Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 3 nr 9 september 2016

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website
Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.
Op deze site vindt u de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt U geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl.

Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: augustus 2016, jaargang 3, nummer 8
# In de rubriek Dorpsgeschiedenis: De Bergvennen, een natuurgebied langs de grens…


Ansichtkaart met foto familie Haberman (fotoarchief Lutke Veldman Breklenkamp)

Walter Haberman Augustus 1953 (archief Lutke  Veldman Breklenkamp) met Nn en Hans Haberman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kaart Is gedateerd augustus 1953 en de foto is gemaakt door Emil Marx, fotograf, Blu. ?20? Etromstr.10. Helaas is hier geen plaatsnaam vermeld.
Tekst: ‘Ich möchte Ihnen als Andenken von meiner Familie ein Bild schenken. Noch mals unsere Herzlichen Dank. Familie Walter Haberman’.
Wie heeft informatie over deze familie en hoe kwamen zij in contact met de familie Groeneveld op Lutke Veldman?


Rectificatie…
Bij de foto van Marie Groeneveld op de motorfiets, zie vorige nieuwsbrief, is vermeld dat zij en Hendrik van der Ham in Noord Deurningen zijn gaan wonen. Dit moet natuurlijk Deurningen zijn.


Bergman op de grens (2)…

Zelf boer…

Toen ik van de lagere school kwam stond het al bijna vast dat ik boer zou worden. lk had alleen twee zusters en was dus de enige zoon. Bovendien voelde ik er ook wel voor. Twee jaar lang ging ik 's winters halve dagen naar de landbouwschool in Neuenhaus. Daar deed men veel aan theorie, in Nederland was meer praktijk op de landbouwschool.
Op het ogenblik hebben Nederlandse boeren over het algemeen modernere bedrijven dan hun Duitse collega’s, hoewel er aan de andere kant van de grens ook wel moderne bedrijven zijn. Bij klooster Frenswegen woont ook zo’n moderne boer, die misschien wel honderd koeien heeft.
In ‘het Brook’ is een ontginning geweest waardoor boerenbedrijven zijn overgeplaatst. Bovendien is de grond daar heel goed. Omdat ik nogal veel over de grens kom, heb ik geconstateerd dat in de omgeving van de grens meer moderne bedrijven zijn te vinden dan verder Duitsland in. Daar vind je nog veel traditionele boerenbedrijven met veel akkerbouw en slecht verzorgd grasland. Het is wel veel mooier om te zien, al die rogge, haver en veel wilde bloemen in de weilanden. Sommige Duitse boeren zeggen dat ze het bij ons komen afkijken en het vervolgens ook op die manier doen. Maar er zijn ook anderen, die dat beslist niet willen.
Met de voorlichting van de Iandbouwers zijn ze in Nederland verder en deze is ook beter dan aan de andere kant van de grens. Als een boer daar wat opzet, overdrijft hij nogal eens in omvang en uiterlijk. Duitse boeren hebben ook meer geld dan de boeren hier, want ze betalen maar weinig belasting. Ze hoeven geen boekhouding bij te houden en dus ‘verdienen ze haast niets’.
ln Nederland moet je er wel degelijk een boekhouding op na houden. Je moet hier als boer heel wat doen zoals maandstaten bijhouden en deze naar de boekhouder sturen. Al met al kost dat elk jaar enkele duizenden guldens en daar heeft een Duitse boer niets mee van doen.Grenspaal nr 63 rechts van bakspieker op erve Rotman in Breklenkamp
We hebben nog vijf bunder grond aan de overzijde van de grens Iiggen. Het meeste was weidegrond, waarop we ons vee lieten lopen. Als we met de werktuigen naar onze grond op Duits gebied gingen, moest er eerst een Ioodje aan. Zodoende konden de kommiezen zien dat we geen machines in- of uitvoerden. Ofschoon we altijd over de groene grens gingen, kwamen we daar ook patrouillerende kommiezen tegen, die ons weleens controleerden.
In augustus 1939, toen de Duitsers Polen binnenvielen en in Nederland de mobilisatie begon, kregen we bericht uit Duitsland, dat we binnen twee dagen het schuurtje, dat we op Duitse grond hadden staan, moesten afbreken. Na die twee dagen mochten we de grens niet meer over. We hebben het schuurtje afgebroken en naar hier gebracht. Een Duitse noaber had toen een perceel haver aan deze kant van de grens. Die haver heb ik er toen afgehaald en met paard en wagen tot aan de grens gebracht, waar ik de haver heb afgeladen Van daar kon de Duitse boer deze afhalen. Enkele jaren heb ik de akker van die Duitse boer gebruikt, terwijl hij onze grond aan de Duitse kant bewerkte. Dat zal hier langs de grens wel meer gebeurd zijn. Nadat de Duitsers op 10 mei 1940 ons land binnenvielen konden we de grens weer over om onze grond te gebruiken.

