Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Scholten in Breklenkamp

Bewoners Scholtenhof Breklenkamp...1773-1794 Hottingerkaart Scholten Breklenkamp

(Bron onbekend): Erve Scholten aan de Jonkershoesweg werd in 1391 door Baldewijn van den Laer verkocht aan Berend graaf van Bentheim. In 1475 kreeg het belasting opgelegd van één schilt oftewel 30 stuivers. Erve Scholte had het markerichterschap, in wezen het voorzitterschap van de markevergadering.

Oudste vermeldingen:
Leenregisters Graaf van Bentheim 1392
Verponding 1475: De Hoff gewart, 2 schilt, sal men penden dabit Egidy tho Lagen, dach geven
Verponding 1601: Schultenhoff, 15 mudde geseides (mud zaailand), 5 dachmal hoielandes (dagwerk hooiland), betaalt F7-15-0
Verponding 1602: Schultenhoff, 15 mud zaailand, 6 dagwerk hooiland

Jan Scholte x ~1634 Nn (I)

De oudst bekende bewoner is Jan Scholte geboren ca. 1606. Hij trouwt ca. 1634 met Nn.
Uit dit huwelijk in ieder geval 3 kinderen:
1 Lambert Scholten, zie hierna.
2 Diele Jansz Scholten, geboren ca. 1637, trouwt op 15 december 1667 met de weduwnaar Lubbert Borghorst geboren in Hezingen. Uit de toevoeging Jansz blijkt dat haar vader Jan Scholte is.
3 Anneke Scholten, geboren ca. 1645, trouwt in Ulsen met Jan Kloisterman.Eigenaren Scholten Breklenkamp

 (bron onbekend): Na het overlijden van Everhard Bentinck veranderden de machtsverhoudingen in Breklenkamp ingrijpend en Gerard Adolph Bentinck moest alle zeilen bijzetten om zijn bezittingen te verdedigen. Door de overdracht van de Scholtenhof aan Twickel werd Van Raesfelt markerichter en, zoals gezegd, in 1660 ook nog drost van Twente. Weinig bleef erover van de rust in de marke zoals die er was geweest voor zijn komst. Zo was er de op de Scholtenhof wonende boerenfamilie Scholten, die drie generaties lang door de Bentincks was ondersteund. Daardoor was een schuld ontstaan van in totaal 870 gulden en 7 stuivers, zo’n groot bedrag dat Jan Scholten het vrijwel niet meer kon terugbetalen.
In 1651 werd het verkocht aan A.H. van Raesfelt op Twickel. Laatste bewoner was Scholten, eigenaar Huis Twickel Delden. Langs tien boerderijen moest de rentmeester in Breklenkamp om de schatting te innen. Van deze tien worden Brookman, Lutke Veldman, Alberman, Grote Veldman, Nijhof, Molendijk en Scholten, dat in 1475 als De Hoff optrad, nog steeds genoemd.

Lambert Scholten x 1e ~1663 Fenne Nn (II)

1 Lambert Scholten erfopvolger is geboren ca. 1635 en trouwt ca. 1663 met Fenne Nn. Uit dit huwelijk worden geboren:
1 Fenne geboren ca. 1665 trouwt op 20 september 1691 in Ootmarsum met Geert Kloosterman geboren ca. 1661 in Hilten.
2 Geesken geboren ca. 1667 trouwt op 26 februari met Harmen Jansz Schnotte geboren ca. 1663 in Nordhorn.
3 Jurrien Scholten, zie hierna.
4 Jenneken geboren ca. 1670 trouwt op 14 maart 1694 met Aelbert Voet geboren ca. 1656 op Voot in Lattrop. Aelbert is weduwnaar van Aelken Vreehuis van de gelijknamige boerderij in Lattrop. Dit huwelijk werd voltrokken op 21 februari 1686.
5 Harmen geboren ca. 1671 trouwt Nn.
De moeder Fenneken overlijdt in 1671 waarop Lambert op 19 juni 1672 hertrouwt met Geesken Bodde (Boddinck) geboren ca. 1647 in Hilten. Deze boerschap ligt tussen Neuenhaus en Uelsen.
Uit dit 2e huwelijk van Lambert worden nog een zoon en een dochter geboren:NG trouwboek Ootmarsum 1672 Lambert Scholten wedn en Geesken Boddinck jd van Hilten
6 Jan geboren ca. 1673 trouwt op 5 juni 1701 in Ootmarsum met Harmtjen Weduwenhuis geboren ca. 1676 in Bookholt, een boerschap ten noorden van Nordhorn.
7 Anne geboren ca. 1674 trouwt in juni 1699 met Hendrik Lomans geboren ca. 1669 in Brandlecht.
Wanneer Lambert en Geesken zijn overleden is niet bekend.

