Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 3 nummer 8 augustus 2016

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website
Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.
Op deze site vindt u de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt U geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl.


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief juli 2016, jaargang 3, nummer 7


Update…

In de nieuwsbrief van juli 2016 staat een overzicht van de kinderen uit het huwelijk van Gerhardus Johannes Koehorst en Gezina Kolthof.
Toni Ankone in Oldenzaal en Charles Horsthuis maakten ons er op attent dat meer kinderen uit dit huwelijk zijn geboren. Na controle van de aangeleverde gegevens is het artikel op de website van een update voorzien. 


Bovenstaande foto hangt aan de binnenzijde van de niendeur bij Jan en Annie Busscher-Meinders aan de Gruttoweg in Tilligte. Zij weten niet wie deze man en vrouw zijn.
Volgens anderen zou het zou kunnen gaan om de volgende personen.
“De naam van de man is waarschijnlijk West(e)rik, afkomstig uit Den Haag.
De naam van de vrouw is niet bekend. Zij overleed in juli 1967.
Zij huurden in Volthe een woning aan het kanaal Almelo-Nordhorn van de familie Oude Nijhuis (erfnaam Junink) in Volthe. Zij maakten ijs en worst en de schapen en enkele koeien werden gehoed op de dijk van het kanaal Almelo-Nordhorn.
Mientje is een dochter van de vrouw van Westerik, niet van de man en is naar Coevorden getrouwd. Deze Mientje zou een dochter hebben. Zij trouwt met NN, boswachter en kan nu nog wonen aan de grens bij de Laagse Paal in Hezingen”.
Nieuwsgierig als we zijn dus gezocht op deze naam. Niets gevonden.
Wie weet meer over dit ‘echtpaar’?


De Bergvennen, een natuurgebied langs de grens (slot)…

Rustplaats…

Veel vogels gebruiken de Bergvennen als rustplaats op hun trek in voor- en najaar. Vaak gaat het dan om vogels die hun jongen groot brengen in Scandinavië of Noordelijk Rusland. Zij moeten daarbij verschillende grenzen overvliegen. Voor hen zijn de grenzen natuurlijk geen probleem, tenzij het om een natuurlijke barrière gaat, zoals het Skagerrak of de Oostzee. Ook is de aanwezigheid van rustige natuurgebiedjes van groot belang. De trek is in het najaar het meest opvallend, deze begint dan al in juli. Vooral eind augustus/begin september worden de Bergvennen bevolkt door honderden zwaluwen, kwikstaarten en piepers.
Korhen in De Bergvennen in LattropSoms zijn er spectaculaire vogelsoorten, die in ons deel van het land maar weinig gehoord of gezien worden. Eén daarvan is de ijsgors, een contrastrijk getekende vogel, die ik heb leren kennen in de Noorse fjells in een omgeving van rotsblokken, ijs en weinig vegetatie. Zowel op 5 november 1981 als op 20 oktober 1987 vloog één exemplaar luid roepend over de vennen in zuidwestelijke richting. De eerste keer was dat een wonderlijke ervaring, omdat je er totaal niet op verdacht was hier een vogel uit een zo afwijkend gebied te horen.
In diezelfde periode van het najaar kun je met veel geluk een groep kraanvogels zien overtrekken. Een enkele keer willen ze nog wel landen in de Bergvennen, maar eigenlijk is het er te klein geworden. De roep van de kraanvogels is voor mij een van de mooiste geluiden in de natuur. De prachtige baltsroep van een andere voormalige grensbewoner, het korhoen, is hier helaas verloren gegaan.

Achteruitgang door verzuring…

In de loop van mijn onderzoek is met name na 1989 een duidelijke neergaande trend te bespeuren. De aantallen watervogels nemen geleidelijk, maar duidelijk at. Broedden er in 1989 nog twaalf paartjes meerkoeten, in 1992 waren dat er maar vijf. De dodaars, een alleraardigst klein watervogeltje, heeft tot 1990 steeds in de meeste vennen, met zo’n vijf paartjes gebroed. Maar in 1992 was niet eén exemplaar te zien!! Deze achteruitgang is het gevolg van de verzuring van de vennen, waardoor de hoeveelheid dierlijk leven in het water minder wordt. Voor de watervogels is dan onvoldoende voedsel aanwezig, zodat ze vertrekken of zelfs niet de moeite meer nemen in het voorjaar langs te komen. Deze zure regen is een vervuiling, die niet bij de grenzen ophoudt en op internationale schaal schade aanricht.

