Heemkunde Lattrop Breklenkamp

ten Dam Tilligte e.o.

Familie ten Dam in Tilligte en omstreken…

De eerste keer dat deze familienaam in de rc kerkboeken van Ootmarsum voorkomt is als Jan Henric ten Bokum zich vanaf zijn huwelijk in 1769, met Geesken Smellink uit Volthe, ten Dam noemt. Zijn vader is Lambert ten Booke *1704 op ‘Görtemaker aen de Moekenfonders’ in Tilligte. De vader van Lambert is Jan Bekkers geboren ~1673 op de Bekke, nu Beene, aan de Hunenborgseweg in Tilligte waar in mannelijke lijn de oorsprong van deze familie ligt. Zijn moeder is Martha ten Bokum geboren op Görtemaker. Deze familie vindt haar oorsprong op het erf ten Bokum, nu Damhuis, in Tilligte.

Lambert Beckers x ~1665 Fenne Nn…

Lambert Beckers is geboren ca. 1635 op de Bekke aan de Hunenborgseweg in Tilligte. Hij trouwt ca. 1665 met een zekere Fenne waarvan de achternaam niet bekend is.
Uit dit huwelijk wordt als 2e kind geboren:

Jan Bekkers x 1703 Mette ten Bokum…NG trouwboek Ootmarssum 21-01-1703 Jan Bekkers en Mette ten Bokum

Johan (Jan) Bekkers is geb. ca. 1673 op de Bekke. Hij trouwt op 21-1-1703 met Martha (Mette) ten Bokum geb. op ‘Gortemaecker op de Mukerhorst’ en gedoopt op 11-2-1677 in de Roomsch Catholijcke grote kerk in Ootmarsum. Martha is erfopvolgster op Gortemaecker en Jan trekt bij haar in. Hij noemt zich nu Görtemaker maar ook ten Bokum. Jan Bekkers overlijdt in 1718 waarop Mette op 6-8-1719 hertrouwt met Harmen (Hermen) ter Encte, ged. 16-8-1681 op het erf ter Enct (Enkman_) in Tilligte.
Uit het 1e huwelijk o.a.:

Lambert ten Booke x 1e 1732 Geesken Smellink x 2e 1741 Swenne Brunger…

RC doopboek Ootmarssum 25 januari 1704 Lambertus ten BookeUit het huwelijk Bekkers-ten Bokum wordt als oudste zoon geboren Lambert ten Booke, ged. op 25-1-1704. Hij is als oudste zoon erfopvolger op Gortemaecker en trouwt op 10-4-1732 in Oldenzaal met Geesken Smellink geb. ca. 1707 in Volthe bij Rossum(O). Als Geesken in 1740 overlijdt hertrouwt Lambert op 3-4-1741 met Susanna (Swenne) Brunger in olde Brungerink in Lutke Agele.
Lambert en Swenne overlijden na 1767.
Uit dit 2e huwelijk wordt o.a. geboren:

Jan Henric ten Bokum x 1769 Janna Grotejans…

Joannes Henricus (Jan Henric) ten Bokum, ged. 12-1-1748. Doopboek Ootmarsum: “[Januari 1748] 12 baptizatus est Joannes Henricus ten Bookum, parentes Lambertus et Susanna, suscepit Gesina Katmans”. Hij trouwt op 9-4-1769 met Joanna (Janna) Grotejans geb. op het Grote Janhuijs, nu ’t Groot in Tilligte en gedoopt op 2-5-1737. RC doopboek Ootmarsum: “Majus [1737] 2 Maij baptizata est Joanna, cujus pater Jan int Grote Janhuijs, mater Jenne, suscepit Jenne Morshuijs. ex Tilligte”.
RC trouwboek Ootmarsum: “Aprilis [1769] 9 contraxerunt matrimonium Henricus ten Bookem et Joanna Groothuis, testes Joannes Schulte et Joanna Willems”.
Als Jan Henric en Janna trouwen pachten zij van Aarnink het boerenplaatsje Oude Aarnink, nu gelegen aan de Lankampweg en bewoond door Scholtenhave. Jan Henric verandert zijn naam in ten Dam wat blijkt uit de inschrijving van zijn zoon Jan in 1799 in het trouwboek van Ootmarsum. In het doopboek van Ootmarsum worden zijn 4 kinderen niet bij achternaam genoemd maar ‘in Oude Aarnink’.
Waarom hij zich ten Dam noemt blijft gissen. Tussen de Ootmarsumsestraat en de Dam liggen, ter hoogte van de Lankampweg, enkele percelen grond met de namen ‘’n Dam’, ‘Vunsten Dam’ en ‘Eksten Dam’.  De Damweg is hiernaar vernoemd maar of dit ook van toepassing is op de aangenomen naam van Jan Henric is niet zeker maar wel waarschijnlijk.
Ootmarsum, transcriptie civ. begraven 1806-1811 Protocoll van Begravings billetten afgegeven aan 't Stad gericht Ootmarssum: ‘1810 d. 21 v. Slachtm. Billet tot begraving van het Lijk van Jan Hendrik ten Bokum senior gepasseerd op Zegel van 8 st.’. Jan Hendrik wordt daags na de datum van afgifte van het Begravingsbiljet begraven op het RC kerkhof in Ootmarsum. De weduwe betaalt voor het biljet 8 stuiver. De weduwe Janna ten Dam-Grotejans overlijdt op 21-5-1812.
Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren: (op Oude Aarnink)
1 Aleida ten Dam, ged. 24-1-1770, zij overlijdt ongehuwd op 25-1-1815 oud 45 jaar.
2 Johanna ten Dam, ged. 22-9-1771. Zij is waarschijnlijk overleden voor 1811 want in de Burgerlijke Stand vanaf 1811 komt zij niet voor.
3 Gesina ten Dam, ged. 21-11-1773, verder onbekend.
4 Joannes (Jan) ten Dam, zie Hoofdstuk 1.
5 Gerardus Joannes (Gerrit Jan) ten Dam, zie Hoofdstuk 2.

