Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 5 nr 3 maart 2018

                                                               

Website: www.Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website………………………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl


Nieuws/mededelingen:

Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2018-2


GJ Voorhuis Hengelo(O) naschrift…

Gerard Voorhuis: ‘Op die boerderij was omstreeks 1900 een weduwnaar Hendrikus Jonkman op Timmers, waar mijn moeder als huishoudster was. Die Jonkman zijn vrouw heette Timmers, misschien zijn dat de eerste bewoners geweest van die boerderij. Waarschijnlijk is die Jonkman daar bij in getrouwd. Dat wordt erg geloofwaardig daar er in de ‘bovenkamer’ nog twee zusters van zijn vrouw hebben gewoond. Dat waren ‘klöpkes’ zo heeft moeder meermalen verteld. Deze Jonkman heeft ook nog enige tijd bij ons ingewoond. Moeder heeft toen de boerderij van hem geërfd?/gekocht? en daarna is ze getrouwd met Gerardus Pikkemaat, later met mijn vader’.Jonkman Henricus  1837-1911 wv G Timmers

Redactie: Op de boerderij woont ca. 1900 een Hendrikus Jonkman. Hij trouwt in 1866 met de weduwe Geertruij Timmers die eerder in 1863 trouwt met Harm Jan Stege.  Beide huwelijken blijven kinderloos. Geertruij is geboren op Timmersboer en is een dochter van Jan Timmers en Janna Huikink. Zij heeft 3 broers: 1 Albert 1825-1862, 2 Jannes 1827-1842 en 3 Gerrit Jan 1829-1847. Allen overlijden ongehuwd. Dat de twee klöpkes in de bovenkamer zusters van Geertruij Timmers zijn is niet waarschijnlijk, want ze heeft alleen 3 broers die allen voor 1862 zijn overleden.
Kunnen het zusters van Hendrik Jonkman geweest zijn die bij hem en Geertruij op Timmersboer zijn komen wonen?
Hendrikus Jonkman is de oudste zoon van Jan Hendrik Jonkman en Gesine Bruggink. Hendrik heeft 6 broers en zusters: 1 Hermina 1840-1851, 2 Euphemia 1841-1844, 3 Gerardus 1844-1845, 4 Euphemia 1846-1848, 5 Susanna 1846-1846 en 6 Gerardus 1851-1852. Alle kinderen overlijden voor hun 12e levensjaar. Hendrik heeft 4 zusters maar de laatste hiervan overlijdt in 1851. Zij vallen dus ook af. Wie dan wel deze 2 klöpkes zijn, blijft vooralsnog onbekend.
Volgens overlevering was de moeder van Gerard Voorhuis, Susanna (San) Borggreve uit Tilligte, huishoudster bij de familie Jonkman-Timmers. Omdat beide huwelijken van Geertruij kinderloos bleven, en zij tot 1911 de zorg op zich nam van Hendrikus Jonkman, erfde zij Timmersboer.
Zij trouwt in 1900 met Gerhardus Pikkemaat van Bek-Jan in Lattrop. Uit dit huwelijk 1 dochter Aleida Johanna Pikkemaat 1902-1925. Na het overlijden van Gerhardus in 1902 hertrouwt San in 1904 met Hendrikus (Dieks) Voorhuis van de Voorboer uit Geesteren(O).
Dieks was voor 1904 boerenknecht in Mander. Zijn broer Gerardus Voorhuis was knecht op een boerderij in Volthe en was ervan op de hoogte dat de echtgenoot op Timmersboer (Gerhardus Pikkemaat) was overleden en vertelde hierover aan zijn broer Dieks in Mander. Dieks nam contact op met de weduwe Susanna Pikkemaat-Borggreve en zo kwam het tot een huwelijk.

‘Nu volgt de familiehistorie van mijn moeder’.
Voor een volledig overzicht van de familie Borggreve, met foto’s zie:
www.heemkunde-lattrop-breklenkamp.nl/nieuwsbrief jaargang 2 nr 1 januari 2015
‘Familie Borggreve-Scholten op 'ool Greuneveld’ in Tilligte…’
De redactie.


Onbekende foto's familie Damhuis Denekamp

Bovenstaande 2 foto’s komen eveneens uit het familiearchief van ‘politie’ Damhuis in Denekamp.

Wie herkent deze vrouwen?


