Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Maatman (Oude Dasseler) Lattrop

Familie Dobben van 't Hankorve bij Nordhorn naar Maatman

in Noord Deurningen en Oude Dasseler in Lattrop

Uit onderzoek blijkt dat Maatman een aangenomen naam is en dat de oorspronkelijk familienaam Dobben is. Ferdi Maatman weet uit overlevering dat het woord Körve in de familie gebruikt wordt, maar de betekenis hiervan is niet duidelijk.
We gaan terug in de tijd, naar ongeveer 1645, als Evert Dobben in de buurtschap ’t Hankorve, (ook ‘t Hankerve) nu Hohenkörben nabij Nordhorn, wordt geboren.

~ is gedoopt      ~~ is gedoopt ongeveer * is geboren       < is voor               > is na

Dobben in ’t Hankorve…

Deze Evert Dobben trouwt in ca. 1704, waarschijnlijk in Nordhorn, met Nn waarvan de achternaam niet bekend is en bij de geboorte van haar kinderen ook niet vermeld wordt.
Uit dit huwelijk wordt in ca. 1675 een zoon geboren, Jan Evert Dobben, vernoemd naar zijn vader. Hij trouwt in 1704, waarschijnlijk in Nordhorn, met Mette waarvan de achternaam ook niet bekend is.
Uit dit huwelijk worden 2 kinderen geboren:
1 Evert Dobben, vernoemd naar zijn grootvader, gedoopt in de St. Augustinuskerk in Nordhorn op 22 maart 1705. Tekst doopboek: “getauft 22.03.1705 in Nordhorn de Soon Evert van Jan en Mette Dobben“. De achternaam van de moeder wordt bij het dopen van al haar kinderen niet vermeld. Evert is vernoemd naar zijn vader Jan Evert en grootvader Evert.
2 Op 1 december 1706 wordt hun 2e kind Aeltjen gedoopt, later ook Aale genoemd.
In 1707 overlijdt de vader Jan Evert Dobben slechts 33 jaar oud en de weduwe Mette (inmiddels Dobben genaamd) hertrouwt in 1708 met een zekere Geerd waarvan de achternaam niet bekend is. Hij noemt zich Dobben en zijn kinderen met Mette zullen ook deze naam dragen.

Uit het 2e huwelijk van Mette met Geerd Dobben worden achtereenvolgens geboren:
3. [half] Kirchenbuchtext “getauft: 28.04.1709 in Nordhorn Dobben Geerds Kind van ’t Hankerve”.
Dit kind wordt zonder voornaam in het doopboek ingeschreven.
4. [halfbroer] Jan Dobben, zie hierna.
5. [halfbroer] Geerd Dobben, vernoemd naar zijn vader, wordt op 29 april 1714 in Nordhorn gedoopt.
Kirchenbuchtext: “getauft: 29.04.1714 in Nordhorn de Soon van Geerd Dobben Evers en Mette Geerd”.
Zowel Mette als Geerd overlijden na 1748.

Geerd Dobben (5) heeft in 1758 een relatie met een onbekende vrouw waaruit op 17 maart 1759 op ‘Bras Niehuis’ in het Olde Dorp een dochter Hindrikjen Dobben wordt geboren. Op haar beurt heeft Hindrikjen een relatie met een onbekende man waaruit op 23 mei 1790 een zoon Geerd Dobben wordt geboren. Van de kinderen Evert, Aeltjen en Nn zijn geen verdere gegevens bekend.