1795 Volkstelling Tilligte Hendrik Oude Aarnink TilligteHoofdstuk 1

Jan ten Dam x 1799 Joanna Borggreve…

4 Joannes (Jan) ten Dam is ged. 7-3-1776. Als oudste zoon is hij erfopvolger op Oude Aarnink en trouwt op 12-4-1799 met Joanna Borggreve geb. op oude Stegginck in Tilligte en ged. 3-4-1774.
Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren: (op Oude Aarnink)
1 Gerardus Henricus (Gerrit Hendrik) ten Dam, zie hierna.  RC trouwboek Ootmarsum 12-04-1799 Joannes ten Dam en Joanna Borgreeve
2 Anna ten Dam, ged. 24-1-1803, overleden voor 1811.
3 Gerrardus Joannes (Gerrit Jan) ten Dam, ged. 16-7-1805. Hij overlijdt ongehuwd oud 28 jaar op 4-11-1833 te Tilligte 45 (?).
4 Albertus Johannes ten Dam, ged. 10-11-1808, overleden voor 1839.
5 Johanna ten Dam, ged. 29-11-1811, verder nog onbekend.

1 Gerrit Hendrik ten Dam is ged. 5-2-1800 en trouwt op 5-8-1834 in Denekamp met Maria Gesina Broekreker ged. 26-1-1805 en geboren op het gelijknamige plaatsje in Tilligte.
Gerrit en Maria Gesina vestigen zich in Beuningen (?). Hier op huisnummer 28 worden hun eerste 3 kinderen geboren:
1 Aleida ten Dam, *11-6-1835 in Beuningen huisnummer 28 (?). Zij overlijdt ongehuwd oud 22 jaar op 31-12-1857 te Lattrop huisnr. 86, Schuur Get Hendrik, hut bij Adamsplaats in het Lattropperveld.
2 Gerrit Jan ten Dam. Van hem is alleen een overlijdensakte bekend waaruit blijkt dat hij op 29-10-1840, oud 4 jaar, op het Oude Nijhuis in Tilligte is overleden.
3 Gradus ten Dam, geb. 30-5-1836, overleden 16-6-1837, oud 1 jaar.
Na de geboorte van de hierboven genoemde Gradus ten Dam vertrekt de familie naar het Oude Nijhuis in Tilligte en pachten dit plaatsje van de familie Nijhuis. Hier worden hun volgende 3 kinderen geboren:
4 Maria ten Dam, *6-7-1840, Tilligte 69 Oude Nijhuis, verder onbekend.
5 Geertruida ten Dam, *23-5-1843, hier overleden 3-3-1847, oud 3 jaar.
6 Johanna ten Dam, *1-6-1845.1900 Landkaart Lattropperveld

Na 1847 verlaat de familie het Oude Nijhuis en vestigt zich op het plaatsje Schuur Get-Hendrik, nabij het latere Adamsplaatsje in het Lattropperveld. Dit plaatsje was niet veel meer dan een (plaggen)hut of schöp. Hier trouwt Johanna ten Dam op 7-8-1874 in Losser met Lambertus Olerink, ook wel Eulderink genoemd, en Lambertus trekt bij Johanna in.
Op 17 juli 1875 om 06.00 uur ’s morgens wordt uit dit huwelijk een dochter geboren, levenloos. 2 Uur later overlijdt ook de moeder oud slechts 30 jaar. Lambertus hertrouwt 3 jaar later, op 24 augustus 1878, met Joanna Krake geboren in 1853 op de gelijknamige boerderij in Lattrop. Het is niet bekend waar Lambertus en Joanna zijn overleden en of er nog meer kinderen uit dit huwelijk zijn geboren.
Deze tak van de familie lijkt te zijn uitgestorven

