Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Vreehuis in Lattrop

Vuurstedenregister Vreehuijs Lattrup 1675

Het Vrehuijs in Lattrop wordt door de eeuwen heen op verschillende wijze geschreven: Fre, Vrehuijs, Vreehuijs, Vreerhuijs, Vrehuis, Vreman, Vreeman, Freman, Freeman, Freerman, Vrieman of Vrerinck.
De tegenwoordige hoesnaam is Vreaboer. Het erf is gelegen achter de Geele Beek, schuin tegenover het aloude erf Stockinck of Stokke. In het Verpondingsregister van 1601-1602 wordt het erf nog niet genoemd.
De oudste aanwijzing vinden we in het ‘Paardenregister’ van 1602: "Fre Hermen, 2 peerde, 2 varckens". In het vuursteden-registers van 1675 wordt het erf Vreeman genoemd en de bewoner wordt aangeslagen tot het betalen van f. 1,= voor het houden van een vuurstede. In de daarop volgende belastingregisters wordt dit erf telkens genoemd maar nooit met de vermelding ‘pauper’ of ‘pauper pauper’, wat ‘arm’ of ‘zeer arm’ betekent. Daarom moet het erf vanaf ca. 1675 toch wel enige omvang hebben gehad. De families Vrehuijs en Scholten zijn Nederduits Gereformeerd, dit in tegenstelling tot Alink en Wiefferink, die Roomsch Catholijck zijn.
Hieronder vindt U een overzicht van de bewoners over de periode 1602-2014, een periode van 412 jaar, verdeeld over 13 generaties.

De schrijfwijze is geheel volgens de betreffende documenten.
 < is ‘voor’, > is ‘na’, ~ en datum is ‘gedoopt’, ~ en jaartal is ‘ongeveer’.

Generatie I

Hermen Fre. Het is niet bekend of hij in 1602 al getrouwd was, met wie  en ook niet hoe oud hij was. We gaan er van uit dat hij geboren is ca. 1575 en in genoemd jaar of kort na 1600 is getrouwd. Dat kan ook de reden zijn waarom hij niet wordt vermeld in het Verpondingsregister van 1601.
Kinderen uit dit huwelijk:
1 Evert Vrehuijs, zie generatie II.
Er zijn geen documenten gevonden waaruit zijn naam blijkt. Echter… het was destijds gebruikelijk dat de oudste kleinzoon (zie generatie IV) wordt vernoemd naar zijn grootvader. Vandaar dat we hem Evert hebben genoemd.
Het is evenmin bekend of uit dit huwelijk meer kinderen zijn geboren.