Van ’t Hankerve naar Noorddeuringe…

Jan Dobben (nr 4 hierboven) wordt in Nordhorn gedoopt op 27 september 1711. Kirchenbuchtext “getauft: 27.09.1711 in Nordhorn de Soon Jan van Geerd en Mette Dobben van 't Hankerve”.
Als hij 30 jaar is trouwt hij ~1742 met de 26-jarige Hendrika (Hendrikjen) Albers ~~1716.
Zij pachten het erf Maethus of Maatman, gelegen aan de weg van Lage naar Denekamp, thans bekend Westerhoekweg 7 in Noord Deurningen.
Dingeldein: "Margaretha Johanna van Kuyk van Mierop, douairiére Frédéric Charles Caspar Ie Vasseur de Congny, markies de Thouars, schonk het erf op 4 maart 1740 aan haar dochter Johanna Margaretha, gehuwd met Anton Barthold Sloet tot Singraven”. Deze boerenplaats wordt voordien bewoond door de familie Maatman. Jan Dobben neemt vanaf zijn huwelijk de naam van het erf Maatman aan en alle nakomelingen worden naar hem vernoemd. Hendrikjen Albers is waarschijnlijk afkomstig uit Denekamp want zij wordt nog vermeld in het NH ledematenboek van Denekamp.
Uit het huwelijk worden de volgende kinderen geboren: (allen gedoopt in de H Nicolaas kerk in Denekamp).
1. Johannes Antonius (Antonie) Maatman, zie hierna.
2. Gerrit Jan Maatman ged. 7 februari 1745, overlijdt voor 10 maart 1747.
“1745 7 Febr. is gedoopt Gerrit Jan Zoon van N. Maatman in Deúringen, de moeder niet gemeld”.
3. Gerrit Jan Maatman, vernoemd naar zijn overleden broer, ged. 10 maart 1747. Hij trouwt op 28 juli 1782 in Uelsen met de in Halle op 10 october 1762 geboren Janna Hölling, dochter van Derk Hölling en Gerridina Hankamp. “1747 Den 10 Maart is gedoopt, Zoon van Gerrit Jan Jan Maatman in Noord Deuringen, de moeder niet gemeld”. Gerrit Jan overlijdt in 1818 in Halle oud 71 jaar en Janna in 1847 oud 84 jaar.
4. Jan (Jannes) Maatman, ged. 4 november 1759. “1759 4 November is gedoopt Jan Zoon van Jan Maatman uijt Nordeuringen”. Hij trouwt op 16 augustus 1784 met 25-jarige Enne (Janna) Slaat, geboren op het Slaathuijs op de Haar in Noord Deurningen. Zij is een dochter van Berend Gravenmater, noemt zich Slaat en Geertruij Slaat. Jan neemt de naam Slaat aan en hun nakomelingen dragen ook deze naam. Uit dit huwelijk 1. Casperinna *1785, Geertruij *1787, Janna *1789, Berend jan *1792, Berend Jan *1794 en Jan Hendrikjen *1801.
Volkstelling 1748: “Maetman, vrouw Henricjen, kinderen Antoni en Gerrit Jan onder 10 jaar, zijn vader en moeder, knecht Henrie, meid Gese”.
Hoofdgeldregister 1767: “de weduwe Hendrika Maatman met 2 zoons en meid; N.B. deze zijn wegens versterf en andere ongelukken met paarden, beesten en een dolle hond niet in staat het hoofdgeld voor dit jaar te betalen”.

Jan Maatman (voorheen Dobben) overlijdt voor 1767 en Hendrikjen Albers na 1767.

Johannes Antonius Maatman x 1768 Aale Boosink…

Maatman Johannes Antonius zv N Maatman en Nn 03-02-1743Johannes Antonius (Antonie) Maatman, de oudste zoon, wordt erfopvolger. Hij is gedoopt op 3 februari 1743 (1743 3 Februarij is gedoopt Johannes Antonius Zoon van N. Maatman uijt Noordeuringen, de moeder niet gemeld.) en trouwt NH in Denekamp in 1768 oud 25 jaar met Aale (Aaltje) Bo(o)sink, *~1743 in Bakelde bij Nordhorn. De ondertrouw vindt plaats in Nordhorn. Tekst trouwboek Nordhorn: “Aufgebot: um 1768 in Nordhorn. Angabe für geheiratet: 'vertrokken' weitere Angabe für geheiratet: Denekamp Kirchenbuchtext: Antoni Maatman, Soon van wilen (wijlen) Jan Maatman van Noordeuringe Kerspels Denekamp, ende Äle Bosink Dogter van Geert Bosink van Bakelt, met attestatie vertrokken (naar Maatman in Noord Deurningen)”.
Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen op Maatman geboren en gedoopt in de kerk in Denekamp:
1. Jan Hendrik *10 februari 1770, ~11 februari 1770; hij overlijdt voor 1781 (zie 5 hierna).
“1770 Den 11 Febr. is gedoopt Jan Hendrik Zoon van Antonij Johannes Maatman en Aale Boosink is gebooren den 10 dito”.
2. Geesjen *30 mei 1772 en ~31 mei 1772, verder onbekend.
“1772 Den 31 Maij is gedoopt Geesjen Dogter van Johannes Antonij Maatman en Aale Boosink is gebooren den 30 dito”.
3. Gerrit *20 april 1775, zie hierna.
4. Albert *24 october 1777 en ~26 october. “1777 Den 26 October is gedoopt Albert, Zoon van Antonij Maatman en Aale Boosink, is gebooren den 24 dito”.
5. Jan Hendrik * en ~1 januari 1781, vernoemd naar zijn overleden broer *1770. Hij overlijdt voor 19 augustus 1787 (zie 7 hierna). “1781 Den 1 Januarij is gedoopt Jan Hendrik Zoon van Johannes Antonij Maatman en Aale Boosink, is gebooren den zelvden dito”.
6. Berend * en ~ 2 april 1783. “1783 Den 2 den April is gedoopt Berend Zoon van Johannes Antonij Maatman en Aale Boosink, is gebooren denzelvden dito”.
7. Jan Hendrik, vernoemd naar zijn overleden broer *1781, * en ~ 19 augustus 1787, hij overlijdt ongehuwd op 3 februari 1848 op Maatman huisnummer 117. “1787 Den 19 Augs. is gedoopt Jan Hendrik Zoon van Johannes Antonij Maatman en Aale Bosink, is gebooren denzelvden dito”.

