Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 2 nr 6 juni 2015

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.

Op deze site vindt u de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Deze blijft gehandhaafd.

Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.

Hebt U geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl


Nieuws/mededelingen:
Op de website Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp zijn de volgende artikelen toegevoegd:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief mei 2015 jaargang 2 nummer 5.


Het Vrehuijs in Latrúp…

In de nieuwsbrief van april j.l. hebben we een stukje geplaatst over de bewoners van dit erf.
Binnenkort wordt het volledige artikel op de website www.Lattrop.Info/Heemkunde/Erven geplaatst.


Uw reactie 1…

Truike Wilmes-Reerink of Klingen Truike in Ootmarsum1 Mei 2015: Mooie nieuwsbrief weer !! Corry Konings is volgens mij geweest op de beurs bij Arends. Max had dit georganiseerd voor middenstanders. Dit was toen elk jaar altijd een hele happening in Lattrop. (ik wordt oud als ik dit heb meegemaakt he;)

Van (Mv.  Wilmes) “Klingeltruike” zo noemde ik haar, heb ik waarschijnlijk nog wel foto’s van tijdens mijn werk in Franciscus. Ik heb haar nog verzorgd. Maar Maria Scholte-kuipers in Ootmarsum zal ze ongetwijfeld ook hebben. Gr. Karin (red. Schuurman in Lattrop).

Foto links: Truike Wilmes-Rerink (1888-1989) ‘Klingn Truike’

Ik heb een typefout ontdekt bij Lambert Kuijer geboren 1798 waarna hij tot 1915 een schoolopleiding volgde te Hasselt. 1915 moet echter 1815 zijn.
Met vr.gr. Jan Gortemaker (Denekamp).
Red.: De fout is inmiddels hersteld.

Gerard Lutters reageerde op onze oproep om gegevens van de familie Schiphorst. Hij zond ons een kwartierstaat van Albert Willem Schiphorst die in 1917 trouwt met Fenna Kuijers van het erf Dasseler in Lattrop. Red. Gerard bedankt. Later meer over deze familie Schiphorst waarvan o.a. een zoon pachter wordt op het erf Oude Beernink.

2 Mei 2015: Ik heb met plezier even snel deze nieuwsbrief doorgelezen. Er komen me diverse dingen bekend voor. Ik heb b.v. een deel van de familie Schiphorst waar je om vraagt. Of is dat al bekend? Dan de familie Re(e)ring(k).  Daarvan is een tak in Lohnerbruch bij Wietmarschen. Nl. mijn schoonmoeder is van Nortmann en is van een combinatie Nortmann x Rering. Werd daar met een g geschreven. Ik heb daar een gesprek gehad met deze familie, waarvan er al weer enige zijn overleden. Heeft ook te doen met het café in Lage aan de Dorpstraat waar ook een familie Rikhof mee te maken heeft. Misschien heb je er wat aan  en misschien al bekend......
Groeten, Toni Ankone (Oldenzaal).
Red.: Toni stuurt ons als volgt: 1. Genealogie van Johannes Hendrikus REERINK, landbouwer Geboren 1796 te Lattrop, zoon van Johannes REERINK (Reurink) en Johanna/Maria Aleida HEIJLE.
2. Parenteel van Derk MAATMAN/SCHIPHORST (ter Schiphorst), geboren plm 1785 te Denekamp. Gehuwd voor de kerk te Denekamp (n.h.). Ze zijn voor de Maire niet getrouwd i.v.m. de inval van de Russen in ons land die het trouwen weigerden.
Echtgenote is Janna HARMSSEN, geboren plm 1790 te Nordhorn, dochter van n.n. HARMSSEN.
3. Genealogie van Berent SCHIPHORST, landbouwer op IJland, geboren plm 1722. Berend heeft op 4-1-1744 samen met 3 anderen het erf Iland gekocht. Zoon van n.n. SCHIPHORST . Gehuwd voor de kerk op 03 04 1747 te Denekamp (r.k.) met Trine IJLAND, geboren plm 1723.
Toni bedankt.