Hoofdstuk 2

Gerrit Jan ten Dam x 1806 Aleida Borggreve…

4 Gerrit Jan (Geert) ten Dam verlaat bij zijn huwelijk op 29-4-1806 met Aleida Borggreve het Oude Aarnink en vestigt zich op het Olde Auskamp in de Boerschap Denekamp. Gerrit Jan is gedoopt op 24-6-1778. Aleida is geboren op Oude Heuver aan de tegenwoordige Alleeweg in Klein Agelo. Zij is gedoopt op 11-8-1779 in de rc kerk van Ootmarsum. Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren, allen op Olde Auskamp.RC trouwboek Ootmarsum 29-04-1806 Gerrardus Joannes in Oude Aarnink en Aleijda Borgreeve
1 Henricus ten Dam, ged. 23-7-1807. Volgens de inschrijving in het rc doopboek van Denekamp op het Olde Voskamp. Alle volgende kinderen zijn geboren op het Olde Auskamp. Voskamp is wellicht een verschrijving. Henricus trouwt op 25-5-1837 in Zwolle met Geertruida Hermeling ged. 22-2-1810 in Putten-Gld.. In dit overzicht beperken we ons tot de familie in deze omgeving. Zodra dit artikel op de website wordt geplaatst, zullen deze nakomelingen ook worden vermeld. Raadpleeg hiervoor regelmatig de rubriek ‘Nieuws/Mededelingen’.
2 Joanna ten Dam, ged. 24-7-1809, zij overlijdt voor 4-2-1813, de datum waarop nog een Joanna wordt geboren (zie 4).
3 Joannes ten Dam, zie hierna.
4 Johanna ten Dam, geboren op 4 februari 1813, verder onbekend.
5 Aleida ten Dam, geboren 31 januari 1815, tweelingzuster van Geertruij, verder onbekend.
6 Geertruij ten Dam, geboren 31 januari 1815, tweelingzuster van Aleida. Zij trouwt op 24 mei 1851 in Denekamp met Gerardus (Gerrit) Nolten, weduwnaar van Geertruij Oude Bosch. Zij wonen Dorp Denekamp nummer 172. Aleida Borggreve overlijdt op 29 juni 1817 waarop Gerrit Jan op 13 november 1817 hertrouwt met de weduwe Gezina Oude Scholtenhave in Tilligte, eerder getrouwd met Jan Rekers.

Joannes ten Dam x 1835 Euphemia Lohuis…Landkaart Oud Ootmarsum 1860

Joannes ten Dam, zie 3 hierboven, is geboren op het Olde Auskamp in de Boerschap Denekamp en gedoopt in de rc kerk van Denekamp op 7 december 1810. Hij trouwt op 12 september 1835 met Euphemia Lohuis, geboren op 16 februari 1811 in Olden Ootmarssum. Zij vestigen zich aan de Heuvelweg in Oud Ootmarsum. Volgens de kadasterkaart van 1832 is dit onbewoond gebied eigendom van Jan Splinterink op Speelman. Joannes koopt van hem in 1835 een stuk woeste veldgrond  groot 0.63 ha. waarop hij een boerderij bouwt.  Joannes is hier landbouwer maar ook thuiswever. Transcriptie van de aankoopacte: zie einde artikel.
Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren:
1 Jan ten Dam, *12-6-1835 en ongehuwd +30-3-1856 oud 20 jaar.
2 Gerrit Jan ten Dam, geb. en ovl op 17-2-1838, geb. om 09:00 uur en ovl. om 10:00 uur.
3 Jan Hendrik ten Dam, als 2, tweelingbroers.
4 Gerardus Joannes ten Dam, geb. 19-5-1839, ovl. 27-2-1850 oud 10 jaar.
5 Hendrikus ten Dam, zie hierna.
Boerderij ten Dam Heuvelweg Oud Ootmarsum6 Johannes ten Dam, geb. 13-7-1848. Hij trouwt op 7-2-1877 met Susanna Kuiphuis geb. 7-4-1857 in Langeveen en vestigt zich in de Buurtschap Mander bij Vasse. Uit dit huwelijk worden hier 4 kinderen geboren:
1 Johannes (Jannes) ten Dam, geb. 24-3-1878, ongehuwd ovl. 5-2-1899 oud 20 jaar in Haarle bij Reutum.
2 Euphemia ten Dam, geb. 20-8-1879, trouwt op 9-2-1900 in Weerselo met Bernardus Beukers, geb. 12-3-1877 in Gammelke.
3 Gerardus ten Dam, geb. 28-9-1881, trouwt op 19-5-1911 met Geziena Lotgerink Bruinenberg geb. 24-9-1880 in Dulder bij Saasveld.
4 Albertus ten Dam, geb. 21-2-1884, trouwt op 11-1-1917 in Oldenzaal met Antonia Maria Schopman geb. 20-11-1895 aan de Oldenzaalsestraat in Hengelo(O). Uit dit huwelijk worden in Bingelrade in Limburg 2 kinderen geboren. Agatha Suzanna Johanna 1918-1918 oud 2 maanden en Joannes Antonius Franciscus 1919-1919 oud 6 maanden. Als Antonia op 31-12-   1923 overlijdt oud 28 jaar hertrouwt Albertus met Berendina Henrika Haarman geb. 1897 in Weerselo. Uit dit huwelijk worden, voor zover bekend, in Lemselo nog 2 kinderen geboren. Een levenloos geboren dochter op 11-3-1926 en een levenloos geboren zoon op 10-1-1934.
7 Gerardus ten Dam, geb. ca. 1853, ovl op 12-2-1855.
Joannes ten Dam is hier een kleine landbouwer en thuiswever. Zijn vrouw Euphemia Lohuis overlijdt hier op 10-2-1876 oud 64 jaar en Joannes overlijdt 7 jaar later op 4-12-1883 oud 72 jaar.