De vader en de moeder overlijden respectievelijk na 1787 en voor 1811.

 Volkstelling 1795: “Maatman, bouwman, 6 personen; Janna Maatmans, huurman, boerwerker, 5 personen”. Register van naamsaaneming 1812: “Gerrit Maatman en (zoon) Jan Hendrik Maatman 26”.

Gerrit Maatman x 1800 Hermina Schiphorst…

Maatman Gerrit en Hermina Schiphorst 25-01-1800Gerrit Maatman, zie 3 hierboven, als oudste overblijvende zoon, wordt erfopvolger op Maatman in de Westerhoek in Noord Deurningen en trouwt op 13 februari 1800 oud 24 jaar NH in Denekamp met Hermina Schiphorst geb. 16 juli 1775 in de Boerschap Denekamp. Zij is een dochter van Harmen Schiphorst en Martha Dobben. Of Martha nog een ver familielid is, is niet bekend. De ondertrouw vindt plaats op 25 januari 1800 in de NG kerk in Ootmarssum.
NH trouwboek Denekamp: “1800 den 20 Februarij te Denekamp getrouwd. Dat voor mij en keurnoten Gt. Jan Hollink en Harmen Schiphorst Geert Maatman J: M: uit Noorddeuringen met Hermina Schiphorst J.D. uit de Boerschap Denekamp in ondertrouw genomen zijn en zulks certificeere”.
NG trouwboek Ootmarssum: “Ano. 1800 den 13 Febrúarij zijn na 3 onverhinderde voorstellingen alhier getroúwt. Gerrit Maatman J.M. úijt Nordeúringen, met Hermina Schiphorst J.D. úijt de boerschap Denekamp”.
Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen op Maatman geboren en gedoopt in de NH kerk in Denekamp:
1. Antonij Maatman, erfopvolger op Maatman, zie hierna.
2. Harmen *10 juni 1803 en ~1 augustus.
3. Albert *1 maart 1806 en ~een dag later.
4. Martha, vernoemd naar haar grootmoeder Martha Dobben, *6 september 1808 en ~11 september. Zij overlijdt ongehuwd op 4 juni 1867, oud 58 jaar op Maatman huisnr. 119.
5. Aleida Maatman, geb. 13 juli 1811. Zij trouwt in 1841 in Nordhorn met de weduwnaar Jan Buitkamp geb. 2 april 1814 in Nordhorn, zoon van Harm Buitkamp en Harmina Bloemkamp. Jan was eerder in 1840 getrouwd met Maria Catharina Elisabeth Beins. Jan Buitkamp overlijdt in Nordhorn op 1 maart 1867, oud 52 jaar, oorzaak magenkrankheit en Aleida overlijdt 23 april 1875 oud 63 jaar, oorzaak  altersschwäche.
Register van naamsaaneming 1812: Gerrit Maatman
6. Lucas *5 juli 1814 en ~10 juli. Lucas trouwt naar het Oude Dasseler in Lattrop. Zie hierna.
7. Hendrik * 1 augustus 1817 en ~5 augustus.
8. Gerrit Jan *23 maart 1820.

Van de kinderen Harme, Albert, Hendrik en Gerrit Jan zijn geen verdere gegevens bekend.
Op 22 october 1827 vindt bij Wigger in Lattrop een openbare veiling van de inboedel plaats. Gerrit koopt lotnr. 74  een hekselkist vier gulden.
Vader Gerrit Maatman overlijdt hier op 14 december 1843 oud 68 jaar en moeder Hermina Schiphorst op 30 juni 1849 oud 73 jaar.

