Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 3 nr 11 november 2016

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website
Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.
Op deze site vindt u de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt U geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl.


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: October 2016 jaargang 3 nummer 10
# In de rubriek Genealogie is toegevoegd: Vrehuijs in Lattrop


Bergman op de grens (4)…

In Duitsland is nog steeds een zone langs de grens, het ‘Zoll-bezirk’. In deze zone waren vroeger bepaalde regels van kracht. Boeren woonachtig in dit gebied moesten daar controlelijsten hebben voor hun vee. Wanneer ze vee verkochten moesten ze daarvoor vergunningen en bewijzen hebben. Deze maatregelen golden voor de laatste oorlog al en hebben nog lang bestaan. In Breklenkamp waren eigenlijk geen beroepssmokkelaars. Wie wel eens smokkelde deed het meestal voor zichzelf en voor familie en kennissen.
In de tijd voor en na de laatste Wereldoorlog waren het voornamelijk tabakswaren en koffie die van hieruit naar Duitsland werden gesmokkeld. Van daar werden weleens kleinere gereedschappen gehaald. Grotere gereedschappen en landbouwmachines lukte niet. Beroepssmokkelaars had je vooral in Glanerbrug en in Mander. In Lage woonde iemand, die in die tijd veel paarden en vee smokkelde. Later is die man naar Amerika gegaan, is daar gebleven en vervolgens zijn er ook broers van hem naar toe gegaan.

Tabaksverkoop via het bakhuis… Grond vergoedt oorlogsschade…

De grond, die Duitse boeren vroeger bezaten aan deze zijde van de grens, is direct na de oorlog door de Nederlandse regering in beslag genomen, als een kleine vergoeding voor de schade, die de Duitsers hier in de jaren 1940-1945 hadden aangericht. De grond, die toen werd beheerd door een beheers-instituut in Den Haag, kon in die tijd door de boeren ter plaatse gehuurd worden. Sommige boeren wilden wel graag wat van deze grond gebruiken.
Anderen liever niet, want ‘het is onze grond niet’. Hier achter het bos ligt de ‘Vealdkaamp’, 3 1/2 bunder groot, eigendom van een Duitse boer. In die tijd had hij deze grond niet zelf in gebruik, maar had hij deze verhuurd aan enkele boeren. Toen die grond in beslag was genomen en verhuurd zou worden, drong hij er bij ons op aan, dat wij deze zouden huren. Hij was van mening dat de kans, dat hij de grond ooit terug zou krijgen, dan wat groter was. Wij wilden het aanvankelijk niet omdat we zelf genoeg grond hadden. Maar omdat hij maar aandrong hebben we deze grond toch maar gehuurd. De huur was 82 gulden per bunder per jaar, wat niet duur was. Een boer uit de buurt heeft op zulke gehuurde grond toen nog aardappels verbouwd, maar wij hebben er dat eerste jaar eigenlijk niets of weinig mee gedaan.
Later hebben de Duitse boeren hun grond teruggekregen als ze bewijzen konden dat ze geen nazi geweest waren en dat ze mensen geholpen hadden. Maar dat waren er maar weinigen.
Sommigen, die pal aan de grens woonden, konden nog weleens bewijzen dat ze mensen de grens over hadden geholpen. Anderen, die wat verder weg woonden, hadden het daar vaak moeilijker mee, omdat ze er minder kansen voor hadden gehad. Ik heb een boer gekend, die fel antinazi was, maar geen bewijzen op tafel kon leggen dat hij mensen geholpen had. Deze man is zijn grond hier toen wel kwijtgeraakt.
Dat heeft zo jaren geduurd en toen het beheers-instituut het geld op had is de grond verkocht. Sommige Duitse boeren hebben toen hun eigen grond teruggekocht, want inmiddels had de Duitse overheid een (niet volledige) vergoeding voor de inbeslaggenomen grond betaald.
Al met al was het maar een raar gedoe in die tijd, wat ik niet kan goedkeuren. Want die Duitse boeren hadden ook geen schuld aan de oorlog.

Nederlandse en Duitse grenskommiezen…Trouwfoto Hindrik Jan Bergman en Gesina Lohuis Breklenkamp

