Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Pikkemaat Lattrop

 

N.B.: de  gearceerde namen zijn de opvolgende bewoners van het erf Pikkemaat.

Parenteel van Jan Pikmate

I. Jan Pikmate, geb. Lattrop (Pikmoat) omstr. 1605, ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk), † Lattrop (Pikmoat), tr. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) omstr. 1633 N.N. NN, † Lattrop (Pikmoat).
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt IIa.
2. Gebbe, volgt IIb.
3. Geze Piggemaet, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) omstr. 1639, tr. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 21 juni 1668 Jan Beerninck, geb. Lattrop (Beernink).
4. Berent, volgt IIc.
5. Geert Jansz, volgt IId.
Notitie bij Geze: Van 1668-1682 wonend op het Beernink (verdwenen).
Notitie bij Jan: Van 1668-1682 wonend op het Beernink (verdwenen).
 
IIa. Jan Pickemate, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. omstr. 1635, † ald. na 1685, tr. 1e Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 1667 Geertjen Zegelvoort, geb. Lattrop (Zegelvoort), ged. omstr. 1638, † Lattrop (Pikmoat) 1679; tr. 2e Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 29 febr. 1680 Fenne Kottink, geb. Beuningen, ged. Denekamp omstr. 1645, † Lattrop (Pikmoat).
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, volgt III.
2. Anneken Jansen Pigmaet, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk), † Lattrop (Olde Wigger/Teders), tr. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 8 mei 1698 Hindrik Jansen Beene, geb. Lattrop, † Lattrop (Olde Wigger/Teders).
3. Swenneken Pickemaet, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 14 okt. 1677.
4. Berint tin Piggemate, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 1679.
Uit het tweede huwelijk:
5. Geertjen Janssen Piggemaet, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 1681, † Lattrop (Bossink ws Boems Backhuijs), tr. 1e Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 5 juni 1713 Jan Harmsen Haemberg, geb. Lattrop (Hoamberg), † Lattrop (?); tr. 2e Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 18 juni 1713 Jan Bossinck, geb. ~1685 Lattrop (Bossink).
6. Jan (Jansen of Janszoon) Piggimait, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 28 mei 1683, † Noorddeuringe (Grashof), tr. Denekamp (RC Kerk H Nicolaas) dec. 1713 Jenneken Grashoff, geb. Nordeuringe (Grashof), † ald..
7. Gerrit Piggemaet, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 1685.
     Notitie bij het huwelijk van Geertjen en Jan: Geen inschrijving in trouwboek Ootmarsum gevonden.
     Notitie bij Anneken Jansen: Achternaam ook Pigmaet.
     Notitie bij Geertjen Janssen: Achternaam ook Pigmate.
     Notitie bij Jan (Jansen of Janszoon): Achternaam ook Pigmate.
 
III. Jan Pikkemate, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk), † Lattrop (Pikmoat), tr. 17 juli 1701 Geesken Wijchink, geb. Lutke Agel, † Lattrop (Pikmoat), wed. van Jan Wigger (noemt zich Pikkemaat).
Uit dit huwelijk:
1. Gese Pikkemaat, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk).
2. Joannes Pikkemaat, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. 13-03-1721 Ootmarssum (RC in Grote Kerk), † Lattrop (naar Boomhuis bakhuis/Bekhuis).
3. Joanna Pikkemaat, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 15 juli 1708, † Noorddeuringe (Heiveldink), tr. Denekamp 1743 Jan Heiveldink, geb. Noorddeuringe (Heiveldink), † ald..
4. Gerardus, volgt IV.
5. Adelheid Pikkemaat, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 4 april 1717.
6. Janna Piggemaet, ged. 26 mei 1723.
     Notitie bij Jan: Vuurstedenregister 1694: Pickemaet f1 -- ,, -- '' -.
     Notitie bij de geboorte van Joanna: Doopgetuige: matrina Elisabeth Nien=Meijers.
     Notitie bij de geboorte van Adelheid: Doopgetuige: matrina Elisabeth (Nien=Meijers).
     Notitie bij de geboorte van Janna: Ex Olde Wiggerink.
 
