Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Silderjans in Noord Deurningen

Bewoners Silderjans in Noord Deurningen…

Kadasterkaart 1832 Jannes Silderjans in de Westerhoek Noord DeurningenHet kottersplaatsje Silderjans (omcirkeld) ligt in het noordelijke deel van de Westerhoek in Noord Deurningen, op de kruising van de Penningsbrugweg en de Westerhoekweg. Dit boerderijtje wordt bewoond door de familie Silderjans tot er geen mannelijke erfopvolger meer is. Dan trouwt in 1826 de erfdochter Joanna (roepnaam Janna) Silderjans geboren in 1798, met Henricus Nijboer geboren in 1795 op ‘de Schans’ aan ‘t ‘Lädderke’ in Haarle bij Reutum.
De oudste vermeldingen komen voor in de belastingregisters van de jaren 1675, 1682 en 1694.
Vuurstedengeld 1675: Siller Kuiper, pauper (= arm)
Vuurstedengeld 1682: Siller Cuiper, 1 vuurstede
Zoutgeld 1694: Sillers Hermen, pp (= zeer arm)

De oudst bekende bewoners…Siller Jan sijn kind 08-01-1711

Volgens de kerkboeken van Denekamp is dit Jan Hermensz(oon) Silderhuis, geboren ca. 1679 in Noord Deurningen. Op 6 october 1709 trouwt hij met Jenne Westerhof, dochter van Herman Westerhof en Mette Damhuis van het erf Westerhof in de Westerhoek in Noord Deurningen. Zij is ca. 1689 RC gedoopt in Denekamp.
Uit dit huwelijk wordt een kind geboren. Van de begrafenis wordt in het Nederduits-Gereformeerde doodenboek 1703-1725 de volgende aantekening gemaakt: “8 januari 1711 Siller Jan sijn kind, Noortd.”.
Verponding 1720: Siller Jan betaalt F4-18-6
Hoofdgeld 1723: Siller Jan, 2 personen, betaalt F2

Beide ouders zijn overleden voor 1740.

Hermen Kuijpers x 1740 Hendrina Horsthuijs…

De volgende bewoner is Hermen Kuijpers geboren ca. 1710 op Bodden-Kuijpers in Noord Deurningen. Hij is een zoon van Euphemia (Fenneken) Kuijpers geboren ca. 1678 op Bodden-Kuijpers en Johann (Jan) Glasfort (noemt zich Cuijper) geboren en gedoopt op 18 september 1669 in Emsbüren-Hanwische.
Hij trouwt op 23 october 1740 in de RC kerk van Denekamp met Hendrina Horsthuis, geboren ca. 1715 op het plaatsje Horsthuis aan de huidige Beekweg in Noord Deurningen. Hendrina is een dochter van Geesken Horsthuis (~1690-1756) en Jan Wieferink (noemt zich Horsthuis).
De 4 kinderen uit het huwelijk van Hermen en Hendrina worden zowel Kuiper als Silderjans of Silderhuis genoemd:
1. Martha Kuijpers gedoopt 16 augustus 1741, P(ater) Hermen Kúijpers. M(ater) Hendrine Horsthuijs. Susc. (getuige) Gerrit Horsthuijs. Ongehuwd overleden na 1782.
2. Hendrik Silderjans, ook Kuijper, zie hierna.
3. Gerardus Joannes (Gerrit Jan) Kuiper, roepnaam Jan, gedoopt 4 februari 1744. Hij trouwt in 1767 met Joanna (Janna) Heerink gedoopt 31 maart 1743. Hij is landbouwer op het Sillerjansplaatsje. Uit dit huwelijk wordt een zoon geboren:
            1. Joannes Henricus gedoopt 16 juni 1769. Van hem is verder niets bekend.
4. Joannes Olde Silderhuis, gedoopt 18 maart 1746 en overleden na 1768.
Hendrina Horsthuijs overlijdt in 1748, oud 34 jaar, haar man met 4 jonge kinderen achterlatend.
Hermen Kuijpers of Silderjans hertrouwt op 28 april 1749 in de RC kerk in Denekamp met Janna Sombekke, dochter van Hendrik Sombekke in Beuningen.

