Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 6 nr 3 maart 2019

Website: www.Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website………………………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen. Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl of met het Contactformulier op de site.


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2019-2


Bewonersgeschiedenis Nije Meijer (Groeneveld) in Lattrop (slot)…

Bewonersschema Neije Meijer Lattrop…

Verklaringen: ~ is gedoopt/ongeveer, < is voor, > is na, * is geboren, ? is overleden, x is huwelijk

Evert Nijemeijer (~1672-1707)
X 1e 1695 Lisabeth Bosschinck (1678->1748) geb Bossink Lattrop
Kinderloos

Lisabeth Bosschinck
X 2e 1708 Lambert Jansen (~1678-1721) geb Tilligte
                1 Geertruijt Nije Meijers x 1739 wedr Berent Bossinck (in olden Ootmarssen)
                2 Jenne Nije Meijer ?>1748
                3 Adelheid (Ale) Nieuwe Meijer 1709->1748 ongehuwd
                4 Gesina Nie-Meijers *1716 ?<1748 ongehuwd
                5 Bernardus (Berent) Meijer *1719, x 1745 Gese Mulstege in Vasse

X 3e 1722 Jan Harmen Vrielijnck (~1685->1748) geb Brandlecht(D)
                6 Janna (Jenne) Niemeijers (erfopvolgster)

Janna (Jenne) Niemeijers (1723-<1767)
X 1748 Jan Ellen (~1720->1767) geb oude Beernink
                1 Gezina Nijmeijer
                2 Zusanna Niuwmeijer ~1752, relatie Nn 1789, zoon Joannes Gerardus ~1790
                3 Elizabeth ~1759-1813 ongehuwd spinster
                4 Joanna Nijmeijer 1760-<1763
                5 Joanna Nieuwmeijer ~1763

Gezina Nijmeijer (1749-1829)
X 1785 Gerrit in den Toeslag (1760-1813) geb Toeslag
                1 Janna Nijmeijer
                2 Hendrika Nijmeijer (1788-1858), x Jannes Buter in Noorddeuringe
                3 Jannes Nijmeijer (1790-1844), x 1822 Berendina Biën geb Weerselo, naar Bergmeijer
                4 Geertruij Nijmeijer (1792-1876), x 1831 Gerardus Joannes Wiegink (1800-1866 N Deuringen

Janna Nijmeijer (1786-1848)
X 1813 Hermen Schomaker (1789-1847), geb in Wietmarschen
                1 Gerrit Schoemaker
                2 Albert Schomaker 1817-1817
                3 Hermannus Schoenmaker 1818-1884 ongehuwd
                4 Jannes Schomaker 1822-1824
                5 Jan Hendrik Schomaker 1823-<1850 ongehuwd
                6 Jannes Schomaker 1827-1866 ongehuwd

Gerrit Schoemaker (1814-1869)
X 1e Janna Groeneveld (1826-1860) geb in Tilligte
                Kinderloos

X 2e Christina Tijscholte (1816-1894) geb op Tijscholte
                Kinderloos

Maria Tijscholte (1862-1925) erfdochter, nichtje van Christina, geb op Tijscholte Lattrop
X 1886 Johannes Hendrikus Groeneveld (1859-1912), geb Lutke Veldman Breklenkamp
                1 Johanna Maria (Hanna) 1888-1962 x 1910 Bernardus Johannes Reerink (1875-1956),
                    naar Koelman
                2 Maria Gezina (Marie) 1891-1921, x 1921 Johannes Pikkemaat 1886-1983, naar Pikmoat
                3 Johannes Hendrikus
                4 Geertruida Gezina (Trui) 1896-1976, x1919 Gradus Hermannus Baalhuis 1885-1960 naar oude
                   Voskamp Noord Deurningen
                5 Nn levenloos geboren jongen 1897
                6 Gezina Maria (Sientje) 1898-1904
                7 Gerardus Bernardus 1900-1973, x ~1935 Gesina Aleida Roelofs 1907-2000, geb Sniedersboer
                   Breklenkamp, naar Roolsboer
                8 Aleida Maria (Leis) 1901-1993, x 1929 Johannes Pikkemaat 1886-1983, naar Pikmoat
                9 Bernardus Gradus (Bernard) 1903-1987, x 1953 Johanna Maria Haamberg 1905-1970, geb Oude Stokke

3 Johannes Hendrikus (Hannes) Groeneveld (1895-1985), x 1927 Geertruida Euphemia (Trui) Meinders (1904-1989), geb Meenders Noord Deurningen.
                1 Johannes Gerardus Hendrikus
                2 Sien *1929 x Henk Kemna *Albergen
                3 Marietje *1930 x Johan Oude Luttikhuis *Vasse (Teusse)
                4 Euphemia Geertruida (Femie) *1931 x Hermanus Hendrikus (Herman) van der Ham *Lattrop
                5 Truus *1935 x Henk Weusthof *Rossum (ov)
                6 Gerardus Bernardus (Gerard) *1939 x Mariet Kamphuis *Beuningen (ov)
                7 Theo 1948-2010 ongehuwd

