Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 2 nr 3 maart 2015

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.

Op deze site vindt u de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Deze blijft gehandhaafd.
Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt U geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl


Nieuws/mededelingen:

Op de website zijn de volgende artikelen toegevoegd:
# In de rubriek Nieuwsbrieven ‘Nieuwsbrief jaargang 2 nr. 2 februari 2015’.
# In de rubriek ‘Erven’ het artikel ‘Huisken in Breklenkamp’.
# In de rubriek ‘Genealogie’ het artikel ‘familie Huisken in Breklenkamp’.


Johan Laarhuis †

Foto van Broekhuis Lutke Oagel (onbekende vrouw)Op 29 maart 2014 bracht ik onaangekondigd een bezoek aan Johan. Na te hebben uitgelegd wie ik was en wat ik kwam doen toonde ik hem de foto van een vrouw uit het familie archief van Rudie Broekhuis in Klein Agelo. Zie foto rechts.
Zijn grootmoeder, Zuzanna Broekhuis, is geboren op dit erf en in 1894 in Lattrop overleden. Ik hoopte dat hij de vrouw zou herkennen als zijn oma. Dit was helaas niet het geval.
Bereidwillig troonde hij me mee naar het oude voorste gedeelte van de boerderij waar buiten deze foto van hem gemaakt is.

Johan Laarhuis op Ahuis ND 29-03-2014 (96jaar)Johannes Bernardus Hendrikus (Johan) Laarhuis is geboren op 15-07-1917 in Noord Deurningen (Ahuis). Hij is overleden op 07-12-2014 op zijn geboortehuis Penninksbrugweg 16-18, 97 jaar oud. Johan is erfopvolger en samen met Annie ten Barge zetten ze de boerderij voort.

Laarhuis… van oorsprong geen Noord Deurninger naam. Zijn vader Joannes Bernardus komt van het erf Laarhuis of -zoals het heel vroeger geschreven staat- Laerhuijs in Lattrop en is daar  geboren op 07-05-1890, zoon van Hermannus Johannes Laarhuis en Zuzanna (San) Broekhuis uit Lutke Aagel. (Zij is de grootmoeder van Johan en op haar geboortehuis vonden we de foto van een onbekende vrouw, zie vorige nieuwsbrief)

Johannes Bernardus is overleden op 25-02-1964 in Noord Deurningen (Ahuis), 73 jaar oud. Hij kwam al op jonge leeftijd op het erve Ahuis in Noord Deurningen. De daar wonende Gerrit Jan Ahuis was van oudsher verwant (neef) aan de familie Laarhuis in Lattrop. JB Laarhuis erft in 1912 het erve Ahuis van voornoemde Gerrit Jan.Joannes Bernardus Laarhuis en Johanna Zwiep op Ahuis ND

Joannes Bernardus trouwt, 21 jaar oud, op 31-05-1911 in Denekamp met Johanna Gerharda Zwiep ca. 24 jaar oud. (foto rechts). Het kerkelijk huwelijk vindt plaats op 08-06-1911 in Denekamp (RK Kerk H Nicolaas). Johanna is geboren in 1886 in Noord Deurningen (Zwiep), dochter van Johannes Zwiep en Maria Bloemen. Johanna is overleden in 1968 in Noord Deurningen (Ahuis). Het Laarhuis in Lattrop heeft gelegen naast het Kosthuis en brandde ca. 1905 tot de grond toe af en werd hier niet herbouwd.


Uitstapje naar Duitsland…

Uitstapje naar Duitsland

Bovenstaande foto dateert waarschijnlijk uit de jaren ’60. Gezien de tekst op het bord rechtsboven bevindt het gezelschap op de aanlegsteiger van een rondvaart-boot. Wie heeft hier meer informatie over?

Vlnr: Gerard Roepe (Mösm), Truike Wiefferink-Hofsté (Vreaboer), Hannes Huisken (ool Bossink), Hannes Wiefferink (Vreaboer), onbekend, Hendrik Niehoff (Snieder Berend), misschien Jan Busscher (Beerninkbaks), Johan Rerink (Bossem), zijn broer Bernard Rerink en onbekend.


