Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Scholten Beuningen-Tilligte

Familie Scholten van Böningerhof in Beuningen naar Tilligte en Lattrop…

De Böningerhof of Scholtenhof nu Austie in BeuningenDe Böningerhof, later het Scholtenerf, waar de familie van Böningen de eigenaar was, ligt aan de Paandersdijk. Niet ver hiervan verwijderd ligt het oude Scholten, lijftuchtshuis van het Scholtenerf.
De Böningerhof is bereikbaar vanaf de Beuningerstraat. Vroeger kon men vanaf de Paandersdijk, bij Krabbe, de buurman van Scholtenerf, over een zandpad naar het oude Scholten, en zo verder langs Olreckinck, Oolderink nu Sleiderink, naar de Harbertweg hoek Beuningerstraat.
In de 14e eeuw was de eigenaar Matheus van Böningen, Heer van Bögelscamp en Borgh Beuningen.
Van hieruit werd er recht gesproken in de Marke. Vroeger waren er de schout en schepenen om de orde te handhaven. Vanaf 1750 is Johannes Groeneveld die met Fenne Broenink is getrouwd, de boer op het Scholtenerf. De kleinzoon Johannes gaat naar erf Alberink en daar weer de dochter van, Johanna, trouwt in 1877 met J.H. Austie en zij zijn de erfopvolgers. Tot op heden is hier de familie Austie de bewoner van dit oude erf. (Bron: Toni Ankone Oldenzaal)

Op 9 september 1725 trouwt hier Lambert Scholte, gedoopt ca. 1705, met Swenne Hengelman uit De Lutte. Of Lambert hier geboren is of de nieuwe pachter is niet duidelijk. Als Lambert komt te overlijden hertrouwt Swenne met Lambert Oude Hassink uit Beuningen.
Uit het 1e huwelijk wordt o.a. geboren:

1 Hendrik Scholte, Hendrik heeft in ieder geval nog twee broers, maar dat is voor dit verhaal niet van belang. Hendrik trouwt op 22 januari 1746 in de Roomsch Catholijcke kerk van Denekamp met Aalke Mulder, herkomst nog onbekend. Nadat hun 2 zoons zijn geboren verlaat deze familie het Scholtenerf en pachten de katerstede Foks in Beuningen. Uit dit huwelijk o.a.: (op de Scholtenhof geboren)
1 Gerardus Johannes Scholte, gedoopt 2 mei 1757 in Denekamp. Hij wordt de erfopvolger op Foks en trouwt met Euphemia (Fenne) Meijerink.
3 Febr 1791. Overdracht erve Foks in Böningen aan Jan Blijdenstein te Enschede (21 Juli 1790) Liquidatie Verzetting 1 Feb 1796. Voor de somma van 1445,--. Ten profijte van Gerrit Jan Scholten en Fenneken Meyerink Vanaf nu is er de familie Scholten aanwezig.
3 Febr 1791. Geldlening/Hypotheek door Gerrit Jan Scholten en Fenneken Meyerink uit Beuningen. Somma f 800,-. Schuldig aan Gerrit Tijssink in Munsterland. Boerschap Ale Kerspel. Onderpand: Katerstede Foks met grond en toebehoren.
In de volkstelling van 1795 staat dat er de vrouw van Gerrit Jan Scholten, timmerman, met in totaal 7 personen woont.

2 Lucas Scholte, gedoopt RC in Denekamp op 22 mei 1760, doopgetuige Jan Grondhuis. Hij trouwt op 15 april 1788 in Denekamp met Joanna (Janna) Venhuis, geboren ca. 1754 in Beuningen en in Denekamp gedoopt. Zij pachten het plaatsje Olde Scholten in Beuningen, lijftuchthuis van de Scholtenhof.