Kleinschalig gebied kwetsbaar…

De vegetatie in de Bergvennen is weliswaar niet het doel van mijn onderzoek geweest, maar het heeft wel mijn aandacht gehad. Onder andere het door velen verfoeide kappen van een groot deel van de bomen heeft tot doel op langere termijn de bijzondere plantengroei meer kansen te geven. Door het verwijderen van houtopstanden krijgt de wind meer vat op het water, zodat er aan de oostelijke zijde van de vennen een mooie zandige bodem ontstaat. Dergelijke vennen op arme zandgronden zijn vrijwel verdwenen in Nederland.
lk heb er bij de kraanvogels al op gewezen dat de Bergvennen eigenlijk te klein zijn geworden. Het zou heel mooi zijn als het een groter gebied zou kunnen worden. In de omgeving liggen nog restanten natuur, die vroeger als Lattropperveld een groter geheel vormden: de Vetpot, het Brekkelerveld en een gebied langs de Dennenweg. In de natuur geldt de regel het geheel is altijd meer dan de som van de delen. Een groter natuurgebied is minder kwetsbaar en kent een grotere variatie aan planten en dieren Een extra voordeel is dat het gebied wat meer opengesteld kan worden. Kleinschalige gebieden, zoals de Bergvennen in haar huidige grootte, verdragen in het broedseizoen geen regelmatig bezoek. Gelukkig is in de andere drie seizoenen voldoende gelegenheid om van prachtige natuur te genieten. Misschien spreekt een echte herfstdag nog wel het meeste aan: jagende wolken en een onstuimige wind, die gierend over de vennen veegt. Met een beetje fantasie kun je je dan in een eindeloos en verlaten landschap wanen?

De  Bergvennen in Lattrop

Dit verhaal is met toestemming van de Stichting Heemkunde Denekamp overgenomen uit ‘Kuieren langs de grens’, uitgegeven in 1992.


Krayenhoffkazerne in Nijmegen…

In de vorige nieuwsbrief een foto van soldaten 1e Sectie van de 1e Compagnie op de stormbaan bij Molenveld aan de Groesbeekseweg in Nijmegen.
Inmiddels is bekend om welke kazerne het gaat. Op internet vonden we de volgende informatie.Generaal  Krayenhoffkazerne (eerste infanteriekazerne) Groesbeekseweg Nijmegen

Aan de Groesbeekseweg en Gelderselaan in Nijmegen staan naast elkaar twee vrijwel identieke gebouwen, die aan het begin van de vorige eeuw werden gebouwd in de Hollandse neorenaissancestijl. In 1905 kwam de 'Eerste Infanterie-kazerne' -nu Krayen-hoffkazerne- gereed (foto rechts), een jaar later volgde de voltooiing van de 'Tweede Infanteriekazerne', die nu Snijders-kazerne heet (foto onder).
De Eerste Infanteriekazerne werd in 1934 vernoemd naar baron C.R.T. Krayenhoff, die leefde van 1758 tot 1840. Deze Nijmegenaar schopte het van arts tot vestingbouwkundige -ook rondom Nijmegen liet hij enkele forten bouwen- en werd uiteindelijk zelfs minister van oorlog. In deze functie gaf hij opdracht om heel Nederland gedetailleerd in kaart te brengen, iets wat nog niet eerder was gebeurd. In het eveneens naar hem vernoemde Krayenhoffpark ligt, omringd door een hekwerk, zijn grafzerk.
De Generaal Snijderskazerne (nr. 2) aan de Gelderselaan werd gebouwd in 1906De langgerekte Krayenhoff-kazerne telt enkele mooie details, die ook terugkomen in de Snijderskazerne. Aan weerszijden van de ingang zijn de wapens van de provincie Gelderland en van Nijmegen aangebracht. De sluitsteen van de boog boven de ingang toont de gehelmde kop van Mars, de Romeinse god van de oorlog. Verder wordt de trapgevel boven de ingangspartij bekroond met een in natuursteen gehouwen leeuw. In 1941 werd deze leeuw door de Duitse bezetter van zijn plek gehaald.
Op de namenlijst bij de vorige foto staat: 1. Comp. 1 ste sectie depot XI kazerne 1 Nijmegen. Het betreft dus de Krayenhoffkazerne aan de Groesbeekseweg.

