notaris te Ootmarssum. Verklarende dat gemelde notaris op Maandag den twee en twintigsten October en zonodig volgende dagen op het Erve Wigger te Lattrup in de gemeente Denekamp ter instantie van Grades en Jan Wigger, de eerste kuiper de laatste schoolonderwijzer beide wonende te Lattrup als beneficiaire erfgenamen van wijlen hunne ouders Jan Wigger en Gesina Ellen, publiekelijk zal verkopen de roerende goederen door wijlen hunne ouders nagelaten, waaronder geenen goederen of zilveren werken noch horloges bevindlijk zijn. En heeft getekend. Was getekend B. Brandligt.
Voor extract de ontvanger der registratie (get) Dupont.

Procesverbaal

In het jaar achttienhonderdzevenentwintig den tweeentwintigsten October des voormiddags ten elf uren Compareerden ten hunnen woonhuizen op het Erve Wigger te Lattrup in de gemeente Denekamp Kanton Ootmarssum, voor ons Mr. George Bernard ten Pol openbaar Notaris ter residentie en int Kanton van Ootmarssum Arrondissement Almelo provincie Overijssel en in tegenwoordigheid van onze hierna genoemde en mede ondergetekende twee getuigen Grades en Jan Wigger de eerste kuiper de laatste schoolonderwijzer beide te Lattrup voormeld woonagtig, dewelke in hunne qualiteit als zoons en beneficiaire erfgenamen van wijlen hunne ouders Jan Wigger en Gesina Ellen.
Verklaarden ingevolge en daartoe geschiede publieken en ……….. op heden alhier ten onzen overstaan publiek en meestbiedend te verkopen de door wijlen hunne ouders nagelatene roerende goederen op het Erve Wigger te Lattrup levendlijk; tot welke verkoop zij comparanten verklaarden in hunne gemelde qualiteit in zover dit mogt nodig zijn, autorisatie van den Heer president der Regtbank zitting houdende te Almelo, hadden verzocht en bekomen  ….. dispositie of vergunning van den zelven van den Zeventienden October laatstleden, die behoorlijk is geregistreerd en aan deze minute gehegt.
En declareerden zij Comparanten verder die verkoping te willen houden op de navolgende conditien en voorwaarden als:
1e De verkoping zal geschieden bij inzate hoging en toeslag aan de hoogste bieder bij guldens van honderd en tien centen. Het stuk waarvan honderd voor verkopers en tien voor den notaris in dezen occuperende te betalen ten kantore van den zelven Notaris binnen Ootmarssum ……. In Hollandsch of Pruisisch Courant, dit laatste met minder dan in stukken van vijftien centen, voor den eersten Meij eerstkomende ………… van tien opcenten voor den Notaris.
2e De goederen zijn dadelijk na den Slag voor risico des kopers die ….. een principalen in ’t Kantoor van Ootmarssum waaragtigen borg voor de betaling zullen moeten stellen, die hier ……………… als zodanig zal moeten verklaren te ……………
Na voorlezing van welke conditien en bovenstaande proces verdaalings conditien mij Notaris voornoemd in tegenwoordigheid van Antonij Oinck veldwachter te Denekamp en Bernardus Brandligt dagloner wonende te Ootmarssum als onze hiertoe verzogte getuigen zijn overgegaan tot de verkopen in de volgende maniere:
No 1. Een vos paard met een bles, koper Albert olde Deterink landbouwer te Lohne voor dertig gulden zegge ƒ 30,--
2. Een zwart dito Bernardus Vinke te Ootmarssum Eenenzestig gulden ƒ 61,--
3. Een koe Jacobus Reinders te Ootmarssum zevenendertig gulden ƒ 37,--
4. Een dito Antonij Peze te Ootmarssum achtendertig gulden ƒ 38,--
5. Een dito Gerrit Jan Steggink te Nutter eenendertig gulden vijfenzeventig cent ƒ 1,75
6. Een pink Egbert Raatgerink te Ootmarssum dertien gulden vijftig cents Zegge ƒ 13,50
7. Een dito Jan Weenders te Brekkelenkamp negentien gulden zegge ƒ 19,--
8. Een stier Jannes Poelers te Beuningen twaalf gulden vijfentwintig cents zegge ƒ 12,25
9. Een kalf Herm Jan Rikhof te Agelo tien gulden vijfentwintig cents ƒ 10,25
10. Dito Gerrit Jan Brand te Ootmarssum negen gulden vijfenzeventig cents ƒ 9,75
11. Dito Herm Wigger te Agelo zes gulden zegge ƒ 6,--
12. Dito Bartes Velthuis te Agelo vijf gulden vijftig cents Zegge ƒ 5,50
13. Dito Herm Horsthuis te Lattrup vier gulden vijftig cents ƒ 4.50,
14. Een eijerkist Albertus Keijser te Denekamp een gulden tachtig cents ƒ 1,80
15. Een dito Dezelfde vier gulden vijftig cents ƒ 4,50
16. Een boeren beslagwagen Jan Sanders te Denekamp vijfentwintig gulden ƒ 25,--
17. Dito Herm Scholtelubberink te Lattrup achttiengulden vijfentwintig cents zegge ƒ 18,25
18. Wagenladders en planken Jan Hendrik Prior te Noorddeuringen een guldentien centen zegge ƒ 1,10
19. Dito Gerhard Beerlink te Frenswegen tweegulden twintig cents ƒ 2,20
20. Een osegge en ketting Gerrit Rikkink te Lattrup een guldentien cents ƒ 1,10
21. Twee zaadledders Gerhard Beerlink voormeld een guldenvijfendertig cents ƒ 1,35
22. Twee wagenledders, breden, wesboom en langwagen Hendrikus Rouwers te Ootmarssum drie gulden vijfentwintig cents ƒ 3,25
23. Een sleep, twee eggen Herm Jan Rikhof voormeld vier gulden ƒ 4,--
24. Een ploeg Jan Hendrik Knipper te Denekamp vijf gulden vijfenzeventig cents ƒ 5,75
25. Een vlasrep Jannes Kristen te Lattrup drie gulden zegge ƒ 3,--
26. Eenige planken vierenveertig in getal eikenhout Grades Wigger te Lattrup voor acht gulden Zegge ƒ 8,--
27. Een weinig turf en zaden dezelfde vier guldentien centen ƒ 4,10
28. Twee hoepels en een rad Berend Jan Pikmaat te Agelo drie gulden vijfenvijftig cents ƒ 3,55
29. Een vat Gerrit Boomhuis te Lattrup een gulden tachtig cents ƒ 1,80
30. Hark en mesthaak Bernardus Geerdink te Nutter vijfendertig cents ƒ 0,35