Roomsch Catholijck trouwboek Denekamp 28 april 1749Roomsch Catholijck trouwboek Denekamp 28 april 1749

Uit dit 2e huwelijk worden 3 kinderen geboren:
5. [half] Henedina of Henrica Kuiper gedoopt 22 mei 1750, ongehuwd overleden na 1768.
6. [half] Gertruida Silderhuis of Kuiper gedoopt 1 april 1755, ongehuwd overleden voor 1768.
7. [half] Joanna Olde Silderhuis gedoopt 2 maart 1760, ongehuwd overleden voor 1768.
De vader Hermen Kuijpers overlijdt in 1767 oud 57 jaar en de moeder Janna Sombekke na 1768.

Hendrik Silderjans x ~1772 Janna Zwennen(huis)…

2. Hendrik Silderjans is geboren ca. 1742, erfopvolger en landbouwer en wever op Silderjans. Hij is gedoopt in Denekamp ca. 1742 en trouwt ~1772 met Janna Zwennen(huis) geboren ~1747 in Beuningen (niet zeker). Janna overlijdt kort na haar huwelijk kinderloos, oud 26 jaar. Hendrik hertrouwt in 1774 met Martha Bos van het Oude Klingenhuis in De Knik in Denekamp, dochter van Gerrijd Bos en Jenneken Rotgers.
Uit dit 2e huwelijk worden 7 kinderen geboren:
1. Jan Herm(en) of Jan Harmen Silderjans, gedoopt ca. 1775, landbouwer, trouwt op 10 mei 1808 met Geertrui Dubbelink gedoopt 7 januari 1783 op het erf Dubbelink aan de Lattropperstraat, dochter van Gerrit Dubbelink en Aleida Meijerink.
2. Joannes Silderhuis, zie hierna.
3. Gezina Silderhuis gedoopt 19 october 1778, trouwt op 20 april 1805 met Gerrit Jan Nijhuis uit Beuningen.
4. Hermannus Henricus Silder gedoopt 30 november 1779, trouwt  1e met Euphemia Hampsink en 2e met Bernardine Damhuis.
5. Henrica Silder gedoopt 11 september 1781, verder onbekend.
6. Geertruij Silderjans gedoopt 1 september 1782. Zij trouwt op 26 april 1807 met Henricus Busscher, landbouwer op Busscher in Tilligte. Zij overlijdt hier op 31 maart 1850 oud 67 jaar en haar man Henricus Busscher 4 maanden later op 4 augustus 1850.
7. Henrica Silderjans gedoopt 4 september 1786. Zij trouwt op 23 mei 1818 met Joannes of Jannes Klaashuis, gedoopt in Ootmarsum op 17 maart 1794 en geboren in het Oude Rekershuijs aan de Vollenhoekweg in Tilligte (verdwenen).

Rechterlijk archief Landgericht Ootmarsum, nr. 9, fol. 30, 14 mei 1773: Hendrik Silderjans en Janna Zwennen kopen een stuk land voor F382,00 van Berend Jan Westerhof en Helena Silder.
Nr. 9, fol. 36, 29 jun. 1773: Hendrik Silderjans, weduwnaar van Janna Zwennen lenen F1000 van Lucas en Geze Hengelman te De Lutte; onderpand is het Sillerjansplaatsje met land.
Volkstelling 1795: Silder Jan, vrouw Martha, wever, 6 personen.

1795 Volkstelling Jan SilderDe vader Hendrik Silderjans overlijdt voor 1806 en zijn vrouw Martha Bos op 11 november 1806 oud 54 jaar.