1 Johannes Gerardus Hendrikus (Johan) Groeneveld x 1955 Geertruida (Truus) Bloemen *Baveld Noord Deurningen
                1 Marga 2 Hans 3 André 4 Edwin 5 Sylvia 6 Linda

1 Hans Groeneveld x Hannie Heerink


Kookalf of Hapke-Bennad…

Bernardus (Bernard) Alberink is geboren op 21-11-1866 om 15:00 in Lattrop 27 (Koohuis/Koe Gerrit), zoon van Gerardus (Gerard/Gradus) Alberink en Euphemia (Feem) Niehoff. Bernard is overleden op 08-06-1954 in Denekamp (Boerderij Lukens Nordhornsestraat 18, later garage Tijkorte), 87 jaar oud. Hij is begraven op 11-06-1954 in Denekamp (RK Kerkhof). Bernard trouwde, 34 jaar oud, op 17-04-1901 in Denekamp met Maria Geertruida (Mei) Kienhuis, 20 jaar oud. Mei is geboren op 02-07-1880 om 04:00 in Tilligte 16 (Ool Mensink), dochter van Gerardus Kienhuis en Anna Maria Groeneveld. Mei is overleden op 27-04-1962 in Denekamp (Prinsessenstraat 15), 81 jaar oud. Zij is begraven op 01-05-1962 in Denekamp (RK Kerkhof).
Hij werd in de familie en de noaberschop ook wel Kookalf genoemd. Koo stamt af van de erfnaam Koohuis of Koo-Gerrit. Waarom daar kalf aan is toegevoegd? Niemand die het weet.
De naam Hapke-Bennad kreeg hij later, veel later. Het zal einde oorlogsjaren geweest zijn, we spreken dan over ongeveer de jaren 1943-1945. Bennad is dan al een oud man, bijna 80 jaar en woont met zijn vrouw op de leegstaande boerderij Lukes aan de Nordhornsestraat in Denekamp. Omdat hij een zuster Feem heeft op Sniere-Beand in Lattrop komt hij daar wel eens op visite... lopend. Om de terugweg te kunnen doorstaan bereidt zijn zuster hem een maaltijd... pannekoeken van boekweitmeel met spek en appelschiefkes. Hij kan praten en eten tegelijk en eet er een flink aantal op. Dat gaat gepaard met het nodige 'smak'werk want hij 'hapt' ze smakelijk weg. Vandaar dat Feem haar broer 'Hapke-Bennad' noemt. ’n Boksnreemn  geet op 'n vrethaakn en d'r goat 'r nog ’n stuk of wat in. Na afloop van deze ferme maaltijd pakt Feem de resterende pannekoeken in een theedoek en stopt hem deze onder de arm... voor zijn vrouw. Dan brengt de man van Feem, Evert Niehoff, hem met paard en wagen tot aan olde Schildman in Noord Deurningen. Vandaar redt hij zich wel naar huis.
De oorsprong van de familie Alberink ligt, voor zover valt na te gaan, in Beuningen in de Mekkelhorst. Hier ligt tussen de boerderijen van Mensman en Aveskamp het (verdwenen) boerderijtje Olberman, eigendom van Albertus Ottinkhof in Beuningen.
In 1836 trouwt Gerardus Alberman uit Beuningen, in Denekamp, met Alberdina Wolbers van het Oude Dasseler in Lattrop. Zij vestigen zich op het plaatsje Koohuis, eigendom van Jan Reerink van Reerman. Nakomelingen vestigen zich in o.a. Denekamp en Klein Agelo.

In een volgende nieuwsbrief meer over deze familie.Bewoners Brookman in Breklenkamp (5)…

Paspoort                                                                                                                                                 Congé Definitif

Koninkrijk der Nederlanden

Krachtens autorisatie van HET DEPARTEMENT VAN OORLOG, in dato 1 Julij 1839 no. 73, verleent de ondergeteekende A. Bijleveld kolonel kommanderende het 3e Bataillon Veld Artillerie mits deze PASPOORT aan den Kanonnier der 2 Klasse Milicien                                

Molendijk Jan

Zoon van Jan en van Jenne Brookman
Geboren te Denekamp provincie Overijssel op den 14 Maart 1820
lang een ellen zeven palmen een duimen – 0 strepen (1.71m1), aangezigt vol, hoofd breed, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, haar lichtblond, wenkbraauwen lichtblond, hebbende de volgende merkbare teekenen de beide kleine vingeren der linkerhand krom

Stamboek Nr. 4507

En zulks uit hoofde van door Zijne Majesteit te zijn vergund een plaatsvervanger te hebben zijnde vervangen door Hoogerbees Ferdinand en ingedeeld bij de 7e Afdeeling Infanterie

De gemelde persoon heeft bij genoemd Bataillon laatstelijk gediend, als  
Op den 13 Mei 0839, ingedeeld als Kanonnier 2e Klasse
Milicien voor den tijd van vijf jaren zijnde loteling van de lighting
Van 1839 uit de Provincie Overijssel gemeente Denekamp onder no. 26
/: is niet onder de wapenen geweest:/

Zijnde deszelfs vorige diensten, bekomen wonden, gedane veldtogten en
Bijzondere daden hieronder breeder vermeld.
Geen
Ingevolge de deswegens bestaande verordeningen op de administratie bij de Armée, is met den bovengemelden persoon afgerekend, en nadat de waarde der gedeponeerde goederen in zijn te goed is gebragt geworden, aan
hem tot saldo van Rekening uitbetaald de som van ---------------------------------------- welke hij verklaart te hebben ontvangen.
Alle Civile en Militaire Autoriteiten worden verzocht den gemelden Molendijk J.
Vrij en ongehinderd te laten passeren, en, des noodig, hulp en bijstand te verleenen.

