Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Jaargang 4 nr 11 november 2017

 

Website: www.Heemkunde-Lattrop-Breklenkamp.nl
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de redactie van de website………………………….
Op deze site vindt u o.a. de rubriek ‘Nieuws/mededelingen’ waarin actuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe artikelen en, waar nodig, om uw medewerking vragen.
Hebt u geen interesse in deze mail dan kunt u zich hiervoor afmelden. Een bericht naar de redactie is voldoende: b.busscher@kpnplanet.nl


Nieuws/mededelingen:
Geplaatst op de website:
# In de rubriek Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 2017-10
# In de rubriek Kerkgeschiedenis is toegevoegd: Trouwboek 1819-1921


G.J. Voorhuis Hengelo(O) (2)…

Hoofdstuk 2Hendrikus (Dieks) Voorhuis op  Timmersboer in Volthe 1872-1960

Ik begin met de familiehistorie van mijn vader. Mijn vader had twee broers en een zuster. Graads is in het ouderlijk huis gebleven en trouwt met Maria (Mei) Rikmanspoel. Jan is getrouwd als tweede man met de weduwe Davina-Harms, geboren op het landgoed ‘Het Hof Espelo’ te Lonneker. Zij woonden in Lemselo op het erve Harms. De zuster van vader heb ik nooit gekend, ze was getrouwd in Almelo(foto rechts: Dieks Voorhuis)

Nu enige herinneringen van vaders broer Graads. Zijn vrouw heette Mei Rikmanspoel. Ze hadden drie zoons en een dochter, namelijk Jens, Gerrad, Bernard en Siena. Jens als oudste zoon is op het boerderijtje gebleven en trouwt met Geertruida Johanna Haarhuis. Gerard trouwt met Maria Johanna Kroezen, is timmerman en woont in het dorp Geesteren. Bernard trouwt met Hendrika Maathuis, heeft ergens in Geesteren een boerderijtje gekocht maar ik ben er nooit geweest. Ik heb zijn vrouw ook niet gekend maar hij had wel kinderen. Siena was getrouwd met Löbker uit Weerselo en zij woonden aan het Albergervoetpad te Albergen, dicht bij het Gravenallee. Ze hadden veen kinderen maar waar die gebleven zijn weet ik niet. Bidprentje Euphemia Gezina Maria Voorhuis Albergen 1905-1986Haar man Löbker is voor enkele jaren gestorven (Het is nu 14 december 1982). Siena leeft nog. Eén van de jongens is in huis getrouwd en heeft zijn vrouw van Vollenbroek ('t oal Geerdink) uit Hasselo.
Nu volgt de familiehistorie van mijn moeder. Moeder had 5 broers en 3 zusters. (Red: Albertus is de oudste zoon geboren op 7 april 1851. Van hem is verder niets bekend). Graads, haar op één na oudste broer, is in het geboortehuis ool Greuneveld gebleven en daar getrouwd met Maria (Mei) Nijhuis uit Klein Agelo. Ze hadden een dochter Hanna. Hanna is getrouwd met Hendrik Veelers van Middelhoes van 'n Ottershagen. Ze hadden geen kinderen. Een familielid van de familie Veelers heeft het boerderijtje geërfd.
Moeders derde broer Jans is getrouwd met San Koopman. Ze woonden op het boerderijtje Beerninksbaks in Lattrop. Zij hadden Jans Borggreve en San Koopman op Beernink bakhuis Lattropook geen kinderen. (red: 4e broer Bernardus is geboren op 10 september 1871 en overlijdt ongehuwd op 12 januari 1889 in Noord Deurningen nr. 64.)
Haar vijfde broer heette Bets en was getrouwd, haar naam weet ik niet (Red.: Hendrika Hassink), ze woonden in Breklenkamp. Zijn vrouw was later blind. Ze hadden drie jongens en twee meisjes. Bets is op nog jeugdige leeftijd overleden. De kinderen zijn later verhuisd naar 't Binnenveld te Weerselo. Van deze kinderen zijn de oudste broer en zuster ongetrouwd gebleven, een van de jongens (Johan) is naar een klooster gegaan als broeder (red.: Cosmas) en de andere (Bernard) is getrouwd in Saasveld. Eén van de meisjes is getrouwd in Breklenkamp.
Moeder had nog twee zusters ‘Janoaken’ en ‘Mei’. Janoaken is getrouwd met Gerrit Jan Hulsmeijer op het erf Roepe in Brekkelenkamp dicht in de buurt bij haar broer Bets. Haar man heb ik nooit gekend. Ze hadden vijf zoons en drie dochters waarvan 2 zoons en 2 dochters levenloos ter wereld komen. De oudste zoon Greads is op de boerderijMaria (Mei)  Arens-Borggreve (Bergsmid) lattrop 1859-1938 gebleven. De tweede Bernard is nooit getrouwd en de derde zoon Hannes is wel getrouwd en dicht in die buurt gebleven. De dochter Hanna is getrouwd met een buurjongen van haar en die heette Edelkamp.
Moeders tweede zuster Mei was getrouwd met Jannes Arens in Lattrop dicht bij de oude school. Jannes was smid van beroep. Zijn broer Antoon Arends was ook smid en woonde ook in Lattrop waar zij ook een café hadden. Mei had twee zoons en twee dochters. Hun oudste zoon Bernard is in het ouderhuis getrouwd. Hij is geen smid geworden, maar heeft zijn boerderijtje vergroot en kon daar van bestaan. Bernard’s vrouw was Sina Beijerink van Kupersboer uit Tilligte en ze hadden 10 kinderen. Mei's tweede zoon Hannes was postbode, getrouwd met Feem Niehof van de Kooboer in Lattrop maar ze hadden geen kinderen. Mei's oudste dochter Hanna was getrouwd met Hannes Alink op de ‘Vreeboer’ in Lattrop. Ze hadden geen kinderen. De jongste dochter (Sina) is getrouwd met boer Hannes Hofste in Lattrop. Eén van haar kinderen heeft de boerderij Vreeboer geërfd.
Dit is dan zo'n beetje de beschrijving van mijn herinneringen van mijn familie aan vaders en van moeders kant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Wordt vervolgd…