IV. Gerardus Pigmaete, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk ) omstr. 1710, † Lattrop (Pikmoat), tr. Grote Kerk (RC) Ootmarssum 11 april 1735 Catharina Weenders, geb. Breklenkamp (Weendersboer/Bosink), ged. omstr. 1715, † Lattrop (Pikmoat).
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Pikkemaat, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk ) 22 maart 1738, † Noorddeuringe (Tijhuis), tr. 1761 Jan Tijhuis, geb. Noorddeuringe (Tijhuis), † ald..
2. Joannes, volgt V.
3. Euphemia Pikkemaat, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk ) 5 febr. 1743, † Noorddeuringe (Broekhuis), tr. 1e 1765 Hindrik Broekhuis, geb. Noorddeuringe (Broekhuis), † ald.; tr. 2e 1780 Jan Busscher, geb. Noorddeuringe (Oude Westerhof), † Noorddeuringe (Broekhuis).
4. Susanna Pckkemaet, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk ) 16 febr. 1746, † Lattrop (Christenhuijs), tr. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 11 sept. 1768 Henricus Kristens, geb. Lattrop (Christenhuijs), † ald..
5. Bernardus Pikkemaat, geb. Latterop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk ) 6 nov. 1749, tr. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 3 mei 1778 Susanna Ellen, geb. Lattrup (?).
Notitie bij Gerardus: Ook Pigmate. Trouwnaam: Pigmaete. Vuurstedenregister 1723: Pijrkemaat f 2.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Gerardus: Getuigen: Gesina Cramers en Geesje Roepen.
Notitie bij Catharina: Ook Triene. Trouwnaam: Weners.
Notitie bij Joanna: Achternaam ook Tijman.

Notitie bij de geboorte van Joanna: Geboren Pigmate. Doopgetuige: Hermken int olde Pigmate.
Notitie bij de geboorte van Euphemia: Doopnaam Pigmate. Doopgetuige: Joanna Capiteins (noabervrouw).
Notitie bij de geboorte van Susanna: Doopnaam Pikemaet. Doopgetuige: Maria Rothuijs (noabervrouw).
Notitie bij Bernardus: Achternaam ook Piggemaet.
Notitie bij de geboorte van Bernardus: Doopgetuige: Johanna Capitein (noabervrouw).
Notitie bij het huwelijk van Susanna en Bernardus: Huwelijksgetuigen: Gerardus Bekker en Maria Smellink.
Notitie bij Susanna: Achternaam ook Hellenhuis.

V. Joannes Pigmate, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 12 april 1740, tr. Ootmarssum (RC in Grote Kerk ) 7 aug. 1768 Geertruida Leverink, geb. Lattrop (Leeferink/Levink), ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 23 jan. 1748, Landbouwersche, † Lattrop (Pikmoat) 22 maart 1816.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Pikmate, geb. Lattrop (Pikmoat) 24 sept. 1769, ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 24 sept. 1769, Landbouwer, † Lattrop (Pikmoat) 19 dec. 1825.
2. Euphemia Pikmaet, geb. Lattrop (Pikmoat) 26 nov. 1770, ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 26 nov. 1770, tr. 1797 Joannes Rotthuis, geb. Lattrop (Rothuis).
3. Geertrui Pikmate, geb. Lattrop (Pikmoat) 27 maart 1772, ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 27 maart 1772, † Breklenkamp (Lutke Veldman) 9 jan. 1835, tr. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 18 okt. 1798 Bernardus Joannes/Berend Jan Groeneveld, geb. Breklenkamp (Lutke Veldman) omstr. 1767, † ald. 13 juni 1843.
4. Helena Pikmate, geb. Lattrop (Pikmoat) 5 mei 1774, ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 5 mei 1774.
5. Joannes Pikmate, geb. Lattrop (Pikmoat) 1 nov. 1776, ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 1 nov. 1776.
6. Joanna Pikmate, geb. Lattrop (Pikmoat) 10 maart 1779, ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 10 maart 1779, † Lattrop (Pikmoat) na 28 sept. 1784.
7. Herman, volgt VIa.
8. Joanna Pikkemaet, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 28 sept. 1784.
9. Joannes Bernardus, volgt VIb. 

