Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 3 nr 10 october 2016

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website
Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.
Op deze site vindt u de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt U geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl.


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: september 2016, jaargang 3, nummer 9


Bewonersgeschiedenis Pickemaets bakhuijs in Lattrop (1)…Pikkemaat bakhuis kadasterkaart 1832

Jan Pikkemaat en zijn vrouw (haar naam kennen we niet) in Lattrop hebben 5 kinderen. 1. Jan trouwt in 1667 met Geertjen Zegelvoort en wordt erfopvolger (oudste zoon) op het erf Pickemate. 2. Geze trouwt in 1668 met Jan Beerninck en trekt bij hem in op het gelijknamige erf. 4. Geert trouwt in 1681 met Geesken Veldhuis en pacht het erf Oude Beerninck. Geze en Geert komen dus naast elkaar te wonen. 5. Berent trouwt in 1682 met Geesken Rotgers uit Lattrop. Op welk erf zij gaan wonen is niet bekend.
Jan en zijn vrouw hebben nog een dochter, Gebbe. Voor haar zoeken de ouders een eigen ‘hoes-stee’. Besloten wordt ca. 100 m’ zuidelijk van de boerderij, aan de overkant van de weg, een boerderijtje te bouwen. Een daartoe geschikt bakhuis bij de oude boerderij wordt uit elkaar gehaald en een eindje verderop weer opgebouwd en met 2 gebond uitgebreid; het ‘Pickemaets Backhuijs’.
Hier trouwt Gebbe ten Pickemaete, oud ca. 26 jaar, op 27 augustus 1676 Nederduits Gereformeerd met de 28-jarige Hendrik Lucasz(oon) Bonckink van het erf Bonke in Lattrop. Hier begint in 1676 de bewonersgeschiedenis van dit erf. Het erf bestaat nog, is nu bekend onder de naam Baksboer, en is ca. 170 jaar geleden verplaatst naar de Rammelbeekweg.

Gebbe ten Pickemate en Hendrik Lucasz Bonckinck 27-08-1676

Het huwelijk tussen Gebbe ten Pickemate en Hendrik Lucasz Bonckinck wordt op 27 augustus 1676 NG gesloten in de Grote Kerk in Ootmarssum. De ondertrouw vindt plaats op 6 augustus. 18 Jaar later, in het Zoutgeldregister van 1694, wordt bij het Pickemaet Backhuijs vermeld ‘pp’, wat zoveel betekent als pauper-pauper ofwel zeer arm. Hij wordt dan ook niet aangeslagen. Dit register is aangelegd 1 jaar na de geboorte van de laatste zoon in 1693. Hendrik bewerkt wat grond die hij in gebruik heeft van zijn schoonvader en hij zal ongetwijfeld nog een aanvullend beroep hebben gehad zoals de meeste kleine landbouwers in die tijd.
Uit dit huwelijk worden 9 zonen geboren met de achternaam Boncken of Bonke:
1 Lucas ~1677, 2 Jan ~1679 †<27-03-1681, 3 Jan ~1681, 4 Jan Henrick ~1682, 5 Gerrit ~1685, 6 Harmen ~1687, 7 Berent ~1689 †<15-03-1691, 8 Berent ~1691 en 9 Joannes ~1693.
Jan2 overlijdt voor Jan3 wordt geboren en het is aannemelijk dat Lucas en Jan3 ook op jonge leeftijd overlijden. Jan Henrick is dan de oudst levende zoon en wordt erfopvolger.