Vijf jaar grensbewaking (4)…

Café-restaurant Bekhuis (nu pannenkoekenhuis) Nordhornsestraat Op een dag in 1946 kwam ik eens met een collega bij een boerderij in de buurt van de Nordhornsestraat. Vanaf die boerderij liep een weggetje naar de grens. In een weiland achter de boerderij troffen we zeven Polen aan met een enorme hoeveelheid bagage. Omdat we de zaak niet vertrouwden hebben we ze geprobeerd duidelijk te maken dat ze gearresteerd waren. Mijn collega is toen naar het dorp gegaan om versterking te halen en zo was ik een tijd alleen met die mannen, die bewapend waren. Onder bedreiging met mijn eigen wapen heb ik ze toen alle zeven op een rij gezet. Daarna heb ik ze gezegd dat ze hun bagage op hun rug moesten nemen en dat ze vervolgens richting dorp moesten lopen. Tegen de voorste man heb ik verteld dat ik hem verantwoordelijk stelde en op hem zou schieten als een van hen er met de bagage vandoor zou gaan. Nadat de man knikte dat hij mij begrepen had zijn we naar Denekamp gelopen. Toen we in de buurt van de Düttingstraat waren, kwam mijn collega me tegemoet. Het hele gezelschap hebben we naar de dienstgeleider gebracht.
Bij het verhoor deden ze aanvankelijk of ze ons niet begrepen, maar later kregen we in de gaten dat zeker een van hen wel Duits verstond. Over het algemeen kon je met de Polen wel Duits praten. Toen de inbeslaggenomen goederen geïnventariseerd werden, bleek dat het voornamelijk ging om levensmiddelen en allerlei dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Die spullen waren in Duitsland, vermoedelijk in een legerwinkel gekocht en waren bestemd voor familie en kennissen in Zuid-Nederland. De inbeslagge-nomen goederen gingen naar de ontvanger in Oldenzaal. Drie jaar lang hebben we dergelijke gevallen met Poolse militairen gehad. De tijdstippen, waarop het gebeurde, hielden natuurlijk verband met de tijden waarop die soldaten verlof hadden.

Kruimelwerk…

De gewone smokkelaars in deze streek waren veelal dezelfde figuren. Er zaten lui bij uit een bepaalde buurt buiten het dorp en uiteraard mensen die dicht bij de grens woonden. Verder pakten we weleens personen uit Denekamp, die familie aan de andere zijde van de grens hadden. De laatsten waren vooral actief kort na de oorlog. Die mensen smokkelden voornamelijk om hun Duitse familieleden aan wat levensmiddelen te helpen, omdat het in Duitsland veel slechter was dan in Nederland.
Heide bij Haarjan (Keizer) (foto W.H.D.)Dat was allemaal kruimelwerk, wat de naam smokkelen nauwelijks verdiende. lk kwam pas in de echte smokkel terecht toen ik naar de Nederlands-Belgische grens werd overgeplaatst. Daar gebruikte men pantserwagens en werd vee en boter op grote schaal gesmokkeld. Zo grootschalig kende men het in deze streken niet, al is er met name in Overdinkel wel iets meer gebeurd dan in Denekamp en omgeving. Als je in Denekamp een verdachte aantrof in het veld, dan was deze gedwee en ging hij zonder moeite mee. Aan de Belgische grens ging het er wel anders aan toe. Daar waren de smokkelaars gewapend en gingen er tussenuit als ze een kansje kregen. We hadden daar ook een heel arsenaal aan voorwerpen, waarmee we de wegen versperden en dikke kabels die we over de weg konden spannen.
In Denekamp is ook wel vee gesmokkeld, vooral na 1950. In de jaren dat ik er dienst deed, bestond de smokkelwaar voornamelijk uit verbruiksgoederen, zoals koffie en sterkedrank. Direct na de oorlog gingen levensmiddelen hoofdzakelijk van Nederland naar Duitsland, maar later ging het over en weer. radiotoestellen bijv. werden van Duitsland ons land binnengesmokkeld.

Kommiezenhutten…

De schuilhutten of kommiezenhutten, die al lang voor 1945 Iangs de grens stonden, waren na de oorlog aardig in verval geraakt. Ambtenaren, die aan de grens dienst deden, hebben veel van die oude hutten van de grond af opnieuw opgebouwd, wat gebeurde met gebruikt hout en plaggen. De een bracht een overbodig geworden kozijn mee en een ander een oude deur en zo werden die hutten in de loop van de tijd opnieuw opgebouwd en uitgebouwd. Een oude omgekeerde emmer deed dienst als kachel.  EigenlijkHerbouw kommiezenhut aan de Vrijdijk met van Huizen mochten we niet eens in zo’n hut onder diensttijd, want je kon dan moeilijk zien wat in de omgeving gebeurde, al zaten er wel kijkgaten in.
ln de buurt van Keizer Iagen veel kapotgeschoten tanks en gevechtswagens van de Duitse troepen. Deze dienden bij slecht weer ook nog zeker anderhalf jaar als schuilplaatsen voor ons. Dicht bij Keizer, bij grenssteen 24, stond een schuilhut en tussen Keizer en Kokkeler waren er twee; in de buurt van de Brandlichterweg bij grenssteen 32 stond ook zo’n hut. Tegenover Schutman stond de laatste in ‘ons gebied’. In die tijd woonde Grobbe daar in een houten keet, die in de oorlogsjaren in Denekamp in de tuin van dames Keizer stond. Die tuin werd toen gebruikt door de familie Severijn, die in het huis woonde, wat nu 't Heemhoes is. Omdat dit huis ook eigendom was van de dames Keizer, hadden de bewoners de tuin in de Wiptoen in gebruik. Na de oorlog is de keet naar de grens overgebracht. Later heeft Grobbe een paar honderd meter voor de grens een boerderij gebouwd. 