De namenlijst is vrijwel identiek aan de vorige. Nr. 5 van de onderste rij is Gerrit Mensink (schoen) uit Denekamp. Hannes Groeneveld, Herman Hulsmeijers en Bernard Huisken staan rechtsboven. Jan Busscher staat niet op deze foto. Het kan zijn dat hij wacht moest lopen, was met verlof of hij had een douw gekregen en zat misschien wel in het cachot. Gerrit Mensink was een dienstkameraad van Jan Busscher. In de jaren ’50 en ’60 kwam Gerrit regelmatig op zaterdagmiddag gerepareerde schoenen brengen en de kapotte weer meenemen. Dan gingen Jan en Gerrit er eens goed voor zitten en werden, onder het genot van koffie en een borrel, oude herinneringen opgehaald. Dat de tijd weleens in het gedrang kwam laat zich raden.

Hieronder de 2e foto.

Generaal Krayenhoffkazerne (eerste infanteriekazerne) aan de Groesbeekseweg in Nijmegen ca 1917

Namenlijst Generaal Krayenhoffkazerne (eerste infanteriekazerne) aan de Groesbeekseweg in Nijmegen ca 1917 (2)

Wie is bijv. deze Beijerink en Loman in Tilligte? Engbers in Ootmarsum, Masseling in Denekamp en Heuvels in Noord Deurningen?

Aanvullende informatie kunt u aan ons doorgeven middels het mailadres in de aanhef of met het contactformulier op de website.


Wie is de vrouw op de motorfiets?

In de vorige nieuwsbrief een foto van een vrouw op de motor. Volgens Hennie Groeneveld (Booms-JanszienHennie) en Sientje Teders-Pikkemaat is dit Marie Groeneveld (BennaadszienHannes) uit Lattrop, dochter van Hannes Groeneveld en Trui Borggreve van De Reker uit Tilligte. Hennie is een neef van Marie. De vader van Hennie is Bernard Groeneveld; Hannes en Bernard zijn de 2 kinderen uit het huwelijk van Ignatius Groeneveld en Anna Maria Oortman. De moeder van Herman Scholte Lubberink achter op de motor is Marie, een zuster van Trui. Herman is dus weer een neef van Marie Groeneveld. Marie heeft na de oorlog nog een tijdje verkering met Johan Horsthuis van de Hösboer maar trouwt in 1951 met Hendrik van der Ham (Bommerd) uit het Binnenbrook in Lattrop en zij gaan wonen in Deurningen.


Bewonersgeschiedenis Vrehuijs in Latrúp (3)…

Generatie VI

Zie 1 hierboven.Trouwboek Ootmarssum 6 october 1776

V Stiene Vreehuis is geboren in Lattrop (Vreehuis), dochter van Jan Bonke (noemt zich Vreehuis) en Geese Vrehúijs. Zij is gedoopt op 18-04-1751 in Ootmarssum en overleden op 15-10-1826 in Lattrop (Vreehuis), 75 jaar oud.
Stiene trouwt, 25 jaar oud, op 03-11-1776 in Ootmarssum met Hindrik Bugt (noemt zich Vreehuis), 23 jaar oud, nadat zij op 06-10-1776 in ondertrouw zijn gegaan. Hindrik is geboren op 05-08-1753 in Grastrup (Veldhausen), zoon van Lucas Bosing (noemt zich Bugt) en Jenne Bugt. Hij is gedoopt op 05-08-1753 in Veldhausen en overleden op 5 april 1831 in Lattrop (Vreehuis). Vermelding in doopboek Veldhausen: Sohn des Lucas Bugt geb. Bosing zu Grasdorf,  die Mutter heißt Jenne Bugt.

Kinderen van Stiene en Hindrik, geboren op Vreehuis in Lattrop, gedoopt Nederduits Gereformeerd in Ootmarssum zijn:
1 Jan Vreehuis, zie generatie VII.
2 Lúcas Vreehuis. Hij is gedoopt op 03-11-1784 en overleden op 09-09-1813 in Silezië (Polen), 28 jaar oud.
Lúcas is soldaat in het leger van Napoleon Bonaparte. Hij neemt deel aan de veldtocht naar Rusland en sneuvelt in Silezië in het tegenwoordige Polen. Hij is gedurende 3 jaar vermist, waarvan zijn familie in Lattrop pas in 1816 bericht krijgt. Lúcas was ongehuwd.
3 Gerrit Vreehuis, geboren op 11-07-1793 en gedoopt op 14-07-1793. Gerrit is overleden op 13-01-1822 in Lattrop 34 (Rot Jans?, niet zeker), 28 jaar oud.

Aangifte: Hendrik Boomhuis oud 28 jaren en Gerardus Wigger oud 23 jaren beiden landbouwer wonende in de boerschap Lattrop in deze Gemeente en búren van den overledenen. Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep: Schoolonderwijzer in Breklenkamp.Doopboek Ootmarssum 11 juli 1793
Rot Jans is de plaats waar nu de familie ten Dam woont. Voorheen bewoond door de familie Oolderink-Wigger, daarvoor Wigger-Bults, ook bekend als Wigger-schilder.
Van de genoemde 3 zonen is Jan de oudste en wordt erfopvolger.