Antonij Maatman x 1834 Hille Laarman…

Kaart Maatman ND door DingeldeinAntonij Maatman, zie 1 hierboven, als oudste zoon erfopvolger op Maatman, is *23 december 1800 en ~op 1e kerstdag 25 december. NH doopboek van Denekamp: “1800 Den 25 December is gedoopt Antonij, Zoon van Gerrit Maatman en Hermina Schiphorst E.L. woonende onder Nordeúringe is gebooren den 23 dito”.
Antonij trouwt op 30 augustus 1834 (wet) in Denekamp met Hille Laarman, * 1 april 1808 in Esche bij Veldhausen en gedoopt 2 dagen later. Doopboek Veldhausen: “getauft: 03.04.1808 in Veldhausen getauft: Tochter des Warse Laman=Laarman zu Esche”.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Maatman (toevoeging volgens Dingeldein).
2. Aleida Maatman (idem).
Beiden zijn niet gevonden in de registers van de Burgerlijke Stand van Denekamp.
3. Hermen Maatman, *6 augustus 1835 en ongehuwd overleden op 13 april 1884 oud 48 jaar.
4. Willem Maatman, *3 october 1837 en ongehuwd overleden op 10 februari 1917.
Antonij Maatman overlijdt op 1 september 1863 oud 62 jaar en Hille Laarman op 3 juni 1883 oud 75 jaar.

Dingeldein: Na de dood van Mr. J.T. Roessingh Udink viel bij boedelscheiding tussen zijn vijf kinderen op 30 augustus 1858 het erve Maatman aan zijn tweede zoon Joan Melchior ten deel. Hij deed het veertien jaar later van de hand en wel in publieke veiling ten overstaan van Franciscus Petrus de Poorter, notaris te Oldenzaal. Op 22 juli 1872 had de inzet plaats, op 29 juli volgde de toeslag. Het erf werd in 39 percelen verkocht en spatte geheel uit elkaar, waarbij Wilbertus Scholten, aannemer van publieke werken te Denekamp, koper werd van het eerste perceel: huis en erf, schöp en ondergrond met circa 17 are weiland, voor slechts f 901”.

Dingeldein: Gerrit Maatman, geboren in 1755, overleden in 1843, huwde in 1800 Hermina Schiphorst, terwijl een zoon van dit laatste echtpaar, Antony, op 30 augustus 1834, Hille Laarman, de 26-jarige dochter van Wasse Laarman en Ale Hartger uit Esche, kerspel Veldhausen, huwde. Hijzelf stierf in 1863 op 63-jarige leeftijd op Maatman in Noord Deurningen. Zijn weduwe Hille Laarman overleed op 3 juni 1883 op het erf Eekman in de boerschap Denekamp. Want na de verkoop van het erf Maatman in 1872 was de familie naar het Eekman verhuisd, waar later drie kinderen, Willem, Gerrit en Aleida, die allen ongehuwd bleven, de boerderij bestuurden”.

Lucas Maatman x 1848 Fenne Kotkamp…

(naar Oude Dasseler in Lattrop)