Foto van Toon Beijerink in Volthe…Mobilisatie 1914 vlnr Nn, Gerardus Joannes  Beijerink en Nn (ook Herman Dissel)

 

Deze foto komt uit het archief van Dekkers-Toon aan het kanaal Almelo-Nordhorn in Volthe.

Volgens Toon is deze foto gemaakt in 1914 tijdens de mobilisatie van de 1e wereldoorlog. Op de foto zou zijn vader Gerardus Johannes Beijerink moeten staan maar hij herkent hem niet. Hij is in dienst geweest met o.a. Herman Dissel uit Denekamp. Deze zou ook op de foto kunnen staan.

Wie herkent de 3 soldaten?


Toite=meijer of Teutemeijer bij Denekamp (2)…

Gerrit Jan Teutemeijer en Hendrina Lankamp…

Gerrit Jan Teutemeijer, geb. ca. 1720 wordt erfopvolger en trouwt op 4 maart 1743 Hendrina Lankamp geb. ca. 1718 op het erf Lankamp in Tilligte. De ondertrouw vindt plaats op 17 februari 1743 in de grote kerk in Ootmarssum en het huwelijk op 4 maart daaropvolgend. Het NG trouwboek vermeldt: 
Met attestatie naar Denekamp den 3. Meert.
Uit dit huwelijk worden 2 kinderen geboren:
1. Albertus Teutemeijer, zie hierna.
2. Euphemia Teutemeijer, geb. 29-08-1750.