Generatie VII

Zie 1 hierboven

VI Jan Vreehuis is geboren in Lattrop (Vreehuis), zoon van Hindrik Bugt (noemt zich Vreehuis) en Stiene Vreehuis. Hij is gedoopt op 09-05-1779 in Ootmarssum. Jan is overleden op 13-07-1856 in Lattrop 84 (Vreehuis), 77 jaar oud.
Overlijdensaangifte: Gerrit Haamberg oud 66 jaren en Gerrit Jan Hulst oud 52 jaren landlieden wonende te Denekamp, wijk Lattrop en naburen van de overledene.
Jan staat ingeschreven in het registre Civique van Ootmarssum met als  geboortedatum 02-05-1779.
Jan trouwt, 31 jaar oud, op 12-08-1810 in Uelsen (Hanover) met Euphemia (Fenne) Hölling, 24 jaar oud. Trouwboek Uelsen: Jan Vrehuis, jonge Man te Lattrop en Fenne Hollink, jonge Dochter te Getelo. Fenne is geboren op 23-10-1785 in Getelo (Hanover), dochter van Gerrit Hollink en Ale Oostergetelo. Zij is overleden op 07-01-1831 in Lattrop 32 (Rot Jans?), 45 jaar oud.
Aangifte: Lambert Haamberg oud 42 jaren landbouwer en Jan Brookhuis oud 20 jaren landbouwer beide naburen van de overledene. Volgens overlijdensakte oud 39 jaren. Achternaam ook Hollink, Höllink of Höllman.
Kinderen van Jan en Fenne, geboren op Vreehuis in Lattrop L91. Kinderen geboren 1811-1819 zijn gedoopt in Ootmarssum, daarna in Lattrop:
1 Stijne (Stijntjen) Vreehuis, zie generatie VIII.
2 Aleida Vreehuis, geboren 18-01-1814 en overleden op 29-05-1823 in Lattrop (Vreehuis), 9 jaar oud.
3 Hendrik Vreehuis, geboren op 30-05-1817 en overleden op 24-02-1827, 9 jaar oud.
4 Gerrit Vreehuis, geboren op 10-01-1820 en overleden op 15-04-1891 in Altendorf, 71 jaar oud en op 19-04-1891 begraven in Nordhorn.Boerderijtje Buurmans Goardn
Gerrit woont met zijn zuster Hindrikjen in een boerderijtje genaamd Buurmans Goardn, later Liesbies Lattrop nr 92a. Gerrit vertrekt op 28 maart 1879 naar Wilsum (D). Vermelding van zijn overlijden in het kerkboek van Nordhorn: Verstorben im Alter von 71 Jahren, 3 Monaten und 5 Tagen. Rentner Gerrit Vreehuis, unverheiratet zu Altendorf, Parochie Nordhorn.
Het boerderijtje wordt nadien nog bewoond door het echtpaar Johannes Kempers *4 mei 1827 in Denekamp en Elisabeth de Verten *1837. Van haar stamt de naam Liesbies.
5
 Albert Vreehuis, geboren 14-10-1823 en overleden op 25-11-1831 in Lattrop 91 (Vreehuis).
6 Hindrikjen Vreehuis, geboren 24-05-1828 en overleden op 07-08-1879 in Lattrop 92a (Buurman’s Goardn), ongeveer 51 jaar oud.                                                                                                                                                                                      Wordt vervolgd…


Bovenstaande foto komt uit het familiearchief van de familie Scholte Lubberink aan de Horstweg in Lattrop. Het lijkt hier te gaan om een uitstapje, maar van welke vereniging maken zij deel uit? KAJ? Volksdansclub ‘Levenslust’? Durido?

Namenlijst: 1 Bennie Peters (Bommerd), 2 Jan Wigger (Wigger schilder), 3 Jan Bruggink (Kaptein), 4 Jan Pikkemaat (Pikmoat), 5 Bennie Fox (Laantje), 6 meester Chris Breedveld, 7 Jan Pikkemaat (VeldJan), 8 Gerard Hulsmeijers (Dekker Breklenkamp), 9 Marietje Fox (Laantje), 10 Gerda Keuters, 11 Marietje Rerink (Bossem), 12 Marietje Arends (de smid), 13 Joke Pikkemaat (de meester), 14 Antoon Peters (Heuver Breklenkamp), 15 Frans Beld, 16 Herman Scholte Lubberink (Lubberinksbaks), 17 Frans Arends (de smid), 18 Gerard Arens (Bergsmid) en 19 Herman Damhuis (Kosthoes).


