Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 3 nr 4 april 2016

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.
Op deze site vindt u de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt U geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl.


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: nieuwsbrief maart 2016
# In de rubriek In gesprek met…: Zwenne Bosink-Markert…


De Weerd in Breklenkamp…
In het Schattingsregister van 1475 wordt het erf vermeld onder de naam Alberting. In het verpondingsregister 1601-1602 onder de naam Alberdinck, groot 14 mudde, 5 dagwerk hooiland, ligt woest (verlaten). Vuurstedenregister 1675: Cotter Werner Aelbring. Hoofdgeldregister 1723: Alberink betaalt f 2.-.
Voor ca. 1849 woont op dit pachterf van het Huis Breklenkamp de familie Weners of Weenders. Het erf staat dan bekend onder de naam Weenders(boer).

Bewoners erf ‘de Weerd’ Breklenkamp vanaf ca. 1849…

Berend de Weerd, geb. Itterbeck 1776, † Nutter omstr. 1850, tr. 1808 Jenneken Bekking, geb. Itterbeck omstr. 1779, † Nutter omstr. 1858.
Uit dit huwelijk:
Evert de Weerd, geb. Nutter omstr. 1810, Landbouwer, † Breklenkamp 12 (de Weerd) 6 aug. 1890, zn. van Berend en Jenneken Bekking, tr. Denekamp 31 mei 1849 Andiena Biester, geb. Halle (Ulzen) omstr. 1823, Landbouwster, † Breklenkamp 12 (de Weerd) 11 april 1874, dr. van Geerd en Lena Lippert.
Uit dit huwelijk:
        1. Johanna de Weerd, geb. Nutter omstr. 1851, † ald. 4 maart 1857.
        2. Aleida de Weerd, zie hierna.
        3. Berend Jan de Weerd, geb. omstr. 1855, † ald. 3 febr. 1859.
        4. Johanna de Weerd, geb. omstr. 1858, tr. Denekamp 25 juni 1889 Hendrik Jan   Timmerman, geb.                             Nieuwleusen omstr. 1843, Landbouwer.
        5. Gezina de Weerd, geb. omstr. 1864, † Denekamp 5 april 1953, tr. Denekamp 1   mei 1895 Hendrik Pil,                       geb. Denekamp omstr. 1856, Landbouwer.
        6. Berend Jan de Weerd, geb. omstr. 1867, † Nutter 12 mei 1897.

Aleida de Weerd, geb. Nutter 27 dec. 1851, † Breklenkamp 12 (de Weerd) 11 jan. 1921, dr. van Evert en Andiena Biester, tr. Denekamp 10 sept. 1874 Hendrik Karnemaat, geb. Bimolten (Pruissen) omstr. 1843, Landbouwer op de Weerd 1874-, † Breklenkamp 12 (de Weerd) 14 jan. 1912, zn. van Berend Blokkers (noemt zich Karnemaat) en Aele Kattert.
Uit dit huwelijk:
1. Andina Karnemaat, geb. Breklenkamp 12                 (de Weerd) omstr. 1878, † ald. 18 juli 1893.
2. Aleida Karnemaat, zie hierna.
3. Evert Karnemaat, geb. omstr. 1884, † ald.                23 april 1895.

Aleida Karnemaat, geb. Breklenkamp 12 (de Weerd) 26 maart 1880, † Breklenkamp (de Weerd) 25 febr. 1962, dr. van Hendrik en Aleida de Weerd, tr. Denekamp 25 mei 1906 Harm Bosink, geb. Nordhorn-Bakelde 16 dec. 1877, ged. Nordhorn 6 jan. 1878, Landbouwer op de Weerd 1906-, † Breklenkamp (de Weerd) ovl in Losser 4 april 1940, zn. van Geerd en Harmtin Groven.
Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Bosink, zie hierna.
2. Aleida Bosink, geb 1910, tr. Hendrik                         Glupker, geb. Hohenkörben.
3. Hermina Bosink, geb. 1912, tr. Jan Albert Johannink, geb. Grasdorf.
4. Geertken Bosink, geb. 6 dec. 1914, † ald. 26 nov. 1992, begr. Ootmarsum (NH).
5. Dina Bosink, geb. 1917, tr. Johan Holterman, geb. Denekamp.
6. Geert Jan Bosink, geb. 1920, Landbouwer op de Weerd, † Breklenkamp (de Weerd) 14 juli 1946.