Notitie bij Joannes: Ook Berend Jan Pikkemaat, ook Jan Pikkemaat. Doopnaam: Pigmate. Trouwnaam Pikmaate.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Doopgetuige: Gese Pigmate.
Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Joannes: Getuigen: N Schulte Lubberink en N Beernink.
Notitie bij Geertruida: Achternaam: ook Leferink.
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Doop inschrijving Grote Kerk (RC) Ootmarsum van Gertrudis Leferink Lattrop 23-01-1748
23. baptizata est Gertrudis Leferink parentes bernardi et johanna in Latterop. Johanna Rerink suscepit
23. Gedoopt is Gertrudis Leferink, ouders Bernardus en Johanna in Latterop. Getuige: Johanna Rerink (noabervrouw).
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Getuigen: Bernardus Leverink en Joanna Tijink ex Latrop.
Notitie bij Euphemia: Achternaam ook Pihhemaat.
Notitie bij de geboorte van Euphemia: Doopgetuige: Joanna Leverink in Latrop.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Euphemia: Huwelijksgetuigen: Bernardus Joannes van Weersel en Joannes Henricus Tenbokum.
Notitie bij de geboorte van Geertrui: Doopgetuigen: Margaretha Leverink en Joannes Tijink.
Notitie bij het huwelijk van Bernardus Joannes/Berend Jan en Geertrui: Huwelijksgetuigen: Joannes Clausing en Gesina Luixs.
Notitie bij de geboorte van Helena: Doopgetuigen: Zuzan Christen en J Beernink.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Doopgetuige: Getrudis Leverink in Latrop.
Notitie bij de geboorte van Joanna: Doopgetuige: Henricus Cristen.
Notitie bij de geboorte van Joanna: Doopgetuige: Hermanus Leeferink.

 
VIa. Herman Pikmate, geb. Lattrop (Pikkemaate) 11 aug. 1780, ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 11 aug. 1780, Landbouwer, † Lattrop (Pikkemaate) 15 nov. 1831, tr. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 26 juli 1805 Christina Bossink, geb. Lattrop (Bussinck/Bossink/Bossem/Rerink) 23 mei 1781, ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 23 mei 1781, Landbouwster, † Lattrop (Pikkemaate) 14 juni 1853.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Pikkemaate, geb. Lattrop 103 (Pikmaat) 3 aug. 1806, ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk ) 3 aug. 1806, Landbouwster, † Lattrop 115 (Oude Zegelvoort/Heinik) 28 april 1833, tr. Denekamp 31 mei 1827 Joannes Henricus Veldscholten, geb. Lattrop 115 (Oude Zegelvoort/Heinik) 15 jan. 1799, ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk ) 15 jan. 1799, Landbouwer, † Lattrop 115 (Oude Zegelvoort/Heinik) 4 jan. 1870, zn. van Jan en Janna Wolkotte.
2. Gerrardus Pikmaat, geb. Lattrop 103 (Pikmaat), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 14 jan. 1808, † Lattrop 103 (Pikmaat) vóór 22 dec. 1808.
3. Gerrardus, volgt VIIa.
4. Euphemia Pikmaate, geb. Lattrop 103 (Pikmaat) 29 okt. 1810, ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 29 okt. 1810, † Hasselo 28 mei 1880, tr. Joannes Timmerman, geb. Volthe (Weerselo) Timmersboer omstr. 1810, † Hasselo.
5. Maria Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmoat) 29 sept. 1812, ged. Ootmarsum (RC Grote kerk) 29 sept. 1812, † Lattrop 103 (Pikmoat) 22 sept. 1874.
6. Jan Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmaat) 15 juli 1815, ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 15 juli 1815, † Lattrop 103 (Pikmaat) 9 nov. 1818.
7. Geertrui Pikmate, geb. Lattrop 103 (Pikmaat) 27 sept. 1817, † ald. 9 juli 1887.
8. Gezina, volgt VIIb.
9. Jan Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmoat) 8 mei 1822, ged. Lattrop (RC Kerk HH Simon & Judas) 8 mei 1822, Landbouwer, † Lattrop 103 (Pikmoat) 26 febr. 1874.
10. Gerardus Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmaat) 24 juni 1826, ged. Lattrop (RC Kerk HH Simon & Judas) 24 juni 1826, † Lattrop 103 (Pikmaat) 23 jan. 1827.
Notitie bij Herman: Voornaam ook Hermen.
Notitie bij de geboorte van Herman: Doopgetuige: Joanna Leverink.