                                                                                  Wordt vervolgd...                     


Tuugkist uit Tilligte?Tuugkist uit Tilligte anno 1709
Via de Heemkunde Denekamp komt op 2 Februari 2018 de volgende vraag.
Geachte collega's,
In Friesland ontdekte ik laatst een tuugkist met daarop de tekst: ‘Gesina Wiferienck Anno 1706’. Bij deze kist een briefje met de volgende tekst: ‘Kist 1706 komt uit Tilligte bij Tubbergen-Vasse in Overijssel (ca. 1930). Stond daar indertijd buiten op ’t erf. De boer had er graan in’. Mogelijk is de achternaam van nazaten verworden tot Wilferink of Wulferink.
Heeft u enig idee van welke boerderij de kist afkomst kan zijn geweest en van welke familie?
Ik zou uw hulp enorm op prijs stellen.
Met vriendelijke groeten,
Hans Piena, Conservator Wooncultuur, Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
Wie heeft informatie over deze tuugkist? 

Tuugkist uit Tilligte anno 1709 (1)                                                                                                                                                                


Bewonersgeschiedenis Boershuijs in Breklenkamp (slot)…

Schema bewoners

Derk Maatman
X ~1745 Harmken Nn
     Henric (noemt zich Boers) ?<1748 (Boershuijs)
     Gerrit Maatman (noemt zich Boers) ~1691->1763
     X 1721 Harmken Molendijk 1698->1767
          Jan 1722->1748
          Derck 1725-?
          Gerrit 1728->1767
          Geesken 1734->1779
          Harmen 1738-=<1748
          Hermken 1740-.1767
          Janna Boers 1743-1809
          X 1773 Geert Weebrink ~1743 Bakelt – 1828
               Gerrit
               Hendriken 1775-1818
               Harmpjen 1777-<1795
               Jan 1779-1850 x 1820 Geerdjen Klifman 1779-1859 (naar Halle)
               Geerd 1782-1863 x 1837 Jenne Wegbönder 1794-1865 (naar Frensdorf)
               Harm 1782-1855 x 1818 Gese Gülink 1785-1863 (naar Brandlecht)
               Lambert 184-<1795
               Hendrik 1788-1851
                    Gerrit Boers 1774-1818
                    X 1809 Christina Kotkamp 1779-1857 (Hestrop)
                    Geert
                    Zwenne 1812-1874 x 1843 wedr Jan Seise (naar Seise)
                    Joanna 1815-1817
                    Jan 1818-1839
                    Christina Kotkamp
                    X 2e Jan Westerhof 1786-1862 (Frensdorf)
                    Gerrit Westerhof 1821-?
                    Harm Westerhof 1824-?
                         Geert Boers 1810-1885
                          X 1843 Harmtjen Leugten 1820-1907 (Schulten Geerts)
                          Stine 1844-1911 x 1870 Berend Brüna 1840-1898 (Esche)
                          Jan
                          Gerrit 1849-1925
                          Johanna 1853-1900 x 1881 Jan Maatman (Klein Dasseler)
                          Jan Evert 1856-? X 1895 Johanna Snieders 1867-? (Haftenkamp)
                                Lucas 1896-
                                Geert
                                Berendina 1899-

                           Geze 1859-? X Berent Hofste
                           Jan Hendrik
                                Jan Hendrik Boers
                                X 1903 Hendrika Maatman 1847-1901 (Klein Dasseler)
                                Kinderloos. Erfopvolging Geert, zv Jan Evert en Joanna in Haftenkamp.

                                     Geert Boers Haftenkamp 1898 Breklenkamp 1973
                                     X 1929 Aleida groote Veldman 1906-1987 (Huiskeshuis)
                                                 Sientje, Diny, Hannie, Jan, Rika, Leida, Gerda, Jan Hendrik, Johan Berend
                                                 en Lucas Gerrit.
                                                           Jan Hendrik Boers x Liny Onsté.


