Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Voorwoord

Zonder verleden geen heden… en zonder heden geen toekomst.

Op vele gebeurtenissen uit het verleden, heden of in de toekomst kan de mens -gelukkig maar- geen invloed uitoefenen. De zon is met haar onbegrensde stralingswarmte onontbeerlijk voor al het leven op aarde. De planeten draaien om de zon en de maan draait weer om de aarde. De aarde draait zelf ook wat de jaargetijden mogelijk maakt.  

Wij hadden en hebben echter wel invloed op veel wat binnen dit kader gebeurt. Wij kunnen zelf bepalen wat we gaan doen. We dienen te beseffen dat al ons handelen van invloed is op het heden en vooral op de toekomst. Waren onze ouders niet verliefd geworden dan waren wij er niet geweest. Hadden onze voorouders geen bomen geplant dan konden wij daar nu geen planken van zagen. Hadden zij geen land ontgonnen dan waren wij gedwongen in berenvellen op jacht te gaan om te overleven. Dan was onze toekomst anders geweest. Wij kunnen zelfstandig besluiten nemen. Al of niet aan onze toekomst werken. Gaan we linksaf, rechtsaf of blijven we stilstaan. Het maakt wel degelijk uit welke beslissing we nemen. De keuze is aan ons.

Onze voorouders hebben elk hun eigen keuzes gemaakt en die keuze is bepalend geweest voor wat we nu zijn. De toekomst hebben we geheel in eigen handen. Onze keuzes en ons handelen bepaalt hoe het heden en de toekomst er uit zal zien. En de volgende dag is dit allemaal geschiedenis. En aan die geschiedenis willen wij enige aandacht besteden zodat deze niet verloren gaat.

Wij nodigen U uit hieraan mee te helpen door te reageren op de geplaatste artikelen. Bent U in het bezit van oude foto's of documenten dan kunnen wij U kosteloos helpen met het digitaliseren hiervan. Hebben Uw ouders of grootouders of anderen wel eens een historische gebeurtenis meegemaakt of verteld? Hoe onbeduidend dan ook! Dan horen wij dit graag van U.

Bennie Busscher