Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Vrehuijs in Lattrop

Genealogie van Hermen Fre

I. Hermen Fre, ged. omstr. 1575, tr. omstr. 1605 N.N, ged. omstr. 1578.
Uit dit huwelijk:
Evert (Hermszoon), volgt II.
Notitie bij Hermen: Paardengeld 1602: "Fre Hermen, 2 peerde, 2 varckens".

II. Evert (Hermszoon) Vrehuijs, geb. Latterop (Vreehuijs), ged. Ootmarssum (NG) omstr. 1610, † Latterop (Vreehuijs), tr. Ootmarssum (NG) omstr. 1638 N.N, ged. omstr. 1612, † Latterop (Vreehuijs).
Uit dit huwelijk:
1. Swenne ten Vreehuijs, ged. Ootmarssum (NG), † Ootmarssum, tr. Ootmarssum (NG) 8 juni 1670 Arent Schabus, geb. Ootmarssum, ged. Ootmarssum (NG), † Ootmarssum.
2. Geesken ten Vreehuijs, ged. ~1647 Ootmarssum (NG), † >1691, tr. Frenswegen 3 maart 1672 Harmen Jansz (noemt zich Koopman), geb. ~1642 Loon of Lohne (Pruissen), † >1691.
3. Swenna Helena van het Vrehuijs, ged. Ootmarssum (NG), † Ootmarssum, tr. Rheine (Pruissen) 30 mei 1665 Albertus Jacobus Everhard Van Langen, geb. Rheine (Pruissen), ged. Rheine 12 sept. 1588, Provisor van het Gasthuis en Armengilde en Meester Schoenmaker, Burgemeester van Ootmarsum 1636-1674., † Ootmarssum 30 mei 1678, wedr. van Fransisca NN.
4. Aelken ten Vrehuijs, ged. Ootmarssum (NG), † Frenswegen, tr. Ootmarssum (NG) 21 febr. 1686 Aelbert Voet, geb. Latterop (Voetshuijs), ged. Ootmarssum (NH), † Frenswegen.
5. Aleijda ten Vrehuijs, † Ulzen?, tr. Ulzen (ondertr. Ootmarssum (NG) 17 mei) 1668) Hendrick Alerinck, geb. Breckelenkamp in Ulzen, † Ulzen?.
6. Harmen, volgt III.
Notitie bij Geesken: Wonend op Koopmanshuis in Breklenkamp.
Notitie bij Harmen: Wonend op Koopmanshuis in Breklenkamp.
Vuurstedenregister 1682: Coopman 1 vuurstede.
Vuurstedenregister 1694: f. - = 1- - = -.
Notitie bij Albertus Jacobus Everhard: Vanuit Rheine omstreeks 1613 naar Ootmarsum gekomen.
Notitie bij Aelken: Later voornaam: Adelheid.
Notitie bij het huwelijk van Aelbert en Aelken: Getrouwd in Frenswegen: 13-10-1686. Trauzeugen: keine Angabe.
Notitie bij het huwelijk van Hendrick en Aleijda: 17-05-1668 Hendrick Alerinck Breckelenkamp in Ulzen en Aleijda ten Vrehuijs in Lattrup copul. Ulzen.

III. Harmen Vrehuijs, geb. Latterop (Vreehuijs), ged. Ootmarssum (NG) omstr. 1640, Landbouwer op Vreehuis 1665-1678, † Latterop (Vreehuijs) na 1678, tr. Ootmarssum (NG) omstr. 1665 Stiene of Stijntjen Leferinck, geb. Nn, ged. Ootmarssum (NG) omstr. 1643, Landbouwster op Vreehuis 1665-1697, † Latterop (Vreerhuijs).
Uit dit huwelijk:
1. Henrickjen Vrehuijs, geb. Latterop (Vrehuis), tr. Ootmarssum (NG) 22 maart 1696 Harmen Lucasz Lucassen.
2. Evert Harmsz(oon), volgt IV.
3. Geesken ten Vrehuis, ged. Ootmarssum (NG) 17 maart 1678, † Latterop (Kuijer), tr. Ootmarssum (NG) 4 febr. 1700 Jan Kajer, geb. Latterop (Kuijer), ged. Ootmarssum (NG) omstr. 1675, Landbouwer op Keujer, zn. van Berent Kaejer en Stientien Bosschinck.
Notitie bij Harmen: Achternaam ook Vreeman of Freeman.
Vuurstedenregister 1675: Vreeman f. 1,--
Vuurstedenregister 1682: erf wordt niet genoemd.
Vuurstedenregister 1694: Freeman f. 1 - = - = -
Notitie bij Stiene of Stijntjen: Ook genaamd: Stijntjen ten Vrehuis.
Notitie bij Henrickjen: Trouwen 1696: ten Vree.
Notitie bij Geesken: Dopen 1678: ten Vrehuis. Trouwen 1700: Ten Vreehuijs.
Notitie bij Jan: Achternaam ook Kuijer.

