Heemkunde Lattrop Breklenkamp

2020

Inhoudsopgave nieuwsbrieven:

2020-12
Bewoners ool Bossink in Lattrop (slot)…
Nn en Johan Peters naar Kevelaer in 1982…
Jeugdherinneringen H Pikkemaat Klein Agelo 1977 (6)…
Vierduims wagen te koop gevraagd . Kalveren door bliksem gedood.
TET kan kerkgangers uit Breklenkamp niet vervoeren
Autobiografie Past. C. Borggreve Tilligte (10)…
1933-10-10 Klootschieten   1950-07-22 Merkwaardigheden van een grensboerderij…
Bewoners Klinge in Noord Deurningen (3)…
Verkoop van heide en moerasgronden door de deelgenoten van de Marke Lattrop 1844 (3)…

2020-11...
Bewoners ool Bossink in Lattrop (3)…
RK Voetbalvereniging Dinkelland Lattrop…
Publieke verkoop markengronden, heide en moeras, van de marke Lattrop 4 mei 1844 (2)…
Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Volharding’ Denekamp, bestuur en Directeur tijdens 30-jarig jubileum…
Jeugdherinneringen H Pikkemaat Klein Agelo 1977 (5)…
Uit de krant van toen… (Twentsch nieuwsblad 21-11-1942)
Autobiografie Past. C. Borggreve Tilligte (9)…
Bewoners Klinge in Noord Deurningen (2)…
Uit de krant van toen… (Twentsch dagblad Tubantia 28-2-1951…)
1774 en 1779 Register en Specificatie van aangemaakte Marken gronden in Lattrop…

2020-10
Bewoners Roelofs in Lattrop (slot)…
Markenvergadering op het erve Bonke in Lattrop 9 sept. 1843 (slot)…
Bewoners ool Bossink in Lattrop (2)…
Familie Velthuis (ool Groal) Tilligte, Beijerink  (Kupersboer) Tilligte en Arens  (Bergsmid) Lattrop…
Publieke verkoop markengronden, heide en moeras, van de marke Lattrop 4 mei 1844 (1)…
Jeugdherinneringen H Pikkemaat Klein Agelo 1977 (4)…
Onbekende foto…
Autobiografie Past. C. Borggreve Tilligte (8)…
Bewoners Klinge in Noord Deurningen (1)…

2020-9
Familie Ruël van Schepsdorf naar Lattrop (slot)…
Jan Molendijk en Jenne Brookman in Breklenkamp…
Autobiografie Past. C. Borggreve Tilligte (7)…
Jeugdherinneringen H Pikkemaat Klein Agelo 1977 (2)…
Jeugdherinneringen H Pikkemaat Klein Agelo 1977 (3)…
Jongkind, familie rond een kunstschilder…
Bewoners Roelofs in Lattrop (4)…
Uit het Overijsselsch dagblad van 31 mei 1934…
Bewoners Leemhuis in Noord Deurningen (3)…
Markenvergadering op het erve Bonke in Lattrop 9 sept. 1843…

2020-8
Jeugdherinneringen H Pikkemaat Klein Agelo 1977 (2)…
Uit de krant van 1933…
Familie Ruël van Schepsdorf naar Lattrop (8)…
Busreis DURIDO Lattrop naar Tecklenburg 1955…
Autobiografie Past. C. Borggreve Tilligte (6)…
1933-12-09 Aankondiging Klootschietwedstrijd te Losser…
1933-12-12 Klootschieten Dorp Losser Lattrop…
Bewoners Roelofs in Lattrop (3)…
Foto Gradus Johannes Beene in Tilligte met onbekenden…
Bewoners Leemhuis in Noord Deurningen (2)…
Bewoners ool Bossink in Lattrop (1)…
Aleida Gezina ten Brink-Voorhuis 1867-1946…

2020-7
Jeugdherinneringen H Pikkemaat Klein Agelo 1977 (1)…
Contactformulier op website…
Familie Ruël van Schepsdorf naar Lattrop (7)…
De familie Jonkers in Lattrop van 1940 tot 1946, een roerige tijd…
Autobiografie Past. C. Borggreve Tilligte (5)…
1937-03-01 Lattrop onder water…
Bewoners Roelofs in Lattrop (2)…
Foto Middelhuis Oud Ootmarsum…
Aanvulling stamboom ten Dam in Tilligte…
Bewoners Leemhuis in Noord Deurningen (1)…
 