Handteekening van          Te Maastricht den 23 Julij achttien honderd

Den gepasporteerden                                    negenendertig

                                                                                                       A Bijleveld

Bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel in 1820 werd de el gelijk gesteld aan een meter. In de periode 1820-1870 was een el gelijk aan 10 palmen (decimeter) of 100 duimen (centimeter) of 1000 strepen (millimeter).

Wordt vervolgd (slot)


Bewoners Kiphuijs en Kip-smid in Noord Deurningen (3)…

Jan Evert Zwiep x 1849 Anna Tijhuis…

2. Johannes Everardus (Jan Evert) Zwiep is geboren op 12-10-1814 op Kip-smid. Hij trouwt op 30-5-1849 met Anna Tijhuis geboren op 3-4-1824 op Koapman in Noord Deurningen.
Hij is hier landbouwer en grofsmid. Het smidsvak wordt uitgeoefend in een smederij veur ’n nieneind van de boerderij. (afgebroken ca. 1975)
Uit het huwelijk van Jan Evert en Anna worden 12 kinderen geboren:
1. Anna Zwiep geb. 12-9-1850, ongehuwd overleden 18-10-1879 Noorddeuringen 117 (Kip-smid).
2. Nn Zwiep levenloos geboren jongen 27-10-1852 Noord Deurningen 114 (Kip-smid).
3. Geertruida Zwiep geb. 26-3-1854 overleden 22-11-1897 in de Buurtschap Denekamp, trouwt op 3-11-1880 met Johannes Aveskamp geb. in 1849 in Denekamp.Gerardus (Graads-oom) Zwiep ongehuwd 1867-1940
4. Hendrika Zwiep geb. 13-7-1856 ongehuwd overleden 16-2-1887 Noord Deurningen 111 (Kip-smid).
5. Johannes Zwiep, zie hierna.
6. Nn Zwiep levenloos geboren jongen 7-11-1860 Noord Deurningen 117 (Kip-smid).
7. Gezina Zwiep geb. 16-2-1862, overleden 27-1-1864 idem.
8. Maria Zwiep geb. 15-7-1863 overleden 5-5-1865 idem.
9. Aleida Zwiep geb. 20-1-1865, trouwt 7-7-1890 Bernard Heinrich Warburg uit Emsbüren.
10. Maria Zwiep geb. 13-3-1866, overleden 29-5-1866 Noord-Deuringen 98 (Kip-smid).
11. Gerardus (Graads-oom) Zwiep geb. 16-6-1867, ongehuwd over-leden op 27-12-1940 73 jaar.
12. Maria Zwiep geb. 8-1-1869, overleden 22-6-1869 Noord-Deuringen 99 (Kip-smid).
Anna Tijhuis overlijdt hier op 12-8-1876 oud 52 jaar en Jan Evert Zwiep op 10-5-1881 oud 66 jaar.                                         Foto rechts: Gerardus (Graads-oom) Zwiep ongehuwd 1867-1940

Johannes Zwiep x 1885 Maria Bloemen…

5. Johannes Zwiep, de oudste zoon, wordt erfopvolger op Kip-smid. Evenals zijn vader is hij landbouwer en grofsmid. Hij is geboren op 15-11-1858 en trouwt op 13-5-1885 met Maria Bloemen geb. 23-8-1855 in Noord Deurningen.
Uit dit huwelijk worden 9 kinderen geboren:Gezina Maria (Sina) Zwiep (Zr. Hermana) 1893-1976
1. Johanna Gerharda Zwiep geb. 5-8-1886, trouwt op 31-5-1911 met Johannes Bernardus Laarhuis geb. 7-5-1890 op het gelijknamige erf in Lattrop, erfopvolger op Ahuis.
2. Johannes Hermannus Zwiep, zie hierna.
3. Nn Zwiep levenloos geboren jongen 21-12-1889 Noord Deurningen 111 (Kip-smid).
4. Gradus Bernardus (Gerard) Zwiep geb. 27-4-1891, trouwt op 13-10-1922 met Johanna Hendrika Krake geb. 26-6-1903 op Krake in Lattrop.
5. Gezina Maria Zwiep geb. 9-6-1893 treedt in het klooster onder de naam Hermana. Zij overlijdt op 21-4-1796 in Baarn.
Foto rechts: Gezina Maria (Sina) Zwiep (Zr. Hermana) 1893-1976
6. Maria Hendrika Zwiep geb. 17-4-1895, overleden 29-4-1895 oud 12 dagen.
Zwiep Johannes 1858-1927 smid en Maria Bloemen 1855-1933 Kip-smid Noord Deurningen7. Geertruida Maria (Trui) Zwiep geb. 13-9-1896, wordt kloosterzuster in Oldenzaal onder de naam Berchmans en overlijdt daar op 25-10-1973.
8. Hendrikus Bernardus (Bernard) Zwiep, geb. 28-8-1898, trouwt op 13-1-1926 in Weerselo met Maria Aleida Vrielink van Vrielman en vestigt zich in Oldenzaal.
9. Franciscus Stephanus (Frans) Zwiep, geb. 3-9-1900 trouwt op 8-7-1931 met Anna Maria Josephina Oude Maatman geboren in 1907 bij de Lemseloseschool. Zij vestigen een fietsenwinkel aan de Ootmarsumsestraat in Oldenzaal. Johannes Zwiep overlijdt op 14-12-1927 oud 69 jaar en Maria Bloemen op 18-11-1933 oud 78 jaar.