Mijn grootvader vertelde weleens dat hij vroeger hammen naar Lage smokkelde. Dat gebeurde met een gewone boerenwagen, waarop hij vooraan een plank had bevestigd om op te zitten. Over de plank legde hij een deken en in de ruimte onder de zitbank hing hij de hammen die tijd lagen er kommiezen in Lage en in Grasdorf. Onder hen was er een, die nogal klein van stuk was, maar die wel een ‘venienig kealke’ was. Hij kon niet op een wagen kijken en daarom klom hij er op om meer te kunnen zien. Om de man te plagen bracht mijn grootvader, toen de man nog niet erg stevig op de wagen stond, het paard met de wagen even in beweging zodat de kommies zijn evenwicht verloor, waardoor hij met zijn kin op de wagenplank terecht kwam.
Als de Duitse kommiezen langs de grens patrouilleerden droegen ze capes. Onder die kommiezen had je echte vuurvreters. Over het algemeen hadden we meer last van de Duitse douane dan van de Nederlandse. De Duitsers waren meestal wat agressiever. Het hing ook wel van de tijd af. In de periode na de laatste wereldoorlog waren de Nederlanders strenger.
Alleen al in Lattrop waren toen zeventien kommiezen, van wie er velen uit het leger afkomstig waren. Duitse kommiezen waren veelal ook oud-militair en hadden al zo’n twaalf jaar in de Reichswehr gediend. Vaak waren het voormalige onderofficieren Die lui hadden dus wel een goede opleiding. De Nederlandse douane was vroeger niet geüniformeerd. De mannen liepen gewoon in burger. Kort na de bevrijding liepen sommigen nog in een burgerpak en anderen in legeruniform.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden we hier 29 kommies-soldaten, die overal bij de mensen waren ingekwartierd. Bij ons in huis waren er twee in de kost; van een van hen hebben we nog een foto. Een andere heb ik later nog weleens gezien op de markt in Oldenzaal. Die was toen deurwaarder.

Smokkelen

Tijdens de jaren van de Eerste Wereldoorlog en nog een tijd daarna bezat mijn vader een vergunning om onder meer tabakswaren te verkopen. Die waren mocht hij ook aan Duitsers verkopen, maar ze mochten niet zonder vergunning in Duitsland worden ingevoerd. De tabak werd met paard en wagen bij ons gebracht door een zekere Sleiderink. Soms ook wel door jongens met een bakfiets.
Bakspieker Bergman op erf Rotman in BreklenkampOp de grens stond ons bakhuis, de ingang lag op Nederlands grondgebied. Aan de achterkant, die op Duits gebied uitkwam, zat een raam waardoor de waren aan Duitsers konden worden verkocht. Als de spullen van eigenaar waren verwisseld, moesten de Duitse klanten zelf maar zien hoe ze er mee weg kwamen. De echte smokkelaars hadden het wel voor elkaar. Die gingen met zakken vol op de nek weg van ons bakhuis, en zodra er een kommies kwam opdagen, konden ze iets weg- of lostrekken. Het gevolg was dat de hele inhoud van de zak verspreid langs het pad en in de berm terecht kwam. Ze hadden dan alleen nog maar een lege zak.
Ik was in die tijd een jaar of vijf. Ik kan me nog herinneren dat mijn vader weleens zei: ”Doar koomp’n Zwart’n ok wear an". Dat was een man, die altijd een zak bij zich had, die bij ons bakhuis werd volgestopt met halfponds pakken tabak. Een neef van mijn vader heeft een boerderij op Duits gebied, maar de schuur staat precies op de grens. In die tijd kwam hij ook weleens bij ons om het een en ander te kopen. Op zekere dag wilden ze met een paar man ook weer eens illegale inkopen doen. Voor ze van huis vertrokken, namen ze voor alle zekerheid even een kijkje in hun schuur op de grens, en jawel hoor, daar waren enkele Duitse kommiezen, die lagen te slapen. Ze hebben toen de deur van de schuur op slot gedaan en zijn vervolgens naar hier gekomen om inkopen te doen. Door die kommiezen zijn ze toen in elk geval niet lastig gevallen.                                                                                                              In december volgt het laatste deel.


Voorouders Hermannus Bernardus Wilmes (Kling’n Herman)

Generatie I (proband)Trouwfoto Herman Wilmes en Truike Rerink Kapelstraat 12 Ootmarsum 1912

In 1821 trouwt Johann Hermann Wilmes *1788 in Emsbüren-Listrup met Anna Margaretha Pöttering *1789 eveneens in Emsbüren-Listrup, weduwe van Bernardus Leushuis op het erf Kaptein in Lattrop. Zoon Johannes Bernardus trouwt voor de 2e keer in 1872 met Geertrui Raatgerink van het plaatsje de Kling in Tilligte. Kling’n Herman is hun zoon, zie 1 hierna.

1 Hermannus Bernardus (Kling’n Herman) Wilmes, geboren in 1873 in Tilligte 18?. Kling’n Herman is overleden op 04-05-1926 om 14:30 in Ootmarsum (Loop Jan) Kapelstraat, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1926. Hij is begraven op 07-05-1926 in Ootmarsum (RK Kerkhof). Kling’n Herman:

(1) trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 17-06-1910 in Ootmarsum met Gezina Maria (Sina) Weustink, 23 jaar oud. Sina is geboren op 08-09-1886 in Ootmarsum (Denekamperstraat), dochter van Gerhardus Johannes (Jan) Weustink en Gezina Maria Koehorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1886. Sina is overleden op 31-05-1912 om 18:00 in Ootmarsum (Loop Jan) Wijk K44 Kapelstraat, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-06-1912.