Hendrikus ten Dam x 1870 Euphemia Krabbe…

Bidprentje Henricus ten Dam 1842-1928RC doopboek Lattrop 03-08-1844 Euphemia KrabbeOmdat zijn vier oudere broers op jonge leeftijd overlijden wordt Hendrikus ten Dam, zie 5 hierboven, erfopvolger. Hij is geboren op 4-11-1842 en trouwt op 30-4-1870 met Euphemia Krabbe, geb. 3-8-1844 op het plaatsje Oude Hofstee in Lattrop. Zij is een dochter van Johannes Krabbe (1818-1897 geboren op het plaatsje Olde Riekerink in Beuningen(O) en Johanna Corbolet (1816-1853). Beiden overlijden in Beuningen op de ‘Hegkrab’. Dit plaatsje Oude Hofstee ligt ten noorden van erf Hofstee en is al meer dan 100 jaar geleden afgebroken. Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren (allen aan de Heuvelweg).
1 Johannes ten Dam, naar Njoes in Tilligte, zie hoofdstuk 2a.
2 Johanna ten Dam, geb. 25-10-1872, trouwt op 22-5-1903 met Gerardus Joannes of Gerrit Jan Bodde, geb. 12-1-1870 op Maseland in Tilligte.
3 Maria ten Dam, geb. 1-2-1875, trouwt op 16-11-10898 met Johannes Beijerink geb. 29-1-1867 op Ewwert in Tilligte. Zij vestigen zich op Kupers-Jans of Moltmaker, nu Kupersboer aan de Damweg in Tilligte.
4 Gerardus Hendrikus (Gerard) ten Dam, naar Getskaamp in Tilligte, zie hoofdstuk 2b.
5 Bernardus ten Dam, erfopvolger, zie hierna.
6 Johan ten Dam, naar Volthe, zie hoofdstuk 2c.
7 Hendrik ten Dam, naar Hoogboer in Hezingen, zie hoofdstuk 2d.
Euphemia overlijdt hier op 23-1-1922 oud 77 jaar en Hendrikus op 12-9-1928 oud 85 jaar.

Bernardus ten Dam x 1909 Geertruida Maria Meijners…

5 Bernardus (Bernard) ten Dam, erfopvolger, is aan de Heuvelweg geboren op 1-1-1881 en trouwt op 13-5-1909 met Geertruida Maria Meijners, *13-10-1883 op het plaatsje Rammelhuis in het Lattropper Veld. Hij is hier landbouwer en verkoopt in 1929 de boerderij aan Hendrik Veelers uit Nutter. Van de opbrengst koopt hij een stuk grond bij de kruising Laagsestraat en Ottershagenweg en bouwt hier een boerderij annex café, waar hij al langer zijn zinnen op had gezet. Hij geeft hieraan de toepasselijke naam ‘De Viersprong’.
Uit dit huwelijk worden 11 kinderen geboren: (allen aan de Heuvelweg)
1 Euphemia Gezina (Feem) *1-2-1910, zij trouwt met Bernardus Blankenvoort in Mander.
2 Gezina Maria *17-4-1911, +29-12-1916.
3 Geertruida Maria *27-6-1912 +12-2-1913.
4 Geertruida Johanna (Truus) *20-7-1913, zij trouwt op 20-4-1942 met Hendrikus Antonius Eertman *1-6-1912 in Groot Agelo.
5 Hendrikus Bernardus *23-7-1914 +4-8-1914.
6 Maria *24-2-1916, trouwt met Hermannus Heerink.
7 Hendrikus Bernardus, zie hierna.
8 Gesina Susanna * ca. 1920 *20-2-1923.
9 Bernardus Gradus *2-1921 +29-1-1922.
10 Susanna Johanna *10-3-1922, trouwt op 24-4-1944 met Gerardus Johannes Borgerink *13-1-1921 op Lucashuis of Loeksboer in Tilligte.
11 Hendrika 1923-2011, trouwt ca. 1949 met Bernardus J (Ben) Veldboer 1921-2007 in Ootmarsum.

