Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 5 nr 9 sept 2018

Website: www.Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website………………………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2018-8


1000 Jaar parochie Lattrop (4)... (Coen Hamers)

1933
In 1933 werd de pastorie uitgebreid met een erker en een serre.

1937
Het kleurige interieur van de kerk wordt nog versterkt door de fraaie mozaïeken in glasstukjes in de kerk. In 1937 werden door rondtrekkende Italianen 14 kruiswegstaties vervaardigd en een aantal delen van een fries op het priesterkoor. Bovendien zijn in dat jaar het hoogaltaar en de communiebank vernieuwd. Ook daarvoor zullen de Italianen (mede) getekend hebben, want in delen van de beeldhouwwerken zijn ook mozaïekstukken gevonden. Helaas zijn door de oorlogsjaren de ontbrekende delen van het fries nooit meer aangebracht. In 1939 wordt een nieuw tabernakel (het huidige) op het hoogaltaar geplaatst.

1940-1945
De oorlogsjaren van Wereldoorlog II zijn aan de kerk en pastorie bijna ongemerkt voorbijgegaan. Had de gemeenschap een aantal slachtoffers te betreuren door de oorlogsdagen in 1940 en de politionele acties in Indië, de kerk bleef ongeschonden, maar raakte, als zoveel kerken in oorlogstijd, de klokken kwijt.

1948Johan Kamphuis koster in Lattrop
Twee nieuwe klokken werden geplaatst in 1948 en de familie Alink (nu Wiefferink) schonk daar als derde een Angelusklok bij. De laatste heeft de laatste decennia van het millennium niet meer geluid, maar fungeert door een nieuwe luidinstallatie in het nieuwe millennium weer als vanouds. In hetzelfde jaar werd vastgesteld dat het oude orgel van 1818 niet meer te herstellen was. Zuinig als altijd werd achter het nieuwe front van de orgelbouwers L. Verscheuren uit Heijthuysen in Limburg zoveel mogelijk oud pijpwerk verwerkt. Vandaar dat bij een blik in het inwendige van het, overigens nog goed functionerende orgel, nogal wat eerbiedwaardig oud materiaal is te vinden.

1950
Op 28 oktober 1950 wordt Johan Kamphuis (foto rechts) aangesteld tot koster, tuinman en conciërge van de school. Kamphuis begint dan een loopbaan ten behoeve van de parochie, die ruim 45 jaar zal duren. Daarmee is hij ongetwijfeld de langst dienende koster van Lattrop geworden. Hij was tevens de laatste professionele koster, want na zijn definitieve pensionering zijn de taken door vrijwilligers over genomen.

1958
Naast de lagere school wordt nu ook met een kleuterschool begonnen. Daarmee is in dat jaar de kiem gelegd voor de latere basisschool ‘t Kämpke in Lattrop. Van 1958 tot 1970 ontbreken overigens alle kerkbestuursverslagen in het archief van de parochie. Deze periode valt samen met de tijd van pastoor Meijer. Vermoedelijk zijn de aantekeningen in deze periode niet gemaakt of voor het archief en daarmee het nageslacht verloren gegaan.

1962-1965
Preekstoel in rk kerk LattropHet Tweede Vaticaans Concilie is aan de kerk niet ongemerkt voorbijgegaan. Zoals op zoveel plaatsen in Nederland heeft de daarmee gepaard gaande ‘beeldenstorm’ ook de kerk van Lattrop niet gespaard. De preekstoel was al verdwenen in de vijftiger jaren. In diezelfde tijd zijn enige mooie koperen kroonluchters (kaarsenkroon) ook spoorloos verdwenen (volgens de overlevering zijn ze naar familie van pastoor Leferink in Haaksbergen gegaan). Het oude hoofdaltaar werd ontdaan van bijna alle opsmuk. Wel gespaard bleven de zijaltaren en de communiebanken, de laatsten als een nieuwe afscheiding tussen kerk en priesterkoor met een opening vanaf het middenpad van de kerk. Gelukkig waren onderdelen van de preekstoel, versierd met mozaïeken, gespaard gebleven.

1965-1977
De nieuwe tijd doet zijn intrede in Lattrop. Op 24 februari 1975 draagt het kerkbestuur de Fa. Groothuis in Denekamp op een geluidsinstallatie in de kerk aan te leggen. Deze installatie is zo degelijk gebleken, dat hij tot in het nieuwe millennium nog in gebruik is gebleven. In datzelfde jaar wordt ook besloten de pastorie op het waterleidingnet aan te laten sluiten en het luiden van de klokken te automatiseren. Daarmee komt een einde aan het luiden van de Angelusklok. Een nieuw altaar werd geplaatst naar de kerkgangers gericht in 1976 op basis van een voorstel van de heer Reerink. De ooit aangebrachte vloerbedekking op het priesterkoor wordt weer verwijderd waardoor de oude tegelvloer weer tot zijn recht kan komen.

