Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 2 nr 12 december 2015

 

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website
Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.
Op deze site vindt u de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt U geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl.

Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: nieuwsbrief november 2015.
# Op de website in de rubriek Grafstenen/Ootmarsum NH heeft onlangs een 2e update plaats gehad.
# In de rubriek Documenten is toegevoegd: Doopboek Lattrop-Breklenk 1819-1842 (nog niet volledig).

Projecten…
We zijn bezig met het bewerken van het Doopboek van de RC Kerk HH Simon & Judas in Lattrop van 1819 tot 1920. In dit dubbele boekwerk 1819-1842 en 1842-1920 zijn 1585 dopelingen ingeschreven. Gemiddeld komt dit neer op 15,7 inschrijvingen per jaar voor Lattrop en Breklenkamp.
De 1e inschrijving vindt plaats op 10 mei 1819 door Johannes Vinke pastoor in Lattrop van 1818 tot 1822.
10. Latterop Bapti(zatu)s Hermannus filius L(egitimus) Joannis Pikkemaat nune Bekhuis & Gezina Sprikkels Suscip. Joanna Pikkemaat et Fredericus Sprikkels.
Latterop 10 mei 1819 Gedoopt Hermannus wettelijke zoon van Joannes Pikkemaat genaamd Bekhuis en Gezina Sprikkels. Doopgetuigen Joanna Pikkemaat en Fredericus Sprikkels.
Pikkemaat Hermannus zv Joannes Pikkemaat en Gezina Sprikkels Lattrop 10-05-1819

De vader Joannes Pikkemaat is in 1780 geboren op het oude Boomhuis of Bekhuis en trouwt in 1810 met Christina (en dus niet Gezina; de voornaam van de moeder is hier dus fout weergegeven) Sprikkels geboren Spiekerman. Zij is een dochter van Maximilianus Spiekerman en Gesina Heine op het erf De Gaardener of De Geurner in Breklenkamp.  Dit 5e kind en zoontje Hermannus overlijdt kort daarop 1 juli 1819.

Hieronder de gezinssamenstelling van deze familie:
1. Johanna Pikkemaat, geb. 21 maart 1811, ged. Ootmarssum (RC) 21 maart 1811, † Lattrop (oude                             Boomhuis/Bekhuis) 23 april 1811.
2. Jan Pikkemaat (erfzoon), geb. 11 mei 1812, ged. Ootmarsum (RC) 11 mei 1812, Landbouwer op Oude Boomhuis of BekJan 1843-1866, † Lattrop (oude Boomhuis/Bekhuis) 29 aug. 1859, tr. Denekamp 24 mei 1843 Maria Anna Grete     Warmes, geb. Nordhorn (Hannover) omstr. 1816, † Lattrop (oude Boomhuis/Bekhuis) 26 febr. 1849, dr. van Gerard       en Grete Schroer.
3. Gezina Pikkemaat, geb. 22 dec. 1814, ged. Ootmarssum (RC), † Lattrop (oude Boomhuis/Bekhuis) 15 mei 1814.
4. Gerrit Pikkemaat, geb. 22 febr. 1815, ged. Ootmarssum (RC) 22 febr. 1815, Landbouwer, † Tilligte 50 (Enckman)     22 juni 1863, tr. Denekamp 6 febr. 1850 Maria ter Enkt, geb. Tilligte 50 (Enckman) omstr. 1817, † ald. 9 dec. 1880.
5. Hermannus Pikkemaat, geb. 10 mei 1819, ged. Lattrop (RK) 10 mei 1819, † Lattrop 25 (?) 1 juli 1819. (zie boven).
6. Hermannus Pikkemaat, geb. 4 juli 1820, ged. Lattrop (RK) 4 juli 1820, Landbouwer, † Groot Agelo 41, 17 aug.       1887, tr. Denekamp 24 nov. 1847 Geertruida Roelofs, geb. Weerselo omstr. 1813, Landbouwster, † Groot Agelo         41, 7 dec. 1891, wed. van Albert Meijer.
7. Antonius Pikkemaat, geb. 3 mei 1822, ged. Lattrop (RK), Landbouwer, † Oud Ootmarsum (Middelhuis nu Velers) 26 dec. 1881, tr. Denekamp 22 mei 1852 Janna Middelhorst, geb. Oud Ootmarsum (Middelhorst) 21 okt. 1826,               Landbouwster, † Oud Ootmarsum (Middelhuis) 18 febr. 1892, dr. van Gerardus Joannes en Gezina Roepe.
8. Hermanus Pikkemaat, geb. 22 okt. 1824, ged. Lattrop (RK) 22 okt. 1824, † Lattrop (oude Boomhuis/Bekhuis) 1       jan. 1825.
9. Hermanus Joannes Pikkemaat, geb. 23 april 1826, ged. Lattrop (RK) 23 april 1826, † Lattrop (oude                       Boomhuis/Bekhuis) 23 april 1826.
10. Hermannus Joannes Pikkemaat, geb. 28 maart 1828, ged. Lattrop (RK) 28 maart 1828, Landbouwer, Knecht in   Frenswegen, Heuermann, † Nordhorn-Frenswegen 17 aug. 1887, tr. Nordhorn 28 juli 1857 Johanna Hagel, geb.           Börnige, Kirchspiel Denekamp 23 febr. 1828, Dienstmagd in Frenswegen.
Van de 10 kinderen overlijden er 5 op jonge leeftijd.
Schröder Gerardus Joannes zv Bernardus Schröder en Gesina Maria Alink Lattrop 31-12-1920

