Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 3 nr 5 mei 2016

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website
Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.
Op deze site vindt u de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt U geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl.


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: nieuwsbrief april 2016.
# In de rubriek ‘In gesprek met…’: Auf einem Bauernhof bei Kloster Frenswegen door M. Rickhoff-Borggreve.


Wonen bij de Laagse Paal…

Verteld door J.G. Bossink1 (foto linksonder) in Hezingen en opgetekend door H.J. Asma.
De familie Bossink woont nabij de grensovergang de Laagse Paal.

Ik ben in 1914 geboren in het boerderijtje dat hier vroeger stond. Toen mijn vader dit kocht hoorde er 4 1/2 hectare grond bij. Nu bezitten we 6 1/2 hectare. In de vooroorlogse jaren hadden we gewoonlijk drie tot vier koeien. Toen mijn vader stierf zei hij: "Jong, wat heij ne mooin stal met beest”. We hadden toen zes koeien.

Melkrit…

Omdat de boerderij niet al te groot was en ons gezin elf kinderen telde had mijn vader2 ook een melkrit voor de zuivelfabriek van Ootmarsum. Dat verzorgde hij met een gewone boerenwagen. Ik weet nog dat we ons eerste paard kregen, ik was toen ongeveer vijf jaar.
Omdat de gezondheid van mijn vader te wensen overIiet, nam ik de melkritten wel eens van hem over. In de herfst en wintertijd nam ik dan een bijl mee, als het gestormd had, om afgewaaide boomtakken af te hakken, die de weg versperden. lk kan nog de plaatsen aanwijzen, bijv. op 't Springendal, waar ik in die tijd vast heb gezeten met mijn wagen. Wanneer het 's nachts zou vriezen reed ik de avond ervoor een paar keer heen en weer over bepaalde zandwegen om alvast een spoor te maken, waardoor ik er de volgende dag een stuk gemakkelijker over heen kon.
In de tijd dat de trekkers het werk van de paarden overnamen, heb ik nog overlegd met de directeur van de zuivelfabriek3 wat ik zou doen. Een trekker plus een wagen kopen voor ongeveer f. 30.000,- of stoppen met het ophalen van melk. Omdat de melkritten elke twee jaar opnieuw werden aanbesteed liep ik het risico de spullen te moeten verkopen, wanneer ik niet weer voor zo’n rit in aanmerking kwam. Directeur Bossink had echter een mooi baantje voor me, melkmonsters nemen bij de boeren. Ik was dan verzekerd en kreeg bovendien kinderbijslag. Ik heb zijn voorstel aangenomen en heb dat werk tot nog even na mijn 65ste verjaardag gedaan.

Werken bij een Duitse buurman…

Omdat we niet veel grond hadden heeft mijn vader een perceel van ongeveer een halve hectare er bij gehuurd van Weersman, een Duitse noaber. Als tegenprestatie werkte ik één dag per week voor die boer voor een mark per dag. lk was toen vijftien jaar. In drukke tijden werkte ik er ook wel eens wat langer, maar ik ging wel elke avond naar huis. De boerderij van Weersman is van hier te zien. Maar als je via de officiële grensovergang gaat is het toch nog wel een afstand van ongeveer anderhalve kilometer.
Voor mijn vader zelf een paard had, gebruikte hij het paard van Weersman ook wel eens. In het begin van de oorlog met Rusland is de zoon van Weersman, die toen nog geen twintig jaar was, gesneuveld. De boer zelf was al eerder overleden. Vooral in de oorlogsjaren 1940-1945 ging ik er vaker naar toe. Wanneer ik 's morgens naar Weersman ging, deed ik dat gewoonlijk binnendoor over de groene grens. Vanaf het begin van de oorlog mocht dat echter niet meer en moest ik via het grenskantoor Laagse Paal. Ik had een gewone pas, die tweemaal per dag werd afgestempeld, op de heen- en terugweg en dus had ik die geregeld vol stempels. Dan werd de pas voorzien van een nieuw binnenwerk.
Als Weersman een toom biggen had, bracht ik er wel eens één mee naar huis. Dan ging ik uiteraard niet via het grenskantoor. Zo’n big stond bij ons niet geregistreerd en na verloop van tijd konden we deze illegaal slachten, In Duitsland hield men de grootte van de veestapel lang niet zo nauwkeurig bij als hier.
Dit verhaal is inmiddels gepubliceerd op de website in de rubriek ‘In gesprek met…’.