1980RK kerk Lattrop  (koperen kaarsenkroon)
Het rieten dak op de Mariakapel achter het kerkhof blijkt dermate slecht te zijn, dat het vernieuwd moet worden. Het kerkbestuur besluit geen parochievergaderingen meer te houden, omdat de opkomst te gering is geworden.

1992
De oude doopkapel werd omgebouwd tot een klein, maar stijlvol mortuarium. Daarmee werd het mogelijk overledenen uit de parochie in eigen kring op te baren in plaats van in Denekamp of Ootmarsum. Tegelijkertijd werd de grote koperen doopvont, met een inscriptie: Scholte Lubberink, vooraan bij het Maria-altaar geplaatst, zodat het dopen voortaan voor in de kerk kon plaatsvinden. Wanneer de oude zandstenen doopvont ooit uit de kerk is verwijderd is onbekend. Gelukkig is deze getuige uit een ver verleden bewaard gebleven.

1994
De reeds genoemde ornamenten van de vroegere preekstoel zijn bij een kleine verbouwing in het interieur van de kerk op een nieuwe plaats terecht gekomen. Achterin de kerk werden meteen achter de banken een tweetal muren geplaatst waarin vier van de vijf delen, die met de vier evangelisten, een plaatsvonden. Tegelijkertijd is voorin de kerk door het inkorten van een aantal banken een ruimere plaats bij de ingang naar het priesterkoor gemaakt.     Wordt vervolgd…


Namenlijst herenzangkoor Lattrop-Breklenkamp…

Herenzangkoor Lattrop jaar onbekend

Deze foto komt uit het archief van Jos Muntel, zoon van Bernard Muntel en Mientje Rolink uit De Lutte. De foto is waarschijnlijk gemaakt midden jaren ’50.

1 Gerardus Johannes (Hannes) Scholte Lubberink (Lubberman) 1893 - 1969 2 Gait Hofstee (Schilder-Gait) 1914-1981 3 Hendrik Pikkemaat (meester/kassier Boerenleenbank) 1898-1984 (broer van 21 en 27) 4 Johan Arens (Bergsmid) 1929-2016 (broer van 9) 5 Gerard Ruël (Keujer) 1921-1994 6 Bennie Wigger (Groot-Kuper) 1925-1994 7 Gerard Arends (de Smid) 1928-1988 (broer van 8) 8 Toon Arends (de Smid) 1925-2012 (broer van 7) 9 Bennie Arens (Bergsmid) *1930 (broer van 4) 10 Bernard Broekhuis (Geurners Bets) 1926-2010 11 Johan Keujer (Breklenkamp) 12 Bernard Muntel (van Frenske) 1927-1982 13 Gerard Wigger (Wiggers-kuper) 1925-2006 (broer van 22) 14 Johannes Bernardus (Bernard) Scholte Lubberink (Lubberman) 1892 - 1956 15 Gerard Haamberg (Bultboer) 1925-2007 16 Jan Wigger (Wigger-schilder) 1932-2006 17 Toon Scholte Lubberink (Velte-Toon/Viooln-Toon) 1910-1992 18 Bernard Kamphuis (Kraken-Jan) 1926-2012 19 Bernard Blokhuis (Veldsnieder) 1917-1987 20 Gerard Peters (Bommerd) 1926-2003 21 Frans Pikkemaat 1893-1959 (broer van 3 en 27) 22 Johan Wigger (Wiggers-kuper) 1923-1996 (broer van 13) 23 Herman Pikkemaat 1928-1968   organist (zoon van 3) (Kassier Boerenleenbank) 24 Johan Kamphuis (de Köster) 1917-2014 25 Bernard Rerink (Bossem) 1897-1980 (broer van 30) 26 Herman Snoeijink (opa Snoeijink) 1889-1979 27 Hannes Pikkemaat (Pikmoat) 1886-1983 (broer van 3 en 21) 28 Pastoor J.H. Leferink pastoor van 1941-1959 (geestelijk adviseur) 29 Herman Wigger (ool-Beernink Herman) 1886-1969 30 Gerard Rerink (Bossem) 1903-1986 31 Meester Jansen (Dirigent).                                                                                                          Nrs. 1 en 14: Update 17-05-2019


Historie 'Smids-Gradus' of 'Kosthuis' in Lattrop (5)...Herman(nus) Damhuis (Kost-Herman) en Gezina Johanna (Sina) Keujer Lattrop