Generatie IILandkaart Lattrop-Breklenkamp 1822

I Evert Vrehuijs, geboren omstreeks 1610 en in Latterop (Vreehuijs) overleden. Evert trouwt, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1638 in Ootmarssum met NN, ongeveer 25 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1605 en overleden in Latterop (Vreehuijs).
Kinderen van Evert en NN, allen geboren op Vreehuijs in Lattrop en NG gedoopt in Ootmarssum:
1. Swenna Helena van het Vrehuijs trouwt op 30-05-1665 in Rheine (Pruissen) met Albertus Jacobus Everhard (Albert) Van Langen, 76 jaar oud. Albert is geboren in Rheine (Pruissen). Hij is gedoopt op 12-09-1588 in Rheine. Albert is overleden op 30-05-1678 in Ootmarssum, 89 jaar oud. Albert is weduwnaar van Fransisca NN (1621-1660), met wie hij trouwt in 1622 in Ootmarssum. Vanuit Rheine omstreeks 1613 naar Ootmarsum gekomen.
Beroep: Provisor van het Gasthuis en Armengilde en Meester Schoenmaker, Burgemeester van Ootmarsum 1636-1674.
2. Harmen Vrehuijs, zie generatie III.
3. Ale ten Vrehuijs, gaat op 17-05-1668 in Ootmarssum in ondertrouw met Hendrick Alerinck in Ulzen, waar ook het huwelijk plaats vindt.
4. Swenne ten Vreehuijs, overleden in Ootmarssum, trouwt op 08-06-1670 in Ootmarssum met Arent Schabus, ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op 01-05-1670 in Ootmarssum in ondertrouw zijn gegaan.Hottingerkaart Vreehuijs eo 1773-1794
5. Geesken (Gese) tin Vreehuijs  trouwt in 1672 in Frenswegen met Harmen Jansz  (noemt zich Koopman?), ongeveer 40 jaar oud, nadat zij op 03-03-1672 in Ootmarssum  in ondertrouw zijn gegaan. Harmen is geboren omstreeks 1632 in Loon of Lohne (Pruissen), zoon van Jan Koopman en NN. Harmen is overleden in Frenswegen. Wonend op Koopmanshuis in Breklenkamp, verdwenen, lag tussen Boers en De Wever.
6. Aelken tin Vrehuijs, overleden in Frenswegen.
Aelken trouwt op 21-02-1686 in Ootmarssum (NG in Grote Kerk) met Aelbert Voet, nadat zij op 31-01-1686 in Ootmarssum (in dezelfde Grote Kerk) in ondertrouw zijn gegaan.
Getrouwd in Frenswegen: 13-10-1686. Trauzeugen: keine Angabe.
Aelbert is geboren in Latterop (Voetshuijs) en overleden in Frenswegen.
De kinderen trouwen tussen 1665 en 1686. De huwbare leeftijd is ca. 25-35 jaar. Zij zullen dan geboren zijn tussen ca. 1640 en 1650. Het huwelijk van Hermen en NN zal dan plaats hebben gevonden ca. 1638. Hermen is dan ca. 28 jaar oud. Het lijkt aannemelijk dat bovengenoemde 6 kinderen tot dit gezin behoren. Immers… er is maar 1 familie Vreehuijs in Lattrop. Het NG doopboek van Ootmarssum begint in 1676, dus zijn er geen doopinschrijvingen die geraadpleegd kunnen worden. De kinderen zijn in volgorde van trouwen vermeld.
Harmen is de enige zoon en wordt dus erfopvolger, zie hierna.

Generatie III

Zie 2 hierboven:
II. Harmen Vrehuijs is geboren Latterop (Vreehuijs), zoon van Hermen Vrehuijs en NN en hier ook overleden. Harmen trouwde omstreeks 1668 in Ootmarssum met Stiene Leferinck, haar geboorteplaats is nog onbekend, overleden op het  Vreerhuijs.
Kinderen van Harmen en Stiene, geboren op Vrehuis in Latterop en NG gedoopt in Ootmarssum:
1 Henrickjen Vrehuijs, doopdatum onbekend. Henrickjen trouwt op 22-03-1696 in Ootmarssum met Harmen Lucassen, nadat zij op 01-03-1696 in Ootmarssum in ondertrouw zijn gegaan.
2 Evert Harmsz(oon) tin Vrehuis, zie generatie IV.
Doopboek Ootmarssum 17 maart 16783 Geesken tin Vrehuis, gedoopt op 17-03-1678 in Ootmarssum en overleden in Latterop (Kuijer). Geesken trouwt, 21 jaar oud, op 04-02-1700 in Ootmarssum met Jan Kajer, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 14-01-1700 in Ootmarssum in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren omstreeks 1675 in Latterop (Kuijer), zoon van Berent Kaejer en Stientien Bosschinck. Achternaam ook Kuijer.
Omdat Evert de enige zoon is wordt hij erfopvolger, net als destijds zijn vader Harmen.

Generatie IV (Zie 2 hierboven) )