Familie ten Dam - Meijners op 'De Viersprong' in Oud Ootmarsum ca. 19331 Bernardus ten Dam 1881-1962 2 Geertruida Maria Meijners 1883-1965 3 Hendrika (Riek) *1923 4 Susanna Johanna (Annie) 1922-1998 5 Hendrikus Bernardus (Hendrik) 1918-1975 6 Marie 1916-2000 7 Geertruida Johanna (Truus) 1913-1974 8 Euphemia Gezina (Feem) 1911-1995

Vijf van hun kinderen overlijden vroegtijdig aan stuipen. Bernard overlijdt hier op 20-9-1962 oud 81 jaar en Geertruida Meijners op 22-4-1965 oud 81 jaar.
Voor meer informatie over deze familie zie ‘Hennik van ’n Dam’ in het boek ‘Bijnamen in en rond Ootmarsum’ bladzijde 126/7 uitgegeven in 2016 door de Ben Morshuis Stichting in Ootmarsum. Nog meer informatie in het boek ‘Te gast in Ootmarsum, van tapperij tot sterrenhotel’ uitgave 2005.

Hendrikus Bernardus (Hendrik) ten Dam x ca. 1950 Maria Geertruida Rekers…

Café De Viersprong ten Dam, Hennik van 'n Dam Oud Ootmarsum7 Hendrikus Bernardus (Hendrik) ten Dam is vernoemd naar zijn overleden broer 1914-1914. Hij is erfopvolger op ‘De Viersprong’ en trouwt ca. 1950 met Maria Geertruida (Marie) Rekers *21-10-1925 op ’t Groot in Tilligte. Uit dit huwelijk 4 kinderen: Gerry, Gerard, Marian en Rita.
Hendrik overlijdt hier op 14-8-1975 oud 57 jaar en Marie Rekers op 19-8-2015 oud 89 jaar.

Hoofdstuk 2a Joannes ten Dam x 1898 Geertruida Beijerink…Johannes ten Dam (Nijhoes) Tilligte

1 Joannes (Jans) ten Dam *23-11-1870 aan de Heuvelweg in Oud Ootmarsum trouwt op 3-2-1898 met Geertruida (Trui) Beijerink, *19-10-1869 op Ewwert naast de kerk in Tilligte. De eerste 17 jaar pachten zij het voormalige erf Nijhuis (Njoes) van het Huis Singraven. In 1915 koopt Jans ten Dam voor ƒ 6.300,= “Het erf ‘Nijhuis’, zijnde huis, schuur, erf- wei en bouwland, groot ongeveer 7.48.10 Hectare. Bij te betalen huur ƒ 117,75 en de boomprijs bedraagt ƒ  525,=”.
Uit dit huwelijk worden aan de Hunenborgseweg in Tilligte 12 kinderen geboren:
1 Maria Gezina (Marie) ten Dam, 1898-1973, trouwt op 2-10-1924 met Gerardus Antonius Arends 1892-1967 geboren op ‘De Smid’ in Lattrop.
2 Johannes Albertus ten Dam *11-5-1900 en +9-7-1909 oud 9 jaar.
3 Gerardus Bernardus ten Dam *14-5-1901 en +3-10-1901 oud 4 maanden.
4 Hermanus Hendrikus (Herman) ten Dam, *2-6-1902. Als oudste zoon wordt hij erfopvolger op ‘Njoes’ en trouwt met Maria Aleida Rikkink *3-12-1916 op de boerderij Grote Hulst of Holsman in Beuningen nabij Volthe.
5 Gradus Bernardus (Gerard) ten Dam, *2-2-1904. Hij trouwt ca. 1940 met Geertruida Aleida (Trui) Tijink, weduwe van Johannes Wilhelmus (Jens) Boerrigter op Keijser in Tilligte. Uit dit huwelijk zijn geen nakomelingen.
6 Geertruida Johanna (Trui) ten Dam *11-7-1905, trouwt met Gerardus Antonius Steunebrink in Beuningen.
Boerderij ten Dam (Njoes) in Tilligte7 Johanna Euphemia ten Dam, *26-7-1906 eb + 12-9-1909 oud 3 jaar.
8 Gezina Aleida ten Dam, *3-3-1908 en +29-05-1909 oud 1 jaar.
9 Johanna Euphemia (Hanna) ten Dam, 1910-1982 trouwt met Gerardus Johannes Rikkink 1906-1999 op Grote Hulst of Holsman in Beuningen.
10 Gezina Maria ten Dam, *8-9-1911 en +5-5-1915 oud 3 jaar.
11 Johannes Joseph (Jan) ten Dam 1912-2010, trouwt met Geertruida Henrika Maria Bodde *20-8-1919 op Maseland in Tilligte. Jan erft het café/boerderijtje van zijn oom en tante op Ewwert die kinderloos blijven. Uit dit huwelijk Henk, Janni, Lucia, Bennie, Alfons, Paul, Ine, Cecilia en Jos.
12 Nn ten Dam levenloos geboren meisje 7-2-1915.
Jans ten Dam overlijdt hier 9-11-1949 oud 78 jaar en Trui Beijerink op 29-6-1958 oud 88 jaar.