 

 

Deze foto is gemaakt in de weide achter de Winkel Stokke. Op de achtergrond het huisje dat bewoond werd door ‘Naai-Sien’, later door Bernard Oortman (Möller) en Sien Wermelink.

Op de foto Marietje Groeneveld.

Maar wie zijn de kinderen?

 

 

 


In de vorige nieuwsbrief een klassenfoto uit 1982. Bovenstaande foto is in 2015 gemaakt tijdens een reünie van dezelfde klas, opgestuurd door Stefan Damhuis (van Kost-Hennie en Marietje) in Nordhorn. Iedereen staat op dezelfde plaats.
Bovenste rij vlnr:
Walter Niehoff – Joost Oortman – Paul Groeneveld – Patrick Roelink – Martin Groeneveld (ontbreekt op deze foto) – Jolanda Peters – Kitty Leurink – Diane Peters en Ine Arens.
Onderste rij vlnr:
Marcel Fox – Erik Huusken – René Meijners – Arnold Tijhuis – Sandra Niehof – José Hulsmeijers – Elise Broekhuis en Stephan Damhuis.


Familiegeschiedenis Bossin(c)k van Lattrop naar (Oud) Ootmarsum

De oorsprong van deze familienaam ligt op het erf Bossinck nu Bossem in Lattrop, waar in 1685 Jan Bossinck wordt geboren. In 1713 trouwt hij met Geertjen Janssen Pigmate en trekt bij haar in op het erf Boems Backhuijs in Lattrop dat we nu nog kennen als Bek-Hannes. De toevoeging Janssen achter de voornaam betekent dat haar vader Jan Pigmate is. De oorsprong van deze familie ligt op het erf Pikkemaat in Lattrop, nu Niehof aan de Frensdorferweg nabij het Jongkindmonument.
Uit dit huwelijk worden, voor zover bekend, 3 kinderen geboren, Joannes en Egbertus.

De 3e zoon Gerrardus of Gerrijt Bossink *1723, trouwt in 1751 met 1) Elisabeth Wiggerinck, geboren in 1723 op het Oude Bonkenhuis in Lattrop en trekt bij haar in. Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren waarvan de jongste zoon Joannes of Jan Bossink *1767 erfopvolger wordt. De oudste zoon Hermannus Bossink *1752 trouwt in 1785 met Joanna Goosink van het gelijknamige erf in Lattrop. In 1767 overlijdt de moeder waarop de vader nog hetzelfde jaar hertrouwt met 2) Anna Christina Forsting *1733 in Emsbüren-Bernte. Uit dit 2e huwelijk van Gerrijt 2 kinderen.
Lambertus *1768 en Gerrardus *1771. Joannes of Jannes Bossink, jongste zoon uit het 1e huwelijk trouwt in 1793 met Joanna Veldhoff *~1778, haar geboorteplaats is nog onbekend. Zij vestigen zich op het plaatsje olde Haamberg en uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren; Lambertus *1794, Gerardus of Gerrit * *1799, Joanna *1801 en Johannes *1805. Het 5e kind is nog onbekend.

