Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Foto's fam Reerink op Morsinkhuisken Lattrop

Landkaart 1851 Morsman en omgevingHet Morsinkhuisken heeft gelegen ca. 100 meter noordelijk van het erf Morsman, thans Mösm geheten. Zie kaart 1851. In de periode 1853-1870 worden in bovengenoemd ‘huisken’ onderstaande kinderen geboren. Van Gerardus Reerink en Janna Busscher zullen er geen foto’s zijn. Van nr. 5 Gezina en Gerard Weierink beschikken we wel over een foto, zie onder. Van de overige kinderen zijn we op zoek naar een foto. 

Gerardus Reerink, geb. Lattrop 2 (Olde Morsink of Morsinkhuisken) 1 juli 1825, † Lattrop 2 (Morsinkhuisken) 6 aug. 1891, zn. van Everardus Reerink en Berendina Nijhof, tr. Denekamp 7 sept. 1852 Janna Busscher, geb. Noord Deurningen 22 (oude Westerhof) 6 mei 1825, † Lattrop 2 (Morsinkhuisken) 13 jan. 1886, dr. van Berend Busscher en Zuzanna Prior.

Uit dit huwelijk: (allen geboren Lattrop 2 Morsinkhuisken)

1. Berendina Reerink, geb. 24 sept. 1853, † Tilligte (Wermelink) 30 sept. 1932.

2. Susanna Reerink, geb. 24 juli 1856, † Tilligte (Wermelink?) 12 febr. 1938.

3. Maria Reerink, geb. 25 dec. 1859, † Denekamp 4 dec. 1933, tr. 1e Denekamp 5 sept. 1888 Johannes Leusink, geb. Denekamp, † Denekamp vóór 1894; tr. 2e Denekamp 26 sept. 1894 Albertus Meenderink, geb. Oud-Ootmarsum omstr. 1865, † Oud-Ootmarsum 18 maart 1900.

4. Euphemia Reerink, geb. 10 febr. 1863, † Tubbergen 1900, tr. Denekamp 23 juli 1890 Bernardus Bruggink, geb. Tilligte (Brugman?) omstr. 1859, † Tubbergen 2 febr. 1937, zn. van Gerardus en Maria Klaas; hij hertr. Tubbergen 30 mei 1900 Geertruida Hemmer. (van Euphemia †1900 is ws geen foto, misschien wel van Bernardus en Geertruida Hemmer?).

5. Gezina Reerink, geb. 10 okt. 1866, 16 okt. 1866, † Oud Ootmarsum 24 sept. 1934, tr. Ootmarsum 31 juli 1895 Gerard Weierink, (foto’s rechts) geb. Ootmarsum omstr. 1861, † Oud Ootmarsum 30 jan. 1930, zn. van Johannes en Berendina Reinerink en wedr. van Maria Manten.

6. Johanna Reerink, geb. 30 juli 1870, † Denekamp 16 nov. 1946, tr. 1e Denekamp 17 nov. 1897 Bernardus Rikkink, geb. Noord Deurningen (?) omstr. 1867, † Denekamp 20 febr. 1904, zn. van Johannes en Maria Heuver; tr. 2e Denekamp 14 febr. 1905 Albertus Keupink, geb. Tubbergen omstr. 1868 † omstr. 1907; tr. 3e Denekamp 4 sept. 1908 Bernard Antonius Eidhof, geb. Denekamp omstr. 1878, † Denekamp 23 okt. 1937. (van Bernardus Rikkink en Albertus Keupink zijn ws geen foto’s).

Wie heeft voor ons de ontbrekende foto’s van: 1. Berendina 1853-1932, 2. Susanna 1856-1938, 3. Maria 1859-1933, 4. Bernardus Bruggink 1859-1937, Geertruida Hemmer, 6. Johanna 1870-1946, Bernardus Antonius Eidhof 1878-1937.

Uw reactie naar mailadres: b.busscher@kpnplanet.nl

Een foto van Maria Reerink, zie nr 3 hierboven, hebben we inmiddels gevonden in het foto archief van de heemkunde in Denekamp. Een bidprentje van Albertus Meenderink ontvingen we van de heemkunde in Ootmarsum.

Reerink Maria Lattrop 1859 Oud Ootmarsum 1933 wv J Leussink en A Meenderink

 

Bidprentje Meenderink Albertus 1864-1900 ev M Reerink