In memoriam…Hendrik Bruns of Brook-Hendrik Ootmarsum

Hendrik Bruns wordt 26 juni 1914 als 6e kind (van 10) geboren uit het huwelijk van Herman Bruns uit Denekamp (Brook-Herm) en Johanna Lansink, ook wel genaamd Kniep-Jannoa later Brook-Jannoa uit Tilligte. Vanaf 1921 gaat hij naar de openbare lagere school op de Schoolberg bij Berg Mannes (Arens). Hemelsbreed een kwartiertje lopen. Twee jaar later gaat hij naar de nieuwe school, nu de oude school. Pasen 1928 zit zijn schooltijd er op en hij wordt boerenknecht bij de in 1919 getrouwde Johannes Bernardus Ruël  en Maria Goosink op het erf Keujer in Lattrop. Daar blijft hij een jaar of tien. Dan gaat hij naar het erf Gervelman bewoond door de familie Broekhuis in Groot Agelo, ook als boerenknecht. Hier blijft hij ruim 30 jaar. Van de boer kan hij wonen in een huisje dat ‘de Kreai’ wordt genoemd. Hieraan hebben Hendrik en Feem hun bijnaam te danken. Daarna komen Hendrik en Feem te wonen aan de Grote Maten in Ootmarsum. Daar wordt het hem zo bekende boerenwerk in het klein voortgezet. Een ‘hoonehôk achter ‘t hoes’. Dat is zijn hobby. De overtollige eieren worden verkocht en de kippenmest vindt gretig aftrek bij kleine tuinders. Vanaf 1969 tot aan zijn pensionering werkt hij nog als opperman bij aannemer Vos & Velthuis in Ootmarsum.

Hendrik Bruns Lattrop en Feem Huisken Breklenkamp trouwfoto Foto links: Trouwfoto Hendrik en Feem 1948.

Op 13 december 2012, hij was toen 98 jaar oud,  waren we bij hem op het verzorgingshuis in Ootmarsum voor een kort bezoek. Deze foto van Hendrik is een ‘still’ uit een video van enkele minuten die we toen, met zijn toestemming, hebben opgenomen. Na een lang en arbeidzaam leven overlijdt Brook-Hendrik of Kreain-Hendrik , zoals hij algemeen bekend is, op 23 januari 2014 in Ootmarsum. Hij bereikte de gezegende leeftijd van bijna 100 jaar.


Jeneverstokerij in de Wolfskoele in Lattrop…

In 1937 wordt bij toeval in het Lattropper Veld een clandestiene stokerij ontdekt. Dat komt aan het licht als een koe van Boer SniederBerends Jens door een verborgen putdeksel zakt. Hierover is destijds veel gepubliceerd. Met foto’s van de koe, de boer en de distileerinstallatie. Hieronder een aantal van deze publicaties.

Geheime distilleerderij ontdekt in Lattrop 1937

Er werd destijds gefluisterd dat ene Gritter de distilleerderij heeft gebouwd.

Geheime distilleerderij ontdekt in Lattrop 1937


Bidprentje...

Bidprentje Joannes Reerink in Lattrop 1790-1867


Grenswacht Lattrop 06-06-1939…

Grenswacht Lattrop 06-06-1939Grenswacht Lattrop 06-06-1939 [foto bij Bruggink (Kaptein) Lattrop]

Voor vlnr:
1 Johannes Antonius (Johan) Pierik Tilligte 1910-Leersum 1940 (gesneuveld)
2 Albertus Gerardus (Gerard) Blokhuis (Veldsnieder) Lattrop 1911-1940 (gesneuveld)
3 H. Veelers Oud Ootmarsum (Middelhoes?)
4 Jan Hendrik (Jan) Rademaker Breklenkamp (Auskamp’s Jan) Singraven 1909-Breklenkamp 1978
Midden vlnr:
5 Gerhardus Bernardus (Gerard) Ruël Lattrop (Reulke) 1911-Oud Ootmarsum 2000
6 Herman van Zuilekom Ootmarsum (sergeant) 1907-1975
7 G. Blankenvoort Mander
Achter vlnr:
8 Maria Aleida (Leis) Bruggink-Niehoff (geb SniederBerends Jens Lattrop) 1905-1992
9 Gradus (Gerard) Bruggink (Kaptein’s Greads) Lattrop 1892-1975
10 Nn Boers Vroomshoop (korporaal)
11 Bernhard olde Meule Oud Ootmarsum 1913-1983
12 H. Stevelink Klein Agelo
13 G. Eppink (Balboer) Oud Ootmarsum
14 Jozef Bernardus Lohuis Oud Ootmarsum 1916-1996
15 Johannes Franciscus (Hannes) Haamberg (Baks Hannes) Lattrop 1909-1995
16 Johannes Bernardus (Johan) Haamberg (Zegelvoort’s Johan) Lattrop 1909-1987
17 Hendrikus Johannes (Hendrik) Westerhof Breklenkamp 1907 Lattrop 1978

Later wordt deze groep overgeplaatst naar de grensovergang Laagse Paal.