RC trouwboek Denekamp Lucas Scholte en Joanna venhuis 15 april 1788Kinderen uit dit huwelijk: (geboren op Olde Scholten)
1 Susanna Scholte, ged. 27 januari 1789, overleden 18 juli 1833 Beuningen huisnummer 0.
2 Johannes of Jannes (Jan), zie hierna.
3 Joanna (Janna) Schulten, ged. 20 september 1793 en ongehuwd overleden op 19 januari 1880 in Noord Deurningen 15 (?).
4 Lucas Scholte ged. 9 december 1796, verder onbekend.
Lucas Scholte overlijdt in 1797 en Joanna Venhuis hertrouwt op 12 mei 1797 met Jannes Agtermaat van het gelijknamige erf in Beuningen.
Kinderen uit dit 2e huwelijk:
5 Helena Agtermaat, ged. 16 februari 1803. Zij trouwt op 23 februari 1824 in Denekamp met Hermannus Periks Olde Mensink, ook wel Pijriks of Pierink genoemd.
6 Maria Agtermaat, ged. 13 januari 1806. Zij heeft voor haar huwelijk in 1853 met Lucas Westerhof uit Breklenkamp een relatie met een onbekende man waaruit twee kinderen worden geboren.
Jannes Agtermaat overlijdt op 3 mei 1823 oud ~52 jaar en Joanna Venhuis op 27 augustus 1830 oud 68 jaar.1832 Kadasterkaart Scholtenerf Beuningen

2 Johannes of Jannes (Jan) Scholten is geboren op het Olde Scholten en gedoopt op 9 januari 1791. Doopgetuigen G.J. Oelerink en Telle in oude Kortink. Hij trouwt, plaats nog onbekend, in ca. 1830 met Geertruida Bernardina Jansing (ook Jansink). Zij is geboren op 13 juni 1802 in de Grafschaft Bentheim. Zij vestigen zich op een huurmansplaatsje, naam onbekend, in Noord Deurningen. Bij de aangifte van geboorte van hun kinderen zijn de getuigen afwisselend Gerrit Maatman, Antoni Maatman, Lucas Maatman en Hermen Westerhof. Zij zijn noabers van Jan Scholten en wonen op de erven Maatman (nu Zwiers) en Westerhof (nu Gerwers) in de Westerhoek.
Kinderen uit dit huwelijk: (geboren in de Westerhoek)
1 Hermannus Johannes Schulten, landbouwer, klompenmaker, geb. 9 november 1831. Hij trouwt op 5 september 1867 met Johanna Maria Budde geb. plm. 1838 in Ootmarsum. Johanna overlijdt hier in 1905 oud 67 jaar en Hermannus in 1909 oud 77 jaar. Nakomelingen wonen nog in Ootmarsum, o.a. de bakkersfamilie en Schulten ‘Chemisch Reinigen’.
2 Anna Maria Scholten, geb. 3 september 1833, trouwt in 1862 met de weduwnaar Joannes Henricus (Jan Hendrik) Hassink van Kleine Holst in Beuningen, eerder getrouwd met Helena Klinge. Zij trekt bij hem in op het plaatsje Klinge aan de Penninksbrugweg in Noord Deurningen.
3 Johanna Scholten, geb. 10 februari 1836 en ongehuwd overleden op 13 februari 1856, oud 20 jaar, in Dorp Denekamp nr. 59.
4 Gesina Scholten, geb. 22 juli 1838, trouwt in 1865 in Denekamp met Lambertus Tiggeler, geb. ~1836 in de gemeente Losser. Gesina overlijdt in 1875, oud 36 jaar, in Buurschap Denekamp nr. 80.
5 Aleida Scholten, geb. 13 september 1841, trouwt in 1862 met Hermannus Gortemaker geb. ~1837 in Denekamp. Uit dit huwelijk 10 kinderen. Aleida overlijdt in 1918 in de Buurtschap Denekamp nr. 101 oud 77 jaar en Hermannus in 1920 oud ~83 jaar.
6 Gerardus Scholten, zie hierna.
 

