Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 3 nr 6 juni 2016

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website
Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.
Op deze site vindt u de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt U geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl.

Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: nieuwsbrief mei 2016.
# In de rubriek ‘In gesprek met…’: is toegevoegd: J. Bossink... wonen bij de Laagse Paal.


De Bergvennen, een natuurgebied langs de grens…
H .A. MeekDe Bergvennen, een natuurgebied langs de grens…

In het voorjaar van 1993 is het 25 jaar geleden dat ik de Bergvennen voor het eerst bezocht. Een soort jubileum zou je kunnen zeggen. Door samenloop van omstandigheden heb ik een speciale band ontwikkeld met dit natuurgebied, dat eigendom is van de Stichting Overijssels Landschap. Misschien komt dat wel doordat het aan de grens ligt, ver weg van alles. Het is  overigens opvallend hoeveel natuurgebieden in Twente zoal langs de grens met Duitsland liggen: Engbertdijksvennen, Manderveld, Paardenslenkte, Bergvennen, Denekamper Veld en Lutterzand. Een voor de hand liggende verklaring heeft te maken met het feit dat dorpen vrijwel nooit direct naast de grens liggen. Vanuit de dorpen is de ontginning begonnen. Dit heeft als een soort inktvlek vooral de heidevelden rondom de dorpen laten verdwijnen. Dat gebeurde in een periode, dat natuurgebieden als ‘woeste grond’ werden aangeduid. Zodoende kwamen de heidevelden langs de grens het laatst ‘aan bod’. Gelukkig konden nog wat gebieden gespaard worden. Denekampers zullen zich weten te herinneren dat tot in de jaren veertig zich een brede strook heide uitstrekte van Breklenkamp tot de Lutte. Een van de restanten hiervan wordt gevormd door de huidige Bergvennen. En daarmee ben ik weer bij één van mijn favoriete natuurterreinen.

Vanuit Borne op fiets naar de Bergvennen…

In 1968 vatten mijn broer en ik het plan op om naar de Bergvennen te fietsen. Vanuit Denekamp is dat niet zo ver, maar vanuit Borne, waar ik mijn jeugd heb doorgebracht, toch wel. Een ander probleem was dat wij geen goede kaarten van noordoost Twente hadden. We besloten langs het kanaal Almelo-Nordhorn te fietsen, dat toen 79 jaar De watersnip in De Bergvennen in Lattropbestond. Op 10 april zijn we ’s ochtends om 6 uur vertrokken. Prachtig was die tocht langs het kanaal met zijn natuur en zijn rust, overal geelgorzen en veel andere zangvogels. In vergelijking met nu valt op dat er vrijwel geen meerkoeten waren, maar wel veel waterhoentjes. De meeste indruk op deze tocht naar de oostgrens van Twente maakte het Voltherbroek een nat, ruig en ontoegankelijk gebied waar boven het weerlamke (de watersnip) zijn blatend geluid liet horen.
Het kanaal was toen ook rijker aan watervogels dankzij de vele drijftillen. Hier hadden veel vogels nestgelegenheid, zoals de wintertaling en de dodaars, een klein soort fuut. In de buurt van Denekamp zijn we linksaf gegaan. Hoe we de Bergvennen gevonden hebben, weet ik niet meer, maar.. we zijn er gekomen. Doordat het ook toen moeilijk toegankelijk was, hebben we alleen het zuidelijk ven, tegen de camping gelegen, goed gezien. In vergelijking met nu zat het vol dodaarzen, rietgorzen en eenden. Zelfs de weg terug hebben we gevonden en na een tocht van zo’n 60 km en acht uur waren we thuis.
Wordt vervolgd op de website in de rubriek Dorpsgeschiedenis…


Uw reactie (1)…Truus Veldhuis, Annie Tijscholte, Riet Veldhuis, Marietje Groeneveld (Winkel-stok), Bennie Veldhuis (op de fiets).
Op bijgaande foto in de vorige nieuwsbrief werd gereageerd door Truus Leferink-Veldhuis in Ootmarsum en Hennie Engelbertink (Engberman) in Rossum(O).