Hendrik Rotman en Enne Scholten 1817

Gevelstenen: Hendrik Rotman en Enne Scholten Anno 1817

In de oorlog…

Toen in 1939 de oorlog uitbrak werd door Duitse soldaten langs de grens een prikkeldraad-versperring aangebracht. In die tijd lag ik zelf als militair in Ede. Aanvankelijk wilden de soldaten het prikkeldraad precies langs de grens aanbrengen, wat zou betekenen dat het dwars door ons land zou gaan. Zodoende zouden wij er veel last van hebben. Mijn vader heeft toen met die soldaten gepraat, wat tot gevolg had dat de versperringen langs de weg werden aangebracht. In de prikkeldraadversperring waren bij paden en wegen die over de grens Iiepen, uitsparingen gemaakt, die afgesloten werden door zogenaamde Spaanse ruiters, die men opzij kon zetten als men erlangs wilde.
De Duitse troepen, die aan de overkant lagen en op 10 mei 1940 bij Hardenberg de Neder-landse grens overtrokken, kwamen uit het oosten van Duitsland. We hebben ook een tijd gehad dat we niet mochten praten met Duitsers, zelfs niet met onze noabers. In de bezettingstijd van de Tweede Wereldoorlog mocht dat wel weer. In die tijd kwamen we geregeld bij onze Duitse buren.
In de oorlogsjaren was bij ons een jongen uit Oudewater ondergedoken, omdat hij zich had moeten melden om in Duitsland te werk gesteld te worden. Via een zwager van mij, die als belastingambtenaar in Gouda werkte, kwam hij bij ons terecht. Aanvankelijk had hij helemaal geen papieren: geen persoonsbewijs en geen pas. Later zorgde zijn vader, die hier enkele keren is geweest, dat hij een vervalst persoonsbewijs kreeg, waarna hij ook een grenspas kon krijgen. Voor hij een paspoort had, ging hij weleens met me mee de grens over om onze akkers daar te bewerken.
Over het algemeen bestond de Duitse douane toen uit wat oudere mannen, die niet meer in militaire dienst hoefden. Bovendien waren ze meestal uit de grensstreek afkomstig. Daarom hadden we niet veel last van hen. Maar toen ik al enkele malen met de onderduiker zonder pas de grens over was gegaan, wilde een van hen eindelijk toch weleens het paspoort van die man zien. "Hef he dan now ne pas of heffe d’r nog gin”, vroeg de douaneman. Ik vertelde dat het paspoort elke dag kon komen en zo hield ik hem nog even aan het lijntje. Op het laatst beweerde hij dat hij er niet mee door kon gaan onze onderduiker steeds zonder pas over de grens te laten. Gelukkig kwam rond die tijd het (vervalste) persoonsbewijs en een paspoort.
Later hebben we ook nog onderduikers gehad uit Glanerbrug, Ootmarsum en Volthe. Soms hadden we er wel drie tegelijk. We hadden hier weinig controle. Zolang die onderduikers de grens niet overgingen, hadden ze ook geen last van de Duitse kommiezen. Die letten niet op zulke dingen. Alleen tijdens razzia’s zouden de onderduikers bij ons wel eens in moeilijkheden kunnen komen.