Uw reactie (1)…
Nieuwsbrief 2018-2, Op zoek naar een foto van…
Hij kwam regelmatig in café Schothuis in Denekamp, later ’t Blik van Johan en Toos Wintels-Mensink
Bovenstaande tekst is onjuist, dit moet zijn:
Hij kwam regelmatig in café ’t Blik van Johan en Toos Wintels-Mensink, later Schothuis.
Jan Gortemaker in Denekamp.Hendrik Damhuis Denekamp 1911-1976

Behalve Gerard Kokkeler en Hannes Damhuis woonde er jarenlang nog een ongehuwde Damhuis op het erf Sombekke, aldus Jan Gortemaker. Henk (Hendrik) Damhuis, ook wel ‘vearkn-Damhuis’ genoemd, de oudste zoon van de familie Damhuis-??? aan de Brandlichterweg in Denekamp. Hij was de oudste broer van o.a. de stucadoors Jan Damhuis in Denekamp en Bets Damhuis in Oldenzaal. Deze Henk was ook een regelmatige bezoeker van de cafés in Denekamp. Als hij dan via de Berghummerstraat en Berghum naar huis fietste, had hij de gewoonte om op de ‘pek’kesdreager’ te gaan staan. Met gevolg dat hij dan wel eens van de fiets donderde.
Wie heeft een foto van Hannes Damhuis of van Henk Damhuis?
Hoe kwam Henk Damhuis aan zijn bijnaam?


                                Verkoop erve en goed Wigger Lattrop 1827 (6)…

                                    Achttiende perceel:
                                    Een huurmanshuis Martenshuis genaamd gecateerd No 64 benevens den
                                    ten westen daarbij en aan gelegen gaarden bestaande in zesendertig roeden
                                    eenendertig ellen zaailand; in huur bij Bernardus Teders landbouwer te Lattrup
                                    voor twintig gulden s’jaars. Te aanvaarden Martini achttienhonderd zevenentwintig,
                                    mits zal de koper tegen genot der huur, den huurder mogen nog tot Martini
                                    achttienhonderd achtentwintig moeten laten wonen.
                                    Dit perceel ingezet zijnde door Bernardus Teders voornoemd op vierhonderd
                                    vijfentwintig gulden. Z(egge) f 425.=
                                    Is bij gebrek aan verder bod hiervan koper geworden de genoemde Bernardus
                                    voor de som van vierhonderd vijfentwintig gulden                         Zegge f 425.=

                                    En heeft deze koper tot borgen ingevolge De Koopconditien gestelt Albert
                                    Zegelvoort En Gerrit Rikkink landlieden te Lattrup En met den eerstgenoemden,
                                    de laatstgemelde Verklaard hebbende des schrijvens onervaren Te zijn,
                                    alhier na voorlezing getekend.

                                                           B Teders    A Zegelvoort

Negentiende perceel:
Een huurmanshuis het Oude Haamberg genaamd gecateerd No 65 met en benevens
den Haambergskamp zijnde een bunder acht roeden drieennegentig ellen zaailand
ten noorden voor en bij dit huis gelegen mitsgaders de helft van het Nieuwe Meiken
groot in zijn geheel eenentwintig roeden negenentwintig ellen hooiland gelegen aan
de Geele Beek in huur bij Willem Bossink voor een jaarlijkse huur van achtenveertig
gulden vijfenzeventig cents. Te aanvaarden Martini achttienhonderd zevenentwintig
mits zal de koper tegen genot van een jaar huur den huurder tot Martini achttien-
honderd achtentwintig de huur moeten onthouden van dit perceel. Dit perceel ingezet
zijnde door Hermen Leferink voormeld op zevenhonderd eenentwintig gulden Zegge f 721.=
Is hiervan na eene enkele hoging koper geworden Lucas Lambers voormeld voor zeven
Honderd vijfentwintig gulden                                                                       Zegge f 725,=
En heeft deze koper alhier na voorlezing getekend