Joannes Silderjans x 1798 Joanna Prior…

2. Joannes Silderjans, zie 2 hierboven, wordt erfopvolger en landbouwer op Silderjans. Hij is gedoopt op 15 november 1775 en trouwt in de RC kerk van Denekamp op 2 mei 1798 met Joanna (Janna) Prijer (Prior), geboren aan de Priorweg in Noord Deurningen en gedoopt 27 december 1773. Zij is een dochter van Gerardus Joannes Preijers en Henedina of Hendrika Steggink.
Uit dit huwelijk wordt een dochter geboren:
1. Joanna (Janna) Silderjans, gedoopt 11 augustus 1798. Zij trouwt op 26 januari 1826 in Tubbergen met Hendrikus Nijhuis (of Nijboer), zoon van Egbertus Niehuis en Joanna Eeverinck. Hij is RC gedoopt in Ootmarsum op 27 april 1795 en geboren op ‘de Schans’ in Haarle bij Reutum aan het tegenwoordige Lädderken. Hij is hier kroeghouder, tapper en landbouwer.
Een kleinzoon van Joanna Silderjans en Hendrikus Nijhuis zal weer trouwen naar het plaats Silderjans in Noord Deurningen. Kind uit dit huwelijk:
1. Egbertus Nijboer is geboren op 9 september 1826 in Haarle. Hij trouwt op 29 november 1855 in Tubbergen met Gezina Groeneveld, geboren ~1826 in Denekamp.
Uit dit huwelijk wordt geboren 3. Johannes Hendrikus Nijboer, geboren 1 augustus 1860 in Haarle. Hij trouwt op 19 november 1891 als 2e man met de weduwe Maria Hofhuis op Silderjans in Noord Deurningen, de geboorteplaats van zijn grootmoeder Joanna Silderjans.

Joannes Silderjans overlijdt in 1801 oud 26 jaar en de weduwe Joanna Prior hertrouwt op 25 februari 1802 met Joannes (Jannes) Meinders (noemt zich Silderjans) geboren op Meenders in Noord Deurningen en gedoopt op 6 november 1776. Hij is een zoon van Geert Meinders en Ale Haamberg uit Lattrop.
Uit dit 2e huwelijk van Joanna worden 5 kinderen geboren:
2. [half] Anna Silderjans zie hierna.RC trouwboek Denekamp Meinders Joannes en Joanna Priors wed  25-02-1802
3. [half] Getruida Silderhuis ged. 13 januari 1805, overleden voor 1 mei 1806.
4. [half] Getruida Silderjans ged. 7 mei 1806, verder geen gegevens bekend.
5. [half] Gerardus Joannes (Gerrit Jan) Meinders ged. 25 mei 1808. Hij trouwt op 6 mei 1854 met Johanna Scholte Lubberink geboren op Lubberman in Lattrop en gedoopt 29 januari 1821. Zij vestigen zich in Noord Deurningen maar waar is niet bekend.
6. [half] Maria Silderhuis ged. 14 september 1811. Zij trouwt op 19 november 1849 met Gerardus Joannes (Gerrit Jan) Damhuis geboren op Damhuis in Noord deurningen en ged. op 9 augustus 1810.
Zij vestigen zich in de gemeente Losser.
Als van 1817 tot 1827 alle landerijen worden ingemeten en benoemd door het Kadaster blijkt dat Joannes Silderjans beschikt over de volgende eigendommen.

OAT 1832 Jannes Silderjans Noord DeurningenTotaal 1.87.90 hectare.

Joanna Prior overlijdt hier op 18 juni 1841 oud 67 jaar, aangifte: Jan Hendrik Tijhuis oud 55 jaren en Jan Evert Zwiep oud 27 jaren beide landbouwers en geburen van de overledene. Jan Hendrik Tijhuis staat bekend als Koapman en Jan Evert Zwiep is smid op het plaatsje Kip-smid. Joannes Silderjans geboren Meinders overlijdt op 21 februari 1845 oud 68 jaar, aangifte: Jan Evert Zwiep (Kip-smid) oud 30 jaren smid en Joannes Tijhuis (Koapman) oud 26 jaren landbouwer, onverwante geburen des overledenen.