Jan Henrick Boncke en Hermken Maseland 27-09-1717

Jan Henrick Boncke trouwt, oud 35 jaar, op 27 september 1717 NH in Ootmarssum met de 39-jarige Hermken Maseland van het gelijknamige erf in Tilligte. Hij is vernoemd naar zijn grootvader Jan en naar zijn vader Hendrik. Jan Henrick wordt de nieuwe pachter op het Pikkemaat Bakhuis en behoudt zijn naam. Dit in tegenstelling tot mannen die met de erfdochter op een groot erf trouwen. Dan neemt de bruidegom de naam van het erf, of van de vrouw aan. Vanaf 1811 werd dit door de Franse bezetter verboden.
Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren:
1 Henrica Boncke ~1719, zij trouwt in 1744 met Evert ten Kotte uit Frensewegen, 2 Joannes ~1721, hij trouwt in 1751 met Getruidis Wigger, 3 Gesina ~1723 en †<10-08-1724, 4 Gesien ~1724, 5 Joanna ~1727, 6 Gebbe ~1729, zij trouwt in 1754 met Aelbert Coiler op het Keulenhuis, 7 Bernardus ~1733 en 8 Gerardus ~1736, hij trouwt in 1760 met Euphemia Bronninkhuis en ze gaan wonen in Zwolle.
Volgens de Volkstelling van 1748 bestaat het gezin uit de volgende personen: de ouders Jan Henric (Boncke), zijn vrouw Hermken (Maseland) en ‘kinders over de 10 jaar oud’ Jan, Berent en Gerrit.
De oudste 2 kinderen Henrica en Joannes trouwen resp. in 1744 en 1751 uit huis. Dochter Gesina overlijdt op de leeftijd van 1 jaar en van Gesien en Joanna zijn geen verdere gegevens bekend. Waarschijnlijk zijn zij jong overleden.
Gebbe Boncke is dan de oudste overblijvende dochter en wordt erfopvolgster. Haar broer Bernardus Boncke volgt later Gebbe weer op. Maar nu eerst Gebbe.
                                                                                                                                                            Wordt vervolgd…


Lattrop Schooljaar 1988-1989 groep 5 en 6

Lattrop-Breklenkamp schooljaar 1988-1989 groep 5 en 6
Bovenste rij vlnr:
Pascal Wolkotte, Hugo Pikkemaat, Tom Busscher, Marco Niehof, Martijn Roelofs en Gert Roelink.
Middelste rij vlnr:
Hanneke Boswerger, Ilse Schröder, Elise Arens, Ellen Niehof, Maureen Niehof en Maikel Damhuis.
Zittend vlnr:
Karel Kunne, Ellen Hulsmeijers, Jos Niehoff, Miranda Velthuis, Dennis Warmes, Maurits Kleizen en Sylvia Roepe.


Huwelijk Jan Tijink en Maria Haafkes Tilligte 19-10-1929

Johannes Tijink is geboren op 25-09-1855 in Tilligte 31 (Stengman), zoon van Gerrit Jan Tijink en Joanna Kloppers. Johannes is overleden op 26-02-1931 in Tilligte 39 (Stengman), 75 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op 27-08-1890 in Denekamp met Maria Antonia Reerink, 24 jaar oud. Maria is geboren op 17-01-1866 in Tilligte 58 (Göttert). Maria is overleden op 23-02-1937 in Tilligte 39 (Stengman), 71 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Maria: (allen geboren Tilligte 39 Stengman).
1 Maria Antonia Tijink, geboren op 03-05-1891. Maria is overleden op 20-07-1906 in Tilligte 39 (Stengman), 15 jaar oud.
2 Gradus Johannes Tijink, geboren op 09-10-1892. Gradus is overleden op 10-01-1977 in Tilligte (Stengman), 84 jaar oud. Gradus bleef ongehuwd.
3 Johanna Geertruida (Trui) Tijink, geboren op 28-01-1896. Johanna is overleden op 05-09-1953 in Tilligte (Ootmarsumsestraat 124), 57 jaar oud. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 23-04-1920 in Denekamp met Johannes Albertus Baalhuis, 30 jaar oud. Johannes is geboren op 26-05-1889 in Noord Deurningen 99 (olde Voskamp), zoon van Hermannus Johannes Baalhuis en Gezina Wolkotte. Johannes is overleden op 22-03-1962 in Tilligte (Ootmarsumsestraat 124), 72 jaar oud.
4 Johannes Frederikus (Jan) Tijink, geboren op 20-05-1899. Jan is overleden op 12-02-1977 in Tilligte (Frensdorferweg 8), 77 jaar oud. Jan trouwde, 30 jaar oud, op 19-10-1929 in Denekamp met Maria Gesina Johanna (Marie) Haafkes, 24 jaar oud. Marie is geboren op 26-10-1904 in Denekamp, dochter van Johannes Haafkes en Maria Kokkeler. Marie is overleden op 17-02-1971 in Tilligte (Frensdorferweg 8), 66 jaar oud.
5 Hendrikus Everardus Tijink, geboren op 18-05-1901. Hendrikus is overleden op 20-08-1992 in Deurningen, 91 jaar oud. Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op 28-04-1928 in Denekamp met Johanna Maria Westerhof, ongeveer 30 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1898 in Noord Deurningen.
6 Bernardus Josephus (Bernard) Tijink, geboren op 31-03-1903. Bernard is overleden op 27-08-1985 in Tilligte (Stengman), 82 jaar oud. Bernard bleef ongehuwd.
7 Hendrikus Antonius Tijink, geboren op 09-04-1905 Hendrikus is overleden op 22-03-1984 in Haaksbergen, 78 jaar oud. Hendrikus trouwde met Hendrika Elisabeth Wijlens. Hendrika is geboren op 30-01-1906 in Haaksbergen. Hendrika is overleden op 19-09-1993 in Haaksbergen, 87 jaar oud.
8 Johannes Marinus (Marinus) Tijink, geboren op 24-06-1908. Marinus is overleden op 11-03-1997 in Tilligte (Vollenhoekweg 8) ovl in Groenlo, 88 jaar oud. Marinus trouwde met Johanna Berendina Kokkeler. Johanna is geboren op 28-01-1909 in Denekamp. Johanna is overleden op 17-02-1977 in Tilligte (Vollenhoekweg 8), 68 jaar oud.
9 Johannes Antonius (Jo) Tijink, geboren op 24-08-1911. Jo is overleden op 09-01-1979 in Tilligte (Stengman), 67 jaar oud. Jo trouwde met Aleida Geziena Schröder.