Hermanus Haamberg…† 1864Bidprentje Haamberg Hermanus Noord-Deurningen 1780-1864

Hij is de overgrootvader van o.a. Gerardus Albertus (Bets) Haamberg die in 1919 trouwt met Geertruida Maria (Trui) Mensink en bij haar in Tilligte intrekt op de boerderij met gelagkamer die nu ‘Koapman’ wordt genoemd. Hoe is deze familie nu naar Tilligte gekomen en waar liggen hun ‘roots’?

De oorsprong van deze familie ligt op het erf Hoamberg, nu Leliefeld, in Lattrop. De grootvader van Hermannus, ook Hermannus Haembergh is daar geboren in ca. 1715. Hij trouwt in 1744 met Gesina Velthuis en ze gaan wonen op het Beernink Bakhuis, nu Busscher. Uit dit huwelijk wordt de vader van Hermanus geboren: Johannes Haamberg. Hij trouwt in 1774 met Bernardina Schalling (Schalman) uit Tilligte en ze vertrekken naar het Olde Leferink (verdwenen), lag aan de Braakweg tegenover Wiggerskuper.

Uit dit huwelijk wordt op 22-03-1783 genoemde Hermanus geboren. Hij trouwt in 1816 met Aleida Roelink van het erf Oude Wiefferink in Noord Deurningen en vestigen zich op het Köstershoes aan de tegenwoordige Rammelbeekweg. Wat bij het aanschouwen van het bidprentje opvalt, is dat zijn vrouw hier niet genoemd wordt.

Hun oudste zoon Gerardus Haamberg is geboren ca. 1817 en trouwt in 1848 met Maria van Besten. Hieruit wordt Gerardus Albertus Haamberg geboren op 14-02-1849. Dus nog op het Köstershoes. Deze trouwt in 1885 met de weduwe Geertruida (Trui) Engelbertink-Busscher op het erf Kienhuis in Tilligte. Uit dit huwelijk wordt op 10-08-1895 Gerardus Albertus (Bets) geboren, zie begin.

Wilt u meer weten over deze familie dan kunt u contact met ons opnemen via het ‘Contact’ formulier op de website Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.


Onbekende foto…

Kookles Rossum of Oldenzaal (L Santje Kerkhof-Jonkman)

Kookles in Rossum of Oldenzaal (staand L Santje Kerkhof Jonkman)

Wie herkent de overige dames op deze foto?


Archief Bergman Breklenkamp (Berend Rengelink 26-08-1914

Bovenstaande foto komt uit het archief van de familie Bergman op Rotman in Breklenkamp en is verzonden op 26 augustus 1914, een maand na het uitbreken van de 1e wereldoorlog op 28 juli. De afzender en één van de soldaten is Berend H. Rengelink, geboren 15-01-1882 te  Hessingen bij Uelsen (Pruissen). Hij is een broer van Gesina Bergman-Rengelink en van Aleida Rengelink *1885 die in ca. 1910 trouwt met Jan Hindrik Vos geb. 1888 in Lage-Pruissen. Deze familie komt op 5 mei 1923 naar Vos in Breklenkamp, nu Molendijk. De foto is geadresseerd aan zijn zuster en zwager in Breklenkamp.

Het geschrevene op de achterkant van de foto kunnen we niet ontcijferen. Wie kan ons hiermee helpen?

Inmiddels zijn we in het bezit van een transcriptie.

In april meer hierover.

BH (Berent) Rengelink 28 Augustus 1916

2 Dagen later, op 28 augustus, stuurt hij bovenstaande foto.


Bernardus Roepe…Bernardus Roepe Lattrop

Bernardus Roepe is geboren op 18-11-1879 in Lattrop 1 (Morsman of Mösm), zoon van Jan Hendrik Roepe en Gezina Rikkink. Bernardus is overleden op 11-04-1942 in Emsbüren (Dld), 62 jaar oud. Hij is begraven op 15-04-1942 in Emsburen (RK Kerkhof). Bernardus bleef ongehuwd. Zijn beroep was Schäfer (schaapherder). Hij is een oom van Hannes en Gerard Roepe.