IV. Evert Harmsz(oon) ten Vrehuis, geb. Latterop (Vrehuis), ged. Ootmarssum (NG) omstr. 1670, Landbouwer op Vreehuis 1697-1722, † Latterop (Vreehuis) 1722, tr. Ootmarssum (NG) 17 okt. 1697 Geesken Gosinck, geb. Lattrúp (Olde Bonkenhuijs), ged. Ootmarssum (NG) 20 aug. 1676, Landbouwster op Vreehuis 1697-1748, † Latterop (Vreerhuis) na 1748, dr. van Arent en Lisabeth Luicasz Bonck; zij hertr. Ootmarssum (NG) 4 juli 1723 Jan Bonke.
Uit dit huwelijk:
1. Harmen Vreman, geb. Lattrop (Vreehuijs), ged. Ootmarssum (NG) 28 sept. 1698.
2. Geesken Vreman, ged. Ootmarssum (NG) 17 sept. 1699, † Lattrop (Vreehuijs) vóór 23 sept. 1715.
3. Harmken Vreehuijs, ged. Ootmarssum (NG) 30 jan. 1701, † Lattrop (Vreehuijs) na 1748.
4. Gritien Freman, ged. Ootmarssum (NG) 31 dec. 1702, † Latterop (Vreehuijs) vóór 12 nov. 1713.
5. Jan Freman, ged. Ootmarssum (NG) 28 febr. 1704, † Lattrop (Vreehuijs) na 1748.
6. Gertien Vreeman, ged. Ootmarssum (NG) 20 juni 1706.
7. Hendrick Vreerhuijs, ged. Ootmarssum (NG) 21 okt. 1707.
8. Albert Vrerinck, ged. Ootmarssum (NG) 15 sept. 1709.
9. Aelken Vrehuijs, ged. Ootmarssum (NG) 24 jan. 1712.
10. Gritien Vreeman, ged. Ootmarssum (NG) 12 nov. 1713.
11. Geese Vrehúijs, volgt V
12. Stienken Vrehuijs, ged. Ootmarssum (NG) 23 sept. 1715.
13. Lúkas Vrehuijs, ged. Ootmarssum (NG) 25 april 1717.
Notitie bij Evert Harmsz(oon): Harmen en Stiene zijn de vermoedelijke ouders.
Trouwen 1697: ten Vrehuis.
Zoon van Harms op ’t Vreerhuis.
Vuurstedenregister 1723: Vrieman f. 2,=.
Notitie bij het overlijden van Evert Harmsz(oon): Overleden na juli 1716 en voor 04-07-1723.
Notitie bij Geesken: Volkstelling 1748: Weduwe Vrehuijs en kinders over de 10 jaar oud: Jan (geb 1704, 44 jaren) en Hermken (geb 1701, 47 jaren), beide volwassen.
Notitie bij Harmen: Doop 1698: Vreman.
Notitie bij Harmken: Doop 1701: Vreehuijs. Voornaam ook Hermken.
Notitie bij Gritien: Doop 1702: Freman.
Notitie bij Jan: Doop 1704: Freman.
Notitie bij Gertien: Doop 1706: Vreeman.
Notitie bij Hendrick: Doop 1707: op ’t Vreerhuis.
Notitie bij Albert: Doop 1709: Vrerinck.
Notitie bij Aelken: Doop 1712: Vrehuijs’
Notitie bij Gritien: Doop 1713: Vreeman.
Notitie bij Geese: Doop 1715: Vrehuijs. Trouw 1750: Vreehuis. Voornaam ook Geesken.
Notitie bij de geboorte van Geese: 23-09-1715 Geese dv Evert Vrehuijs Gese (Gosinck) Lattrop
Notitie bij Stienken: Doop 1715: Vrehuijs.
Notitie bij de geboorte van Stienken: 23-09-1715 Stienken Evert Vrehuijs Gese Lattrop
Notitie bij Lúkas: Doop 1717: Vrehuijs.