III Evert Harmsz(oon) tin Vrehuis is geboren in Latterop (Vrehuis), zoon van Harmen Vrehuijs en Stiene Leferinck. Hij is gedoopt omstreeks 1670 in Ootmarssum. Evert is overleden ~1722 in Latterop (Vreehuis).Trouwboek Ootmarssum 17-10-1697
Evert trouwt, ongeveer 27 jaar oud, op 17-10-1697 in Ootmarssum met Geesken Gosinck, 21 jaar oud, nadat zij op 26-09-1697 in ondertrouw zijn gegaan. Geesken is geboren in Lattrúp (Olde Bonkenhuijs, nu Molendijk, voorheen bewoond door de familie Gerard en Anneke Scholten-Scholten), dochter van Arent Gosinck en Lisabeth Lucasz(oon) Bonck. Zij is gedoopt op 20-08-1676 in Ootmarssum en overleden >1748 in Latterop (Vreerhuis).
Kinderen van Evert en Geesken, geboren op Vreehuijs in Lattrop, gedoopt NG in Ootmarssum:
1 Harmen Vreman, gedoopt op 28-09-1698.
2 Geesken Vreman, gedoopt op 17-09-1699, overleden voor 23-09-1715.
3 Harmken Vreehuijs, gedoopt op 30-01-1701. Harmken is overleden na 1748 in Lattrop (Vreehuijs), minstens 47 jaar oud. Voornaam ook Hermken.
4 Gritien Freman, gedoopt op 31-12-1702. Gritien is overleden vóór 12-11-1713 in Latterop (Vreehuijs), ten hoogste 10 jaar oud.
5 Jan Freman, gedoopt op 28-02-1704. Jan is overleden na 1748 in Lattrop (Vreehuijs), minstens 44 jaar oud.
6 Gertien Vreeman, gedoopt op 20-06-1706.Doopboek Ootmarssum 23-09-1715
7 Hendrick Vreerhuijs, gedoopt op 21-10-1707.
8 Albert Vrerinck, gedoopt op 15-09-1709.
9 Aelken Vrehuijs, gedoopt op 24-01-1712.
10 Gritien Vreeman, gedoopt op 12-11-1713.
11 Geese Vrehúijs, zie generatie V.
12 Stienken Vrehuijs, gedoopt op 23-09-1715.
13 Lúkas Vrehuijs, gedoopt op 25-04-1717.

Evert Harmsz overlijdt in 1722 waarop Geesken Gosinck ((oud 46 jaar) op 4 juli 1723 hertrouwt met de 36-jarige Jan Bonke van het erf Boncke in Lattrop. Uit dit huwelijk geen kinderen.
De erfopvolging is niet meteen duidelijk. Het is waarschijnlijk dat de meeste kinderen jong gestorven zijn. De Volkstelling van 1748 vermeld de ‘Weduwe Vrehuijs’ met haar volwassen kinderen Jan en Hermken. Jan is dan 44 jaar oud en Hermken of Harmken 47 jaar. Het is aannemelijk dat Harmen jong is overleden. Nr 3 Gritien is overleden voor nr. 9 Gritien werd geboren. Van Gertien, Hendrick, Albert, Aelken en Gritien is niet bekend wanneer zij zijn gestorven, evenmin van Lúkas. In het trouwboek van Ootmarssum worden hun namen niet vermeld.
Geese is dan de enigste dochter die erfopvolgster kan worden.

   Generatie V

Zie 10 hierboven.
Trouwboek Ootmarssum 22 maart 1750 (ondertrouw)IV Geese Vrehúijs (tweelingzus van Stienken) is gedoopt op 23-09-1715 dochter van Evert Harmsz(oon) tin Vrehuis en Geesken Gosinck en overleden in 1755 in Latterop (Vreehuijs).
Voornaam ook Geesken. Achternaam ook Vreehuis.
Geese trouwt, 34 jaar oud, op 12-04-1750 in Ootmarssum met Jan Bonke (noemt zich Vreehuis), ongeveer 40 jaar oud, nadat zij op 22-03-1750 in Ootmarssum in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren op 2-11-1710 in Lattrop (Bonke, nu nog bewoond door Jan Bonke), zoon van Geert Boncken en Geesken tin Schilthuis.
Kind van Geese en Jan, geboren op Vrehúijs:
1 Stiene Vreehuis, zie generatie VI.
2 Everdine (Dina) Vreehuis, ~29-10-1752. Geen verdere gegevens bekend. Vernoemd naar grootvader Evert Vrehuis.
Geese overlijdt in 1755 en Jan Bonke hertrouwt op 16-04-1756 Swenne Hofste geboren 26-11-1730 in Halle-Pruissen. Uit dit huwelijk, voor zover bekend, geen kinderen.
Aangezien er 2 dochters zijn komt de oudste in aanmerking om erfopvolgster te worden.

