Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Pil Geerd in Nordhorn-Altendorf

Stamboom van Geerd Pil in Nordhorn-Altendorf…

Generatie 1.

Geerd Pil is geboren omstreeks 1630 in Altendorf. Geerd trouwde met Nn.

Kind van Geerd en Nn: Berend

Generatie 2.

Berend Pil is geboren omstreeks 1655 in Altendorf, zoon van Geerd Pil en Nn. Berend trouwde met Nn.

Kind van Berend en Nn: Geerdjen

Generatie 3.

Geerdjen Pil is geboren omstreeks 1680 in Altendorf, dochter van Berend Pil en Nn. Geerdjen is overleden. Geerdjen trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 22-06-1708 in Veldhausen met Egbert Winkeling (noemt zich Pil), ongeveer 27 jaar oud. Egbert is geboren omstreeks 1681 in Esche bij Neuenhaus.

Uit dit huwelijk: Harm

Generatie 4.

Harm Pil, geb. Altendorf omstr. 1725, tr. voor 1752 Geertruida Haftenkamp.

Uit dit huwelijk: Jan

Generatie 5.

Jan Pil, geb. Deegveld omstr. 1752, † ald. 1 april 1812, tr. Aale Groven, geb. Frensdorp 8 febr. 1767, ged. Nordhorn 8 febr. 1767, † Deegveld 6 okt. 1824.

Uit dit huwelijk: Berend

Generatie 6.

Berend Pil, geb. Deegveld 8 dec. 1796, ged. Nordhorn 11 dec. 1796, Dekker und Harmelink Huurman in Bookholt, † Bookholt 21 jan. 1853, begr. Nordhorn 26 jan. 1853, tr. Janna Ten Brink, geb. Bookholt 7 mei 1797, ged. Nordhorn 14 mei 1797, † Deegfeld 8 maart 1874, begr. Nordhorn 13 maart 1874.
Uit dit huwelijk:
1. Stine Pil, geb. Bookholt (Nordhoorn, Hanover) omstr. 1827, tr. Denekamp 9 febr. 1855 Gerhard Rötgers, geb. Denekamp omstr. 1826, Timmerman.
2. Jan
3. Berend Pil, geb. omstr. 1833.

Jan Pil van Nordhorn-Bookholt naar Breklenkamp…

Generatie 7.

1773-1794 Hottingerkaart Breklenkamp (Molendijks Bakhuis)2. Jan Pil, geb. Nordhorn-Bookholt 23 febr. 1830, ged. Nordhorn 6 maart 1830, landbouwer op Molendijk Bakhuis  in Breklenkamp 1854-1865, landbouwer op Konijnenboer ND 1865-1875, † Noord Deurningen 60 (Konijnenboer) 16 febr. 1875, tr. Denekamp 23 sept. 1854 Jenne ten Brink, geb. Breklenkamp 9 (Molendijk Bakhuis) 12 okt. 1823, † Noord Deurningen 56 (Konijnenboer) 9 maart 1885, dr. van Hendrik ten Brink (1795-1831) en * op het Olde Molendijk in Breklenkamp. Haar moeder is Fenne Rotman (1794-1852) * in Hardingen bij Lage.
Uit dit huwelijk: (* Molendijk Bakhuis Breklenkamp)
1. Hendrik
2. Berend Pil, geb. Breklenkamp 49 9 jan. 1858.
3. Frederik Pil, zie hoofdstuk 1
4. Jan Pil, geb. Breklenkamp 49 14 febr. 1865, † Noord Deurningen 56 (Konijnenboer) 3 mei 1883.
Na 1865 naar Konijnenboer in Noord Deurningen.