Huwelijk Jan Tijink en Maria Haafkes Tilligte 19-10-1929

1                                                                               15
2                                                                               16 Johannes Haafkes
3 Bernardus Kokkeler *1872                                     17 Johanna Ophuis
4 Susanna Johanna Bodde *1915                            18 Gerard Haafkes
5                                                                                19
6                                                                                20
7 Johanna Kokkeler *1875                                         21 Johannes Tijink 1855-1931
8                                                                                 22 Maria Antonia Tijink-Reerink 1866-1937
9                                                                                 23 Johannes Frederikus (Jan) Tijink 1899-1977
10                                                                               24 Maria Gesina Johanna (Marie) Haafkes 1904-1971
11                                                                               25 Maria Haafkes-Kokkeler (moeder vd bruid)
12                                                                               26 Johannes Haafkes (vader vd bruid)
13 Johannes Albertus Baalhuis 1889-1962                27 Gerardus Haafkes (oom van de bruid)
14 Johanna Geertruida Baalhuis-Tijink 1896-1953
Nr 20: of Johanna Maria Reerink x 19 Hendrikus Everhardus Hulsink.
Of Geertruida Euphemia Reerink x Johannes Ossenvoort.

 


‘Lang’n Rieks’ en ‘Rieks zien Mei’

op ‘Bonkenbakhuijs’ later ‘Wolkot’n-snieder’ in Lattrop

Hendrikus Tijhuis (Langn Rieks of Brokken Rieks) en Johanna Maria Wolkotte (Rieks zien Mei) op Wolkotten-snieder in LattropOp de foto: Hendrikus Tijhuis, geboren 27 januari 1880 en zijn vrouw Johanna Maria Wolkotte geboren 7 mei 1880. Op deze foto zijn beiden ongeveer 60 jaar oud.
Hendrikus wordt ook wel ‘Rieks’, ‘Lang’n-Rieks’ of ‘Brok’n-Rieks’ genoemd vanwege zijn rijzige gestalte. De roepnaam ‘Rieks’ is een afgeleide van ‘Hendrikus’. Hij loopt wat houterig en moeizaam vanwege zijn forse gestalte.
Zijn vrouw wordt ‘Rieks-zien-Mei’ genoemd. De roepnaam Mei is afgeleid van haar 2e voornaam ‘Maria’.
Maria is geboren op het wönnerplaatsje van Bonke, ook wel genaamd ‘Bonken Bakhuis’. De ‘hoesnaam’ verandert later in ‘Wolkot’n-snieder’ naar haar vader, Bernardus Wolkotte, die hier kleermaker (snieder) is.