                                                         L. Lambers

Twintigste perceel:
Een Huurmanshuis het Bakhuis genaamd gecateerd No 63 met den ten zuidoosten
daarvan en bijgelegen zogenaamden bakhuisgaarden groot tweeenzeventig roeden
tweeen zestig ellen zoals dit in huur wordt bezeten bij Gerrit Westerhof voor achten-
twintig gulden s’jaars. Mitsgaders de zogenaamde Nieuwe Mate zijnde eenendertig
roeden drie en negentig ellen hooiland belendende aan den voormelden bakhuisgaarden
ten noorden en ten zuiden aan ’t land van Berend Velthuis
Te aanvaarden Martini eerstkomende
mits zal de koper den huurder tegen genot van een jaarhuur, de huur van het bakhuis
en den bakhuisgaarden tot Martini achttienhonderd achtentwintig moeten uithouden
Dit perceel ingezet zijnde door Jannes Reerink landbouwer te Lattrup op vierhonderd
en vijf gulden Zegge f 405.=
Is daarvan na eenige hogingen koper geworden Derk Wolkotte landbouwer te Noord=
Deuringen voor vierhonderd en twintig gulden                                           Z(egge) f 420.=
En heeft deze koper dezelfde borgen gestelt als bij het tiende perceel hierboven de
beide als zodanig alhier na voorlezing hebben getekend En heeft de koper verklaard
des schrijvens en ervaren te zijn en zijnen naam niet te kunnen tekenen

                                               G Koehorst          GJ Kohorst

Eenentwintigste perceel:
Een stuk hooiland de Groote Mate groot een bunder Zevenentwintig roeden zeven=
enzeventig ellen gelegen achter het Zegelvoort aan de geele beek tusschen de hooi=
landen van Pikmaat en Rerink. Te aanvaarden Martini eerstkomende
Dit perceel ingezet zijnde door Lucas Lambers op vijfhonderd gulden Zegge f 500.=
Is daarvan na eenige hogingen koper geworden Gerrit Jan Rerink boerenknegt
te Lattrup voor zeshonderd gulden                                                              Zegge f 600.=
En heeft dezelve tot zijne borgen ten principalen volgens koopconditien gesteld
Albert Zegelvoort en Berend Keule beide landbouwers te Lattrup, en met den
eerstgemelden de laatstgenoemde verklaard hebbende des schrijvens onervaren
te zijn, alhier Na voorlezing getekend

                                      GJ Reerink                   A Zegelvoort

Tweeentwintigste perceel:
Een stuk hooiland het Haverland groot drieenvijftig roeden tweeentwintig ellen
Gelegen achter Zegelvoorts gaarden tusschen de hooilanden van Beernink en
Zegelvoort met het Kampjen daarin gelegen. Te aanvaarden Martini eerstkomende
Dit perceel ingezet zijnde door Jan Hendrik Beernink koper van ’t vijfde perceel hierboven
genoemd op driehonderd vijfentwintig gulden                                           Z(egge)   f 325.=
Is dezelve bij gebrek aan verder bod voor deze som daarvan koper geworden.
Borgen als bij ’t vijfde perceel hiervoren (Jannes Bonke en Hermen Hulsbeke beide
landbouwers te Lattrup)
de hier na voorlezing hebben getekend
De koper verklaard hebbende des schrijvens onervaren te zijn

                                         J Bonke              H Hulsbek


Bovenstaande klassenfoto komt ook uit het familiearchief van ‘politie’ Damhuis in Denekamp.
Wie weet in welk jaar en bij welke school deze foto is gemaakt? Herkent u nog iemand?
Geef het aan ons door.


Keuters van Wietmarschen naar Lattrop (1)…

Gerardus Keuters in LattropAls in Lattrop de naam Keuters (in de volksmond Kuiters) wordt genoemd dan herinneren de ouderen onder ons zich meteen Gerard Keuters (foto links) en Meike Koehorst (foto onder). Gerard was een spraakmakend man waarover vele verhalen de ronde doen. Hij is op jonge leeftijd van 11 jaar al wees en wordt door zijn oom en voogd Gerhardus Johannes Weustink in Ootmarsum, broer van zijn moeder, als knechtje geplaatst bij de familie ten Brink-Voorhuis op het erf Bekker aan de Hunenborgseweg in Tilligte. Vandaar komt hij als boerenknecht bij het kinderloze echtpaar Hulsbeek-Kleine Punt op het plaatsje GetJans-Jannes (voorheen Muntel) aan de Esweg in Lattrop. Hier in Lattrop leert hij zijn vrouw Maria Koehorst kennen. Uit het huwelijk worden 13 kinderen geboren. De oudste dochter Berendina Johanna (Annie) *1913Meike keuters-Koehorst in Lattrop overlijdt in 1917. De 2e dochter Berendina Hermina wordt geboren op 1 april 1914 en overlijdt op 5 september 1919 aan wiegendood. De oudste zoon Gerardus Hendrikus (Gerard) *29 mei 1919 overlijdt eveneens aan wiegendood op 25 october van datzelfde jaar. Op 8 december 1953 overlijdt hun jongste dochter Theresia Maria (Thea) oud 20 jaar op het plaatsje Wiggers-Greads in Lattrop. De familie heeft op verschillende plekken in Lattrop gewoond. Op het plaatsje Heekuper of Kuipersplaatsje (verdwenen) tegenover de boerderij van Krake. In een winkel-woonhuis aan de Dorpsstraat, later aannemer Johan en Leida Warmes-Huisken. Daarna tot 1948 in een huisje van Hofste, waar dan dochter Femie en Hendrik Pegge gaan wonen. Dan in een huurwoning van Hendrik Pegge genaamd Wiggers Greads aan de tegenwoordige Esweg en als laatste in een huurwoning aan de Dorpsstraat 57 in Lattrop. Gerard overlijdt hier in 1970 en Meike in 1972.