Johannes Hermannus Zwiep x 1923 Gezina Maria Kuipers…

2. Johannes Hermannus Zwiep is erfopvolger op Kip-smid, geb. op 1-12-1887. Hij trouwt op 12-6-1923 met Gezina Maria Kuipers geb. 1896 op Loman nu Hewelt in Noord Deurningen.
Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren:
Gerard, Truus, Jo, Marietje, Santje, Annie, Jan en Sientje.Johannes Hermannus Zwiep (1887-1968) en Gezina Maria Kuipers (1896-1975) op Kip-smid Noord Deurningen

Gerard trouwt met Marietje Kuiper van het erf Damhuis. Truus is erfopvolgster op Kip-smid en trouwt in 1964 met Hennie Zwiers uit Weerselo. Begin jaren ’80 van de vorige eeuw verlaten zij Kip-smid en kopen de verderop aan de Westerveldweg gelegen boerderij Maatman van de familie Bosch in Denekamp. Jo trouwt met Johan Nijhuis in De Lutte. Marietje trouwt met Egberink in De Lutte. Annie trouwt met Gerard Beldhuis. Jan trouwt met Marietje Ensink van Oude Schildman en begint een nieuwe smederij met handel in tractoren en landbouwmachines aan de overkant van de weg. Sientje trouwt met Herman Baalhuis van het Olde Voskamp in Noord deurningen en zij bouwen tijdens de ruilverkaveling een nieuwe boerderij aan de Lattropperstraat in Lattrop.

Fotogalerij:

Foto’s van de kinderen Zwiep-Bloemen:

1. Johanna Gerharda *1886, 2. Johannes Hermannus 3. Gradus Bernardus (Gerard) 4. Gezina Maria (Sina) zr Hermana 5. Geertruida Maria (Trui) zr. Berchmans 6. Hendrikus Bernardus (Bernard) en 7. Franciscus Stephanus (Frans).

Wordt vervolgd…


Reisje Jeugdvereniging Breklenkamp… (Zie foto in nieuwsbrief 2019-1)
Reisje Jeugdvereniging Breklenkamp naar grot druipsteengebergte Dreggenheul.

1 Hendrik Leusman (Rotmans Peter) 2 Dominee Broeke 3 Jan Hendrik Onsté 4 Jan Sandscholten Riekerman) 5 Johan Molendijk 6 Henk Sandscholten (Riekerman) 7 Gerrit Rademaker (Seise) 8 Johan Molendijk (Vos) 9 Lucas Molendijk ( Grote Veldman) 10 Jan Grote Veldman 11 Berend Molendijk (Vos)? 12 Bennie Rademaker (Seise) 13 Lucas Maatman (Oude Dasseler) 14 Henk Molendijk 15 Henk Maatman (Oude Dasseler) 16 Tom Visser (van Meester Visser) 17 Wim Knoef 18 Henk Molendijk (Vos) 19 Johan Sandscholten 20 Evert Smoes (Scholten Geerds) 21 Albert Molendijk 22 Klara Klaasen (vriendin van Lucas Molendijk) 23 Fenna Molendijk (Brookman) 24 André Smoes (van Springendal) x35 25 Harm Hendrik Molendijk (Brookman) x37 26 Henk  Arends 27 Jan Lohuis 28 Johan Onsté 29 Siena Sandscholte 30 Jan Scholten 31 Johan Rademaker (Seise) 32 Willem Bonke (Lattrop) 33 Zwenna Bosink (de Weerd) 34 Sientje Boers 35 Hennie Leusman x24 36 Leida Molendijk (Brookman) 37 Johanna Fischer x25 38 Zwenna Rademaker (Seise) 39 Tjerk Kamstra (vriend van Gerda Lohuis) 40 Gerda Lohuis


Blokhuis van Noord Deurningen naar Lattrop (3)…

Hoofdstuk 1

Kind 6 Gerardus (Gerrit) Blokhuis wordt erfopvolger op het Goosink Bakhuis.