De laatste inschrijving vindt plaats op 31 december 1920 door J.W.J. Brandts, (bouw)pastoor in Lattrop van 1914 tot 1932.
Baptizatus est Gerardus Joannes f.l. (filius) Bernardi Schröder et Gesinae Mariae Alink. Sus(epit) Gerardus Joannes Alink en Joanna Schröder.
Gedoopt is Gerardus Joannes (Schröder) zoon van Bernardus Schröder en Gesina Maria Alink. Doopgetuigen Gerardus Joannes Alink en Joanna Schröder.
Bij het kerkelijk huwelijk van Gerard en Truus Arends is door pastoor Leferink bij de doopinschrijving hiervan een aantekening gemaakt. Gerardus Joh’s Schröder die 18 oct in 1951 matrimonium Contraxit cum Geertruida Gesina Theresia Arends.

Boomhuis-Gead is een zoon van:
Bernardus (Bernard) Schröder, geboren op 03-02-1875 in Hesingen bij Oud Ootmarsum, zoon van Willem Johannes Schröder en Maria Hendrika Hannink. Bernard is overleden op 07-01-1925 in Lattrop 68 (Boomhuis), 49 jaar oud. Bernard was voorafgaand aan zijn huwelijk knecht op het Boomhuis. Hij trouwt, 39 jaar oud, op 10-06-1914 in Denekamp met Maria Geziena (Sina) Alink, 27 jaar oud. Sina is geboren op 01-10-1886 in Lattrop 87 (Vreehuis/Vreaboer), dochter van Gerhardus (Gradus) Alink en Maria (Mei) Pikkemaat.
Gezien de hoeveelheid werk wordt publicatie niet eerder verwacht dan in 2016. We houden u op de hoogte.


Sinterklaas en zwarte Piet…
Foto rechts: Gerard Haamberg (Zeggelvoarts Gead) in het ziekenhuis ‘Heil der Kranken’ in Oldenzaal 5 december 1967. Ruim 3 weken later, op 27 december, overlijdt hij hier, oud 54 jaar.

Gerard Haamberg (Zegelvoort) in het ziekenhuis (Sinterklaas) 05-12-1967

De Kolde Karmse in Ootmarsum ligt weer achter ons en de rest van deze maand gebeurt er weinig bijzonders. Maar in de aanloop naar december zien alle kinderen al weer reikhalzend uit naar het Sinterklaasfeest. De ouders en grootouders gaan dan in gedachten terug naar hun jeugd. Hoe dit feest in hun tijd gevierd werd. Zonder discussie over welke kleur Zwarte Piet nu had. Dat was zwart, zijn naam zei het al. Als dan de nachten langer werden en de dagen korter, nee… toen geen zomer- en wintertijd, en eind november naderde begonnen de kinderen de spanning al te voelen.
Als je nog klein was hoefde je alleen maar een verlanglijstje te maken. Dat was nog lang geen garantie dat jouw wens uit kwam. De ouders maakten de keuze en vaak was in hun ogen een nuttig cadeau belangrijker. Als je de leeftijd van 7 of 8 jaar gepasseerd was kwam het onvermijdelijke moment dat oudere broers of zussen je terloops vertelden dat Sinterklaas niet bestond. Dat het allemaal gespeeld was. Soms was dat even schrikken maar we zijn er allemaal zonder schade groot mee geworden. Daarna was het in de families briefjes trekken, cadeautjes kopen en gedichten maken. Zo van…                                                    