V. Geese Vrehúijs, geb. Latterop (Vreehuijs), ged. Ootmarssum (NG) 23 sept. 1715, Landbouwster op Vreehuis 1750-1755, † Latterop (Vreehuijs) omstr. 1755, dr. van Evert Harmsz(oon) ten Vrehuis en Geesken Gosinck, tr. Ootmarssum (NG) 12 april 1750 Jan Bonke (noemt zich Vreehuis), geb. Lattrop (Bonke), ged. Ootmarssum (NG) 2 nov. 1710, Landbouwer op Vreehuis 1750-, † Lattrop (Vreehuis), zn. van Harmen Boncken en Stijntje Boomhuis; hij hertr. Ootmarssum (NG) 16 april 1756 Swenne Hofste.
Uit dit huwelijk:
1. Stiene Vreehuis, volgt VI.
2. Everdine Vrehuijs, geb. Lattrop (Vreehuis), ged. Ootmarssum (NG) 29 okt. 1752.
Notitie bij Geese: Doop 1715: Vrehuijs. Trouw 1750: Vreehuis. Voornaam ook Geesken.
Notitie bij de geboorte van Geese: 23-09-1715 Geese dv Evert Vrehuijs Gese (Gosinck) Lattrop
Notitie bij het huwelijk van Swenne en Jan: oo 28.03.1756 in Uelsen: Jan Vreehuis, weduwenaar van Lattrop, Parochie Ootmarsum en wijlen Geerd Hofsteden Dogter Swenne van Halle.
Notitie bij Swenne: Vader: Hofstede tot Halle.
Notitie bij de geboorte van Swenne: Getauft: 26 NOV 1730, getauft in Uelsen, Vater: Hofstede tot Halle.
Notitie bij Stiene: Doop 1751: Vreehuis.
Stijne Vreehuis zu Lattrop tochter des wijlen Jan Vreehuis zu Lattrop, Kerspel Ootmarsum. Vader laatstelijk Vrehuis.
Volkstelling 1795: Wed. Dina Frehuis, gezin bestaat uit 6 personen.
Notitie bij de geboorte van Stiene: Vernoemd naar de grootmoeder van Jan Bonke, Stijntje Boomhuijs.
Notitie bij het huwelijk van Hindrik en Stiene: Hendrik Bugt zu Grasdorf, ~ 05.08.1753, Sohn des Lucas Bugt zu Grasdorf. (Zusatz Davina: Lucas Bugt, geb. Bosing). Tochter des wijlen Jan Vreehuis zu Lattrop, Kerspel Ootmarsum.
Notitie bij Hindrik: Sohn des Lucas Bugt zu Grasdorf. Lucas Bugt, geb. Bosing, die Mutter heißt Jenne Bugt.
Notitie bij de geboorte van Hindrik: Getauft: 05 AUG 1753, getauft in Veldhausen. Sohn des Lucas Bugt zu Grasdorf. (Zusatz Davina: Lucas Bugt, geb. Bosing).
Notitie bij Everdine: Doop 1752: Vrehuijs.
Notitie bij de geboorte van Everdine: Vernoemd naar grootvader Evert Vrehuis.