Generatie VI

Zie 1 hierboven.Trouwboek Ootmarssum 3 november 1776
V Stiene Vreehuis is geboren in Lattrop (Vreehuis), dochter van Jan Bonke (noemt zich Vreehuis) en Geese Vrehúijs. Zij is gedoopt op 18-04-1751 in Ootmarssum en overleden op 15-10-1826 in Lattrop (Vreehuis), 75 jaar oud.
Stijne Vreehuis zu Lattrop tochter des wijlen Jan Vreehuis zu Lattrop, Kerspel Ootmarsum. Vader (Bonke) laatstelijk genoemd Vrehuis.
Stiene trouwt, 25 jaar oud, op 03-11-1776 in Ootmarssum met Hindrik Bugt (noemt zich Vreehuis), 23 jaar oud, nadat zij op 06-10-1776 in ondertrouw zijn gegaan. Hindrik is geboren op 05-08-1753 in Grastrup (Veldhausen), zoon van Lucas Bosing (noemt zich Bugt) en Jenne Bugt. Hij is gedoopt op 05-08-1753 in Veldhausen en overleden in Lattrop (Vreehuis).
Doopboek Veldhausen: Sohn des Lucas Bugt zu Grasdorf. Lucas Bugt, geb. Bosing, die Mutter heißt Jenne Bugt.
Kinderen van Dina en Hindrik, geboren op Vreehuis in Lattrop, gedoopt NG Ootmarssum:
1 Jan Vreehuis, zie generatie VII.
2 Lúcas Vreehuis. Hij is gedoopt op 03-11-1784 en overleden op 09-09-1813 in Silezië (Polen), 28 jaar oud.
Lúcas is soldaat in het leger van Napoleon Bonaparte. Hij neemt deel aan de veldtocht naar Rusland en sneuvelt in Silezië in Polen. Hij is gedurende 3 jaar vermist waarvan zijn familie in Lattrop pas in 1816 bericht krijgt. Lúcas was ongehuwd.
3 Gerrit Vreehuis, geboren op 11-07-1793. Hij is gedoopt op 14-07-1793. Gerrit is overleden op 13-01-1822 in Lattrop 34 (Rot Jans?, niet zeker), 28 jaar oud. Aangifte: Hendrik Boomhuis oud 28 jaren en Gerardus Wigger oud 23 jaren beiden landbouwer wonende in de boerschap Lattrop in deze Gemeente en búren van den overledenen. Gerrit Doopboek Ootmarssum 14 juli 1793bleef ongehuwd. Beroep: Schoolonderwijzer in Breklenkamp.
Rot Jans is de plaats waar nu de familie ten Dam woont. Voorheen bewoond door de familie Oolderink-Wigger, daarvoor Wigger-Bults, ook bekend als Wigger-schilder.
Van de genoemde 3 zonen is Jan de oudste en wordt erfopvolger.

Generatie VII

Zie 1 hierboven.
VI Jan Vreehuis is geboren in Lattrop (Vreehuis), zoon van Hindrik Bugt (noemt zich Vreehuis) en Stiene Vreehuis. Hij is gedoopt op 09-05-1779 in Ootmarssum. Jan is overleden op 13-07-1856 in Lattrop 84 (Vreehuis), 77 jaar oud.
Aangifte: Gerrit Haamberg oud 66 jaren en Gerrit Jan Hulst oud 52 jaren landlieden wonende te Denekamp (wijk Lattrop en naburen van de overledene). Vader Hendrik Vreehuis geboren Bogt. Jan staat ingeschreven in het registre Civique van Ootmarssum, geboortedatum 02-05-1779.Doopboek Ootmarssum 9 mei 1779
Jan trouwt, 31 jaar oud, op 12-08-1810 in Uelsen (Hanover) met Euphemia (Fenne) Hölling, 24 jaar oud. Trouwboek Uelsen: Jan Vrehuis, jonge Man te Lattrop en Fenne Hollink, jonge Dochter te Getelo. Fenne is geboren op 23-10-1785 in Getelo (Hanover), dochter van Gerrit Hollink en Ale Oostergetelo. Fenne is overleden op 07-01-1831 in Lattrop 32 (Rot Jans?), 45 jaar oud.
Aangifte: Lambert Haamberg oud 42 jaren landbouwer en Jan Brookhuis oud 20 jaren landbouwer beide naburen van de overledene. Volgens overlijdensakte oud 39 jaren. Achternaam ook Hollink, Höllink of Höllman.
Kinderen van Jan en Fenne, geboren op Vreehuis in Lattrop L91. Kinderen geboren 1811-1819 zijn gedoopt in Ootmarssum, daarna in Lattrop:
1 Stijne (Stijntjen) Vreehuis, zie generatie VIII.
2 Aleida Vreehuis, geboren 18-01-1814 en overleden op 29-05-1823 in Lattrop (Vreehuis), 9 jaar oud.
3 Hendrik Vreehuis, geboren op 30-05-1817 en overleden op 24-02-1827, 9 jaar oud.
4 Gerrit Vreehuis, geboren op 10-01-1820 en overleden op 15-04-1891 in Altendorf, 71 jaar oud. Hij is begraven op 19-04-1891 in Nordhorn. Verstorben im Alter von 71 Jahren, 3 Monaten und 5 Tagen.Boerderijtje Buurman's Goardn in Lattrop