                                    Sint heeft lang moeten denken…

                                    wat hij Gerrit dit jaar gaat schenken…

Sinterklaas met pieten bij Wiggerskuper LattropSinterklaas bij Kesn Sien in Lattrop met Ans Busscher-Bruns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto linksboven: Sinterklaas en 2 zwarte pieten op bezoek bij de familie Wigger op Wiggerskuper in Lattrop. 
Foto rechtsboven: Ans Busscher-Bruns bij Sinterklaas op de knie. Foto gemaakt bij Kesn Sien en Jan Gortemaker in 1974.

Sinterklaas bij de RK Lagere School Lattrop eind jaren '40

Bovenstaande foto is in Lattrop gemaakt eind jaren ’40.  Wie herkent nog iemand?


Lattrop schooljaar 1981-1982 klas 6

Lattrop schooljaar 1981-1982 klas 6

Bovenste rij vlnr:
1 Jan Steinmeijer, 2 Anne Pikkemaat, 3 Marga Groeneveld, 4 Petra Warmes, 5 Elly Baalhuis, 6 Renate Bruns, 7 Jackelien Goossink, 8 Henk Leliefeld, 9 Bertil Oolderink en 10 Clemens Grondman.
Middelste rij vlnr:
1 Astrid Wassink, 2 Hilde Muntel, 3 Monique Ruël, 4 Magda Groener, 5 Ursela Hulsmeijers, 6 Elly Muntel, 7 Dick Steinmeijer en 8 Huub Arends.
Onderste rij vlnr:
1 Robert Huusken, 2 Clemens Pikkemaat, 3 Gerard Oortman, 4 Rob Tijscholte, 5 Robert Huisken, 6 Martin Scholte Lubberink, 7 Ewald Busscher en 8 Karel Tijhuis.


Marie Veldhuis-Reerink 100 jaar…Trouwfoto Hein Veldhuis en Marie Reerink 1943

Maria Susanna (Marie) Veldhuis-Reerink bereikte op 7 november de respectabele leeftijd van 100 jaar. In het Inloopcafé van het woonzorgcentrum Fransiscus in Ootmarsum was het die middag een komen en gaan van familie en overige belangstellenden. Zowel de plaatselijke als de regionale pers was vertegenwoordigd. Tegen 15:00 uur kwam burgemeester Roel Cazemier om Marie te feliciteren met dit uitzonderlijke jubileum. Na koffie en gebak werd naast de ingang ‘haar’ bankje voorzien van een koperen plaatje met inscriptie. Rechts: trouwfoto Hein en Marie 1943
Marie is geboren op het plaatsje Reerink-kruk, daarvoor bekend als Horsthuis-snieder. Oorspronkelijk is dit het plaatsje Reerink-Bakhuis.
De vader van Marie is Jan Gradus (Jens) Reerink, geboren in 1879 op het erf Reerman Lattrop 50, nu Groener aan de Braakweg. Zijn zuster Maria Gezina Reerink (1881-Jan Gradus (Jens) Reerink (1879-1967) en Geertruida (Trui) Weernink Lattrop (1886-1966)1962) wordt daar erfdochter  en trouwt in 1902 met Hermannus Johannes Huiskes (1877-1919) van het erf Bos-Beernink in de Rammelbeekmaten in Lattrop. Zijn zuster Aleida Geertruida (1877-1947) trouwt in 1897 met Johannes Oortman (1880-1940) van het erf Freulenhuis op Singraven. (Oortman-Möller). Foto links: Jens Reerink en Trui Weernink.
De familie Reerink is ook eigenaar van het plaatsje Reerink Bakhuis dat later bekend zal worden als Reerink-Kruk. Jan Gradus wordt hier de nieuwe bewoner nadat de familie Bernard Horsthuis-Feem Hofste is vertrokken naar het erf Kukkert. Jens trouwt in 1909 met Geertruida (Trui) Weernink (1886-1966) geboren in Noord Deurningen.Annie Olde Lohuis-Reerink Ootmarsum (foto2014)
Marie zag en hoorde het allemaal rustig aan. Een enkele keer stak ze haar vinger op…: ‘Ie möt ’n burgemeester nog nen borrel doon!’, die overigens beleefd door hem werd geweigerd. Onder de aanwezigen ook haar petekind Hans Kienhuis die op deze dag ‘Abraham’ zag. Marie en Hans… gefeliciteerd!
Marie is de 3e 100-jarige op Franciscus waarvan er 2 in Lattrop geboren zijn. De andere, inmiddels 101-jarige, is Johanna Gezina (Annie) Olde Lohuis-Reerink, geboren op 2 april 1914 op het erf Koelhuis of Koelman in Lattrop. (foto rechts)
Bij het huwelijk van Hein en Marie in 1943 worden zij per brief gefeliciteerd door Hendrika Maria Veldhuis (1875-1946), een tante van Hein. Zij was kloosterzuster onder de naam Maria Germana in o.a. Brunssum en Mook.  Hieronder een deel van deze brief. De hele brief vindt u op de website Lattrop.info in de rubriek Documenten.