Lucas Maatman ev Fenne  Kotkamp (Oude Dasseler) Lattrop (Foto H. Webbekind Osnabrück)Antonij Maatman, zie 1 hierboven, blijft op het Maatman maar de weduwe en haar kinderen vertrekken in 1872 naar Eekman. Lucas Maatman blijft hier ook wonen. Van 1848 tot 1872 is er dus mogelijk sprake van dubbele bewoning. Lucas is geboren op 5 juli 1814 en trouwt in 1848 met Fenne Kotkamp geb. 27 september 1818 in Hestrup bij Nordhorn en gedoopt in Brandlecht, dochter van Jan Kotkamp en Zwenne Koelman. Doopboek: “1814 Den 10 Julij is gedoopt Lucas, Zoon van Gerrit Maatman en Hermine Schiphorst E.L. woonende in Nordeuringen, is gebooren den 5 dito”.
Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren: (Noord deurningen 29 Maatman)
1. Jan Maatman, zie hierna.
2. Gesina op 14 augustus 1853, hier overleden op 15 september 1867, oud 14 jaar.
3. Zwenne op 13 november 1855.
4. Hendrika op 8 januari 1859.
5. Nn levenloos geboren jongetje op 4 juni 1861 en
6. Hendrik op 7 april 1863, overleden op 3 april 1866, oud 2 jaar. Als in 1872 het Maatman wordt verkocht verhuizen Lucas, Fenne en hun 3 overgebleven kinderen Jan oud 21 jaar, Zwenne oud 16 jaar en Hendrika oud 13 jaar naar het Oude Dasseler in Lattrop.
Lucas wordt hier pachtboer aan de Brookdiek in het Binnenbrook in Lattrop. Dit pachtplaatsje hoort onder het naastliggende pachterf Dasseler en werd voorheen bewoond door de familie Bernardus Wolbers (ook Wolberink) en Hermina Bonke. Beide erven zijn dan in het bezit van de familie Ten Brink in Neuenhaus en vanaf 1845 van de familie Palthe in Oldenzaal. Boerderij 'Oude Dasseler' later Maatman Lattrop (afgebroken in 1999)
 4 Van hun kinderen zijn dan uit huis getrouwd. Gezina Wolbers overlijdt ongehuwd in 1874 in Breklenkamp 48 (ws huisje bij Kiekhoed of Nijhof). Zoon Joannes Wolbers overlijdt hier in 1840. Zoon Everardus Joannes (Evert) is de erfopvolger en trouwt in 1832 met Joanna Hendrica Oorthuis uit Breklenkamp. 4 Van hun kinderen worden nog op het Oude Dasseler geboren. Maria in 1833, Gerardus in 1837, Hermina in 1839 en Johanna in 1842. Nog voor 1845 vertrekt deze familie naar het Lattropperveld en bouwt daar een nieuw boerderijtje dat al gauw de naam ‘Evert in ’t Veld’ krijgt. Het latere ‘Sniere-Beand’. Hier wordt hun jongste dochter Gesina geboren die in 1870 trouwt met Hermann Heinrich Niehoff uit Lage Amts Neuenhaus. Dit is het begin van de familie Niehof(f) in Lattrop.
Dochter Zwenne, van Lucas en Fenne, overlijdt een jaar later in 1873, 17 jaar oud. Dochter Hendrika trouwt in 1889 met Jan Boers van het Boershuijs in Breklenkamp en trekt bij hem in.
Zie ook website www.heemkunde-lattrop-breklenkamp.nl rubriek Erven artikel Boershuijs in Breklenkamp.
Fenne Kotkamp overlijdt hier in 1886 oud 67 jaar en Lucas Maatman in 1892 oud 77 jaar.

Henk Maatman: Mijn vader vertelde dat tussen de 1ste en 2de wereldoorlog er contact geweest is met de familie Kotkamp bij Nordhorn en dat het een goed contact was, maar door de 2de wereldoorlog ‘verwaterd’ is”.

Jan Maatman x 1881 Johanna Boers…

Johanna Boers 1853-1900 x Jan Maatman Breklenkamp (Foto ca. 1880)De oudste zoon Jan Maatman, zie 1 hierboven, is geb. op 18 februari 1851 op Maatman Noorddeuringen 29, wordt erfopvolger op het Oude Dasseler en trouwt in 1881 met Johanna Boers (foto links) uit Breklenkamp. Johanna is geb. 13 januari 1853 op het Boershuijs in Breklenkamp, dochter van Geert Boers (1810-1885) en Harmtjen Leugten.
Uit dit huwelijk worden 2 kinderen geboren:
1. Fenna op 1 mei 1882. Zij trouwt in 1911 in Hengelo(Ov) met Jan Kreijenveld geboren plm. 1869 in Stad Delden en gaan wonen in Woolde bij Hengelo(Ov).
2. Lucas Maatman, zie hierna.
Johanna Boers overlijdt hier op 13 januari 1900 oud 47 jaar en Jan Maatman op 9 april 1913 oud 62 jaar.

Lucas Maatman x 1911 Hendrika Kuijers…

Als enigste zoon wordt Lucas Maatman, zie 2 hierboven, erfopvolger op het Oude Dasseler. Hij is hier geboren op 2 juni 1884 en trouwt in 1911 met het buurmeisje Hendrika Kuijers van het nabij liggende erf Dasseler. Hendrika is geboren op 17 september 1883 en is een dochter van Geert Kuijers en Fenna Brinkman uit Bauerhausen (Uelsen). Geert is een kleinzoon van Lambert Kuijers, schoolonderwijzer in Breklenkamp van 1815 tot 1869.
Uit dit huwelijk worden de volgende 4 kinderen geboren:
Familie Lukas  Maatman en Rika Kuijers (Oude Dasseler) Lattrop1. Jan Maatman, zie hierna.
2. Fenna Maatman, geboren op 3 juli 1914.
3. Johanna Maatman, geboren op 13 februari 1916. Zij trouwt met Jo Sleurink.
4. Geziena Maatman, geb. 9 juli 1922. Zij overlijdt ongehuwd in Zwolle op 1 april 2013 en wordt 4 dagen later bij haar familie begraven op de NH begraafplaats in Ootmarsum.
Lucas overlijdt hier op 31 maart 1967 oud 77 jaar en Hendrika Kuijers op 21 october 1974 oud 91 jaar.

