Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Tijscholte Lattrop

 

Ontstaan en bewonersgeschiedenis Tijscholte in Lattrop…Eigenaren Tijscholte Lattrop

Op 5 april 1703 wordt Engelberta (Engele) Scholte Lubberink, geboren op Lubberman, gedoopt in de RC kerk van Ootmarssum. Zij is een dochter van Jan Scholte Lubberink en Marijken ter Hofste geboren op het erf Hofste in Lattrop, noaber van Lubberman.
Haar oudste broer Bernardus geboren in 1694 trouwt met Aele Haamberg en zij pachten het nieuw gebouwde plaatsje Broeckhuijs, afgesplitst van Lubberman en gebouwd door de heer van Brecklenkamp. (zie publicatie ‘300 Jaar Broek Berend in Lattrop’). Haar jongere broer Albert trouwt in 1726 met Walburga Kijvink uit Lohne Pruissen en wordt erfopvolger op Lubberman.
Het Lubberman, evenals het Broeckhuijs, is eigendom van Riquin Ignatius Bentinck tot Breckelenkamp en diens vrouw Anna Maria van Westerholt tot Haselünne. In overleg met de eigenaar wordt besloten het Lubberman opnieuw te splitsen. Aan de overkant van de weg wordt in 1736/1737 door hen een nieuw boerderijtje gebouwd dat gepacht wordt door Engele en haar man Berent Roepe uit Brecklenkamp.

1e bewonersRC doopboek Ootmarssum 5 april 1703

Het huwelijk tussen Berent Roepe en Engele Scholte Lubberink wordt voltrokken op 2 juni 1737 in de RC kerk van Ootmarssum. Zij betrekken de nieuwe boerenplaats Nije Scholte, later Tijscholte.
Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren:
1 Joannes Roepe, geboren op Hoorshuijs, ged. 18 juli 1738 RC in Ootmarssum. Hij overlijdt voor 1747.
2 Bernardus Roepe, ged. 20 december 1739, overleden voor 1748.
3 Maria Roepe, geboren op de Rouwenhorst, ed. 26 maart 1742. Zij trouwt in 1771 met Joannes (Jan) Morsink geboren 1743 op het boerenplaatsje Morsman, nu Mössem.
4 Joanna (Janna) Roepe, erfopvolgster, zie hierna.
5 Joannes (Jan)Roepe, geboren Gaesinck, ged op 5 januari 1747. Ongehuwd overleden op Tijscholte 23 maart 1807.
6 Engele, is niet gevonden in het doopboek van Ootmarsum.
Later worden alle kinderen Tijscholte genoemd.
Volkstelling 1748: Berent Tijhuis, vrouw Engele en kinderen onder de 10 jaar oud, Engele, Maria, Janna en Jan. Verder nog een knegt Gerrit en meid Geertruijt waarvan de achternamen niet worden vermeld.
Zowel Berent als Engele overlijden na 1767 want in het Hoofdgeldregister van dat jaar worden hun namen nog vermeld: 1. Register van de Huijsgesinnen en Personen welke het Hoofdgeld kunnen en moeten betalen in Lattrup, Tijhuis de man Berend de vrouw Engel de soon Jan en de Dogter Maria.                                                                     

2e generatie…

Omdat de oudste twee zonen ongehuwd overlijden en de jongste zoon ongehuwd blijft, wordt Joanna Tijscholte erfopvolgster. Zij is ged. op 3 augustus 1744 en trouwt op 10 juli 1785 met Joannes Henricus Stockinck, geboren in 1761 op het erf Stokke in Lattrop. Bij haar huwelijk wordt zij nog Janna Nieuwescholte genoemd en haar man neemt de naam Tijscholte aan.
Dit huwelijk blijft kinderloos.
Volkstelling 1795 Nij Scholten Lubberink LattropVolkstelling 1795: Janna Nij Scholte Lubberink., 6 personen

Op het erf van Tijscholte is een markeschool gebouwd. Dit is tegen de zin van de eigenaar Herman Otto Bentinck tot Breckelenkamp. In 1796 gaat hij een rechtszaak aan tot verwijdering van het schooltje. Onder de titel ‘Schoolkwestie in Lattrop 1796’ vindt u een uitgebreid verslag van deze rechtszaak op de website ‘www.heemkunde-lattrop-breklenkamp.nl’ onder ‘Scholen in Lattrop’.
De schoolkwestie is blijkbaar niet van invloed op de verhouding met Hendrik Tijscholte geboren Stokke want op 16-02-1799 vindt het volgende plaats: Jan Hendrik Stokke nu Tijscholte koopt de plaatse Tijscholte voor 4000 Caroli guldens van H:O: (Hendrik Otto) Bentink tot Breklenkamp en deszelfs Huijsvrouwe S: van Haxthausen.
Zie transcriptie hiervan aan het eind van dit artikel.