Hendrik Bosink, geb. Breklenkamp (de Weerd) 20 maart 1907, † ald. 3 febr. 1977, zn. van Harm en Aleida Karnemaat, tr. Denekamp (kerkelijk Ootmarsum (Hervormde kerk) in 1938 Zwenna Markert, geb. Hilten (tussen Neuenhaus en Uelsen) 18 sept. 1911, Dienstbode bij Sandscholte op Riekerman in Breklenkamp 1932-1935, † Breklenkamp (de Weerd) 31 juli 2001, dr. van Hendrik en Zwenne Scholte Dieling.


Hulsmeijer op erf Roepe in Breklenkamp…

In 1821 trouwt hier Gerhard Heinrich Hülsmeijer geb 1789 in Emsbüren-Mehringen (Hanover) met de erfdochter Johanna Roepe. De stamboom van deze familie Hülsmeyer in Emsbüren gaat nog terug tot 1590 en misschien nog wel verder. Zie nieuwsbrief februari 2016 bladzijde 13. Johanna Roepe is een dochter van Hermannus of Harmen Roepe (~1763-1850) en Joanna Velthuis uit Manderen (Mander).

Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren: (~ is gedoopt)
1 Joanna Roepe ~31-08-1788; zij trouwt in 1810 met Joannes Lutke Veldman en trekt bij hem in op het gelijknamige erf.
2 Johanna Roepe ~1790, erfdochter zie hierna.
3 Joannes Roepe ~28-02-1802. Hij overlijdt op 21-01-1813 in het huis van tante Joanna op het Lutke Veldman Breklenkamp 24.
Maria Hulsmeijer (Roepe) Breklenkamp 1859-1939Johanna Roepe *24-11-1790 trouwt in 1821 met Gerhard Heinrich Hülsmeijer *1789 in Emsbüren-Mehringen. Uit dit huwelijk worden op het erf Roepe 6 kinderen geboren:
1 Hermannus Joannes Hulsmeijer *1822 en †1894 op Roepe ongehuwd.
2 Janna Hulsmeijer 1824-1892, zij trouwt in 1845 met Hermannus Johannes Weenders op het erf Weenders Herm-Jan nu Breenk-Keujer.
3 Gerardus Hulsmeijer *1826, hij wordt erfopvolger op Roepe, hierover in deel I hierna meer.
4 Johanna Maria Hulsmeijer 1828-1832.
5 Johannes Hendrikus Hulsmeijers *1830. Zijn naam wordt in het doopboek zonder –s- geschreven maar in de doopakte wordt zijn vader met –s- vermeld. Deze familie wordt vanaf nu met –s- geschreven in tegenstelling tot de familie Hulsmeijer op Roepe. Hij trouwt in 1856 met Johanna Busscher op het Koetschersplaatsje bij de                 Daallegtkamp, in de 'Koetschersmös', in pacht van Lutke Veldman. In 1897 verhuist de familie  naar de huidige plaats aan de Schabosweg 6. In een volgend artikel deel II hierover meer.
6 Johannes Bernardus Hulsmeijer *1834. Zij trouwt in 1868 met Geertruida Enkt uit Tilligte en gaan wonen in Oud Ootmarsum.

Gerhard Heinrich overlijdt in 1835 oud 46 jaar waarop Johanna Roepe in 1838 hertrouwt met Dominikus Büscher (1800-1852) uit Noordhoorn-Bimolten.