Foto rechts: Lucas Maatman *1884 en Hendrika Kuijers *1883 en hun kinderen vlnr. Ine, Fenna, Jan en Anneke.

Jan Maatman x ~1945 Johanna Smoes…

Trouwfoto Jan Maatman en Johanna Smoes LattropJan Maatman, zie nr 1 hierboven, is geboren op 15 november 1912 en wordt erfopvolger. Hij trouwt in 1945 Johanna Smoes geboren op 23 januari 1915 in Hardingen (D). Zij is een dochter van Geert Smoes geboren 1 maart 1866 op Schulten-Geerts of Smoes in Breklenkamp en Geertien Hermelink uit Emsbüren?
Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren; de tweelingen Lucas en Henk, de tweelingen Ferdie en Gerda, en Geert.
Lucas en Hendrik (Henk) zijn geboren op 20 maart 1947. Lucas wordt erfopvolger op het Oude Dasseler en trouwt met Cicilia Maria Thimothea Keur. Henk trouwt met Dina Johanna (Dineke) Linthorst uit Zwollerkerspel.
Geert Maatman is geboren op 21 maart 1949 en trouwt met Johanna Maria Theresia Antonia (Annemieke) Olde Loohuis.
Ferdinand Johan (Ferdie) en Gerda Geziena (Gerda) zijn geboren op 24 februari 1952. Ferdie trouwt met Aleida Geertruida Fenne (Leida) Gülink geboren op 7 september 1957 aan de Kommiezendijk in Breklenkamp.
Gerda trouwt met Bernardus Joseph Maria (René) Helthuis.

Kinderen Maatman-Smoes  Lattrop

Kinderen Maatman-Smoes Lattrop: vlnr Lucas - Henk - Geert - Ferdie en Gerda.

Eigenaren Oude Dasseler…

Al voor 1700 is het Oude Dasseler een lijftuchthuis van het nabijgelegen erf Dasseler. Oorspronkelijk bedoeld voor uittredende ouders, ook wel het negendedeelhuis genaamd omdat 1/9 deel van de opbrengst van Dasseler toekwam aan de bewoners van het lijftuchthuis.
<1601 - 1811      Commanderie, vanaf ca. 1640 Huis Ootmarsum
  1811 - 1825      De bewoners zelf
  1825 - 1844      Familie ten Brink in Neuenhaus
  1844 - 1940      Familie Palthe in Oldenzaal
  1940 - heden  De bewoners zelf
Maatman op Oude Dasseler Lattrop 2016Het boerenerve Dasselaar inclusief Oude Dasseler is in 1844 verkocht, waarschijnlijk aan familie Racer Palthe, toen 34 bunder groot.
In de ‘Opregte Haarlemsche Courant’ wordt de volgende advertentie geplaatst:
“Het BOEREN-ERVE DASSELAAR, gelegen in de Boerschap Lattrop, Gemeente Denekamp, Provincie Overijssel, Koningrijk Nederlanden, waartoe de volgende percelen zijn behoorende:
a. Een Woonhuis, onder No. 28 (Dasselaar) in gemelde Boerschap Lattrop gelegen, een Schuur en Bakhuis, ongeveer 10 Mudden Bouwland en 4 Dagwerk Hooiland.
b. Een Huurmans-Woning (Oude Dasseler), met Schuur en Bakhuis, ongeveer 5 Mudden Bouwland en een half Dagwerk Hooiland.
c. Een tweede Huurmans-Woning, met 5 Mudden Bouwland en een Dagwerk Weidegrond.
Bovendien behooren tot dit Erve eenig opgaand Hout of Boschje en eenige afzonderlijke verhuurde Landerijen, zoo Bouw als groenlanden, welke thans aan jaarlijksche Huur opbrengen ƒ 293,50 bedragende de geheele opbrengst van dit Erve eene somma van ƒ 491,50 Holl.
(Volgens Kadastrale opgave is de grootte van het geheele Erve 34 Bunders, 62 Roeden, 70 Ellen”.