Albertus Teutemeijer en Johanna Tijkotte…

Albertus Teutemeijer geb. op 4 juni 1744 wordt erfopvolger en trouwt ca. 1770 met Johanna of Janna Tijkotte geb. 20-03-1743 in Beuningen. Uit dit huwelijk worden 4 kinderen geboren:
1. Jan of Johannes Teutemeijer geb. 06-02-1722. Verder onbekend.
2. Gerrit Jan Teutemeijer geb. 13-12-1773. Hij trouwt voor de 1e keer op 7 mei 1808 in Ootmarssum met Gezina Rikkink en na het overlijden van Gezina in 1816 met Christina Auste. Gerrit Jan en Gezina gaan wonen op het boerenplaatsje oude Bonke in Lattrop, later bekend als Arendsboer, dat zij pachten van boer Bonke. Deze familie gaat verder onder de naam Meijer.
Een overzicht van deze familie en hun nakomelingen kunt u vinden op de website www.heemkunde-lattrop-breklenkamp onder de rubriek Nieuwsbrieven/Februari 2016.
3. Henrica (Rika) Teutemeijer geb. 16-10-1776. Zij trouwt op 26 april 1799 met Gerrit Jan Grashof geb. 1764 waar Rika op 7 mei 1848 overlijdt in Noord Deuringen nr. 11.
4. Albertus Teutemeijer geb. 29-07-1799. Hij trouwt op 5 augustus 1809 in Ootmarssum met Dina Groeneveld van het gelijknamige erf in de Ottershagen in Tilligte en trekt bij haar in. Daarna neemt hij de naam Groeneveld aan en is de stamvader van alle nakomelingen. Dina overlijdt kort na het huwelijk kinderloos in 1810 waarop Albertus in 1811 voor de 2e keer trouwt met Euphemia Groeneveld, zuster van Dina. Uit dit huwelijk een tweeling: Nn levenloos geboren zoon in 1812 en een dochter Berendina geb. 22-7-1812. Berendina overlijdt in 1814.
Euphemia overlijdt in 1812 waarop Albertus in 1813 voor de 3e keer trouwt met Bernadina Jochems van het gelijknamige erf in Noord Deurningen.
Albertus Teutemeijer overlijdt ca. 1786 en Johanna Tijkotte ca. 1789.

Teuijtemeijer Albertus zv Gerrit Teuijtemeijer en Hendrine Langkamp 04-06-1744Dit zijn de laatste bewoners Teutemeijer op dit plaatsje.

Johannes Steenhof en Susanna Aveskamp…

…zijn de volgende bewoners.

Op 18 november 1755 trouwt de weduwnaar Joannes Campstee, geb. ca. 1730 in Tilligte met Anna of Enne Stroothuis geb. 1732 in Beuningen. Als Joannes in 1780 komt te overlijden hertrouwt de weduwe Campstee-Stroothuis, dan ook wel Campstee genoemd, in 1781 met Berend Jan Steenhof geb. 1756 in Volthe. Zoon Joannes uit dit laatste huwelijk, geb. 1782 op Campstede trouwt in 1822 met Susanna of Zwenne Aveskamp, ook wel Austkamp genaamd, geb. 1788 in de boerschap Denekamp.
Bij hun huwelijk in 1822 woont het echtpaar in Denekamp, maar hun kinderen worden geboren op het plaatsje Teutemeijer. Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Albertus Steenhof 1823-1824.
2. Geertruida Steenhoff geb. 1824 en ongehuwd overleden in 1888 te Dorp Denekamp 53.
3. Anna Steenhof, geb. 1826 en in 1857 ongehuwd overleden In de Buurschap Denekamp nr. 81.
4. Hendrika Steenhof, geb. 1830. Zij trouwt in 1860 met Jan Hendrik Ekelhof geb. 1830 in de Buurschap Denekamp (Slakhöst).
Deze familie Steenhof is naar alle waarschijnlijkheid de laatste bewoner van het plaatsje Teutemeijer.
Ca. 1900 wordt het boerderijtje afgebroken.

Steenhof Joannes zv Bernardus Joannes Steenhof en Anna Stroothuis 07-10-1782

Roomsch Catholijck doopboek Ootmarssum
Steenhof Joannes zv Bernardus Joannes Steenhof en Anna Stroothuis 7-10-1782

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Toni Ankone in Oldenzaal.