(Bron onbekend): 1660 De jonge Lambert Scholten zou gaan trouwen met een rijke vrouw en in verband hiermee was met Gerard Adolph afgesproken dat de bruidsschat zou worden aangewend om de schuld af te lossen. Maar na de overdracht van de Scholtenhof aan Twickel begon Lambert Scholten plotseling problemen te maken over de afbetaling van de schuld en Gerard Adolph zag zich gedwongen te gaan procederen. Uiteindelijk moest Lambert voor het stadsgericht Ootmarsum beloven de schulden van zijn vader (Jan) met de bruidsschat van zijn aanstaande vrouw te betalen, maar die belofte kwam hij niet na. Het proces sleepte zich jaren voort, totdat Gerard Adolph uiteindelijk het stadsgericht moest verzoeken beslag te leggen op de tot de bruidsschat behorende goederen.
Vuurstedengeld 1675: De Schulte, 1 vuurstede, 1 oven
Vuurstedengeld 1682: De Schulte, 1 vuurstede, 1 oven
Zoutgeld 1694: Schulte, betaalt F1-10-0 (en F0-10-0 voor de lijftucht olde Scholten)

Jurrien Scholten x 1699 Geertien Jongerinck (III)

3 Jurrien Scholten, zie 3 hierboven, wordt erfopvolger. Hij is geboren ca. 1669 en trouwt op 10 april 1699 met Geertien (Geerdjen) Jongerinck geboren ca. 1674 in Hilten bij Neuenhaus.
Uit dit huwelijk worden 11 kinderen geboren:
1 Lammert Scholten, zie hierna.
2 Fenneken gedoopt 8 januari 1702 en overleden voor 6 mei 1798.
3 Hendrikje gedoopt 4 mei 1704 trouwt op 4 september 1729 in Ootmarsum met Hendrik Rotmans geboren op Rotman, nu Bergman, in Breklenkamp en gedoopt op 20 october 1702 in Lage. Zij overlijdt hier op 1 januari 1792 oud 87 jaar.
4 Janna gedoopt 20 juni 1706 trouwt op 1 juni 1733 met Harmen Bonke geboren op Bonke in Lattrop en gedoopt 26 februari 1713. Janna overlijdt hier na 1748.
Nederduitsch Gereformeerd trouwboek Ootmarssum Júrrien Scholten jm en geertien Jongerinck jd van Hilten 10 april 1699 5 Fenneken gedoopt 6 mei 1708 trouwt op 27 februari 1726 Lucas Grote Veldman geboren in Breklenkamp en gedoopt op 10 december 1698. Als Lucas in 1743 overlijdt hertrouwt Fenneken op 22 september 1743 met Egbert Maatman (nu Grote Veldman) geboren ca. 1713 op Maatman, nu Lohuis, in Breklenkamp. Egbert overlijdt in 1747 waarop Fenneken voor de 3e keer trouwt, nu met Harmen Winkels (nu Grote Veldman) geboren ca. 1718 in Het Wold.
6 Jan gedoopt op 16 maart 1710, verder onbekend.
7 Derck gedoopt op 28 februari 1712, verder onbekend.
8 Fenna gedoopt op 26 december 1713, verder onbekend.Holtingstoel Jan Scholten geboren Horst Breklenkamp 1742
9 Henrick gedoopt op 26 december 1714 en overleden voor 20 april 1716.
10 Henrick gedoopt op 20 april 1716 trouwt op 3 november 1745 met Swenne Gosens geboren ca. 1715 in Mander. Henrick overlijdt hier na 1754.
11 Gerrit gedoopt op 4 januari 1719, verder onbekend.
Jurrien overlijdt hier in 1720 waarop Geerdjen op 27 april 1721 hertrouwt met Jan Horst (nu Scholten).
Uit dit huwelijk wordt nog een zoon geboren:
12 [half] Jurrien gedoopt op 25 januari 1722, verder onbekend.

