Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 2 nr 8 augustus 2015

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.

Op deze site vindt u de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt U geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl


Nieuws/mededelingen:

Op de website Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp zijn de volgende artikelen toegevoegd:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief juli 2015 jaargang 2 nummer 7.
# Op de website is in de rubriek Genealogie het artikel Koehorst vervangen door een update. Als u gebruik maakt van de voorgaande gegevens dient u deze te vergelijken met de update.
# In de rubriek Genealogie is het artikel Kaptein Lattrop, door Charles Horsthuis, toegevoegd.


Scholten (Egbers) in Lattrop…

In het familie archief van Gerard Scholten vonden we o.a. onderstaande foto’s.

Foto Scholten op erf Egbers in Lattrop

Groepsfoto grondwerkers Lattrop

Achter vlnr: 1 Bernard Groeneveld (BennaadszienHannes) 1925-1984 2 Bernard Teders 1921-1995 3 Bernard Kamphuis (van Kraken Jan) 1926-2012 4 Johan Horsthuis (Hösboer) 1915-2003 5 Gerard Peters (Bommerd) 1926-2003

Voor vlnr: 6 Gerard Scholten (Egbers) 1922-2003 7 Bernard Arens (Bergsmid) 1895-1966 8 Gerardus Johannes Loman (Veldschoelt Tilligte) 1903-1975 9 Bernard Groeneveld (BoomsJans) 1930-1995. Waar geen plaatsnaam aangegeven: wonende in Lattrop.


Links TruusScholten op Egbers Lattrop anderen onbekend

Links Truus Scholten (Egbers) Lattrop, anderen onbekend

Wie kan ons de namen geven van de overige 3 vrouwen?


Fancy Fair in Lattrop…

Op 14 en 15 augustus 1955 werden de jaarlijks volksspelen gehouden en op het schoolplein een fancy fair. De techniek was, zoals gebruikelijk, in handen van Johan Kamphuis. Hieronder een foto-impressie van dit gebeuren…


Fancyfair Lattrop 1955


Foto’s gevraagd…

Eerst een kort historisch overzicht van de familie Koopman-Lölf/ten Brink op het erf TimmerAlberts-goarn in Breklenkamp.
Albert Koopman is *1805 op het Koopmanshuis, gelegen tussen Boers en de Wewwe. Hij is een broer van Henricus Koopman die in 1840 trouwt met Maria Busscher uit Tilligte. Zie hiervoor www.Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp/Familiegeschiedenis/Huwelijk Koopman-Busscher dl 1 en dl 2. Albert  trouwt in 1836  met Maria Lölf oud 29 jaar van het erf Lölf in Oud Ootmarsum. Zij vestigen zich op een boerderijtje gelegen achter het Lutke Veldman dat dan TimmerAlberts-goarn zal gaan heten.

Kadasterkaart 1832 Timmer Alberts-goarn Breklenkamp

Uit dit huwelijk wordt nog geen maand later een dochter Engelieda geboren die slechts 9 maanden leeft. Een maand na het overlijden van hun dochter overlijdt Maria op 4 januari 1937. Op 13 april 1839 hertrouwt Albert Koopman met de 22-jarige Geertruij ten Brink van het pachtboerderijtje olde Brookmanshuis (nu Aureolus theater) in Breklenkamp. Uit dit 2e huwelijk van Albert worden 7 kinderen geboren:
2. Maria Magdalena *7-6-1841, zij overlijdt ongehuwd, oud 28 jaar, op 27 mei 1870.
3. Bernardus *25-3-1844. Hij trouwt in 1871 met Nelletje van Os uit Hilversum en ze vestigen zich in Amsterdam. Na het overlijden van Nelletje in ~1908 hertrouwt Bernardus in 1909 met   Catharina Maria Lambertina Kampers uit Amsterdam.
4. Helena *15-11-1846. Zij trouwt in 1877 met de 29-jarige Gerardus Meijer van het erf Arendsboer in Lattrop. Dit boerderijtje lag tegenover Brookhaasnboer. Gerard overlijdt hier in 1894 en Helena in 1917 in Langeveen.
5. Albertus * 20-2-1849.
6. Gesina * 03-2-1852. Zij overlijdt thuis op 16-06-1870 op de leeftijd van slechts 18 jaar.
7. Johanna * 29-01-1857. Zij trouwt in 1882 met de 28-jarige Bernardus Postel, herkomst nog onbekend. Bernardus overlijdt in 1927 oud 73 jaar en Johanna in 1926 oud 69 jaar.
8. Geertruida * 08-09-1861. Zij trouwt in 1889 met de 27-jarige Gerardus Joannes Bos wonende Noord Deurningen 1.