Notitie bij het huwelijk van Christina en Herman: Getuigen: Joanna Geurt en Maria Bossink.
Notitie bij Christina: Bij huwelijk dochter in 1848: moeder van de bruid ook Fenne Bossink.
Notitie bij de geboorte van Christina: Doopgetuigen: Gesina Felegt???
Notitie bij de geboorte van Joanna: Doopgetuigen: Bernardus Bossink en Getrudis Pikkemaate.
Notitie bij de geboorte van Joannes Henricus: Doopgetuigen: Lucas Veldscholten en Geertruida oude Segelvoord.
Notitie bij de geboorte van Gerrardus: Doopgetuigen: Gerardus Pijkmaat en Maria Bossink.
Notitie bij Euphemia: Komt niet voor in doopregister van Ootmarssum.
Notitie bij de geboorte van Euphemia: Doopgetuigen: Joannes Bossink en Getrudis Gronveld.
Notitie bij het overlijden van Jan: Ingeschreven overlijdensregister RC Kerk Ootmarsum op 10-11-1818.
Notitie bij het overlijden van Geertrui: Geen overlijdensacte gevonden!!!!!
Notitie bij de geboorte van Jan: Doopgetuigen: Joannes Bernardus Pikkemaat (broer van de vader) en Maria Leeferink (zuster van grootmoeder van vaders zijde).
Notitie bij Gerardus: Geboren te Lattrop.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Doopgetuigen: Bernardus Joannes Nijhof en Anna Maria Rothuis (Noabervrouw).
Notitie bij het overlijden van Gerardus: Overlijdensplaats: Lattrop (Denekamp), 7 Maanden oud.

 
VIIa. Gerrardus Pikmaat, geb. Lattrop 103 (Pikmaat), ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 22 dec. 1808, Akkerbouwer/Landbouwer, † Lattrop 103 (Pikmaat) 1 sept. 1862, tr. Denekamp 9 juni 1836 Euphemia Brookhuis, geb. NN (?) 31 aug. 1816, Landbouwster, † Lattrop 103 (Pikmoat) 2 okt. 1859, begr. Lattrop (RC Kerkhof), dr. van Gerrit Jan en Geertrui Scholten.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmoat) 23 juli 1837, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 23 juli 1837, † Lattrop 103 (Pikmoat) 23 maart 1920, begr. Lattrop (RK kerkhof) 26 maart 1920.
2. Gerardus Johannes Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmoat) 6 jan. 1839, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 5 jan. 1839, † Lattrop 103 (Pikmoat) 21 april 1857.
3. Johannes Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmoat) 17 nov. 1840, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 16 nov. 1840, Landbouwer, † Lattrop 103 (Pikmoat) 30 sept. 1868.
4. Johanna Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmoat) 31 jan. 1843, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 22 jan. 1843, † attropP 103 (Pikmoat) 25 nov. 1869.
5. Gerardus (Gradus) Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmoat) 9 febr. 1845, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 9 febr. 1845, Landbouwer, † Lattrop 103 (Pikmoat) 6 juli 1868.
6. Maria Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmoat) 28 febr. 1848, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 23 febr. 1848, † Lattrop (Vreehuis) 14 mei 1889, begr. Lattrop (RK kerkhof) 18 mei 1889, tr. Denekamp 20 febr. 1884 Gerhardus Alink, geb. Ootmarsum 5 april 1841, † Lattrop (Vreehuis) 19 jan. 1915.
7. Hermannus Johannes, volgt VIII. 