Familie Jans ten Dam-Trui Beijerink (Nijhoes) TilligteFamiliefoto ten Dam – Beijerink op Nijhuis (Njoes) in Tilligte (foto ca. 1920)

Hoofdstuk 2b Gerard ten Dam x 1910 Marie Harperink…

Bidprentje Gerardus Hendricus ten Dam Tilligte 1877-19194 Gerhardus Hendrikus (Gerard) ten Dam is geboren aan de Heuvelweg op 16-12-1877. Op 7-1-1910 trouwt hij met Maria Jozephina (Marie) Harperink (geb. Koehorst), *2-3-1886 op Getskaamp in Tilligte en trekt bij haar in. Voor zijn huwelijk is hij tot 1905 knecht bij de familie Damhuis-Mensink op Bokum in Tilligte nr. 57. Hier worden hun 7 kinderen geboren:
1 Nn ten Dam levenloos geboren meisje 20-11-1910.
2 Maria Johanna ten Dam *1-3-1912 +10-3-1913 oud 1 jaar.
3 Gerhardus Hendrikus ten Dam 1913-2004, trouwt met Marietje Rikhof in Denekamp.
4 Anna Maria ten Dam *20-7-1914, verder geen gegevens bekend.
5 Johannes ten Dam, zie hierna.Johan Brunninkhuis (1889-1968) en Maria Jozephina Harperink (1886-1933) op Getskamp in Tilligte
6 Maria ten Dam *21-11-1915 en +22-2-1916 oud 3 maanden.
7 Geertruida Maria (Truus) ten Dam, *26-10-1917 en +8-6-1988, trouwt met Bernard Keizer in Denekamp.
Gerard ten Dam overlijdt op 10 april 1919 waarop Marie Harperink op 9 februari 1920 hertrouwt met Johan Brunninkhuis *15-2-1889 op Oole Moat nu Hemmelder aan de Hooimatenweg in Tilligte. Uit dit 2e huwelijk worden geboren Geziena Johanna Brunninkhuis *1921, Nn levenloos geboren jongetje 1923, Bernardus Gerhardus *1925 en Hendrika Bernardus * en + in 1933 oud 2 dagen.
Marie Harperink overlijdt hier op 3 maart 1933 oud 47 jaar en Johan Brunninkhuis op 17 october 1968 oud 79 jaar.

Hoofdstuk 2c Johan ten Dam x 1911 Susanna Maria Arens…Trouwfoto Johan ten Dam en Suzanna Arens 1911