(2) trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 04-11-1912 in Ootmarsum met Maria Geertruida (Kling’n Truike) Rerink, 24 jaar oud. Kling’n Truike is geboren op 05-08-1888 om 09:00 in Tilligte 18 (Wilmes/Wintels/Schulte), dochter van Hermannus (Mans) Rerink en Maria Niehuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-08-1888. Zij is gedoopt in Ootmarsum (RK). Kling’n Truike is overleden na 02-11-1989 in Ootmarsum (verzorgingshuis Franciscus), minstens 100 jaar oud.

Kinderen van Kling’n Herman en Kling’n Truike: (geboren ad Kapelstraat in Ootmarsum)
I. Sophie Wilmes, Sophie trouwde met Gerrit Beckman.
II. Marie Wilmes, Marie trouwde met Willem de Jong.
III. Johanna Gezina (Annie) Wilmes, Annie is overleden op 28-04-2007 in Losser (Verpleeghuis Oldenhove). Zij is begraven op 03-05-2007 in Ootmarsum (RK Kerkhof). Annie trouwde met Gerard Schuurman. Gerard is overleden op 21-06-1973.
IV. Nats Wilmes, Nats trouwde met Brouwer. Hij of zij is geboren in Arnhem.
V. Geertruida Maria (Truus) Wilmes, geboren op 23-05-1915. Truus is overleden op 01-03-2007 in Ootmarsum (Almelosestraat 47) ovl Huize Franciscus, 91 jaar oud. Zij is begraven op 05-03-2007 in Ootmarsum (RK Begraafplaats). Truus trouwde met Johannes Bernardus (Jan) Veelers. Jan is geboren op 21-07-1908 in Ootmarsum. Hij is gedoopt in Ootmarsum (RK). Jan is overleden op 28-04-1974 in Ootmarsum (Almelosestraat 47) ovl rk Ziekenhuis ’de Stadsmaten’ Enschede, 65 jaar oud.
VI. Bernardus Hermannus Wilmes, geboren omstreeks 1917. Bernardus is overleden op 24-10-1918 in Ootmarsum (Kapelstraat), ongeveer 1 jaar oud.
VII. Johannes Franciscus Wilmes, geboren in 04-1919. Johannes is overleden op 24-03-1920 in Ootmarsum (Kapelstraat), 11 maanden oud.
VIII. Johannes Bernardus Wilmes, geboren in 05-1924. Johannes is overleden op 23-10-1924 in Ootmarsum (Kapelstraat), 5 maanden oud. IX. Hendrika Maria (Rikie) Wilmes, geboren omstreeks 1925. Rikie is overleden op 13-05-1941 in Ootmarsum (Kapelstraat), ongeveer 16 jaar oud. X. NN Wilmes, levenloos geboren dochter, geboren op 30-10-1926 in Ootmarsum (Kapelstraat).

Generatie II (ouders)Overlijdensakte Joannes Bernardus Wilmes Nutter 37 15-11-1885

2 Joannes Bernardus of Jan Berend Wilmes, geboren op 22-03-1822 in Lattrop 25 (Kaptein). Joannes is overleden op 15-11-1885 om 14:00 in Nutter 37 (?), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-11-1885. Joannes is weduwnaar van Berendina Keukels (1836-1857), met wie hij trouwde (1), 34 jaar oud, op 29-07-1856 in Denekamp.
Hij trouwde (2), 50 jaar oud, op 08-07-1872 in Denekamp met de 37-jarige
3 Geertruida Raatgerink, geboren op 04-09-1834 in Denekamp. Geertruida is overleden op 30-04-1899 in Ootmarsum, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-05-1899.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermannus Bernardus (Kling’n Herman) Wilmes, geboren in 1873 in Tilligte 18? (zie 1).
II. Johannes Bernardus Wilmes, geboren op 04-11-1876 om 16:00 in Nutter 37 (?), zoon van Joannes Bernardus of Jan Berend Wilmes (zie 2). Johannes is overleden op 10-06-1877 om 23:00 in Nutter 36 (?), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-06-1877.
III. Maria Johanna Wilmes, geboren omstreeks 1877 in Nutter 37 (?), dochter van Joannes Bernardus of Jan Berend Wilmes (zie 2). Maria is overleden op 03-02-1942 in Ootmarsum, ongeveer 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1942. Maria bleef ongehuwd. Zie ook heemkunde-lattrop-breklenkamp/nieuwsbrieven mei 2015.

                                                                                                       Wordt vervolgd.


De begrafenis van Hendrik Jan Cristian Bergman…

Begrafenis Hendrik Jan Cristian Bergman Breklenkamp 20 juli 1934 (Foto Molenstraat Ootmarsum)

Hendrik Jan Cristian overlijdt op 17 juli 1934 op het erf Rotman in Breklenkamp. De begrafenis vindt 3 dagen later plaats. De begrafenisstoet is in Ootmarsum vastgelegd door een fotograaf.
De foto is gemaakt aan het begin (onderaan) de Molenstraat en men is onderweg naar de NH begraafplaats. 
Foto inzet: HJC Bergman.