Om de aankoop te kunnen betalen leent hij geld bij de volgende personen:
nr. 11, fol. 484, 16 jan. 1799: J. Hendk. Stokke nu Tijscholte en Janna Tijscholte lenen F 1500 van Mr. A. Vosding van Beverforde
nr. 11, fol. 485, 16 jan. 1799: J. Hendk. Stokke nu Tijscholte en Janna Tijscholte lenen F 2000 van Berend Engbers en vrouw
nr. 11, fol. 486, 16 jan. 1799: J. Hendk. Stokke nu Tijscholte en Janna Tijscholte lenen F 700 van N. Goosselink en F500 van Harmen Hendrik Broenink

In totaal leent hij f 4.700,=. Met de overgebleven f 700,= heeft hij waarschijnlijk de notariskosten betaald.
Maria, de oudere zuster van Janna, is in 1771 naar Morsman getrouwd, zie nr. 3 hierboven. Hun zoon Bernardus, een neefje van Janna dus, wordt nu erfopvolger op Tijscholte.
Als Jan Hendrik en Joanna op 25-05-1812 hun testament op laten maken woont hun neefje Berend Morsink al op Tijscholte.
Joannes overlijdt hier op 27 april 1814 oud 53 jaar en Joanna op 7 februari 1827 oud 82 jaar.

3e generatie…

Bernardus (Berend) Morsink, erfopvolger op Tijscholte, is geboren in 1743 op het boerenplaatsje Morsman, nu Mössem in Lattrop. Hij is een zoon van Joannes Morsink en Maria Tijscholte. Bernardus is ged. op 15 februari 1778 en trouwt op 22 mei 1807 RC in Ootmarssum met Maria Voorpossel geboren in 1781 op het erf Posselman in Oud Ootmarsum.
Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren:
1 Maria Tijscholte 1808-1856. Zij trouwt in 1828 met Joannes Ahuis 1803-1883 uit Noord Deurningen. Maria overlijdt te Lattrop nr. 5 (Gosink Bakhuis nu Fox) en Joannes in Lattrop nr. 47 op de Horst.
07-07-1808 Morsink op Teijschoelte Marija dv Bernardus Morsink op Teijschoelte en Marija Voorpossel
Uit dit huwelijk geen kinderen.
2 Susanna Johanna 1810-1883. Zij trouwt in 1839 met Joannes Rikkink 1818-1875 van het Olde Morsink of Morsink Huusken en gaan wonen op het plaatsje Nij-Goossink in Lattrop.1812 Naamsaanneming Berend Tijscholte Lattrop
19-02-1810 19 baptizata est Susanna Johanna Morsink op Tijschoelten, f.l. Bernardi Morsink op Tijschoelten et Marijae Possel, patr. Johannes Morsink.
Register van naamsaanneming 1812: Berend Tijscholte met kinderen Maria 4 jaar en Johanna 2 jaar neemt de naam Tijscholte aan.

3 Johannes (Jan) geb 28-05-1812, landbouwer, ongehuwd overleden 15-06-1843.
4 Bernardus geb. 17-10-1814, verder nog onbekend.
5 Christina 1816-1894, spinster, trouwt in 1861 met Gerrit Schoenmaker 1814-1869 op Nije meijer.
6 Gezina geb. 11-05-1819, spinster, ongehuwd ovl 02-03-1851 oud 31 jaar.
7 Hendrikus Tijscholte, zie hierna.
Berend Morsink overlijdt hier op 27 october 1828 oud 50 jaar en Maria op 18 februari 1846 oud 64 jaar.