Deel I Hulsmeijer op Roepe…Gerard Hulsmeijer, Gerard en Hanna Hulsmeijer-Groeneveld (Roepe) Breklenkamp
Gerardus Hulsmeijer (1826-1906) trouwt in 1849 met Gezina (roepnaam Geze) van der Kamp De Hoogste bij Arkel (Pruissen). Uit dit huwelijk worden 2 kinderen geboren:
1 Gerrit Jan *1849, hij wordt erfopvolger. 2 Maria 1858-1939 ongehuwd. Foto boven.
Gerrit Jan Hulsmeijer (1849-1919) trouwt in 1890 met Johanna Borggreve (1864-1940) van het erf oude Groeneveld, nu Kuiphuis in Tilligte. Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren:
1 Johanna Gesina *1891, zij trouwt in 1916 met Hendrikus Edelkamp van het erf Schabos in Breklenkamp. 2 Levenloos geboren jongen †1894. 3 Levenloos geboren meisje †1897. 4 Levenloos geboren meisje †1898. 5 Gerardus Bernardus *1898, hij wordt erfopvolger. 6 Bernardus Johannes 1902-1966, hij overlijdt ongehuwd in Apeldoorn. 7 Gerhardus Johannes (1905-1975), hij trouwt in 1937 met Hedwig Litwin (1914-1991) * Wanne Eickel (Dld) en Hannes bouwt een nieuwe boerderij niet ver van de Daallegtkamp.

Greads Hulsmeijer (1898-1976) trouwt in 1935 met Johanna Geertruida (Hanna) Groeneveld, geb in 1900 op het erf Lutke Veldman.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1 Gerardus Bernardus 1936-1937 oud 5 maanden.
2 Levenloos geboren meisje in 1938.
3 Johanna Maria Theresia (Annie) geb in 1939 ovl in 1945. (zie foto onder)
4 Gerardus (Greads) Hulsmeijer geb in 1941. Hij overlijdt ongehuwd in 2009 op de leeftijd van 68 jaar.

Gerhard Heinrich Hülsmeijer 1789-1835Johanna Maria Theresia Hulsmeijer Breklenkamp 1939-1945
X 1821 Johanna Roepe 1790-1874

   Gerardus Hulsmeijer 1826-1906
  X 1849 Gezina van der Kamp 1825-1909

      Gerrit Jan Hulsmeijer 1849-1919
     X 1890 Johanna Borggreve 1864-1940

         Gerardus Bernardus Hulsmeijer 1898-1976
        X 1935 Johanna Geertruida Groeneveld 1900-1993

            Gerardus Hulsmeijer 1941-2009


Namenlijst Klassenfoto 1982 (6)

Bovenste rij vlnr:
Walter Niehoff – Joost Oortman – Paul Groeneveld – Patrick Roelink – Martin Groeneveld – Jolanda Peters – Kitty Leurink – Diane Peters en Ine Arens.
Onderste rij vlnr:
Marcel Fox – Erik Huusken – René Meijners – Arnold Tijhuis – Sandra Niehof – José Hulsmeijers – Elise Broekhuis en Stephan Damhuis.


Foto Gerrit Kuipers (Schoolboer) in Lattrop

Van de volgende nummers (denken we) zijn de namen bekend:
2 Frans Hulsmeijers (Brookdekker) 6 Ben Scholte Lubberink 8 Bennie Arens (Bergsmid) 9 Harrie Arends Tilligte (smid) 10 Gerard Wigger (Wiggerskuper) 14 Tonnie Groeneveld Tilligte 16 Jan Wigger (Wiggerschilder) 17 Gerard Groeneveld (BennaadszienHannes) 18 Marinus Scholte Lubberink 19 Gerard Meijners (Waterkuper).

Wie heeft nog informatie over deze foto? De ontbrekende namen svp aan ons doorgeven.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande foto’s komen uit het archief van Gerard Wigger, fotograaf in Lattrop in de jaren 1920-1950.
Wie herkent deze man en vrouw?


 

 

 

Deze foto komt eveneens uit zijn archief.

Herkent u deze vrouw?

Mail ons dan.

 

 

 

 


Eier Gaddern Lattrop Jaar 1928

Deze foto is waarschijnlijk ook gemaakt door Gerard Wigger, maar niet bij de boerderij van Wiggers-kuper.
1. Hendrik Teders (oude Wigger) *1915
2. Frans Blokhuis (Snieders-Frans) 1916
3. Johan Hofste 1915
4. Antoon Scholte Lubberink (Veldhuis/Velte-Toon) 1910???
5. Harrie Rikkink (Meesters-Harrie) 1913
6. Jan Rikkink (Meesters-Jantje) 1914
7. Jan Scholte Lubberink (Veldhuis/Velte-Jan) 1913
8. Antoon Snoeijink (Sneuijman) 1914
9. Johan Rikkink (Bos-Jaan) 1912???
10. Gerard Wigger (Wiggers-kuper) *1925???
11. Johan Wigger (Wiggers-kuper) *1923???
12. Bernard Rikkink (Bos-Jaan/Bossel-Bartje) 1916
13. Hendrik Timmerhuis (Zegelvoort) 1918
14. Hendrik Scholte Lubberink (Veldhoes) 1917
15. Gerard Teders (oude Wigger) 1916-
16. NN
17. Hennie Oortman (Möller) 1918
18. Bernard Timmerhuis (Zegelvoort) 1917
19. Bernard Blokhuis (Snieders-Bennad) 1917
20. Frans Niehof (Kooboer) 1918