Fotoarchief Goossink Noordweg Breklenkamp

1 Feem Huisken (Breklenkamp) 2 Dika Borggreve (Breklenkamp) 3 Bernard Broekhuis (De Geurner) 4 Gerard Hulsmeijers (Koetscher) 5 Gerard Edelkamp (Schabos) 6 Hendrik Goossink (x nr 9) 7 Leida Warmes-Huisken (x nr 18) 8 Gerard Wassink (Wassinkvader) 9 Marie Goossink-Edelkamp 10 Gerard (Broer) Scholte Lubberink (Lubberman) 11 Annie Peters-Groeneveld (Lutke Veldman) 12 Hannes Wiefferink (Vreaboer) 13 14 15 Hendrik Lelieveld (Hoamberg) 16 Johan Groeneveld (BoomsJans) 17 Johan Reerink (Koelman) 18 Johan Warmes (aannemer).

Wie heeft nog informatie over deze foto?

Foto gemaakt tijdens uitstapje naar Arnhem


Bergman op de grens (1)…

Verteld door H.J. Bergman uit Breklenkamp

en opgetekend door H.J. Asma.

Hendrik Jan Bergman Breklenkamp 1915-2001Mijn grootvader Jan Bergman is in 1850 geboren in Uelsen, dat even over de grens ligt. Zijn moeder was geboren op het erve Rotman. Mijn overgrootouders bezaten in Uelsen een cafeetje. Ze hadden het niet al te breed. Misschien ook daarom is Jan Bergman naar Breklenkamp gegaan, naar zijn oom en tante. Die oom en tante waren broer en zus. De zuster was getrouwd geweest met een Leusman, die bij Picardie vandaan kwam. Uit dat huwelijk was een jongen geboren die iets jonger was dan mijn grootvader. Beide jongens groeiden samen op. Omdat Jan Bergman de Duitse nationaliteit had moest hij na de Frans-Duitse oorlog van 1870/71 in Duitse militaire dienst. Kort na zijn terugkeer uit militaire dienst is hij getrouwd met Berendtien Heesman uit het Duitse Grasdorf. De boerderij, die Petroleum zoals deze in familiekring genoemd werd, en zijn zuster bewoonden was eigendom van Twickel. Naast de boerderij lag grond die zijn eigendom was en waarop hij een boerderij zou kunnen bouwen. Aanvankelijk wilde hij dat niet, maar later veranderde hij van gedachten en bouwde er toch een boerderij op. Deze kwam in 1875 gereed; tegenwoordig is dat de boerderij van Leusman.Gesina Bergman-Lohuis Breklenkamp
Grootvader Jan Bergman heeft tien jaar op de boerderij van Peteroom gewerkt. AI die tijd verdiende hij weinig. Ook heeft hij gedurende twee jaar meegeholpen aan de bouw van de hiervoor genoemde boerderij, die nadat deze klaar was nog een jaar leeggestaan heeft omdat Peter-oom geen zin had er naartoe te gaan. Uiteindelijk zijn de oom, de tante en haar zoon toch maar in de nieuwe boerderij getrokken en is mijn grootvader op Rotman gebleven. Vanaf toen woonde dus hier een Bergman en werd het erf hiernaast Leusman. De zoon heette immers zo. Een paar magere koeien en een stuk of wat oude ‘hakkewaagns’ hadden ze achtergelaten en daar kon Jan Bergman mee beginnen. 
Op de stamboom van de familie Bergman, die ik bezit, is te zien dat van de vroegere familie enkelen in Amsterdam woonden. Een van mijn voorvaderen is gedoopt in de Nieuwe Kerk aan de Spiegelgracht in die stad. Misschien hadden de mensen het daar in de tijd van Napoleon niet zo best en zijn ze om die reden naar Uelsen getrokken.