Johan ten Dam is geb. op 6 augustus 1885 op de boerderij aan de Heuvelweg in Oud Ootmarsum. Hij trouwt op 30 juni 1911 in Weerselo (wet) met Susanna Maria Arens geb.16 april 1889 op de Volther Smid in Volthe. Bij zijn huwelijk woont hij minder dan zes maanden in Volthe, waarschijnlijk als boerenknecht. Waar is niet bekend.
Zij gaan wonen op een boerderij in De Lutte. Volgens informatie van de familie ligt of lag dit boerderijtje bij houtzagerij Meuleman, aan het begin van het Omleidingskanaal. Zekerheid hieromtrent kan nog niet worden verkregen.
Hier worden hun eerste twee kinderen geboren:
1. Maria Johanna (Marie) ten Dam geb. 19 mei 1912. Zij trouwt op 18 october 1938 in Weerselo met Hendrik Bernhard (Hein) Steggink geb. 21 november 1907 op Steggink aan de Ootmarsumsestraat 24a in Volthe bij Rossum(O). Dit is het tegenwoordige adres.
Hein overlijdt hier op 6 september 1997 oud 89 jaar en Marie op 28 october 2007 oud 95 jaar.
2. Johanna Geziena (Annie) ten Dam geb. 10 november 1913. Zij trouwt in 1946 met Gerardus Antonius (Gerard) Leliefeld geb. 9 october 1914 in Borne. Zijn vader is Gerhardus Leliefeld geb. 1871 op het boerenplaatsje Hoamberg in Lattrop. Gerard overlijdt 14 december 1995 op het Borsthuis in Hengelo(O) oud 81 jaar en Annie op 8 october 2004 in Borne.
Voor het 3e kind wordt in 1916 wordt geboren vertrekt de familie naar een boerderij aan de Zoekerstraat 3 (huidig adres) in Volthe.
Bidprentje ten-Dam Hendrikus 1916 1919 en Johan Jozef 1918-1919 Volthe3. Hendrikus ten Dam, vernoemd naar zijn grootvader, geb. 24 september 1916, overleden aan de spaanse griep op 28 september 1919.
4. Johan Jozef ten Dam geb. 24 maart 1918 en overleden aan de spaanse griep op 5 october 1919.
5. Gerard ten Dam geb. 5 maart 1915 en overleden 16 september 2000, oud 85 jaar op het ouderlijk huis in Volthe. Hij blijft ongehuwd vanwege zijn handicap en legt zich toe op het repareren van uurwerken, met name horloges.
6. Susanna Antonia (Santje) geb. 25 october 1919. Zij trouwt in 1940 met Gerardus Antonius (Gerard) Loos geb.in Losser en daar overleden op 19 mei 1983.
7. Truus ten Dam geb. 3 october 1921. Zij trouwt met Johan Sleiderink van de gelijknamige boerderij in Beuningen en trekt bij hem in. Truus overlijdt hier op 13 januari 1974 oud 52 jaar en Johan op 17 februari 2006 oud 83 jaar.
8. Hendrik Jozef (Hendrik) ten Dam geb. 4 maart 1923. Hij wordt erfopvolger op ten Dam, want zo wordt de boerenplaats inmiddels genoemd, en trouwt met Gesina Maria Engbers geb. 29 mei 1921 in Lonneker (niet zeker). Uit dit huwelijk wordt ca. 1960 een zoon Jan geboren. In 1963 helpt Hendrik zijn gehandicapte broer Gerard bij het oversteken bij café Ossenvoort in Rossum. Hierbij worden ze aangereden door een bromfietser waarbij Hendrik om het leven komt. De weduwe ten Dam-Engbers en haar zoon Jan oud 3 jaar verlaten de boerderij en vertrekken naar Lonneker.Johan ten Dam 1885-1970 en Suzanna Maria Arens 1889-1969 Volthe
De ouders ten Dam-Arens wonen nog op de boerderij maar zijn oud. De jongste dochter Sientje, die naar Oldenzaal is getrouwd komt dan met haar man en kinderen van de Glindestraat naar de ouderlijke boerderij. Zie 12 hierna.
9. Geziena Hendrika ten Dam geb. augustus 1924 en 2 maanden later overleden op 11 october 1924.
10. Nn ten Dam levenloos geboren dochter op 19 september 1925.
11. Johan ten Dam, vernoemd naar zijn vader, geb. ca. 1927 en overleden op 12 januari 1928.
12. Sientje ten Dam, geb. 16 maart 1928, trouwt in 1955 met Gerhard Sleiderink geb. 16 november 1924 op de boerderij van Sleiderink in Beuningen. Zij gaan wonen aan de Glindestraat in Oldenzaal waar ook hun 4 zoons Jan, Gerrit, Alfons en René worden geboren.                                  Johan ten Dam en Suzanna Maria Arens
Als haar broer Hendrik in 1963 op de ouderlijke boerderij komt te overlijden en haar schoonzuster Gesina Maria Engbers met haar zoon Jan naar Lonneker vertrekt, wordt dit gezin erfopvolger op ‘ten Dam’.
De moeder Suzanna Maria ten Dam-Arens overlijdt in Volthe op 7 februari 1969 oud 79 jaar en de vader Johan ten Dam op 22 maart 1970 oud 84 jaar.
Behalve Jan, zoon van Hendrikus Jozef, zijn er geen mannelijke nakomelingen.

Familie ten Dam-Arens in VoltheDe boerderij staat aan de Zoekerstraat 3 in Volthe. Volgens omwonenden en familie heeft dit daarvoor elders in Volthe gestaan en wordt in verband gebracht met de familie Willemsen. Wie de bewoners voor ten Dam waren is nog onbekend.