Nummer 4 is geboren in 1910 en nr 9 in 1912. De jongens zijn dan 18 en 16 jaar. De broers nrs 9 en 10 zijn geboren in 1925 en 1923, zij zijn dan 3 en 5 jaar. Het is niet waarschijnlijk dat deze namen juist zijn. Wie herkent deze 4 jongens en nr 16?


Auf einem Bauernhof bei Kloster Frenswegen

Erzählt von Frau M. Rickhoff-Borggreve aus Frenswegen
und aufgezeichnet von H.J. Asma

lch bin am 18. April 1905 geboren in der Ortschaft Hesepe bei Nordhorn auf einem kleinen Bauernhof in der Nähe des heutigen Tiergartens. Weil diese Landwirtschaft klein war arbeitete mein Vater auch noch anderswo. Vom Jahre 1911 bis 1919 habe ich in Nordhorn die Volksschule besucht; danach bin ich einige Jahre bei meinen Eltern auf dem Bauernhof geblieben.
Als das Geld in Deutschland nach dem ersten Weltkrieg ”kaputt” war (die Mark war damals so gut wie wertlos) bin ich als Hausgehilfin nach Reutum (Holland) gegangen bei der Schankwirtschaft Luttikhuis wo ich 150 Mark pro Jahr verdiente. Damals arbeiteten viele junge Mädchen und junge Manner als Hausgehilfin oder als Bauernknecht in den Niederlanden. Meine Schwester war damals Hausgehilfin bei einem Wirt in Vasse in der Nähe der Kirche.
lm Jahre 1924 bin ich als Hausgehilfin nach Tilligte gegangen bei Verwandten von uns. Die Bäuerin war in gesegneten Umstanden: das dritte Baby würde in kurzem kommen und man brauchte Hilfe. ln Tilligte war ich auch auf dem Acker tätig: jäten, heuen, helfen bei der Roggen- und Kartoffelernte. Einmal habe ich drei Wochen Karloffeln geerntet: der Bauer pflügte und ich sammelte die Kartoffeln; nicht nur bei uns sondern auch bei den Nachbarn Ribbert und Rekers muszte ich helfen. Die ganze Ortschaft half einander ohne zu zahlen, das war Nachbarschafts-hilfe. Am Samstag wurde nicht auf dem Acker gearbeitet, dann muszte im und um den Bauernhoi gearbeitet werden.
Sowohl in Reutum wie auch in Tilligte muszte ich tüchtig arbeiten: es gab kleine Kinder die versorgt werden muszten und auszerdem die Arbeit auf dem Bauernhof. Aber das kannte ich schon: bei uns war es genau so. Jeden Morgen stand ich gewöhnlich um sechs Uhr auf und abends ging ich Früh zu Bett. Zuerst wurde aber zusammen den Rosenkranz gebetet, auf den Knien vor einem Stuhl.
Eigentlich war ich nicht gerne in Holland, ich hatte oft Heimweh und wenn ich hörte dasz jemand Deutsch sprach muszte ich fast weinen. Als ich in Tilligte war, war da auch ein deutscher Pfarrer, er kam aus Mettingen. Bei ihm konnte ich in der Muttersprache beichten. Gewöhnlich hatte ich jeden zweiten Sonntag frei und ging dann über den Ootmarsumerweg und über einen Grenzübergang für Radfährer und Fuszgänger nach meinem Elternhaus.
Als ich dreiundzwanzig Jahre alt war bin ich bei einem Brückenwarter am Kanal Almelo-Nordhorn Haushälterin geworden weil seine Frau gestorben war.
Het volledige artikel kunt u lezen op de website heemkunde-lattrop-breklenkamp in de rubriek ‘in gesprek met…’.
Wie is bekend met de namen van haar ouders, zie foto aan het begin van dit artikel.


