Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Reunie familie Busscher

Reünie neven en nichten Busscher in Tilligte op zondag 5 Juni 2011.

Busscher Gruttoweg met Jan BusscherOp deze zonnige dag vond, na 28 jaar, de 2e reünie plaats van de neven en nichten Busscher.

Zij waren deze middag te gast bij Jan Busscher (van Herman en Sina) en Annie  aan de Gruttoweg in Tilligte. Allen afstammelingen van Gerard Busscher en Marie Reerink uit Tilligte (10 kinderen), Bernard Busscher en Sina Loman uit Oud Ootmarsum (7), Hanna Busscher en Gerard Niehoff uit Volthe (7), Jan Busscher en Marie Ruël uit Lattrop (6), en Herman Busscher en Sina Borgerink uit Tilligte (10 kinderen). Totaal 40 waarvan 5 zijn overleden. Aanwezig waren 56 familieleden, de jongste (Paul) 56 jaar en de oudste (Santje) 80 jaar.

De 1e reünie in 1983 vond plaats op de deel bij Jan en Sinie Niehoff aan de Korenmorsweg in Noord Deurningen. Een aantal van de ouders was daar nog aanwezig; inmiddels zijn allen overleden. Op initiatief van Bennie Busscher uit Ootmarsum en de spontane medewerking van Jan en Annie werd het een gezellige middag waar de nodige verhalen en kwinkslagen niet van de lucht waren. Het geplande einde om 18:00 uur werd dan ook door een groot deel van de gasten ruimschoots overschreden. De nodige oude foto's waren aanwezig en ook werd een presentatie met beamer verzorgd door de organisatie. Het geheel werd op film vastgelegd door Rob Meenderink uit Ootmarsum. Samen met oude foto's van de families wordt hiervan een DVD uitgegeven. De geslaagde middag werd afgesloten met een buffet op de deel.

De familie Busscher in vogelvlucht.

 

Nog voor 1530 vestigt een zekere Hynderick zich bij een bosje (busche) op de huidige Busschersplaats op ‘Het Veldkarspel' in Tilgte en hij werd al gauw 'Hynderick ten Bússche' genoemd. Hij zal daar een eenvoudig huisje hebben gebouwd en wat grond hebben ontgonnen. Er is door de eeuwen heen geen volledige opvolging in mannelijke lijn. 2 Keer vindt er de zogenaamde 'opvaert' plaats, wat betekent dat een erfdochter op het erf blijft wonen. De echtgenoot wordt dan naar hetHet Busschershuis op het Carspel in Tilligte anno ca. 1920 nieuwe erf genoemd, de z.g. huisnaam, hij neemt dus de naam Busscher aan. Het echtpaar Hendrick en Henrickjen op Busschershuijs (x1682) hebben 7 kinderen waarvan Jan op het ouderlijk huis blijft. Zijn broer Lambert trouwt in 1727 met Stijne Engbers en vertrekt naar een huisje genaamd 'Koetschersplaatsje' in Brecklenkamp, wat gelegen heeft bij de Daallechtkamp. De laatste 2 vrouwelijk afstammelingen van hen wonen nu nog in Hardenberg. Egbert trouwt in 1729 met Gebbeken Laerhuijs en ze gaan wonen op het 'Krakenbakhuijs' in Lattrop, nu bewoond door de familie Kamphuis. 2 Generaties later trouwt een kleinzoon van Hendrick en Henrickjen, Gerardus Busscher, in bij Geziena Goosink op het ‘oude Goosink' in Lattrop. (x1793). Dit erf lag vroeger halverwege 'Fox Laantje'. Hij is de stamvader van de huidige familie Goossink. Gedurende enkele generaties daarna wordt op de plaats in Tilligte telkens 1 jongen geboren die kan opvolgen. Kindersterfte was hier o.a. debet aan.

Op 7 April 1738 trouwt Johannes Buschers uit Tilligte met Joanna Leferink uit Volthe en vestigt zich op het boerderijtje 't oude Westerhof in de Westerhook in Noorddeuringe waar Joanna dienstmeid is. Hier stamt de familie Busscher Denekamp vanaf.

De overgrootouders Albertus Joannes (Jans) Busscher en Maria (Mei) Kienhuis hebben 1 zoon en 5 dochters. Joannes (Jens) trouwt thuis met Susanna (San) Voskamp van 'Steggersboer'. De 2 oudste dochters, beiden Maria geheten, overlijden jong. Maria (1) wordt slechts 26 dagen en de 2e dochter wordt naar haar vernoemd. Zij overlijdt echter op de leeftijd van 15 jaar. Trui trouwt in 1882 met weduwnaar Antonius Engelbertink op 'Kienhoes' in Tilligte. Gezina trouwt in 1884 naar het 'Eulenhuis' in Tilligte en heet dan 'Euln Sien' en Jannoa trouwt met Gerardus Borggreve op 'de Reake' in Tilligte. De 8 kinderen van Jens en San: 1. Maria 1886-1896, 2. Jenske ongehuwd 1888-1932, 3. Gerard 1890-1971 (op ouderlijk huis) x Marie Reerink (Göttert), 4. Hendrik 1892-1895, 5. Bernard 1895-1982 x Sina Loman (Ool Baink Tilligte) naar Oud Ootmarsum, 6. Hanna 1898-1990 x Gerard Niehoff (SniederBerend) Lattrop, naar Volthe (op Tuffelkönning), 7. Jan 1898-1994 x Marie Ruël (Reulke), naar Beerninksbakhuis Lattrop en 8. Herman 1900-1979 x Sina Borgerink (Loeksboer) naar nieuwe boerderij aan de Gruttoweg in Tilligte.

Neven en nichten Busscher

 

 Voor vergroting: klik op de foto.