Stamboomoverzicht Teutemeijer…

Gerrit Toite x ~1640 NN
            1 Deele 1670-1708
            2 Peter ~1672
            3 Jan Gerrijtsen Teutemeijer ~1675->1748 x 1706 Aeltjen Ottens ~1680->1748
                        1 Gese *~1710
                        2 Berent Jan *~1712
                        3 Nn ~1714-1715
                        4 Jan *~1715
                        5 Nn ~1717-1720
                        6 Hermken *~1718
                        8 Nn 1718-1721
                        7 Gerrit Jan Teutemeijer *~1720 x 1743 Hendrina Lankamp *~1718
                                    1 Albertus 1744
                                    2 Euphemia *1750
                                    Albertus Teutemeijer *1744-~1786 x ~1770 Johanna Tijkotte
                                               1 Johannes *1772
                                               2 Gerrit Jan *1773-1829
                                               3 Henrica *1776-1848
                                               4 Albertus 1779-1821                                        Wordt vervolgd…                           


Bruiloft Bernard Niehof en Marie Rikkink Lattrop 18-10-1950…

Bruiloft  Bernard Niehof en  Marie Rikkink Lattrop 18-10-1950

Het bruidspaar met de familie Niehof (inzet Gerhardus Niehof)

De bruidegom is geboren op het erf Koo-Gerrit of Kooboer en de bruid is geboren op het erf Bosch-J an, later bewoond door Johan en Marie Niehof-Rikkink nrs. 18 en 19 (nu Brookhaasweg 20).

1 Gezina Maria (Sientje) Loman-Niehof *1914 (x3) 2 Susanna Berendina (Santje) Niehof-Berning *1914 (x4) 3 Hermanus Loman (Herman) *1914 (x1) 4 Hermanus Johannes (Herman) Niehof *1911 (x2) 5 Hendrikus (Hendrik) Niehof *1905 (x7) 6 Weduwe Johanna (Hanna) Niehof-Alberink 1878-1959 moeder van de bruidegom 7 Berendina Geertruida (Trui) Niehof-Mulstege *1903 (x5) 8 Truus Peters (Heinink Jaan) 9 Bernardus Fransiscus (Bernard) Niehof *1910 (x11) Bruidegom 10 Geertruida Johanna (Trui) Niehof-Horsthuis *1912 (x12) 11 Maria Aleida (Marie) Niehof-Rikkink *1919 (x9) bruid 12 Gerhardus Hendrikus (Gerard) Niehof *1902 (x10) 13 Annie Niehof (dv Herman en Santje) 14 Bernardus (Bernard) Rikkink vader van de bruid 1882-1953 15 Euphemia Gesina (Feem) Niehof *1904 zij trouwt in 1953 met Hannes Arens (Boodn Hannes) 16 Hermina Josephina (Mientje) oude Hengel *1917 (x17) 17 Fransiscus Antonius (Frans) Niehof *1918  (x16) 18 Johannes Bernardus (Johan) Niehof *1908 (x19) 19 Johanna Maria (Hanna) Niehof-Rikkink *1911 (x18).

Gerhardus Niehof, de vader van de bruid, is in 1945 overleden op het erf Koo-Gerrit of Kooboer oud 67 jaar. Hij is geboren op het erf Sniere-Beand in Lattrop.