Hoofdgeld 1723: (Jan) Scholte (geboren Horst) betaalt F3

Geerdjen overlijdt voor 1748 en Jan Horst na 1748 want hij wordt nog genoemd in de Volkstelling van 1748 als stiefschoonvader.

Lammert Scholten x 1732 Fenne Horst (IV)

1 Lammert Scholten, zie 1 hierboven, wordt erfopvolger. Hij is gedoopt op 24 maart 1700 in Lage en trouwt op 23 november 1732 in Ootmarsum met Fenneken (Fenne) Horst geboren ca. 1707 onder Ulsen. Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren:
NG trouwboek Ootmarssum Lammert Scholten im in Brecklenkamp met Fenneken Horst jd in brecklenkamp onder Ulsen 23-11-17321 Jenneken (Jenne) gedoopt 17 januari 1734 en trouwt op 8 april 1759 met Hindrik Brookman geboren op Brookman in Breklenkamp en gedoopt op 27 april 1727. Jenne overlijdt hier na 1791.
2 Jurrien Scholten, zie hierna.
3 Fenneken gedoopt 9 september 1736 en overleden voor 18 november 1743.
4 Berent gedoopt op 12 januari 1738, trouwt op 19 mei 1767 in Uelsen met de weduwe Hendrikjen Wolbert-Spaling, geboren op 8 december 1737 in Gölenkamp. Berent overlijdt voor 1810 in Hilten.
5 Jan gedoopt op 1 november 1739, trouwt op 15 januari 1764 in Uelsen met Janna Maatman, geboren op Maatman, nu Lohuis, in Breklenkamp en gedoopt op 10 maart 1743 in Ulzen. Jan overlijdt hier en wordt op 23 juli 1810 in Ulzen begraven, oud 70 jaar.
6 Fenneken gedoopt op 18 november 1743, overleden voor 1748 want in de Volkstelling van dat jaar wordt zij niet meer genoemd.
Lammert overlijdt in 1745 oud 60 jaar en Fenneken hertrouwt Berent Gruppen (nu Scholten), geboren ca. 1716 in Velthuijsen. Berent overlijdt na 1748 en Fenneken na 1767 want in het Hoofdgeldregister van dat jaar wordt zij nog genoemd.

Volkstelling 1748: Schulte, vrouw Fenne, sijn stiefschoonvader en schoonsuster Ale Horst.
Kinders over de 10 jaar oud: Janne en Jurrien. Kinders onder de 10 jaar oud: Berent en Jan.
Knegt of meiden: Knegten Lambert, Jan en meid Aleid. Kostgangers en inwoners: geen.
In een balk in het bakhuis staat gekerfd: LS FS 1738.
LS = Lammert Scholten FS = Fenne (Scholten) geb. Horst

Jurrien Scholten x 1763 Anne Bogt (V)