Gerrit woont met zijn zuster Hindrikjen in een boerderijtje genaamd Liesbies of Buurmans Goardn, Lattrop nr 92a. Gerrit vertrekt op 28 maart 1879 naar Wilsum (D). Rentner Gerrit Vreehuis, unverheiratet zu Altendorf, Parochie Nordhorn. Het boerderijtje wordt nadien nog bewoond door het echtpaar Johannes Kempers *4 mei 1827 in Denekamp en Elisabeth de Verten *1837. Van haar stamt de naam Liesbies.
5 Albert Vreehuis, geboren 14-10-1823 en overleden op 25-11-1831 in Lattrop 91 (Vreehuis).
6 Hindrikjen Vreehuis, geboren 24-05-1828 en overleden op 07-08-1879 in Lattrop 92a (Buurman’s Goardn), ongeveer 51 jaar oud.

Generatie VIII

Stijne (Stijntjen) Vreehuis is geboren 08-10-1811 in Lattrop 91 (Vreehuis), zij is de oudste dochter van Jan Vreehuis en Euphemia (Fenne) Hölling (zie generatie VII). Stijntjen trouwt, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1834 met Evert Scholten, ongeveer 35 jaar oud. Evert is geboren omstreeks 1799 in Brandlecht (Hannover), zoon van Harm Schulte en Gertken Möller. Stijntje is overleden op 30-06-1844, op 32-jarige leeftijd.
Kadasterkaart 1832 Vreehuis en Stokke in LattropEvert hertrouwt dan op 16-04-1846 in Denekamp met Janna Marrink, geboren op 16-10-1811 in Bimolten bij Nordhorn. In 1811 wordt de Burgerlijke Stand ingevoerd en is het Evert Scholten niet meer mogelijk de erfnaam aan te nemen. Vanaf 1834 is de familienaam dus Scholten.
Evert is overleden op 08-09-1862 in Lattrop 91 (Vreehuis), ongeveer 62 jaar oud.
Kinderen van Stijntjen en Evert, geboren op Vreehuis Lattrop 91:
1. Jan Scholten, geboren op 15-01-1835. Jan trouwt, 33 jaar oud, op 30-09-1868 in Denekamp met Harmtjen Swiens (ook Assink), 32 jaar oud. Harmtjen is geboren op 06-02-1836 in Veldhausen (Pruissen), dochter van NN en Hindirkien Swiens. Op 3 december 1880 vertrekt het gezin naar Uelsen. Jan overlijdt op 20-01-1896 op 61-jarige leeftijd in Uelsen, waar hij op 24-01-1896 is begraven.
2. Geerdjen Scholten, geboren op 25-03-1838. Geerdjen trouwt, 30 jaar oud, op 23-08-1868 in Nordhorn met Gerrit Ten Brink, 27 jaar oud, nadat zij op 23-08-1868 in Nordhorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vindt plaats op 16-09-1868, ook in Nordhorn.
Trouwboek Nordhorn: Dienstknecht Gerrit Ten Brink, unverheiratet, * 28.09.1840 zu Bimolten. Eltern: Heuerling Berend Ten Brink und dessen Ehefrau Hille Groven Geerdjen Scholten, unverheiratet, * 25.03.1838 zu Lattrup, Parochie Ootmarsum, Eltern: Evert Scholten und dessen Ehefrau Stijntjen Vreehuis.