Bewonersgeschiedenis Pickemaets bakhuijs in Lattrop (2)…

Keule-Boncke en Boncke Borgreve 1754-1765

Gebbe Boncke is gedoopt op 24 augustus 1729. Zij trouwt op het Pikkemaat Bakhuis of oude Pikkemaat, zoals het ook wel genoemd wordt, op 17 februari 1754 met Aelbert Keule, oud 29 jaar van het Keulenhuis in Lattrop. Uit dit huwelijk worden 9 kinderen geboren waarvan de 1e 6 op het Pikkemaat Bakhuis. In 1767 verhuist het gezin naar het erf Velthuis (nu hoofdgebouw Camping De Rammelbeek) waar de overige 3 kinderen worden geboren. Aelbert behoudt ook hier weer zijn naam.

De op het Pikkemaat Bakhuis geboren 6 kinderen van Aelbert en Gebbe zijn:Hottingerkaart Lattrop 1773-1794.
1 Hermannus Keule *1755, 2 Joannes *1757, 3 Joanna 1759, 4 Hermannus Henricus *1762, 5 Gesina *1764 en 6 Gerardus *1766. De volgende 3 kinderen worden op het Velthuis geboren; de tweelingen Getrudis en Maria Keule *1768 en Everardus in 1771. Omdat het gezin verhuist naar het Velthuis wordt geen der kinderen erfopvolger(ster) op het Pikkemaat Bakhuis.

Bernardus Boncke, de broer van Gebbe, wordt nu erfopvolger. Hij is gedoopt op 4 mei 1733 en trouwt op 14 april 1765 met de 31-jarige Hermine Borgreve uit Lattrop. Gedurende de jaren 1765 en 1766 wonen beide gezinnen op het Pikkemaat Bakhuis.

Uit het huwelijk van Bernardus en Hermine worden 5 kinderen geboren:
1 Joanna Boncke *1765, 2 Wolter *1766, 3 Hermina *1769, 4 Gerrardus Joannes *1771 en 5 Joanna *1774. Voor zover bekend trouwt geen der kinderen en zijn ze allemaal overleden voor 1774. Het Pikkemaat Bakhuis komt leeg te staan. De eigenaren van het Pikkemaat Bakhuis, Gerardus Pigmaete en Catharina Weenders, zoeken nog een onderkomen voor hun jongste zoon Bernardus *1749.

Bernardus Pikkemaat en Susanna Ellenhuis 03-05-1778

Volkstelling 1795

Hierboven volkstelling 1795

Bernardus Pikkemaat vestigt zich in 1774 op het Pikkemaat Bakhuis en trouwt er op 3 mei 1778 met Susanna Ellen(huis) *1752 op het erf oude Beernink (nu Schiphorst) in Lattrop. Hun huwelijk blijft echter kinderloos en Bernardus overlijdt in 1794, slechts 44 jaar oud.

Susanna, roepnaam Swenne, hertrouwt op 20 april 1795 met Gerardus Joannes Oortmans van het erf Engbers Schure nabij De Wever in Breklenkamp. Swenne overlijdt kinderloos in 1801 waarop Gerardus Oortmans op 26 augustus 1801 hertrouwt met Maria Groeneveld *~1785 op het erf Olde Nijhof in Breklenkamp. Op het oude Pikkemaat wordt hun oudste dochter Anna Maria geboren op 22 november 1801. Het jaar daarop vertrekt het gezin naar het erf Oortman of Kiekhoed in Breklenkamp waar nog 5 kinderen worden geboren.

1802-1815

In 1802 komt het boerderijtje leeg te staan. In de periode 1802-1815 is het erf waarschijnlijk nog door iemand anders bewoond. In de Personele Quotatie van 1808 is sprake van een ‘Hendrik in Pikmaats Bakhuis’. Het is niet bekend wie deze Hendrik is en, als hij al getrouwd was, wie dan zijn vrouw is.

Personele Quotatie 1808Volgens het Naamsaannemingsregister van 1812 wonen hier op het Bakhuis: Jan Pikkemaat en waarschijnlijk zijn kinderen: Jan, Helena, Johanna, Anna en Berend Jan. Meer gegevens zijn over hen niet bekend. De eigenaren Jan Pikkemaat en Geertrui Leferink op Pikkemaat zoeken naar een opvolger. In 1805 trouwt Christina Bossink met hun zoon en erfopvolger Hermanus Pikkemaat maar de ouders zoeken nog naar een ‘stie’ voor hun jongste zoon Joannes Bernardus *1787.

Joannes Bernardus Pikkemaat en Euphemia Bossink 07-12-1815

Joannes Bernardus Pikkemaat trouwt op 7 december 1815 met Euphemia Bossink, zuster van Christina van het erf Bossink later Bossem in Lattrop en sinds 1805 getrouwd op het erf Pikkemaat. De ouders van Christina en Euphemia zijn Johann Bernhard Tegeder uit Emsbüren-Hanover (noemt zich Bossink) en Gesina Keuijer in Lattrop. Johann Bernhard komt hier als 2e man; Gesina trouwt voor de 1e keer in 1772 met Joannes Bussinck die in 1768 al eerder trouwt met Joanna Kristen.