Gerardus of Gerrit Bossink *1799 op het olde Haamberg in Lattrop, trouwt in 1832 met Maria Gesina Agterpostel *1806 op het gelijknamige erf in Olden Ootmarssen. Zij is een dochter van Joannes Hendericus of Jan Hendrik Agterpossel (1773-1833) en Johanna Kolthof (1781-1819). Jan Hendrik en Johanna trouwen in 1803 en uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren.
1 Bernardus Agterpostel *1804 en †<1819 want in dat jaar wordt nog een Bernardus geboren. 2 Maria Gesina, zij wordt erfopvolgster. Over haar straks meer. 3 Johanna 1808-1819. 4 Euphemia * en †1811 oud 3 dagen. 5 Jan Hendrik 1816-1877.  Hij blijft ongehuwd wonen op het Agterpossel en is van beroep landbouwer. Hij is dus het spreekwoordelijk ‘eumke’. 6 Bernardus * en †1819, oud 6 maanden. 4 Kinderen overlijden dus op jonge leeftijd en Jan Hendrik blijft vrijgezel.
Binnenkort meer over deze familie.


Familie Roelink-Lutke Veltman op Voetsmid in Lattrop…

Albertus Roelink trouwt in 1842 met Maria Aleida Lutke Veltman.
Hieronder hun stamboomgegevens en die van hun kinderen.Berend Stokke en Joanna Roelink Lattrop

Albertus Roelink, geb. Lattrop, ged. Ootmarssum (RC) 5 nov. 1809, Grofsmid, † Lattrop 84 (Voetsmid) 6 maart 1886, zn. van Hendericus of Hendrik Roelink of Voet en Joanna Zwennenhuis, tr. Denekamp 4 aug. 1842 Maria Aleida Lutke Veltman, geb. Breklenkamp 22 (Lutke Veldman) 5 maart 1814, ged. Ootmarssum (RK), † Lattrop 88 (Voetsmid) 28 maart 1867,  dr. van Joannes en Joanna Roepe.
Uit dit huwelijk: (alle kinderen geboren Voetsmid L88) 
1. Joanna Roelink, geb. 18 febr. 1844, † Lattrop    (Stokke) 21 juni 1910, begr. Lattrop (RK  kerkhof) 25 juni 1910,    tr. Denekamp 28 mei 1878 Jan Berend Stokke, (foto’s rechts) geb. Lattrop 78, 12 maart 1839, Landbouwer op Stokke, † Lattrop (Stokke) 28 aug. 1920, zn. van Hendricus en Hermina Wolbers en wedr. van Maria Deperink 1823-1877.
2. Jan Hendrik Roelink, geb. 21 april 1845, Landbouwer, † Haaksbergen wijk T nr 3 27 aug. 1912, tr. 1e Denekamp 4 okt. 1888 Hermina Wezenberg, geb. Losser omstr. 1839, † ald. 8 jan. 1890, dr. van Johannes Hendrikus Wezenberg en Euphemia Scholten en gesch. echtg. van Johannes   Hassink; tr. 2e Losser 16 mei 1890 Geertruida Sleiderink, geb. Oud Ootmarsum? omstr. 1853, † Haaksbergen 23 nov. 1933.
3. Hendrika Roelink, geb. 5 febr. 1848, † Lattrop    88 (Voot smid) 4 maart 1876 ongehuwd.Johannes Roelink en Hendrika Maria Braakhuis (Voetsmid) Lattrop
4. Johanna Gezina Roelink, geb. 1 febr. 1850, † Lattrop 84 (Voot smid) 4 juni 1890 ongehuwd.
5. Geertruida Roelink, geb. 26 juli 1852, † Groot Agelo 26 (?) 26 april 1921, tr. Denekamp 27 aug. 1884 Gerardus Bernardus Nijhuis, geb. Groot Agelo 22 april 1850, Landbouwer, † Groot Agelo 26 (?) 10 jan. 1925, zn. van Hermannus Nijhuis en Geertruida ter Braak.
6. Berendina Roelink, geb. 29 maart 1855, † Lattrop 84 (Voot smid) 21 febr. 1893 ongehuwd.
7. Maria Roelink, geb. 6 sept. 1857, † Hezingen (Tubbergen) 22 nov. 1916, tr. Denekamp 30 okt. 1885 Johannes Masselink, geb. Denekamp omstr. 1857, Landbouwer, † Hezingen (Tubbergen) 5 okt. 1920, zn. van Hendrikus Masselink en Maria Brunninkhuis.
8. Johannes Roelink, geb. 24 nov. 1859, Landbouwer, † Lattrop 78 (Voot-Smid) 16 april 1922, tr. Denekamp 18 okt. 1890 Hendrika Maria Braakhuis, (foto’s rechtsboven) geb. Groot Agelo 30 nov. 1864, † Lattrop 78 (Voot-Smid) 11 febr. 1947, dr. van Gerardus Henericus Brakhuis en Johanna Gesina Nieuweweme.Jan Berend Roelink (Kleiboer) Groot Agelo 1862-1949
9. Jan Berend Roelink (foto rechts), geb. 18 sept. 1862, Landbouwer, † Groot Agelo (Kleiboer) 14 mei 1949, tr. Denekamp 7 juni 1901 Maria Warmes, geb. Breklenkamp 1 (Warmes) 12 jan. 1870, † Groot Agelo (Kleiboer) 7 okt. 1940, dr. van Joannes Wilhelmus Warmes en Gesina Maria Recker.