VI. Stiene Vreehuis, geb. Lattrop (Vreehuis), ged. Ootmarssum (NG) 18 april 1751, Landbouwster op Vreehuis 1776-1810, † Lattrop (Vreehuis) 15 okt. 1826, dr. van Jan Bonke (noemt zich Vreehuis) en Geese Vrehúijs, tr. Ootmarssum (NG) 3 nov. 1776 Hindrik Bugt (noemt zich Vreehuis), geb. Grastrup (Veldhausen) 5 aug. 1753, ged. Veldhausen 5 aug. 1753, Landbouwer op Vreehuis 1776-1795, † Lattrop (Vreehuis) omstr. 1794, zn. van Lucas Bosing (noemt zich Bugt) en Jenne Bugt.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Vreehuis, volgt VII.
2. Lúcas Vreehuis, geb. Lattrop (Vreehuis), ged. Ootmarssum (NG) 3 nov. 1784, Soldaat in het leger van Napoleon Bonaparte., † Silezië (Polen) 9 sept. 1813.
3. Gerrit Vreehuis, geb. 11 juli 1793, ged. Ootmarssum (NG) 14 juli 1793, Schoolonderwijzer in Breklenkamp, † Lattrop 34 (Rot Jans?) 13 jan. 1822.
Notitie bij Stiene: Doop 1751: Vreehuis.
Stijne Vreehuis zu Lattrop tochter des wijlen Jan Vreehuis zu Lattrop, Kerspel Ootmarsum. Vader laatstelijk Vrehuis.
Volkstelling 1795: Wed. Dina Frehuis, gezin bestaat uit 6 personen.
Notitie bij de geboorte van Stiene: Vernoemd naar de grootmoeder van Jan Bonke, Stijntje Boomhuijs.
Notitie bij het huwelijk van Hindrik en Stiene: Hendrik Bugt zu Grasdorf, ~ 05.08.1753, Sohn des Lucas Bugt zu Grasdorf.  und Stijne Vreehuis zu Lattrop. Tochter des wijlen Jan Vreehuis zu Lattrop, Kerspel Ootmarsum.
Notitie bij Hindrik: Sohn des Lucas Bugt zu Grasdorf. Lucas Bugt, geb. Bosing, die Mutter heißt Jenne Bugt.
Notitie bij de geboorte van Hindrik: Getauft: 05 Aug 1753, getauft in Veldhausen. Sohn des Lucas Bugt zu Grasdorf. 
Notitie bij Jan: Vader Hendrik Vreehuis geboren Bogt. Jan staat ingeschreven in het registre Civique van Ootmarssum, geboortedatum 02-05-1779.
Notitie bij de geboorte van Jan: Vernoemd naar grootvader van moederszijde Jan Bonke.
Notitie bij het overlijden van Jan: Aangifte: Gerrit Haamberg oud 66 jaren en Gerrit Jan Hulst oud 52 jaren landlieden wonende te Denekamp (wijk Lattrop en naburen van de overledene).
Notitie bij het huwelijk van Euphemia en Jan: Jan Vrehuis, jonge Man te Lattrop en Fenne Hollink, jonge Dochter te Getelo.
Notitie bij Euphemia: Achternaam ook Hollink of Höllink. Ook Fenne Höllman.
Notitie bij de geboorte van Euphemia: Getauft: 23 OCT 1785, getauft in Uelsen. Vater: Gerrit Höllman van Getelo. (Zusatz Davina: Die Mutter heißt Aale Oostergetelo). (Zusatz Davina: öllman=Hölling)
Notitie bij het overlijden van Euphemia: Aangifte: Lambert Haamberg oud 42 jaren landbouwer en Jan Brookhuis oud 20 jaren landbouwer beide naburen van de overledene. Volgens overlijdensakte oud 39 jaren.
Notitie bij Lúcas: Lúcas was soldaat in het leger van Napoleon Bonaparte. Hij nam deel aan de veldtocht naar Rusland en sneuvelde in Silezië in Polen. Hij was gedurende 3 jaar vermist waarvan zijn familie in Lattrop pas in 1816 bericht kreeg.
Notitie bij de geboorte van Lúcas: Vernoemd naar grootvader Lucas Bosing (noemt zich Bugt).
Notitie bij het overlijden van Gerrit: Aangifte: Hendrik Boomhuis oud 28 jaren en Gerardus Wigger oud 23 jaren beiden landbouwer wonende in de boerschap Lattrop in deze Gemeente en búren van den overledenen.