Bominslag in Lattrop…?Opgegraven bom in weiland tussen Westerhof en de Kerkhof Lattrop 1961

Deze foto komt uit het archief van Bennie Veldhuis en is gemaakt in 1961. Deze 'bom’ zou gevonden zijn tussen Westerhof en de begraafplaats. Argwanend als we zijn vinden we de bom wel heel erg glimmen. En dat na meer dan 15 jaar in de grond. Er zit zelfs nog een sticker op. Misschien de handleiding hoe deze te demonteren? De omgeving op de achtergrond lijkt hier ook niet te passen. Berken en heide. Meer iets voor in de Bergvennen of Smoes Dan’n.

Wie heeft hier meer informatie over?

 


Joanna Reerink gedoopt 30 juli 1870…

Afdruk hierboven is uit het doopboek van Lattrop. Soms was de gezondheidssituatie van het kind direct na de geboorte dermate zorgelijk dat besloten moest worden om meteen te dopen. De tekst in de kantlijn links is toegevoegd bij haar 3e huwelijk met Bernardus Antonius Eidhof. De vertaalde tekst hiervan luidt: Joanna Reerink trouwt op 11 september 1908 met Bernardus Antonius Eidhof uit Vasse in de parochie Simon & Judas in Ootmarsum.
Harry Smienk in Lattrop komt met de volgende vertaling van de doopinschrijving.
Het bijzondere is in deze tekst dat er gestreept is in de Latijnse naamvalsuitgang van ‘filiam legitimum’ en er een komma ontbreekt; daarom kan de tekst anders begrepen worden.
Vrij vertaald luidt de tekst als volgt:

Thuis is, vanwege stervensgevaar, door vrouw Henrica Huisken, gedoopt een wettelijke dochter van Gerardus Reerink en Joanna Busscher, welk doopsel ik geldig heb verklaard, daar de doop-ceremoniën op de juiste wijze uitgevoerd zijn en de naam gegeven is ‘Joanna’.
Doopgetuigen zijn Joannes Henricus Roepe en Susanna Reerink.

Opm.: SusC.  staat voor Susceptores dat doopheffers betekent (ten doop houden), ook wel eens peter en meter, maar meestal wordt dan patrin(patr.) of matrin (matr.)  gebruikt.

Johanna (roepnaam Hanna) is geboren op het erf Morsinkhuusken dat gelegen heeft ca. 100 m’ voor het erf Morsman of Mösm in Lattrop, aan dezelfde kant van de weg.

Stamboomgegevens:
Johanna (Hanna) Reerink is geboren op 30-07-1870 om 04:00 in Lattrop 2 (Morsinkhuisken), dochter van Gerardus (Gradus) Reerink en Janna Busscher. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1870. Zij is gedoopt op 30-07-1870 in Lattrop (RK). Hanna is overleden op 16-11-1946 om 11:00 in Oud Ootmarsum (Schutte of De Schut), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1946. Hanna:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 17-11-1897 in Denekamp met Bernardus (Bernard) Rikkink, 31 jaar oud. Bernard is geboren op 22-04-1866, zoon van Johannes Rikkink en Maria Heuver. Bernard is overleden op 20-02-1904 om 20:00 in Oud Ootmarsum (Schutte of De Schut), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1904.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 14-02-1905 in Denekamp met Albertus (Albert) Keupink, ongeveer 37 jaar oud. Albert is geboren omstreeks 1868 in Tubbergen, zoon van Gerrit Jan Keupink en Maria Elisabeth Rakers. Albert is overleden op 18-08-1907 om 22:00 in Oud Ootmarsum (Schutte of De Schut), ongeveer 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1907.
(3) trouwde, 38 jaar oud, op 04-09-1908 in Denekamp met Bernard Antonius Eidhof, ongeveer 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-09-1908 in Ootmarsum. Bernard is geboren omstreeks 1878 in Denekamp (?). Bernard is overleden op 23-10-1937 om 17:00 in Oud Ootmarsum (Schutte of De Schut), ongeveer 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1937.
Kinderen van Hanna en Bernard (huw 1):