Wordt vervolgd…


Dekenkist van Bergman…

Bij de familie Bergman op het erf Rotman in Breklenkamp bevindt zich een antieke dekenkist met de volgende inscriptie.

A.MO:IK.WE.JI.TO.DO.VR.ME.AL:ME:ANNO:1741:J.W.TN

In 1741 woonde hier de familie Rotman. Wie weet wat hier staat?


Andries Bettink en Grietje Schalm…
Op het artikel over de familie West(e)rik in de vorige nieuwsbrief kwamen de volgende reacties binnen.

Harry Smienk in Lattrop:Even een reactie op de nieuwsbrief van vandaag; de twee foto’s aangetroffen op de niendeur in Tilligte komen uit het boek: ‘Beschouw ons maar als een uitzondering’  verschenen in 1991 bij uitgeverij Fontijn te Baarn; n.a.v. Artikelen in de Amersfoortse Courant in de 70-tiger jaren! Heeft dus niets met Agelo van doen. Het gaat hier om Andries Bettink en Grietje Schalm uit Voorthuizen (Veluwe)”.

Gerard Borggreve in Ootmarsum:Als geboren Ageloër (Lamert achter het kanaal) heb ik deze mensen redelijk goed gekend. Hij heette Herman en zijn vrouw heette Marie, en Mientje was inderdaad hun of haar dochter. Wij, en ook Plas, Kamphuis en Juninck werden beschouwd als noabers. Samen met mijn vader ben ik naar de begrafenis geweest van Marie. In mijn beleving was het eerder dan 1967 maar dat weet ik niet met zekerheid. De uitvaartdienst en begrafenis was in/bij de Kerk in Weerselo. Volgens de toenmalige geruchten zou Marie gewerkt hebben in de hofhouding van de Koningin. Ze praatten wel altijd Nederlands maar begrepen het Twents wel. Mientje, maar ook Herman soms wel, hoedden de koeien langs het kanaal en ook werd het gras gemaaid en gehooid zodat ze de winter doorkwamen. Als de winter wat langer duurde kwam Herman soms ook de fiets bij ons om een zak (baaltjes hadden we toen nog niet) hooi te halen of een schoof stro omdat hun voorraad op was. Ongetwijfeld zal hij dat ook bij de ander Noabers gedaan hebben.
Als Mientje met de koeien langs het kanaal ging liepen ze meestal onder langs de dijk, maar ook soms langs het fietspad. Als wij of iemand anders er dan kwam aanfietsen riep Mientje de koe bij naam en zij ging meteen naar beneden. Hun huisje stond zo’n 50 meter vanaf het kanaal, schuin tegenover Ter Brake. Ik ben er een aantal keren binnen geweest, want mijn vader moest er soms helpen om het varken te krammen. Het hokje waarin het varken verbleef had n.l. geen vloer en dan wroette het onder de muur door. Waarschijnlijk kan Ben ter Brake je er wel meer over vertellen. Of Jan Plas.

Redactie: Wie heeft een foto van Herman en Marie?   


Bewonersgeschiedenis Vrehuijs in Latrúp (4)…

Kadasterkaart 1832VII Stijne (Stijntjen) Vreehuis is geboren 08-10-1811 in Lattrop 91 (Vreehuis), dochter van Jan Vreehuis en Euphemia (Fenne) Hölling. Zij is overleden op 30-06-1844, 32 jaar oud. Stijntjen trouwt, onge-veer 23 jaar oud, omstreeks 1834 met Evert Scholten, ongeveer 35 jaar oud. Evert is geboren ca. 1799 in Brandlecht (Hannover), zoon van Harm Schulte en Gertken Möller. Evert is overleden op 08-09-1862 in Lattrop 91 (Vreehuis), ca. 62  jaar oud.
Evert hertrouwt op 16-04-1846 in Denekamp met Janna Marrink geb. 16-10-1811 in Bimolten bij Nordhorn. In 1811 wordt de Burgerlijke Stand ingevoerd en is het Evert Scholten niet meer mogelijk de erfnaam aan te nemen. Vanaf 1834 is de familienaam dus Scholten. Kinderen van Stijntjen en Evert, geboren op Vreehuis Lattrop L91:

1 Jan Scholten, geboren op 15-01-1835 en overleden op 20-01-1896 in Uelsen, 61 jaar oud waar hij op 24-01-1896 is begraven.
Jan trouwt, 33 jaar oud, op 30-09-1868 in Denekamp met Harmtjen Swiens (ook Assink), 32 jaar oud. Harmtjen is geboren op 06-02-1836 in Veldhausen (Pruissen), dochter van NN en Hindirkien Swiens.
Op 3 december 1880 vertrekt het gezin naar Ulzen.
2 Geerdjen Scholten, geboren op 25-03-1838 en overleden op 08-12-1868 in Itterbeck, 30 jaar oud. Zij is begraven op 11-12-1868 in Uelsen. Vermelding in het overlijdensboek van Uelsen: Geerd Scholten van Gölenkamp, oud 31½ Jaar. Dochter van Colon Evert Scholten en Stiene Vreehuis in Lattrop, huisvrouw van Gerrit Ten Brink in Itterbeck.
Geerdjen trouwt, 30 jaar oud, op 23-08-1868 in Nordhorn met Gerrit Ten Brink, 27 jaar oud, nadat zij op 23-08-1868 in Nordhorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vindt plaats op 16-09-1868, ook in Nordhorn.
Trouwboek Nordhorn: Dienstknecht Gerrit Ten Brink, unverheiratet, * 28.09.1840 zu Bimolten. Eltern: Heuerling Berend Ten Brink und dessen Ehefrau Hille Groven Geerdjen Scholten, unverheiratet, * 25.03.1838 zu Lattrup, Parochie Ootmarsum, Eltern: Evert Scholten und dessen Ehefrau Stijntjen Vreehuis.Landkaart 1860
Gerrit is geboren op 28-09-1840 in Bimolten. Hij is gedoopt op 04-10-1840 in Nordhorn en op 24-12-1887 overleden in Balderhaarmoor, 47 jaar oud en begraven op 27-12-1887 in Uelsen.
Overlijdensregister Uelsen: Gerrit Ten Brink van Balderhaarmoor, oud 47 Jaar. Zoon van Berend Ten Brink en Hille Groven van Nordhorn. Weduwenaar van wijlen Geerdjen Scholten in Itterbeck, echtgenoot van Janna Hoegen van Osterwald, parochie Veldhausen.
3 Euphemia Scholten, geboren omstreeks 1841 en overleden op 28-12-1847 in Lattrop 91 (Vreehuis), ongeveer 6 jaar oud.
4 Hermina Scholten, geboren op 09-06-1844. Hermina trouwt in Nordhorn met Geerd Schoo, nadat zij op 25-04-1875 in Nordhorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond daar ook plaats op 13-05-1875.
Vermelding trouwboek Nordhorn: Aufgebot (ondertrouw): 25.04.1875 in Nordhorn 11/1875. Köttersohn Geerd Schoo, unverheiratet, * 20.02.1849 zu Oorde. Eltern: Kötter Jan Bölt und dessen Ehefrau Mine Schoo.
Geerd is geboren op 20-02-1849 in Altendorf ( in ’t Oude Dorp) en is in Nordhorn gedoopt op 04-03-1849 in Nordhorn.
Het gehele gezin Scholten-Swiens wordt op 05-12-1880 uitgeschreven uit het bevolkingsregister en vertrekt naar Uelsen (Pruissen). Dit zijn de grootouders Scholten-Clarrink, de ouders Scholten-Swiens en zoon Evert.

Na de familie Vreehuis en Scholten komen er nieuwe bewoners op het Vreehuis: de familie Alink.