Hendrikus Tijhuis, Rieks dus, is geboren op het erf Waterboer bij de kruising van de Hornvenweg en de Mekkelhorsterstraat in Beuningen-Oost. Deze boerderij is in 1859 gebouwd door de grootvader van Gerardus keuters. Hij is een zoon van Bernardus Tijhuis en Geertruida Kotter. Bernardus is geboren in 1826 in Noord Deurningen, trouwt 1855 met Aleida Tulkshuis en ze gaan wonen Groot Agelo 62. Uit dit huwelijk worden hier 5 kinderen geboren. 1) Hendrika 1856-1866. 2) Gezina 1859-1923, zij trouwt in 1887 met Gerardus Groeneveld. 3) Maria 1862-1925, zij trouwt met Johannes Nijenhuis. 4) Johanna * en ?1866 6 maanden oud. 5) Gerardus 1871-1941, hij trouwt in 1896 met Maria Hulsbeke.

Van Groot Agelo naar Waterboer…

Aleida overlijdt in 1874 in Denekamp wijk Dorp 156 waarop Bernardus in 1876 hertrouwt met Geertruida Kotter (1844) die afkomstig is uit Beuningen. Zij gaan nu naar het eerdergenoemde erf Waterboer. Uit dit 2e huwelijk worden geboren: 6) 1876 levenloos geboren meisje. 7) Johannes *1877, Hij trouwt in 1910 met Aleida Geertruida Groener en wordt erfopvolger op Waterboer. 8) Hendrikus *1880. 9) Bernard *1883, hij trouwt in 1908 met Maria Johanna Bos. 10) Johanna *1885, zij trouwt met Gerardus Johannes Heerink, naar het Zunnehoes in Noord Deurningen.Berend Jan Tijhuis...
Ouders van Bernardus Tijhuis zijn Gerrit Jan Tijhuis *1775 in Noorddeuringe en Bernardina Cornet *1785 eveneens in Noorddeuringe. Zij trouwen op 15-10-1821 in Denekamp. De ouders van Gerrit Jan Tijhuis zijn Berend Jan Tijhuis en Jenne Groothuis. De ouders van Geertruida Cornet zijn Bernardus Cornet en Joanna Sombekke.
Johanna Maria (Mei) Wolkotte is enigst kind uit het 2e huwelijk in 1879 van kleermaker Bernardus Wolkotte (1837-1908) en Gezina Kloeze (1840-1905). Bernardus is eerder getrouwd geweest met Johanna Goorhuis (1874). Uit dit 1e huwelijk 2 kinderen: 1) Gerardus geb 15-03-1876, hij overlijdt ongehuwd op 10 december 1918. 2) Maria Johanna geb 16-01-1879, zij overlijdt 5 maanden later op 21 juni.
De ouders van Bernardus Wolkotte zijn Theodorus Wolkotte *1800 in Noorddeuringe en Geertrui Theresia Bos *1799 eveneens in Noorddeuringe. Het huwelijk vindt plaats in Denekamp op 10-06-1824. De grootouders van Bernardus zijn Gerrit Jan Wolkotte en Aleida Groeneveld. De ouders van Gezina Kloese zijn Albertus Kloese *1798 in Berghum BD10 (Cloese), en Helena Rikkink *1808 in Denekamp die op 15-05-1838 in Denekamp in de echt zijn verbonden. De grootouders van Gezina Kloese zijn Hendrik Kloese en Johanna Splinter.

1900-1919…

Bidprentje Henricus Tijhuis 1880-1949De moeder van Mei, Gezina Kloese, overlijdt op 12 januari 1905, oud 64 jaar. Haar vader, Bernardus Wolkotte overlijdt op 22 januari 1908, op de leeftijd van 70 jaren. De twee kinderen Gerard en Mei, inmiddels 31 en 28 jaar, wonen van 1908 tot 1918 alleen op het pachtboerderijtje Wolkot’n snieder. Op 10 december 1918 overlijdt Gerard ongehuwd. 5 Weken later trouwt Rieks met Mei maar hun huwelijk zal kinderloos blijven. ‘Rieks’ en ‘Mei’ nemen de pacht over van Jan Hendrik Bonke die eigenaar is van het plaatsje.