6 Gerardus (Graads) Scholten is geboren op 20 October 1844 in de Westerhoek in Noord Deurningen.
Op 7 augustus 1878 trouwt hij met Maria Veldhuis uit Volthe. Zij is geboren op 7 december 1848 in Volthe, dochter van Albertus Veldhuis en Johanna Nijhuis. Eerst wonen zij in Rossum op huisnummer 88, plaats onbekend misschien in Volthe, waar hun 1e 6 kinderen worden geboren.
1 Gerardus Johannes Scholten, zie hoofdstuk 1
2 Johanna Maria (Hanna) Scholten geb. 28 september 1879. Zij heeft in 1901 een relatie met een onbekende man. Hieruit wordt een dochter geboren, Gesiena Maria Scholten op 7 april 1902. Na haar schooltijd is zij dienstmeid op Enkman in Tilligte waar zij ongehuwd overlijdt op 16 november 1941.
Hanna trouwt op 4 september 1902 met Henricus Loman, geb. 24 september 1867 op Veldschoelt in de Voddenhoek in Tilligte. Haar dochter uit de 1e relatie wordt gewettigd en heet nu Loman.
Uit dit huwelijk 9 kinderen.
3 Bernardus Johannes Scholten geb. 21 november 1880 en overleden op 19 october 1886 oud 5 jaar.
Boerderij  Scholten (Dinkel Graads)  Tilligte4 Geertruida Maria (Trui) Scholten geb. 17 augustus 1882. Zij trouwt op 21 mei 1908 met Bernardus Henricus (Bernard) Ruël geb. 16 mei 1876 op het plaatsje Snieders-Willem, gelegen tussen Veld-Jan en in Lattrop en Smoes in Breklenkamp. Uit dit huwelijk 8 kinderen.
5 Gerardus (Gerard) Scholten, zie hoofdstuk 2.
6 Gesina Scholten geb. 24 juni 1886, trouwt op 28 april 1811 met Johannes Oude Wolcherink geb. 20 november 1877 op Beuks in Rossum. Later meer over deze familie; e.e.a. is nog in onderzoek.

Eind 1887 verlaat de familie Volthe en pacht een boerderijtje van boer Aarnink aan de Dinkel in Tilligte. Pachtovereenkomst aangegaan door de fam. Aarnink te Tilligte en H.J. Scholten, landbouwer te Tilligte.
Een boerderij te Tilligte gem. Denekamp, een schuur met tuin, bouw-wei-hooiland, hakhout kad. bekend gem. Denekamp sectie F nrs 4071, 1422, 1423, 1415, 1416, 2242, 1401, 2236, 'n Z deel van 1323 en 'n N deel van 2221 groot 5.80 00 ha.Johanna Scholten ( Zr Raineldis) Tilligte 1888 Amersfoort 1959

Al naar gelang de roepnaam van de bewoner wordt deze plaats dan Dinkel-Graads, Dinkel-Hendrik of Dinkel-Scholten genoemd. Hier worden hun laatste twee kinderen geboren:
7 Johanna (Hanna) Scholten geb. 25 november 1888. Dienstbode bij de familie Scholtenhave-Grimberg op Scholtenhave in Tilligte 79. Zij deed op 4 maart 1915 haar intrede in de congregatie van de H. Jozef te Amersfoort en werd op 30 September 1917 geprofest onder de naam Maria Raineldis. Zij overlijdt ongehuwd op 22 april 1959, oud 70 jaar, in het Elisabeth-ziekenhuis in Amersfoort en werd 3 dagen later begraven op het Kloosterkerkhof van het Moederhuis van de Congregatie.
8 Aleida Maria (Leida) Scholten geb. 29 september 1892. Zij trouwt op 5 november 1920 met Bernardus Johannes (Bernard) Peters, geb. 11 maart 1888 op Bommerd in het Binnenbrook in Lattrop. Foto rechts: Johanna Scholten (Zr Raineldis) Tilligte 1888 Amersfoort 1959
Zijn vader Jannes komt van Oud Ootmarsum en bouwt in 1887 een nieuwe boerderij op 'de Bommerd' aan de huidige Spiekweg in Lattrop.