Erf van Twickel…

Op oude kaarten staat op de plaats van het huidige erf, het erf Brookeman vermeld. Maar op diezelfde kaart staat ook een stuk grond dat Rotmanskaamp heet. Toen we het huis in 1964 verbouwd hebben, konden we zien dat het vaker verbouwd was. We hebben toen nog diep moeten graven en kwamen daarbij heel oude eikenhouten posten tegen.
Leusman op Rotmans Peter BreklenkampDit erf hoort nu nog onder Twickel. Vroeger moet het een eigen erf geweest zijn. Het bewijs daarvoor is dat het boerderijtje van onze buurman eens onder dit erf hoorde. Wij hebben nooit de kans gehad om vrij te komen van Twickel en waarschijnlijk zal dat ook nooit gebeuren.
Toen Peteroom in 1875 in de nieuwgebouwde boerderij trok, bleef dat erf van de buurman zijn eigendom en vanaf toen hoorde dat dus onder Leusman. Omstreeks 1975 heeft Leusman dat boerderijtje verkocht.
In 1977 hebben we bij de boerderij, die mijn zoon nu beheert en bewoont, een nieuw huis voor ons zelf gebouwd. Dat huis is ons eigendom, maar de grond waarop het staat, is van Twickel. De ondergrond hebben we in erfpacht. We hebben nog wat grond aan de Duitse kant van de grens, die we geprobeerd hebben te ruilen met de grond, waarop het huis nu staat. Twickel wilde dat niet omdat dan de binding van ons erf met de stichting verloren zou gaan. We hebben met Twickel overigens nooit moeilijkheden gehad en zolang een boerderij, die onder haar beheer staat, maar goed floreert is er niets aan de hand. De pachten zijn ook nooit erg hoog geweest, al zijn ze de laatste jaren wel flink opgetrokken.
De barones van Twickel is hier vroeger wel enkele keren geweest en we zijn ook wel eens bij haar in Delden geweest. Ondermeer toen ze haar 80e en 90e verjaardag vierde. Ook bij haar begrafenis waren alle pachters uitgenodigd.

Op een Duitse school…

De lagere school heb ik bezocht in het Duitse Lage. Ik heb dus geen problemen met de Duitse taal. De school telde één lokaal, waarin alle klassen bij elkaar zalen, in totaal ongeveer zeventig kinderen. Acht jaar lang ben ik naar die eenmansschool geweest. Hoofd van die school en enig onderwijzer was Ludwig Sager. Deze schreef veel gedichten in plat-Duits dialect, gedichten die nu nog geregeld te vinden zijn in ondermeer het Bentheimer jaarboek. Sager was ook bij de mensen in Breklenkamp bekend, hij kwam er geregeld. Ik was niet de enige van hier die naar die openbare school ging. Ook kinderen van anderen, die hier op de grens woonden, gingen ernaartoe.
In de grensstreken waren de verschillen tussen de mensen aan beide kanten van de grens nooit zo erg groot, maar in de schooltijd werd ik toch weleens uitgescholden voor Hollandse mof. Het was tien minuten lopen om bij school te komen. 's Winters hebben we het wel eens flink koud gehad onderweg. Daarbij kwam dat het hier de winterdag vaak onder water stond.
De laatste jaren ging ik op de fiets van mijn moeder naar school, waardoor ik een mooie voorsprong had op andere kinderen, want er hadden toen nog maar weinigen een fiets.
’s Zomers gingen we ook naar school. De tijd dat boerenkinderen alleen ‘s winters de school bezochten was toen al voorbij. Verschillende Duitse jongens, die tegelijk met mij de school bezochten, zijn gesneuveld in de laatste wereldoorlog. Die hadden net de leeftijd om als militair te worden opgeroepen lk herinner me nog dat men destijds in Lage op klompen liep met een reep van een fietsband als riem. Hoge klompen kende men daar niet, alleen lage, zoals deze aan de Nederlandse kant van de grens alleen door vrouwen en meisjes gedragen werden.

Dit verhaal is met toestemming van de Stichting Heemkunde Denekamp overgenomen uit ‘Kuieren langs de grens’, uitgegeven in 1992.                                                                                                                                  Wordt vervolgd…


Uw reactie 1…
Je vraagt op bladzijde 2-3 (red.: vorige nieuwsbrief) naar de namen van de kinderen. Volgens Gerard Ruël (red.: van Bek-Hannes) zijn dat Adje (de jongen met donker haar) en Jan Prangers, zonen van het hoofd van de school. Succes ermee.
Gr. Hannie Groeneveld Lattrop.
Redactie: De familie Prangers had destijds goede banden met de familie Bodde op Stokke en Haamberg op Oude Stokke.