                                                                                                                                                 (Wordt vervolgd…)


Foto archief Lansman in Oud Ootmarsum…

Foto Kottink-Nijhuis oud OotmarsumLinks Hendrikus (Dieks) Kottink, midden Geziena Susanna (Sina) zum Grotenhof en rechts Sina Nijhuis uit Klein Agelo.

Hendrikus (Dieks) Kottink is geboren op 13-06-1856 in Tilligte 56 (Sandvoort), zoon van Gerardus Kottink en Aleida Westerhof en overleden op 26-02-1937 in Oud Ootmarsum (Lansman), 80 jaar oud.
Dieks:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 20-07-1880 met Maria (Mei) Lansink, 38 jaar oud, erfdochter op Lansman, geboren op 06-09-1841 in Oud Ootmarsum (Lansman), dochter van Hendrikus Lansink en Maria Masselink. Mei is overleden op 14-02-1913 in Oud Ootmarsum (Lansman), 71 jaar oud. Dieks en Mei bleven kinderloos.
(2) trouwde, 57 jaar oud, op 08-01-1914 in Denekamp met Gesina Maria (Sina) Nijhuis, 45 jaar oud. Sina is geboren in 1869 in Groot Agelo 1, dochter van Johannes Nijhuis en Johanna Frons. Sina is overleden in 1955 in Oud Ootmarsum (Lansman), 87 jaar oud. Dieks en Sina bleven ook kinderloos.
N.B.: Gesina Maria, zie hierboven, is een halfzuster van Gesina Maria, zie hieronder.
Geziena Susanna (Sina) zum Grotenhoff is geboren in 1904 in Saasveld (Dulder), dochter van Johannes Antonius zum Grotenhof en Gesina Maria Nijhuis. Geziena is overleden in 2000 in Oud Ootmarsum (Lansman), 95 jaar oud.
Sina moet tante zeggen tegen Sina Nijhuis.
Geziena:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 02-06-1927 in Denekamp met Johannes Wissink, 31 jaar oud. Johannes is geboren in 1896 in Fleringen, zoon van Bernardus Wissink en Maria Kemperink. Johannes is overleden op 31-08-1939 in Oud Ootmarsum (Lansman), 43 jaar oud (oorzaak: ongeval).
(2) trouwde, minstens 30 jaar oud, na 1939 in Denekamp met Johannes Weersink geboren in 1903 in Nutter en overleden in 1982.


Bewoners Brookman in Breklenkamp (2)...