Wordt vervolgd…


‘Brommers kiekn’ in Tilligte…
Op zundag 7 augustus is in Tilligte bie Eduard Arends (de smid) het nostalgische evenement ‘Brommers kiekn’ holn.
De redactie hoolt ok wa van ‘oold spul’, ging kiekn en kwam met ’n paar foto’s wear in hoes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Namen van man en vrouwen onbekend…

Deze foto komt uit het archief van de familie Horsthuis (Hösboer) in Lattrop en is waarschijnlijk gemaakt begin jaren ’60 voor de rk kerk in Lattrop. In het midden Hendrik Horsthuis en zijn vrouw Marie Bos. 
Wie is de man links en wie zijn de vrouwen rechts?


Basisschool ’t Kämpke Lattrop jaar 1987-1988
Bovenste rij vlnr: Juffrouw Monique, Suzan Groener, Marloes Elshof, Vincent Niehof, Ronnie Ruël en Mareille Schröder.
2e Rij vlnr: Laura Roelofs, Angelique Schröder, Maaike Groeneveld, juffrouw Agnes ten Dam-Koopman, Chantal Reerink en Rianne Kleizen.
3e Rij vlnr: Dana Broekhuis, Linda Ruël, Sabine Veldhuis, Raymond Haamberg, Nn, Marieke van der Ham, Kristel Pegge en Marieke Busscher (staand).
Onderste rij vlnr: Niek Hassink, Vincent Niehof, Kim Reerink, Sander Rerink en Kim van der Ham.


L83…
In de nieuwsbrief 2015-11 is onder de titel ‘Onbekende boerderij-foto’s’ een foto geplaatst van de voorgevel van een boerderij in Lattrop met als huisnummer 83.
Volgens Bennie Bodde (Stokn Bennie) in Ootmarsum is dit de voorgevel van zijn ouderlijk huis Oude Stokke, tegenover de Oale School in Lattrop.


Johannes Hendrikus Wigger van Lattrop naar Groot Agelo…

Uit het huwelijk van Gerardus Wigger (1798-1883) en Henrica Nijhof (1802-1888) op het plaatsje Wigger-Jans nu BennaadszienHannes  in Lattrop worden de volgende kinderen geboren:
1 Jan Wigger *1829; als oudste zoon wordt hij erfopvolger en trouwt in 1862 met Euphemia Meinders van het plaatsje Tijbaks in Lattrop.
2 Anna Gezina Wigger *1831, zij trouwt in 1861 naar het Roelofshuis (Roolsboer).
3 Joannes Hendrikus * en ?1834 6 weken oud.
4 Gerhardus Wigger *1834, hij trouwt in 1870 met Maria Johanna Schröder in Mander. Hij is een tweelingbroer van Joannes Hendrikus nr. 3.
5 Johannes Hendrikus *1837, zie hierna.
6 Helena Wigger *1840, zij trouwt in 1866 met Gerardus Johannes Pikkemaat op het erf Oude Boomhuis of BekJan.
7 Johannes Wigger *1843, hij trouwt in 1882 met Gezina Keukeler van het erf Oude Beernink en gaan wonen op het plaatsje Wiggerskuper. (Foto rechts)

Johannes Hendrikus Wigger, geb. Lattrop (Wiggers-Jans) 30 jan. 1837, ged. Lattrop (RK kerk HH Simon & Judas) 30 jan. 1837, landbouwer op ‘de Wigger’ in Groot Agelo, † Groot Agelo 12 (de Wigger) 13 aug. 1921, tr. Denekamp (wet) 8 april 1875 Johanna Maria Engelbertink, geb. Rossum(O) (Engberman) 13 febr. 1847, † Groot Agelo 12 (de Wigger) 23 jan. 1916, dr. van Gerardus Engelbertink en Regina Blenke.