VII. Jan Vreehuis, geb. Lattrop (Vreehuis) 2 mei 1779, ged. Ootmarssum (NG) 9 mei 1779, Landbouwer op Vreehuis 1810-1834, Ootmarsum Registre Civique Gericht 1811: arbeider 1811-, † Lattrop 84 (Vreehuis) 13 juli 1856, zn. van Hindrik Bugt (noemt zich Vreehuis) en Stiene Vreehuis, tr. Uelsen 12 aug. 1810 Euphemia Hölling, geb. Getelo (Hanover) 23 okt. 1785, ged. Uelsen 23 okt. 1785, Landbouwster op Vreehuis 1810-1831, † Lattrop 32 (Rot Jans?) 7 jan. 1831, dr. van Gerrit Hollink en Ale Oostergetelo.
Uit dit huwelijk:
1. Stijne Vreehuis, volgt VIII.
2. Aleida Vreehuis, geb. Lattrop (Vreehuis), † Lattrop 34 (Rot Jans?) 29 mei 1823.
3. Hendrik Vreehuis, geb. 28 mei 1817, † Lattrop 34 (Rot Jans?) 24 febr. 1827.
4. Gerrit Vreehuis, geb. 10 jan. 1820, Akkerbouwer, † Altendorf 15 april 1891, begr. Nordhorn 19 april 1891.
5. Albert Vreehuis, geb. omstr. 1826, † Lattrop 33 (Rot Jans?) 25 nov. 1831.
6. Hindrikjen Vreehuis, geb. omstr. 1828, † Lattrop 92a (Liesbies of Buurmans Goardn)   7 aug. 1879.
Notitie bij Jan: Vader Hendrik Vreehuis geboren Bogt. Jan staat ingeschreven in het registre Civique van Ootmarssum, geboortedatum 02-05-1779.
Notitie bij de geboorte van Jan: Vernoemd naar grootvader van moederszijde Jan Bonke.
Notitie bij het overlijden van Jan: Aangifte: Gerrit Haamberg oud 66 jaren en Gerrit Jan Hulst oud 52 jaren landlieden wonende te Denekamp (wijk Lattrop en naburen van de overledene).
Notitie bij het huwelijk van Euphemia en Jan: Jan Vrehuis, jonge Man te Lattrop en Fenne Hollink, jonge Dochter te Getelo.
Notitie bij Euphemia: Achternaam ook Hollink of Höllink. Ook Fenne Höllman.
Notitie bij de geboorte van Euphemia: Getauft: 23 OCT 1785, getauft in Uelsen. Vater: Gerrit Höllman van Getelo.
Notitie bij het overlijden van Euphemia: Aangifte: Lambert Haamberg oud 42 jaren landbouwer en Jan Brookhuis oud 20 jaren landbouwer beide naburen van de overledene. Volgens overlijdensakte oud 39 jaren.
Notitie bij het overlijden van Stijne: Aangifte: Jan Berend Hofste oud 48 jaren en Gerardus Groeneveld oud 33 jaren.
Notitie bij het huwelijk van Evert en Stijne: Trouwakte niet gevonden.
Notitie bij Evert: Echtgenoot van Janna Marrink.
Notitie bij het overlijden van Evert: Aangifte: Jan Hendrik Nijhuis oud 43 jaren en Jan Gerrit Haamberg oud 33 jaren.
Notitie bij het overlijden van Aleida: Aangifte: Gerrit Laarhuis oud 40 jaren en Jannes Stokke oud 31 jaren.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aangifte: Jan Vreehuis oud 38 jaar landbouwer (de vader) en de getuigen Berend Berends tapper wonende te Ootmarsum oud 63 jaren en Joachim Meijer Cantorklerk wonende te Ootmarsum oud 24 jaren.
Notitie bij Gerrit: Gerrit woont met zijn zuster Hindrikjen in een boerderijtje genaamd Liesbies of Buurmans Goardn, Lattrop nr 92a. Gerrit vertrekt op 28 maart 1879, oud 59 jaar naar Wilsum (D). Rentner Gerrit Vreehuis, unverheiratet zu Altendorf, Parochie Nordhorn.
Notitie bij het overlijden van Gerrit: Begraben: 19.04.1891 in Nordhorn. Rentner Gerrit Vreehuis, unverheiratet zu Altendorf, Parochie Nordhorn. Verstorben im Alter von 71 Jahren, 3 Monaten und 5 Tagen
Notitie bij het overlijden van Albert: Aangifte: Hendrik Stokke oud 56 jaren en Gerrit Alberink oud 27 jaren.
Notitie bij Hindrikjen: Hindrikjen woont met haar broer Gerrit in een boerderijtje genaamd Liesbies of Buurmans Goardn, Lattrop nr 92a. Hij vertrekt op 28 maart 1879 naar Wilsum (Pruissen). Hindrikjen blijft alleen achter.
’Buurman’s goardn’ was een boerderijtje. Waarschijnlijk in opdracht van Jan Vreehuis gebouw op een stuk markengrond gelegen tussen het Vreehuis en Snieders Willem, het latere Veld Jan.
Notitie bij het overlijden van Hindrikjen: Aangifte: Johan Horsthuis oud 37 jaren (op Pandoer) en Jan Hendrik Rolink oud 33 jaren smit (op Voot-smid).