We zijn op zoek naar:Bidprentje Gerardus Johannes Bos Denekamp
5. Albertus: verdere gegevens onbekend.
7. Johanna en Bernardus Postel overlijden in Denekamp. Aangifte door de noabers Gerardus Joannes Haarhuis en Lambertus Bruns in de buurtschap? Denekamp. We zijn op zoek naar foto’s en bidprentjes van beiden.
8. Geertruida. Waarschijnlijk woonden ze in De Knik. Van Gerardus Joannes Bos hebben we een bidprentje, maar niet van Geertruida Koopman. Wie heeft een foto van beiden?

Zie ook oproep op website: heemkunde-lattrop-breklenkamp/op zoek naar…/foto’s TimmerAlbert.


Klassenfoto’s lagere school Lattrop...

Klassenfoto 1980-5 Lattrop

1980 (5)

Bovenste rij vlnr: Jos Muntel, Marcel Roelink, Emiel Arends, Ruud Teders, Agnes Hulsmeijers, Robin Kuipers, Ronni Waaijer, Astrid Wilmes, Bert Harperink, Huub Ruël, Mariëtte Hulsmeijers, Karin Groeneveld, Marion Arens en Anja Wagenvoort.

Middelste rij vlnr: Ivo Bruggink, Robert Huisken, Clemens Pikkemaat, Wilfried Gortemaker, Elly Muntel, Hilde Muntel, Marga Groeneveld, Ingrid Scholte Lubberink, Martin Scholte Lubberink, Rob Tijscholte, Anne Pikkemaat, Gaby Groeneveld, Helga Edelkamp Marianne Oortman.

Onderste rij vlnr: André Groener, Alex Fox, Luc Bruggink, Raymond Schallenberg, Henri Fox en Karel Tijhuis.

Klassenfoto 1980-6 Lattrop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

            In de volgende nieuwsbrief de eerste 2 foto’s van 1981…


Oproep…
Hermannus Johannes Pikkemaat is geboren op 27-11-1850 in Lattrop 103 (Pikmoat), zoon van Gerrardus (Gerrit) Pikmaat en Euphemia Brookhuis. Hij is gedoopt op 27-11-1850 in Lattrop (RK). Doopgetuigen: Joannes Pikkemaat en Maria Broekhuis. Hermannus is overleden op 24-12-1899 in Lattrop 103 (Pikmoat), 49 jaar oud. Aangifte: Bernardus in den Toeslag (Toeslag) oud 34 jaren en Johannes Hendrikus Groeneveld (de Meijer) oud 40 jaren landbouwers. Hij is begraven op 29-12-1899 in Lattrop (RK kerkhof).
Hermannus trouwde, 35 jaar oud, op 11-01-1886 in Denekamp met Johanna Keukeler (zie foto linksonder), 28 jaar oud. Johanna is geboren op 3-02-1857 in Lattrop 13 (Olde Beernink), dochter van Hermanus (Herm of Harm) Keukeler en Gezina Groeneveld. Doopgetuige: Euphemia Groeneveld. Johanna is overleden op 26-05-1949 in Lattrop 103 (Pikmoat), 92 jaar oud. Zij is begraven op 30-5-1949 in Lattrop (RK kerkhof). Hermannus Johannes is erfopvolger op het erf Pikkemaat en uit het huwelijk met Joanna Keukeler (zie foto onder) worden 7 kinderen geboren.