Foto’s Dinkel…

Riviertje De Dinkel bij brug Lattrop-Tilligteca. 1955

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide foto’s zijn gemaakt op de Dinkelbrug tussen Lattrop en Tilligte.

De linkerfoto is gemaakt in 1955 en uitgegeven als postbriefkaart en was o.a. te koop bij winkelier Derkman in Tilligte. De foto rechts is onlangs op exact dezelfde locatie gemaakt.
In de weg van vanaf de ‘Westerveldmöl’ tot aan de ‘Vearsprong’ in Lattrop waren in 1860,  4 bruggen. De Dinkel werd overspannen door de genoemde Dinkelbrug. Nog geen 100 meter richting Tilligte was de Veenbrug. Bij de Dode Dinkelarm bij Hofste lag de Oude Dinkelbrug en dan halfweg De Viersprong nog de Paskoelenbrug. (zie hieronder landkaart 1860)

Landkaart 1860


 Foto’s 1e kerk in Lattrop…

RK Waterstaatskerk in Lattrop (vooraanzicht)RC Kerk Lattrop (Waterstaatskerkje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlangs gevonden de linker foto van de in 1925 afgebroken Waterstaatskerk. Algemeen bekend is een gelijksoortige foto met pastoor Brandts. De rechter foto is al wat langer in ons archief en is gemaakt vanaf ’n zwatn pad’ tussen de pastorietuin en het 'mösche van Jens'.


Landbouwbank in Breklenkamp…

Voormalige Landbouwbank Breklenkamp (verplaatst in 1948)

 

Het gebouwtje op de foto rechts is de voormalige Landbouwbank in Breklenkamp en stond oorspronkelijk op de plaats waar nu nog de stenen Landbouwbank uit 1948 staat. Hoewel… deze is al lange tijd niet meer als zodanig in gebruik. In genoemd jaar is het houten gebouwtje verplaatst naar achter de Christelijk School en in gebruik genomen als materialenberging.

 

 


Schoolfoto Tilligte ca. 1914 meisjes…

Schoolfoto Tilligte ca. 1914 meisjes (met meester Veldman)

Bovenstaande foto is gemaakt bij de oude oude school in Tilligte.

De meester is Wilhelmus Antonius Veldman (1875-1922).
We hebben deze foto aan enkele heel oude mensen getoond. Nr. 4 is Feem Reerink *1904 Göttert, aldus Tonia Damhuis-Bodde en Riky Koehorst-Busscher in Denekamp en en Nr. 20 is haar zuster Marie Reerink *1903. Hanna trouwt naar de Hunebekker en Marie naar Busscher in Tilligte.  Nr. 7 is Hanna Borggreve, dat denken wijzelf, en zij is beter bekend als ool-Greunevelds Hanna. Zij is geboren op 14 januari 1902 en overleden op 29 januari 1980 als gevolg van een noodlottig ongeval in Tilligte. Zij trouwde in 1929 met Hendrik Velers (1896-1972) geboren op het erf Middelhuis of -hoes in Oud Ootmarsum.
Als de kinderen 8-12 jaar zijn dan ligt het geboortejaar van de meisjes tussen 1902 en 1906.

Herkent u nog iemand? Laat het ons dan weten.


