Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 1 nr 2 oktober 2014

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website Heemkunde-Lattrop-BreklenkampOp de website vindt u de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Deze blijft gehandhaafd. Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.

Hebt U geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie met het Contactformulier is voldoende.


HISTORIE HEEMKUNDE…

De naam 'Historie' is gewijzigd in 'Heemkunde'. In de statistieken van de website hebben we gemerkt dat niet gezocht wordt op de term Historie maar wel op Heemkunde. We denken dat de site via een zoekmachine nu wat makkelijker te vinden is.


UW REACTIE…
Op de nieuwsbrief 2014-9 jaargang 1 nummer 1 kwam de volgende reactie binnen.
# RW: heeft belangstelling voor Lattrop vroeger en nu!!!

Redactie: Over ‘Lattrop vroeger’ hebben we tot nu toe gepubliceerd. Over ‘Lattrop nu’ is wel eens nagedacht. Door een rubriek ‘Actueel’ toe te voegen. Maar daar is de site Lattrop.info voor. Dat idee hebben we dus laten varen; wij houden ons alleen bezig met ‘Heemkunde’.

We houden het archief echter wel bij met hedendaagse gebeurtenissen. We vinden nog telkens (oude) foto’s waarvan we de namen en achtergrond proberen te achterhalen. Ook bidprentjes, rouwadvertenties en andere publicaties blijven we verzamelen. Dit geeft ons later de nodige informatie. 


Nieuws/mededelingen…

# De schoolfoto 1923 is uitgebreid met een korte levensbeschrijving van Hendrik Blokhuis in Breklenkamp (1912-1937). Deze foto was in 1997 onderwerp van gesprek van de bejaardenkaartclub in zaal Arends -de smid- in Lattrop. PB Jager schreef hierover een verslag dat gepubliceerd stond in het toenmalige Denekamps Weekblad. Met zijn toestemming is dit overgenomen.

# Toegevoegd schoolfoto Lattrop 1929
# Toegevoegd schoolfoto’s Lattrop 1932 


Maria Hulsmeijer in Breklenkamp…

Maria Hulsmeijer (op Roepe) Breklenkamp 1858-1934Deze foto vonden we onlangs bij toeval in een fotoboek van de Heemkunde Denekamp. Haar geboorte- en overlijdensdatum staan vermeld op een briefje aan de achterkant evenals het erf waar zij woonde. Het was dus niet zo moeilijk om haar plaats in de familie te achterhalen.

Deze ongehuwde vrouw is Maria -roepnaam Meike- Hulsmeijer van het erf Roepe in Breklenkamp. Zij is geboren op 7 juni 1858 als 2e kind en enigste dochter van Gerardus (Greads) Hulsmeijer (1826-1906) en van Gezina (roepnaam Geze) van der Kamp die trouwden in 1849. Greads is geboren op het erf Roepe en zijn vrouw Geze is geboren in De Hoogste bij Arkel ( Hannover).

Meike heeft een 9 jaar oudere broer Gerardus Johannus (Greads). Hij wordt erfopvolger op de ouderlijke boerderij Roepe en trouwt in 1890 met Johanna Borggreve van het oude Groeneveld in Tilligte. MeikeBidprentje Bernardus Johannes Hulsmeijer (op Roepe) Breklenkamp 1902-1966 blijft bij zijn broer wonen en helpt hem met het werk in en om de boerderij. Op de foto -ca. 1920- draagt ze een zwarte knipmuts wat aan geeft dat ze in de rouw is van een familielid. Op 29 december 1934 overlijdt zij en op 2 januari 1935 vindt de begrafenis plaats op het RK kerkhof in Lattrop.

Van de 8 kinderen van genoemde Greads en Johanna worden er 4 levenloos geboren. 3 Kinderen trouwen en van hen hebben we foto’s. Maar niet van de ongehuwde Bernardus Johannes *1902 en †1966 in Apeldoorn. Wie heeft een foto van deze man?


Onbekende foto’s…


 

De linkerfoto komt uit het archief van Jan Bonke in Lattrop. De overige 2 uit het archief van Bernadette oude Wolcherink-Moleman.

De foto hierboven is eveneens van Jan Bonke.


Johan Zwiep Lattrop 1923-1984…

Ter gedachtenis aan

JOHANNES GERARDUS ZWIEP

Hij werd geboren in Lattrop 26 augustus 1923 en op 30 augustus 1984 is hij na een langdurige verpleging in de St. Josephstichting te Apeldoorn overleden. Op 3 september 1984 hebben we hem biddend uitgeleide gedaan.