Johanna Keukeler ev Hermannus Johannes Pikkemaat Lattrop 1857-19491 Johannes (Hannes) Pikkemaat, geboren op 3-11-1886.
2 Gradus Bernardus (Bernard) Pikkemaat, geboren op 15-8-1888. Doopgetuigen: Gerardus Alink en Gesina Keukeler. Bernard is overleden op 16-8-1908 in Lattrop 103 (Pikmaat) 20 jaar oud. Aangifte: Johannes Hendrikus Groeneveld oud 49 jaren (de Meijer) landbouwer en Hendrik Willemsen oud 32 jaren bakkersknecht in Denekamp. Hij is begraven op 19-8-1908 in Lattrop (RK kerkhof). Bernard bleef ongehuwd.
3 Maria Pikkemaat, geboren op 14-1-1890. Doopgetuigen: Joannes Foks en Joanna Mensink. Maria is overleden op 16-01-1890, 2 dagen oud. Aangifte: Gerrit in den Toeslag (Toeslag) oud 62 jaren en Johannes Groeneveld (de Meijer) oud 30 jaren beiden landbouwers.
4 Johannes Hermannus (Herman) Pikkemaat, geboren op 20-5-1891 om 21:00 uur.
Doopgetuigen: Joannes Kristen en Euphemia Keukeler. Herman is overleden op 5-7-1915 in RK Ziekenhuis Oldenzaal, 24 jaar oud. Hij is begraven op 8-7-1915 in Lattrop (RK kerkhof). Op 10 Mei 1906 naar Losser en op 9 Mei 1910 weer terug uit Losser. Herman bleef ongehuwd. Hij was onderwijzer aan de openbare lagere school in Breklenkamp.
5 Bernardus Fransiscus (Frans) Pikkemaat, geboren op 26-9-1893.
6 Gradus Johannes (Gerard) Pikkemaat, geboren op 26-1-1898.
7 Johannes Hendrikus (Hendrik) Pikkemaat, geboren op 2-1-1898.

De 4 zonen Hannes, Frans, Gerard en Hendrik zijn wel bekend. Zie voor verdere gegevens www.Lattrop.Info/Heemkunde/Genealogie.
Minder bekend is dat 3 van de kinderen jong overlijden; dit zijn de nrs. 2, 3 en 4 hierboven.

De vader overlijdt oud 49 jaar in 1899, in een tijd dat men slechts sporadisch een foto liet maken. Dat was een hele onderneming voor die tijd en nog prijzig ook. Daarvoor moest men naar Enschede, Nordhorn, Lingen of Gronau. Het meest voor de hand liggende was Nordhorn waar Franz Niederniehaus een atelier had waar hij ook foto’s van Hollanders maakte.  Van Johanna Keukeler zijn wel foto’s, ook een familiefoto met haar zonen. Zie ook website Lattrop.info.Boerderij Pikkemaat in Lattrop

Van Hannes, Frans, Gerard en Hendrik zijn foto’s. Van Bernard is geen foto bekend, hij overleed in 1908, 20 jaar oud. De enigste dochter Maria overleed in 1890, 2 dagen na haar geboorte.

Dan is er nog een Herman Pikkemaat, geboren in 1891 en overleden in 1915 in het Rooms Katholiek Ziekenhuis ‘Heil der Kranken’ in Oldenzaal. Volgens oomzegger Harrie Pikkemaat in Ootmarsum bestaat er van Herman een foto, staand bij een stoel, in soldatenuniform en met geweer. Het is waarschijnlijk dat deze foto bij het einde van zijn diensttijd op de kazerne is gemaakt. Foto rechts: Boederij Pikmoat in Lattrop.
Harrie weet van het bestaan van deze foto. Ergens in de familie moet het portret nog zijn.
Echter… niemand weet waar! Vandaar deze oproep. 


De droge zomer van 1959…

De 70-plussers zullen het jaar 1959 nog in hun gedachten hebben als het jaar van extreme droogte en het inhalen van neomist Herman Pikkemaat.