De ‘Oaverloat’ bij Tilligte…

Oaverloat bij Tilligte (hoog water) 15-06-1935Oaverloat bij Tilligte

 

 

 

 

 

 

 

 

De ouderen onder ons hebben hiervan wel eens gehoord. Een lager gelegen gedeelte in de Denekamperstraat ter hoogte van het Wynia monument. Bij hoog water stroomde hier de Wiemselbeek over de straat. De foto linksboven, gepubliceerd in de Katholieke Illustratie, is gemaakt in 1935 en geeft de situatie weer bij hoog water. Een autobus met Belgisch kenteken met schoolkinderen passeert hier de Oaverloat door het water. In de verte komt nog iemand aan op de fiets. Foto rechtsboven dezelfde plek maar dan in het volle zonlicht. Op beide foto’s zien we links een vlonder op Bentheimer stenen waar de fietsers en voetgangers over konden lopen. Daarnaast een houten leuning op palen. Let ook op de bebossing op de foto rechts en de ANWB-paddenstoel rechts.
 


Oproep Nieuwsbrief december 2014…

Zij kon ons inmiddels vertellen dat dit Jans en Sienke Huiskes-Meinders in Losser zijn.

Hier plaatsten we een overzicht van de familie Huiskes op Reerman in Lattrop en hun nakomelingen. In dit artikel ook een foto van een ons, en ook Richard Roetenberg in Denekamp, onbekend echtpaar. Hij is overigens in Ootmarsum geboren. Toen we onlangs foto’s van de ‘Oaverloat’ maakten zijn we bij Truus Reerink-Blokhuis op het erf Göttert in Tilligte geweest. We waren er toch in de buurt. Zij kon ons inmiddels vertellen dat dit Jans en Sienke Huiskes-Meinders in Losser zijn.
Jans is een broer van haar grootmoeder Femia Blokhuis-Huiskes van het erf ’n Toetert in Rossum. Geziena Meinders is geboren nabij de Lemseloseschool en trouwt in 1890 met Jans Huiskes uit Lattrop. Jans overlijdt in 1941 in Losser en Sienke in 1940. We willen graag weten waar zijn in de gemeente Losser (wijk?) gewoond hebben.
We zijn nog steeds op zoek naar foto’s van broers en zusters van Jans. 1 Van Maria Johanna Harberink-Huiskes 1851-1933. 2 Van Johanna Büscher-Huiskes in Nordhorn 1855-1934. 3 Gegevens over Gradus Huiskes *1857. 4 Bernardus Huiskes *1862, hij emigreert naar de Verenigde Staten van Amerika. 5 Gerardus Bernardus Huiskes *1864. Hij vertrekt naar Harderwijk. 6 Hendrika Huiskes (1872-1942) trouwt in 1895 met Lambertus Masseling (1859-1948). Zij woonden in de Buurtschap Denekamp.


Onbekende boerderij in Tilligte…

Onbekend boerenerf te Tilligte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grafstenen NH begraafplaats Ootmarsum…

Onlangs heeft hier een 2e update plaats gevonden. Met andere woorden: we hebben enkele foto’s bijgeplaatst. 
Mist u een naam? Laat het ons dan weten!