VIII. Stijne Vreehuis, geb. Lattrop 91 (Vreehuis), ged. Ootmarssum (NG) omstr. 1810, Landbouwster op Vreehuis 1834-1844, † Lattrop 32 (Rot Jans?) 30 juni 1844, dr. van Jan en Euphemia Hölling, tr. Nordhorn? omstr. 1834 Evert Scholten (geb Schulte), geb. Brandlecht (Hannover), ged. omstr. 1800, Landbouwer op Vreehuis 1834-1862, † Lattrop 91 (Vreehuis) 8 sept. 1862, zn. van Harm Schulte en Gertken Möller; hij hertr. Denekamp 16 april 1846 Janna Marrink.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Scholten, geb. Lattrop 91 (Vreehuis) 15 jan. 1835, Landbouwer op Vreehuis 1862-1880, † Uelsen 20 jan. 1896, tr. Denekamp 30 sept. 1868 Harmtjen Swiens (ook Assink), geb. Veldhausen (Pruissen) 6 febr. 1836, Landbouwster op Vreehuis 1868-1880, † Uelsen, dr. van N.N. NN en Hindirkien Swiens.
2. Geerdjen Scholten, geb. Lattrop 91 (Vreehuis) 25 maart 1838, † Itterbeck 8 dec. 1868, begr. Uelsen 11 dec. 1868, tr. Nordhorn 23 aug. (kerkelijk 16 sept.) 1868 Gerrit Ten Brink, geb. Bimolten 28 sept. 1840, ged. Nordhorn 4 okt. 1840, †    Balderhaarmoor 24 dec. 1887, begr. Uelsen 27 dec. 1887.
3. Euphemia Scholten, geb. Lattrop 91 (Vreehuis) omstr. 1841, † Lattrop 84 (Vreehuis?)   28 dec. 1847.
4. Hermina Scholten, geb. Lattrop 91 (Vreehuis) 9 juni 1844, † der Oorde, Gemeinde Nordhorn, tr. Nordhorn (kerkelijk 13 mei 1875) Geerd Schoo, geb. Altendorf ( in ’t Oude Dorp) 20 febr. 1849, ged. Nordhorn 4 maart 1849, Eigenwohner zu Oorde, † der Oorde, Gemeinde Nordhorn.
Notitie bij het overlijden van Stijne: Aangifte: Jan Berend Hofste oud 48 jaren en Gerardus Groeneveld oud 33 jaren.
Notitie bij het huwelijk van Evert en Stijne: Trouwakte niet gevonden.
Notitie bij Evert: Echtgenoot van Janna Marrink.
Notitie bij het overlijden van Evert: Aangifte: Jan Hendrik Nijhuis oud 43 jaren en Jan Gerrit Haamberg oud 33 jaren.
Notitie bij Jan: Zoon van Evert Scholten en Stiena Vreehuis in Lattrop.
Op 3 december 1880 vertrekt het gezin naar Ulzen.
Notitie bij het overlijden van Jan: Jan Scholten van Uelsen, oud 61 Jaar.
Notitie bij Harmtjen: Achternaam ook Assink. Op 3 december 1880 vertrokken naar Ulzen.
Notitie bij Geerdjen: Dochter van Colon Evert Scholten en Stiene Vreehuis in Lattrop, huisvrouw van Gerrit Ten Brink in Itterbeck.
Notitie bij het overlijden van Geerdjen: Geerd Scholten van Gölenkamp, oud 31½ Jaar.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Geerdjen: Dienstknecht Gerrit Ten Brink, unverheiratet, * 28.09.1840 zu Bimolten. Eltern: Heuerling Berend Ten Brink und dessen Ehefrau Hille Groven Geerdjen Scholten, unverheiratet, * 25.03.1838 zu Lattrup, Parochie Ootmarsum, Eltern: Evert Scholten und dessen Ehefrau Stijntjen Vreehuis.
Notitie bij Gerrit: Zoon van Berend Ten Brink en Hille Groven van Nordhorn. Weduwenaar van wijlen Geerdjen Scholten in Itterbeck, echtgenoot van Janna Hoegen van Osterwald, parochie Veldhausen.
Notitie bij het overlijden van Gerrit: Gerrit Ten Brink van Balderhaarmoor, oud 47 Jaar.
Notitie bij het overlijden van Euphemia: Aangifte: Gerrit Voet oud 50 jaren en Gerardus Groeneveld oud 25 jaren.
Notitie bij Hermina: Harmine Scholten, unverheiratet, * 09.06.1844 zu Breklenkamp NL. Eltern: Colon Evert Scholten und dessen Ehefrau Stine Vrehuis.
Notitie bij het huwelijk van Geerd en Hermina: Aufgebot: 25.04.1875 in Nordhorn 11/1875. Köttersohn Geerd Schoo, unverheiratet, * 20.02.1849 zu Oorde. Eltern: Kötter Jan Bölt und dessen Ehefrau Mine Schoo.
Notitie bij Geerd: Geerd Schoo uit ’t Oude Dorp. Vater: Jan Schoo/Bölt, Landbouwer, Mutter: Mine Schoo.

Op 3 december 1880 vertrekt het gezin naar Ulzen.
Hiermee komt een einde aan de bewoners Vreehuis op dit gelijknamige erf.


De volgende bewoner is Alink.