Berichten van de media:

KNMI: ‘De zomer van 1959 was droog en zonnig en staat met 796.9 uren zon op de derde plaats van zonnige zomers sinds het begin van de officiële waarnemingen in 1901 en met 104.0 millimeter neerslag op de derde plaats van zomers met de minste hoeveelheid neerslag'.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat: ‘In de periode van mei tot en met september 1959 is in Nederland buitengewoon weinig neerslag gevallen. In deze periode is dan ook meer water aan het IJsselmeer onttrokken dan ooit tevoren. De beschikbare hoeveelheid water op het IJsselmeer in een droge periode neemt bij handhaving van de huidige peilregeling toe: door indijking van Zuidelijk Flevoland of Markerwaard (met 0,15 miljard m3) ; door indijking van Z.-Flevoland en Markerwaard (met 0,35 miljard m3) ; door de kanalisatie van de Neder-Rijn (met minimaal 1 miljard m3)'.

Maar wat waren de ervaringen hier? Jan Busscher in Tilligte, toen 20 jaar, vertelt:Bij Busscher Tilligte put uitgraven in droge zomer augustus 1959 Met Herman,Sina en Schoe-Herman (Borggreve)

De waterput waar vader (Busschers Herman) en Schoe Herman mee bezig zijn, had in dat jaar bij de zomerdag voor het eerst geen water meer. Deze is toen een meter dieper gemaakt; men moest onder in de put het zand onder de ring en de bodem weghalen en gelijktijdig druk van boven op de putringen maken met zandzakken. Het was een heel droge zomer, de waterstanden waren zo laag dat de Dinkel niet meer stroomde en plaatselijk droog lag. Foto rechts: Herman Busscher helpt Schoe-Herman uit de put.
Er was toen nog geen waterleiding zoals nu, en voor vee en huishouding was veel water nodig bij droogte. Vader zei, omdat de Dinkel zo laag stond, dat het invloed had op het waterpeil in de put. Dat bleek later ook zo te zijn, op 300 m afstand had dat zeker nog invloed. Boeren kregen ook veel te weinig ruwvoer voor de winter, aankopen was haast niet te doen, de bermen langs zand en fietspaden werden gemaaid en gehooid.
Koeien moesten maar stro vreten, maar de graanoogst was ook al minder door verdroging en het volggewas in die tijd waren de knollen, maar omdat het land zo droog was kwamen de knollen in augustus heel slecht op.
Bij Maatman in Lattrop 1959Men ging dan ‘s morgens vroeg in de dauw knollen zaaien en direct in eggen, sommige boeren lukte het om een matige opkomst te krijgen. Hoe het kwam weet ik niet, maar dat zelfde jaar werden de boeren ook geconfronteerd met een witte vlinder, het koolwitje. De vele vlinderlarven van het koolwitje vraten de schrale opkomst van de knollen compleet weer af; er moest bestreden worden met een spuitmiddel, kosten en arbeid en weinig oogst.
De bieten en aardappeloogst hadden enorm geleden van de droogte en het oogsten (steken) van de aardappelen was een hels karwei. ( droge grond). Foto links: water putten bij Maatman op oude Dasseler in Lattrop.
De landbouworganisaties zagen de problemen voor de boeren voor de winter ook aankomen en hielden een actie waarbij graanboeren/akkerbouwers in de Noord Oost Polder werden gevraagd Italiaans raaigras te verbouwen voor de boeren elders in het land. Men kon zich hier voor aanmelden. Dit kan nog in augustus gezaaid worden en met de hoop op een keer regen, ook in de polder, maar daar speelde de droogte ook een rol en was de opbrengsten matig.
Het gras moest dan naar Twente worden vervoerd om hier te worden ingekuild. In 1959 was de vervoerscapaciteit zeer beperkt, 5 /6 ton was al heel wat. Het was een lang product en laat zich naar de maatstaven van 2015 moeilijk inkuilen. Maar de boeren hadden wat. Verder in de herfst werden de bietenkoppen uit de polder gehaald ( worden normaal ondergeploegd). Hierbij werd het leger ingezet met vrachtwagens.
Ook dit was een prut, maar alles werd opgevoerd. Ook andere bijproducten uit de tuinbouw of appeloogst waren welkom. Het jaar daarop ging alles weer vrij normaal, al had het wel een jaar nodig om in de natuur alles weer te herstellen. Maar 1959 heeft iedere boer lang geheugd.