Notitie bij Gerrardus: Voornaam ook Gradus.
Notitie bij de geboorte van Gerrardus: Doopgetuigen: Gerrardus Pikmaat en Marija Rolefs.
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Doopgetuigen: Johannes Broekhuis en Christina Bossink.
Notitie bij Gerardus Johannes: Voornamen ook Gerrit Jan.
Notitie bij de geboorte van Gerardus Johannes: Doopgetuigen: Hendricus Veldscholten en Getruda Scholten.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Doopgetuigen: Joanna Brookhuis en Euphemia Pikmaat.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Doopgetuigen: Joannes Timmers en Gezina Broekhuis.
Notitie bij de geboorte van Gerardus (Gradus): Doopgetuigen: Henricus Broekhuis en Noorddeurninge en Maria Pikkemaat.
Notitie bij Maria: Doopgetuigen: Joannes Broekhuis en Getrudis Pikkemaat.

 
VIII. Hermannus Johannes Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmoat) 27 nov. 1850, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 27 nov. 1850, Landbouwer, † Lattrop 103 (Pikmoat) 24 dec. 1899, begr. Lattrop (RK kerkhof) 29 dec. 1899, tr. Denekamp 11 jan. 1886 Johanna Keukeler, geb. Lattrop 13 (Oude Beernink - Schiphorst) 3 febr. 1857, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 3 febr. 1857, † Lattrop 103 (Pikmoat) 26 mei 1949, begr. Lattrop (RK kerkhof) 30 mei 1949, dr. van Herman(n)us en Gezina Groeneveld.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt IXa.
2. Gradus Bernardus Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmaat) 15 aug. 1888, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 16 aug. 1888, Landbouwer, † Lattrop 103 (Pikmaat) 16 aug. 1908, begr. Lattrop (RK kerkhof) 19 aug. 1908.
3. Maria Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmoat) 14 jan. 1890, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 14 jan. 1890, † LATTROP 103 (Pikmoat) 16 jan. 1890, begr. Lattrop (RK kerkhof).
4. Johannes Hermannus Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmaat) 20 mei 1891, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 21 mei 1891, Onderwijzer, † Lattrop 103 (Pikmoat) Ovl RK Ziekenhuis Oldenzaal 5 juli 1915, begr. Lattrop (RK kerkhof) 8 juli 1915.
5. Bernardus Fransiscus, volgt IXb.
6. Gradus Johannes, volgt IXc.
7. Johannes Hendrikus, volgt IXd.
Notitie bij de geboorte van Hermannus Johannes: Doopgetuigen: Joannes Pikkemaat en Maria Broekhuis.

Notitie bij het overlijden van Hermannus Johannes: Vermelding overlijdensacte: Partner Johanna Kemkeler. Relatie: echtgenoot. Het betreft hier een schrijffout, dit moet zijn: Keukeler.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Doopgetuige: Euphemia Groeneveld.
Notitie bij de geboorte van Gradus Bernardus: Doopgetuigen: Gerardus Alink en Gesina Keukeler.
Notitie bij de geboorte van Maria: Doopgetuigen: Joannes Foks en Joanna Mensink.
Notitie bij Johannes Hermannus: 10 Mei 1906 naar Losser. 9 Mei 1910 terug uit Losser.
Notitie bij de geboorte van Johannes Hermannus: Doopgetuigen: Joannes Kristen en Euphemia Keukeler.

 
IXa. Johannes Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmaat) 3 nov. 1886, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 4 okt. 1886, Landbouwer, † Lattrop (Pikmoat) 3 okt. 1983, begr. Lattrop (RK kerkhof) 6 okt. 1983, tr. 1e Denekamp 17 juni 1921 Maria Gesina Groeneveld, geb. Lattrop (de Meijer) 27 nov. 1891, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas), † Lattrop (Pikmoat) 2 okt. 1921, begr. Lattrop (RK kerkhof) 5 okt. 1921; tr. 2e Denekamp 19 april 1929 Aleida Maria Groeneveld, geb. Lattrop (De Meijer) 16 okt. 1901, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas), † Lattrop (Pikmoat) 29 april 1993, begr. Lattrop (RK kerkhof) 4 mei 1993, dr. van Johannes Hendrikus en Maria Tijscholte.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Doopgetuigen: Hermanus Joannes Keukeler en Hendrika Pikkemaat.
Notitie bij het huwelijk van Aleida Maria en Johannes: Weduwnaar van Maria Gezina groeneveld (de Meijer). Dispensatie KB 12-02-1929.
IXb. Bernardus Fransiscus Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmaat) 26 sept. 1893, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 26 sept. 1893, † Lattrop (in den Toeslag/Pikmoats-Frans) 15 aug. 1959, begr. Lattrop (RK kerkhof) 19 aug. 1959, tr. Denekamp 4 nov. 1932 Hendrika Maria Reerink, geb. Tilligte (Göttert/Reerink) 4 mei 1909, † Lattrop (in den Toeslag/Pikmoats-Frans) Ovl te Oldenzaal 4 febr. 1976, begr. Lattrop (RK kerkhof) 7 febr. 1976.
     Notitie bij de geboorte van Bernardus Fransiscus: Doopgetuigen: Joannes Kristen en Maria Fox-Keukeler.
 