Keuters in Wietmarschen en Knippers in Berghum…

Joannes Middelhorst x Zusanna StegginkIn 1821 wordt in Wietmarschen-Pruissen Albert Heinrich Keuters geboren uit het huwelijk van Joan Herm Keuters kleermaker en Euphemia Gesina Rohling. Op jonge leeftijd vertrekt trekt hij de grens met Nederland over en wordt wagenmaker in Dorp Denekamp. Hier leert hij zijn vrouw Janna Knippers geboren Middelhorst kennen. Janna wordt in 1822 op het erf Middelhoes in Oud Ootmarsum geboren uit een relatie van Nn en Aleida Middelhorst, dochter van Jannes Middelhorst en Zusanna Steggink. Zij vertrekt in 1823 als ongehuwde moeder met dochter Janna naar Dorp Denekamp. Hier heeft zij in 1824 nog een relatie waaruit in 1825 een 2e dochter Aleida wordt geboren.  Dan ontmoet zij Jan Hendrik Knippers van het plaatsje Kiske bij Berghum maar Aleida en Jan Hendrik trouwen niet meteen. Zij blijft in het Dorp wonen en Jan Hendrik bij Berghum.
In 1828 wordt in Dorp Denekamp 122 hun zoon Lambertus geboren en op 16 mei 1831 dochter Geertruida. Beide keren erkent Jan Hendrik Knippers de vader van het kind te zijn. 4 Maanden later, op 27 september 1831, wordt dan toch het huwelijk tussen beiden gesloten en worden de 1e 2 kinderen van Aleida, Lambertus en Geertruida, gewettigd en heten voortaan Knippers. Aleida trekt bij hem in op het erf ’t Kiske bij het Hornven in Beuningen-Oost waar in 1833 nog een zoon Gradus Knippers wordt geboren.

Knippers in de boerschap Denekamp…

Lambert(us) Knippers, de vader van Jan Hendrik, wordt geboren op 27 december 1754 aan de Brandlichterweg in de boerschap Denekamp. Hij trouwt in 1785 met Johanna Grashoff geboren plm. 1760 in Noord Deurningen. Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren; Geertruida in 1786, genoemde Jan Hendrik in 1793 (zie hierna) en Johannes Knippers in 1796. De moeder overlijdt in 1806 waarop Lambert in 1807 hertrouwt met Geertrui Möllink. Dit 2e huwelijk blijft kinderloos. Lambert overlijdt in 1817 in de boerschap Denekamp nr 15.

Albert Heinrich Keuters en Janna Knippers…

Janna Knippers oud 22 jaar, wonend op het plaatsje ’t Kiske in Beuningen-Oost, trouwt in 1845 in Losser met de 23-jarige Albert Heinrich Keuters uit Wietmarschen, voor zijn huwelijk wagenmaker in Dorp Denekamp. Uit dit huwelijk worden in Beuningen 7 kinderen geboren, 6 op ’t Kiske en de jongste op Waternaats.
1 Geertruid Keuters, geboren 20 juli 1845. Zij trouwt in 1878 met de weduwnaar Gradus Eulerink die sinds 1862 getrouwd is met de weduwe Gesina Krabbe. Haar 1e echtgenoot was Johannes Kamphuis. Zie overzicht links.
2. Hendrikus in 1846, 3. Johannes in 1850, 4. Maria 1852-1871 ongehuwd, 5. Gerardus (zie hierna), 6. Aleida 1859-1881 en 7. Gezina 1863-1865 geboren op Waterboer of Waternaats.
Albert Heinrich woont in bij zijn schoonfamilie maar ziet geen toekomst in het boerderijtje Kiske en besluit een nieuwe boerderij te bouwen. Hij wendt zich tot het markenbestuur van Beuningen en weet een stuk grond te kopen, grenzend aan de percelen van Kiske. Deze grond, een groot perceel, in Oost Beuningen nr. 144, was in 1832 nog een stuk gemene grond van de Marke Beuningen. Om deze gronden te kunnen kopen en een boerderijtje te bouwen sluit hij een hypothecaire lening af van f 1000,=. Hij heeft hiervoor op 8-11-1859 geld geleend van Berend Egbers uit Hoolt (und Haar) in Duitsland.
Als de boerderij gebouwd is verlaat het gezin het Kiske; Albert Heinrich oud 39 jaar met zijn vrouw Janna Knippers die dan 38 jaar is en zijn 6 kinderen in de leeftijd van 1-15 jaar. In 1863 wordt dan Gezina Keuters geboren maar zij overlijdt 2 jaar later. Van de kinderen Hendrikus en Johannes zijn geen verdere gegevens bekend.                                     