1. Van Joanna Roelink en Jan Berend Stokke zijn foto’s.
8. Van Johannes Roelink (erfopvolger) en Hendrika Maria Braakhuis ook.
9. Ria Kloeze in Groot Agelo stelde onlangs een  foto van Jan Berend Roelink beschikbaar en een bidprentje van zijn vrouw Maria Warmes. Van haar ontbreekt nog een foto!

We zijn verder nog op zoek naar:
Foto’s van Jan Hendrik Roelink en Geertruida Sleiderink, van Geertruida Roelink en Gerardus Bernardus Nijhuis.
Bidprentjes van Albertus Roelink 1809-1886, Maria Aleida Lutke Veltman 1814-1867, Maria Deperink 1823-1877, en van hun kinderen en aangetrouwden:
Jan Hendrik Roelink 1845-1912, Hermina Wezenberg 1839-1890, Geertruida Sleiderink 1853-1933, Hendrika Roelink 1848-1876, Johanna Gezina Roelink 1850-1890, Geertruida Roelink 1852-1921, Gerardus Bernardus Nijhuis 1850-1925, Berendina Roelink 1855-1893, Maria Roelink 1857-1916, Johannes Masselink 1857-1920, Johannes Roelink 1859-1922.
We willen graag in contact komen met nakomelingen van de familie Roelink-Wezenberg/Sleiderink en Roelink-Masselink.
Reacties aan mailadres: zie bovenaan 1e pagina.


Klassenfoto Lattrop 1982

Achterste rij vlnr: Dianne Wassink – Bianca Meijners – Gerben Rerink – Thijs Boswerger – Stefan Wassink – Wendy Meijners – Marten Groeneveld – Bart Pikkemaat – Wouter Niehof – Daniel Niehof en juf R. Bossink-Lohuis.
2e Rij vlnr: Chiel Oortman – Edwin Fox – Raymond Niehof – Marc Arens – Annette Zwiep – Annemiek Arends en Patrick Fox.
3e Rij vlnr: Mariëlle Oolderink – Arjan Warmes – Arno Grondman en Daniëlle Groeneveld.
Voor: Daniëlle Arens.