Hendrik Pil van Konijnenboer ND naar Eekman in Boerschap Denekamp

Generatie 8.Weerd-de Gezina 1863-1953

1. Hendrik Pil, geb. Breklenkamp 49 (Molendijk Bakhuis) 28 aug. 1855, landbouwer/pachter op Konijnenboer ND 1875-1917, landbouwer/pachter op Eekman BD 1917-1919, † Buurtschap Denekamp 29 (Eekman) 5 maart 1919, tr. 1e Denekamp 21 mei 1886 Fenne Hoegen, geb. Hesepe-Nordhorn (Pruissen) 1 april 1859, ged. Nordhorn 10 april 1859, † Noord Deurningen 56 (Eekman) 3 jan. 1894, dr. van Jan Hindrik en Janna Ten Brink; tr. 2e Denekamp 1 mei 1895 Gezina de Weerd, geb. Nutter 16 juni 1863, † Buurtschap Denekamp (Eekman) 5 april 1953, begr. Denekamp (NG begraafplaats), dr. van Evert en Andiena Biester.
Uit het 1e huwelijk:
1. Jenna Pil, geb. Noord Deurningen 56 (Konijnenboer) 12 april 1890, † Denekamp (ovl in Oldenzaal) 15 sept. 1960, tr. Denekamp 4 sept. 1919 Gerard Arends, geb. Denekamp   16 maart 1888, landbouwer, † Denekamp 27 sept. 1936, zn. van Jan Hermen en Hindrikje Maat en wedr. van Janna Steilink.
2. Jan Hendrik Pil, geb. Noord Deurningen 56 (Konijnenboer) 22 dec. 1891, † ald. 3 mei     1894.
Uit het 2e huwelijk:
3. [half] Fenna Pil, geb. Noord Deurningen 56 (Konijnenboer) 27 febr. 1896, † ald. 2 okt. 1914.
4. [half] Jan Evert
5. [half] Jan Hendrik Pil, geb. Noord Deurningen 50 (Konijnenboer) 1 okt. 1900, landbouwer, † Denekamp 19 juli 1937.
6. [half] Andiena Pil, geb. Noord Deurningen 50 (Konijnenboer) 7 maart 1903, † 2 april 1995, begr. Ootmarsum (NH), tr. Rudolf Klasinus Corte, geb. 3 dec. 1903, † Almelo 7 april 1982.
7. [half] Johanna Pil, geb. Noord Deurningen 50 (Konijnenboer) 22 april 1905, † ald. 29 april 1906.
Eekman Buurtschap Denekamp (landkaart 1900)8. Johan Pil, geb. Noord Deurningen 50 (Konijnenboer) 18 aug. 1908, † ald. 21 aug. 1908.
Bevolkingsregister 1861-1880: woont Breklenkamp 49.
Woont tot 1917 op Konijnenboer in Noord Deurningen.
Huurden in 1914 van de eigenaar van Singraven het erf Konijnenboer, bestaande uit huis, schuur, erf, bouw- en weiland, gelegen achter de Gele Beek, groot 4.96.60 ha. Voor het bedrag van f. 204.00 per jaar. De  bomenprijs was f 30.59.

In 1917 naar Eekman in BD, pachtboerderij van Borgelink in Schüttorf (D).

Generatie 9.

4. Jan Evert Pil, geb. Noord Deurningen 56 (Konijnenboer) 14 mei 1898, landbouwer/pachter op Eekman BD (eigenaar Borgelink in Schüttorf) 1919-1949, landbouwer op Eekman BD 1949-1965, † Buurtschap Denekamp (Eekman) 7 jan. 1978, tr. Denekamp 7 (kerkelijk 12) juni 1930 Grete Zwafink, geb. Achterberg (D) 23 juni 1905, † Buurtschap Denekamp (Eekman) ovl in Enschede 6 sept. 1983, dr. van Harm en Fennegien Streur. Foto onder.
Uit dit huwelijk: (allen geboren Buurtschap Denekamp 26 Eekman)Jan Evert Pil en Grete Zwafink op Eekman in Buurtschap Denekamp
1. Hendrik Herman Pil, geb. 21 febr. 1931, Buschauffeur, † Enschede 24 jan. 1986, tr. Denekamp 2 mei 1980 Everdina Huesken, geb. Nijverdal 15 juni 1936.
2. Herman Gerard
3. Geziena Mina Fenna Pil, geb. 9 maart 936, tr. Denekamp 11 okt. 1962 Johannes Jacobus van Mastrigt, geb. Westmaas 17 jan. 1939.
4. Frits Johan Pil, geb. 17 mei 1939,  Automonteur, tr. Nordhorn 26 okt. 1965 Ursula B Maria van Kleef, geb. Goor 1 mei 1944.
5. Johan Marinus Pil, geb. 25 juli 1943, tr. Denekamp 15 okt. 1969 Hermine ten Buuren, geb. Hengelo(O) 13 nov. 1943.
6. Hans Albertus Jan Pil, geb. 15 maart 1946, kantoor-bediende, tr. Enschede 2 juni 1972 Gertruida Gerdina ten Kate, geb. Boekelo 24 april 1948.

