Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Bidprentjes

Beste bezoeker,
Op deze pagina vindt u een overzicht van ruim 4600 bidprentjes verzameld in Lattrop-Breklenkamp en directe omgeving. U zult ook, voor u, onbekende familienamen zien waarvan u zich misschien afvraagt of deze wel op deze pagina thuis horen. Toch is er in de meeste gevallen een verband met een familie uit Lattrop-Breklenkamp of directe omgeving.
Ons doel is om deze pagina zoveel als mogelijk te completeren, hiervoor zijn we mede afhankelijk van uw hulp.
Mocht u in het bezit zijn van ontbrekende bidprentjes en wenst u deze ook een plaatsje te geven op deze site,
laat het ons dan even weten of mail een digitaal exemplaar naar bertblokhuis@outlook.com of b.busscher@kpnplanet.nl
Ons 2e doel is om onze overledenen zoveel als mogelijk een 'gezicht' te geven op deze pagina d.m.v. het bijplaatsen van een foto. Ook hiervoor zijn we afhankelijk van uw hulp. Wenst u uw dierbaren ook een 'gezicht' te geven op deze site, stuur dan ook een foto naar een van de genoemde mailadressen.
De redactie,
Bertie Blokhuis/Bennie Busscher
Klik op familienaam voor overzicht van bidprentjes onder deze naam.