IX. Gerhardus Alink, geb. Ootmarsum 5 april 1841, Landbouwer op Vreehuis 1881-1914, † Lattrop 87 (Vreehuijs/Vreeboer) 19 jan. 1915, begr. Lattrop (RK kerkhof) 23 jan. 1915, zn. van Johannes Hendrikus Oude Alink en Gesina Nijhuis, tr. Denekamp 20 febr. 1884 Maria Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmoat) 23 febr. 1848, ged. Lattrop (RK) 23 febr. 1848, Landbouwster op Vreehuis 1881-1889, † Lattrop 87 (Vreehuijs/Vreeboer) 14 mei 1889, begr. Lattrop (RK kerkhof) 18 mei 1889.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Johannes Alink, volgt X.
2. Maria Geziena Alink, geb. Lattrop 87 (Vreehuis/Vreaboer) 1 okt. 1886, ged. Lattrop (RK) 1 okt. 1886, Landbouwster op Boomhuis 1914-1950, † Lattrop 79 (Boomhuis) (Ovl te Oldenzaal) 12 nov. 1950, begr. Lattrop (Katholiek Kerkhof) 16 nov. 1950, tr. 1e Denekamp 10 juni 1914 Bernardus Schröder, geb. Hesingen (Tubbergen)? 3 febr. 1875, ged. Tubbergen (RK) 3 febr. 1875, Landbouwer op Boomhuis 1914-1925, † Lattrop 68 (Boomhuis) 7 jan. 1925, begr. Lattrop (RK kerkhof) 10 jan. 1925, zn. van Willem Johannes en Maria Hendrika Hannink; tr. 2e Denekamp 22 okt. 1926 Hermannus Ruël, geb. Lattrop 69 (Keujer) 25 juli 1889, ged. Lattrop (RK) 25 juli 1889, Knecht bij Boomhuis -1926, Landbouwer op Boomhuis 1926-1951, † Lattrop 68 (Boomhuis) Ovl te Oldenzaal 22 okt. 1954, begr. Lattrop (RK kerkhof) 26 okt. 1954, zn. van Jan Berend en Gesina Keujer.
3. Euphemia Maria Alink, geb. Lattrop 87 (Vreehuijs/Vreeboer) 12 okt. 1888, ged. Lattrop (RK) 12 okt. 1888, † Lattrop 87 (Vreehuijs/Vreeboer) 12 jan. 1889.
Notitie bij Gerhardus: Vorige bewoners: Het gehele gezin Scholten-Swiens op 05-12-1880 uitgeschreven en vertrokken naar Uelsen (Pruissen). Dit is de grootmoeder Janna Scholten-Clarrink, de ouders Scholten-Swiens en zoon Evert.
In 1881 vertrekt Gerhardus naar het Vreehuijs waar hij in 1884 zal trouwen met Maria Pikkemaat.
Kerkentelling RK gezinnen 1881-1886:
87. “Vreehuis”
Gerhardus Alink Hu. 05-04-1841 Hoofd
Maria Pikkemaat Hu/ov 23-04-1848 Vrouw -------†
Gerhardus Johannes Alink 12-01-1885 Zoon
Gezina Horsthuis 06-01-1864 Dienstmeid ------
Gezina Alink 01-10-1886 Dochter
Hendrikus Gortemaker Knecht ------
Gesina Oortman 00-00-1859 Meid
Gezina Horsthuis is geboren 12-01-1864 op ’Willems’ later Reulke in het Binnenbroek in Lattrop. Zij trouwt in 1891 met Johannes Huisken en trekt bij hem in op het ’oude Bossink’.
Hendrikus Gortemaker is geboren in 1870 in Tilligte.
Gesina Oortman is in 1863 geboren op ’de Wever’ in Breklenkamp.
Notitie bij Gerardus Johannes: Toeziend voogd volgens besluit Rechtbank Almelo 27-06-1889: Hermannus Pikkemaat (broer van de overleden moeder).
Na 1900: inwonend Maria Aleida Huisken geb 11 augustus 1901 op het ’Huisken’ of ’Soerman’ in Breklenkamp, beroep dienstbode.
Geertruida Maria (Truike) Hofstee geb 9 januari 1914 op Hofstee in Lattrop. Zij komt op jonge leeftijd bij het kinderloze echtpaar Alink-Arens. Zij is een dochter van Sina Hofste-Arens op het Hofstee. Sina is een zuster van Hanna.
Notitie bij de geboorte van Gerardus Johannes: Doopgetuigen: Gerardus Joannes Alink en Euphemia Pikkemaat.
Notitie bij de geboorte van Johanna Maria: Doopgetuigen: Joannes Borggreve en Maria Roesthuis.
Notitie bij Maria Geziena: In 1914 of eerder naar Lattrop Folio 2 (Boomhuis).
Toeziend voogd volgens besluit Rechtbank Almelo 27-06-1889: Hermannus Pikkemaat (broer van de overleden moeder).
Notitie bij de geboorte van Maria Geziena: Doopgetuigen: Albertus Alink en Joanna Keukeler.