1919-1985…

Er is weinig bekend over het verdere leven van Rieks en Mei. Het waren eenvoudige mensen, leefden sober van hetgeen de goardn en het kleinvee hun bood. Bezit hadden ze niet, het boerderijtje met wat grond was gepacht. In de inboedel zullen we alleen het noodzakelijkste vinden. Of ze vee hebben gehad? Vast wel. 1 Koe of misschien wel 2, een paard lijkt niet waarschijnlijk. Een môt met een koppel biggen, wellicht wat kippen en een haan. Wie zal het zeggen? Wie kàn het nog zeggen? Er zijn nog mensen die Rieks en Mei gekend hebben.

Wie heeft nog verdere informatie?

Het boerderijtje Wolkot’n-snieder…

Hierover is o.a. het volgende gepubliceerd.Boerderijtje  Bonkenbakhuis of Klein Bonke later Wolkotten-snieder Lattrop 6
Het exterieur van het van vakwerkmuren opgetrokken keuterboerderijtje is vooral het bekijken waard, omdat de woongevel, in dit geval de naar de weg gekeerde zijde, een rechthoekige uitstulping vertoont, een soort erker met raampjes, voorzien van een lessenaarsdak, gedekt met pannen. Precies midden onder een hoge houten topgevel. Die uitstulping wordt een "achterheerd" (haarderker) of "achteroet" genoemd. Nu is er in Twente geen enkel boerderijtje meer met deze voorziening, maar in 1830 waren er daarvan nog 125, vooral in het noorden en oosten van onze streek. De meeste, 35, in Noord-Deurningen. Everhard Jans meldt dat een laatste groep van dit boerderij-type, waarvan de eerste vermelding uit 1611 dateert, nog tot in de jaren dertig in de buurtschap Berghum bij Denekamp viel waar te nemen. Hijzelf fotografeerde in 1967 de laatste Twentse "achteroet". Namelijk die van het keutererf Bonken Bakhuis in Lattrop.
Theodurus Wolkotte1976 Dicht aan een verhard weggetje in Lattrop, niet ver van een hoger liggende akker, ligt het “wönnershuuske” Bonken Bakhuis. Het bezit een vakwerkskelet, houten topgevels en als opmerkelijk accent de “achteroet”. De kleine ruitjes met houten roeden zijn verdwenen, in het interieur kakelen alleen nog wat kippen, maar in ieder geval: de laatste Twentsche achteroet is nog aanwezig. Er is weinig fantasie voor nodig om je het huisje in ‘welstand’ voor te stellen: leemvakken leveren naast het grijze houtwerk okergele vlakken op, later gedeeltelijk vervangen door warmrode baksteen. Het heeft een afmeting van 10,26 x 10,12 m. (exclusief achteroet). De weinig spraakzame boer (red. Bonke) ploegt met zijn tractor praktisch om het hele huisje heen: er kan echt gesproken worden over een ‘bedreigd bestaan’.
1983 In 1983 stond de ‘achteroet’ er nog steeds, weliswaar door vee beschadigd, maar de ruïne was er nog. Toen al leek redding of overplaatsing niet meer mogelijk.
1985 In 1985 was alles al gesloopt, en een verzoek van het Openluchtmuseum te Ootmarsum om het geschikte object te redden en te herbouwen kwam helaas te laat.
(De auteurs zijn niet bekend.)

Bijna een tragisch einde…

Rieks heeft genoeg van het leven en besluit zich te verhangen. Daartoe knoopt hij een touw om zijn nek en bevestigt dat aan de stijl van het ledikant.
Vervolgens laat hij zich aan het touw hangen. Hij krijgt het Spaans benauwd en besluit toch maar, nu het nog kan, het touw weer los te maken. Nu moest hij ook daar nog mee zien te leven.