Herman Damhuis en Sina Keujer (foto rechts) zijn de nieuwe pachters. Zij trouwen in 1926 en nemen er hun intrek. De huurprijs die zij aan Hofste moeten betalen bedraagt aanvankelijk fl. 185,00. Hermannus Damhuis, vanaf 1926 dus ook Kost-Herman, is geboren op 4 november 1888 als 1e zoon van Joannes Henricus Damhuis en de weduwe Joanna Weenders, getrouwd in 1885 en wonende op het ‘Zegelvoortbaks’ of ‘Oude Zegelvoort’, daarna bewoond door de familie Johan Koehorst en Hanna Bulter. Joannes Henricus is geboren in 1857 op het ‘Roelofsbaks’ in Lattrop. Herman kreeg 1 broer, Gerard geboren 30 april 1892. Gerard trouwt in 1920 in Denekamp met Wilhelmina Catharina Hofste geboren in 1897 in Epe-Pruissen. Zij gaan wonen in Denekamp en Gerard wordt later bekend als ‘politie-Damhuis’. (zie foto onder)
De moeder van Herman en Gerard, Joanna Weenders, is geboren in 1845 op Weendersboer, later Bosink, in Breklenkamp. Zij was de laatste (katholieke) Weenders op dit erf. Daarna kwam de familie De Weerd uit Nutter, oorspronkelijk afkomstig uit Itterbeck bij Uelsen-Pruissen. Joanna was eerder getrouwd, in 1871, met Gerardus Joannes Blokhuis geboren in 1833 op het Zegelvoort en getrouwd naar het Zegelvoortsbaks. Uit haar 1e huwelijk 3 kinderen: 1) Johanna Maria Blokhuis *1876, zij trouwt voor de 1e keer met Joannes Koehorst van het Kukkert in Lattrop en voor de 2e keer in 1912 met Joannes Bernardus Lohuis uit Noord Deurningen.  2) Bernardus Fransiscus *1878 en 3) Johanna Gezina *1882, zij trouwt in 1909 met Gerhardus Johannes Nijmeijer uit Noord Deurningen.
Gezina Johanna (Sina) Keujer is geboren op 25 mei 1899 op het plaatsje ‘Loeks op den Eendenbeld’ dat gelegen heeft tegenover Oortman-Wewwe in Breklenkamp. Zij is het 5e kind en 3e dochter van Hermanus Johannes Keujer geboren in 1852 op Keujer in Lattrop en Maria Huisken geboren in 1860 op het ool-Bossink in Lattrop.
Als zij een jaar of 4 is zal het gezin verhuizen naar de huidige plaats van Keujer en vanaf deze tijd heten zij Breenk-Keujer. Zij ruilen van woonstede met de daar wonende familie Weenders.
Kost-Herman en -Sina hebben dus een nieuw woonhuis tot hun beschikking op een huisperceel groot ruim 1 hectare. Tevens huren zij van Hofste een stuk grond groot 3.50 ha. gelegen links van de toegangsweg, dat eigendom is van de familie Scholte Lubberink-Borggreve, waarover zij recht van overgang hebben. Dat is tot op heden nog zo. Herman is van beroep Provinciaal wegwerker en staat onder toezicht van Herman Snoeijink ofwel Sneuijink-opa.

Uit het huwelijk van Herman en Sina worden 8 kinderen geboren.Marie Damhuis (Kost-Marie) Lattrop
1. Maria Johanna Theresia (Marie) (foto R), geboren op 19 augustus 1927. Marie trouwt op 5 april 1961 met Albertus Johannes (Johan) Kamphuis geboren op 28 september 1917 op het Kraken-Jan in Lattrop. Hij is een zoon van Albertus Johannes Kamphuis *1871 op ool Dusink in Klein Agelo en Hendrika Geertruida Edelkamp *1890 op Schabos in Breklenkamp B33. Marie overlijdt op 26 augustus 1975, slechts 48 jaar oud.
Hennie Damhuis (Kost-Hennie) Lattrop2. Hendrikus Johannes Antonius (Hennie) (foto L) geboren op 8 februari 1931. Hij trouwt op 11 april 1959 met Maria Geertruida Josephina (Marietje) Grondman. Hennie overlijdt op 27 januari 2009 in hun woonhuis aan de Dorpsstraat nr. 39 in Lattrop.
3. Johannes Bernardus Fransiscus (Johan) (foto R) geboren op 11 september 1932. Hij overlijdt ongehuwd op 28 augustus 1996 in het ouderlijk huis aan de Pastoor Brandtsstraat 1 in Lattrop.
4. Gerhardus Hermanus Maria (Gerard)Johan  Damhuis (Kost-Johan) Lattrop
5. Hermanus Johannes (Herman)
6. Alphons Josef (Alphons)
7. Fransiscus Wilhelmus (Frans)
8. Harry Jacobus (Harrie)

 

 

Broers Damhuis Lattrop

Gebr. Damhuis: vlnr Harrie, Alfons, Gerard, Herman en Frans.


Schematisch overzicht stamboom Keuters…

Stamboomschema Keuters Lattrop

 

Uit de krant van 28 september 1898…

Landbouwerswoning G Rikkink in Tilligte afgebrandDit is het plaatsje Huusken of Scholtenhuusken aan de Kerkweg in Tilligte. In 1898 wonen hier Gerardus Rikkink oud 70 jaren en zijn vrouw Euphemia Heuver oud 66 jaren. Gerardus is afkomstig van het plaatsje Nij-Goosink in Lattrop, aan het einde van ’t laantje rechts (verdwenen). Euphemia is geboren op Huusken in Tilligte. Hun zoon Gerardus Rikkink is erfopvolger en trouwt in 1902 met Geertruida Olde Nijhuis van Groonman in Beuningen. Hun zoon, ook weer Gerardus Rikkink, trouwt met Johanna Maria Borgerink van Loeksboer in Tilligte.