Jurrien Scholten, zie 2 hierboven, wordt erfopvolger. Hij is gedoopt op 16 maart 1735 en trouwt op 25 september 1763 met Anna (Anne) Bogt (ook Bugt) geboren in Grasdorf. Zij is in Veldhausen gedoopt op 17 mei 1741. Uit dit huwelijk worden 12 kinderen geboren:
NG doopboek Ootmarssum Jurrien zv Lambert Scholten in Breklenkamp en Fenne Horst 16 maart 17351 Lambert Scholten, zie hierna.
2 Lucas ged. Op 8 september 1865, trouwt op 25 september 1790 met de weduwe Seise-Fenne Grijpink ged. ca. 1755 in Breklenkamp. Lucas overlijdt op Seise of de Hoesstee op 2 april 1838.
3 Barent ged. 25 januari 1767 en overleden voor 5 augustus 1770.
4 Fenne ged. 16 november `1768 en overleden voor 19 october 1783.
5 Berent ged. 5 augustus 1770, vernoemd naar zijn overleden broer 1767-<1770, overleden voor 23 maart 1777.
6 Jan ged. 19 juli 1772, trouwt 25 juli 1821 in Ulzen met de weduwe Geertjen Maatman-Holthuis, geboren in Halle en op 29 april 1793 gedoopt in Ulzen. Jan wordt op 26 october 1828 begraven in Ulzen. Register van naamsaanneming 1812: Jan neemt de naam Scholte aan.
7 Jan Harmen ged. 5 februari 1775, verder onbekend.
8 Berend genoemd naar zijn overleden broer 1770-1777, ged. 23 maart 1777 en overleden voor 13 februari 1780.
9 Barend (ook Berend) vernoemd naar zijn overleden broer Berend 1777-1780, ged. 13 februari 1780.

Register van naamsaanneming 1812: Berend neemt de naam Scholte aan. Hij overlijdt ongehuwd op 27 april 1832 op de leeftijd van 52 jaar. Aangifte: Jan Hendrik Groeneveld oud 32 jaren landbouwer en Gerrit Jan Weenders oud 28 jaren landbouwer, beide naburen van den overledenen en wonende in de wijk Brekelenkamp.
Register van naamsaanneming 1812: Berend neemt de naam Scholte aan

10 Gerrit ged. 27 februari 1782, verder onbekend.
11 Fenna ged. 19 october 1783 en overleden voor 26 april 1789.
12 Fenne vernoemd naar haar overleden zuster 1783-<1789, ged. 26 april 1789, verder onbekend.

Hoofdgeld 1767: Jurrien en Anne De Scholte, knechten Harmen en Hendrik en meid Fenne, oude vrouw Fenne (moeder Fenne Horst), 6 personen die betalen.
Volkstelling 1795: Júrjen Scholten, 10 personen.

Jurrien overlijdt na 1795 oud minstens 60 jaar en Anna Bogt op 7 juni 1819 oud 78 jaar, aangifte: Gerrit Leferink oud 40 jaar en Jan Weenders oud 21 jaar, beide landbouwers wonende te Breklenkamp en búren der overledene.

Lambert Scholten x 1802 Hindrikjen Vos (VI)