6 Gerardus (Gerrit) Blokhuis is geboren in Lattrop (Goosink Bakhuis), zoon van Joannes (Jan) Segerink (1812 noemt zich Blokhuijs) en Berendina (Dina) Lölf. Hij is gedoopt op 27 september 1796 in Ootmarsum (RC). Gerardus is overleden op 8 december 1841 om 12:00 in Lattrop 85 (Goosink Bakhuis), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 december 1841. Gerardus:Kadasterkaart 1832 Goosink Bakhuis Lattrop
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1824 in Denekamp met Janna Poelers, ongeveer 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Lattrop. Janna is geboren op Poelers aan de Koksweg in Beuningen, dochter van Berend Jan Poelers en Christina Braakink en gedoopt op 24-9-1795 in Denekamp. Janna is overleden op 17 februari 1835 om 08:00 in Lattrop 85 (Goosink Bakhuis), ongeveer 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 februari 1835.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 4 juni 1835 in Denekamp met Maria Olde Heveld (Olde Heverink), 34 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 5 juni 1835 in Lattrop (RK). Maria is geboren in Denekamp, dochter van Johannes Hermannus Oude Hevelt (vh Jan Herm Hamkeutter) en Euphemia (vh Fenne) Oude Kortink (vh Korten). Zij is gedoopt op 6 juli 1800 in Denekamp (RC). Maria is overleden op 31 maart 1844 in Lattrop 85 (Goosink Bakhuis), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 april 1844. Maria trouwde later op 22 oktober 1842 in Denekamp met Everhardus Bloemen (Bloemhuis) (±1803-na 1844).

Kinderen van Gerardus en Janna: (geboren Goosink Bakhuis in Lattrop)
1 Hermanus Henricus (Hermen Hendrik) Blokhuis, geboren op 13 september 1825. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 september 1825. Hij is gedoopt op 13 september 1825 in Lattrop (RK). Hermanus is overleden op 28 augustus 1868 om 09:00 in Ootmarsum 22, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 augustus 1868. Hermanus trouwde, 30 jaar oud, op 24 januari 1856 in Denekamp met Johanna Gorte, ongeveer 29 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1827 in Ootmarsum 22. Johanna is overleden op 25 januari 1899 in Ootmarsum 22, ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 januari 1899.
2 Janna Blokhuis, geboren op 31 oktober 1826 om 20:00. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 november 1826. Zij is gedoopt op 31 oktober 1826 in Lattrop (RK). Janna is overleden vóór 1839 in Lattrop 85 (?), ten hoogste 13 jaar oud.
3 Maria Blokhuis, geboren op 25 april 1828 om 21:00 Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 april 1828. Zij is gedoopt op 24 april 1828 in Lattrop (RK). Maria is overleden op 9 september 1903 in Oldenzaal, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 september 1903. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 21 november 1850 in Denekamp met Johannes Sombeek, ongeveer 22 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1828 in Losser. Johannes is overleden in Oldenzaal.
4 Joannes of Jannes (Jans) Blokhuis, geboren op 30 november 1830 om 05:00. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 december 1830. Hij is gedoopt op 30 november 1830 in Lattrop (RK). Jans is overleden op 7 december 1889 om 13:00 in Buurschap Denekamp 47 (?), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 december 1889. Jans trouwde, 32 jaar oud, op 18 april 1863 in Denekamp met Johanna Sombekke, ongeveer 25 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1838 in Denekamp. Johanna is overleden op 16 november 1890 om 06:00 in Buurschap Denekamp 47 (?), ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 november 1890.
5 Berendina Blokhuis, geboren op 7 juli 1833 om 04:00. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 juli 1833. Zij is gedoopt op 4 juli 1833 in Lattrop (RK). Berendina is overleden op 11 juni 1841 om 04:00 in Lattrop 85 (Goosink Bakhuis), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 juni 1841.
6 Nn Blokhuis, levenloos geboren zoon, geboren op 25 januari 1835 om 03:00. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 januari 1835.

Kinderen van Gerardus en Maria:
7 Joannes Blokhuis
, geboren op 13 april 1836 om 05:00. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 april 1836. Hij is gedoopt op 13 april 1836 in Lattrop (RK). Joannes is overleden op 5 mei 1836 om 11:00 in Lattrop 86 (Goosink Bakhuis), 22 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 mei 1836.
8 Nn Blokhuis, levenloos geboren zoon, geboren op 29 november 1837. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 november 1837.
9 Johannes Hendrikus (Jan Hendrik) Blokhuis, geboren op 6 mei 1839 om 06:00. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 mei 1839. Hij is gedoopt op 6 mei 1839 in Lattrop (RK).

Geen van de kinderen blijft op het Goosink Bakhuis.
Hermen Hendrik trouwt in 1856 naar Ootmarsum.
Maria trouwt in 1850 naar Oldenzaal.
Jannes trouwt in 1863 naar Buurschap Denekamp.
Van de jongste zoon Jan Hendrik zijn geen verdere gegevens bekend.

