Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Schattingsregister 1475

De oudste erven of boerderijen vinden we in het Schattingsregister van 1475. Dit register is samengesteld door de rentmeester van Twenthe, Roelof van Bevervoorde. Dit is een schatting of belastingheffing opgedragen door David van Bourgondië. Hij was toen Bisschop van Utrecht en landsheer van o.a. Twenthe. 

                                                     

                                                                          Lattrop

                                       Breklenkamp

 

                                          Tilligte