Familiegeschiedenis Maatman in Lattrop (3)...

Gerrit Maatman x 1800 Hermina Schiphorst…Trouwboek Denekamp Geert Maatman en Hermina Schiphorst 20-02-1800

Gerrit Maatman, zie 3 hierboven, als oudste overblijvende zoon, wordt erfopvolger op Maatman in de Westerhoek in Noord Deurningen en trouwt op 13 februari 1800 oud 24 jaar NH in Denekamp met Hermina Schiphorst geb. 16 juli 1775 in de Boerschap Denekamp. Zij is een dochter van Harmen Schiphorst en Martha Dobben. Of Martha nog een ver familielid is, is niet bekend. De ondertrouw vindt plaats op 25 januari 1800 in de NG kerk in Ootmarssum.
NH trouwboek Denekamp: “1800 den 20 Februarij te Denekamp getrouwd. Dat voor mij en keurnoten Gt. Jan Hollink en Harmen Schiphorst Geert Maatman J: M: uit Noorddeuringen met Hermina Schiphorst J.D. uit de Boerschap Denekamp in ondertrouw genomen zijn en zulks certificeere”.
NG trouwboek Ootmarssum: “Ano. 1800 den 13 Febrúarij zijn na 3 onverhinderde voorstellingen alhier getroúwt. Gerrit Maatman J.M. úijt Nordeúringen, met Hermina Schiphorst J.D. úijt de boerschap Denekamp”.
Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen op Maatman geboren en gedoopt in de NH kerk in Denekamp:
1. Antonij Maatman, erfopvolger op Maatman, zie hierna.
2. Harmen *10 juni 1803 en ~1 augustus.
3. Albert *1 maart 1806 en ~een dag later.
4. Martha, vernoemd naar haar grootmoeder Martha Dobben, *6 september 1808 en ~11 september. Zij overlijdt ongehuwd op 4 juni 1867, oud 58 jaar op Maatman huisnr. 119.
5. Aleida Maatman, geb. 13 juli 1811. Zij trouwt in 1841 in Nordhorn met de weduwnaar Jan Buitkamp geb. 2 april 1814 in Nordhorn, zoon van Harm Buitkamp en Harmina Bloemkamp. Jan was eerder in 1840 getrouwd met Maria Catharina Elisabeth Beins. Jan Buitkamp overlijdt in Nordhorn op 1 maart 1867, oud 52 jaar, oorzaak magenkrankheit en Aleida overlijdt 23 april 1875 oud 63 jaar, oorzaak altersschwäche.
Register van naamsaaneming 1812: Gerrit Maatman
6. Lucas *5 juli 1814 en ~10 juli. Lucas trouwt naar het Oude Dasseler in Lattrop. Zie hierna.
7. Hendrik * 1 augustus 1817 en ~5 augustus.
8. Gerrit Jan *23 maart 1820.
Van de kinderen Harme, Albert, Hendrik en Gerrit Jan zijn geen verdere gegevens bekend.
Op 22 october 1827 vindt bij Wigger in Lattrop een openbare veiling van de inboedel plaats. Gerrit koopt lotnr. 74 een hekselkist vier gulden.
Vader Gerrit Maatman overlijdt hier op 14 december 1843 oud 68 jaar en moeder Hermina Schiphorst op 30 juni 1849 oud 73 jaar.

Antonij Maatman x 1834 Hille Laarman…

Antonij Maatman, zie 1 hierboven, als oudste zoon erfopvolger op Maatman, is *23 december 1800 en ~op 1e kerstdag 25 december. NH doopboek van Denekamp: “1800 Den 25 December is gedoopt Antonij, Zoon van Gerrit Maatman en Hermina Schiphorst E.L. woonende onder Nordeúringe is gebooren den 23 dito”.
Antonij trouwt op 30 augustus 1834 (wet) in Denekamp met Hille Laarman, * 1 april 1808 in Esche bij Veldhausen en gedoopt 2 dagen later. Doopboek Veldhausen: “getauft: 03.04.1808 in Veldhausen
getauft: Tochter des Warse Laman=Laarman zu Esche”.