Over de schoolkwestie te Lattrop (5)…
7. Hebben daar op producenten op verzoek van de andere boer­mannen den kachgel met de pijpen toen daar niet uit genoomen?
Eerste getuige (Jan Voet) verklaard, niet gehoord te hebben, dat de producenten door de andere boermannen verzogt zijn dien kachgel met desself pijpen daar uit te neemen.
Tweede getuige (Hermen Keuijer) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
Derde getuige (Berend Zegelvoort) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
Vierde getuige (Albert Gooszink) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
8. Is dit wegneemen van dien kachgel en desselvs pijpen niet geschied, zonder verder eenige schaade aan de schoole toe te brengen?
Eerste getuige (Jan Voet) verklaard, niet gezien te hebben, dat door het wegnemen van dien kachgel met desselvs pijpen eenige schaade aan de schoole toegebragt is.
Tweede getuige (Hermen Keuijer) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
Derde getuige (Berend Zegelvoort) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
Vierde getuige (Albert Gooszink) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
 9. Was niet deze kachgel voor eenige jaaren door de boermannen van Latte­ruppe in die school, ten gebruike van de kinderen, geplaatst geworden?
Eerste getuige (Jan Voet) verklaard, wel te hebben hooren zeggen dat dien kachgel voor eenige jaaren door de boermannen van Latterup in die schoole ten gebruike van de kinderen is geplaatst geworden.
Tweede getuige (Hermen Keuijer) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
Derde getuige (Berend Zegelvoort) verklaard, wel te weeten dat  dien kachgel door de boermannen voor eenige jaaren in die schoole ten gebruike van de kinderen is geplaatst geworden.
Vierde getuige (Albert Gooszink) verklaard, hetzelfde als de derde getuige.
10. Is niet kort daarna ook de schoole geruineert of uit elkanderen getrokken, zo dat daarin zeedert geen school heeft kunnen gehouden worden?
Eerste getuige (Jan Voet) verklaard, dat eenige tijd daarna de schoole geruineert en uit elkanderen getrokken is en zoo dat er geen school zedert in gehouden heeft kunnen worden.
Tweede getuige (Hermen Keuijer) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
Derde getuige (Berend Zegelvoort) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
Vierde getuige (Albert Gooszink) verklaard, hetzelfde als de eerste getuige.
11. Hebben getuigen ook niet wel gehoord, dat vervolgens tusschen den heer van Brekkelenkamp, voornoemd, en de school­meester Jurrien Bonke over het wegmaken van die school, proces is onstaan?
Eerste getuige (Jan Voet) verklaard, wel gehoord te hebben, dat er vervol­gens tusschen den heer van Brekkelenkamp en den schoolmeester Jurrien Bonke, proces onstaan is, maar niet te weten of hetzelve over het wegmaaken van die school is.
Tweede getuige (Hermen Keuijer) verklaard, niet gehoord te hebben dat daar over vervolgens tusschen den heer van Brekke­lenkamp en den schoolmeester Jurrien Bonke over het wegmaaken van die school proces onstaan is.
Derde getuige (Berend Zegelvoort) verklaard, wel gehoord te hebben dat er vervolgens tusschen den heer van Brekkelenkamp en den schoolmeester Jurrien Bonke over het wegmaaken van die school proces onstaan is.
Vierde getuige (Albert Gooszink) verklaard, wel hebben hooren zeggen dat er vervolgens tusschen den heer van Brekkelenkamp en den schoolmeester Jurrien Bonke over het wegmaaken van die school proces onstaan is.
Ik A. Gooszen, wegens hoger overheid verwalter richter des landgerich­te Ootmarsum, certificeere bij dezen dat voor mij en assessooren G. Ooster­wijk en G.van Assen, na voorgaande wettige citatie alhier in den gerichte gecompareert zijn de vier vooren staande getuigen Jan Voet, Hermen Keuijer, Berend Zegelvooert en Albert Gooszink, zijnde de vijfde getuige Jan Beerneman senior wegens ziekte absent.
En hebben na gedaane erinnering van de zwaare straffe des meineeds en daarop in forma gepresteerden eede, zoodanig gedeponeert als onder ieder vraagarticul in het lange staat geregistreerd.
Des ten oirconde hebbe ik verwalter richter vernoemd, deezen eigenhandig geteekend en gezegeld.

                                           Actum Ootmarsum den 12 januarij 1797.

                                   /was get./ A. Gooszen verw.richter. pro.verz.copie.

(Wordt vervolgd…)


Onbekende boerderij…

Onbekende boerderij

Deze foto is een afdruk van een glasnegatiefplaat die is ontvangen van Thea Braakhuis-Beijerink in Reutum. Thea is geboren in de brugwachters-woning aan het kanaal Almelo-Nordhorn in Volthe.
Zij is in het bezit van een aantal negatief-platen die zij heeft geschonken aan de redactie.
De foto is gemaakt door Foto Kamphuis, waarschijnlijk in de jaren ’50 van de vorige eeuw maar de naam van de boerderij is nog onbekend. Wie herkent de boerderij en de jongen op de voorgrond?