Uit het huwelijk Joannes en Euphemia worden geboren:
1 Jan Pikkemaat 1816-1818.
2 NN Pikkemaat levenloos geboren 1821.
3 Gerrit Jan ongehuwd 1822-1892.
4 Euphemia ongehuwd 1824-1886.
5 Maria 1824-1870 x1863 Antonie Groeneveld (Winkel Stokke)
6 Geertrui *1829.

Joannes Bernardus overlijdt in 1831 waarop Euphemia in 1832 hertrouwt met Jan Hermen Kamphuis. Uit dit 2e huwelijk geen kinderen.
Omdat Jan jong overlijdt, Gerrit en Euphemia ongehuwd overlijden en Maria het huis uit trouwt, wordt Geertrui de erfopvolgster. Zie hierna ’29-04-1872’.

Wordt vervolgd…


Foto’s en bidprentjes gevraagd…

Boerderij Klinge in Tilligte

Hermen Jan Raatgerink trouwt, 35 jaar oud, op 15-11-1858 met Janna Lölf, 29 jaar oud. Janna is geboren op 11-01-1829 in Oud Ootmarsum (oude Lölf), dochter van Harmen Hendrik Lölf en Janna Wigger. Janna is overleden op 24-05-1900, 71 jaar oud.

Kinderen van Hermen en Janna: (geboren Tilligte 64 Klinge)
1 Geziena Raatgerink, geboren op 02-11-1859  en ongehuwd overleden op 27-04-1937, 77 jaar oud.
2 Jan Hendrik Raatgerink, geboren op 30-07-1862 en overleden op 10-03-1869, 6 jaar oud.
3 Bernardus Raatgerink is geboren op 02-10-1866 en op Klinge overleden op 26-04-1932, 65 jaar oud.

Bernardus trouwde, 39 jaar oud, op 18-05-1906 in Denekamp met Susanna Maathuis, 32 jaar oud. Susanna is geboren op 28-10-1873 in Reutum, dochter van Gerrit Jan Maathuis en Anna Hofste. Susanna is overleden op 30-12-1942, 69 jaar oud.

Kinderen van Bernardus en Susanna: (geboren en overleden Klinge Tilligte)
1 Gradus Johannes (Jan) Raatgerink, geboren op 29-03-1907 en ongehuwd   overleden op 21-04-1989, 82 jaar oud.
2 Bernardus Franciscus (Bernard) Raatgerink, geboren op 18-12-1913 en ongehuwd overleden op 27-10-2004, 90 jaar oud.

Eén foto van Bernard is bekend. Wie heeft nog een bidprentje van Hermen Jan Raatgerink ovl 16-06-1905 en Janna Lölf ovl 24-05-1900; een foto en bidprentje van Geziena Raatgerink ovl 27-04-1937; een foto van Bernardus Raatgerink ovl 26-04-1932 en Susanna Maathuis ovl 30-12-1942 en een foto van de gebroeders Jan en Bernard Raatgerink? Misschien zijn Jan en Bernard nog eens op een bruiloft geweest van Reerink op Göttert of Ribberink op Möschoes.

Een verzoek aan beide families om het trouwalbum er eens op na te slaan.


Klassenfoto Lattrop 1989-1990 groep 1-2
Lattrop-Breklenkamp 1989-1990 Groep 1-2

Van deze groep kinderen is geen namenlijst beschikbaar. Wie kan ons de namen doorgeven?


Gemmi Kienhuis stuurde een foto en bidprentje van Albertus Kienhuis in Manderveen, grootvader van haar man.

Albertus Kienhuis, geb. Tilligte 35 (Scholte Varwik) 12 jan. 1866, † Manderveen 3 febr. 1940, zn. van Gerrit Jan Kienhuis en Johanna Roelink, tr. Tubbergen 4 juli 1894 Gezina Kuipers, geb. Tubbergen omstr. 1873, † Manderveen 6 april 1957, dr. van Albertus en Maria Maathuis.

Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Maria Kienhuis, geb. Manderveen omstr. 1805, tr. Tubbergen 3 okt. 1928 Johannes Bernardus Letteboer, geb. Tubbergen omstr. 1902, Landbouwer.
2. Gerhardus Johannes Kienhuis, geb. Manderveen omstr. 1895, Landbouwer, tr. Tubbergen 3 juni 1931 Maria Hendrika Kokhuis, geb. Tubbergen omstr. 1904.
3. Maria Johanna Kienhuis, geb. Manderveen omstr. 1898, † ald. 20 mei 1899.
4. Maria Johanna Kienhuis, geb. Manderveen omstr. 1901, tr. Tubbergen 22 mei 1929 Johannes Bergman, geb. Tubbergen omstr. 1895.
5. Jan Kienhuis, geb. Manderveen omstr. sept. 1903, † ald. 3 dec. 1903.
6. Johannes Hendrikus Kienhuis, geb. Manderveen omstr. okt. 1904, † ald. 22 maart 1905.
7. Johanna Gesina Kienhuis, geb. Manderveen omstr. 1911, † ald. 30 dec. 1950, tr. Gerardus Johannes Kuipers.