Lambert Scholten, zie 1 hierboven, wordt als oudste zoon erfopvolger. Hij is ged. op 1 juli 1764 in Ootmarsum en trouwt op 24 april 1802 met Hindrikjen Vos, geboren op Vos (nu Molendijk) in Breklenkamp. Hindrikjen is ged. op 3 december 1780. Uit dit huwelijk worden 11 kinderen geboren:
1 Jan Scholten, zie hierna.1812 Naamsaanneming familie Lambert Scholte Breklenkamp
2 Egbert geb. 22 april 1805, ged. 28 april in Ootmarsum, overleden voor 2 april 1806.
3 Egbert geb. 2 april 1806, ged. 7 april 1806, trouwt op 22 october 1845 Swenne Brink geb. 2 maart 1823 in Frensdorf bij Nordhorn. Zij gaan wonen op het Groot Bonke nu Molendijk in Lattrop, vroeger bekend als Bonken-Geert. Egbert overlijdt hier op 12 augustus 1882 oud 76 jaar en Swenne op 11 maart 1895 oud 72 jaar.
4 Albert geb. 26 november 1808 en overleden 9 februari 1810 oud 1 jaar.
5 Aaltje (Eule) geb. 3 maart 1811, trouwt op 1 juni 1838 in Denekamp met Berend Boomhuis ged. 11 october 1799 op Boomhuis in Lattrop. Berend overlijdt op 21 november 1875 oud 76 jaar in Veldgaar (Pruissen) en Eule op 15 april 1890 oud 79 jaar in Grasdorf.
6 Jan Harmen Scholten geb. 12 april 1814, trouwt op 9 juli 1846 in Uelsen met Fenne Maatman geb. 14 januari 1813 op Maatman, nu Lohuis, in Breklenkamp. Jan Harmen noemt zich Maatman. Fenne overlijdt hier op 15 november 1870 oud 57 jaar en jan Harmen op 1 januari 1885 oud 70 jaar.
7 Lambert geb. 12 maart 1817 en ongehuwd overleden op 1 juli 1850.
8 Hendrik geb. ca. 1820 en overleden voor 13 september 1829.
9 Nn levenloos geboren zoon op 30 januari 1824.
10 Stiene geb. 18 juni 1826 en overleden 24 januari 1829 oud 2 jaar.
11 Hendrik geb. 13 september 1829, vernoemd naar zijn overleden broer 1820-<1829. Hij trouwt op 18 mei 1848 in Uelsen met de weduwe Alijda Kuipers-Nijhof geb. 17 december 1816 in Hardingen bij Lage.
Hindrikjen overlijdt op 11 januari 1837 oud 56 jaar en Lambert op 3 mei 1848 oud 83 jaar.

Jan Scholten x 1840 Aleida Molendijk (VII)

1 Als oudste zoon uit het huwelijk Scholten-Vos is Jan Scholten erfopvolger. Hij is geb. op 26 april 1803 en op 1 mei in Ootmarsum Nederduits Gereformeerd gedoopt. Hij trouwt op 6 januari 1840 in Denekamp met Aleida Molendijk geb. 25 juni 1818 op Molendijk in Breklenkamp. Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren:
NG doopboek Ootmarssum Jan zv Lambert Scholten en Hendrikjen Vos uit Breklenkamp 26 april 18031 Lambert Scholten, zie hierna.
2 Jan geb. 2 october 1843. Hij trouwt op 13 november 1896 met Johanna (Hanna) Hagink geb. 5 januari 1840 in Getelo bij Uelsen. De familie vestigt zich op ’t Laars in Nutter. Hij koopt het erf Achterpostel maar verongelukt vlak voor het vertrek daarnaartoe. Nog in hetzelfde jaar 1933 vertrekt de weduwe Hindrikjen Scholten-Alert en haar dochter Johanna naar het Achterpostel.
3 Jenne geb. 29 juli 1844 verder onbekend.
4 Hendrik geb. 24 juli 1846. Hij trouwt in Nordhorn met Fenne Bakkers uit Hohenkörben en na haar overlijden voor de 2e keer met Hendrikje Brookhuis in Neustadt.
5 Jan hendrik geb. 23 april 1849 ongehuwd overleden op 1 april 1925 oud 75 jaar.
Moeder Aleida overlijdt op 24 maart 1853 oud 34 jaar en Jan hertrouwt op 27 april 1854 in Denekamp met Jenne Thijs geb. ca. 1831 Veldhuizen bij Grasdorf. Uit dit 2e huwelijk:
6 [half] Albert Scholten geb. 2 november 1855 en ongehuwd overleden op 1 juni 1814 op Slim’n Ulk of Schoelt'n Hennik Jaan, nu Vos aan de Aaksbergweg.
7 [half] Hendrik Jan geb. 20 october 1860. Hij trouwt op 12 juli 1895 met Fenna Christina Vos geb. 15 mei 1867 op Vos, nu Molendijk in Breklenkamp. Zij vestigen zich op de plaats Slim’n Ulk dat nu Schoelt'n Hennik Jaan genoemd wordt. Vorige bewoner is de familie Westerhof-Achtermaat.
Jan Scholten overlijdt op nieuwjaarsdag 1871 oud 68 jaar en Jenne Thijs op 12 januari 1894 oud 63 jaar.