Op zaterdag 12 maart was de opening en op 13 maart open huis van  Bed & Breakfast ‘De Oale School’ in Lattrop. De belangstelling op beide dagen was groot.

 

 


Eier gaddern in Lattrop 1932 (foto GE Wigger)

1 Gerard Wigger (groot Kuper) 2 Hennie Oortman (Möller) 3 Nn 4 Herman Niehof (Kooboer) 5 Nn 6 Nn 7 Johan Wigger (Groot kuper) 8 Herman Horsthuis (Hösboer) 9 Willem Oortman (Möller)  10 Hendrik Leliefeld (Hoamberg) 11 Frans Wigger (van Greads) 12 Hennie Reerink (de Kruk)  13 Herman Meijners (Rammelboer)? 14 Nn 15 Johan Meijners (Rammelboer) 16 Bernard Hofste 17 Johan Blokhuis (Veldsnieder) 18 Jan Keuters 19 Bennie Wigger (van Greads) 20 Gerard Wigger (Wiggerskuper) 21 Toon Snoeijink (van Bernard) 22 Toon Keuters 23 Johan Wigger (Wiggerskuper) 24 Gerard Snoeijink (van Bernard) 25 Herman Reerink (de Kruk)

De ontbrekende namen svp aan ons doorgeven.


Huisken op oude Bossink in Lattrop…
Zie nieuwsbrief maart 2016: Adri Huisken Deventer.
Redactie: het betreft hier de familie Huisken op ool Bossink in Lattrop. Een volgende keer meer over deze familie.

Van Jan of Joannes Huisken waren de nakomelingen tot op heden nog niet bekend. Hij is de overgrootvader van Adri. Een kort overzicht van zijn nakomelingen:

Jan of Joannes Huisken, geb. Lattrop 42 (Olde Bossink) 7 okt. 1863, ged. Lattrop (RK), Bakker, † De Lutte 24 jan. 1901, zn. van Gerrit Jan en Susanna Meinders, tr. Losser 6 juni 1894 Jacoba Janssen, geb. De Lutte 28 jan. 1869, † ald. 4 febr. 1927.
Uit dit huwelijk:
   1. Gerhardus Antonius Leonardus Huisken, geb. De Lutte 19 april 1895, †   Hengelo(O) 23 mei 1982, begr.                Hengelo(O) katholiek kerkhof ad Deurningerstraat, tr. omstr. 1921 Gesina Mersman, geb. Hengelo(O)?, †                    Hengelo(O).
   2. Johannes Josephus Huisken, geb. De Lutte 30 maart 1897, Bakkersleerling in Tubbergen 1911-1915,                      Bakker in Almelo 1915-1917, Bakker in De Lutte 1917-, † De Lutte?, tr. Losser 24 nov. 1925 Gezina Maria                  Reimer, geb. Losser omstr. 1900.
   3. Marinus Wilhelmus Huisken, geb. De Lutte 26 jan. 1899.
       Van hem zijn geen verdere gegevens bekend.

1 Nakomelingen Huisken-Mersman/Koll:
1. Johannus Hendrikus Huisken, geb. Hengelo(O) 28 nov. 1923, Technicus, † Gronau? 17 sept. 2001, tr. Wilhelmine Augustine Georgine Dijkland, geb. Gronau 6 mei 1928, † Gronau? 16 okt. 2011.
     Uit dit huwelijk:
              1. Linda Heleen Huisken.
              2. Georg Huisken, geb. 15 mei 1955, tr. Katrien Kooy, geb. 7 mei 1956.
              3. Alma Ine Huisken, geb. 27 sept. 1955.
              4. Ester beate Huisken, geb. 8 juli 1969.
 
2. Dina Lena Huisken, geb. Hengelo(O) 18 sept. 1925, † 13 okt. 2006, tr. Gerrit Lasthuis.
     Uit dit huwelijk:
              1. Gert Lasthuis.
              2. Hans Lasthuis.