Op zoek naar…

Maria Wigger is geboren op 17-03-1874 in Lattrop 15 (Wigger), dochter van Jan Wigger en Euphemia Meinders. Maria is overleden op 27-06-1939 in Oldenzaal, 65 jaar oud. Zij is begraven op 30-06-1939 in Lattrop (RK Kerkhof).
Maria: (1) begon een relatie, 22 jaar oud, in 03-1897 in Lattrop met NN.
Kind van Maria en NN:
1 Albertus Wigger, geboren op 11-12-1897 in Lattrop 15 (Wigger).
Maria (2) trouwde, 49 jaar oud, op 26-09-1923 in Oldenzaal met Gerardus Johannes (Gerard) Reijmer (Reimer), 67 jaar oud. Gerard is geboren op 27-12-1855 in Losser, zoon van Gerardus Johannes (Gerard) Reijmer en Geertruida Schreur. Gerard is overleden op 27-02-1929 in Oldenzaal, 73 jaar oud. Bij zijn huwelijk met Maria Wigger is Gerard dan al weduwnaar van Anthonija Wermers (geb. 1849), met wie hij trouwde op 21-11-1877 in Oldenzaal. Gerard is dan ook weduwnaar van Johanna Poorthuis (±1866-1921), met wie hij trouwde op 23-01-1914 in Oldenzaal. Beroep: Timmerman. Maria is een tante van Wiggers Herm.
We zijn op zoek naar foto’s en/of bidprentjes van: Maria Wigger, haar zoon Albertus Wigger uit de 1e relatie en van Gerardus Joannes Reijmer.


Blokhuis van Noord Deurningen naar Lattrop…

De oorsprong van deze familie ligt nabij het St. Nicolaas Gesticht in Noord Deurningen. Laatste bewoner hier was de familie Herman ter Brake-Marie Goossink. De boerderij staat er nog grotendeels in oorspronkelijk vorm. Hier wordt Catharina Blokhuijs geboren.
Catharina (ook Hermina of Mina) Blokhuijs, geb. Noord Deurningen (Blokhuis), ged. Denekamp 11 juli 1735, † Noord Deurningen (Zeggert of Zeggerdink), dr. van Jan Blokhuis en Janna of Johanna Wiefferink, tr. 1e Denekamp (RC) omstr. 1759 Jacob Kuijper (noemt zich Zegerink en Blokhuis), geb. Noord Deurningen (Zeggert of Zeggerdink), ged. Denekamp 1 mei 1733, landbouwer op Zeggerdink, † Noord Deurningen (Zeggert of Zeggerdink) omstr. 1795, zn. van Jan Jacobzen Kuijper en Aalken Janzen of Ale Jansen Grashof; tr. 2e Denekamp (RC) 9 mei 1796 Joannes of Jan(nes) Heuwer (noemt zich Seggerink), geb. Tilgten (olde Scholte Varwik), ged. Ootmarssum (RC) omstr. 1766, † Noord Deurningen (Zeggert of Zeggerdink).
Uit dit huwelijk:
Joannes of Jan Segerink (1812 noemt zich Blokhuijs), geb. Noord Deurningen (Zeggert of Zeggerdink), ged. Denekamp (RC) 10 dec. 1763, landbouwer op Goosink bakhuis, † Lattrop 18 (Zegelvoort) Ovl L58 (?) 7 juli 1846, zn. van Jacob Kuijper (noemt zich Zegerink en Blokhuis) en Catharina (ook Hermina of Mina) Blokhuijs, tr. Ootmarssum (RC) 1 juni 1788 Berendina of Dina Lölf, geb. Olden Ootmarssen (Lölf), ged. Ootmarssum (RC) 8 mei 1761, † Lattrop 18 (Zegelvoort) Ovl L77 () 31 mei 1833, dr. van Hermannus of Hermen en Hermina of Hermken Prenger(s).
Uit dit huwelijk:Markekaart  Dingeldein 1943
Herman(n)us Henricus Blokhuis, geb. Lattrop (Goosinkbakhuis) 15 juni 1794, ged. Ootmarssum (RC) 16 juni 1794, Landbouwer op Zegelvoort 1828-1859, † Lattrop 18 (Zegelvoort) 14 dec. 1874, zn. van Joannes of Jan Segerink (1812 noemt zich Blokhuijs) en Berendina of Dina Lölf, tr. Denekamp 30 mei 1828 Maria Zegelvoort, geb. Lattrop 12 (Zegelvoort) 26 jan. 1806, ged. Ootmarssum (RC) 26 jan. 1806, † Lattrop 18 (Zegelvoort) 25 jan. 1864, begr. Lattrop (RK Begraafplaats) 29 jan. 1864, dr. van Albertus Reerink (noemt zich Zegelvoort) en Johanna Zegelvoort.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Blokhuis, geb. Lattrop 18 (Zegelvoort) 3 april 1829, Landbouwer op Zegelvoort 1859-1880, † Lattrop 16 (Zegelvoort) 8 juli 1880, tr. 1e Denekamp 17 mei 1861 Johanna Maria Olde Horst, geb. Tubbergen omstr. 1839, † Lattrop 18 (Zegelvoort) 29 mei 1872, dr. van Everhardus en Gezina Workel; tr. 2e Denekamp 27 nov. 1872 Geertruid(a) Koopman, geb. Breklenkamp 14 (Koopmansplaats) 10 april 1840, † Lattrop 13 (Zegelvoort) 8 april 1925, dr. van Johannes en Euphemia Keule; zij hertr. Denekamp 12 mei 1881 Johannes Meenhuis.
2. Gerardus Joannes Blokhuis, geb. 7 jan. 1833, Landbouwer op Oude Zegelvoort 1871-1884, † Lattrop 109 (Oude Zegelvoort/Heinik) 15 april 1884, tr. Denekamp 27 april 1871 Joanna Weenders, geb. Brecklenkamp 13 (Weendersboer/de Weerd/Bosink) 21 dec. 1845, † Lattrop 103 (Oude Zegelvoort/Heinik) 4 sept. 1909, dr. van Joannes en Maria Nijhof; zij hertr. Denekamp 11 febr. 1885 Jan Hendrik Damhuis.
3. Gerardus Bernardus Blokhuis, geb. 19 okt. 1834, † Lattrop 72 (?) 15 dec. 1836.
4. Albertus Blokhuis, geb. 1 dec. 1836, Akkerbouwer, † Lattrop 105 (Wiggersbaks Bertus of Veldsnieder) 20 jan. 1894, tr. Denekamp 6 jan. 1866 Henrica Oortman, geb. Lattrop 113 (Wiggers Bakhuis) 9 mei 1842, † Lattrop 104 (Wiggersbaks Bertus of Veldsnieder) 2 april 1918, dr. van Hermannus Oortmans en Gezina Haamberg.
5. Berendina Blokhuis, geb. 16 april 1839, † 4 april 1860.
6. Gerardus Blokhuis, geb. 11 febr. 1844, Kuiper/landbouwer, † Geesteren 17 maart 1914, tr. 1e Tubbergen 3 febr. 1875 Johanna Werger, geb. Tubbergen omstr. 1835, † Geesteren (Tubbergen) 4 nov. 1899, dr. van Albartus en Johanna Roelofs; tr. 2e Tubbergen 2 mei 1900 Joanna Vleerbos, geb. Geesteren(O)? 1853, † Geesteren ovl in Ootmarsum 1 juni 1927, dr. van Johannes en Geertruida Dekker.