‘Commanderie’ later ‘Huis Ootmarsum’…

Hieraan waren in de loop der eeuwen vele boerenerven horig. Bij overlijden van één der bewoners of bij erfopvolging werd een nieuw document opgemaakt waarin de rechten en plichten opnieuw werden beschreven. Veel van deze geschriften zijn bewaard gebleven.
Op het erf Imhorst in Tilligte, later ook geschreven als IJmhorst of Iemhorst, ook wel Wevershuis genaamd, overlijdt op 1 april 1718 Berent Imhorst. Bij het overlijden van de horige man had de heer het recht van versterf. Dit betekende dat de heer recht had op een aantal roerende zaken afkomstig uit de nalatenschap of de huwelijksboedel van de overledene. Vaak had de heer recht op de helft van het viervoetig vee, ongemunt zilver en goed, spek en vlees, uitstaand geld en van de opbrengst van het gepachte land.
Hiervan is een document opgesteld. Enkele passages zijn onleesbaar.

Versterf Berend Imhorst in Tilligte…

Actúm - 1718 den 8 april (1718)                                                                                                                      copie

Berent Imhorst wonende op t Imhorst off Wevershuis den 1 April 1718 sijnde overleden en den 4 dito begraven sonder dat het versterf van deselve, in de wasechte sijnde geweest aen het Huis Ootmarssen, is aangegeven, ende dieswegen ter arbritage van den heer de weduwe en kinderen sijnde breukvallig hebbe ik onderge….. de woninge van de overledene mij begeven en onder voorbehoud de bote ter …..dseutie van de huurverwalter Stell ende Jan Campste en Roleff ter Stegge als coornoten naegesien de goederen waar van de halfscheid aan de heer des Huises Ootmarssen sijn vervallen, en bevonden

vier koien
twee sterken
drie kalver
twee heck kalver
Staande in de ouder stal noch een koe die volgens getuigenisse van Kampste aen De Mulder op Singraven toebehoort.
drie peerden
ses gansen
vier hennen en een haan
spek niet gevonden
Segt geen gereed gelt te hebben.

                                                                       

Actúm kennisse dese geteikent

                                                                       Wert geteikent

                          

De waarde wordt getaxeerd op ƒ 100.- en het ‘versterf’ wordt vastgesteld op ƒ 50.-


Versterf en opvaart Busscher Tilligte…

Jan Busscher, geb. Tilligte (in Búschershuis), ged. Ootmarssum (NG) 20 okt. 1689, Landbouwer op Busscher, † Tilligte (Busscher) na 14 aug. 1748, zn. van Hendrick Enckinck of Enckman (noemt zich Busscher) en Hendrickien Busscher, tr. 1e Ootmarsum (NG) 17 april 1713 Swenne te Bos of Dubbelinck, geb. Tilligte (?), ged. Ootmarssum (RC) omstr. 1688, † Tilligte (Busscher) vóór 12 juli 1723; tr. 2e Ootmarsum (NG) 14 april 1724 Swenne Gosseling, geb. Tilligte (?), ged. Ootmarssum (RC) omstr. 1699, † Tilligte (Busscher) 20 april 1741.

Jan Busscher en zijn vrouw Swenne bewonen en bebouwen dit erf en zijn horig onder het Huis Ootmarssum. Het huwelijk vindt plaats op 17 april 1713 en hieruit worden 5 kinderen geboren waaronder de erfopvolger Henricus in 1719. In 1723 komt zijn vrouw te overlijden en op 14 april 1724 hertrouwt Jan met Swenne Gosseling. Uit dit 2e huwelijk geen kinderen.
Omdat Jan Busger, na de dood van zijn 1e vrouw, onmachtig was de afkoopsom aan het Huys te Ootmarssum te betalen, werd de erfdeeling gehouden volgens de letter van het hoorige recht. Toen devolveerden volgens inventarisatie door den secretaris “een bruyn paard met een kolle, een rode gesprinkte koe en een rood kalf”, ingevolge eigenhoorig recht 'luyd wasregister' aan den Heer van Ootmarssum. Het versterf werd vastgesteld op ƒ 60.-.