4e Generatie…

Hendrikus (Hendrik) Tijscholte wordt erfopvolger. Hij is geb.30-10-1821 en trouwt in 1862 met Johanna Nijhuis geb. in 1833 in Mander, dochter van Gerrit Jan Nijhuis en Maria Vrielink.
Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren:
1 Maria Tijscholte geb. 03-11-1862. Zij trouwt in 1886 met Johannes Hendrikus Groeneveld geb. 09-06-1859 op Lutke Veldman in Breklenkamp. Maria is erfopvolgster op Nij Meijer, zie nr. 1 hierboven.
2 Gezina Tijscholte geb. 28-12-1863. Zij trouwt in 1893 met Bernardus Fox geb. 1866 op het Goosinkbakhuis, nu Fox laantje in Lattrop.
3 Johanna Tijscholte geb. 16-12-1865. Zij trouwt in 1891 met Johann Bernard (ook Johan berend) Muntel, geb. 22-11-1846 in Lohne-Pruissen. Zij gaan wonen op de boerderij Leferink in Lattrop.
4 Bernardus Gerardus Tijscholte, zie hierna.
5 Geertruida Tijscholte geb. 03-01-1870. Zij trouwt in 1907 met Hermanus Johannes Hulsmeijers, geb. 27-11-1872 op het Koetschersplaatsje nabij de Koetschers-mös in Breklenkamp. Zij gaan wonen in Beuningen(O).
Het gaat voortvarend met de boerderij want onder hun bewind dienen achtereenvolgens, in de periode 1861-1880 de volgende knegten en meiden:Vlnr Hendrik, Jan en San Kloeze in Berghum
Koopman Geertrui 10-4-1840 Breklenkamp dienstmeid
Benerink Jannes 26-10-1841 Denekamp dienstknecht

Volgens de Kerkentelling 1881-1886:
Gerardus Damhuis Dienstknecht
Frans Koehorst Knecht
Hendrik Kloeze (Berghum) 20-01-1883 Koejongen

Hendrik trouwt in 1916 in Losser met Willemina Bosch en verhuist naar Noord-Berghuizen.
Joannes Kloeze (Berghum) *18-08-1873 Knecht
Johannes (Jan) Kloeze trouwt in 1907 met Johanna Maria Nijhuis en vertrekt naar Groot Agelo (Meijer).
Susanna Kloeze (Berghum) *11-06-1878 Meid
Susanna (San) trouwt in 1905 met Bernard Veldhuis in Volthe en trekt bij hem in.
In de periode 1880-1900:
Rikkink Gradus 12-6-1880 Denekamp  Knecht
Hendrik overlijdt hier op 18 april 1892 oud 70 jaar en Johanna op 7 maart 1899 oud 66 jaar.

Gezusters Tijscholte in Lattrop

         5e Generatie…

Bernardus Gerardus Tijscholte is de erfopvolger. Hij is geb. op 06-01-1868 en trouwt in 1901 met Maria Gesina Reerink geb. 28-05-1877 op Koelhuis of Koelman in Lattrop.
Uit dit huwelijk worden 12 kinderen geboren:
1 Gerhardus Hendrikus (Hendrik) Tijscholte, zie hierna.
2 Gerard Lambertus (Gerard) *20-08-1904, trouwt Johanna Maria Scholte Lubberink *19-03-1903 op Lubberman. Gerard koopt het erf Reerman van de familie Huiskes. Uit dit huwelijk Trees, Corrie, Fien en Marietje. Trees trouwt met Hennie Groener. Johanna overlijdt hier op 25-08-1987 oud 84 jaar en Gerard op 13-02-1995 oud 90 jaar.
3 Bernardus Franciscus (Bernard) *24-05-1906, trouwt in 1940 Maria Christina (Marie) Lammerink *17-10-1916 op Lammerink-Vroonk in Reutum. Bernard koopt een stuk grond van Zwiep-Krake tegenover de kerk en bouwt hier een woonhuis met winkel, bakkerij en café.
Bernardus  Gerhardus Tijscholte  ev  Maria Gesina Reerink (Koelhuis) Lattrop 1868-1925Uit dit huwelijk Annie, Gerrit, Fien, Lucy, Jan en Marianne. Bernard overlijdt hier op 02-09-1979 oud 73 jaar en Marie op 26-06-1980 oud 63 jaar.
4 Levenloos geboren dochter op 06-04-1908.
5 Levenloos geboren dochter op 25-04-1909.
6 Levenloos geboren zoon op 22-04-1910.
7 Johanna Gesina (Hanna) *12-03-1911 ongehuwd overleden op 19-02-1999 oud 87 jaar. Hanna blijft op de ouderlijke boerderij aan de Frensdorferweg.
8 Levenloos geboren dochter op 08-03-1913.
9 Gesina Maria (Marie) *29-01-1914. Zij trouwt in 1942 met Gerardus Johannes Schepers *1904 in Fleringen.
10 Geertruida Aleida (Trui) *12-07-1916, trouwt iun 1940 met Johannes Hermannus (Jan) Lammerink *23-09-1919 op Lammerink-Vroonk in Reutum. Jan overlijdt hier op 15-01-1999 oud 79 jaar en Trui op 28-12-2001 96 jaar.Maria Gesina Tijscholte-Reerink  (geb Koelman) 1877-1963
11 Levenloos geboren dochter op 08-03-1913.
12 Aleida Euphemia (Leis) *01-09-1919, trouwt in 1949 met Gerardus Hendricus (Hendrik) Ruël *05-04-1909 op het Willems of Reulke in het Binnenbrook in Lattrop.