Anna Silderjans x ~1827 Jan Hendrik Oude Hulst…

Kadasterkaart 1832 Jannes Silderjans Noord Deurningen2. Anna Silderjans, zie 2 hiervoor en afb. hierboven, erfopvolgster op Silderjans, is gedoopt op16 april 1803. Zij trouwt in 1827 met Jan Hendrik Oude Hulst, gedoopt op 12 augustus 1795, geboren op het gelijknamige plaatsje in Beuningen bij Volthe. Nu wordt de erf- of bijnaam Hulst. Uit dit huwelijk worden 2 kinderen geboren: (na de invoering van de burgerlijk stand in 1811 mag Jan Hendrik niet meer de naam Silderjans aannemen).
1. Aleida Hulst geboren op 15 october 1828, ongehuwd overleden ND110 13 juli 1887 oud 58 jaar.
2. Gerrit Jan Hulst, zie hierna.
Jan Hendrik Oude Hulst overlijdt op 22 januari 1832 oud 36 jaar, aangifte: Gerrit Jan Hulst oud 66 jaren landbouwer en Jan Gerrit Leemhuis oud 42 jaren landbouwer, beide naburen van den overledenen en wonende in de wijk Noordeuringe. Het is niet bekend wie deze Gerrit Jan Hulst is. Jan gerrit Leemhuis woont op het plaatsje Leemhuis, nu Wargers aan de Penninksbrugweg.
Anna Silderjans op 19 november 1849 oud 46 jaar, aangifte: Jan Evert Zwiep (Kip-smid) oud 35 jaren smid en Johannes Tijhuis (Koapman) oud 30 jaren landbouwer.

Gerrit Jan Hulst x 1885 Maria Hofhuis…Geboorte akte Gerrit Jan Hulst op Silderjans in Noord Deurningen 25-11-1830

2. Gerrit Jan Hulst, zie 2 hierboven, wordt erfopvolger en landbouwer op Silderjans. Hij is geboren op 25 november 1830 en trouwt (oud 55! Jaar) op 14 september 1885 in de RC kerk van Denekamp met Maria Hofhuis, geboren 10 mei 1855 in Fleringen. Zij is een dochter van Jan Hendrik Hofhuis (1805-1890) en Johanna ten Thij *1816.
Uit dit huwelijk wordt geboren:
1. Levenloos geboren jongetje op 30 augustus 1888.
Gerrit Jan overlijdt op 11 januari 1891 oud 60 jaar (aangifte Johannes Zwiep oud 32 jaren en Gerrit Jan Tijhuis oud 59 jaren beiden landbouwer) en Maria Hofhuis hertrouwt op 19 november 1891 met Johannes Hendrikus Nijboer, zoon van Egbertus Nijboer en Gezina Groeneveld in Haarle, kleinzoon van Henricus Nijboer en Joanna Silderjans in Haarle, zie 1 bovenaan op bladzijde 3.
Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren:
2. [half] Albertus Johannes Nijboer, zie hierna.
3. [half] Johanna Gezina Nijboer, *4 maart 1894 +2 mei 1894 oud 1 maand.
4. [half] Gradus Johannes Nijboer, *23 november 1897 +10 februari 1898 oud 2 maanden.

Maria Hofhuis overlijdt op 7 september 1903 oud 48 jaar (aangifte Bernardus Tijhuis oud 68 jaren en Gradus Lambertus Hassink oud 39 jaren, beiden landbouwer) en Johannes Hendrikus Nijboer hertrouwt op 19 november 1903 met Gertruida Maria Wolkorte, geboren op 24 november 1869 op het plaatsje in 1832 eigendom van Jannes Voskamp, gelegen tussen Leemhuis en (verdwenen) Silderhuis, in de noaberschop. Zij is een dochter van Bartus Wolkorte en Geziena Hövels. Dit 2e huwelijk blijft kinderloos. Gertruida Wolkorte overlijdt hier op 25 maart 1930, oud 60 jaar, aangifte Bernardus Johannes Tijhuis (Koapman) oud 47 jaren landbouwer en Johannes Hermanus Zwiep (Kip-smid) oud 42 jaren smid.

Albertus Johannes Nijboer x 1925 Maria Juliana Hassink…

Albertus Johannes Nijboer, zie 2 hierboven, wordt erfopvolger en landbouwer op Silderjans. Hij is geboren op 19 februari 1893 en trouwt op 5 juni 1925 met Maria Juliana Hassink, geboren 14 februari 1897 op het in de noaberschop liggende plaatsje Klinge nu Hassink.
Uit dit huwelijk worden 9 kinderen geboren:
1. Jan x Truus Broekhuis (Dannenkemper).
2. Annie x Gerard Nolten (Pil).
3. Sien x Jan Nolten (Pil).
4. Gerard x Lies Hoge Venterink.
5. Maria Johanna Theresia (Marietje) *~1928 ovl. 17 september 1938 oud 10 jaar.
6. Henk x Betsie Nolten (Pil).
7. Geertruida Maria (Truus) *3 mei 1934 ovl. 23 januari 1952 oud 17 jaar.
8. Bernard Johan *mei 1937 ovl. 18 juli 1937 oud 2 maanden.
9. Bennie x Truus Schasfoort van Jeunink in De Lutte.
Albertus overlijdt op 25 juni 1969 oud 76 jaar en Maria op 23 januari 1993, oud 95 jaar in het verzorgingshuis Gerardus Majella in Denekamp.

