Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Pikkemaat op oude Boomhuis of Bek Jan

Joannes Piggemaet...

...van Olde Piggemaet naar Boomhuis Bakhuis

I. Joannes Piggemaet, geb. Lattrup (Olde Piggemaet), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 13 maart 1721, † Lattrup (Boomhuis bakhuis/Bek Jan),  tr. Ootmarssum (NG in Grote Kerk) 28 april 1748 Joanna Heupink, geb. Tilgte (Olde Mensink), † Lattrup (Boomhuis bakhuis/Bek Jan).
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, volgt II.
2. Lucas Pikkemaat, geb. Lattrup (Baaminks backhuijs/Bek Jan), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 11 juni 1752, † Lattrup (Baaminks backhuijs/Bek Jan) vóór 1754.
3. Lúcas Pikkemaat, geb. Lattrup (Boomhuis bakhuis/Bek Jan), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 14 okt. 1754, tr. Denekamp (ondertr. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 12 april) 1783 Hendrina Mensink, geb. Böninge, gesch. echtg. van N.N. NN.
Notitie bij Joannes: Achternaam ook: Pickemaet of Pickmaet.
Ook: Jan. 17-01-1717 Jan Pikkemaat x 1701 Geesken Wiegerink ND. Joannes (zie Boomhuis Bakhuis).
     Notitie bij Joanna: Woont in 1748 in Lattrop.
 
II. Joannes Pickemaet, geb. Lattrop (Booms Backhuijs/Bek Jan), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 18 febr. 1749, Landbouwer, † Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) vóór 1819, tr. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 19 juli 1778 Eva Leemhuys (of Busscher), geb. Deuringen (Leemhuis), ged. Denekamp (RC H Nicolaas) 23 okt. 1755, Landbouwersche, † Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 14 jan. 1827, dr. van Berend Beernink (noemt zich Leemhuis) en Aleida Leemhuys.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, volgt IIIa.
2. Hermannus Joannes Pikkemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuijs/Bek Jan), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 15 aug. 1783, † Breklenkamp (De Geurner), tr. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 23 juli 1811 Sophia Nijhof, geb. Breklenkamp (Olde Wassink-Dolf), † Breklenkamp (De Geurner), wed. van Joannes Sprikkel.
3. Helena Pikkemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuijs/Bek Jan) 13 dec. 1785, ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 13 dec. 1785.
4. Bernardus Joannes, volgt IIIb.
5. Antonius Piggemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 28 aug. 1790, ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 28 aug. 1790.
6. Joanna Piggemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 8 nov. 1791, ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 8 nov. 1791, † Nordhorn-Frenswegen 25 jan. 1852, begr. Nordhorn 28 jan. 1852, tr. Nordhorn 18 mei 1819 Johannes Heinrich Wibben, geb. Nordhorn-Frenswegen 9 april 1791, ged. Nordhorn 10 april 1791, Schneider, † Nordhorn-Frenswegen 27 dec. 1872, begr. Nordhorn 30 dec. 1872.
7. Anna Pikkemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 15 sept. 1795, ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 15 sept. 1795, † Denekamp 23 febr. 1863, tr. Gerhardus Henricus Ottenjann, geb. Denekamp.
Notitie bij Joannes: Ook: Gerardus Joannes. Ook Piggemaet (zie trouwboek).

Notitie bij Eva: Ook Leemsnijders, ook Leemhuis. Volgens overlijdensacte van zoon Jan dd 27-06-1860 heet de moeder Eva Busscher.
Notitie bij Joanna: Auch genannt: Pigmaat.