 Verkoop erve en goed Wigger Lattrop 1827 (2)…

En hebben de comparanten, de Heer Vrederegter en diens
Griffier, met ons Notaris en getuigen alhier, na voor-
Lezing der memorie van lasten, van het Vonnis der Regt-bank waarbij deze verkoop is geautoriseerd en van
Het bovenstaande proces verbaal, getekend.
G: Wigger                                                       A Gooszen
J. Wigger                                                        Vrederegter
                                  H. Penninck HZ
                                  Griffier
A Oinck:                            B. Brandligt               

GB ten Pol                                   Notaris

Eerste perceel
Een erf= of woonhuis van tien gebinten No 63 met den gaarden ten zuiden daar bij gelegen groot twee en zeventig roeden tweeenzestig ellen; voorts nog met 1o/ Een stuk zaailand het Nije groot zevenentwintig roeden drie en twintig ellen achter en tusschen de hooischuur en de Hankamp gelegen 2o/ Een stuk weideland het Nije ook aldaar naast het vorige stuk gelegen groot eenentwintig roeden negenen twintig ellen 3o/ Het Lutke Nije zijnde een klaver….. groot zes roeden eenentachtig ellen ten westen aan voor melden gaarden gelegen. 4o/ De potegrond tot den eigen lijken hof ehorende en dus om en bij het Erfhuis en achter den gaarden met het hout daarop staande.
Op dit perceel wordt gelegt de uitgang van s’jaars tachtig centen aan ’t Stift te Weerselo  oekomende, en heeft de bouwman van ’t Erve Leferink het regt van weg en over vaart over dezen hof naar het Veld of Keurmors om plaggen te steken: te aanvaarden Martini eerstkomende.
Dit perceel ingezet zijnde door Willem Abraham van Laer fabrikeur wonende te Ootmarssum op twee
duizend en tien gulden Zegge f 2010. Is daarvan na twee hogingen koper ge
Worden gemelde Willem Abraham Van Laer voor twee duizend twee honderd Gulden zegge                                                                     f 2200.=
Die hier na voorlezing heeft getekend
                                                                                    WA van Laer

Tweede perceel.
Een stuk zaailand den Hankamp groot twee en zeventig roeden twee en zestig ellen achter het
voormelde Nije tusschen de weidegrond van ’t Erve Beer nink ten zuiden en ’t land van Zegelvoort ten Noorden. Dit perceel ingezet zijnde door Lucas Lambers Herm Leferink en Hendrik Boomhuis, de eerste koop man te Nordhorn en de twee laatsten landbouwers te Lattrup op vijfhonderd Vijftig gulden Zegge f 550.-
Is daarvan na eene hoging Koper geworden gezegde Lucas Lambers voor Vijfhonderdvijfenvijftig
gulden zegge                                                                        f 555.= 
Die hierna na voorlezing heeft getekend
te aanvaarden Martini eerstkomende                        L Lambers

Derde perceel.

Een stuk zaailand het Overagt groot vierenvijftig roeden zevenenveertig ellen gelegen op den Esch ten westen aan ’t land van ’t Erve Bonke en Oost aan dat van ’t Erve Beernink. Te aanvaarden Martini eerstkomende.
Dat perceel ingezet zijnde door Hendrik Boomhuis landman te Lattrop op vierhonderd eenenveertig gulden Zegge f 441.- Is daarvan na eene hoging koper geworden Jannes Bonke landbouwer te Lattrup voor vierhonderd vijfenveertig gulden Zegge                         f 445,=
En heeft deze koper tot principale borgen volgens conditien gesteld Arend Scholten landman te Noorddeuringen en Herm Hulsbeke landman te Lattrup en met dezelve hier na voorlezing getekend
H Hulsbeek              J Bonke               A. Schulten


Bruiloft Bernard Niehof en Marie Rikkink Lattrop 18-10-1950…

Bruiloft Bernard Niehof en Marie Rikkink Lattrop 18-10-1950

Het bruidspaar met de  familie Rikkink LattropGeertruida Berendina (Trui) Rikkink Zr. Theresia