Wordt vervolgd…De voorouders van Janna Roepe in Breklenkamp (1)…Gerard  Hulsmeijer  (Roepn  Greads) Breklenkamp

Op de website Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp vindt u in de rubriek Genealogie een artikel over de familie Hulsmeijer in Breklenkamp. Gerhard Heinrich Hülsmeyer geb. in 1789 in Emsbüren-Mehringen trouwt op het erf Roepe met de erfdochter Joanna Roepe. De voorouders van Gerhard Heinrich en nakomelingen worden hier beschreven.
Maar wie zijn de voorouders van Joanna Roepe op dit gelijknamige erf? Haar ouders zijn Hermannus of Harmen Rupen en Johanna of Janna Velthuis.
Grootouders: Joannes (Jan) Roepe en Joanna (Janna) Hofste.
Overgrootouders: Jan Roúpen en Swenneken Werssink (Wassink).
Betovergrootouders: Harmen Roupen en Geertjen Spaeltmansz (Speelman). Oudouders: Jan Roupen en Nn.

Foto rechts: Gerard Hulsmeijer (Roepn-Greads), de laatste Hulsmeijer op Roepe. Alle namen zijn ongewijzigd overgenomen van de oorspronkelijke kerkelijke documenten.

Oudouders…

Jan Roupen wordt ca. 1615 geboren op het erf Roepe in Breklenkamp. Hij trouwt ca. 1642 met Nn. Uit dit huwelijk wordt de erfopvolger geboren: Harmen Jansz(oon) Roupen. Uit het NG kerkelijk huwelijksregister blijkt dat nog 4 kinderen met deze naam uit Breklenkamp in het huwelijk treden. Of dit kinderen zijn van Jan of van een broer van hem, is niet duidelijk.
Hendrick Roupen tr. Ootmarsum 3 mei 1683 Swenne Eeckholt uit Bookholt.
Geesken Roupen tr. Ootmarsum 26 okt. 1690 Hendrik Sourman uit Breklenkamp.
Tonnis Roupen tr. Ootmarsum 1 feb. 1691 Teube Reurick uit Veldhausen.
Aeltjen Roupen tr. Ootmarsum 29 mei 1692 Lambert Jansz uit Ootmarsum.
Verpondingsregister 1601: geen vermelding.
Markeboek Breklenkamp 1664: Roepe.

Betovergrootouders…

Harmen Jansz(oon) Roupen (in de volksmond Dolmer) wordt geboren in ong. 1641. Hij trouwt op 18 januari 1671 met Geertjen Spaeltmansz (Speelman) geb. ca. 1646 in Hardingen (D). Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren:
1 Jan Roúpen, zie hierna.
2 Swenne Roupen, geb ca. 1676, trouwt in 1702 met Arent Roupen in Hesingen.
3 Jenne Roupen, geb. ca. 1678, trouwt in 1702 met Jan Scholten in Geesteren.
4 Aeltjen Roupen, ged. 19 december 1680.
5 Geesken Roupen, ged. 12 augustus 1683, trouwt in 1710 met Harmen Bolmer in Wijtmarssen (D).
6. Peterken Roupen, ged. 16 april 1688.
7 Roeloff Roupen, ged. 16 october 1692. Afb. hieronder: vuurstedenregister 1675.

Rupen Harmen Vuurstedenregister 1675De kinderen 4 t/m 7 zijn Nederduits Gereformeerd gedoopt in de grote kerk van Ootmarssum. Van de 1e 3 kinderen is dit niet bekend, maar waarschijnlijk ook wel in Ootmarssum.
Van de kinderen 2 t/m 7 zijn geen inschrijvingen in de NG trouwboeken gevonden. Aangenomen mag worden dat zijn ongehuwd zijn gebleven. Over hun overlijden is niets bekend.
Harmen overlijdt in 1695, waarop Geertjen Speelman op 19 februari 1696 hertrouwt met Jan Egbertz uit Vasse. Dit 2e huwelijk blijft kinderloos.
Vuurstedengeld 1675: Rupen Herman vulgo (in de volksmond) Dolmer, 1 vuurstede, pauper (= arm).
Vuurstedengeld 1682: Rupen Herm, 1 vuurstede.
Zoutgeld 1694: Ruipen, betaalt F 0-10-0.