   IIIa. Joannes Pikkemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuis/Bekhuis) 22 aug. 1780, ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 22 aug. 1780, Landbouwer, † Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 27 juni 1860, tr. Ootmarssum (RC Grote Kerk) 11 mei 1810 Christina Sprikkel(s), geb. omstr. 1785, Landbouwster, † Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 24 febr. 1848. (Zie ook Pikkemaat op ‘De Geurner' in Breklenkamp).
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Pikkemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 21 maart 1811, ged. Ootmarsum (RC Kerk HH Simon & Judas) 21 maart 1811, † Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 23 april 1811.
2. Jan, volgt IVa.
3. Gezina Pikkemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 22 dec. 1814, † ald. 15 mei 1814.
4. Gerrit, volgt IVb.
5. Hermannus Pikkemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 10 mei 1819, ged. Lattrop (RC Kerk HH Simon & Judas) 10 mei 1819, † Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 1 juli 1819.
6. Hermannus Pikkemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 4 juli 1820, ged. Lattrop (RC Kerk HH Simon & Judas) 4 juli 1820, Landbouwer, † Denekamp 17 aug. 1887, tr. Denekamp 24 nov. 18471Geertruida Roelofs, geb. Weerselo omstr. 1813, Landbouwster, † Denekamp 7 dec. 1891, wed. van Albert Meijer.
7. Antonius Pikkemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 3 mei 1822, Landbouwer, † Oud Ootmarsum (Middelhuis) 26 dec. 1881, tr. Denekamp 22 mei 18522Janna Middelhorst, geb. Oud Ootmarsum (Middelhorst) omstr. 1827, Landbouwster, † Oud Ootmarsum (Middelhuis) 18 febr. 1892, dr. van Gerardus Joannes en Gezina Roepe.
8. Hermanus Pikkemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan 22 okt. 1824, ged. Lattrop (RC Kerk HH Simon & Judas) 22 okt. 1824, † Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 1 jan. 1825.
9. Hermanus Joannes Pikkemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 23 april 1826, ged. Lattrop (RC Kerk HH Simon & Judas) 23 april 1826, † Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 23 april 1826.
10. Hermannus Joannes, volgt IVc.
Notitie bij Antonius: Johanna Pikkemaat is omstreeks 1875 bij haar oom en tante Antoon Pikkemaat en Janna Middelhorst ingetrokken. Dit echtpaar woonde in Oud-Ootmarsum op het erf Middelhorst en had geen kinderen.  Antoon Pikkemaat overlijdt in 1881 en haar tante in 1892. Johanna erft de boerderij met het omliggende land. (red.:  Bron Hein Damink Oldenzaal).

Notitie bij Hermanus Joannes: Ook Hermen Jan.