3. Hendrikus Jacobus Huisken, geb. Hengelo(O) 6 jan. 1928, † ald. 31 mei 1989, tr. Hengelo(O) 1955 Ronkje Buist, geb. Hengelo(O).
Uit zijn relatie met Constance E Koll, geb. 4 sept. 1930, † Hengelo(O) 14 maart 1986, begr. Hengelo(O) katholiek kerkhof ad Deurningerstraat:
     Uit dit huwelijk:
              1. Gert Huisken, geb. Hengelo(O) 15 dec. 1957, tr. Wilma Eisink.
              2. Adri Hendri Huisken, geb. Hengelo(O) 9 okt. 1960, tr. 1983  Ineke Braker.
4. Richard Gerard Huisken, geb. 17 juli 1969.

2 Nakomelingen Huisken-Reimer:
            Geertruida Christina Huisken, geb. De Lutte? nov. 1928, † Oldenzaal 15 mei 1929.
            Uit dit huwelijk:
                  1 Geertruida Christina Huisken, geb. De Lutte? nov. 1928, † Oldenzaal 15 mei 1929.


Op zoek naar…

…een foto en bidprentje van Jan Berend Roelink (1862-1949) en Maria Warmes (1870-1940).
Jan Berend Roelink, geb. Lattrop 88 (Voot-Smid) 18 sept. 1862, † Groot Agelo (Kleiboer) 14 mei 1949, tr. Denekamp 7 juni 1901 Maria Warmes, geb. Breklenkamp 1 (Warmes) 12 jan. 1870, † Groot Agelo (Kleiboer) 7 okt. 1940.


Uw reactie…
# Ne kleane verbettering: op bl. 12 (red.: Nieuwsbrief maart 2016, jaargang 3, nummer 3) schrif Angelique Boerland-Monninkhof oet t mooie Dreantsche pleatske Wachtum, dat Gerardus Scheper op t earve Scheper is jounk wördn. Dat kötterspleatske het “Oold Broenink”.
Völ succes en tot n aander moal.
Hennie Engelbertink op Engberman in Rossum.

# In uw nieuwsbrief van januari kwam ik het verhaal tegen getiteld “Corbelet… een Franse naam in Lattrop…”. Een mooi stuk waarin ik ook enkele nieuwe details kon vinden gerelateerd aan mijn eigen stamboomonderzoek. Dank hiervoor. Enkele correcties/aanvulling:
Bij 4e huwelijk van Jan Corbelet staat dat de bruid geboren is op 13 april 1809. Dat is echter de trouwdatum. Zoon Jan Corbelet (getrouwt met Maria Gesina Voors) vertrekt vanuit Hesepertwist niet naar Sibculo, maar naar Avereest. Hij overlijdt aldaar op 4 januari 1843. Zijn vrouw Maria overlijdt in 1878 in Sibculo (waarschijnlijk in het huis van haar dochter) maar was toen nog wel woonachtig te Avereest. De meeste kinderen krijgt zoon Jan in Hesepertwist, een dochter wordt in Geesteren geboren en gedoopt en mijn voorvader Harm Hendrik wordt in Avereest geboren.
Alle Korblets (waaronder mijn moeder) stammen af van deze zoon. Zoon Fredericus heeft alleen dochters die kinderen krijgen en de naam niet voortzetten.
In Vrijwillige Zaken 1809 van het Landgericht Ootmarsum heb ik nog een momberstelling gevonden toen Jan Corblet wilde hertrouwen na het overlijden van Gesina Busschers. Mombers voor de zoon Jan Corblet worden Hendrik Stokke en Egbert Velthuis. Ook wordt een inventaris opgemaakt. Meubilaire goederen zijn een koebeest van 25 gulden en beddelinnen, huismeubelen samen 20 gulden. Zijnde hiertegen de schulden tesamen 50 guldens.
Hartelijke groet, Evert Nieuwlaar


Website heemkunde-lattrop-breklenkamp/kerkgeschiedenis…
De bewerking van het Doopboek Lattrop 1819-1920 is voltooid. Alle teksten zijn bewerkt en gecontroleerd. Nu nog het plaatsen in deze rubriek.
Dit zal enige tijd in beslag nemen. Dus regelmatig bovengenoemde rubriek aanklikken of raadpleeg de rubriek ‘Nieuws/Mededelingen’.


Inmiddels zijn we gestart met het volgende project: het trouwboek Lattrop over dezelfde periode. Nadere mededeling hierover in de volgende nieuwsbrief.