Jan en Lukas Maatman Lattrop 1959

Jan Maatman en zijn vader Lucas eggen het droge land.


Wat gebeurde er nog meer in 1959…Trouwfoto Herman Pikkemaaten Stien Fox Lattrop 1959

Pikkemaat Herman priesterwijding 1959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto linksboven: Intocht neomist Herman Pikkemaat  Foto rechtsboven: Huwelijk Herman Pikkemaat en Stien Fox

Intocht Pastoor BH Meije rLattrop 1959 met Hendrik Niehoff

Intocht Pastoor BH Meijer Lattrop 1959 met Hendrik Niehoff (SniederBerends Hendrik) van het Kerkbestuur.


Reerink-Ikink en Reerink-Holtwijk (Göttert) in Tilligte…

Frederikus Johannes Reerink 1834-1887 en Euphemia Maria Ikink 1838-1894Update 5 april 2017: Dit zijn Johannes Tijink en Maria Antonia Reerink op Stengman in Tilligte. Voor nadere uitleg zie Nieuwsbrief 2017-5. 

Van Ben Morshuis in Ootmarsum ontvingen we onlangs bijgaande foto die gemaakt moet zijn voor 1887!. Volgens zijn begeleidend schrijven is dit het echtpaar Reerink(-Ikink red.) in Tilligte. Ouders van de vrouw van Hendrik Hulsink. Hendrik Hulsink is de vader van Gerard Hulsink, grondlegger van het kabelbedrijf (in Ootmarsum red.). We hebben de volgende gegevens van dit echtpaar gevonden.

Fredrikus Johannes (Jannes) Reerink is geboren op 19-04-1834 in Lattrop 50 (Reerman), zoon van Joannes Henricus (Jan) Reerink en Johanna (Janna) Meijerink. Jannes is overleden op 20-01-1887 om 11:00 in Tilligte 59 (Göttert), 52 jaar oud. Hij is landbouwer op het erf Göttert in Tilligte.
Jannes: (1) trouwde, 30 jaar oud, op 14-01-1865 in Denekamp met Antonia Stevelink, ongeveer 22 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1843 in Rijssen, dochter van Bernardus Stevelink en Antonija Wolthaar en overleden op 22-02-1869 om 16:00 in Tilligte 58 (Göttert), ongeveer 26 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 20-11-1869 in Denekamp met Euphemia Maria (Fen) Ikink, 31 jaar oud. Fen is geboren op 07-11-1838 in (Gemeente) Denekamp, dochter van Albertus Ikink en Euphemia Wolbers. Fen is overleden op 24-10-1893 om 07:00 in Tilligte 59 (Göttert), 54 jaar oud.
Uit dit huwelijk worden 10 kinderen geboren:
Het 4e kind en 2e zoon Johannes Hendrikus wordt erfopvolger omdat de 1e zoon en 2e kind Bernardus Johannes op de leeftijd van 14 maanden komt te overlijden. Hij is geboren op 27 april 1872 en trouwt in 1902 met de 30-jarige Johanna Susanna Holtwijk van het erf Holtwiek in Groot Agelo. Zie foto rechts.Reerink Johannes Hendrikus 1872-1941 en Johanna Susanna Holtwijk 1875-1941 Foto 1928
Uit dit huwelijk worden eveneens 10 kinderen geboren. De eerste 3 kinderen zijn meisjes. De daaropvolgende zoon Johannes Frederikus (vernoemd naar zijn grootvader) ziet het levenslicht op 12 januari 1907. Hij trouwt met Anna Maria Mollink. Hun zoon Johannes Bernardus Frederikus (Jan) wordt erfopvolger en trouwt met Geertruida Anna Maria Blokhuis van het erf ‘Toetert’ in Rossum. Haar grootvader Johannes Blokhuis (1872-1955) is geboren op het erf Oude Zegelvoort of Heinik in Lattrop en de grootmoeder Femia Maria Huiskes is geboren op het nabij gelegen ‘Bos-Beernink’ later ‘Kamerhuis’. Beide erven waren amper 300 meter van elkaar verwijderd.