Bernardus Gerardus Tijscholte overlijdt hier onverwacht op 21-01-1925 oud 57 jaar. Omdat geen foto van hem beschikbaar is wordt alsnog, door fotograaf GE Wigger van Wiggerskuper, een foto van hem gemaakt gelegen in de grafkist. Zijn vrouw Sina Reerink overlijdt hier op 16-11-1963 oud 86 jaar.

Knechten en meiden in de periode 1901-1923:
Schiphorst Gezina Maria 26-1-1885 Denekamp dienstbode. Herkomst nog onbekend.
Edelkamp Dina Maria *15-1-1888 op Schabos in Breklenkamp dienstbode. Meike trouwt in 1912 met Johannes (Hannes) Teders in Lattrop.
Fox Hendrikus Johannes *23-6-1894 op Goosinkbakhuis later Fox in Lattrop knecht. Hannes trouwt in 1930 met Marie Reerink van Bossem in Lattrop.

 

Familie Tijscholte-Reerink Lattrop ca. 1928±1928 Familiefoto Tijscholte-Reerink.

6e GeneratieTrouwfoto Gerardus Hendrikus (Hendrik) Tijscholte en Susanna Euphemia (Feem) Scholte Lubberink Lattrop (Foto GE Wigger)

Gerhardus Hendrikus (Hendrik) Tijscholte *26-05-1802, zie 1 hierboven, wordt als oudste zoon erfopvolger. Hij trouwt met Susanna Euphemia (Feem) Scholte Lubberink *28-10-1899 op Lubberman in Lattrop. Op 11 Mei 1914 vertrokken naar Amersfoort. Op 7 October 1917 teruggekomen uit Amersfoort. Zij volgde daar een opleiding 'handwerken' aan de Sint Agnes Kweekschool aan de Heerenstraat. Hier werd zij besmet met het tbc (tuberculose) virus waarvan zij haar hele verdere leven last heeft ondervonden. In de jaren daarna gaf zij handwerkles aan de kinderen op de Roomsch Catholijcke School in Lattrop.
Uit dit huwelijk: Gerard, Johan, Sientje, Marietje en Hennie.
Gerard volgt zijn vader op en als hij vertrekt naar Heeten wordt zijn broer Johan landbouwer op Tijscholte.

 

 

 