De boerderij brandt geheel af in 1915. Zij besluiten daar niet te blijven, mede de vaak hoge waterstanden waardoor langdurig ondergelopen weilanden. 'Bossem' (Rerink) bouwt daarop in 1915/1916 op een stuk grond aan de huidige Kommiezendijk, een nieuw boerderijtje. De erfnaam 'Bommerd' verhuist mee. Deze boerderij wordt door Bossem aan hen verpacht. Jannes helpt mee met de bouw. Hij is dan 59 jaar oud en geen van de kinderen is getrouwd. Bij met mengen van kalk en zand in een kuil zijn de mannen wat onvoorzichtig te werk gegaan. De kalk spat in de ogen van Jannes, waardoor hij behoorlijk in zijn gezichtsvermogen beperkt wordt. In 1916 verhuizen zij naar dit huurmansplaatsje. Leida overlijdt hier op 1 mei 1962 oud 69 jaar.

Hoofdstuk 1

Familie Engbers-Droste  (Dinkel Graads) Tilligte  Juli 19351 Gerardus Johannes Scholten is geb. op 28 september 1879 in Volthe. Eind 1887 gaat hij met zijn ouders en 5 broers/zussen naar de huurmansplaats van Aarnink in Tilligte. Hij trouwt op 25 april 1912 in Denekamp met Maria Susanna (Marie) Droste geb. 26 januari 1885 op Droste in Groot Agelo. Uit dit huwelijk worden geboren:
1 Johanna Maria (Marie) Scholten geb. op 10 juli 1913. Zij trouwt op 17 april 1947 met Albertus Johannes Olde Meule geb. 25 februari 1913 op de Haar in Klein Agelo. Marie overlijdt in Ootmarsum op 13 december 1983 oud 70 jaar en Albertus op 18 september 1993.
2 Gerhardus Hendrikus (Gerard) Scholten geb. 10 januari 1915, ongehuwd overleden op Dinkel-Scholten op 6 maart 2000.
3 Hermanus Johannes (Jan) Scholten geb. 10 augustus 1917. Hij is de erfopvolger en trouwt op 20 januari 1944 met Maria Helena Veldscholten geb. op 19 augustus 1921 in Haarle bij Reutum. Uit dit huwelijk 8 kinderen; Marietje, Jan, Suze, Gerrit, Theo, Bennie, Lida en Henk. Jan overlijdt op 9 november 1993 oud 76 jaar en marie op 13 juni 2015 oud 93 jaar.
Henk Scholten wordt erfopvolger en trouwt met Annie Grootelaar uit Tubbergen.

Hoofdstuk 2

5 Gerardus (Gerard) Scholten is geboren op 15 april 1884 in Volthe. Tot 1903 is hij knecht bij de familie Hemmelder-Borggreve (Vendel) in Tilligte 8 (nu ool Mensink) daarna 76 (Oale Moat). Vanaf 1907 knecht bij de familie Aarnink-Schutte (Aarnink) in Tilligte 80. Daarna van 10-05-1909 tot 23-05-1910 veldarbeider in Andijk in Noord-Holland. Hij keert terug naar huis en vertrekt nog 2 keer naar Andijk; van 4-7-1910 tot 26-5-1911 en op 7-7-1911 vertrekt hij voor de laatste keer.
Op 31 mei 1916 trouwt hij met Maria Aleida Peters erfopvolgster op Egbers in Lattrop. Zij is geboren op 13 augustus 1889 op het plaatsje Bommerd in het Spiek in Lattrop. Zij trekken in bij het kinderloze echtpaar Rekers-Morsink. Gerard is hier landbouwer en tevens klompenmaker. Uit dit huwelijk worden 10 kinderen geboren.
1 Gerardus Johannes geb. 19 april 1917, overleden op 5 mei 1917 oud 12 dagen.
2 Maria Geertruida (Marie) geb. 5 april 1918, naaister, ongehuwd overleden in Ootmarsum.
3 Gerardus Johannes (Johan) geb. 16 augustus 1919. Hij trouwt op 7 september 1946 met Aleida Gezina Hendrika Hekke geb. 12 maart 1920 in de gemeente Losser. Gerard overlijdt in Denekamp op 11 juni 1982 oud 62 jaar en Aleida op 14 december 2006 oud 86 jaar.
4 Geertruida Euphemia geb. 17 januari 1921 en overleden op 2 maart van 1921 oud 6 weken.
5 Gerhardus Bernardus Jozef Scholten zie hierna.
6 Geertruida Geziena (Truus) geb. 9 october 1923, trouwt in 1953 met Bernardus Olde Rikkert.
7 Bernardus Hendrikus (Bernard) geb. 21 juni 1925, trouwt in 1954 met Geertruida Maria Stoverink. Bernard overlijdt op 22 september 20415 in Oldenzaal oud 90 jaar.
8 Johanna Theresia Aleida (Annie) geb. 18 januari 1927. Zij trouwt in 1949 met Bernardus Johannes Schulte uit Noord Deurningen.
9 Antonius Hermannus (Toon) is geb. 10 februari 1929. Hij trouwt in 1958 met Mientje Peters.Echtpaar Aleida Maria Peters met Gerardus Scholten en Geertruida Morsink met Johannes Rekers (Egberts Jannes) Lattrop 1920
10 Hermanus Fransiscus is geb. 6 april 1930 en 1 dag later overleden.
Maria Aleida Peters overlijdt op 9 januari 1934 oud 44 jaar en Gerard hertrouwt op 10 october 1936 met Anna Luise (Hanna) Arens geb. 18 mei 1894 in Emsbüren-Listrup. Zij is een dochter van Gerhard Hermann Lambers (noemt zich Arens) en Anna Maria Arens. Hanna heeft nog 6 broers en zusters.
Dit 2e huwelijk blijft kinderloos. Gerard Scholten overlijdt op 12 januari 1973 oud 88 jaar en zijn 2e vrouw Louise op 4 maart 1975 oud 80 jaar.