Gese Brookman x 1724 Jan Schulten…

4. Gese Brookman wordt erfopvolgster en trouwt op 12 januari 1724 in Veldhausen met Jan Schulten, geboren op 16 april 1695, die zich naar oud gebruik vanaf zijn huwelijk Brookman noemt. Hij wordt landbouwer op Brookman en uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren:
1. Harm Broekman gedoopt in Lage 18 februari 1725, hij overlijdt ongehuwd op het ouderlijk huis na 1748.
2. Henric (Hendrik) Broekman, zie hierna.
3. Jan Brookman ged. in Lage 20 november 1729, overlijdt voor 1748.
4. Geesken Broekman ged. in Lage 29 mei 1730, overlijdt voor 28 october 1731.
5. Gese Broekman ged. in Lage 28 october 1731, trouwt op 2 mei 1756 in Veldhausen met Meindert Naaste Lankhorst, geboren in Grasdorf en ged. 17 maart 1730 in Veldhausen. Na het overlijden van Gese op 16 september 1773 in Grasdorf hertrouwt Meindert na 1785 met Hermtjen Tinholt.
6. Teeuwes Broekman ged. in Lage 26 april 1739. Hij overlijdt na 1767 op Brookman.

Volkstelling 1748 Broekman Breklenkamp

Volkstelling 1748: (Jan) Broekman (geb. Schulten), vrouw Gese (Brookman), kinderen Hermen (Harm), Henric (Hendrik) en Gese boven 10 jaar, Teeuwes onder 10 jaar, een dienstjonge Henric en een meid Swenne (waarvan de familienamen niet worden vermeld).

Gese Brookman overlijdt na 1767 en Jan Brookman geboren Schulten overlijdt >1748.

Henric Broekman x 1759 Jenne Scholten…

2. Henric (Hendrik) Broekman wordt erfopvolger. Hij is gedoopt in Lage op 27 april 1727 en trouwt op 8 april 1759 in Ootmarsum met Jenneken Schulten, geboren op het Schultenhuijs (Scholten) in Breklenkamp en ged. 17 januari 1734 in Ootmarsum.
Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren:
1. Theus Broekman geboren ca. 1760, hij overlijdt ongehuwd in het ouderlijk huis op 10 mei 1810, oud 50 jaar.
2. Jan Brookman, zie hierna.
3. Geze Broekman geb. ca. 1763. Zij trouwt op 8 juli 1787 met Geert Ralling geb. 15 december 1759 in Bookholt bij Nordhorn, waar Geze op 3 december 1808, oud 45 jaar, wordt begraven. Geert overlijdt in Bookholt op 16 september 1830 oud 70 jaar.
4. Fenne Broekman ged. Lage 9 december 1764, overleden voor 25 december 1772.
5. Lambert Brookman ged. Lage 8 november 1767, ongehuwd overleden op Brookman 6 mei 1832, oud 64 jaar.
6NG trouwboek Ootmarsum Hindrik  Broekman en Jenneken Schulten 8 april 1759. Hermken Broekman ged. lage 4 februari 1779. Trouwt op 26 october 1788 Jan Grote Lankhorst geb. 23 maart 1760 in Grasdorf. Jan overlijdt hier op 20 januari 1828 oud 67 jaar en Hermken op 16 mei 1840 oud 70 jaar.
7. Euphemia (Fenne) Broekman ged. Lage 25 december 1772. Ongehuwd overleden in Breklenkamp op 24 juni 1822 oud 49 jaar.
8. Geertrui (Truij) Broekman ged. Lage 16 juni 1776. Zij trouwt in Ootmarsum op 7 januari 1800 Jan Roling geb. 30 augustus 1770 in Bimolten bij Nordhorn. Jan overlijdt hier op 10 october 1848 oud 78 jaar en Geertrui op 28 maart 1855 oud 78 jaar.
Hoofdgeld Breklenkamp 1767. Register van degenen die het hoofdgeld kunnen en moeten betalen:
Broekman, Hendrik en Jenne, zoon Teeuwes, oude vrouw Gese, meid Gese (betaalt voor )5 (personen.

Hendrik Broekman is de in 1727 geboren zoon, oud 40 jaar en erfopvolger. Gese is de vrouw van Jan Schulten oud 63 jaar en Jenne is de vrouw van Hendrik oud 33 jaar. Teeuwes is de ongehuwde zoon oud 28 jaar.
Hendrik en Jenne gaan voortvarend te werk, wat blijkt uit de volgende acten in het Rechterlijk archief van het Landgericht Ootmarsum.
nr. 8, fol. 344, 15 feb. 1771: Hendrik Brookman en Jenne Schulten kopen 4½ dagwerk land van Wilhelmine Gerridine Gosselinck, weduwe van Hendrik Meyer.
nr. 9, fol. 264, 7 aug. 1776: Hendrik Broekman en Jenne Schulten lenen F240 aan Lambert Rotman te Breklenkamp.
 nr. 9, fol. 272, 3 sep. 1776: Hendrik Brookman en Jenne Schulten kopen 3 schepel land voor F261 van Hendrik Lamberts en Janna Bijsters te Lage.
nr. 9, fol. 490, 26 jan. 1781: Hendrik Brookman leent F200 aan Jan en Engele Schoolhuijs (Schoolboer) te Lattrop.
nr. 9, fol. 498, 28 mrt. 1781: Hendrik Broekhuis leent F50 aan Berend ten Brink en Elisabeth Rotmans.