Bij de doop van Johannes zijn aanwezig de getuigen (oom) Johannes Hulsbeek getrouwd met Aleida Nijhof wonende op het plaatsje Oude Bonke in Lattrop en Johanna Keukeler van het erf Oude Beernink.
Wiggershoes in Groot Agelo 2016 haardplaten 1880Johannes is al 38 jaar als hij trouwt en zijn vrouw is 10 jaar jonger. In het trouwboek van de kerk in Lattrop wordt het huwelijk niet vermeld. Waarschijnlijk heeft dit plaats gevonden in Rossum(O), de geboorteplaats van de bruid. Het is niet bekend of Johannes in 1875 in groot Agelo een bestaand boerderijtje heeft gekocht. Een erfnaam hiervan is dan ook niet bekend. Wel is bekend dat hij hier in 1880 een boerderij bouwt. Het is mogelijk dat het echtpaar in de periode 1875-1880 elders heeft gewoond maar zekerheid hierover bestaat niet. 
De bouw in 1880 blijkt uit 2 bewaard gebleven Bentheimerzandstenen haardplaten met de inscripties: JHW ME 1880. JHW is Johannes Hendrikus Wigger en ME is Maria Engelbertink. Deze haardstenen zijn bewaard gebleven bij de huidige bewoners. Aan beide zijden van de ‘boavndeur’ is in het metselwerk eveneens een inscriptie aangebracht: H.W.M.E.1880.

Uit dit huwelijk wordt 1 zoon geboren:HW-ME 1880 Johannes Hendrikus Wigger en Johanna  Maria Engelbertink
Gradus Johannes Wigger, geb. Groot Agelo (de Wigger) 17 dec. 1882, ged. Ootmarsum (RK), Landbouwer op de Wigger in Groot Agelo, † Groot Agelo 12 (de Wigger Oppersveldweg 9) 11 maart 1963, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 16 maart 1963, tr. Denekamp 29 april (kerkelijk Ootmarsum (RK) 6 mei) 1909 Susanna Heesink, geb. Nutter (Heesman) 15 jan. 1880, ged. Ootmarsum (RK), † Groot Agelo 12 (de Wigger) 9 mei 1960, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 13 mei 1960, dr. van Bernardus Heesink en Aleida Leusink.

Al jong neemt Gradus het boerenwerk deels over van zijn inmiddels oude vader. In 1909 neemt Gradus de boerderij geheel over en trouwt Susanna Heesink. Gradus krijgt nog een kleine erfenis. Hennie Engelbertink in Rossum(O) schrijft hierover: “Johannes Engelbertink op Engberman, eerst wonend op Beukers Rossum, mer no in t St. Jozefgesticht in Weersel maakt zien testameant en vermaakt an Gerardus Wigger in Oagel, nen zön van zien zuster Maria, 50 gl.”.

Rika Ribbert-Wigger en Santje Ribbert-WiggerUit dit huwelijk 5 kinderen: (allen geboren ‘de Wigger’ Groot Agelo 12)
1. Aleida Maria (Leida) Wigger, geb. 20 febr. 1912, † Groot Agelo 12 (de Wigger) 27 maart 1945.
2. Hendrika Regina (Rika) Wigger, geb. 7 febr. 1914, † Groot Agelo (Toenman Weerselosestraat 27) 19 juli 1990, tr. Johannes Gerardus Ribbert, geb. Groot Agelo (Toenman) 15 nov. 1894, Landbouwer op Toenman, † Groot Agelo (Toenman Weerselosestraat 27) 21 sept. 1980, zn. van Johannes Ribbert en Gezina Vinke.
 3. Hendrikus Bernardus (Hennik) Wigger, geb. 20 okt. 1915, Landbouwer op ‘de Wigger’ in Groot Agelo, † Groot Agelo (de Wigger Oppersveldweg 9) 19 juli 1971.
4. Susanna Euphemia (Santje) Wigger, geb. 20 nov. 1918, † Toenman Groot Agelo (Weerselosestraat 27) overl. Huize sint Jozef te Weerselo 14 juni 2005 tr. 1958 Bernardus Gerhardus Ribbert, geb. Groot Agelo (Weerselosestraat 27) 18 okt. 1902, Landbouwer op de Wigger in Groot Agelo, † Groot Agelo (de Wigger) 30 juni 1986.
5. NN Wigger, levenloos geboren dochter, ovl. Groot Agelo (de Wigger) 15 aug. 1921.
Foto boven: links Rika Ribbert-Wigger en rechts Santje Ribbert-Wigger.