Bent u op zoek naar stamboomgegevens van uw eigen familie of naar foto’s van uw voorouders? Stuur ons een mail. We hebben een uitgebreid (foto) archief. Misschien kunnen we u helpen.


Uit de krant van toen…

Brand in Breklenkamp en belangrijke veiling

De Telegraaf 12-09-1900: verkoop Huis Breklenkamp

Het jaartal in het tekstblok rechtsboven moet 1889 zijn


Commiezenhuisje van Pereboom bij Maatman in Lattrop

Commiezenhuisje van Peereboom (Foto Piet Vermeij)

Op deze foto zien we: grootvader Lucas Maatman (1884-1962), zoon Jan Maatman (met hakmes), Tjepke Peereboom dochter van de commies en de kleinkinderen Lucas, Geert en Henk Maatman. Deze familie woont op het erf oude Dasseler of klein Dasseler.

Een volgende keer meer over de erven Dasseler en oude Dasseler (Maatman).


Oude documenten…

Jaren geleden kwam ik in het bezit van het ‘Schrijfboek van Hendrik Horsthuis’ (1838-1908) van het erf ‘Hösboer’ in Lattrop. Hendrik is de overgrootvader van Bennie Horsthuis beter bekend als ‘Bart’. Nadere introductie is dan overbodig. In dit schrijfboek heeft Hendrik zijn dagelijkse bezigheden opgeschreven. In 1873 en 1884 maakt hij enkele notities over het overlijden van zijn ouders Joannes Bernardus Horsthuis (1811-1873) en zijn moeder Susanna Oorthuis (1806-1884).
Joannes Bernardus Horsthuis is gedoopt op 29 juli 1811 in de RC kerk in Ootmarsum en volgens de overlijdensakte overleden op ‘10 september 1873 namiddags om 11:00 uur’, dus om 23:00 uur. Volgens het schrijfboek echter op ‘donderdag 11 september des morgens om  een kwartier voor een uur’, dus om 00:45. Een verschil van 11/2 uur. De leeftijd van 62 jaren en 43 dagen heeft hij correct uitgerekend.
De aangifte van overlijden op het Gemeentehuis in Denekamp wordt gedaan door  de noabers Johannes Blokhuis oud 44 jaren van het erf Zegelvoort en Hermannus Johannes Pikkemaat van het erf Pikmoat oud 23 jaren.
Susanna Oorthuis, van het erf ‘Kiekhoed’ later ‘de Knipper’ in Breklenkamp, is gedoopt op 9 april 1806, eveneens in Ootmarsum. Vanaf 1819 vindt het dopen plaats in de nieuwe kerk in Lattrop. Volgens de akte overlijdt zij op 7 juli 1884 voormiddags om 11:00 uur. Volgens Hendrik: ’op dinsdag 8 julij voormiddags om half elf uur’, dus om 10:30 uur en dus een dag later. Ook vermeldt hij ‘in den ouderdom van bijna 80 jaar’. In werkelijkheid werd zij 78 jaar en 3 maanden, op 2 dagen na dan.
Tegenwoordig is alles tot op de minuut bekend. Dat was vroeger wel anders. Vaak wist men het slechts bij benadering, uit overlevering dus. Documenten bezat men niet. De aangifte van het overlijden wordt gedaan door de noabers Hermannus Oortmans van het Wiggers Bakhuis, waar zij overigens overleed, en Gerrit Jan Pikkemaat.

Bladzijden uit het Schrijfboek van Hendrik Horsthuis in Lattrop

Bladzijden uit het Schrijfboek van Hendrik Horsthuis.

Bladzijden uit het Schrijfboek van Hendrik Horsthuis in Lattrop


De familie Huisken –ook Huuskes, Hueskes of Huiskes- hebben we kunnen traceren tot ca. 1700. Deze familie woont dan op ’t Huiskeshuijs in Brecklenkamp.