Uit de krant van toen…
Uit de landelijke en regionale kranten de volgende artikelen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: De Maasbode 20 maart 1925.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Deze foto stamt uit het familie archief van ter Brake in Tilligte. Hier zien we links een onbekende man en rechts van hem Hennie ter Brake bij een auto met kenteken E-15044, (vergunning 12-10-1903), geregistreerd op naam van M. Siebels in Denekamp.
Wie herkent de man links en waar/wanneer is deze foto in Denekamp gemaakt?

 

 


Bovenstaand document is opgemaakt in 1644. In dat jaar overlijdt de man of de vrouw op het erf Büscher in Tilligte. Wie dit precies is zal misschien blijken uit de transcriptie. De bewoners zijn horig onder het Huis Ootmarssum. De weduwe of weduwnaar gaat hertrouwen en vraagt ‘Opfart’ (toestemming om op dit erf te mogen introuwen) aan bij de heer van het Huis Ootmarsum.
Wie kan ons helpen bij de transcriptie?


Foto Dorpsstraat in Lattrop ca. 1960.

Links het voormalige winkel-woonhuis van de gezusters Hanna en Grada Horsthuis. Later bewoond door Jan Gortemaker en Sien Steggink (Kesn Sien). Het dubbele woonhuis van de woningbouwvereniging in Denekamp, bewoond door links, Gerard en Meike Keuters-Koehorst en Bernard en Trees Horsthuis-Veldscholten. De Boerenleenbank moet dan nog gebouwd worden. Dan de ‘Kraken’ woningen en de winkel-bakkerij en café van Bernard Tijscholte en Marie Lammerink. Rechts de weide waar Frans ‘Max’ Groeneveld zijn supermarkt zal bouwen, daarachter het ‘möske van Jens’ en het weggetje ’n zwatn pad’.


Familie Keuters van Wietmarschen  via Beuningen naar Lattrop… 
Voor het huwelijk in 1912 is Gerard Keuters, geboren in Beuningen, boerenknecht bij de familie Hulsbeek-Kleine Punt op het plaatsje GetJan-Jannes, nu Muntel aan de Esweg in Lattrop. Meike Koehorst is geboren op het Kuipersplaatsje dat gelegen heeft tegenover Krakenbakhuis, nog bekend als Kraken-Jan, nu Kamphuis aan de Ottershagenweg. Voor haar huwelijk is zij dienstbode bij de familie Scholte Lubberink (Lubberman). Het gezin heeft op verschillende plekken in Lattrop gewoond.

Genealogie van Joan Herm Keuters

I. Joan Herm Keuters, Kleermaker, † Wietmarschen (Hannover), tr. Euphemia Gesina Rohling, † Wietmarschen (Hannover).
Uit dit huwelijk:
II. Albert Heinrich Keuters, geb. Wietmarschen (Hannover) omstr. 1821, Landbouwer/Wagenmaker, † Losser wijk D(e Lutte) 110 2 juni 1882, tr. Losser 3 jan. 1845 Janna Knippers, geb. Beuningen 96 (Kiske ad Hornvenweg) omstr. 1821, Dienstmeid -1845, † Losser wijk D(e Lutte) 110 28 mei 1881, dr. van Joannes Henricus Keuters en Aleida Middelhorst.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruid Keuters, geb. Beuningen 96 (Kiske Hornvenweg) 20 juli 1845, † Losser 14 jan. 1912, tr. 1e Losser 24 mei 1879 Gradus Eulerink, geb. Losser omstr. 1841, Landbouwer, zn. van Herm Eulerink en Gesina Scholten en gesch. echtg. van Gezina Krabbe; tr. 2e Losser 1 juli 1885 Gerardus Schoneveld, geb. Denekamp omstr. 1829, Landbouwer.
2. Hendrikus, geb. 03-12-1846
3. Joannes, geb. 17-06-1850
4. Maria Keuters, geb. 6 sept. 1852, † Beuningen 14 (Tijhuis/Waternaats) 17 april 1871.
5. Gerardus, volgt III.
6. Aleida Keuters, geb. 24 nov. 1859, † De Lutte 110  22 aug. 1881.
7. Gezina Keuters, geb. 22-09-1863, † 2 jan. 1865.