Leida overlijdt ongehuwd in 1945 oud 33 jaar.Wiggershoes in Groot Agelo 2016
Rika trouwt met Gerard Ribbert op het erf Toenman. Dit huwelijk blijft kinderloos. Knecht Gerrit Alberink uit Klein Agelo zet dan het boerenbedrijf voort.
Hennik trouwt niet, blijft op het ouderlijk huis ‘de Wigger’ wonen en helpt zijn zuster Santje en zwager Bernard Ribbert met het boerenwerk. Hij overlijdt in 1971 op de leeftijd van 55 jaar.
Santje blijft op ‘de Wigger’ wonen en trouwt in 1958 met Bernard Ribbert van het erf Toenman in Groot Agelo. Na 1980 verlaten zij dit erf en gaan naar het erf Toenman, het geboortehuis van Bernard. Hier trekken ze in bij haar zuster Rika Ribbert-Wigger wiens man Gerard Ribbert in 1980 is overleden. Bernard overlijdt hier in 1986. De boerderij ‘Wigger’ wordt verkocht aan de familie Kerkhof in Deurningen. Rika overlijdt in 1990 oud 76 jaar en haar zuster Santje overlijdt in 2005 oud 86 jaar in Huize sint Jozef te Weerselo.
De 1e Wigger woont hier in 1880, de laatste nakomeling tot 1987?

Gezocht foto van: Johannes Hendrikus Wigger ?1921, Gradus Wigger ?1963, Susanna Heesink ?1960.
Bidprentje van: Bernardus Gerhardus Ribbert ?1986.


1970… DURIDO 25 jaar…

25-Jarig bestaan RK Toneelvereniging  Durido Lattrop 197025-Jarig bestaan RK Toneelvereniging Durido Lattrop 1970

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande foto’s zijn gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de toneelvereniging DURIDO. De receptie werd gehouden in café Reerink (de kruk) waar ook de 2 oud-regisseurs Breedveld en Jansen aanwezig waren.
Foto links vlnr: Ans Bruns, Dinie Breedveld-Krieger, Chris Breedveld en bestuurslid Herman Wigger. Breedveld overleed op 22 januari 2014 in Rietmolen op de leeftijd van 82 jaar.
Foto rechts vlnr: zoon van Jansen, Jansen met zijn onafscheidelijke pijp, voorzitter Herman Scholte Lubberink en bestuurslid Miets Wigger.
Zowel Jansen als Breedveld waren enige jaren onderwijzer aan de rk Lagere School in Lattrop. Meester Jansen stond voor de klas van 2 en 3. Toen Jansen vertrok volgde Breedveld hem op. Jansen was in de kost bij de gezusters Hanna en Grada Horsthuis.


Uw reactie…

# Een mooi stukje over Bergman aan de grens. Verrassend was het om mijn ouders ineens te zien in de nieuwsbrief. Je schrijft dat je een stamboom van ons in het bezit hebt. Ik ben erg benieuwd of dit het exemplaar is dat door L. Sager is opgetekend. Ik heb namelijk in de begin jaren 80 deze uitgewerkt en zo goed en kwaad als het ging in het Nederlands vertaald, ik was toen 12 jr.. Ook bestaat er een oude familie foto met de eerste Bergman en zijn kinderen van omstreeks 1900. Deze zal nog in het ouderlijk huis moeten zijn. Mijn vader had een hele schoendoos vol foto’s (op de achterkant zette hij hoe en wat) en hij hield vanaf de oorlog tot aan zijn dood een dagboek bij welk hij had overgenomen van zijn vader. Met vriendelijke groet, Herbert Bergman Lattrop.