Je wil graag weten wie er op de foto staan van de nieuwsbrief, op pag. 2: v.l.n.r.  Truus Veldhuis, Annie Tijscholte, Riet Veldhuis, Marietje Groeneveld (Winkel-stok), Bennie Veldhuis (op de fiets).
Groet Truus Leferink Ootmarsum.
Hennie schrijft als volgt:
Op blad 2 van n lestn neisbreef steat Marietje Groeneveld van Weinkelstok. Zee is met mien bruur Leo trouwd. Hij is twei joar ledn oet de tied kömn. Dat wichtke dicht bie eer is: Annie Tijscholte. Zee is stöarvn. Dei twei wichter links van eer zint Riet Veldhuis en Truus Veldhuis. Mien schoonzuster wet nich, wel at Riet en Truus op de foto zint.
Succes, Hennie Engelbertink Rossum.

Redactie: Hendrikus Antonius (Hendrik) Veldhuis is in 1912 in Volthe geboren. Hier volgt hij een opleiding tot smid bij Arends, de Volther-smid. Omdat zij familie hebben in Lattrop komt Hendrik hier naar toe en gaat ‘in de kost’ bij de familie Oortman, de Möller. Van Krake pacht hij een stuk grond op de plaats waar nu de voormalige Rabobank staat en bouwt er een houten werkplaats.
Hier begint hij met de verkoop en reparatie van fietsen en start een installatiebedrijf.
In 1942 trouwt hij met Marie Reerink (1915-2016) van het dichtbij gelegen Reerink-Jens, ook wel ‘de kruk’ genaamd. Zij huren dan een deel van het winkel-woonhuis Warmes waar hun 3 kinderen worden geboren. Aan de overkant hiervan is deze foto gemaakt.


Van de kinderen op bovenstaande foto uit 1982 is geen namenlijst beschikbaar. De namen kunt u aan ons doorgeven. Svp als volgt: bovenste rij, 2e rij, 3e rij en voorste rij, namen van links naar rechts.


Gerard Blokhuis *1911- ?1940…Gerard Blokhuis *1911- ?1940…

Bertie Blokhuis in Ootmarsum:
“Deze foto is gemaakt aan de Elsweg; de achtergrond van de foto herken ik als het zandweggetje naar de Korenmorsweg. (Dit weggetje liep door naar Brookhuis, het kruiste de Elsweg).
De plek waar Gerard staat is wat nu het begin van de ‘eigen weg’ naar Clemens Blokhuis is.
Wanneer deze foto daadwerkelijk uit 1939 stamt (helaas kunnen we de achterzijde van de foto niet bekijken) zou deze wel eens gemaakt kunnen zijn net voor zijn vertrek i.v.m. de mobilisatie in Augustus/September 1939.
Oom Gerard heeft een klein koffertje onder zijn linkerarm. Men nam niet veel mee omdat burgerkleding niet gebruikt werd”.
Redactie: Dit is waarschijnlijk de laatste foto die van hem bekend is.


RK lagere school Lattrop 1984

RK lagere school Lattrop 1984

Bovenste rij vlnr:
Jolanda Groeneveld – Alice veldhuis – Sonja Niehoff – Diane Meijners – Ingeborg Arends – Jos Waaijer – Roy Pikkemaat en Jan Steinmeijer.
Middelste rij vlnr:
Renate Niehof - Paul Zwiep – Gerben Pikkemaat – Stephan Pikkemaat – Hans Niehof – Rudi Hulsmeijers en Vincent Grondman.
Voorste rij vlnr:
Astrid Wagenvoort – Natascha Pikkemaat – Odette Groeneveld – Mariëlle Busscher – Ingrid Goossink en Saskia Huusken.