Familie Reerink-Holtwijk op Göttert in Tilligte

1 Bernardus Fransiscus Marie (Bernard) *20-05-1913
2 Johan Frederikus (Jan) 1907-1987 (erfopvolger)
3 Johannes Hendrikus (Hannes) Reerink * 1872 †1941
4 Gezina Maria Geertruida (Sientje) *1914 (Zuster Libaria)
5 Antonia Geertruida Maria (…) *1916
6 Marie Euphemia (Marie) *1903 † 'Busscher’ 1975
7 Johanna Susanna (Hanna) Holtwijk *1875 Groot Agelo †1941
8 Euphemia Susanna (Feem) *1904 † 'Hunebekker’ 1978
9 Hendrika Maria (Dika) *1909 † ’in den Toeslag' Lattrop 1976
10 Susanna Johanna (San) *1905 † Wermelink Tilligte 1988
11 Johanna Geertruida (Hanna) *1912 (Zuster Generosa) †1990


Oproep…

Bij onderzoek van de familienaam Damhuis op het erf Bokum in Tilligte kwamen we bij de voorouders de erven 'olde Ottinkhof’, 'olde Eppink’  en 'olde Bodde’ tegen. Wie kan ons aangeven waar deze erven in Noord Deurningen hebben gestaan of misschien nog staan. Wie zijn dan de huidige bewoners?


Uw reactie

Nieuwsbrief juli j.l. ‘Oogsten in vroeger tijden’ foto linksboven: Marga Deterink-Busscher Ootmarsum: De vrouw die de garve bindt is Marietje Borggreve (Schoe). Foto rechtsboven: Henk ten Dam (Ewwert) Tilligte: In de laatste nieuwsbrief staat een foto van rogge maaien bij erve Möschoes in Tilligte. Volgens mij zijn het de volgende drie personen:
Van links naar rechts: Greads, en kinderen Sientje en Jan Ribberink. Van Sientje ben ik niet helemaal zeker. Het kan ook Santje Groeneveld zijn, de vrouw van Jan.
10 juni 2015: Mijn naam is Michel Noordermeer en ik was met mijn vriendin afgelopen Pinksteren in Lattrop. Het is het geboortedorp van mijn moeder. Zij is van familie Polhuis, die in de jaren 30 en 40 woonde op de Dorpsstraat 67. We werden ook aangesproken door dhr. Japink en hij gaf aan dat u met een nieuwsbrief over Lattrop e.o. informatie mailde. Nu ik meer op zoek ben naar mijn roots, zou het fijn zijn om ook die nieuwsbrief te kunnen ontvangen?. En er zijn nog meer vragen die u misschien ook zou kunnen beantwoorden?
Alvast bedankt. Mvg, Michel Noordermeer en Stefanie Muller Uit Beverwijk


Bokum in Tilligte…

Onlangs kwamen we in contact met Marian Pikkemaat-Kokkeler in Ootmarsum. Zij is een dochter van Albertus Johannes (Hutten Bets) en Augusta Franziska (Guste)  Rörick in Denekamp en trouwt in 1980 met Herman Pikkemaat (1948-1996) in Klein Agelo. De moeder van Herman is Geertruida Gezina Damhuis geboren 28 juni 1914 op het erf Bokum in Tilligte. Marian  en de familie Pikkemaat is geïnteresseerd in de herkomst van deze familie Damhuis die tot nu toe nog onbekend is. We hebben hier onderzoek naar gedaan en met hulp van Toni Ankoné in Oldenzaal kwamen we tot de conclusie dat de herkomst ligt op het erf Damhuis (nu Kuiper) aan de Lattropperstraat in Noord Deurningen. Een volgende keer meer hierover.