Johan heeft zijn leven voltooid. En wij, die hem van dichtbij gekend hebben, denken met veel sympathie terug aan deze man. Zo op het eerste gezicht heeft Johan geen opzienbare dingen kunnen presteren, want als jongeman kreeg hij met zaken te maken, waar ook nu nog geen kruiden tegen gewassen zijn. Maar ondanks dat leerde hij door licht en donker heen te leven in vrede. En wie zo ver komt heeft iets heel belangrijks bereikt in zijn leven.

Een man van vrede is hij geworden en het moge gezegd worden: niet zonder inspanning. Maar zeker op het laatst kon hij het aan ‘ja' te zeggen tegen het leven zoals het op hem af kwam. Hij is iemand geworden die niet bleef uitzien naar wat voor hem onbereikbaar was, maar altijd was hij weer dankbaar, op zijn geheel eigen wijze, met het kleine, het goede wat wel binnen zijn bereik lag.

Johan zijn leven, zeker zijn jonge leven, heeft in het teken, we mogen wel zeggen: in dienst gestaan van hulpvaardigheid en zachtaardigheid. Indien hij niet zachtaardig overkwam, was hij in wezen zichzelf niet. Dan was hij in de ban van duistere krachten, waarop zelfs zijn meest nabijen maar heel moeizaam enige invloed konden uitoefenen. Van nature was hij iemand met een vrijwel niet te lessen dorst naar vrede. Vooral de laatste periode kwam dit heel scherp naar voren.

Johan was veel kwetsbaarder dan je zo op het eerste gezicht zou zeggen en dit heeft hem dan ook menigmaal parten gespeeld. Nu Johan zijn levensweg ten einde toe heeft afgelegd, kunnen we er zeker van zijn dat hij, na gedeeld te hebben in Christus' lijden, ook zal delen in Diens heerlijkheid. Op Johan is het psalmwoord van toepassing: ’Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn’. Of, om met G. Wijdeveld te zeggen:Johan ZwiepLattrop 1932

                             Gij gaat gebogen

                             dag na lange dag

                             en leed slaat u

                             waar het maar raken mag.

                             Hoe het ook zij:

                             één wetenschap kan hij bewaren:

                             wie heeft geschreid

                             die krijgt een zuivere lach.

Onze hartelijke dank aan allen die Johan jarenlang liefdevol verzorgd en verpleegd hebben. Alsook voor het medeleven in de laatste dagen, bij het plotselinge heengaan en de begrafenis.

Familie Zwiep.

Johannes Gerardus (Johan) Zwiep is de oudste zoon van Gradus Bernardus Zwiep (1891-1968) en Johanna Hendrika Krake (1903-1972). Zij woonden op het erf Krake aan de Ottershagenweg in Lattrop, later bekend als ‘De Gerriehoeve’.


Bovenstaande foto komt ook van Oude Wolcherink. Bernadette en ook wij kennen niemand op deze familiefoto die waarschijnlijk gemaakt is ter gelegenheid van een 40- of 50-jarig huwelijk, gezien de versierde stoelen van het op leeftijd zijnde bruidspaar. De foto kan door Sina Kuipers meegebracht zijn uit Reutum; Sina is de 2vrouw van Hendrik Oude Wolcherink.


VORIG RAADPLAATJE…

Deze ANWB paddenstoel staat op de kruising Dorpsstraat-Bergvennenweg bij de oude lagere school in Lattrop.


OPROEP…Boerderij Beijerink (Baijerman) in Tilligte

De foto hiernaast is gemaakt in Breklenkamp in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Wie weet welk erf dit is?


Bent… u op zoek naar stamboomgegevens van uw eigen familie of naar foto’s van uw voorouders? Stuur ons een mail. We hebben een uitgebreid (foto) archief. Misschien kunnen we u helpen.


TOT SLOT…

# Op de website Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp is een rubriek Nieuwsbrieven toegevoegd. Hier kunt u alles nog eens nalezen.

# In de eerste week van de komende maanden kunt u een nieuwsbrief van ons verwachten. Kent u iemand die wellicht geïnteresseerd is in de inhoud hiervan, dan verzoeken wij u deze mail met bijlage te willen doorsturen.