2020-6
‘Herinneringen’ door Herman Pikkemaat 1979 (slot)…
‘Jeugdherinneringen’ door Herman Pikkemaat 1977…
Foto Middelhuis Oud Ootmarsum…
Familie Ruël van Schepsdorf naar Lattrop (6)…
1937-03-01 Lattrop onder water…
Bewoners kotter Klinge in Tilligte (slot)…
En de boer…
Autobiografie Past. C. Borggreve Tilligte (4)…
Uit de krant van toen…
Bewoners Roelofs in Lattrop (1)…

2020-5
Familie Bossink van Lattrop naar Oud Ootmarsum (slot)…
Huwelijk  Johan  Reerink (Koelman) en Marietje Steunebrink Lattrop Plm 1955…
Twentsche Courant 3 juli 1989…
‘Herinneringen’ door Herman Pikkemaat 1979 (6)…
Foto Schietvereniging Lattrop…
Familie Ruël van Schepsdorf naar Lattrop (5)…
Autobiografie Past. C. Borggreve Tilligte (3)…
Foto familie ter Brake in Tilligte…
Bewoners kotter Klinge in Tilligte (1)…
Foto familie Polhuis in Lattrop 25 januari 1947…
Uit de Twentsche Courant van 1976…

2020-4
Familie Bossink van Lattrop naar Oud Ootmarsum (2)…
Foto GE Wigger Lattrop…
Bewonersgeschiedenis Lubbertinc (Lubberman) Lattrop (slot)…
Voetbal bij de Dinkel Lattrop en Tilligte plm. 1928…
‘Herinneringen’ door Herman Pikkemaat 1979 (5)…
Foto bevrijdingsoptocht 1945 Lattrop Binnenveald…
Familie Ruël van Schepsdorf naar Lattrop (4)…
Autobiografie Past. C. Borggreve Tilligte (2)…
Reuskes maakn voor bruiloft Trui Bodde Lattrop en Johan Oedinkhof Weerselo 1958…
Restaureren digitale foto…
Huwelijksfoto ten Brink-Groeneveld Tilligte 1951…
Oorlogskinderen…
DURIDO 25 jaar 1970…

2020-3
Bewoners Tijscholte (Nij-Scholte) Lattrop (slot)…
“Spit brengen”...
‘Herinneringen’ door Herman Pikkemaat 1979 (4)…
Bewonersgeschiedenis Lubbertinc (Lubberman) Lattrop (6)…
Ouderensoos Lattrop-Breklenkamp viert zilveren jubileum…
Familie Ruël van Schepsdorf naar Lattrop (3)…
Bevrijdingsoptocht Binnenveald Lattrop 1945…
Huurcontract erve ‘NIJHUIS’ te Tilligte 9 mei 1896…
Oorlogskinderen (oproep)…
Fotoarchief Gerardus Everardus Wigger in Lattrop…
Autobiografie Past. C. Borggreve Tilligte (1)…
Deze foto komt uit Tilligte en zou gemaakt kunnen zijn bij ten Dam-Ewwet…

2020-2
Bewonersgeschiedenis Lubbertinc (Lubberman) Lattrop (5)…
Fotoarchief Gerardus Everardus Wigger in Lattrop…
Schematisch overzicht bewoners Scholten Breklenkamp…
Foto Dorpstraat Tilligte 1930…
‘Herinneringen’ door Herman Pikkemaat 1979 (3)…
Foto kloatscheetn senioren in Lattrop 1978…
Familie Ruël van Schepsdorf naar Lattrop (2)…
Klassenfoto RK Lagere School Lattrop plm. 1933..
Familie Bossink van Lattrop naar Oud Ootmarsum (1)…
Foto archief Versteeg op Grote Veldman in Breklenkamp…

2020-1
Ten Dam in Tilligte e.o…. (aanvulling)
Onbekende foto’s archief Muntel op Leferink in Lattrop…
Bewoners Scholtenhof Breklenkamp (slot)…
Ten Dam in Tilligte e.o…. (aanvulling ten Dam in Volthe…)
Bewonersgeschiedenis Lubbertinc (Lubberman) Lattrop (4)…
1877-11-06 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant…
Bewoners Tijscholte (Nij-Scholte) Lattrop (4)…
Tegeltableaus Lubberman in Lattrop…
‘Herinneringen’ door Herman Pikkemaat 1979 (2)…
Familie Ruël van Schepsdorf naar Lattrop (1)…