IXc. Gradus Johannes Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmaat) 26 jan. 1896, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 27 jan. 1896, Zaakvoerder CA&VV vd ABTB Ootmarsum., † Ootmarsum (Oldenzaalsvoetpad) 2 maart 1969, begr. Ootmarsum (Katholiek Kerkhof) 6 maart 1969, tr. Denekamp 18 nov. 1932 Gezina Johanna Huiskes, geb. Huiskes (Rearm/Tijscholte/Groener) 20 aug. 1909, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 20 aug. 1909, † Ootmarsum (Oldenzaalsvoetpad) 3 mei 2004, begr. Ootmarsum (Katholiek Kerkhof) 7 mei 2004.
     Notitie bij de geboorte van Gradus Johannes: Doopgetuigen: Joannes Keukeler en Joanna Morsink.
     Notitie bij de geboorte van Gezina Johanna: Doopgetuigen: Antonius Arends en Aleida Geertruida Reerink.
 
IXd. Johannes Hendrikus Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikmaat) 2 jan. 1898, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 2 jan. 1898, Onderwijzer, † Lattrop (De Meester)Ovl Verpleeghuis 'Oldenhove' Losser 29 sept. 1984, begr. Lattrop (RK kerkhof) 3 okt. 1984, tr. Maria Catharina Beene, geb. Noord Deurningen 1 febr. 1898, † LATTROP (Pikmoats-meester) Ovl Gerardus Majella Denekamp 25 mei 1995, begr. Lattrop (RK kerkhof) 30 mei 1995.
Notitie bij Johannes Hendrikus: 10 November 1913 naar Losser. 17 Augustus 1917 terug uit Losser.

Notitie bij de geboorte van Johannes Hendrikus: Doopgetuigen: Joannes Fox en Maria Timmers in Warselo.

 
VIIb. Gezina Pikkemaat, geb. Lattrop 103 (Pikkemaate) 20 maart 1820, ged. Lattrop (RC Kerk HH Simon & Judas) 20 maart 1820, † Lattrop 43 (Kristenhuijs) 23 jan. 1875, tr. Denekamp 10 mei 1859 Bernardus Kristen, geb. Lattrop 43 (Kristenhuijs) 28 jan. 1816, ged. Ootmarsum (RC Kerk HH Simon & Judas) 28 jan. 1816, Timmerman, † Lattrop 43 (Kristenhuijs) 12 nov. 1866, begr. Lattrop (R.K. begraafplaats) 16 nov. 1866, zn. van Johannes Christens en Maria Roelefs.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Kristen, geb. Lattrop 43 (Kristenhuis) 1 juli 1860, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 1 juli 1860, Landbouwer/wethouder Gemeente Denekamp., † Lattrop (Bennaadszien Hannes) 5 febr. 1929, begr. LATTROP (RC Kerkhof) 8 febr. 1929.
2. Gerardus Joannes Kristen, geb. Lattrop 43 (Kristenhuis) 28 nov. 1862, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 29 nov. 1862, † Lattrop 43 (Kristenhuis) 14 febr. 1864.
Notitie bij de geboorte van Gezina: Aangifte Hermen Pikkemaat oud 39 jaren landbouwer wonende te Lattrop, getuigen Jan Berend Pikkemaat oud 28 jaren landbouwer wonende te Lattrop en Bernardus Tijans oud 35 jaren landbouwer wonende te Noorddeuringen.

