Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Verkoop Huis Brecklenkamp 1901

In 1901 vindt er een publieke verkoop plaats van het Huis en de Havezathe Brecklenkamp.

Ten behoeve van de kopers werd een boekwerkje uitgegeven. Bij Smoes in Breklenkamp is dit bewaard gebleven.

 

 

Op 12 september 1900 wordt de veiling aangekondigd in De Telegraaf.