Gezien op de website van RTVOost…

Schilderij Jongkind langs de rivie rde Dinkel nabij LattropDinsdag 8 september 2015

Onbekend schilderij van Overijsselse schilder Jongkind opgedoken…
Johan Barthold Jongkind, hij was één van de grootste schilders van Overijssel. Geboren in Lattrop, opgegroeid in Vlaardingen, en belandde met een koninklijke beurs in Parijs als leraar van Monet. Hij is voor zijn dood in 1891 nooit meer teruggekeerd naar Overijssel. Tot ieders verrassing dook er drie weken geleden een schilderij op genaamd 'Langs de rivier de Dinkel nabij Lattrop'.
Onderzoek bevestigt dat het schilderij uit 1868 wel degelijk een Jongkind is, maar niet bekend is onder deze titel. Gegarandeerd een Jongkind
"Dit is de Dinkel, maar dat is niet iets wat ik garandeer. Ik garandeer wel dat het Jongkind is", zegt Frank Buunk van kunsthandel Simonis & Buunk. De originele titel van het schilderij is 'Aan de oever van de rivier'. Deze titel zou ook niet veranderd zijn als Dick Brune niet met zijn bevindingen kwam. Brune is al jaren liefhebber van Jongkind en kent het werk door en door van de schilder.
"Ik heb het schilderij persoonlijk aanschouwd en ik meen dat ik daar van sterke herinneringsgevoelens heb gekregen. Het schilderij heeft mij nooit meer losgelaten. Als je van Denekamp naar Lattrop rijdt maakt de Dinkel een soort flauwe bocht, aan de linkerkant staan ergens nog restanten van een grote boerderij en aan de andere kant van de Dinkel had je een landschap waar vee liep", aldus Dick Brune.
Op de vraag of het schilderij écht gebaseerd is op de Dinkel hebben we nog geen antwoord.


Bewonersgeschiedenis Getskaamp in Tilligte…

De bewonersgeschiedenis begint in 1849  als Gerardus Johannes trouwt met Geertruid Hassink.Landkaart Getskaamp e.o. Tilligte 1860

4 Gerardus Johannes Koehorst, geb. Noorddeuringe (?) 19 mei 1820, Akkerbouwer op Getskaamp 1849-1889, † Tilligte 34 (Getskaamp) 26 jan. 1897, zn. van Gerhardus Joannes of Gerrit en Gezina Kolthof, tr. 1e Denekamp 19 april 1849 Geertruid Hassink, geb. Beuningen (Olde Kleine Holst) 20 dec. 1818, † Tilligte 27 (Getskaamp) 2 juli 1854, dr. van Jan Hendrik en Janna Oelerink; tr. 2e Denekamp 27 sept. 1854 Maria Johanna Kuiper, geb. Tilligte 27 (Scholten snieder) 25 dec. 1832, † Tilligte 37 (Getskaamp) 24 maart 1911, dr. van Gerrit en Johanna of Janna Mazeland.
Uit het eerste huwelijk:
1. Nn Koehorst, levenloze zoon, geb. Tilligte 27 (Getskaamp) 8 juli 1850.
2. Albertus Jan Hendrik Koehorst, geb. Tilligte 27 (Getskaamp) 28 aug. 1851,      Landbouwer, † Beuningen 107 (oald Mölm lijftucht van Meuleman) 9 sept. 1929, tr. Denekamp 8 febr. 1889 Johanna Bartels, geb. Losser omstr. 1857, † Beuningen 107 (oald Mölm lijftucht van Meuleman?) 4 maart 1949.
3. Gezina Maria Koehorst, geb. Tilligte 30 (Getskamp) 3 jan. 1854, † Ootmarsum (Wijk BK 335) 28 dec. 1918, tr. Gerhardus Johannes Weustink, Fabrieksarbeider.
Uit het tweede huwelijk:
Johan Brunninkhuis (1889-1968 )en Maria Jozephina Harperink (1886-1933) op Getskaamp in Tilligte4. Geertruida Maria Koehorst, erfopvolgster zie hierna.
5. Gerardus Johannes Koehorst, geb. Tilligte 30 (Getskamp) 11 dec. 1857, Landbouwer op Getskaamp en slager -1908, † Tilligte 37 (Getskamp) 15 jan. 1908.
6. Bernardus Johannes Koehorst, geb. Tilligte 30 (Getskamp) 3 febr. 1860, BS 1901-1923: Knecht op erve Mensman Tilligte 33, Landbouwer op Getskaamp - 1925, † Tilligte 30 (Getskamp) 14 mei 1941, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 17 mei 1941.
7. Maria Johanna Koehorst, geb. Tilligte 30 (Getskamp) 15 juni 1862, † De Lutte 6 febr. 1939, begr. De Lutte (Parochie-Kerkhof) 10 febr. 1939, tr. Johannes Olde Olthuis.
8. Johanna Susanna Koehorst, geb. Tilligte 30 (Getskamp) 25 april 1864, † Ootmarsum (ovl in Oldenzaal) 8 maart 1943, tr. Ootmarsum 14 juni 1892 Gerhardus van Benthem, geb. Ootmarsum omstr. 1858, Fabrieksarbeider, †   Ootmarsum 28 mei 1913.
9. Johanna Aleida Koehorst, geb. Tilligte 30 (Getskamp) 25 febr. 1867, † ald. 29 maart 1886.
10. Gerardus Antonius Koehorst, geb. Tilligte 30 (Getskamp) 30 sept. 1873, † Tilligte 31 (Getskamp) 4 nov. 1873.
11. Gerarda Euphemia Koehorst, geb. Tilligte 30 (Getskamp) 22 april 1877, † ald. 3 april 1878.