Doopgetuigen: Gerardus Pikkemaat en Euphemia Zegelvoort (noaber).
Notitie bij het overlijden van Bernardus: Aangifte: Johannes Laarhuis 46 jaren en Gerrit Jan Huisken 46 jaren landlieden, noabers. Volgens bidprentje overleden op 13-01-1866.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Doopgetuigen: Gerardus Kristen en Maria Pikkemaat.
Notitie bij het overlijden van Johannes: Aangifte: Fransiscus Bernardus Horsthuis oud 52 jaren landbouwer en Johannes Gerardus Koehorst oud 23 jaren landbouwers.
Notitie bij de geboorte van Gerardus Joannes: Doopgetuigen: Joannes Kristen en Joanna Pikkemaat.
Notitie bij het overlijden van Gerardus Joannes: Aangifte: Johannes Laarhuis 44 jaren en Gerrit Jan Huisken 44 jaren landlieden.

 
VIb. Joannes Bernardus Piggemaat, geb. Lattrop 93 (Pikkemaat) 14 sept. 1787, ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 14 sept. 1787, Landbouwer, † Lattrop 95 (Pikkemaats Bakhuijs) 20 juni 1831, tr. Ootmarsum 7 dec. 1815 Euphemia Bossink, geb. Lattrop (Bussinck/Bossink/Bossem/Rerink), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 26 febr. 1788, Landbouwster, † Lattrop (oude Pikmoat?) 28 maart 1863, dr. van Berend Bossink (of Teeders) en Gezina Keuijers (of Bossink).
Uit dit huwelijk:
1. Jan Pikkemaat, geb. Lattrop 93 (Pikkemaats Bakhuijs) 7 sept. 1816, ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 7 sept. 1816, † Lattrop 93 (Pikkemaats Bakhuijs) 7 nov. 1818.
2. NN Pikkemaat, levenloze dochter, geb. Lattrop 93 (Pikkemaats Bakhuijs) 9 aug. 1821.
3. Gerrit Jan Pikkemaat, geb. Lattrop 93 (Pikkemaats Bakhuijs) 11 aug. 1822, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 11 aug. 1822, Landbouwer, † Denekamp 27 juni 1892.
4. Euphemia Pikkemaat, geb. Lattrop 93 (Pikkemaats Bakhuijs) 22 okt. 1824, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 22 okt. 1824, † Lattrop 95 (Pikkemaats Bakhuijs) 10 jan. 1886.
5. Maria Pikkemaat, geb. Lattrop 93 (Pikkemaats Bakhuijs) 9 april 1827, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 9 april 1827, † Lattrop 67 (WinkelStokke) 26 nov. 1870, tr. Denekamp 20 juni 1863 Antonie Fransiscus Groeneveld, geb. Lattrop 78 (WinkelStokke) 9 dec. 1839, ged. Lattrop (RC Kerk HH Simon & Judas) 9 dec. 1839, † Lattrop 67 (WinkelStokke) 25 sept. 1909, begr. Lattrop (RK kerkhof) 29 sept. 1909.
6. Geertruij Pikkemaat, geb. Lattrop 93 (Pikkemaats Bakhuijs) 29 jan. 1829, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 29 jan. 1829, † Lattrop 95 (Pikkemaats Bakhuijs/Baksboer) 17 sept. 1892, tr. Denekamp 29 april 1872 Gradus Johannes Mensink, geb. Tubbergen 6 juli 1830, Landbouwer, † Lattrop 95 (Pikkemaats Bakhuijs/Baksboer) 8 juli 1906, zn. van Hendrik en Euphemia Gezina Haarhuis.
Notitie bij Joannes Bernardus: Ook: Jan Berend.