X. Gerardus Johannes Alink, geb. Lattrop 87 (Vreehuijs/Vreeboer) 12 jan. 1885, ged. Lattrop (RK) 12 jan. 1885, Landbouwer op Vreehuis 1914-1943, † Lattrop 87 (Vreehuijs/Vreeboer) 26 aug. 1950, begr. Lattrop (RK kerkhof) 30 aug. 1950, zn. van Gerhardus en Maria Pikkemaat, tr. Denekamp 20 mei 1914 Johanna Maria Arens, geb. Lattrop 29 (Bergsmid) 21 juni 1889, ged. Lattrop (RK) 21 juni 1889, Landbouwster op Vreehuis 1914-1943, † Lattrop 87 (Vreehuijs/Vreeboer) 4 juni 1963, begr. Lattrop (RK kerkhof) 8 juni 1963.
Notitie bij Gerardus Johannes: Toeziend voogd volgens besluit Rechtbank Almelo 27-06-1889: Hermannus Pikkemaat (broer van de overleden moeder).
Na 1900: inwonend Maria Aleida Huisken geb 11 augustus 1901 op het ’Huisken’ of ’Soerman’ in Breklenkamp, beroep dienstbode.
Geertruida Maria (Truike) Hofstee geb 9 januari 1914 op Hofstee in Lattrop. Zij komt op jonge leeftijd bij het kinderloze echtpaar Alink-Arens. Zij is een dochter van Sina Hofste-Arens op het Hofstee. Sina is een zuster van Hanna.
Notitie bij de geboorte van Gerardus Johannes: Doopgetuigen: Gerardus Joannes Alink en Euphemia Pikkemaat.
Notitie bij de geboorte van Johanna Maria: Doopgetuigen: Joannes Borggreve en Maria Roesthuis.
Dit huwelijk blijft kinderloos.

In de familie Alink is geen opvolging.
Johanna Maria Arens heeft een zuster Zusanna Gezina Arens die getrouwd is met Fransiscus Johannes Hofste op het erf Hofste in Lattrop. Hun dochter Truike komt op jonge leeftijd naar het Vreehuis om hier erfopvolgster te worden.

XI. Geertruida Euphemia Maria Hofste, geb. Lattrop 42 (Hofste) 9 jan. 1914, ged. Lattrop (RK) 9 jan. 1914, † Lattrop (Vreehuis/Vreaboer) 15 dec. 2002, begr. Lattrop (RK kerkhof) 19 dec. 2002, dr. van Fransiscus Johannes en Susanna Gezina Arens.Uit haar relatie met Johannes Antonius Wiefferink, geb. Noord Deurningen (Wiefferman) 9 jan. 1907, Landbouwer op Vreehuis 1943-1978, † Lattrop (Vreehuis/Vreaboer) 2 sept. 1996, begr. Lattrop (RK kerkhof) 6 sept. 1996:
1. Johan Wiefferink, geb. Lattrop (Vreehuis/Vreaboer) 7 febr. 1945, tr. Mollink.
2. Bernardus AJS Wiefferink, volgt XII.
3. Annie Wiefferink, geb. 1947.
4. Gerard Wiefferink, geb. 1949.
5. Ria Wiefferink, geb. 1951.
6. Nico Wiefferink, geb. 1953.
7. Els Wiefferink, geb. 1955.
Notitie bij Geertruida Euphemia Maria: Truike gaat al op jonge leeftijd naar haar tante en oom op het Vreehuis omdat Hannes Alink en Hanna Arens kinderloos blijven.
Truike van de grootste boer in Lattrop (Hofste) trouwt naar de rijkste boer in Lattrop (Alink op Vreehuis), aldus de volksmond.
Notitie bij de geboorte van Geertruida Euphemia Maria: Doopnamen: Geertruida Maria Euphemia. Doopgetuigen:                   Joannes Arens en Geertruida Hofste geboren Wolbers (grootmoeder).
Notitie bij Johannes Antonius: Vreeink-Hannes.

XII. Bernardus AJS (Bennie) Wiefferink,  geboren op 26-12-1945 in Lattrop (Vreehuis/Vreaboer), zoon van Johannes Antonius (Hannes) Wiefferink en Geertruida Euphemia Maria (Truike) Hofste.
Bennie trouwde 1973 in Denekamp met Joke Engelbertink. Joke is geboren in 1949 in Denekamp.
Kinderen van Bennie en Joke:
1 Dorien *1976
2 Bram, volgt XIII.

XIII. Bram Wiefferink, *1986, zoon van Bernardus AJS (Bennie) Wiefferink en Joke Engelbertink. Bram woont samen met Puck Vrielink.

                                                                                                                                               Update 07-01-2018