4 Geertruida Maria Koehorst, geb. Tilligte 30 (Getskaamp) 24 febr. 1856, † Ootmarsum 11 jan. 1947, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 15 jan. 1947, dr. van Gerardus Johannes en Maria Johanna Kuiper, tr. Ootmarsum 31 jan. 1889 Antonius Franciscus Harperink, geb. Ootmarsum 5 juni 1852, Koopman, winkelier en arbeider, † Ootmarsum (Wijk BK nr. 297) 22 okt. 1912, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 26 okt. 1912. Gevraagd: foto van Geertruida Maria Koehorst.
Uit haar relatie met N.N.:
1. Maria Jozephina Harperink (geb Koehorst), erfopvolgster zie hierna.
Uit haar huwelijk met Antonius F Harperink:
2. Johannes Antonius Harperink, geb. Ootmarsum omstr. 1890, † ald. 15 juni 1896.
3. Gerhardus Bernardus Harperink, geb. Ootmarsum 10 okt. 1892, Sigarenmaker, tr. Ootmarsum 20 mei 1921 Maria Hendrika Droste.
4. Johanna Cornelia Harperink, geb. Ootmarsum 9 aug. 1895, tr. Hengelo(O) 6 sept. 1923 Hendrikus Johannes ter Beek, geb. Hengelo(O) omstr. 1893, Arbeider- telegrafist.
5. Bartha Geertruida Harperink, geb. Ootmarsum 29 sept. 1898, † ald. 6 sept. 1899.