1 Hendrikus Johannes (Hennie) Rikkink *1927 2 Hermannus Fransiscus (Herman) Rikkink *1923 3 Bernardus Johannes (Bernard) Rikkink *1916 4 Antonius Hendrikus Jozeph (Toon) Rikkink *1925 5 Gradus Antonius (Gerard) Rikkink *1921 6 Johanna Maria (Hanna) Rikkink *1910 7 Johanna (Hanna) Niehof-Alberink 1878-1959 moeder van de bruidegom 8 Bernardus Fransiscus (Bernard) Niehof (x9) bruidegom *1910 9 Maria Aleida (Marie) Niehof-Rikkink *1919 (x8) bruid 10 Bernardus (Bernard) Rikkink vader van de bruid 1882-1953 11 Geziena Maria Theresia (Sientje) Rikkink *1930 12 Bernardus Johannes (Johan) Rikkink *1912 13 Truus Peters (Heinink Jaan) 14 Annie Niehof (dv Herman Niehof en Santje). Alle kinderen Rikkink zijn geboren op het erf Bosch-Jaan (zie beschrijving bij 1e foto).
Niet op de foto: Geertruida Berendina (Trui) Zr. Theresia (foto R)


Vijf jaar grensbewaking (1)…

Verteld door J. van Huizen uit Denekamp

en opgetekend door H.J. Asma.Internationaal aan de grenspost Rammelbeek bij Denekamp

Ik ben in 1923 geboren in Losser en na de lagere school heb ik in Enschede de Mulo gevolgd. De laatste anderhalf jaar van de oorlog werd ik gedwongen om in Duitsland te werken en wel in Gronau. Eigenlijk zou ik verder weg in Duitsland te werk worden gesteld, dicht bij de Zwitserse grens. Contacten via de sport met de directeur van het arbeidsbureau hebben er echter voor gezorgd dat ik in Gronau terechtkwam. Na de bevrijding kreeg ik een baan bij de plaatselijk bureauhouder in Losser. In juli 1945 kwam ik in Denekamp bij de douane. In die tijd was een rijksbetrekking erg aantrekkelijk, nl. vast werk en recht op pensioen.
De douane was een onderdeel van de Rijks-belastingdienst. De officiële naam was toen: Post Denekamp der 's Rijksbelastingen, Invoerrechten en Accijnzen, met aan het hoofd een dienstgeleider. Voor we werden aangenomen moesten we eerst een examen afleggen in het toenmalige café Reerink in Oldenzaal. Eerst een mondeling en daarna een schriftelijk onderzoek algemene ontwikkeling. De belangstelling voor een baan bij de douane was erg groot en daarom werd behoorlijk streng geselecteerd. Uiteindelijk bleven uit Losser over Brilman, Metternich, Ten Bos en ik. Brilman en Ten Bos gingen naar de post Rammelbeek, Metternich naar de post Lattrop en ik naar Denekamp. Voor we vertrokken naar onze posten werden we op de Inspectie aan de Haerstraat in Oldenzaal beëdigd door de Inspecteur der lnvoerrechten en Accijnzen en waren we tijdelijk Hulpkommies.

Geen speciale opleiding…

Foto Kamphuis en Hermelink Grotestraat DenekampIn 1945 was er geen speciale opleiding tot douanebeambte. Je moest zelf maar zorgen dat je cursussen volgde en examens deed. In Denekamp gingen wij meestal naar meester Tukkers. Ook voor de oorlog was er geen speciale opleiding voor douane. Toen al gaf meester Tukkers dergelijke lessen. Zo’n Iesprogramma duurde ongeveer een jaar. Hij gaf die lessen in de avonduren thuis op zijn kantoor. Na de cursus kon je een examen algemene ontwikkeling afleggen. Slaagde je hiervoor dan was je grenskommies en kreeg je een vaste aanstelling.
In 1946 kamen er rijkscursussen voor alle ambtenaren ressorterende onder het Ministerie van Financiën. Deze cursus was verplicht en na de cursussen deed je examens en kon je de hogere rangen bijv. assistent, hoofdassistent en verificateur bereiken.