Als de familie Maatman in 1872 het erf Maatman in de Westerhoek in Noord Deurningen verlaat, worden zij pachter (meijer) op het Oude Dasseler in Lattrop.Gerhardus Bernardus (Gerhard) Bodde (Stokke) Lattrop
In 1940 wordt het door Notaris A. Zonnevylle in 36 delen te koop aangeboden i.v.m. overlijden van Mevrouw P.W. Racer Palthe. In het Twentsch dagblad Tubantia wordt op 27 juli 1940 de verkoop hiervan aangekondigd:
“Boerderijen te Lattrop, gem. Denekamp.
Notaris Zonnevylle te Enschede, kantoor Nijverheidstraat 3, zal op WOENSDAGEN 7 AUGUSTUS 1940 bij inzet en 21 AUGUSTUS 1940 bij toeslag, telkens des middags om 2 uur in het HOTEL VAN BLANKEN (Hermelink) te Denekamp, voor de Erven van wijlen Mejuffrouw P.W. RACER PALTHE, publiek verkoopen: DE TWEE BOERDERIJEN te Lattrop L 78 en 79, gemeente Denekamp, (resp. bewoond door Lubberman en Maatman), bestaande uit Huizen met schuren, vruchtbaar bouw- en weiland, hooiland, dennenbosch, bosch en hakhout, samen groot ruim 40 h.a., te veilen in 36 perceelen.
Aanvaarden en betalen: 1 november 1940.
Veilingkaarten verkrijgbaar ten kantore van den notaris”.

Op 10 augustus wordt in hetzelfde dagblad de inzet gepubliceerd en de toeslag aangekondigd.
Het totale bedrag van de inzet is fl. 47.996.--. Overname hout enz. totaal ƒ 4285.--.

Henk Maatman: “De koop wordt door verschillende personen behartigd. De grote spelers zijn:
Johannes Gerardus Klein Breteler, architect wonende te Hengelo, die voor de familie Tassche  (modehuis te Hengelo, bestaat nog) 13.38.70 ha. koopt. Bernardus Vincentius Alink, architect te Enschede die voor B. ter Heegde koopman wonende te Enschede, 7.09.70 ha koopt met het woonhuis L 79 (Oude Dasseler).
Foto begin jaren '40 bij Maatman in LattropDrs. Herman Gerrit Brinkman, leraar in Groningen (van 1967-1968 lector wiskunde aan Rijksuniversiteit Groningen (RuG) koopt 6.69.60 ha. voor Jan Maatman en Gerhardus Bernardus Bodde (Stokn Gerard in Lattrop) koopt 3.03.70 ha. voor Jan Maatman.
In principe wordt het bezit verdeeld (gefragmenteerd) in percelen voor diverse kopers, zoals lokale ondernemers, Warmes en Tijscholte in Lattrop, houthandelaren en beleggers. Bernard Tijscholte koopt een perceel bos/hakhout voor de kap om er zijn bakkersoven mee te stoken.
Een jaar later vindt er op 21 augustus 1941 een uitruil plaats van 1.86.00 ha. en 1.60.00 ha. met gesloten beurs, tussen Tasche en ter Heegde, dus een soort grenscorrectie. Omdat ik de percelen niet ken is moeilijk te achterhalen waar dat was. Bovendien zijn tijdens de ruilverkaveling in de jaren ‘50/’60 veel kavels van nummer veranderd. Op 13 mei 1949 koopt Jan Maatman 7 ha van B. ter Heegde”.

Tot slot…

Wij, Lucas en Henk Maatman, kenden -tot enkele jaren geleden- deze erfnamen Oude Dasseler niet. In onze jeugd werden wij Loeks Henk en Loeks Lucas genoemd. Omdat Lucas Maatman daar in 1872 ging wonen en er al een Maatman in Breklenkamp bekend was. Dus moest de nieuwkomer een andere naam hebben en werd Lucas -? Luuks-? Loeks. Zo is het ons verteld. Mooi dat die oude namen weer zijn opgediept, want de 2 boerderijen hoorden van ouds bij elkaar. Toen in 1944 de boerderijen verkocht werden, ontstonden er 2 gelijke boerderijen wat grootte betreft, maar de boerderij van Lübbermann is de oudste en de meest karakteristieke. Omdat mijn oma Hendrika Kuijers op de Dasselaar woonde en trouwde met Lucas Maatman, de buurjongen, ontstond er een familieband tussen toentertijd Kuijers op Dasseler en Maatman op Oude Dasseler. Omdat Fenna Kuijers met Schiphorst en na diens dood met Lübbermann trouwde, veranderde de naam daar.
De boerderijen hadden elk zo´n tiental melkkoeien en dat groeide voor Oude Dasseler (Maatman) uit tot een 30-tal in 1998, toen Lucas Maatman met de boerderij stopte.
De beide zoons hadden eigen beroepen en zagen geen perspectief in het voortzetten van de boerderij.
Beide boerderijen hadden een gemengd bedrijf met koeien, kippen en varkens. Bij Lübbermann hadden ze ook eenden, want wij herinneren ons de eendenkolk, die na de ruilverkaveling gedempt is. We herinneren we ons dat eenden geleerd moest worden naar de Geele Beek te gaan en ´s avonds terug te komen. Dat lukte niet altijd en dan moesten ze door Frits of Willem opgehaald worden. Dat deden ze met een herdersschopje door kluiten achter de eenden te gooien. Wij hebben ook wel eenden gehad maar niet meer dan 8-10 stuks.
Zowel onze opa Lucas, vader Jan en Lucas jr., zaten in het kerkbestuur van de Nederlands Hervormde Kerk in Ootmarsum. Jan en Lucas zaten ook in de OLM-Denekamp en Lucas jr. in het bestuur als voorzitter, totdat dit werd opgeheven?