Boerderij ten Dam in Volthe (foto voor 1963) met Hendrik ten Dam

De boerderij voor 1963. Rechts zien we Hendrik ten Dam met paard en autowagen.

Jan ten Dam x 1950 Sien Tijhuis…

Grafsteen Jan ten Dam (1915-1978) en Sien Tijhuis (1925-2000)5 Johannes (Jan) ten Dam, erfopvolger op Getskaamp, is *21-11-1915. Hij trouwt in 1950 met Gezina Maria (Sien) Tijhuis *25-3-1925 op WaterNaats in Beuningen-Oost.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
Marijke, Marga, Ria, Jan, Gerda, Joke, Harrie, Tonnie, Agnes, Gerard en Martin.

Hoofdstuk 2d Hendrik ten Dam x 1918 Euphemia Schomaker…Bidprentje Euphemia Schomakers Hezinge

1 Hendrik ten Dam is geboren aan de Heuvelweg in Oud Ootmarsum op 11-3-1892. Op 27 september 1918 trouwt hij met Euphemia Schomaker *27-6-1877 op het plaatsje Joa-Jans in Klein Agelo, gelegen tussen Wiegink en Schot-Graads (verdwenen in de jaren ’50 tijdens de ruilverkaveling). Zij gaan wonen op de ‘Hoogboer’ nabij de grensovergang ‘Laagsche Paal’.
Uit dit huwelijk in ieder geval 2 kinderen: (overige gegevens niet openbaar)
1 Johanna Euphemia ten Dam 1920-2007.
2 Geertruida Marie ten Dam 1922-1999.

 

30-12-1835 Jan Splinterink op Speelman verkoopt grond aan Jannes ten Dam

No 159.

Voor ons Mr George Bernard ten Pol openbaar notaris in het Kanton Ootmarsum Arrondissement Almelo provincie Overijssel residerende ter hoofdplaats Ootmarsum en in tegenwoordigheid van onze nagemelde getuigen is gecompareerd Jan Splinterink op Speelman landbouwer wonende in de buurtschap Ouden Ootmarsum Gemeente Denekamp Kanton en provincie voormeld; dewelke bij dezen heeft verkogt aan Jannes ten Dam landbouwer mede te Ouden Ootmarsum voormeld woonachtig hier present en dezen koop accepterende eener hem eigendommelijk toebehorenden hoek woeste veldgrond groot om de drieenzestig roeden gelegen in het verdeelde Ouden Ootmarsummer veld ………… en noordwest van den Ulserweg en wel aldaar ten zuiden belend aan de gronden van het Erve Lansink en van Hendrikus ten Oever en aan de overige zijden aan het veld; kadastraal beteekend Sectie A Nommer tweeenzestig, waarvan naar des verkoopers verklaring geen ……… van aankomst noch overschrijving bekend is.
De aankooper zal van stonden aan gemelde hoek veldgrond, die hij verklaarde wel te kennen, en daarvan geene nadere beschrijving te begeeren, kunnen aanvaarden en daarover dadelijk in ………..eigendom te beschikken, naar lust en welgevallen en dit wel met alle zelfs regten en geregtigheden weg opvaart, …….. op plagge winning en zoo ver de grond daartoe regt heeft, en verder ook met alle lusten en lasten, raad en onraad, even en invoegen als verkooper dezelve heeft bezeten, mits voorheen daarvan de lasten betalende.
Dezen koop verklaarden partijen gesloten te hebben voor en om de som van dertig gulden die de comparant verkooper bij dezen erkende ten vollen van den aankooper ontvangen te hebben en denzelven daarvoor aucterende bij dezen verklaarde hij verkooper den aankooper Jannes ten Dam voormeld hiermede te ………….. in alle hunne regten van eigenaam …………. …..den opgemelden en boven omschreven hoek veldegrond ten dezen verkoop zonder daarop eenig regt te behouden, noch wederte machten te hebben met belofte en onder verband van den aankooper ten allen tijde te zullen wachten en ………… voor alle ……… en opspraak of ………. ter zake van dezen koop.
Waarvan Acte enz…
Aldus gedaan en geparapheerd binnen Ootmarsum ten kantore van ons Notaris voormeld op den dertigsten December Achttien honderd vijfendertig in tegenwoordigheid van Hermannus van Olffen hoedemaker en Jacobus van Benthem horlogemaker beide wonende te Ootmarsum als onze getuigen hiertoe verzocht die met ons notaris deze acte, die onder ons zal berusten blijven na derzelve voorlezing geteekend hebben en hebben de partijen niet getekend maar verklaard des schrijvens onervaren te zijn.

Js van Benthem