Kosthuis in Denekamp…Douane op patrouille ca. 1946 achter van Huizen

Zodra we in Denekamp kwamen moesten we eerst naar de dienstgeleider, die al een kosthuis voor ons had gezocht. Bij café Olde Dubbelink werden zeven ambtenaren ondergebracht en ik kwam bij Hermelink terecht. Toen de dienstgeleider me daarheen bracht zei hij tegen mij: ”Je komt nu hier in dit kosthuis, je bent rijksambtenaar en 24 uur in dienst. Je moet ervoor zorgen dat wij alles wat je hoort en merkt hier in het dorp op gebied van smokkelen, fraude e.d. te weten komt". Ook waarschuwde hij ons voor bepaalde figuren om die goed in de gaten te houden i.v.m. smokkelen. Hermelink had een textielzaak aan de Nordhornsestraat. Denekamp was me overigens volkomen vreemd. We droegen burgerkleding, maar die was er kort na de oorlog ook vrijwel niet. Er was nog bijna niets te koop; geen kleding en geen schoenen. Maar je moest wel met de weinige kleding dag en nacht het veld in, weer of geen weer.

Werkterrein…

We hadden continudienst, dat wil zeggen elke dag acht uur, ook op zaterdag, dus 48 uur in de week. Eens in de veertien dagen kregen we dan later in de week een vrije dag terug. Die acht uur per dag waren verdeeld in twee periodes van vier uur. Als je bijv. dienst had van 8-12 uur dan had je van 20-24 uur de andere helft van de dienst. We liepen toen met twintig mensen de dienst in de post Denekamp. Deze post begon bij het kanaal Almelo-Nordhorn aan de grens en liep in zuidelijke richting door tot grenssteen 20 bij de Punthuizen. Het terrein van de grenspost de Poppe begon iets eerder zodat beide grensgebieden elkaar overlapten. De post Rammelbeek begon eveneens aan het kanaal Almelo-Nordhorn, maar ging de andere kant op tot aan Schulman. Het hele grensgebied van Losser, waar grenssteen nr. 1 staat, tot aan Mander (grenssteen nr. 80) is mij bekend.
Toen ik in 1945 in Denekamp kwam waren er maar twee coIIega’s bij de douane, die ons hier wegwijs konden maken, de ene was Kamerhuis en de andere Beuvink. We kregen een kaart en een lijst waarop 120 punten in ons gebied in Denekamp stonden aangegeven. Aanvankelijk ging Beuvink al die 120 punten met ons langs. De winkel van Tijkorte op de hoek Berghummerstraat-Oude Dijk was bijv. nr. 1 op de lijst en bakker Kienhuis aan de Nordhornsestraat was 2. Als je de dienst begon ging je naar de wacht aan de Burgemeester Hoogklimmerstraat. Daar lag een dienstboek, waarin de verschillende diensten vermeld stonden. Wanneer je terugkwam van een dienst moest je altijd dat boek invullen.

Wordt vervolgd…


Aan het kanaal Almelo-Nordhorn in Volthe


Huwelijksfoto Beijerink (Baijerman) Tilligte…

Trouwfoto Beijerink-Nn Tilligte jaar Nn

Deze foto is ter beschikking gesteld door Toon Beijerink (Dekkers Toon) aan het kanaal Almelo-Nordhorn in Volthe. De bruiloftsfoto is gemaakt voor de niendeur van het erf Beijerink (Baijerman) in Tilligte. Dit is het geboortehuis van zijn grootvader. Het is mogelijk dat de foto gemaakt is voor 1920. Verder kan Toon hierover niets vertellen en de redactie evenmin.
Alle informatie is welkom.


Gezina Beijerink-Kuipers (2)… (zie oproep nieuwsbrief 2011-10)

Hierop zijn geen reacties binnengekomen. Een zoektocht op Internet levert een groot aantal Beyerink’s op in Carrol County en omgeving in de staat Iowa. Zowel nakomelingen van Beijerink-Kuipers als van Johan Beyerink. De redactie heeft een 5-tal brieven verzonden naar willekeurige adressen van deze familie. Eén is onbesteld geretourneerd, de overigen brieven zijn nog niet beantwoord. Hopelijk in de volgende nieuwsbrief meer hierover.


Klassenfoto Lattrop 1992-1993…

Klassenfoto Lattrop 1992-1993…