Boerderij  Tijscholte  Lattrop (Foto Kamphuis Denekamp

1799-02-16 Jan Hendrik Stokke nu Tijscholte koopt plaatse Tijscholte…

Ik H: van Raet, Richter des Land Gerichts Ootmarssum Certificeere ….. dezen, dat voor mij en Assessoren Herma: Smithuijs en Harmen Sprikkel in de Gerichte erscheenen zijn, den Burger H:O: Bentink tot Breklenkamp en deszelfs Huijsvrouwe S: van Haxthausen, tutore marito; verklaarende om eene Summa van vier Duizend Caroli Guldens aan Jan Hendk  Stokke nu Tijscholte en Janna Tijscholte Echtelieden in eenen vasten, steden, en onherroepelijken Erfkoop te hebben verkocht, hunne eigendomlijke plaatse Tijscholte genaamd, gelegen in de Boerschap Lattrup, met deszelfs Landerijen, en pote gronden, zoo, en in dier voegen als het zelve thans door verkoperen word bezeeten, en door koperen in pacht, en gebruik is (: en wel ingevolge koopbrief de dato den 18 Junij 1798:) zijnde leenhorig aan den Huise Putten; welke kooppenningen den eersten met den laatsten aan hun Compten  ten genoege zijnde ontrichtet ende betaald, gelijk zij daarvoor quiteerden bij dezen; zoo deden zij mids dezen, na vooraf bekomen Consent van den leenheer, het welk hier vooren Fo 432 ten Protocolle is geregistreerd, landzedelijke, Cessie, en overdracht, aan, ende ten profijte van den Koper voorm: Eheliefste, en Erven, ende zulks met zijn rechten en geregtigheeden, lusten, en lasten, van ouds daartoe gehoorende.
Zoo, en in alles gestalte als het zelven met hunne Erven daarvan ontervende, en de koperen met de hunne daar wederom aanervende, met belofte om ’t zelve ’t allen tijde te zullen wegten, en whaaren voor de …… en alle opsprake, onder verbaand als na Regte S.A.L.
Des ten oirkonde hebbe ik Richter voorn: nevens de Comparanten dezen eigenhandig getekend en gezegeld.

1799-02-16 Jan Hendrik Stokke nu Tijscholte koopt plaatse Tijscholte

25-05-1812 Testament Jan Hendrik Tijscholte Lattrup 3
No 3.

25-05-1812 Testament Jan Hendrik Tijscholte Lattrup 3Voor ons George Bernard ten Pol keizerlijk notaris in de Residentie Ootmarssum, in het Arrondissement Almelo, Departement den Monden van den IJssel, hebbende deze ondertekend, en in tegenwoordigheid van de vier nagenoemde getuigen compareerde Jan Hendrik Tijscholte (geb. Stockinck), landbouwer wonende in de wijk Lattrup No 3. Gemeente en Canton Ootmarssum Departement den Monden van den IJssel, echtgenoot van Johanna Tijscholte spinster; zijnde hij comparant gezond van lighaam, en van geest geheugen en oordeel zo als aan ons Notaris en getuigen uit zijne gesprekken en redeneringen bleek, dewelke, beducht dat hem de dood mogt overvallen en na zijne ziel aan Gode te hebben aanbevolen, in tegenwoordigheid der gemelde getuigen zijn testament en bevel van uiterste wille aan ons Notaris heeft opgegeven, hebbende mij hetzelven uit zijnen mond opgeschreven als volgt:
Ik geef en legateer aan Johanna Tijscholte mijnen echtgenote gedurende hare geheele leven het vruchtgebruik der goederen, die mij bij mijn overlijden zullen toebehoren en ontsla haar van de verplichting om borg te stellen.
Ik stel en benoem tot mijne algemeene erfgenamen van mijne zo roerende als onroerende goederen en schulden rechten en actien, en in het algemeen al het geen verder of anders hoe ook genaamd mijne nalatenschap zal uitmaken, mijnen neef Berend Morsink en deszelfs echtgenote Maria Voorpostel echtlieden bij mij thans in huis wonende en ingeval deze beide voor mij mogten komen te overlijden, stel ik hare kinderen tot mijne algemeene legatarissen en al het geen wat ik stervende zal nalaten.
Ik herroep alle testamenten welke ik zoude mogen gemaakt hebben voor het tegenwoordige, waarbij ik mij alleen bepale als mijne uiterste wille. Dezen aldus gedaan opgegeven door den testateur aan ons Notaris voornoemd en door ons opgeschreven en in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, voorgelezen aan den testateur die gezegt heeft dit wel te verstaan en daarbij te volharden als zijnen uitersten wil uitdrukkende.
Gedaan en gepasseerd ten huize van den testateur in tegenwoordigheid van Berend Berends schoenmaker in de stad Ootmarssum No. 110, Jan Reerink, Jannes kristen en Hermannus Scholten, de laatste drie alle landbouwers wonende in de wijk Lattrup, ten dezen uitdrukkelijk verzogte getuigen.
In den jaren achttienhonderd en twaalf den vijfentwintigsten der maand Meij des namiddags ten zeven uren. En hebbende de gemelde getuigen als hebbende de testateur verklaard in het schrijven onbedreven te zijn, na de gemelde voorlezing met ons Notaris voornoemd ondertekend dit tegenwoordige testament het welk gebleven is en in het bezit van gemelde Notaris.