Detailkaart Maatman Noord Deurningen (getekend WH Dingeldein 1942)Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Maatman (toevoeging volgens Dingeldein).
2. Aleida Maatman (idem).
Beiden zijn niet gevonden in de registers van de Burgerlijke Stand van Denekamp.
3. Hermen Maatman, *6 augustus 1835 en ongehuwd overleden op 13 april 1884 oud 48 jaar.
4. Willem Maatman, *3 october 1837 en ongehuwd overleden op 10 februari 1917.
Antonij Maatman overlijdt op 1 september 1863 oud 62 jaar en Hille Laarman op 3 juni 1883 oud 75 jaar.
Dingeldein: “Na de dood van Mr. J.T. Roessingh Udink viel bij boedelscheiding tussen zijn vijf kinderen op 30 augustus 1858 het erve Maatman aan zijn tweede zoon Joan Melchior ten deel. Hij deed het veertien jaar later van de hand en wel in publieke veiling ten overstaan van Franciscus Petrus de Poorter, notaris te Oldenzaal. Op 22 juli 1872 had de inzet plaats, op 29 juli volgde de toeslag. Het erf werd in 39 percelen verkocht en spatte geheel uit elkaar, waarbij Wilbertus Scholten, aannemer van publieke werken te Denekamp, koper werd van het eerste perceel: huis en erf, schöp en ondergrond met circa 17 are weiland, voor slechts f 901”.
Dingeldein: “Gerrit Maatman, geboren in 1755, overleden in 1843, huwde in 1800 Hermina Schiphorst, terwijl een zoon van dit laatste echtpaar, Antony, op 30 augustus 1834, Hille Laarman, de 26-jarige dochter van Wasse Laarman en Ale Hartger uit Esche, kerspel Veldhausen, huwde. Hijzelf stierf in 1863 op 63-jarige leeftijd op Maatman in Noord Deurningen. Zijn weduwe Hille Laarman overleed op 3 juni 1883 op het erf Eekman in de boerschap Denekamp. Want na de verkoop van het erf Maatman in 1872 was de familie naar het Eekman verhuisd, waar later drie kinderen, Willem, Gerrit en Aleida die allen ongehuwd bleven, de boerderij bestuurden”.                                                 Wordt vervolgd…


1936-12-29 Landbouwer verongelukt (De Tijd)…

Zoals altijd zit ik even de nieuwsbrief door te lezen en kom bij het stukje over de landbouwer die verongelukt is in de schuur. Voor zover ik weet betreft het hier een vrijgezellen oom van mijn vader, Bernardus Hendrikus Foks. Van mijn ouders heb ik vaak gehoord dat hij is verongelukt bij het bouwen van een schuur hier op het erf, op de tragische wijze zoals beschreven in het artikel. In zijn bidprentje staat ook als overlijdensdatum 26-12-1936. Na zijn overlijden heeft de boerderij hier een tijd leeg gestaan waarna mijn opa en oma met hun kinderen vanuit Volthe terug zijn gegaan naar deze boerderij. Ze woonden hier nog maar pas toen mijn opa, Hermanus Hendrikus Foks, in oktober 1941 kwam te overlijden als gevolg van een longontsteking. Oma heeft toen met zes kleine kinderen, waaronder dus mijn vader Jan Fox, de boerderij voorgezet die wij op dit moment hier nog runnen!
Met vriendelijke groet, Henry Fox Lattrop.

Redactie: Dit is inderdaad Bernardus Hendrikus Fox 1890-1936. De voorletter D in het artikel is een verschrijving. De V staat voor Vocks, naar Hermann Theodor Fox 1792-1834. Deze Theodor is afkomstig uit Thuine bij Lingen. Tot ca. 1830 is hij Heuermann in Mönchheuer in Listrup. Vanaf ca. 1830 landbouwer op Veldkaptein in Lattrop. De eerste drie kinderen worden in Emsbüren-Listrup geboren, de jongste dochter Anna Margreta in Lattrop.
De achternaam van Theodor werd ook geschreven als: Vocks of Vuchs. Daar komt de V vandaan.
Hermann Theodor Fox is geboren in 1792 in Thuine bij Lingen. Hij trouwt in 1824 met Anna Maria Pottink uit Emsbüren-Listrup en vestigt zich in Emsbüren-Listrup en later op het plaatsje Veldkaptein in het Lattropperveld. De oudste zoon Bernard Henrich Fox, geboren in 1824 in Emsbüren-Listrup wordt erfopvolger op Veldkaptein en trouwt in 1857 met Johanna Scholten uit Noord Deurningen. Hun oudste zoon Johannes Fox (erfopvolger) is geboren in 1859 en trouwt in 1889 met Maria Keukeler van het erf Oude Beernink in Lattrop. Uit dit huwelijk 2 zoons: Bernardus Hendrikus geboren 1890 en Hermannus Hendrikus in 1893.
Naar oud gebruik wordt de oudste zoon Bernardus Hendrikus (Bernard) erfopvolger. De 2e zoon Hermannus Hendrikus (Hendrik) trouwt in 1924 met Geziena Aleida Oortman van de Wewwe in Breklenkamp. Zij komen te wonen op de boerderij Rikhof (niet zeker) in Volthe dat in de volksmond het ‘Volther-Jörreke’ wordt genoemd. Bernard overlijdt echter ongehuwd in 1936. Nu staat de boerderij Veldkaptein leeg. In 1940 komen Hendrik Fox, zijn vrouw Sina Oortman en hun kinderen naar Lattrop als erfopvolgers op Veldkaptein.