Hoofdstuk 2

Kind 5 Hermanus Henricus (Harmen Hendrik) Blokhuis trouwt naar het erf Zegelvoort.
5 Hermanus Henricus (Harmen Hendrik) Blokhuis
is geboren in Lattrop (Goosink Bakhuis), zoon van Joannes (Jan) Segerink (1812 noemt zich Blokhuijs) en Berendina (Dina) Lölf. Hij is gedoopt op 16 juni 1794 in Ootmarsum (RC). Hermanus is overleden op 14 december 1874 om 08:00 in Lattrop 18 (Zegelvoort), 80 jaar oud. Van het overlijden is

Doopboek Ootmarsum Hermanus Henricus Blokhuis 16 juni 1794aangifte gedaan op 15 december 1874. Hermanus trouwde, 33 jaar oud, op 30 mei 1828 in Denekamp met Maria (Meike) Zegelvoort, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20 juni 1828 in Lattrop (RC Kerk HH Simon & Judas). Meike is geboren in Lattrop12 (Zegelvoort), dochter van Albertus (Albert) Reerink (noemt zich Zegelvoort) en Johanna (Janna) Zegelvoort. Zij is gedoopt op 26 januari 1806 in Ootmarsum (RC). Meike is overleden op 25 januari 1864 om 08:00 in Lattrop 18 (Zegelvoort), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 januari 1864.

Kinderen van Hermanus en Meike: (geboren op Zegelvoort in Lattrop)
1 Johannes (Jan) Blokhuis, zie hierna Hoofdstuk 2a.
2 Gerardus Joannes (Gerrit Jan) Blokhuis, zie hierna Hoofdstuk 2b.
3 Gerardus Bernardus (Bernardus) Blokhuis, geboren op 19 oktober 1834. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 oktober 1834. Hij is gedoopt op 19 oktober 1834 in Ootmarssum (RK). Gerardus is overleden op 15 december 1836 om 06:00 in Lattrop 72 (?), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 december 1836. Gerardus bleef ongehuwd.
4 Albertus (Bertus) Blokhuis, zie hierna Hoofdstuk 2c. 
5 Berendina Blokhuis, geboren op 16 april 1839 om 07:00. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 april 1839. Zij is gedoopt op 16 april 1839 in Ootmarssum (RK). Berendina is overleden op 4 april 1860 om 23:00 in Lattrop 18 (Zegelvoort), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 april 1860. Berendina bleef ongehuwd.

6 Gerardus (Gradus) Blokhuis, zie hierna Hoofdstuk 2d.                                              Wordt vervolgd…


Bernard Beijerink *1887 Tilligte †1963 Marietta Georgia USA…Bernard Beijerink USA 1887-1963

Bernardus Albertus (Bernard) Beijerink is geboren op 29-12-1887 in Tilligte 65 (Beijerman). Hij is een zoon van Bernardus Beijerink (1853-1923) en Gezina Borggreve (1857-1938 (zie foto onder). Bernard is overleden in 1963 in Atlanta Georgia, 76 jaar oud. Hij is begraven op het National Cemetery in Marietta Georgia. Bernard bleef ongehuwd.
Ben junior verlaat in 1905 zijn ouders en familie in Holland en komt naar de U.S. met zijn broer John en zijn oom Gerhard. Ze steken de oceaan over per boot en arriveren hier in 1905. Ze vervolgen hun tocht over land naar Maple River, Iowa, waar zijn oom een bedrijf heeft. Er zijn geen aantekeningen bekend waar Ben en zijn broer John verbleven.
In de 1e wereldoorlog heeft hij aan geallieerde zijde in Frankrijk gevochten en is daar tweemaal gewond geraakt. Ben diende in het begin van deze oorlog en is 'gassed', blootgesteld aan een Bernard Beijerink en Gezina Borggreve in Tilligtegasaanval. Hij werd uit militaire dienst ontslagen vanwege een 'shellshock'. Terug in de VS begint hij aan een trainingscursus aan de Iowa State University in Ames, waar hij zich toelegt op de zuivelsector en wordt botermaker.
Ben houdt niet van de koude Iowa winters, dus hij trekt zuidwaarts naar Miami Florida, waar hij jarenlang werkt in een zuivelfabriek. Hij blijft ongetrouwd net als zijn 4 broers in Holland. Verhuist na zijn pensionering in 1957 dan naar Atlanta in de staat Georgia waar hij in 1963 is gestorven en daar ook begraven op het National Cemetery. Aangenomen mag worden dat hij zich vestigt in de plaats Marietta.

Foto links: de ouders van Bernard: Bernard Beijerink en Gezina Borggreve.

 


Stamboom van Geerd Pil in Nordhorn-Altendorf (2)…

Jan Pil van Nordhorn-Bookholt naar Breklenkamp…

Generatie 7.

Hottingerkaart Molendijk Bakhuis Breklenkamp2. Jan Pil, geb. Nordhorn-Bookholt 23 febr. 1830, ged. Nordhorn 6 maart 1830, landbouwer op Molendijk Bakhuis in Breklenkamp 1854-1865, landbouwer op Konijnenboer ND 1865-1875, † Noord Deurningen 60 (Konijnenboer) 16 febr. 1875, tr. Denekamp 23 sept. 1854 Jenne ten Brink, geb. Breklenkamp 9 (Molendijk Bakhuis) 12 okt. 1823, † Noord Deurningen 56 (Konijnenboer) 9 maart 1885, dr. van Hendrik ten Brink (1795-1831) en * op het Olde Molendijk in Breklenkamp. Haar moeder is Fenne Rotman (1794-1852) * in Hardingen bij Lage.