 IVa. Jan Pikkemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 11 mei 1812, ged. Ootmarsum (RC Kerk HH Simon & Judas) 11 mei 1812, Landbouwer, † Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 29 aug. 1859, tr. Denekamp 24 mei 18433Maria Anna Grete Warmes, geb. Nordhorn (Hannover) omstr. 1816, † Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 26 febr. 1849, dr. van Gerard en Grete Schroer.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Pikkemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 15 aug. 1843, † ald. 3 jan. 1860.
2. Gerardus Johannus, volgt V.
3. Joannes Pikkemaat, geb. Lattrop (Boomhuis bakhuis/Bek Jan) 9 nov. 1846, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 9 nov. 1846, † Lattrop (Boomhuis bakhuis/Bek Jan) 29 aug. 1859.
V. Gerardus Johannus Pikkemaat, geb. Lattrop 76 (Oude Boomhuis/Bek Jan) 1 jan. 1845, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 1 jan. 1845, Landbouwer, † Lattrop 76 (Oude Boomhuis/Bek Jan) Ovl R.K. Ziekenhuis Enschede 20 jan. 1919, begr. Lattrop (RK kerkhof) 24 jan. 1919, tr. Denekamp 30 april 18664Helena Wigger, geb. Lattrop (Wigger) 13 mei 1840, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 13 mei 1840, † Lattrop 76 (Oude Boomhuis/Bek Jan) 12 nov. 1919, begr. Lattrop (RK kerkhof) 15 nov. 1919.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt VI.
2. Gerhardus Pikkemaat, geb. Lattrop nr 76 (Oude Boomhuis/Bek Jan) 22 nov. 1869,5ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 22 nov. 1869, Landbouwer, † Volthe ( Timmersboer) 14 aug. 1902, begr. Rossum(O) (RK Kerkhof) 17 aug. 1902, tr. Denekamp 6 juli 19006Susanna Borggreve, geb. Tilligte 46 (Ool Greuneveld) 12 febr. 1865, Voor het huwelijk: Dienstbode, † Volthe ( Timmersboer) 4 nov. 1935, begr. Rossum (O) (RK Kerkhof) 7 nov. 1935, dr. van Bernardus en Jo(h)anna Scholten; zij hertr. Weerselo 20 mei 19047Hendrikus Voorhuis.
3. Anna Maria Pikkemaat, geb. Lattrop 76 (Oude Boomhuis/Bek Jan) 15 dec. 1870, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 15 dec. 1870, † Tilligte 44 (Schoe) 28 febr. 1943, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 2 maart 1943, tr. 1e Denekamp 2 juni 18928Gerardus Joannes Ribberink, geb. Tilligte 37 (Ribbert) 5 mei 1833, Landbouwer, † Tilligte 44 (Schoe) 5 mei 1916, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 9 mei 1916, dr. van BerendJan en Johanna Mensink; tr. 2e Denekamp 30 mei 19179Gradus Johannes Schoe, geb. Denekamp 27 mei 1883, † Tilligte 44 (Schoe) 16 febr. 1969, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 20 febr. 1969, dr. van Gerardus en Johanna Beene.
4. Johannes Hendrikus Pikkemaat, geb. Lattrop 83 (Boomhuisbaks/Bek Jan) 3 febr. 1873, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 3 febr. 1873, Landbouwer, † Noord Deurningen(?) 13 juli 1908, begr. Denekamp (RK Kerkhof) 16 juli 1908, tr. Denekamp 22 mei 190310Eufemia Maria Wassink, geb. Breklenkamp 43 (Wassink) 13 jan. 1869, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 11 jan. 1869, † Denekamp (Katholiek Ziekenhuis Denekamp) 29 okt. 1945, begr. Denekamp (RK Kerkhof) 2 nov. 1945, dr. van Jan Berend en Catharina Zegger; zij hertr. Denekamp 8 juni 190911Gerhardus Hendrikus Oortman.
5. Gezina Pikkemaat, geb. Lattrop 83 (Oude Boomhuis/Bek Jan) 25 juli 1875, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 24 juli 1875, † Denekamp 31 jan. 1957, begr. Denekamp (RK Kerkhof) 4 febr. 1957.
6. Bernardus Johannes Pikkemaat, geb. Lattrop 83 (Oude Boomhuis/Bek Jan) 6 juni 1879, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 6 juni 1879, † Denekamp (ovl RK Ziekenhuis 'Heil der Kranken' Oldenzaal) 3 febr. 1968, begr. Denekamp (RK Kerkhof) 6 febr. 1968.
7. Johanna Pikkemaat, geb. Lattrop 83 (Oude Boomhuis/Bek Jan) 5 nov. 1881, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 5 nov. 1881, † Breklenkamp 42 (oude Wassink of Dolf) (ovl RK Ziekenhuis Oldenzaal) 23 sept. 1922, begr. Lattrop (RK kerkhof) 26 sept. 1922, tr. Denekamp 21 april 190412Johannes Niehof, geb. Breklenkamp (Dolf) 19 maart 1876, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas), Landbouwer, † Breklenkamp (Dolf) 8 juni 1936.
Notitie bij Gerardus Johannus: Ook: Gerrit Jan.

Notitie bij Gerardus Joannes: Ook: GerritJan.
Notitie bij Johannes Hendrikus: 26-04-1900 terug gekomen uit Halle (Dld) en weer vertrokken naar Buurtschap Denekamp folio 144.
Notitie bij Gezina: Gezina woonde samen met haar ongehuwde broer Bernard.
Notitie bij Bernardus Johannes: Bernard woonde samen met zijn ongehuwde zuster Gezina.
Notitie bij Johanna: Naar Breklenkamp folio 56.

Jan Pikkemaat en Maria Ruël op Veld-Jan Lattrop
VI. Jan Pikkemaat, geb. Lattrop 76 (Oude Boomhuis/Bek Jan) 19 sept. 1867, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 17 sept. 1867, † Lattrop 83 (Veld Jan) 27 april 1955, begr. Lattrop (RK kerkhof) 30 april 1955, tr. Denekamp 6 juli 189813Maria Ruël, geb. Breklenkamp No. 5 (Sniedersboer) (ook Oude Scholte of Scholten-wonner) 29 april 1873,14ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 29 april 1873, † Lattrop 83 (Veld Jan) 6 juli 1950, begr. Lattrop (RK kerkhof) 10 juli 1950, dr. van Gerardus en Aleida Reerink.
Uit dit huwelijk:
Gerrit Jan Johannes, volgt VII.
     Notitie bij Jan: Veld Jan.
     Notitie bij Maria: Veld Mei.
 