Bewonersgeschiedenis Nije Meijer (Groeneveld) in Lattrop (1)...

De oudst bekende vermelding van deze familienaam staat in het Vuurstedenregister van 1682. Hier wordt het erf Nije Meijer aangeslagen voor 1 vuurstede. Bij de erfnaam staat vermeld Nijemeijer, 1 vuurstede, pp (praeter quam pauper = zeer arm). In het Zoutgeldregister van 1694 wordt het plaatsje weer vermeld onder de naam ‘Nieúwe Meijer’.
Het boerderijtje is geen eigendom van de bewoners. Zij ‘meijeren’ of pachten van de familie Perizonius in Ootmarsum.
Nijemeier Evert en Lisabeth Bossinck Lattrop Otr 14-04-1695 Tr 13-05-1695Op 13 mei 1695 trouwt de hier wonende, en waarschijnlijk hier ook in ca. 1665 geboren, Evert Nijemeier j.m. (jongman) met Lisabeth Boss(ch)inck j.d. (jonge dochter) geboren op 24 augustus 1678 op het erf Bossink, nu Bossem, in Lattrop. Zij is een dochter van Berent Bosschinck en Aeltien Damhuijs die in het huwelijk treden op 19 november 1676. De tekst in het Nederduits Gereformeerde trouwboek van Ootmarssum luidt: Bosschinck Berent Harmsz jg (jong gezel) en Aeltien ten Damhuijs jd (jonge dochter) beijde van Lattrippe.
Het RC trouwboek begint in februari 1727. Het NG doopboek van Ootmarssum begint op 21 juni 1676 en het Roomsch Catholijcke doopboek van Ootmarssum op 6 april 1680. In geen van beide registers staat Evert geregistreerd en daarom zijn de ouders niet bekend. Als Evert trouwt is hij ca. 30 jaar en zijn vrouw nog geen 17 Jaar.
Het huwelijk van Evert en Lisabeth blijft kinderloos als Evert Nije Meijer in 1707 overlijdt. Hij is dan 12 jaar landbouwer geweest op Nije Meijer, van 1695 tot 1707.
Op 2 mei 1708 trouwt Lisabeth Bosschinck voor de 2e keer met Lambert Jansen uit Tilligte en hij noemt zich Nije Meijer. De toevoeging Jansen moet gelezen worden als Janszoon, zoon van Jan, maar het erf waar hij geboren is, is niet bekend. Lambert is hier 13 jaar landbouwer, van 1708 tot 1721. In het verpondingsregister van 1720 wordt vermeld: Nijmeijer betaalt F5-3-1. Uit dit 2e huwelijk van Lisabeth worden achtereenvolgens de volgende kinderen geboren:
1. Adelheid Nieuwe Meijer, ged. RC 30-11-1709, overleden na 1748.
2. Geertruijt (Geertje) Nije Meijers, geen doopinschrijving gevonden zowel NG als RC. Zij trouwt op 19 juli 1739 met de weduwnaar (van Hermanna Laarhuis) Berent Bossinck uit Lattrop en trekt bij hem in op het Stommenhuis in Olden Ootmarssen.
4. Gesina Nie-meijers, ged. RC 4-4-1716, ovl. voor 1748 want in het Bevolkingsregister van dat jaar wordt zij niet genoemd en er is ook geen huwelijksinschrijving gevonden.
5. Bernardus (Berent) Meijer, ged. 29-10-1719. Hij trouwt op 2 mei 1745 met de weduwe Gese Mulstege in Vasse.
Eind 1721 of begin 1722 komt Lambert Jansen te overlijden, oud 43 jaar, zijn vrouw achterlatende met 5 jonge kinderen. Op 18 mei 1722 trouwt Elisabeth voor de 3e keer met Jan Harmen Vrielijnck geb. ca. 1685 in Brandlecht bij Nordhorn. Hij is 26 jaar landbouwer op Nije Meijer, van 1722 tot 1748. Hij noemt zich ook Nije Meijer en uit dit 3e huwelijk wordt nog een dochter geboren:
6. Janna (Jenne) Niemeijers, zie hierna.Vrielijnck Jan Harmen en Lijsebeth Nijmeijers otr 26-04-1722 tr 18-05-1722
Lisabeth Bossinck is nog doopgetuige van: Op 18 april 1703 is Lijsebeth Bussing Nijmeijerse getuige bij de doop van Isabelle Joanna Maria, dochter van Alexander Hollant ontvanger Northooren en Deeltjen (Adilia) Reering int Wagthuijs aan de Nordhornschedijk in Lattrup. 2 Kinderen zijn uit huis getrouwd en 3 zijn nog steeds ongehuwd of overleden. Derhalve wordt de jongste dochter Janna de erfopvolgster.
Jan en Lisabeth worden vermeld in de volgende documenten:
Verponding 1722: Nijmeijer betaalt F1-16-0 verponding en F1-5-1 verponding
Hoofdgeld 1723: Nimmerrer, 1 persoon, betaalt F1
Rechterlijk archief Landgericht Ootmarsum, nr. 5, 14 jan. 1729: Jan en Lijsbeth Nieuwe Meijer verkopen land aan (hun neugste noabers) Hendrik Vents (ook Fens) alias Capitein en Janna geb. Elsebroek op het erf Kaptein te Lattrop.