Uw reactie…

Ik las net op Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp dat u een foto zoekt van Maria Niehuis. Ik heb deze foto als bijlage toegevoegd. Maria Niehuis was mijn overgrootmoeder van moederskant. Wanneer deze foto genomen is, is mij niet bekend. Met vriendelijke groet, Gemmi Kienhuis

Maria Niehuis, geb. Dorp Denekamp 11 febr. 1853, † Ootmarsum 20 okt. 1936, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 23 okt. 1936, dr. van Joannes en Hendrika Rippert, tr. Denekamp 6 mei 1878 Hermannus Rerink, geb. Lattrop 64 (Koelhuis) 4 april 1853, ged. Lattrop (RK) 5 april 1853, Kleermaker, † Klein Agelo 28 (Snieders Mans) 31 juli 1908, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 4 aug. 1908, zn. van Joannes en Anna Bekhuis.

Uit dit huwelijk: (geboren Tilligte 18)
1. Gradus Johannes Rerink, geb. omstr. 1880, ged. Ootmarsum (RK), † 4 febr. 1881.
2. Gradus Rerink, geb. 18 okt. 1882, ged. Ootmarsum (RK), † 11 nov. 1882.
3. Hendrikus Rerink, geb. 7 dec. 1883, Kleermaker, † Klein Agelo 28 (Snieders Mans) 16 juni 1912, tr. Denekamp 16 juni 1911 Maria Bossink, geb. Vasse 22 april 1890, Vergunninghoudster 1909-, † Klein Agelo 28 (Snieders Mans) ovl in Hengelo(O) 20 sept. 1969, , dr. van Gerhardus en Gezina Oude Scholten; zij hertr. Ootmarsum 7 mei 1915 Hermanus Bernardus Josephus Rouwers.
4. NN Rerink, levenloze dochter, 16 juli 1887.
5. Maria Geertruida Rerink, geb. 5 aug. 1888, †Ootmarsum (verzorgingshuis Franciscus) 2 nov. 1989, tr. Ootmarsum 4 nov. 1912 Hermannus Bernardus Wilmes, geb. Tilligte 18? 1873, Metselaar, † Ootmarsum (Loop Jan) Kapelstraat 4 mei 1926, zn. van Joannes Bernardus of Jan Berend en Geertrui(da) Raatgerink en wedr. van Gezina Maria Weustink.
6. Bernardus Rerink, geb. 14 april 1890, † Klein Agelo 33 (Snieders Mans) 17 april 1891.


Indexering nieuwsbrieven…

De pagina Nieuwsbrieven is sinds kort voorzien van een inhoudsopgave. Hier kunt u het artikel van uw keuze opzoeken en de betreffende nieuwsbrief openen door op de link daarboven te klikken (bijv. 2016-10). U kunt ook op tekst zoeken door het openen van (indien van toepassing) de knop rechtsboven ‘Google Chrome aanpassen en beheren’. Klik op ‘Zoeken’. Vul de gewenste tekst in en deze wordt geel gearceerd weergegeven. Klik dan op het daarboven staande nieuwsbriefnummer. Dit kunt u ook toepassen op andere bladen (artikelen) op deze website.


Bewonersgeschiedenis Vrehuijs in Latrúp (5)…

Generatie IX

VIII Gerhardus (Gradus) Alink is geboren op 05-04-1841 in Ootmarsum, zoon van Johannes Hendrikus (Hendrik Jan) Oude Alink uit Weerselo en Gesina Nijhuis geboren op oude Brungerink in Agelo. Gradus is overleden op 19-01-1915 in Lattrop huisnr. 87 (Vreehuijs/Vreeboer), 73 jaar oud.
Gradus komt uit een gezin van 6 kinderen. Zijn ouders Hendrik Jan Oude Alink en Gesina Nijhuis trouwen in 1830 en vestigen zich in Ootmarsum. Hier worden ook hun kinderen geboren. Na 1844, het jaar is niet exact bekend, vestigen zij zich op het erf Boomhuis in Lattrop. Kinderen uit dit huwelijk: 1. Gerrit Jan ongehuwd 1799-1883, 2. Gezina ongehuwd 1834-1871, 3. NN dochter levenloos 1836, 4. Albertus ongehuwd 1836-1916, 5. Albert Jan ongehuwd 1839-1925 en 6. bovengenoemde Gradus. Gradus gaat dus naar het Vreehuijs en de overige 5 kinderen blijven op het Boomhuijs. Allen overlijden daar ongehuwd er is dus geen erfopvolging. Dochter Meike Alink van Gradus en Mei wordt dan erfopvolgster op het Boomhuijs. Zie 2 hieronder.    

