Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Foto's familie Pikkemaat op Bek Jan in Lattrop

De familie Pikkemaat-Wigger bewoont het erf ‘Oude Boomhuis’ of ‘Bek Jan’ in Lattrop.                                                        Vader Gerardus en moeder Helena overlijden beiden in 1919; in theorie kan van beiden een foto zijn gemaakt. Van de oudste zoon Jan en zijn vrouw is een foto. Zie hieronder. Van Gerhardus (2) is waarschijnlijk geen foto, hij overleed in 1902. Van Johannes Hendrikus (4) is ws ook geen foto, hij overleed in 1908. Van Johannes Niehof (7) is wel een foto, zie hieronder. Van de overige genoemde personen is nog geen foto beschikbaar. Bent U in het bezit van één of meerdere foto’s dan verzoeken wij U contact met ons op te nemen via het volgende mailadres: b.busscher@kpnplanet.nl, of bellen 0541-292770.

Bidprentje Gerardus Johannus Pikkemaat op 'BekJan' LattropBidprentje Helena Pikkemaat-Wigger op 'BekJan' Lattrop

Gerardus Johannus Pikkemaat, geb. Lattrop 76 (Bek Jan) 1 jan. 1845, landbouwer op Oude Boomhuis of BekJan 1866-1898, † Lattrop 76 (Bek Jan) 20 januari 1919, zn. van Jan Pikkemaat en Maria Anna Grete Warmes, tr. Denekamp 30 april 1866 Helena Wigger, geb. Lattrop (Wigger) 13 mei 1840, † Lattrop 76 (Bek Jan) 12 nov. 1919.

Uit dit huwelijk: (alle kinderen geboren op Lattrop 76 ‘Bek Jan’) Jan Pikkemaat en Maria Ruël (Veld Jan) Lattrop

1. Jan Pikkemaat, geb. 19 sept. 1867, landbouwer op Snieders Willem of VeldJan 1898-1929, † Lattrop 83 (VeldJan) 27 april 1955, tr. Denekamp 6 juli 1898 Maria Ruël, geb. Breklenkamp 5 (Sniedersboer, ook Oude Scholte of Scholten-wönner) 29 april 1873, † 6 juli 1950, dr. van Gerardus Ruël en Aleida Reerink.

2. Gerhardus Pikkemaat, geb. 22 nov. 1869, landbouwer, † Volthe ( Timmersboer) 14 aug. 1902, tr. Denekamp 6 juli 1900 Susanna (San) Borggreve, geb. Tilligte 46 (Ool Greuneveld) 12 febr. 1865, voor het huwelijk: dienstbode, † 4 nov. 1935, dr. van Bernardus Borggreve en Johanna Scholten; San hertr. Weerselo 20 mei 1904 Hendrikus Voorhuis uit Geesteren(O).

3. Anna Maria Pikkemaat, geb. 15 dec. 1870, † Tilligte 44 (Schoe) 28 febr. 1943, tr. 1e Denekamp 2 juni 1892 Gerardus Joannes Ribberink, geb. Tilligte 37 (Ribbert) 5 mei 1833, landbouwer op Schoe, † Tilligte 44 (Schoe) 5 mei 1916, zv. van Berend Jan Ribberink en Johanna Mensink; tr. 2e Denekamp 30 mei 1917 Gradus Johannes Schoe, geb. Denekamp? 27 mei 1883, † 16 febr. 1969, dr. van Gerardus Schoe en Johanna Beene.

4. Johannes Hendrikus Pikkemaat, geb. 3 febr. 1873, † Noord Deurningen (Jochems) 13 juli 1908, tr. Denekamp 22 mei 1903 Eufemia Maria Wassink, geb. Breklenkamp 43 (Wassink) 13 jan. 1869, † Noord Deurningen (Jochems) 29 okt. 1945, dr. van Jan Berend Wassink en Catharina Zegger; zij hertr. Denekamp 8 juni 1909 Gerhardus Hendrikus Oortman, geb 13-01-1879 op het Freulen- of Freudenhuis op het Singraven. Hij overlijdt op 30 mei 1951.


Johannes Niehof (Dolf) Breklenkamp 1876-19365. Gezina (Bek Sien) Pikkemaat, geb. 25 juli 1875 † Denekamp (Grondboer) 31 jan. 1957 ongehuwd.

6. Bernardus Johannes (Bek Bennad) Pikkemaat, geb. 6 juni 1879, † Denekamp 3 febr. 1968 ongehuwd. (Bek-Bennad en –Sien woonden beiden op het plaatsje ‘grondboer’ in Noord Deurningen. Sien overleed daar en Bennad vertrok daarna naar het bejaardenhuis in Denekamp).

7. Johanna Pikkemaat, geb. 5 nov. 1881, † Breklenkamp 42 (oude Wassink of Dolf) 23 sept. 1922, tr. Denekamp 21 april 1904 Johannes Niehof (foto links), geb. Breklenkamp (Dolf) 19 maart 1876, † Breklenkamp 8 juni 1936.