Geerdjen is overleden op 08-12-1868 in Itterbeck, 30 jaar oud. Zij is begraven op 11-12-1868 in Uelsen. Vermelding in het overlijdensboek van Uelsen: Geerd Scholten van Gölenkamp, oud 31½ Jaar. Dochter van Colon Evert Scholten en Stiene Vreehuis in Lattrop, huisvrouw van Gerrit Ten Brink in Itterbeck.
Landkaart 1901Haar man Gerrit Ten Brink is geboren op 28-09-1840 in Bimolten. Hij is gedoopt op 04-10-1840 in Nordhorn en op 24-12-1887 overleden in Balderhaarmoor, 47 jaar oud en begraven op 27-12-1887 in Uelsen. Vermelding in het overlijdensregister van Uelsen: Gerrit Ten Brink van Balderhaarmoor, oud 47 Jaar. Zoon van Berend Ten Brink en Hille Groven van Nordhorn. Weduwenaar van wijlen Geerdjen Scholten in Itterbeck, echtgenoot van Janna Hoegen van Osterwald, parochie Veldhausen.
3. Euphemia Scholten, geboren omstreeks 1841 en overleden op 28-12-1847 in Lattrop 91 (Vreehuis), ongeveer 6 jaar oud.
4. Hermina Scholten, geboren op 09-06-1844. Hermina trouwt in Nordhorn met Geerd Schoo, nadat zij op 25-04-1875 in Nordhorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond daar ook plaats op 13-05-1875. Vermelding trouwboek Nordhorn: Aufgebot (ondertrouw): 25.04.1875 in Nordhorn 11/1875. Köttersohn Geerd Schoo, unverheiratet, * 20.02.1849 zu Oorde. Eltern: Kötter Jan Bölt und dessen Ehefrau Mine Schoo. Geerd Schoo is geboren op 20-02-1849 in Altendorf ( in ’t Oude Dorp) en is in Nordhorn gedoopt op 04-03-1849.
Het gehele gezin van Jan Scholten en Harmtjen Swiens wordt op 05-12-1880 uitgeschreven uit het bevolkingsregister en vertrekt naar Uelsen (Pruissen). Het gezin bestaat dan uit de (stief)grootmoeder Janna Scholten-Marrink, de ouders Jan en Harmtjen Scholten-Swiens en hun zoon Evert.
Na de families Vreehuis en Scholten komen er nieuwe bewoners op het Vreehuis: de familie Alink uit Ootmarsum.

Generatie IX

Johannes Hendrikus (Hendrik Jan) Oude Alink uit Weerselo en Gesina Nijhuis, geboren op oude Brungerink in Agelo, trouwen in 1830 en vestigen zich in Ootmarsum. Hier worden ook hun kinderen geboren. Na 1844, het jaar is niet exact bekend, vestigen zij zich op het erf Boomhuis in Lattrop.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Jan ongehuwd 1831-1883.
2. Gezina ongehuwd 1834-1871.
3. NN dochter levenloos geboren 1836,
4. Albertus ongehuwd 1836-1916.
5. Albert Jan ongehuwd 1839-1925.
6. Gradus 1841-1915.

De vijf oudste kinderen uit het gezin blijven op het Boomhuis en overlijden daar, allen ongehuwd. De jongste zoon, Gradus, gaat naar het Vreehuijs. Er is dus geen erfopvolging op het Boomhuis.