Uw reactie…

# Mariet Goossink: Het boerderijtje van de foto rechts boven dat in Breklenkamp gemaakt is kan dit van de fam. Schiphorst zijn? Misschien weten Henk en Jan dit. Er staat mij iets van bij dat ik de foto ooit ergens heb gezien ik herinner mij de aalpomp. Maar ik weet het niet zeker.
# Erika Lohuis: Met plezier kijk ik altijd naar de nieuwsbrief. De foto van de boerderij in Breklenkamp is van de familie Molendijk aan de Hoofdstraat.
# Jan Peters: De kleurenfoto met de boerderij in vakwerk is de boerderij van de familie Molendijk. (Twickel erf) Hoofdstraat 18. Hier boeren nu Jan en Fredrique Molendijk.
De foto van boerderijtje met aalpomp is, na fotovergelijking, inderdaad van Westerhof in Breklenkamp.
De kleurenfoto is van de Twickelboerderij Molendijk.
# Leida Maatman-Gülink: Mooi dat de grafstenen van de families Maatman en Gulink op de site staan.
Er staat vermeld dat Ine Maatman in 2008 is overleden maar dit moet 2013 zijn, misschien kan dit nog veranderd worden. Jammer dat op de foto van haar steen de orchidee voor het jaartal staat.
De wijziging is aangebracht. Zie ook ‘Grafstenen…’ hiervoor.
# Ina Bekker Hardenberg: Is er bij jullie een familie Corbelet bekend? Jean Corbelet is overleden in Lattrop op 04-01-1824. Mij is bekend dat hij vier keer getrouwd is. Jean Corbelet was van oorsprong een Fransman. Woonde hij op het erve Fransman? wat hoorde bij huize Breklenkamp.
We hebben Ina hierover gemaild. Helaas hadden wij toen nog geen onderzoek gedaan naar de familie Corbelet. Inmiddels is dit wel gebeurd. Binnenkort wordt hierover een artikel gepubliceerd.
# Gerard Borggreve Nunspeet: Ik heb een vraag en een opmerking over ‘Klaas op oude Räkershuis’.
Ik vraag me af, hoe dit huis aan de naam oude Räkershuis komt; het moet dan toch ooit bij de eigenlijke Räkershuis hebben gehoord. Maar vlg. het kadaster van 1830 zijn er twee andere Räkerhuizen (nr 287 en 286) beide van Lucas Borggreve. Ben benieuwd of je hier meer van weet.
Wat betreft Zuzanna Rekers, de echtgenoot van Bernardus Klaas, vraag ik me af of zij inderdaad in Lattrop (Koelhuis) is geboren. Ik heb het idee, dat zij geboren is in Tilligte als dochter van Jan Reekers en Christina Borggreve. Bij haar doop is niet aangegeven waar de ouders vandaan kwamen, maar bij de doop van hun kinderen Gerardus in 1758 en Getrudis in 1763 is duidelijk vermeld dat de ouders uit Tilligte komen.
Antwoord aan Gerard: Vermoedelijk is het oude Räkershuis een lijftucht geweest van Reker. Het erf De Reker of Räkershuis in de Voddehoek is genoemd naar de toenmalige bewoners Rekers, daarna Roepe en Borggreve. Er was ook nog een ‘de Reeker’ bij Aarnink. Zie ook bijlage Hoofdgeldregister 1723.
Zuzanna Rekers is NIET in Lattrop geboren. Zij is geboren op het hiervoor genoemde erf De Reker in de Voddehoek. In de stamboom is één en ander gewijzigd en aangevuld.


Noabers bruiloft Gerard Ruël (Keujer) en Marie Peters (Heuver) Lattrop 22-05-1957

                                                                     

Noabers bruiloft Gerard Ruël (Keujer) en Marie Peters (Heuver) Lattrop 22-05-1957

Dit weten we niet zeker. Wie kan dit bevestigen?

1 Marie Roelink-Beijerink *Kupersboer Tilligte, ev nr 2. 2 Jan Roelink (Vootsmid) ev nr 1.
3 Johanna Maatman-Smoes *Hardingen (Klein Dasseler) x nr 10. 4 Hennie Lübberman-Larink (*Veldhausen) ev nr 6
5 Marietje Haamberg (Bulthuis). 6 Egbert Lübberman *Uelsen (Dasseler) ev nr 4, zv nr 7 en 8
7 Fenna Lübberman-Kuijers (Dasseler) ev nr 8. 8 Hindrik Jan Lübberman (Dasseler) ev nr 7
9 Frits Lübberman (Dasseler) zv nr7 en 8. 10 Jan Maatman (Klein Dasseler) ev nr 3
11 Jan Lübbermann 12 Annie Haamberg-van Langen (Bulthuis) bruid ev nr 13
13 Herman Haamberg (Bulthuis) bruidegom ev nr 12.
14 Johannes Bernardus Haamberg (Bulthuis, vader van 5 en 13)


Kerst en Nieuwjaar…

Deze eeuwenoude eikenboom staat nog steeds in de weide tegenover het erf Lutke Veldman in Breklenkamp. Bij deze boom stond vroeger het lijftuchthuis oude Grote Veldman, later het Eierhuis genaamd. Laatste bewoners: Johannes of Jens Ruël (1867-1943), ook wel EierJens genaamd, en zijn vrouw Wilhelmina Euphemia (Mina) Wassink (1862-1935). Dit huwelijk bleef kinderloos. Meer over Jens en Mina vindt u op de website Lattrop.info/dorpsgeschiedenis/Reünie op het Kosthuis.


Tot slot…

Onlangs is het boek ‘Geschiedenis van de boerderijen in Tilligte en hun bewoners’ verschenen. Tijdens een bijeenkomst in Terra Nova werd het 1e boek uitgereikt aan de oudste inwoonster van Tilligte, Truus Brunninkhuis-Groente.
Bestellingen via mailadres boerderijentilligte@hotmail.com onder vermelding van adres, telefoonnummer, aantal exemplaren en betaalwijze, of telefonisch bij Paul Schutte 0541-221586 (na 18:00 uur).