1 Maria Jozephina Harperink (geb Koehorst), geb. Tilligte 30 (Getskaamp) 2 maart 1886, † Tilligte 37 (Getskaamp) 3 maart 1933, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 7 maart 1933, dr. van N.N. en Geertruida Maria Koehorst, tr. 1e Denekamp 7 jan. 1910 Gerhardus Hendrikus ten Dam, geb. Oud Ootmarsum (Heuvelweg) 16 dec. 1877, Landbouwer op Getskaamp 1910-1919, † Tilligte 37 (Getskaamp) Ovl RK Ziekenhuis Enschede 10 april 1919, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 15 april 1919, zn. van Hendrikus en Euphemia Krabbe; tr. 2e Denekamp 9 febr. 1920 Johan Brunninkhuis, geb. Tilligte 76 (olde Moat nu Hemmelder) 15 febr. 1889, Boerenknecht bij de familie Mollink op Hösthoes in Tilligte, Landbouwer op Getskaamp 1920-1950, † Tilligte 37 (Getskaamp) 17 okt. 1968, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 21 okt. 1968, zn. van Gradus en Geertruida Deiters.
Uit het eerste huwelijk:
1. Nn ten Dam, levenloze dochter, geb. Tilligte 37 (Getskaamp) 20 nov. 1910.
2. Maria Johanna ten Dam, geb. Tilligte 37 (Getskaamp) 1 maart 1912, † Tilligte 37 (Getskaamp) ovl DD 37 10 maart 1913.
3. Gerhardus Hendrikus ten Dam, geb. Tilligte 37 (Getskaamp) 30 juli 1913, † Denekamp 27 febr. 2004, tr. 1951 Marietje Rikhof.
4. Anna Maria ten Dam, geb. Tilligte 37 (Getskaamp) 20 juli 1914.
5. Johannes ten Dam, erfopvolger zie hierna.
6. Maria ten Dam, geb. Tilligte 37 (Getskaamp) 21 nov. 1915, † ald. 22 febr. 1916.
7. Geertruida Maria ten Dam, geb. Tilligte 37 (Getskaamp) 26 okt. 1917, † Denekamp 8   juni 1988, begr. Denekamp (RK Kerkhof) 11 juni 1988, tr. Bernard Keizer, geb. Denekamp, † ald..
Uit het tweede huwelijk:
8. Geziena Johanna (Sien) Brunnikhuis, geb. Tilligte 37 (Getskaamp) 14 jan. 1921, ged. Tilligte (RK), tr. Denekamp (kerkelijk Lattrop RK Kerk HH Simon & Judas) 28 jan.) 1948 Fransiscus Joseph Blokhuis, geb. Lattrop (WiggersbaksBertus/Veldsnieder) 5 maart 1916, ged. Lattrop (RK) 5 maart 1916, † Groenlo 28 april 1979, begr. Usselo 3 mei 1979.
9. Nn Brunnikhuis, levenloze zoon, geb. Tilligte 37 (Getskaamp) 4 juni 1923.
10. Bernardus Gerhardus Brunnikhuis, geb. Tilligte 37 (Getskaamp) 12 febr. 1925, ged. Tilligte (RK), † Ootmarsum (Cramerstraat 17) ovl ’De Stadsmaten’ Enschede 14 dec. 1985, begr. Usselo 18 dec. 1985, tr. Geertruida Maria Bossink.
11. Hendrikus Bernardus Brunnikhuis, geb. Tilligte 37 (Getskaamp) 17 jan. 1933, ged. Tilligte (RK), † Tilligte 37 (Getskaamp) 19 jan. 1933.

5 Johannes ten Dam, geb. Tilligte 37 (Getskaamp) 21 nov. 1915, Landbouwer op Getskaamp 1950-1978, † Tilligte (Getskaamp) 22 dec. 1978, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 26 dec. 1978, zn. van Gerhardus Hendrikus en Maria Jozephina Harperink (geb Koehorst), tr. 1950 Gezina Maria Tijhuis, geb. Beuningen (Waterboer of Waternaats) 25 maart 1925, † Tilligte (Getskamp) 7 juni 2000, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 13 juni 2000.
Van bovenstaande kinderen is alleen nr 8 Sien nog in leven, zij werd op 14 januari 95 jaar.
De volgende keer meer over de voorouders van Gerardus Johannes Koehorst (1820-1897).

Boerderij Getskaamp in TilligteBoerderij Getskaamp in Tilligte


Uw reactie(2)…
# Hallo wat een prachtige site is dit toch ! mijn ouders Hendrik Hulsmeijers (van de Koetscher) en Marietje Niehof (Dolf) komen allebei uit Breklenkamp en zijn respectievelijk 83 en 75 oud. Ik heb gister mijn moeder deze site laten zien en ze was dol enthousiast . Nu mijn vader al oud is maar helder van geest, is het misschien een idee om een keer een gesprek aan te gaan met hem voordat deze ervaring verloren gaat . Hij is mede door zijn werk bij de gemeente Denekamp erg bekend met Lattrop/Breklenkamp. Hij kan veel vertellen over de Koetscher, Schabos, het boerenleven in de oorlog en de bevrijding ,de kerk en nog wel meer. Ook weet ik dat er nog genoeg foto's in omloop zijn van Lattrop en Brekkelenkamp. Misschien een idee. Martin Hulsmeijers Denekamp.