Deze familienaam heeft zich in Lattrop stand weten te houden op het plaatsje Veldsnieder aan de Elsweg. Ook zijn hiervan nog nakomelingen in o.a. Rossum(O), ‘Toetert’.

Dit is slechts een kort overzicht. Later hierover meer.

Schematisch overzicht…

Catharina Blokhuis *1735 ND (Blokhuis)
X 1759 1) Jacob Blokhuijs geb Kuijper *~1733 ND (Zeggert)               

     Joannes Blokhuis *1763 ND (Zeggert)
     X 1788 Berendina Lölf *1761 Olden Ootmarssen (Lölf)

          Hermanus Henricus Blokhuis *1794 Lattrop (Goosinkbakhuis nu Fox laantje)
          X 1828 Maria Zegelvoort *1806 Lattrop (Zegelvoort)

                Johannes *1829 Lattrop (Zegelvoort) erfopvolger
                Gerardus Joannes *1833 x 1871 Joanna Weenders (naar oude Zegelvoort/Heinik)
                Gerardus Bernardus *1834-1836
                Albertus *1836 x 1866 Henrica Oortman (naar Wiggers bakhuis)
                Berendina *1839-1860
                Gerardus *1844 x 1875 Johanna Werger (naar Geesteren(O))


Hendrik Jan Scholten met Fenna Christina Vos en Hendrik Jan Vos met Gesiena Henderika Jeurings


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s Vos Aaksbergweg Breklenkamp, ‘Schoeltn-Hennik-Jaan’ voorheen ‘Slim’n Ulk’.

Foto links vlnr: Fenna Christina Vos 1867-1929 en Hendrik Jan Scholten (Schoeltn-Hennik- Jaan) 1860-1919, Gesiena Henderika Jeurings uit Arkel (Pruissen) 1899-1986 en Hendrik Jan Vos uit Lage (1897-1948) en hun kinderen Fenna Christina (Fenna) *1929 en Jan Hendrik (Jan) *1934.
Foto rechts: Hendrik Jan Vos en zijn vrouw Gesiena Henderika Jeurings.