Lambert Scholten x 1872 Gesina Alert (VIII)

1 Lambert Scholten, zie 1 hierboven, als oudste zoon wordt erfopvolger. Hij is geb. op 3 maart 1841 en trouwt op 27 juni 1872 in Denekamp met Gesina Alert, geb. 4 juni 1844 in Bauerhausen bij Uelsen.
Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren:Twickel boerderij Scholten Breklenkamp
1 Jan Scholten, zie hierna.
2 Hendrik geb. 11 maart 1876, verder onbekend.
3 Jenne geb. 29 juni 1878, trouwt op 9 october 1903 met Wasscke (Wasse) Molendijk geb. 11 januari 1872 op Molendijk in Breklenkamp. Jenne overlijdt hier op 27 september 1971 oud 93 jaar.
4 Aleida geb. 18 april 1880 en ongehuwd overleden op 29 mei 1957 oud 77 jaar.
5 Janna geb. 29 augustus 1882, trouwt met Geerd Ascherman uit Hestrup bij Brandlecht. Zij overlijdt hier op 30 januari 1961 oud 78 jaar.

Jan Scholten x 1909 Geze Alert (IX)

1 Jan Scholten wordt erfopvolger. Hij is geb. op 20 maart 1874 en trouwt op 16 juni 1909 met Geze Alert geb. 26 januari 1883 in Neustadt bij Lage. Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1 Lambert Scholten, zie hierna.Jan Scholten 1874-1956 en Geze Alert 1883-1945
2 Berend Hendrik geb. 27 december 1911, verder onbekend.
3 Gerrit Hendrik geb. 15 maart 1914, ongehuwd overleden 30 mei 1933 oud 19 jaar.
4 Gerhard (Geert) geb. 21 januari 1916; hij trouwt op 24 mei 1951 met Johanna Hendrika (Anneke) Scholten geb. 13 maart 1921 op Groot Bonke in Lattrop. Geert overlijdt hier op 11 november 1986 oud 70 jaar.
5 Geziena geb. 9 augustus 1919 en overleden op 23 maart 1920 oud 7 maanden.
6 Jan Hendrik geb. 15 februari 1921 en overleden op 29 april 1929 oud 8 jaar.
Moeder Geze overlijdt op 21 maart 1945 oud 62 jaar en vader Jan op 29 mei 1956 oud 82 jaar.

Lambert Scholten x 1938 Leida Esmann (X)

1 Lambert Scholten, zie 1 hierboven, wordt erfopvolger. Hij is geboren op 15 mei 1910 en trouwt in 1938 met Leida Esmann geb. ca. 1907 in Uelsen (D). Uit dit huwelijk:
Lambert Scholten en Johanna Weersmann  Breklenkamp1 Nn levenloos geboren kind 22 juni 1939. Leida overlijdt op 19 januari 1940 en Lambert hertrouwt met Johanna Weersmann uit Halle (D). Uit dit huwelijk:
2 Jan *1946, 3 Geesje *1949, 4 Lucas *1950, 5 Harold *1952 en 6 Herbert *1956.
Lambert Scholten overlijdt op 5 augustus 1994 oud 84 Jaar en Johanna Weersmann op 2 april 2002  oud 87 Jaar.

2 De oudste zoon Jan Scholten uit het 2e huwelijk wordt erfopvolger en trouwt in 1978 met Johanna Bult uit Hagelshook bij Gildehaus. Omdat er geen bedrijfsopvolger is beëindigt Twickel de pachtovereenkomst in 2011 en Jan en zijn vrouw erven de boerderij Weersmann in Halle, waar nog een ongehuwde oom van Jan woont, en trekken bij hem in.

Boerderij Scholten Jonkershoesweg 4  Breklenkamp

Twickelboerderij voorheen Scholten in Breklenkamp