Boerderij met woonhuis en schuur fam Maatman (Oude Dasseler) Lattrop

Schema Dobben-Maatman in ‘t Hankerve

~= ongeveer   ~~ = gedoopt ongeveer    x = getrouwd    < = voor   > = na   * = geboren   ? = overleden 

Evert Dobben ~~1645 x ~1672 NN ~~1648
Uit dit huwelijk:
Jan Evert Dobben ~~1675 - <1748 x 1704 Mette NN
                1 Evert Dobben ~1705
                2 Aeltjen (Aale) ~1706

Mette NN (~1684 - >1748) x 1708 Geerd NN (noemt zich Dobben) ~1684 - >1748
                3 [half] Kind Dobben ~1709
                4 [half] Jan Dobben (naar Maatman ND, noemt zich Maatman)
                5 [half] Geerd Dobben ~1714

2 Jan Dobben (1711 - <1767) x ~1742 Hendrikjen Albers (~1716 - >1767)
                1 Johannes Antonius (erfopvolger)
                2 Gerrit Jan 1745 - <1747
                3 Gerrit Jan 1747 - 1818 (x 1782 Janna Hölling (1762-1847) in Halle
                4 Jannes (Jan) (1759-1837) x 1784 Enne (Janna) Slaat (1769-1820) naar Slaat

1 Johannes Antonius (Antonie) 1743<1811 x 1768 Aele (Aaltje) Boosink ~1743->1787 Bakelde
                1 Jan Hendrik 1770 - <1781
                2 Geesje 1772 -
                3 Gerrit (erfopvolger)
                4 Albert 1777-
                5 Jan Hendrik 1781 - <1787
                6 Berend 1783 –
                7 Jan Hendrik 1787-1848 ongehuwd

3 Gerrit (1775-1843) x 1800 Hermina Schiphorst (1775-1849) *Boerschap Denekamp
                1 Antonij (1800-1863) x 1834 Hille Laarman (1808-1883) *Esche
                2 Harmen 1803 -
                3 Albert 1806 -
                4 Martha 1808-1867
                5 Aleida 1811-1875 x 1841 Nordhorn Jan Buitkamp 1814-1867 *Nordhorn
                6 Lucas (naar Lattrop)
                7 Hendrik 1817 -
                8 Gerrit Jan 1820 –

6 Lucas Maatman (1814-1892) x 1848 Fenne Kotkamp (1818-1886) *Hestrup
                1 Jan (erfopvolger)
                2 Gesina 1853-1867
                3 Zwenne 1855-1873
                4 Hendrika 1859-1930, (x 1889 Jan Boers Breklenkamp, x 1903 Jan Hendrik Boers)
                5 NN 1861 levenloos geboren jongen
                6 Hendrik 1863-1866
                In 1872 van Maatman ND naar Oude Dasseler in Lattrop.

1 Jan Maatman (1851-1913) x 1881 Johanna Boers (1853-1900) *Breklenkamp
                Fenna 1882- [x 1911 Jan Kreijenveld (~1869-1950) *Delden Stad ?Woolde]
                2 Lucas (erfopvolger)

2 Lucas Maatman (1884-1962) x 1911 Hendrika Kuijers (1883-1974) *Dasseler Lattrop
                1 Jan (erfopvolger)
                2 Fenna 1914-2008 ongehuwd ?Heino
                3 Johanna (Anneke) x Johannes Sleurink *Kampen ?Giethoorn
                4 Geziena (Ine) 1922-2013 ongehuwd ?Zwolle

1 Jan Maatman (1912-2003) x 1945 Johanna Smoes (1915-1993) *Hardingen(D)
                 Lucas, Henk, Geert, Ferdie en Gerda.