ƒ 1 – 16 – “ Geregistreerd Almelo den tweeden meij agtien honderd veertien fo. 176 no. 2,

                     Ontvangen zes en dertig stuivers/

Overzicht bewoners Tijscholte…

Engelberta (Engele) Scholte Lubberink ~1703
X 1737 Berent Roepe ~±1703 Dolmer Breklenkamp
   1 Joannes Tijscholte geboren Roepe ~1738 †<1747 ongehuwd
   2 Bernardus Tijscholte geboren Roepe ~1739 † ongehuwd
   3 Maria Tijscholte geboren Roepe ~1742 x 1771 Joannes (Jan) Morsink, naar Mössem.
   4 Joanna (Janna) Tijscholte geboren Roepe zie hierna.
   5 Joannes Tijscholte geboren Gaesinck ~1747 †1807 ongehuwd

           4 Joanna (Janna) Tijscholte ~1744 †1827
           X 1785 Joannes Henricus Stockinck (nu Tijscholte)
           Kinderloos

        Bernardus (Berend) Morsink nu Tijscholte 1778 †1828
         X 1807 Maria Voorpossel 1781 Posselman Oud Ootmarsum †1846
            1 Maria 1808-1856 x1828 Joannes Ahuis 1803-1883
            2 Susanna 1810-1883 x1839 Joannes Rikkink 1818-1875
            3 Johannes (Jan) 1812-1843 ongehuwd
            4 Bernardus *1814 verder onbekend
            5 Christina 1816-1894 x 1861 Gerrit Schoenmaker1814-1869 Nije Meijer
            6 Gezina 1819-1851 ongehuwd
            7 Hendrikus zie hierna

               7 Hendrikus (Hendrik) Tijscholte 1821-1892 x 1862 Johanna Nijhuis 1833-1899
                  1 Maria 1862-1925 x 1886 Johannes Hendrikus Groeneveld 1859-1912 naar Nije meijer
                  2 Gezina 1863-1941 x 1893 Bernardus Fox 1866-1928 naar Goosinkbakhuis/Fox
                  3 Johanna 18651946 x 1891 Johann Bernard Muntel 1846-1921 naar Leeferink
                  4 Bernardus zie hierna
                  5 Geertruida 1870-1920 x 1907 Hermanus Johannes Hulsmeijers 1872-1939 naar Beuningen

                     4 Bernardus Gerardus Tijscholte 1868-1925 x 1901 Maria Gesina Reerink 1877-1963
                     1 Gerardus Hendrikus zie  hierna
                     2 Gerardus Lambertus 1904-1995 x Johanna Maria Scholte Lubberink 1903-1987 naar Reerman
                     3 Bernardus Fransiscus 1906-1979 x 1940 Maria Christina Lammerink 1916-1980 naar dorp
                     4 Levenloos geboren meisje 1908
                     5 Levenloos geboren meisje 1909
                     6 Levenloos geboren jongen 1910
                     7 Johanna Gesina 1911-1999 ongehuwd
                     8 Levenloos geboren meisje 1913
                     9 Gesina Maria 1914-1979 x 1942 Gerardus Johannes Schepers naar Fleringen
                     10 Geertruida Aleida 1916-2012 x 1940 Johannes Hermanus Lammerink 1919-1999 naar Reutum
                     11 Levenloos geboren meisje 1918
                     12 Aleida Euphemia 1919-1982 x 1949 Gerardus Hendricus Ruël 1909-1999 naar Reulke

                        1 Gerardus Hendrikus Tijscholte 1902-1994 x Susanna Euphemia Scholte Lubberink 1899-1979                                                                                               Sientje, Gerard, Johan, Marietje en Hennie

Tijscholte Lattrop 2016 boerderij

Boerderij Tijscholte Lattrop 2016