Trouwfoto Hannes Pikkemaat en Marie Leliefeld Lattrop 1929VII. Gerrit Jan Johannes Pikkemaat, geb. Lattrop 83 (Veld Jan) 25 febr. 1900, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 25 febr. 1900, † Lattrop (Veld Jan) 7 jan. 1988, begr. Lattrop (RK kerkhof) 11 jan. 1988, tr. Denekamp 10 mei 192915Maria Euphemia Leliefeld, geb. Lattrop 21 (Hoamberg) 7 mei 1901, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 7 mei 1901, † Lattrop 83 (Veld Jan) 7 maart 1989, begr. Lattrop (RK kerkhof) 11 maart 1989, dr. van Gerardus Joannes en Johanna Groeneveld.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Pikkemaat, geb. Lattrop 83 (Veld Jan), tr. N.N. NN.
2. Gesina Pikkemaat, geb. Lattrop 83 (Veld Jan), tr. Bernard Teders.
3. Annie Pikkemaat, geb. Lattrop 83 (Veld Jan), tr. Gerard Peters, geb. Breklenkamp (Heuwer) 29 juni 1928, † ald. 19 dec. 2003, begr. Lattrop (RK parochiekerkhof) 24 dec. 2003.
4. Maria Johanna Theresia Pikkemaat, geb. Lattrop 83 (Veld Jan) 28 sept. 1930, † ald. 26 juli 1945, begr. Lattrop (R.K. Kerkhof) 30 juli 1945.
5. Gerardus Pikkemaat, geb. Lattrop 83 (Veld Jan) 5 nov. 1937, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 5 nov. 1937, † Ootmarsum 9 dec. 2006, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 14 dec. 2006, tr. Aleida Veenhuis.
     Notitie bij Gerrit Jan Johannes: Veld Hannes.
     Notitie bij Maria Euphemia: Veld Marie.
     Notitie bij Johannes: Veld Jan.
     Notitie bij Gesina: Teders Sientje.
     Notitie bij Gerardus: Veld Gead.
 
IVb. Gerrit Pikkemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 22 febr. 1815, ged. Ootmarsum (RC Kerk) 22 febr. 1815, Landbouwer, † Tilligte 50 (Enckman?) 22 juni 1863, tr. Denekamp 6 febr. 185016Maria ter Enkt, geb. Tilligte 50 (Enckman?) omstr. 1817, † ald. 9 dec. 1880.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Pikkemaat, geb. Tilligte 50 (Enckman?) 16 dec. 1850, Landbouwer, † Denekamp (?) 11 febr. 1908, tr. Euphemia Gezina Schulte.
2. Euphemia Susanna Pikkemaat, geb. Tilligte 50 (Enckman?) omstr. 1852, † ald. 19 dec. 1853.
3. Gerardus Pikkemaat, geb. Tilligte 50 (Enckman?) 31 okt. 1854.
IVc. Hermannus Joannes Pikkemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 28 maart 1828, ged. Lattrop (RC Kerk HH Simon & Judas) 28 maart 1828, Landbouwer, Knecht in Frenswegen, Heuermann, † Nordhorn-Frenswegen 17 aug. 1887, tr. Nordhorn 28 juli 1857 Johanna Hagel, geb. Börnige, Kirchsp. Denekamp 23 febr. 1828, Dienstmagd in Frenswegen.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Pikkemaat, geb. Nordhorn-Frenswegen 19 juni 1858, ged. Nordhorn 20 juni 1858, † Nordhorn-Frenswegen 21 juni 1858, begr. Frenswegen 24 juni 1858.
2. Johanna Pikkemaat, geb. Nordhorn-Frenswegen 3 juli 1859, ged. Nordhorn 3 juli 1859, † Oud Ootmarsum (Middelhuis) 12 juni 1934, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 15 juni 1934, tr. Denekamp 7 nov. 188117Lambertus Velers, geb. Oud Ootmarsum (Middelhuis) 20 aug. 1849, † ald. 7 sept. 1932, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 10 sept. 1932.
3. Johann Heinrich Pikkemaat, geb. Nordhorn-Frenswegen 12 febr. 1861, ged. Nordhorn 12 febr. 1861, † Nordhorn-Frenswegen 17 febr. 1861, begr. Frenswegen 20 febr. 1861.
4. Johann Heinrich Pikkemaat, geb. 22 juni 1862, ged. Nordhorn 23 juni 1862.
5. Gesina Christina Pikkemaat, geb. Nordhorn-Frenswegen 10 sept. 1864, ged. Nordhorn 12 sept. 1864, † 15 mei 1952, Im Holländischen begraben..
6. Euphemia Pikkemaat, geb. Nordhorn-Frenswegen 8 nov. 1866, ged. Nordhorn 9 nov. 1866, † Nordhorn-Frenswegen 12 juli 1867.
7. Euphemia Gesina Pikkemaat, geb. Nordhorn-Frenswegen 23 juni 1868, ged. Nordhorn 23 juni 1868.
8. Maria Pikkemaat, geb. Nordhorn-Frenswegen 24 sept. 1870, ged. Nordhorn 24 sept. 1870.
9. Bernard Pikkemaat, geb. Nordhorn-Frenswegen 28 aug. 1873, ged. Nordhorn 29 aug. 1873.
     