1 Maria Johanna Rikkink, geboren op 29-05-1898 om 19:00 in Oud Ootmarsum (Schutte of De Schut). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1898. Maria is overleden op 07-04-1909 in Oud Ootmarsum (Schutte of De Schut), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-04-1909.
2 NN Rikkink, levenloos geboren zoon, geboren op 10-02-1900 in Oud Ootmarsum (Schutte of De Schut).Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1900.
Kinderen van Hanna en Albert (huw 2): Geen.
Kinderen van Hanna en Bernard (huw 3):
3 Marietje Eidhof, geboren op 27-04-1912 in Oud Ootmarsum 13 (Schutte of De Schut). Marietje is overleden op 01-04-1986 in Oud Ootmarsum (Schutte of De Schut) ovl Verpleeghuis Gerardus Majella in Denekamp, 73 jaar oud. Zij is begraven op 04-04-1986 in Ootmarsum (RK Kerkhof). Marietje bleef ongehuwd.
4 Johanna Gezina Eidhof, geboren op 11-10-1913 in Oud Ootmarsum (Schutte of De Schut). Johanna is overleden op 19-10-1913 in Oud Ootmarsum (Schutte of De Schut), 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-10-1913.

Het erf Schutte of De Schut is nu plaatselijk bekend Goudkampsweg 20 in Oud Ootmarsum.


Bent u op zoek naar stamboomgegevens van uw eigen familie of naar foto’s van uw voorouders? Stuur ons een mail. We hebben een uitgebreid (foto) archief. Misschien kunnen we u helpen.


Uw reactie 2…

5 mei 2015: Ik heb nog 21 bidprentjes gevonden en volgens mij staan die nog niet op de site.
Ik weet niet zeker of ze er allemaal ophoren. Dat kun je het beste zelf even uitzoeken.
Kom je een keer langs om ze op te halen of moet ik ze brengen.
Ik hoor nog, Groeten, Ilse Edelkamp Breklenkamp.

Red.: We hebben inmiddels de bidprentjes bij haar opgehaald, gescand en weer bezorgd. Er zijn enkele zeer oude prentjes bij. Te zijner tijd worden deze toegevoegd aan het bestand op de website.

O.a. Henricus Edelkamp 1850-1911, Henrica Schabos 1851-1919, Bernardus Busscher Breklenkamp 1836-1903, Johanna Hofstee 1816-1870, Maria Hofstee 1827-1891, Henricus Koehorst 1837-1917, Geertruida Steggink Nutter 1822-1904 en Johanna Zwiep 1839-1874.

8 Mei 2015: Mijne Heren. Ik ben de kleinzoon van Jan Hermen Molendijk, schoolmeester in Losser. Jan Hermen was een zoon van Jan Hendrik Molendijk en Hille Kalverlage. Ik woon nu al bijna 40 jaar in Canada maar zal Twente bezoeken in ongeveer 2 weken tijd. Ik zou graag de ouderlijke boerderij bezoeken van de Molendijks. Ik geloof dat dat nu bewoond door het Molendijk-Nijhof gezin. Is het mogelijk dat u mij hun emailadres kunt geven opdat ik met deze achter-achter neef in contact kan treden?? Bij voorbaat mijn hartelijke dank Hein de Vries Atlin BC - Canada

Red: We hebben Hein het mailadres van Molendijk doorgegeven en een aantal foto’s van de familie en de Twickel boerderij in Breklenkamp.
Per kerende post (mail) kregen we antwoord:

Hartelijk dank voor je reactie en de foto's.
De eerste van de familie Molendijk-Kalverlage had ik al. Van de tweede van de familie Molendijk-Scholten was ik perplex van de dochter geheel links op de foto: dat zou mijn moeder kunnen zijn op die leeftijd! Twee druppels water. Ongelooflijk! Ja graag, voeg mij maar toe aan de verzendlijst voor de nieuwsbrief. Op jullie website heb ik de oude nummers doorgekeken en dat is een interessante aanvulling op de inhoud van "Lattrop en Breklenkamp: door de eeuwen heen".
Je bent misschien wel verbaasd dat ik dat boek heb. Een aantal jaren terug heb ik wat gecorrespondeerd met Henk Hofstee die me toen een van de laatste exemplaren van dat boek heeft gestuurd. We hebben nl. een gemeenschappelijke voorouder in Hendrik Molendijk geb. Lummen wat we uitvonden door in de huwelijkse bijdragen van zijn zoon (uit Hendriks tweede huwelijk met Berendina Damhuis) te kijken. Alle Molendijken die nu in Twente en net over de grens wonen zijn afstammelingen van Hendrik in zijn eerste huwelijk met Jenne Grote Veldman (Vrouw Molendijk uit haar eerste huwelijk met Berent Molendijk). Er zijn verder voor zover ik weet geen mannelijke afstammelingen in de tak waarin Henk Hofstee zit.
Ik ben te laat met het versturen van een brief per post. Dat neemt vaak hier vanuit Canada meer dan twee weken. We wonen nl. in een aardig afgelegen gebied met maar enkele keren post bestelling per week. Daarom hoop ik dat je een emailadres kunt bemachtigen.
Met vriendelijke groeten, Hein de Vries, Atlin BC, Canada.


Klassenfoto 1980 Lattrop

Bovenste rij v.l.n.r.: Bertil Scholte Lubberink, Marcel Grondman, Robert Groeneveld, Harold Muntel, Patrick Groeneveld, Henri Groeneveld, Frank Huusken, Hans Edelkamp, Paul Groeneveld, Hubert Bodde, Raymond Arens en meester Jan Steinmeijer. Voorste rij v.l.n.r.: Yvonne Kuipers, Anita Groener, Anja Koehorst, Renette Groeneveld, Petra Huisken, Mathilde Hulsmeijer, Marianne Peters, Annet Broekhuis, Bernadet Hulsmeijer, Elise Wassink, Esther Pikkemaat en Yvonne Warmes.

Klassenfoto 1980 Lattrop

Voorste rij v.l.n.r.: Meike Leurink, Rob Busscher, Robert Niehof, Marion Wagenvoort, Mariël Niehof, Engelien Niehof, Martin Niehof, Walter Goossink. Achterste rij v.l.n.r.: Dennis Rerink, Bas Boswerger, Nicole Groeneveld, George Tijhuis, Niels Tijscholte, Bertil Wassink, André Groeneveld, juffrouw Ria Bossink-Lohuis.


Hendrikus Rerink van Tilligte naar Klein Agelo…

Zie voorgaande nieuwsbrief mei 2015.

In dit artikel schreven we dat de eerste bewoner van dit erf Hendrikus Rerink was. Dit is niet helemaal juist. Zijn ouders Herman Rerink en Maria Niehuis woonden er ook al. In de Burgerlijke Stand lijsten van Klein Agelo van 1861-1880 staat op huisnummer 33 de familie Middelhuis-Molenhuis ingeschreven. Volgens nadere informatie koopt Herman Rerink dit erf in ca. 1890. Verder onderzoek moet uitwijzen of hij het boerderijtje van deze familie koopt.


Familie Wolkotte-Steenbeke Noord Deurningen…

Familie Wolkotte-Steenbeke in Noord Deurningen 1916

Familie Wolkotte-Steenbeke Noord Deurningen (Foto ca. 1916)

Ouders: 1 Gerardus Johannes Wolkotte 1860-1924, 2 Johanna Geertruida Wolkotte-Steenbeke 1865-1929

Kinderen vlnr: 3 Johannes Anthonius  (Hannes) *29-12-1908, 4 Johanna Euphemia *22-01-1897, 5 Euphemia Brigitha *10-10-1898, 6 Maria Johanna *12-10-1899, 7 Geertruida Aleida *20-04-1904

2 Kinderen overlijden op jonge leeftijd: Christina Gezina *16-4-1901 †5-8-1901 en Jozef Bernardus *24-9-1906 †23-5-1908.


TOT SLOT…

Begin juli wordt de volgende nieuwsbrief verzonden. Kent u iemand die wellicht geïnteresseerd is in de inhoud hiervan, dan verzoeken wij u deze mail met bijlage door te sturen.