‘Denekamp onbekend boerderijtje 1927’

In de nieuwsbrief  van mei 2016 plaatsten we een foto van een oud boerderijtje waarvan de erfnaam en de bewoners ons niet bekend waren. Hierop is gereageerd door Hennie Engbers in Oldenzaal. Hij weet te vertellen dit het plaatsje van Schöp’n-Mei en haar dochter Schöp’n-Dika in Berghum is. Toen deze namen bekend waren zijn we op zoek gegaan in het archief. We vonden een vergelijkbare foto uit 1939 in het boek ‘Van Raadhuis tot Gemeentehuis 1980’. Zie foto hiernaast.

 

Hier bevond zich ook onderstaande foto van Mei en Dika met ossenwagen.
 

Schöppen Dika (dochter) en Mei (moeder) in Berghum met ossenwagenMaar wat is de familienaam van Mei en met wie is zij getrouwd?

 


Uw reactie…

Hierbij een reactie over de ansichtkaart uit het familiearchief van de familie Groeneveld op Lutke Veldman. Het jongetje op de foto is waarschijnlijk Hans Haberman. Hij heeft een tijd bij ons gelogeerd, ik dacht vanuit Berlijn maar dat weet ik niet zeker. Dat is dan denk ik voorjaar/zomer 1953 geweest. Ze moesten het jongetje in Oldenzaal van de trein halen, en daar ook weer op de trein zetten met een kaartje waar de reis naar toe moest. Waarschijnlijk was het een project voor kansarme kinderen of zoiets.
Hoelang het kind precies bij mijn ouders en grootouders heeft gelogeerd weet ik niet. Mogelijk ook wel langere tijd maar dat weet ik mij niet meer te herinneren wat mijn ouders daar over hebben verteld. Zeker is in ieder geval dat deze logeerpartij de aanleiding is voor de ansicht kaart. Dit weet ik van mijn ouders Johan en Annie Peters Groeneveld.
Mvg. Jan Peters


Bergman op de grens (3)…

In de oorlog… (vervolg)

Eens, tijdens een razzia in deze streek, waren twee onderduikers bij ons. Die uit Oudewater was rond dolle dinsdag al teruggekeerd naar huis. De Duitse soldaten, die de razzia uitvoerden, kwamen vanuit Lattrop. Op die bewuste dag was ik op een stuk land bij Edelkamp met de bieten bezig. Met paard en wagen bracht ik de onderduikers daar naar toe. Bij de stal, net achter de grens, hadden we een bietenkuil gemaakt. Een van de twee onderduikers was toen op het bietenland bezig, terwijl de ander bij de kuil werkte. Toen ik in de gaten kreeg wat er gebeurde, heb ik de beide jongens verteld dat ze gewoon door moesten gaan met hun werk en dat ze net moesten doen of er niets aan de hand was. Onderweg van het land naar de bietenkuil heb ik met soldaten gepraat, die daar een boterham zaten te eten.
Ik hoorde aan het dialect, dat ze spraken, dat ze uit de streek kwamen en ik begon met hen over de paarden. Wat verderop bij Leusman stond een jonge soldaat bij een bosje met het geweer in de aanslag. Toen ik hem vroeg of hij niet bang was, zei hij: "Nein, ich war bei Arnheim". Een Feldwebel, die er ook bij was, vertelde dat hij uit Essen kwam en dat zijn vrouw, ofschoon ze bonnen genoeg had, haast geen eten meer kon krijgen. Ik merkte dat die knapen schoon genoeg hadden van de oorlog. Toen ik opmerkte dat er bij ons altijd Duitse grenswachten rondliepen en dat ze daarom beter net zo goed konden ophouden met het zoeken naar partizanen en onderduikers, vonden ze het verder wel goed.