Janna Niemeijers x 1748 Jan Ellen…

Ellen Jan en Jenne Meijers Lattrup Otr 30-06-1748 Tr 14-07-17486 Janna Niemeijers is RC ged. in Ootmarsum op 29-5-1723. Zij trouwt op 14 juli 1748 met Jan Ellen geb. ca. 1720 op het erf oude Beernink in Lattrop, later Schiphorst aan de Esweg. Jan neemt, evenals zijn voorgangers, de erfnaam Nijemeijer aan. Hij is hier landbouwer van 1748 tot aan zijn overlijden na 1767 wat blijkt uit het Hoofdgeldregister van 1767 waarin wordt vermeld ‘Meijer een weduwenaar…’.
Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren:
1. Gezina, erfopvolgster, zie hierna.
2. Zusanna (Zwenne) Niuwmeijer, ged. 7-10-1752. Zij heeft in mei 1789 een relatie met een onbekende man, waaruit op 24-02-1790 een zoon wordt geboren; Joannes Gerardus Nijmeijer.
3. Elizabeth (Lijsbeth Nijmeijer, ged. ~1856. Ongehuwd overleden op 8 april 1813.
4. Joanna Nijmeijer, ged. 25-2-1760. In het doopboek wordt de vader nog vermeld onder zijn geboortenaam Jan Ellen. Zij overlijdt voor 1 mei 1763 want dan wordt nog een dochter geboren.
5. Joanna Nieuwmeijer, ged 01-5-1763. Geen verdere gegevens bekend.
Janna Niemeiers, de moeder, wordt vermeld in de Volkstelling van 1748, maar niet in het Hoofdgeldregister van 1767. Janna is in deze periode overleden.
Jan Ellen en Janna Niemeijers overlijden >1767, oud >47 en >44 jaar.                           Wordt vervolgd…


Uw reactie… (nieuwsbrief 2018-5 blz. 8)

Met grote belangstelling heb ik wederom de nieuwsbrief gelezen.
Op de vraag wat een slagkooi is, heb ik het volgende antwoord.
Het is een ‘vogelvangkooi’.
Past goed bij het jachtgeweer, patronenransel en verrekijker.
M.v.G, Herman Nijhuis in Elim.


Dösche… Dorsen in de jaren 1940/1950

De graanoogst van afgelopen zomer werd in augustus van het land gehaald en in grote roggehopen of roggemijten gepakt. Een roggehoop maken was een secuur werk, deze mocht n.l. niet inregenen. Niet iedereen had de handigheid maar in de buurt ontpopten zich wel boeren die het aandurfden een roggehoop te ‘pakken’. Als deze na een maand was bezakt werd over spitse top van de hoop een strodek aangelegd, dit diende voor een goede afwatering; ook dat was best een secuur werk. Niet alle stro was hiervoor geschikt. Het ongereide stro werd eerst uitgekamd met een greep zodat het mooie rechte stro in twee of drie rondes over de roggehoop werd gelegd, model van potdekselen.Toon Ikink Reutum 1908-1992
Eind september was de eerste ronde van de dorsmachine en werd zaairogge gedorst; boeren leenden dan van elkaar zodat niet iedereen dan al ging dorsen. December/Januari en februari was de tweede ronde dorsen. (foto rechts Toon Ikink 1908-1992). Hier in Tilligte kwam elk jaar Toon Ikink uit Reutum langs, hij was een z.g. loondorser. In het begin waren er geen tractoren en moesten de boeren zelf met eigen paard de dorsmolen van de vorige boer ophalen. Die zag er toen al uit zoals je deze nu ziet op een oldtimerdag. De dorsmachine werd eerst aangedreven door een electromotor. Deze zat al op de dorsmachine en was met een korte riem verbonden met de poelie van de dorsmolen.
Toon Ikink had lange zware stroomkabels bij zich die werden uitgerold naar een ‘Bokpoal’ van het bovengrondse electriciteitsnet. Met een paar lange latten bracht hij dan twee kabels naar boven en hing deze aan het 380 volt netwerk. Op de dorsmachine zat een meterkast die de verbruikte stroom bijhield en waarop met de Gemeente werd afgerekend. Na enkele jaren had hij een traktor, een Fordson Major. Die moest je starten op benzine en liep daarna op petroleum. Er zaten ijzeren wielen onder met grote ijzeren platen op het loopvlak; daarmee kon hij door alle modderwegen heen. Op straat moest hij dan ijzeren ringen om de wielen doen zodat het wegdek niet beschadigd werd.
De traktor bleef ‘s nachts bij de boer staan, het opstarten ‘s morgens was voor de jeugd steeds weer een spannend moment. Aantal personen dat hierbij nodig was met noabers: twee mensen op de roggehoop, een persoon op de dorsmolen, twee personen stro opbinden aan de voorkant, een persoon moest het graan afzakken en dan nog twee personen voor het maken van de strobult. Zo was de hele noaberschop een week onder de pannen met alleen dorsen, ook dat had wel wat.
Met vriendelijke groet, J.H. (Jan) Busscher Tilligte

Redactie: In Reutum Hofste Teun, genoemd naar het erf waar hij geboren is. Ook Dösche-Toon.