5 Gerhardus Bernardus Jozef (Gerard) Scholten is geb. op 7 maart 1922. Hij is de erfopvolger op Egbers en wordt ook wel ’n grootn Egbers genoemd. Hij trouwt in 19?? met Johanna Hendrika Christina (Annie) Borghuis geb. 15 april 1922 in Berghuizen. Annie overlijdt op 12 november 1999 oud 77 jaar en Gerard op 17 januari 2003 oud 80 jaar.
Uit dit huwelijk 6 kinderen: Paul, Gerard, Marian, Ans, Albert en Leo.

Gerard Scholten wordt erfopvolger.

Familie  Gerardus Scholten en Anna Louise Arens Egbers Lattrop (Foto ca. 1947)Namenlijst foto links:
Ouders:
1 Gerardus (Gerard) Scholten *15-04-1884 Weerselo, †12-01-1973.
2 Anna Luise Arens geb Lambers *18-05-1894 Emsbüren, †04-03-1975 (2e vrouw)
Kinderen vlnr (alle kinderen van de 1e moeder Maria Aleida Peters):
3 Maria Geertruida (Marietje) *05-04-1918 (ongehuwd)
4 Bernardus Hendrikus (Bernard) *21-06-1925 (x1954 Geertruida Maria Stoverink)
5 Gerardus Johannes (Johan) *16-08-1919 (x1946 Aleida Gezina Hendrika Hekke)
6 Antonius Hermanus (Toon) *10-02-1929 (x1958 Mientje Peters)
7 Gerhardus Bernardus Jozef (Gerard) zie foto rechts onder *07-03-1922 (x Johanna Hendrika Christina Borghuis)
8 Johanna Theresia Aleida (Annie) *18-01-1927 (x1949 Bernardus Johannes Schulte)
9 Geertruida Geziena (Truus) *09-10-1923 (x1953 Bernardus Olde Rikkert)Gerardus B J  Scholten Lattrop
Overleden kinderen:
10 Gerardus Johannes (Johan) *19-04-1917 †05-05-1917 (oud 16 dagen)
11 Geertruida Euphemia (Truus) *17-01-1921 †02-03-1921 (oud 6 weken)
12 Hermanus Fransiscus (Herman) *06-04-1930 †07-04-1930 (oud 1 dag)

Hieronder de kinderen Scholten-Veldhuis op een rij, gesorteerd op geboortejaar.

Van Johannes Scholten 1879-1918 op Dinkel-Scholten in Tilligte, is geen foto beschikbaar.

 

Kinderen Scholten-Veldhuis (Dinkel-Scholten) in Tilligte