Uw reactie (3)…
Het betreft de nieuwsbrief, ik zou die heel graag ontvangen, daar mijn vader een Lattropper was. Wie weet kom ik nog wat tegen van de fam. Wigger. Mijn vader is geboren in 1913, hij was van een tweeling. Zijn naam is Gerhard en zijn broer is Johan Wigger. 
Hij had nog 2 broers en 2 zussen, verder weet ik er niet veel over want mijn vader is overleden toen ik 11 jaar was. Het zou fijn zijn om iets van zijn geschiedenis te weten.
M v gr Henriette Smit.


Schaatsen op De Bergvennen 1986…

Schaatsen op De Bergvennen 1986…Links hoofd der school Jan Steinmeijer met stopwatch, klaar om het startsein te geven.
Wie zijn de kinderen?


Bewonersgeschiedenis Vrehuijs in Latrúp (1)…

Het Vrehuijs in Lattrop wordt door de eeuwen heen op verschillende wijze geschreven: Fre, Vrehuijs, Vreehuijs, Vreerhuijs, Vrehuis, Vreman, Vreeman,     Freman, Freeman, Freerman, Vrieman of Vrerinck.
De tegenwoordige hoesnaam is Vreaboer. Het erf is gelegen achter de Geele Beek, schuin tegenover het aloude erf Stockinck of Stokke.         

In het Verpondingsregister van 1601-1602 wordt het erf nog niet genoemd.
De oudste aanwijzing vinden we in het ‘Paardenregister’ van 1602: "Fre Hermen, 2 peerde, 2 varckens". In het vuursteden-registers van 1675 wordt het erf Vreeman genoemd en de bewoner wordt aangeslagen tot het betalen van f. 1,= voor het houden van een vuurstede. In de daarop volgende belastingregisters wordt dit erf telkens genoemd maar nooit met de vermelding ‘pauper’ of ‘pauper pauper’, wat ‘arm’ of ‘zeer arm’ betekent. Daarom moet het erf vanaf ca. 1675 toch wel enige omvang hebben gehad. De families Vrehuijs en Scholten zijn Nederduits Gereformeerd, dit in tegenstelling tot Alink en Wiefferink, die Roomsch Catholijck zijn.
Hieronder vindt U een overzicht van de bewoners over de periode 1602-2014, een periode van 412 jaar, verdeeld over 13 generaties.

De schrijfwijze is geheel volgens de betreffende documenten.     

< is 'voor’, > is ‘na’, ~ en datum is ‘gedoopt’, ~ en jaartal is ‘ongeveer’.

Generatie I

Hermen Fre. Het is niet bekend of hij in 1602 al getrouwd was, met wie  en ook niet hoe oud hij was. We gaan er van uit dat hij geboren is ca. 1575 en in genoemd jaar of kort na 1600 is getrouwd. Dat kan ook de reden zijn waarom hij niet wordt vermeld in het Verpondingsregister van 1601.
Kinderen uit dit huwelijk:
1 Evert Vrehuijs, zie generatie II.
Er zijn geen documenten gevonden waaruit zijn naam blijkt. Echter… het was destijds gebruikelijk dat de oudste kleinzoon (zie generatie IV) wordt vernoemd naar zijn grootvader. Vandaar dat we hem Evert hebben genoemd.
Het is evenmin bekend of uit dit huwelijk meer kinderen zijn geboren.

Generatie II

I Evert Vrehuijs, geboren omstreeks 1610 en in Latterop (Vreehuijs) overleden. Evert trouwt, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1638 in Ootmarssum met NN, ongeveer 25 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1613 en overleden in Latterop (Vreehuijs).
Kinderen van Evert en NN, allen geboren op Vreehuijs in Lattrop en NG gedoopt in Ootmarssum:
1. Swenna Helena van het Vrehuijs trouwt op 30-05-1665 in Rheine (Pruissen) met Albertus Jacobus Everhard (Albert) Van Langen, 76 jaar oud. Albert is geboren in Rheine (Pruissen). Hij is gedoopt op 12-09-1588 in Rheine. Albert is overleden op 30-05-1678 in Ootmarssum, 89 jaar oud. Albert is weduwnaar van Fransisca NN (1621-1660), met wie hij trouwt in 1622 in Ootmarssum. Vanuit Rheine omstreeks 1613 naar Ootmarsum gekomen. 