Kinderen van Gradus en Maria:
1 Gerardus Johannes (Hannes) Alink, zie generatie X.
2 Maria Geziena Alink, geboren op 01-10-1886 om 09:00 in Lattrop 87 (Vreehuis/Vreaboer). Zij is gedoopt op 01-10-1886 in Lattrop (RK). Doopgetuigen: Albertus Alink en Joanna Keukeler.
Zij is overleden op 12-11-1950 om 19:00 in Lattrop 79 (Boomhuis) (Ovl te Oldenzaal), 64 jaar oud.
Naar Lattrop Folio 2 (Boomhuis). Toeziend voogd volgens besluit Rechtbank Almelo 27-06-1889: Hermannus Pikkemaat (broer van de overleden moeder).
(1) trouwt, 27 jaar oud, op 10-06-1914 in Denekamp met Bernardus (Bernard) Schröder, 39 jaar oud.
Bernard was voor zijn huwelijk met Maria Alink, boerenknecht op erve Boomhuis.

Bernard is geboren op 03-02-1875 in Hesingen (Tubbergen), zoon van Willem Johannes Schröder en Maria Hendrika Hannink. Hij is gedoopt op 03-02-1875 in Tubbergen (RK). Bernard is overleden op 07-01-1925 in Lattrop 68 (Boomhuis), 49 jaar oud.
(2) trouwt, 40 jaar oud, op 22-10-1926 in Denekamp met Hermannus (Herman) Ruël, 37 jaar oud.
Herman is geboren op 25-07-1889 in Lattrop 69 (Keujer), zoon van Jan Berend Ruël en Gesina Keujer. Herman is overleden op 22-10-1954 in Lattrop 68 (Boomhuis) Ovl te Oldenzaal, 65 jaar oud.
Herman was na zijn schooltijd werkzaam als knecht bij de familie Groeneveld, de Winkel-Stokke in Lattrop. Ook zijn zuster Johanna werkte hier als dienstbode.
3 Euphemia Maria Alink, geboren op 12-10-1888 in Lattrop 87 (Vreehuijs/-Vreeboer). Zij is gedoopt op 12-10-1888 in Lattrop (RK). Doopgetuigen: Albertus Alink en Maria Timmers. Euphemia is overleden op 12-01-1889 in Lattrop 87 (Vreehuijs/Vreeboer), 3 maanden oud.

Generatie X

Zie 1 hierboven
X Gerardus Johannes (Hannes) Alink is geboren op 12-01-1885 in Lattrop 87 (Vreehuijs/Vreeboer), zoon van Gerhardus (Gradus) Alink en Maria Pikkemaat. Hij is gedoopt op 12-01-1885 in Lattrop (RK). 
Doopgetuigen: Gerardus Joannes Alink en Euphemia Pikkemaat.
Hannes is overleden op 26-08-1950 in Lattrop 87 (Vreehuijs/Vreeboer), 65 jaar oud.
Toeziend voogd volgens besluit Rechtbank Almelo 27-06-1889: Hermannus Pikkemaat (broer van de overleden moeder).
Na 1900: inwonend Maria Aleida Huisken geb 11 augustus 1901 op het ’Soerman’ in Breklenkamp, beroep dienstbode. Doopgetuigen: Joannes Borggreve en Maria Roesthuis.Hannes trouwt, 29 jaar oud, op 20-05-1914 in Denekamp met Johanna Maria (Hanna) Arens, 24 jaar oud. Hanna is geboren op 21-06-1889 in Lattrop 29 (Bergsmid). Zij is gedoopt op 21-06-1889 in Lattrop (RK).
Hanna is overleden op 04-06-1963 in Lattrop 87 (Vreehuijs/Vreeboer), 73 jaar oud.

Hanna Alink-Arens (van de Bergsmid) heeft een zuster Sina. Zij is getrouwd naar het erf Hofstee in Lattrop. Omdat het huwelijk van Hannes en Hanna kinderloos blijft komt hún dochter Truike Hofstee op jonge leeftijd op het Vreehuis bij haar tante en oom. Zij wordt hier de erfdochter. Hannes en Hanna bleven kinderloos.                          Wordt vervolgd (slot)


Berend Jan Pikmaat…

Uit het huwelijk van Joannes Pickemaet en Eva Leemhuijs in 1778 op het Booms Backhuijs of Oude Boomhuijs, later BekJan wat we nu nog kennen als BekHannes, worden 7 kinderen geboren. De oudste zoon Joannes wordt hier erfopvolger. Hermannus Joannes vertrekt naar het plaatsje De Gaardener of de Geurner in Breklenkamp. Joanna trouwt naar Frenswegen en Anna naar Denekamp. Helena en Bernardus overlijden op jonge leeftijd. Bernardus Joannes Pikkemaat of Berend Jan trouwt in 1814 met Aleida Sleiderink uit Groot Agelo. Eerst wonen ze in Beuningen en vanaf 1826 op Meenderink in Groot Agelo. Zie foto hiernaast. Hun nakomelingen:

I. Berend Jan of Bernardús Joannes Pik(ke)maat, geb. Lattrop (oude Boomhuis/BekJan), ged. Ootmarssum (RC) 5 nov. 1787, landbouwer in Beuningen (?) 1814-1826, landbouwer op Meenderink in Groot Agelo 1826-1848, † Groot Agelo 30 (Meenderink) 10 april 1856, zn van Joannes Pickemaet en Eva Leemhuijs, tr. Ootmarsum 22 dec. 1814 Aleida Sleiderink (ook Slijder), geb. Groot Agelo (?), ged. Ootmarssum (RC) 26 aug. 1789, landbouwster, † Groot Agelo 30 (Meenderink) 21 febr. 1858, dr. van Johannes of Jannes Sleiderink en Johanna Steggink.