III. Gerardus Keuters, geb. Beuningen 96 (Kiske Hornvenweg) 30-07-1856, Landbouwer, † Beuningen (Tijhuis/Waternaats Mekkelhorsterweg) 12 okt. 1895, tr. Losser 9 nov. 1881 Berendina Hermina Weustink, geb. Ootmarsum 19 aug. 1852, Dienstmeid -1881, † Beuningen (Tijhuis/Waternaats Mekkelhorsterweg) 7 april 1889, dr. van Hermannus Gerhardus Weustink en Hendrika Roepe.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Johannes Keuters, geb. Beuningen (Tijhuis/Waternaats Mekkelhorsterweg) omstr. 1883, † ald. 2 okt. 1893.
2. NN Keuters, levenloze dochter, geb. Beuningen (Tijhuis/Waternaats Mekkelhorsterweg) 28 juni 1885.
3. Gerardus, volgt IV.
4. Johanna Keuters, geb. Beuningen (Tijhuis/Waternaats Mekkelhorsterweg) 1888, † ald. 10 maart 1889.

IV. Gerardus Keuters, geb. Beuningen (Tijhuis/Waternaats Mekkelhorsterweg) 14 sept. 1886, Knecht bij de familie ten Brink-Voorhuis op Bekker in Tilligte 1900-, Knecht bij de familie Hulsbeek-Kleine Punt op het erf GetJan Jannes, later Muntel Esweg -1912, Klompenmaker/dokkenmaker/huisslachter/manufacturen- en kruidenierswinkelier 1912-, Gewerkt bij de Werkverschaffing, de latere Heidemij 1920-, † Lattrop (Dorpsstraat 57) 29 aug. 1970, begr. Lattrop (RK Kerkhof) 1 sept. 1970, tr. Denekamp 17 mei 1912 Maria Koehorst, geb. Lattrop 54 (Heekuper of Kuipersplaatsje) 9 febr. 1888, Dienstbode bij de familie Scholte Lubberink (Lubberman) Lattrop 39 -1912, † Lattrop (Dorpsstraat 57) 3 sept. 1972, begr. Lattrop (RK Kerkhof) 7 sept. 1972, dr. van Hendrikus Koehorst en Johanna Schabos.
Uit dit huwelijk 13 kinderen.
Een volgende keer meer over deze familie.


4 Mei dodenherdenking…

Foto links: links Gerard Blokhuis (Veldsnieder) 1911-1940, rechts onbekend. Foto midden: Johan Wigger (Grootkuper) 1919-1940. Foto rechts: Bennie Ruël (Boomhuis) 1928-1949.


1945 bevrijdingsoptocht…

Foto links: links Johan Reerink (Koelman), zijn tweelingbroer Gerard en Bennie Wigger (Grootkuper). Foto rechts: links Sina Warmes en haar zuster Truus.


1970 Bevrijdingsoptocht…


Bewonersgeschiedenis van het Pickemaets Backhuijs in Lattrop…
Eind juni wordt het 1e deel van deze bewonersgeschiedenis geplaatst op de website Lattrop.info, in de rubriek ‘Erven’. Deel 2 wordt eind september geplaatst.


Uw reactie…
7-4-2016: Op de vraag of wij foto’s hebben van de familie Roelink zijn er een aantal persoonsbewijzen opgedoken. Gezina Hendrika Roelink-Kloeze, Gezina Maria Roelink, Bernardus Johannes Roelink en een pasfoto van de vader van Bernardus Johannes.
Verder zijn er een aantal bidprentjes van de familie Warmes aanwezig.
Hopende jullie hier verder mee te kunnen helpen. Groeten Ria Kloeze Groot Agelo.

Red.: Deze documenten zijn inmiddels gescand. Zie ook bladzijde 5.