Notitie bij Hermannus Joannes: Voornaam ook Hermann Johann.
Notitie bij Johanna: Johanna Pikkemaat is omstreeks 1875 bij haar oom en tante Antoon Pikkemaat en Janna Middelhorst ingetrokken. Dit echtpaar woonde in Oud-Ootmarsum op erve Middelhorst en had geen kinderen. Antoon Pikkemaat overlijdt in 1881 en haar tante in 1892. Johanna erft de boerderij met het omliggende land.
Haar kleindochter heeft mij (red.: Hein Damink Oldenzaal) verteld dat Johanna veel heimwee heeft gekend. Ze heeft haar kleindochter verteld dat als ze in de buurt van de Bergvennen was, de klokjes van Frenswegen kon horen (12:00 als het Angelus werd gespeeld).

IIIb. Bernardus Joannes Pikkemaat, geb. Lattrop (oude Boomhuis/Bek Jan) 5 nov. 1787, ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 5 nov. 1787, Landbouwer, tr. Ootmarsum 22 dec. 181418Aleida Sleiderink, geb. Groot Agelo omstr. 1789, dr. van Jannes en Janna Steggink.
Uit dit huwelijk:
Maria Pikkemaat, geb. Groot Agelo omstr. 1828, † ald. 23 aug. 1854, tr. Bernardus Silder.
Notitie bij Bernardus Joannes: Ook Bernardus J. Oude Boomhuis. Ook Berend Jan.
Bronnen
     1. Huwelijksacte Denekamp 1847 nr 35
     2. Huwelijksacte Denekamp 1852 nr 7
     3. Huwelijksacte Denekamp 1843 nr 8
     4. Huwelijksacte Denekamp 1866 nr 10
     5. Geboorte acte Denekamp 1869 nr 92
     6. Huwelijksacte Denekamp 1900 nr 23
     7. Huwelijksacte 1904 Weerselo nr 12
     8. Huwelijksacte Denekamp 1892 nr 13
     9. Huwelijksacte Denekamp 1917 nr 12
     10. Huwelijksact4e Denekamp 1903 nr 15
     11. Huwelijksacte Denekamp 1909 nr 18
     12. Huwelijksacte Denekamp 1904 nr 10
     13. Huwelijksacte Dewnekamp 1900 nr 13
     14. Geboorte acte
     15. Huwelijksacte Denekamp 1929 nr 9
     16. Huwelijksacte Denekamp 1850 nr 3
     17. Huwelijksacte Denekamp 1881 nr 21
     18. Huwelijksacte Ootmarsum 1814 nr 33

Tot slot: Bij het opmaken van dit overzicht hebben wij gebruik gemaakt van de ons beschikbare documenten die wij zo goed mogelijk hebben geïnterpreteerd. Fouten zijn niet geheel uit te sluiten. Evenmin is dit overzicht 100% volledig. Hebt U aanvullende informatie dan verzoeken wij U contact met ons op te nemen.