Uit het huwelijk:
1. Johannes, volgt II.
2. Susanna Pikmaat, geb. Beuningen (?) 9 nov. 1824, † Klein Agelo 23 (?) 22 april 1865, tr. Denekamp 13 sept. 1850 Gerardus Wulkotte (of Wolkotte), geb. Denekamp omstr. 1825, landbouwer, zn. van Gerrit Jan Wulkotte en Gezina Maseland; hij hertr. Denekamp 26 aug. 1865 Geertruida Kuiper(s).
3. Maria Pikmaat, geb. Groot Agelo (?) 3 okt. 1827, † Groot Agelo 3 (?) 23 aug. 1854, tr. Denekamp 25 aug. 1847 Bernardus Silder, geb. Beuningen (?) 2 april 1821, landbouwer, †Groot Agelo 9 (?) 20 febr. 1876, zn. van Hermannus Henricus Silder en Bernardina Damhuis; hij hertr. Denekamp 7 febr. 1855 Euphemia ter Braak en tr. 3e Denekamp 6 mei 1861 Janna Oude Moleman.

II. Johannes Pikmaat, geb. Beuningen (?) 10 aug. 1821, landbouwer op Meenderink in Groot Agelo 1848-1875, † Groot Agelo 43 (Meenderink) 9 sept. 1875, tr. Denekamp 4 febr. 1848 Euphemia Voorpostel, geb. Oud Ootmarsum (Voorpostel) 6 jan. 1820, † Groot Agelo 43 (Meenderink) 2 juni 1878, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 5 juni 1878, dr. van Joannes Voorpostel en Aleida Kolthof.

 Uit dit huwelijk: (allen geboren op Meenderink in Groot Agelo)
                  1. Johanna Pikmaat, geb. 22 nov. 1848.
                  2. Johannes Pikmaat, geb. 6 febr. 1850, † ald. 21 maart 1855.
                  3. Maria Pikmaat, geb. 10 okt. 1851, † Fleringen 31 okt. 1916, tr. Denekamp 1 sept. 1880                                                               Joannes Dolders, geb. Denekamp omstr. 1846, † Weerselo 23 nov. 1936, zn. van Hermannus                                                   Dolders en Joanna Arends.
                  4. Aleida Gesina Pikmaat, geb. 13 febr. 1854, † Groot Agelo 43 (Meenderink) 15 nov. 1874.
                  5. Maria Aleida Pikmaat, geb. 26 maart 1856, † Bruinehaar (Vriezenveen) wijk B13 11 febr.                                                           1921, tr. Vriezenveen 24 sept. 1875 Johannes Engbers, geb. Vasse? omstr. 1850, landbouwer, †                                               Bruinehaar (Vriezenveen) wijk B4 31 dec. 1919, zn. van Gerhardus Johannes/Gerrit Jan en Aleida                                           Steggehuis.
                  6. Bernardus Johannes Pikmaat, geb. 28 febr. 1858, † Groot Agelo 43 (Meenderink) 17 sept. 1873.
                  7. Anna Pikmaat, geb. 4 jan. 1860, † Ootmarsum wijk BK381 11 sept. 1883, tr. Ootmarsum 19 okt. 1881                                     Gerhardus Johannes Huls, geb. Ootmarsum omstr. 1853, schoenmaker.
                  8. Gerardus Pikmaat, geb. 17 nov. 1861, Landbouwer, † Fleringen (Tubbergen) 11 april 1903.

Cartoons zijn van alle tijden. Ook in de Twentsche Courant van de jaren ’50. Wie herinnert zich niet Smidje Verholen en zijn knechtje Kareltje Knetter.

Het mannetje hiernaast stond als strip in vele kranten over vrijwel de hele wereld.

Wat is zijn naam?


Gevraagd…

Euphemia Aleida Rikkink, geb. Tilligte 29 (Scholtenhuusken) 26 dec. 1870, † Ootmarsum 15 dec. 1936, trouwt Ootmarsum 19 juli 1900 Bernardus Johannes Reinders, geb. Ootmarsum 27 aug. 1859, † Ootmarsum 17 dec. 1953.

Gevraagd: Foto van Euphemia Aleida en foto/bidprentje van Bernardus Johannes.

Suzanna Rikkink, geb. Tilligte 29 (Scholtenhuusken) 13 maart 1871, † Ootmarsum 29 maart 1956, trouwt Ootmarsum 11 sept. 1901 Hermannus Veelders, geb. Ootmarsum omstr. 1854, fabrieksarbeider, † Ootmarsum 1 april 1935.

Gevraagd: Foto van Suzanna en foto/bidprentje van Hermannus.
Euphemia en Suzanna zijn zusters van Geertruida (Trui) Pierik-Rikkink