Bidprentjes Gerardus Alink en Maria Pikkemaat

Gradus Alink (zie 6 hierboven) trouwt op 20-02-1884 met Maria (Mei) Pikkemaat. Kinderen van Gradus en Maria:
1. Gerardus Johannes (Hannes) Alink, zie generatie X.
2. Maria Geziena (Meike) Alink, is geboren op 01-10-1886 om 09:00 in Lattrop 87 (Vreehuis/Vreaboer). Zij is gedoopt op 01-10-1886 in Lattrop (RK). Doopgetuigen: Albertus Alink en Joanna Keukeler.
3. Euphemia Maria Alink, geboren op 12-10-1888 in Lattrop 87 (Vreehuijs/-Vreeboer). Zij is gedoopt op 12-10-1888 in Lattrop (RK). Doopgetuigen: Albertus Alink en Maria Timmers. Euphemia is overleden op 12-01-1889 in Lattrop (Vreehuijs/Vreeboer), 3 maanden oud.
Omdat de moeder, Maria Pikkemaat, al op 14-05-1889 overlijdt, wordt haar broer, Hermannus Pikkemaat, op 27-06-1889 benoemd tot toeziend voogd over de dan nog jonge kinderen Alink. Meike Alink (zie 2 hierboven) wordt later de erfopvolgster op het Boomhuis.

Erfopvolging op Boomhuis:Sina Schröder-Alink (Boomhuis) Lattrop

Zoals gezegd wordt Meike Alink (zie 2 hierboven) de erfopvolgster op het Boomhuis, het ouderlijk huis van haar vader. Zij trouwt, 27 jaar oud, op 10-06-1914 in Denekamp met Bernardus (Bernard) Schröder, 39 jaar oud. Bernard was voor zijn huwelijk met Meike Alink boerenknecht op erve Boomhuis.
Bernard is geboren op 03-02-1875 in Hesingen (Tubbergen), zoon van Willem Johannes Hermannus Ruël  LattropSchröder en Maria Hendrika Hannink. Hij is gedoopt op 03-02-1875 in Tubbergen (RK). Bernard is overleden op 07-01-1925 in Lattrop 68 (Boomhuis), 49 jaar oud.
Na het overlijden van haar man Bernard hertrouwt Meike, 40 jaar oud, op 22-10-1926 in Denekamp met Hermannus (Herman) Ruël, 37 jaar oud. Herman is geboren op 25-07-1889 in Lattrop 69 (Keujer), zoon van Jan Berend Ruël en Gesina Keujer. Herman was na zijn schooltijd werkzaam als knecht bij de familie Groeneveld, de Winkel-Stokke in Lattrop. Ook zijn zuster Johanna werkte hier, als dienstbode.
Meike Alink overlijdt op 12-11-1950 om 19:00 in Lattrop (Boomhuis), 64 jaar oud. Herman Ruël is overleden op 22-10-1954 in Lattrop (Boomhuis), 65 jaar oud.

Generatie X

Van het Boomhuis nu terug naar erve Vreehuis. Zie 1 hierboven.
Gerardus Johannes (Hannes) Alink is geboren op 12-01-1885 in Lattrop 87 (Vreehuijs/Vreeboer), als enige zoon van Gerhardus (Gradus) Alink en Maria Pikkemaat. Hij is gedoopt op 12-01-1885 in Lattrop (RK). Doopgetuigen: Gerardus Joannes Alink en Euphemia Pikkemaat. Beroep: van 1914 tot 1943: landbouwer op Vreehuis. Na 1900: inwonend Maria Aleida Huisken geboren op 11 augustus 1901 op het ‘Soerman’ in Breklenkamp, beroep dienstbode.
Hannes trouwt, 29 jaar oud, op 20-05-1914 in Denekamp met Johanna Maria (Hanna) Arens, 24 jaar oud. Hanna is Gerhardus Johannes (Hannes ) Alink en Johanna Maria (Hanna) Arensgeboren op 21-06-1889 in Lattrop 29 (Bergsmid). Zij is gedoopt op 21-06-1889 in Lattrop (RK). Doopgetuigen: Joannes Borggreve en Maria Roesthuis. Beroep: van 1914 tot 1943: landbouwster op Vreehuis.
Hannes is overleden op 26-08-1950 in Lattrop 87 (Vreehuijs/Vreeboer), 65 jaar oud. Zijn vrouw Hanna is overleden op 04-06-1963 in Lattrop 87 (Vreehuijs/Vreeboer), 73 jaar oud. Hannes en Hanna Alink-Arens bleven kinderloos.
Hanna Alink-Arens (van de Bergsmid) heeft een zuster, Sina. Zij is getrouwd naar het erf Hofstee in Lattrop. Omdat het huwelijk van Hannes en Hanna Alink kinderloos blijft, komt Truike Hofstee, de dochter van Sina, al op jonge leeftijd op het Vreehuis, bij haar tante en oom. Zij wordt hier de erfdochter.