Uit dit huwelijk: (* Molendijk Bakhuis Breklenkamp)
1. Hendrik, zie hierna.
2. Berend Pil, geb. Breklenkamp 49 9 jan. 1858.
3. Frederik Pil, zie hoofdstuk 1 
4. Jan Pil, geb. Breklenkamp 49 14 febr. 1865, † Noord Deurningen 56 (Konijnenboer) 3 mei 1883.

Na 1865 naar Konijnenboer in Noord Deurningen.

 Hendrik Pil van Konijnenboer ND naar Eekman in Boerschap Denekamp

Generatie 8.Grafsteen Gezina de Weerd wed van H Pil 1863-1953

1. Hendrik Pil, geb. Breklenkamp 49 (Molendijk Bakhuis) 28 aug. 1855, landbouwer/pachter op Konijnenboer ND 1875-1917, landbouwer/pachter op Eekman BD 1917-1919, † Buurtschap Denekamp 29 (Eekman) 5 maart 1919, tr. 1e Denekamp 21 mei 1886 Fenne Hoegen, geb. Hesepe-Nordhorn (Pruissen) 1 april 1859, ged. Nordhorn 10 april 1859, † Noord Deurningen 56 (Eekman) 3 jan. 1894, dr. van Jan Hindrik en Janna Ten Brink; tr. 2e Denekamp 1 mei 1895 Gezina de Weerd, geb. Nutter 16 juni 1863, † Buurtschap Denekamp (Eekman) 5 april 1953, begr. Denekamp (NG begraafplaats), dr. van Evert en Andiena Biester.

Uit het 1e huwelijk:
1. Jenna Pil, geb. Noord Deurningen 56 (Konijnenboer) 12 april 1890, † Denekamp (ovl in Oldenzaal) 15 sept. 1960, tr. Denekamp 4 sept. 1919 Gerard Arends, geb. Denekamp 16 aart 1888, landbouwer, † Denekamp 27 sept. 1936, zn. van Jan Hermen en Hindrikje Maat en wedr. van Janna Steilink.
2. Jan Hendrik Pil, geb. Noord Deurningen 56 (Konijnenboer) 22 dec. 1891, † ald. 3 mei 1894.

Uit het 2e huwelijk:
3. [half] Fenna Pil, geb. Noord Deurningen 56 (Konijnenboer) 27 febr. 1896, † ald. 2 okt. 1914.
4. [half] Jan Evert
5. [half] Jan Hendrik Pil, geb. Noord Deurningen 50 (Konijnenboer) 1 okt. 1900, landbouwer, † Denekamp 19 juli 1937.
6. [half] Andiena Pil, geb. Noord Deurningen 50 (Konijnenboer) 7 maart 1903, † 2 april 1995, begr. Ootmarsum (NH), tr. Rudolf Klasinus Corte, geb. 3 dec. 1903, † Almelo 7 april 1982.
7. [half] Johanna Pil, geb. Noord Deurningen 50 (Konijnenboer) 22 april 1905, † ald. 29 april 1906.
Landkaart 1900 Eekman Boerschap Denekamp8. Johan Pil, geb. Noord Deurningen 50 (Konijnenboer) 18 aug. 1908, † ald. 21 aug. 1908.

Bevolkingsregister 1861-1880: woont Breklenkamp 49.
Woont tot 1917 op Konijnenboer in Noord Deurningen.
Huurden in 1914 van de eigenaar van Singraven het erf Konijnenboer, bestaande uit huis, schuur, erf, bouw- en weiland,
gelegen achter de Gele Beek, groot 4.96.60 ha. Voor het bedrag van f. 204.00 per jaar. De bomenprijs was f 30.59 
In 1917 naar Eekman in BD, pachtboerderij van Borgelink in Schüttorf (D).

 Generatie 9.

4. Jan Evert Pil, geb. Noord Deurningen 56 (Konijnenboer) 14 mei 1898, landbouwer/pachter op Eekman BD (eigenaar Borgelink in Schüttorf) 1919-1949, landbouwer op Eekman BD 1949-1965, † Buurtschap Denekamp (Eekman) 7 jan. 1978, tr. Denekamp 7 (kerkelijk 12) juni 1930 Grete Zwafink, geb. Achterberg (D) 23 juni 1905, † Buurtschap Denekamp (Eekman) ovl in Enschede 6 sept. 1983, dr. van Harm en Fennegien Streur.

Uit dit huwelijk: (allen geboren Buurtschap Denekamp 26 Eekman)Jan Evert Pil en Grete Zwafink in Buurtschap Denekamp
1. Hendrik Herman Pil, geb. 21 febr. 1931, Buschauffeur, † Enschede 24 jan. 1986, tr. Denekamp 2 mei 1980 Everdina       Huesken, geb. Nijverdal 15 juni 1936.
2. Herman Gerard
3. Geziena Mina Fenna Pil, geb. 9 maart 1936, tr. Denekamp 11 okt. 1962 Johannes Jacobus van Mastrigt, geb. Westmaas 17 jan. 1939.
4. Frits Johan Pil, geb. 17 mei 1939, Automonteur, tr. Nordhorn 26 okt. 1965 Ursula B Maria van   Kleef, geb. Goor 1 mei 1944.
5. Johan Marinus Pil, geb. 25 juli 1943, tr. Denekamp 15 okt. 1969 Hermine ten Buuren, geb. Hengelo(O) 13 nov. 1943.
6. Hans Albertus Jan Pil, geb. 15 maart 1946, Kantoorbediende, tr. Enschede 2 juni 1972  Gertruida Gerdina ten Kate, geb. Boekelo 24   april 1948.