Uw reactie…

# Goedemiddag, zojuist de laatste nieuwsbrief ontvangen. Hierin het vervolg van mijn familie Keuters uit Lattrop. Wil u graag wijzen op 2 kleine fouten wat namen betreft. Tante Marie was getrouwd met Schutten, hier staat Schulten. Mijn moeder Annie, getrouwd met Marinus Monninkhof. Hier staat Monnikhof. Bedankt zover. Ben erg blij met het relaas van mijn familie, erg leuk om te lezen. Hartelijk dank daarvoor.

MVG, Anne Marie Monninkhof Oldenzaal

# Geachte heer, ik las met veel interesse in jaargang 4 nr 12 2017 het verhaal van Hans van Huizen. Deze Hans schreef ook wel eens voor ons kwartaalblad ‘Oet Dorp en Marke’ Historische Kring Losser. In dit artikel kom ik een foto tegen op blad 3/11 Douanepost Denekamp waar een neef van mijn vader op staat. Deze Henk Nijhof komt van geboorte uit Amsterdam, zijn vader is geboren in de Gemeente Lonneker nu Enschede. Ik had het wel eens gehoord dat hij na de oorlog in Denekamp gestationeerd was. Is het mogelijk dat ik een goede digitale foto kan krijgen voor mijn familiearchief? Zelf ben ik bestuurslid van de H.K.L. Losser.
Bij voorbaat dank, mvrgr, Bennie Nijhof Overdinkel


Schoolfoto nieuwsbrief 2018-8…

Namenlijst door Bert Blokhuis. De foto is gemaakt in augustus of september 1962, schooljaar 1962-1963 klassen 1 en 2. Ans Bodde ontbreekt op de foto.
1 Jos Maseland (Keule) 2 Ina Bonke 3 Marianne Scholten (Egbers) 4 Alwie Horsthuis (Hösboer) 5 Bennie Haamberg (Bultboer) 6 Hennie Oude Wolcherink 7 Albert Scholten (Egbers) 8 Trees Ter Brake 9 Marga Pegge 10 Jose Hofste (schilder Gait) 11 Henk Goosink (Breklenkamp) 12 Rudie Schröder (Boomhuis) 13 Leo Horsthuis (Hösboer) 14 Gerard Scholten (Egbers) 15 Lies van der Ham 16 Lucie Schröder (Boomhuis) 17 Gonda Koehorst (Heinik) 18 Hans Teders 19 Bennie Bodde (Stokn Beand) 20  Lyda Lelieveld (Hoamberg) 21 Lucie Scholte Lubberink (Veldboer) 22 Truusje Peters (Lutke Veldman) 23 Jan Bruns 24 Jan Roelofs (Sniere Breklenkamp) 25 Rietje Haamberg (Bultboer) 26 Marga Groeneveld (de Meijer) 27 Hennie Haamberg (Zegelvoort)? 28 Bertie Horsthuis 29 Bennie Roelofs (Sniere Breklenkamp) 30 Frans Niehof (Koole Herman)? 31 Marietje Knippers (Kiekhoed) 32 Ine Haamberg (BaksBeand) 33 Herman Haamberg (Baksboer) 34 Paul Scholten (Egbers) 35 Jose Steggink (Kes) 36 Siny Ruël (Willems of Reulke) 37 Herman Hofste (schilder Gait).
Niet zeker zijn de namen van de nrs. 27 en 30. Herkent u deze?


Stamboomschema familie Warmes Breklenkamp

Stamboomschema Warmes Breklenkamp


Beet genomen…?

De kastelein ziet een man binnenkomen waarvan hij weet dat deze een dronkenlap is en slecht bij kas.  Dus is de kastelein op zijn hoede. De man haalt een leeg flesje uit zijn binnenzak en vraagt deze te vullen met jenever. De kastelein gaat naar de kelder, vult het flesje en zet deze voor hem op tafel. Deze stopt het flesje meteen weer in zijn binnenzak. De man zoekt in zijn zakken maar vindt geen geld. “Geef de fles terug” maant de kastelein. Hij haalt het flesje uit zijn binnenzak en geeft dit aan de kastelein. Deze gaat er mee naar de kelder en giet de inhoud  in de fles terwijl de man glimlachend het café verlaat. Weet u wat hier gebeurd is?