Hendrik overlijdt in 1791 oud 64 jaar en Jenne na 1791 oud >57 jaar.

Jan Brookman x 1791 Gese Scholten…

NG trouwboek Ootmarsum Jan Broekman en Geesjen Scholten 14 juli 17912. Jan Brookman wordt erfopvolger. Hij is ged. in Ootmarsum op 8 augustus 1762 en trouwt op 14 juli 1791 in Ootmarsum met Gese Scholten. Gese is ged. in Graastrop (Grasdorf) onder Veldhuizen en ged. op 25 juli 1773 in Veldhausen, dochter van Harmen Scholten en Fenne Frielink. Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren:
1. Hendrik Brookman, zie hierna.
2. Jenne Brookman ged. 8 februari 1795 in Lage, trouwt (wet) op 16 mei 1817 in Ootmarsum met Jan Meulendijk geb. op Molendijk in Breklenkamp en ged. op 8 september 1793 in Ootmarsum. Jan overlijdt hier in 1863 oud 69 jaar en Jenne in 1865 oud 70 jaar.
3. Harmen Brookman, landbouwer op Brookman, geb. 12 augustus 1797 (ged. 20-08), ongehuwd overleden op 9 juni 1874 oud 76 jaar.
4. Jan Brookman, landbouwer op Brookman, ged. 16 februari 1800 in Lage, overlijdt ongehuwd op 21 mei 1851 oud 51 jaar.
5. Hermen Hendrik Brookman geb. 25 juli 1802, ged. 3-8 Ootmarsum, trouwt op 6 juli 1837 in Veldhausen met Gese Bosing geb. 24 november 1802 in Lugthoek. Gese overlijdt in 1866 in Grasdorf oud 63 jaar en Hermen Hendrik in 1877 oud 75 jaar.                                                                                                       (Wordt vervolgd…)


Plechtig aannemen Lattrop-Brekelenkamp…

Plechtig aannemen Lattrop-Brekelenkamp ca. 1954Voorste rij vlnr:
1 Harrie Arens (Bergsmid) 2 Johan Niehoff (Dolf) Breklenkamp 3 Harrie Pikkemaat (van Frans en Dika) 4 Gerrit Tijscholte (van bakker Bernard en Marie) 5 Gerrit Koehorst (Kukkert) Lattrop.
Achterste rij vlnr:
6 Truus Niehoff (SniederBerends Jens) 7 Nn Peters (Heinink Jaan) 8 Anna Rerink (Bossem) 9 Annie Goosink (Derks) Breklenkamp 10 Sinie Huisken Breklenkamp 11 Anna Fox (Laantje) 12 Sientje Roepe (Mösm) 13 Femie Hulsmeijers (Koetscher) Breklenkamp.

De foto zal gemaakt zijn midden jaren 1950; wie weet in welk jaar?


Blokhuis van Noord Deurningen naar Lattrop (1)…Landkaart Dingeldein 1943 Blokhuis Noord Deurningen

De familie Blokhuis komt oorspronkelijk uit Noord Deurningen, zie kaart Dingeldein 1943.
Joannes Segerink (noemt zich Blokhuis) is de 1e Blokhuis die met zijn vrouw Berendina Lölf in Lattrop op het plaatsje Goosink Bakhuis (nu Fox) gaat wonen. Vanaf hier verspreid deze familie zich naar Zegelvoort, Oude Zegelvoort, Wiggers Bakhuis, Bos-Beernink. Nakomelingen vinden we o.a. nu nog in het Lattropperveld (Veld-snieder) en op het plaatsje Toetert in Rossum(O).
Jan ten Blok of Blokhuijs is geboren in Noordeuringe (Blokhuijs), zoon van Jan ten Blok(huijs) en Nn. Hij is gedoopt omstreeks 1658 in Denekamp. Jan is overleden in 1724 in Noort Deuringen (Blokhuijs), ongeveer 66 jaar oud. Jan trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 22 maart 1686 in Denekamp met Trijne Eppink, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 22 maart 1686 in Denekamp in ondertrouw zijn gegaan. Trijne is geboren in Noord Deurningen (Eppink). Zij is gedoopt omstreeks 1661 in Denekamp. Trijne is overleden op 28 juli 1725 in Noort Deuringen (Blokhuijs), ongeveer 64 jaar oud.                                                                                                                                                                                         Wordt vervolgd…