Overgrootouders…

1 Jan Roúpen, de oudste zoon, wordt erfopvolger. Hij is gedoopt ca. 1672. Hij gaat in ondertrouw op 4 februari 1700 NG in de kerk in Ootmarssum met Swenneken Werssink (Wassink) geb. 3 october 1680 op het gelijknamige erf in Breklenkamp. Het kerkelijk huwelijk, eveneens in Ootmarssum, vindt plaats veertien dagen later op 18 februari 1700.
Uit dit huwelijk worden, voor zover bekend, 4 kinderen geboren:
1 Gerardus Roepe, gedoopt op 24 augustus 1702. Van hem is verder niets bekend.
2 Berent Roepe, ged. ca. 1707. Hij trouwt op 2 juni 1737 met Engelberta (Engele) Lubberinck van het erf Lubberman in Lattrop. Hun nakomelingen heten Tijscholte.
3 Hermina of Harmken Roepe, ged ca. 1710. Zij trouwt op 26 juni 1735 met Hermannus of Harmen Beernink ged. ca. 1708 op het erf Beernink in Lattrop. Hermina trekt bij hem in.
4 Joannes of Jan Roepe, zie hierna.
Swenneken overlijdt na 1714 en Jan na 1748.
Hoofdgeld 1723: Roeperman betaalt F3  (zie afb hieronder)

Roepenman Hoofdgeldregister 1723

Grootouders…

4 Joannes of Jan Roepe wordt erfopvolger. Hij is gedoopt ca. 1714 en trouwt op 18 october 1744 met Joanna of Janna Hofste, ged. 3 april 1718 van het erf Hofste in Lattrop.
Kinderen uit dit huwelijk:
1 Joannes Hermanus (Jan Hermen) Roepe, ged. ca. 1744 en overlijdt ongehuwd op 27 mei 1814, oud ca. 70 jaar.
2 Gesina (Gese) ged. 28-11-1745 in het klooster in Frenswegen, overleden voor 1795.
3 Susanna Rupen, ged. 15 april 1746, overleden voor 16 augustus 1748
4 Susanna Rúpen, ged. 16 augustus 1748, ongehuwd na 1793.
5 Hermannus (Harmen) Rupen, zie hierna.
6 Gerardus Rupers, ged. 23 november 1758.
7 Janna Roepe, ged. plm. 1761, trouwt 23 april 1786 met Albertus (Aalbert) Elferink geb. 1754 in Mander.
Janna overlijdt na 1767 en Jan na 1773.

Volkstelling 1748: Jan Roepe, vrouw Janna, kinderen Gese en Jenneken onder 10 jaar, zijn vader, knecht Herman, meiden Aleida en Fenneken.

Jan Roepe Volkstelling 1748


Uw reactie (2)…
# Klassenfoto in nieuwsbrief 2018-2: nr 4 is Chantal Bergman.
# Naar aanleiding van het overlijden van de laatste persoon met de geslachtsnaam Busscher in Slagharen, heb ik een aanvulling voor de stamboom Busscher Brecklenkamp op uw site. Johanna Maria Kosse-Busscher: geboren 24-2-1926 overleden 20-7-2011, Maria Bernarda Francisca van der Felz-Busscher: geboren 15-1-1928 overleden 18-2-2018 en Gradie Hoekman-Busscher: geboren 11-7-1929 overleden 15-4-2008.
Met vriendelijke groet, Jan de Gooijer Slagharen (kleinzoon van Maria Aleida de Gooijer-Busscher). 
Redactie: Lambert Busscher geb. op 22 november 1691 op het Veldkarspel in Tilligte, trouwt in 1727 met de weduwe Christina Warsinck-Engbers geb. ca. 1692 op het kottersplaatsje Wever in Breklenkamp en hij gaat bij haar wonen op het Meulendijks bakhuijs.
Voor een overzicht van deze tak Busscher zie de website: Home – genealogie – Busscher Breklenkamp.


Oproep…
De redactie is op zoek naar (klassen)foto’s van de school in Breklenkamp. Een beperkt aantal is bekend maar er zullen ongetwijfeld meer foto’s zijn gemaakt.
Vindt u iets? Meld het ons. We komen graag bij u om hiervan een scan te maken.


Onderwerpen in voorbereiding…
# Bewonersgeschiedenis Klinge en Görtemaker (Göttert) in Tilligte.
# Idem Nije Meijer (Groeneveld) en Maatman (Oude Dasseler) in Lattrop.