Fotogalerij…

Fotogalerij Nijboer op Silderjans in Noord Deurningen

Schema bewoners Silderjans…

Jan Hermensz(oon) Silderhuis *~1679 >1748
x 1709 Jenne Westerhof *~1689 - <1748
   1. Kind Silderhuis begraven 08-01-1711

Hermen Kuijpers (Silderjans) ~1710-1767 x 1e 1740 Hendrina Horsthuis ~1715-<1749
1. Martha Kuijpers 1741->1782
2. Hendrik Silderjans (Kuiper)
3. Gerardus Joannes (Gerrit Jan) 1744->1769 x ~1767 Joanna (Janna) Heerink
            1. Joannes Henricus Silderhuis *1769
4. Joannes (Jan) Olde Silderhuis 1746->1768
x 2e 1749 Janna (Henriks) Sombekke *~1724->1768
5. [half] Henedina Kuiper 1750->1768
6. [half] Gertruida Silderhuis (Kuiper) 1755-<1768
7. [half] Joanna Olde Silderhuis 1760-<1768

2. Hendrik Silderjans (Kuiper) *~1742-<1806 x 1e ~1772 Janna Zwennen(huis) *~1747-<1773
Kinderloos.
x 2e ~1774 Martha Bos 1752-1806
1. Jan Hermen Silderjans *~1775-1813 x 1808 Geertruid Dubbelink
2. Joannes Silderjans
3. Gezina Silderhuis 1778-1828 x 1805 Gerrit Jan Nijhuis
4. Hermannus Henricus Silder 1779-1822 x 1e Euphemia Hampsink, x 2e Bernardine Damhuis
5. Henrica ~1781
6. Geertruij Silderjans 1782-1850 x 1807 Henricus Busscher 1777-1850
7. Henrica Silderjans 1786-1853 x 1818 Joannes (Jannes) Klaashuis 1794-1845

2. Joannes Silderjans 1775-1801 x 1798 Joanna Prior
            1. Joanna Silderjans 1798-1868 x 1826 Hendrikus Nijhuis of Nijboer

Joanna Prior 1773-1841 x 2e 1802 Joannes (Jannes) Meinders 1776-1845
2. [half] Anna Silderjans
3. [half] Gertruida Silderhuis 1805-1806
4. [half] Gertruida Silderjans *1806
5. [half] Gerardus Joannes Meinders 1808-1879 x 1854 Johanna Scholte Lubberink
6. [half] Maria Silderhuis 1811-1887 x 1849 Gerardus Joannes Damhuis


2. Anna Silderjans 1803-1849 x Jan Hendrik Oude Hulst 1795-1832
1. Aleida Hulst 1828-1887 ongehuwd
2. Gerrit Jan Hulst 1830-1891 x Maria Hofhuis 1855-1903
            1. Nn Hulst levenloos 1888
Maria Hofhuis x 2e 1903 Johannes Hendrikus Nijboer
2. [half] Albertus Johannes Nijboer
3. [half] Johanna Gezina Nijboer 1894-1894
4. [half] Gradus Johannes Nijboer 1897-1898
Johannes Hendrikus Nijboer 1860-1936 x 2e Gertruida Maria Wolkorte 1869-1930
Kinderloos

Albertus Johannes Nijboer 1893-1969 x 1925 Maria Juliana Hassink 1897-1993
1. Jan Nijboer x Truus Broekhuis
2. Annie Nijboer x Gerard Nolten
3. Sien Nijboer x Jan Nolten
4. Gerard Nijboer x Lies Hoge Venterink
5. Marietje Nijboer 1928-1938
6. Henk Nijboer x Betsie Nolten
7. Truus Nijboer 1934-1952
8. Bennie Nijboer 1937-1937
9. Bennie Nijboer x Truus Schasfoort