Notitie bij de geboorte van Joannes Bernardus: Doopgetuigen: Bernardus Piggemaat en Euphemia Seegelvoort.
Notitie bij Euphemia: Ook: Fenne Bossink.
Notitie bij de geboorte van Euphemia: Doopgetuige: Henricus Beijerink.
Notitie bij de geboorte van Gerrit Jan: Doopgetuigen: Hermanus Pikkemaat en Eva Groeneveld.
Notitie bij de geboorte van Euphemia: Doopgetuigen: Bernardus Roelfs en Joanna Roepen.
Notitie bij de geboorte van Maria: Doopgetuigen: Hermanus Pikkemaat en Maria Bossink.
Notitie bij het huwelijk van Antonie Fransiscus en Maria: Partner ook Antonie Stokke.
Notitie bij Antonie Fransiscus: Ook Antonie Stokke.
Notitie bij de geboorte van Geertruij: Doopgetuigen: Joannes Henricus Haamberg en Joanna Pikkemaat.

 
IIb. Gebbe ten Pickemate, geb. Lattrop (Pikmate), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) omstr. 1637, † Lattrop (Pikkemaat Bakhuijs), tr. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 27 aug. 1676 Hendrick Lucasz Bonckinck, geb. Lattrop (Bonckinck), † Lattrop (Pikkemaat Bakhuijs).
Uit dit huwelijk:
1. Lucas Bonke, geb. Lattrop (Pikkemaat Bakhuijs) 1677.
2. Jan Bonke, geb. Lattrop (Pikkemaat Bakhuijs) 1679.
3. Jan Bonke, geb. Lattrop (Pikkemaat Bakhuijs) 1681.
4. Jan Henrick Bonke, geb. Lattrop (Pikkemaat Bakhuijs) 1682, tr. 27 sept. 1717 Harmken Maseland.
5. Gerrit Bonke, geb. Lattrop (Pikkemaat Bakhuijs) 1685.
6. Harmen Bonke, geb. Lattrop (Pikkemaat Bakhuijs) 1687.
7. Berent Bonke, geb. Lattrop (Pikkemaat Bakhuijs) 1689.
8. Berent Bonke, geb. Lattrop (Pikkemaat Bakhuijs) 1691.
 
IIc. Berent Pickemate, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) omstr. 1642, tr. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 9 juli 1682 Geesken Rotgers, geb. Tilligte.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Piggemaete, ged. 23 mei 1683, tr. 1e Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 30 mei 1723 Jenneken Kuipers, geb. Tilligte; tr. 2e Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 9 febr. 1724 Jenneken Cokkers.
2. Gerrit Piggemaet, ged. 23 mei 1683.
3. Geesken Piggemaet, ged. 1 aug. 1686, tr. 1e N.N. NN; tr. 2e Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 17 jan. 1720 Gerrit Wigger, geb. Lattrup (Wigger).
     Notitie bij Berent: Achternaam ook Peggemaet.
     Notitie bij Geesken: Achternaam ook Velthof van Tilligte, zie doopboek kind Geesken 1686.
     Notitie bij Jan: Achternaam ook Pikkemate.
     Notitie bij Jenneken: Achternaam ook Kukkert.
     Notitie bij Geesken: Achternaam ook Pigmate.
 
IId. Geert Jansz Piggemaet, geb. Lattrop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) omstr. 1644, tr. 1e Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 1681 Geesken Veldhuis, † Lattrop (Olde Beernink); tr. 2e 1683 Jenneken Gerrits.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Piggemaet, geb. Lattrop (Olde Beernink), ged. 1682.
Uit het tweede huwelijk:
2. Geert Piggemaet, geb. Lattrop (Olde Scholte Lubberink), ged. 1689.
3. Anneken Piggemaet, geb. Lattrop (Olde Scholte Lubberink), ged. 1690.
Notitie bij Geert Jansz: Zie Olde Beernink, Olde Leeferink en Olde Scholten Lubberink. Van 1683-1684 wonend op Olde Leeferink. Van 1689-1690 wonend op Olde Scholte Lubberink.

Tot slot: Bij het opmaken van dit overzicht hebben wij gebruik gemaakt van de ons beschikbare documenten die wij zo goed mogelijk hebben geïnterpreteerd. Fouten zijn niet geheel uit te sluiten. Evenmin is dit overzicht 100% volledig. Hebt U aanvullende informatie dan verzoeken wij U contact met ons op te nemen.