# (Betreft Herman en Marie Westerik…). Het huisje is in de beginjaren 70 afgebroken. Waar het stond is overigens geen Volthe maar volgens mij hoort het nog net bij Agelo, of net op de grens van Reutum Gem. Tubbergen. Mijn geboortehuis is Lomanskampweg no 1. Komende van Ootmarsum over het kanaal rechts en dan het eerste huis. Het is een boerderij, mijn broer Bennie woont er nog. De Bijnaam is “Lamert achter het kanaal” Mijn vader kwam n.l. van “Lamert” aan de Timmusweg 11 in Klein Agelo. Hij is in begin 1940 met een eigen boerderij begonnen achter het kanaal. Groeten, Gerard Borggreve.


Vrouw met kind namen onbekend (archief Lansink Tilligte)

 

 

 

 

 

Deze onbekende foto komt uit het familiearchief van Lansink (de Kniep) in Tilligte.

Wie herkent de vrouw en de jongen?

 

 

 

 

 

 

 


Roepe-Rikkink op Morsman/Mösm in Lattrop…

Joannes Henricus of Jan Hendrik Roepe, geb. Hesingen 22 nov. 1832, † Lattrop 1 (Morsman/Mösm) 17 jan. 1901, zn. van Johannes Roepe en Hermina Scholte Lubberink, tr. Denekamp 20 april 1869 Gezina Rikkink, geb. Lattrop 3 (Nij-Goossink), † Lattrop 1 (Morsman) 7 febr. 1899, dr. van Johannes Scholte Lubberink en Johanna Susanna Tijscholte.
Uit dit huwelijk: (geboren op Morsman of Mösm)
1 Hermannus Johannes Roepe, geb. 2 maart 1870, Landbouwer, † Lattrop 1 (Morsman) 21 dec. 1907, tr.         Denekamp 8 jan. 1904 Gesina Brookhuis, geb. Klein Agelo (?) 21 sept. 1864, † Lattrop 1 (Morsman) 30 okt. 1951,   dr. van Hendrikus en Maria Lohuis; zij hertr. Denekamp 21 mei 1909 Jan Berend Krake 1857-1914.
2 Maria Roepe, geb. 16 juli 1871, † Volthe (Weerselo) 11 maart 1949, tr. Weerselo 3 mei 1912 Herman Koekkoek, geb. Weerselo 5 maart 1866, † Volthe (Weerselo) 17 sept. 1922, zn. van Willem en Anna Maria Elisabeth          Neissen en wedr. van Maria Geertruida Roelofs.
3 Hermina Gezina Roepe, geb. 18 jan. 1873, † Noord Berghuizen 20 febr. 1955, tr. Losser 12 april 1910 Johannes Damgrave, geb. omstr. 1853, † Noord Berghuizen? 15 mei 1932.
4 Gerardus Roepe, geb. 27 nov. 1874, † Weerselo 20 jan. 1942, tr. Tubbergen 25 jan. 1915 Maria Telgenkamp, geb. Tubbergen omstr. 1869, † Fleringen 10 juli 1926, dr. van Gerhardus en Aleida Oude Geezink en wed. van Gradus Lokotte 1850-1913.
5 Joannes Roepe, geb. 5 juni 1877, † ald. 28 juni 1890.
6 Bernardus Roepe, geb. 18 nov. 1879, Schäfer, † Emsbüren (Dld) 11 april 1942, begr. Emsburen (RK            Kerkhof) 15 april 1942 ongehuwd.

Hermannus Johannes Roepe overlijdt in 1907, van hem is geen foto. Wel van zijn vrouw Gesina Brookhuis. En er is ook een foto van nr. 6 Bernardus Roepe.
Wie heeft een foto van: Herman Koekoek in Volthe, Hermina Gezina Roepe en Joannes Damgrave in Noord Berghuizen, Gerardus Roepe en Maria Telgenkamp in Fleringen.


Vlnr Jan (10), Bertus (8) en Toon (9) Keuters Lattrop 1932