Oude Räkershuijs in Tilligte…

Klaashuijs Joanna dv Bernardus en Susanna Klaashuijs in oude Rekershuijs in Tilligte 28-03-1784

Doopboek Ootmarssum 28 maart 1784

In de doopboeken van Ootmarssum wordt regelmatig de erfnaam vermeld waar de ouders van het kind wonen. Op 28-3-1784 wordt Joanna Klaashuijs geboren, zoon van Bernardus en Susanna Klaashuijs. Zie hierboven. Hier wordt de achternaam van de moeder niet vermeld. In de kerkelijke trouwboeken van Ootmarsum vinden we op 21-4-1783 het huwelijk van haar ouders Bernardus Klaas  en Zuzanna Rekers in Tilligte. Het oude Räkershuijs , sinds ca. 100 jaar verdwenen, wordt lange tijd bewoond door deze familie Klaas en heeft gestaan tegenover Steggersboer, nu Voskamp, aan de Vollenhoekweg, tussen de boerderijen van Borggreve en Steggeman (Tijink).

Klaas Bernardus en Zuzanna Rekers Tilligte 21-04-1783

Trouwboek Ootmarssum 21 april 1783

Een volgende keer meer over deze bewonersgeschiedenis die in Tilligte geëindigd is maar nazaten van deze familie wonen nog in o.a. Ootmarsum.


Zoeken op internet…

Als u op zoek bent naar een foto of afbeelding van uw familie of omgeving dan kunt u gebruik maken van de website www.Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp . Hier kunt u niet op naam zoeken. Op internet kunt u zoeken met bijvoorbeeld Google. Dubbelklik op uw snelkoppeling Google op het bureaublad. Klik rechtsboven op Afbeelding en vul in de zoekbalk uw zoekopdracht in. Druk op Enter.
Als u alleen op plaatsnaam zoekt verschijnen alle afbeeldingen waarin de plaatsnaam voorkomt. Zoeken op familienaam werkt ook zo. Tikt u bijvoorbeeld Haamberg in dan ziet u enkele afbeelding uit de directe omgeving maar het overgrote deel hiervan zal u niets zeggen.
U kunt de zoekopdracht verfijnen. Bijvoorbeeld familienaam en plaatsnaam, gescheiden door een spatie. Dus Haamberg Lattrop. Dit levert een veel groter aantal foto’s en afbeeldingen op uit deze omgeving. Klikt u dan op een afbeelding dan verschijnt deze vergroot in beeld. Rechts van deze afbeelding wordt dan aangegeven op welke website u deze kunt vinden. Door te klikken op de knop Pagina bezoeken gaat u naar de betreffende afbeelding op deze website. Probeer ook eens oude Beernink Lattrop, Roepe Breklenkamp of uw eigen familie- of erfnaam + plaatsnaam.


 

Onbekende foto…Kopgevel Schuur Scholte Lubberink (Lubberman) Lattrop

Onlangs kwamen we in het bezit van foto rechts.

De foto van deze schuur is gemaakt in Lattrop.

Wie weet op welk erf deze staat?

 

 

 

Schuur in Breklenkamp (Zij-enkopgevel)

 

 

Hetzelfde geldt voor de foto links.

Deze is echter gemaakt in Breklenkamp.

 

 

 

 


Laatste mededelingen… (Red.: Bertie Blokhuis).

# Op de website Lattrop.Info/Heemkunde/grafstenen  kunt u vanaf heden zoeken naar foto’s van grafstenen op de RK begraafplaats in Lattrop en de NH begraafplaats in Ootmarsum.
De zoekfuncties zijn gelijk aan die van de rubriek Bidprentjes.

# In de rubriek Bidprentjes zijn ca. 825 bidprentjes toegevoegd. Zie ook Registers, Toevoeging bidprentjes.