Generatie 10.

2. Herman Gerard Pil, geb. Buurtschap Denekamp 26 (Eekman) 16 maart 1933, landbouwer op Eekman 1965-1998, tr. Denekamp 30 juni 1972 Hinrike Geziene Schrapp, geb. Samern (D) 20 juni 1936.

Uit dit huwelijk:
Generatie 11.  
            1 Gonny Pil
            2 Bertus Jan (Bertus) Pil
, trouwt met Wilma Brüna uit Breklenkamp
            3 Erich Pil                                                                                                                       Wordt vervolgd…


Uw reactie…

# In de vorige nieuwsbrief werd gevraagd om een foto van Hendrikus Meijners (1878-1940) en van zijn vrouw Hermina Niehof (1877-1954). Hierop is geen reactie binnen gekomen.
# Op de ‘onbekende foto’ is evenmin gereageerd.


Uitstapje naar Kurhaus in Scheveningen…

Uitstapje naar Scheveningen-Kurhaus Jaar NN

Deze foto komt uit het archief van Jan Busscher in Lattrop.
In de jaren ’20 van de vorige eeuw neemt hij deel aan een uitstapje naar Scheveningen waar deze foto gemaakt is. Op de achtergrond het Grand Hotel Amrâth Kurhaus in Den Haag. Nr. 3 is Dieks Aarnink uit Tilligte, nr. 5 is Jan Busscher uit Lattrop en nr. 9 is Gortemaker uit Denekamp, later jachtopziener op Singraven.
De meesten dragen een onderschei-dingsteken op de revèrs. Wie zijn de andere heren? Maken ze deel uit van een bepaalde groep of bestuur?

 


Beschrijving huwelijksgemeenschap Bodde-ten Dam Tilligte (1)...

                                Notarieel Archief toegang 0122, inventarisnummer 5213, actenummer 154                                    

Inventaris familie Bodde op Mazeland te Tilligte, datum: 22 september 1913

Transcriptie Jan Bossink Hengelo (O)

Samenvatting

Acte verleden voor notaris F.J.J. Kleinschmit te Ootmarsum op 22 september 1913. 
Op verzoek en in tegenwoordigheid van Gerrit Jan BODDE, landbouwer wonende op het erve “Mazeland” te Tilligte, gemeente Denekamp, voor zichzelf en als in hoedanigheid van vader-voogd over zijn vier minderjarige kinderen, geboren uit het huwelijk met zijn overleden echtgenote, de erflaatster Johahanna TEN DAM:
1. Gradus Johannes BODDE, geboren 30 juni 1904,
2. Maria Helena BODDE, geboren 16 augustus 1905
3. Johanna Euphemia BODDE, geboren 14 december 1906 en 
Gezina Aleida BODDE, geboren 21 december 1908.
In tegenwoordigheid van Johannes TEN DAM, landbouwer te Tilligte in hoedanigheid van toeziende voogd over genoemde minderjarigen. Hij werd hiertoe door de kantonrechter te Almelo beëdigd op 14 januari 1909.
Overgegaan wordt tot de beschrijving van de huwelijksgemeenschap zoals die bestaan heeft tussen de comparant Gerrit Jan BODDE en zijn overleden echtgenote Johanna TEN DAM en de beschrijving van zowel Johanna TEN DAM als van het kind Aleida Gezina BODDE. Vooraf geeft de comparant BODDE te kennen dat hij op 22 mei 1903 in gemeenschap van goederen was gehuwd met Johanna TEN DAM. Uit het huwelijk werden vijf kinderen geboren, de vier genoemd 1 t/m 4 en Aleida Gezina BODDE. Het huwelijk werd ontbonden door het overlijden van Johanna TEN DAM op 21 december 1908 te Tilligte. Ze heeft geen testament gemaakt. Haar erfgenamen zijn de vijf kinderen, ieder voor 1/5e gedeelte. Tot heden is verzuimd een inventaris op te maken van de nalatenschap zodat de gemeenschap heeft voortgeduurd ten voordele van de minderjarigen. Het kind Aleida Gezina BODDE is overleden op 11 maart 1909 te Tilligte. Tot haar erfgenamen nalatende haar vader voor 1/4e deel, haar broer en drie zusters elk voor 3/16e deel.
De beschrijving geschiedt ten sterfhuize van de erflaatster te Tilligte op het erve Mazeland op aanwijzing van de comparant BODDE, die sinds het overlijden steeds in het bezit is gebleven van de te beschrijven goederen. De schatting van de roerende goederen wordt gedaan door Bernardus ten Brink, landbouwer, wonende op het erve “Bekke” te Tilligte, als deskundige daartoe benoemd door de kantonrechter te Almelo op 18 september 1913.
                                                                                                                                                  Wordt vervolgd…


Tegeltableau in woonkamer boerderij ‘Kienhoes’ Tilligte…

Tegeltableau in woonkamer Kienhoes Tilligte