Beroep: Provisor van het Gasthuis en Armengilde en Meester Schoenmaker, Burgemeester van Ootmarsum 1636-1674.


 

 

 

   

 

2. Harmen Vrehuijs, zie generatie III.
3. Ale ten Vrehuijs, gaat op 17-05-1668 in Ootmarssum in ondertrouw met Hendrick Alerinck in Ulzen, waar ook het huwelijk plaats vindt.
4. Swenne ten Vreehuijs, overleden in Ootmarssum, trouwt op 08-06-1670 in Ootmarssum met Arent Schabus, ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op 01-05-1670 in Ootmarssum in ondertrouw zijn gegaan.Hottingerkaart Vreehuijs Lattrop eo 1773-1794
5. Geesken (Gese) tin Vreehuijs  trouwt in 1672 in Frenswegen met Harmen Jansz  (noemt zich Koopman?), ongeveer 40 jaar oud, nadat zij op 03-03-1672 in Ootmarssum  in ondertrouw zijn gegaan. Harmen is geboren omstreeks 1632 in Loon of Lohne (Pruissen), zoon van Jan Koopman en NN. Harmen is overleden in Frenswegen. Wonend op Koopmanshuis in Breklenkamp, verdwenen, lag tussen Boers en De Wever.
6. Aelken tin Vrehuijs, overleden in Frenswegen.
Aelken trouwt op 21-02-1686 in Ootmarssum (NG in Grote Kerk) met Aelbert Voet, nadat zij op 31-01-1686 in Ootmarssum (in dezelfde Grote Kerk) in ondertrouw zijn gegaan.
Aelbert is geboren in Latterop (Voetshuijs) en overleden in Frenswegen. 

De kinderen trouwen tussen 1665 en 1686. De huwbare leeftijd is ca. 25-35 jaar. Zij zullen dan geboren zijn tussen ca. 1640 en 1650. Het huwelijk van Evert en NN zal dan plaats hebben gevonden ca. 1638. Hermen is dan ca. 28 jaar oud.
Het lijkt aannemelijk dat bovengenoemde 6 kinderen tot dit gezin behoren. Immers… er is maar 1 familie Vreehuijs in Lattrop. Het NG doopboek van Ootmarssum begint in 1676, dus zijn er geen doopinschrijvingen die geraadpleegd kunnen worden. De kinderen zijn in volgorde van trouwen vermeld.
Harmen is de enige zoon en wordt dus erfopvolger, zie hierna.                                                            Wordt vervolgd…


Onbekende foto’s…


Zomers tafereel bij Klein Dasseler in Lattrop…Zomers tafereel bij Klein Dasseler in Lattrop…

De koe links wordt gemolken door grootmoeder Hendrika Maatman-Kuijers 1883-1974 geboren op het naastliggende erf Dasseler. Vrouw rechts is haar schoondochter Johanna Maatman-Smoes 1912-2003, geboren in Hardingen (D) en 3 van haar kinderen.


Uw reactie (4)…
# Graag zou ik de nieuwsbrief ontvangen. Leuk nieuws, fijn om te lezen. B.v.d..
Groetjes, Rosa Bosink in Breklenkamp.

# Ik wil me graag opgeven voor de nieuwsbrief. Staan prachtige verhalen in. Ook de site Lattrop.info is heel mooi en bruikbaar.
Groet, Hans Bos in Swalmen.‘Denekamp onbekend boerderijtje 1927’‘Denekamp onbekend boerderijtje 1927’

Deze tekst staat opgetekend bij deze foto. Wat is de erfnaam van dit boerderijtje en wie waren de laatste bewoners?
 


In de nieuwsbrief 2016-7 o.a….
# Bewonersgeschiedenis Vrehuijs in Latrúp (2)…
# Bewonersgeschiedenis Pickemaats Backhuijs in Lattrop (1)…