Vluchten over de grens…

Voor de oorlog wilde een zekere Fastenrahd, een fabrikant uit Nordhorn, zijn vaderland ontvluchten. Deze man had met een persoon uit Lage de afspraak gemaakt dat hij iemand aan deze zijde van de grens zou zoeken, die hem verder zou helpen. De man uit Lage kwam bij mijn vader en legde de zaak uit. Mijn vader ging op de afgesproken tijd naar een stuk land en ging er aan het werk. Toen hij een vreemdeling gewaar werd ging vader naar hem toe, zei hem dat hij ervan wist en dat de man maar met hem mee zou gaan. Aanvankelijk weigerde deze, maar toen hij hoorde dat mijn vader zijn naam noemde, heeft hij gezegd: ”Nu is het goed, ik ben dus in Holland”. De man vertelde mijn vader, dat hij naar Australië wilde en daar rijk wilde worden.
Fam Bergman-Heesman Breklenkamp met vlnr Jan, Jenne en GeertIn de vooroorlogse jaren kwamen in Breklenkamp ook overal joodse mensen illegaal de grens over. Die verder zijn getrokken hebben de oorlog waarschijnlijk wel overleefd, maar de Duitse joden die hier in Holland zijn gebleven, hebben weinig aan hun vlucht gehad. Veel mensen, die uit Duitsland vluchtten hebben we in de oorlogsjaren verder kunnen helpen. Onder hen waren nogal wat Rotterdammers. Soms kwamen ze met hele groepen tegelijk de groene grens over. Aan de Duitse kant waren ook wel grensbewoners, die zulke mensen hielpen. Sommigen stuurden deze vluchtelingen naar ons toe. Vlakbij woonde een Duitse vrouw, die veel van deze mensen geholpen heeft.
In de oorlogsjaren hadden we op de boerderij nog weleens tarwe, die we dan illegaal dorsten. Dat moest dan heel vroeg in de morgen gebeuren, vanwege onze ‘crisiskeals’, die soms nog erger waren dan de bezetters. Op zekere morgen zouden we ook weer dorsen. Toen ik ‘s morgens om vijf uur naar de zolder ging, zag ik er tot mijn grote schrik een vreemde man zitten.  Zodra ik over de eerste schrik heen was, vroeg ik wat hij daar deed. Hij vertelde dat hij Beukema heette en uit Groningen kwam. Verder zei hij dat hij voor de oorlog eens bij ons was geweest met iemand uit Ootmarsum om een hengst te kopen.
Vervolgens heb ik de man, die alleen sokken droeg en zijn voeten kapot had gelopen, meegenomen naar beneden. Daar vertelde hij dat hij de avond ervoor bij onze boerderij was aangekomen, bij ons door het keukenraam had gekeken en daar mannen had zien zitten met grote dikke jassen aan. Omdat hij de zaak toen niet vertrouwde was hij niet naar binnen gegaan, maar was hij via de ladder de zolder opgegaan. Ik vertelde hem toen dat die mannen mijn vader, een onderduiker en ikzelf waren geweest, die daar aan de keukentafel hadden zitten kaarten. Omdat het koud was geweest, hadden we onze jassen aan.
We hadden in die tijd een waakse hond. Later realiseerden we ons dat de hond die avond gedurig bij de ladder had staan blaffen. We hadden dus eigenlijk wel kunnen vermoeden, dat er iets niet in orde was. De volgende morgen heb ik Beukema per fiets naar een kennis in Ootmarsum gebracht, die hem verder heeft geholpen.

Ontruimde grensstreek…Halt 500 meter strook zonder vergunning verboden te betreden

In de tijd na de laatste wereldoorlog is er aan de Duitse kant van de grens een tijdlang een strook van wel enkele kilometers breed geweest, die helemaal ontruimd moest worden door de bevolking. De mensen moesten zelf maar zien onderdak te krijgen. Die strook zal ontruimd zijn om te voorkomen dat allerlei mensen op eigen houtje bij de Duitsers over de grens van alles in beslag gingen nemen om zo hun eigen oorlogsschade te regelen. Aan de weinige Duitse boeren, die er toen woonden, is waarschijnlijk niet gedacht. Voor de verboden strook er kwam is over de grens inderdaad wel het een en ander weggehaald, zoals fietsen en vee. In de tijd, dat de strook verlaten was, heb ik de kippen verzorgd van mijn Duitse buurman, die er ook weg moest.
Op bepaalde tijden mochten de boeren, die een boerderij in die streek bezaten, ernaartoe om het land te bewerken. Nabij Lage ging dan een hek open; daar konden de boeren in de strook komen. ’s Avonds rond zes uur moesten ze die dan weer verlaten. Op die manier konden de boeren nog wel iets doen, maar erg praktisch was het natuurlijk niet. Die toestand heeft ongeveer een half jaar geduurd.                                                                            Wordt vervolgd…


Onbekende foto…

Uit het fotoarchief van de familie Groeneveld op Lutke Veldman in Breklenkamp bijgaande foto. Hierop zien we Hendrika Johanna (Rika) Leliefeld die in 1931 trouwt met Hermannus Hendrikus (Hendrik) Niehoff op het erf SniederBerend in Lattrop. Haar zuster Trui is in 1923 op het Lutke Veldman getrouwd met Johannes Lambertus (Hannes) Groeneveld.