Generatie XI

Hannes Wiefferink en Trui Hofste Lattrop 1968 (25-jarighuwelijk)Geertruida Euphemia Maria (Truike) Hofste is geboren op 09-01-1914 in Lattrop 42 (Hofste), dochter van Fransiscus Johannes (Hannes) Hofste en Susanna Gezina (Sina) Arens. Zij is gedoopt op 09-01-1914 in Lattrop (RK). Doopgetuigen: Joannes Arens en Geertruida Hofste geboren Wolbers (grootmoeder). Truike trouwt, 29 jaar oud, in 1943 in Denekamp met Johannes Antonius (Hannes) Wiefferink oud 36 jaar. Het kerkelijk huwelijk vindt plaats op 10-06-1943 in Lattrop (r.k. kerk H.H. Simon en Judas). Truike is overleden op 15-12-2002 in Lattrop (Vreehuis/Vreaboer), 88 jaar oud. Hannes Wiefferink (Vreaink-Hannes) is geboren op 09-01-1907 in Noord Deurningen (Wiefferman). Hannes is overleden op 02-09-1996 in Lattrop (Vreehuis/Vreaboer), 89 jaar oud. Beroep: landbouwer op Vreehuis 1943-~1973.
Kinderen van Truike en Hannes:Vlnr Gerard, Bennie, Johan, Nico, Annie, Els en Ria Wiefferink
1. Johan *07-02-1945
2. Bernardus A.J.S. (Bennie)
3. Annie *1947
4. Gerard *1949
5. Ria *1951
6. Nico *1952
7. Els *1954

 

Foto rechts: Vlnr Gerard, Bennie, Johan, Nico, Annie, Els en Ria Wiefferink

Generatie XII

Zie 2 hierboven.
Bernardus A.J.S. (Bennie) Wiefferink is geboren op 26-12-1945. Bennie trouwt 1973 in Denekamp met Joke Engelbertink, geboren in 1949 in Denekamp.
Kinderen van Bennie en Joke:
1. Dorien *1976
2. Bram, zie hieronder.

Generatie XIII

Zie 2 hierboven.
Bram Wiefferink, *1986. Bram woont samen.

Tot slot…

Wat valt er nog te zeggen over het ontstaan van dit erf? Eigenlijk niet zoveel. Daarvoor zijn er te weinig documenten met gegevens. Van oudsher is de familie Nederduits Gereformeerd, wat erop zou kunnen duiden dat Hermen Fre (generatie I) en zijn vrouw, of zijn voorouder(s), uit het aangrenzende Pruissen komen. De bevolking daar is overwegend van deze gezindte. Een zoektocht in de regio Nordhorn-Frenswegen levert wel de naam Ten Vrehe op, maar een rechtstreekse verbinding met Hermen Fre wordt niet aangetroffen.
Als Hermen Fre al de eerste bewoner was, dan heeft hij zich ruim vierhonderd jaar geleden een goede plek uitgezocht aan de rand van het Lattropsche Veld en vlak bij de Geele Beek. Zijn ‘neugste noaber’ was Johan Stockinck op het aan de andere kant van de Geele Beek gelegen erf Stokke.
Volgens het Paardenregister van 1602 heeft Hermen ‘2 peerde en 2 varckens’. Paarden zijn er nu nog steeds, maar niet meer om te werken. De werkpaarden zijn al lang vervangen, door een tractor van wel 160 ‘paarden’.
De bewoners van het erf hebben meer dan vierhonderd jaar goed geboerd.

Boerderij Wiefferink op Vreaboer in Lattrop 2015

 

 

 

 

 

 

 

Links: Boerderij Wiefferink Bergvennenweg Lattrop 2015