Op 29 april 1736 trouwt Henrick Huiskes (*ca. 1708) van ’t Huiskeshuis (nu Grote Veldman) met de uit Lage afkomstige Everdina Mensink. Dochter Gesina (roepnaam Geesken of Gese) wordt erfopvolgster en trouwt in 1761 met Albertus Laerhuijs uit Lattrúp. Hij noemt zich Huiskes naar de plaats waar hij gaat wonen. Hun zoon Hermanus Henricus (roepnaam Herm of Hermen) *1770, volgt zijn vader op en trouwt in 1792 met Gesina Oortmans (ook wel Weevers of Oorthuis genoemd) van het nabij gelegen ‘de Wever’ in Brecklenkamp.

Hun zoon Albertus Huisken *1798 wordt erfopvolger en trouwt in 1832 met Aleida Rerinck *1808 in Neuenhaus, dochter van Hermannus Rerinck en Margaretha Aleida Dusing. Uit dit huwelijk -voor zover bekend- 2 kinderen. Gezina *2 december 1833 en de dag daarna overleden en Gerardus Huisken *1835 die weer zijn vader opvolgt. Deze familie Huisken-Rerinck vertrekt nog voor 1839 naar het ‘Sniederhuis’ daarvoor ‘Soerman’ geheten aan de tegenwoordige Schabosweg. Deze Gerardus Huisken (*1835) trouwt in 1863 met Euphemia Gesina Hofstee van het erf Hofstee in Lattrop L42. Uit dit huwelijk 2 kinderen, Maria Aleida *1864, ongehuwd overleden in 1881 en Gerardus Johannes *1867, zie hieronder. Hiermee komen we bij de generatie Huisken-Nijhof; de oudsten onder ons zullen Hannes en Fen misschien nog gekend hebben.


Bruiloft Bernard Muntel en Mientje Rolink Lattrop

Hierboven zien we het bruidspaar Bernard Muntel en Marietje Rolink uit De Lutte, 

met het zangkoor voor café Olde Dubbelink in Denekamp.

Achterste rij vlnr: Toon Arends (de smid), Gerard Ruël (Keujer), Gerard Hofste (Schilder Gait), Toon Scholte Lubberink (Velte Toon), Hannes Pikkemaat, Hannes Scholte Lubberink (Lubberman), Hendrik Pikkemaat, Gerard Peters (Bommerd), Bennie Arens (Bergsmid), Bernard Broekhuis (geb. Dannkemper, op de Geurner), Herman Pikkemaat, Johan en Gerard Wigger (Wiggerskuper), Johan Keujer (Breklenkamp), Gerard Rerink (Bossem) en Bernard Blokhuis (Veldsnieder).

Voorste rij vlnr: Johan Arens (Bergsmid), Johan Kamphuis (van Kraken Jan), Herman Snoeijink (Sneuijink opa), het bruidspaar, Bernard Kamphuis (Kraken Jan) en Gerard Haamberg (Bölboer).


TOT SLOT…

In de eerste week van april wordt de volgende nieuwsbrief verzonden. Kent u iemand die wellicht geïnteresseerd is in de inhoud hiervan, dan verzoeken wij u deze mail met bijlage door te sturen.Bijlagen huwelijk Horsthuis-Oorthuis Lattrop1838

 

 

 

 

 

De eerder genoemde Joannes Bernardus Horsthuis is nog ingeschreven geweest bij de Nationale Militie.

Voorafgaand aan zijn huwelijk in 1838 is hij nog ‘in dienst’, getuige zijn (bewaard gebleven) militair zakboekje en een bijlage van de huwelijksakte. Hij is opgekomen ‘voor zijn nummer’ op 15 september 1831 en op 8 januari 1838 geeft zijn Commandant van Duijmen in Maastricht van de 14e Afdeeling Infanterie ‘toestemming tot het aangaan van een wettig huwelijk’ aan den Milicien Johannes Bernardus Horsthuis met Zuzanna Oorthuis.