Generatie 10.

2. Herman Gerard Pil, geb. Buurtschap Denekamp 26 (Eekman) 16 maart 1933, landbouwer op Eekman 1965-1998, tr. Denekamp 30 juni 1972 Hinrike Geziene Schrapp, geb. Samern (D) 20 juni 1936.
Uit dit huwelijk:

Generatie 11. 

            1 Gonny Pil
            2 Bertus Jan (Bertus) Pil
, trouwt met Wilma Brüna uit Breklenkamp.
            3 Erich Pil

Hoofdstuk 1

Frederik Pil van Molendijk Bakhuis naar Brandlichterweg in Denekamp

I. Frederik Pil, geb. Breklenkamp 49 (ws huis bij Smoes) 12 sept. 1861, landbouwer/grond-werker/klompenmaker, † Buurtschap Denekamp (Brandlichterweg 13) 20 juni 1936, zn. van Jan en Jenne ten Brink, tr. Denekamp 29 dec. 1890 Johanna Horstkamp, geb. Dorp Denekamp 7 febr. 1855, † Buurtschap Denekamp (Brandlichterweg 13) 7 febr. 1929, dr. van Fredrik en Hermina Rademaker.
Uit dit huwelijk:
II. Herman Frederik Pil, geb. Buurtschap Denekamp (Brandlichterweg) 20 febr. 1892, petroleumventer, doodgraver en tuinman op de Hervormde Begraafplaats 1938-1940, † Buurtschap Denekamp (Brandlichterweg) ovl in Oldenzaal 14 aug. 1958, tr. Denekamp 21 jan. 1928 Aaltje Hans, geb. Radewijk (Hardenberg, Ambt) 14 juni 1897, † Buurtschap Denekamp (Brandlichterweg) 7 okt. 1962, dr. van Derk Jan en Henderkien Kollen.
Uit dit huwelijk: (geb. aan de Brandlichterweg)
1. Johanna H Pil, geb. Buurtschap Denekamp, tr. N.N. Nn.
2. Derk Jan Pil, geb. Buurtschap Denekamp 26 febr. 1929, † ald. 1 sept. 1997, tr. Johanne Hes,    geb. 10 dec. 1932, † Buurtschap Denekamp (Brandlichterweg) 28 febr. 1999.
3. Hendrik H Pil, geb. Buurtschap Denekamp 21 febr. 1931, † Denekamp 24 jan. 1986, tr. Anneke Rosink, geb. Dorp Denekamp (Rosink bakker aan de Lattropperstraat).

Fotocollage Pil Brandlichterweg DenekampFoto’s: Heemkunde Denekamp.

Oude huis Pil aan de Brandlichterweg (gebouwd na 1832), foto 12-4-1955.

Foto rechtsboven: Herman Frederik Pil 1892-1958.

Foto rechtsonder: hier heeft het oude boerderijtje gestaan.

Naschrift.

De familie Pil komt uit Nordhorn-Altendorf ook wel Oude Dorp genoemd. Via Nordhorn-Deegveld en Nordhorn-Bookholt komt deze familie als pachter op het Molendijk Bakhuis in Breklenkamp dat eigendom is van Twickel in Delden. In 1865 pacht de familie het plaatsje Konijnenboer in de Zak (nu Zoeke) in Noord Deurningen, van het Huis Singraven. In 1917 verhuist de familie naar de boerderij Eekman in de Boerschap Denekamp, in eigendom van Jan Börgeling molenaar in Schüttorf.

In 1949 koopt Jan Evert Pil de boerderij groot 23.96.80 ha. van de Dienst Domeinen van de Nederlandsche Staat voor ƒ 25.168,=,  die het in bezit kreeg door onteigening van Duits bezit in Nederland. Inclusief kosten koopacte, registratie-rechten en bijkomende kosten is het totaal bedrag ƒ 27.612,78.