Wie is de jonge vrouw die hier naast haar staat?


Hermannus Veldscholten en Maria Ruël…

Van Harrie Nijhuis (HvH) in Ootmarsum is de foto links.
In het archief is een foto van deze familie maar tot op heden nog geen foto van hun beiden.

Hermannus (Herman) Veldscholten is op 16 september 1869 geboren op de plaats Broek-Reker in Tilligte, nu Rekers Kerkweg.  Hij trouwt op 29 jan. 1903 met Maria Ruël, geb. 30 juni 1872 Lattrop no. 92 [Snieders-Willem, lag tussen Veld-Jan en Scholten-Geerts (Smoes)]. Zij pachten het erf Steg’nman in Nutter en Hermannus is hier landbouwer en klompenmaker en staat alom bekend als Höst-Herman. Maria overlijdt hier op 6 november 1926 oud 54 jaren en Herman op 31 december 1941 oud 72 jaren. Maria Ruël is een dochter van Jan Hendrik Ruël en Maria Reerink op het Snieders Willem in Lattrop. Zij heeft één broer, Bernardus (Bernard). Hij trouwt in 1908 met Geertruida Maria Scholten van het erf Dinkel-Scholten in Tilligte. Zij vestigen zich op het plaatsje Willems later Reulke in het Binnenbroek in Lattrop.                           Update 12-07-2019


Foto gevraagd…

Maria Niehuis is geboren op 11-02-1853 in Dorp Denekamp, dochter van Joannes Niehuis en Hendrika Rippert. Maria is overleden op 20-10-1936 in Ootmarsum, 83 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 06-05-1878 in Denekamp met Hermannus (Mans) Rerink, 25 jaar oud. Mans is geboren op 04-04-1853  in Lattrop 64 (Koelhuis), zoon van Joannes (Jannes) Rerink en Anna Bekhuis. Mans is overleden op 31-07-1908 om 23:30 in Klein Agelo 28 (Snieders Mans), 55 jaar oud.

Mans overlijdt dus in 1908, van hem zal er geen foto zijn. Maria (Mei?) overlijdt in 1936 in Ootmarsum. Wie heeft een foto van haar?


Schoolfoto Openbare Lagere School Lattrop (Foto ca. 1922)

Schoolfoto Openbare Lagere School Lattrop (Foto ca. 1922)

1 Hoofdmeester Johannes Rikkink (1876-1930)
2 Frans Scholte Lubberink (Veldboer) *1908
3 Bernard Tijscholte *1906
4 …..
5 Johan Niehof (Kooboer) *1908
6 …..
7 Bernard Bodde (Stok’n Bennad) *1908
8 Marie Huisken (ool Bossink) *1906
9 Hendrik Leliefeld (Hoamberg) *1907
4 of 6: Stiena Bonke *1906
Wie heeft de ontbrekende namen?


Onderzoeken in voorbereiding…

# Jan Bossink van Bossem in Lattrop naar Agterpostel in Oud Ootmarsum.
# Familie Busscher in Breklenkamp.
# Foto Kling’n Herman en Kling’n Truike in Ootmarsum. (Publicatie november 2016)
# Bewonersgeschiedenis Klinge in Tilligte.
# Berend Jan Pikkemaat van Oude Boomhuis (BekJan) in Lattrop naar Groot Agelo.
# Hermannus Pikkemaat van Oude Boomhuis naar Groot Agelo.
# Familie Keuters van Wietmarschen naar Beuningen-Oost en dan naar Lattrop.
# Gerrit Jan Koehorst van Noord Deurningen naar Lattrop.