Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Pikkemaat De Geurner Breklenkamp

Volgens Volkstelling van 1795 zijn de bewoners Maximiliaan Spijker, ook Spikerman of Spiekerman, trouwt (1) 28-01-1781 met Christina Voet, kind Joannes Spiekerman geb. 23-06-1782. Trouwt (2) op 27-04-1785 met Gesina Heijnen. Geen kinderen bekend. Gezinsleden 1795: Max Spijker en Gesina Heijnen en 4 gezinsleden. 1 Kind bekend Joannes 1782, overige 3 onbekend. Joannes Spiekerman is 'hoovenier' op het Huijs Brecklenkamp, evenals zijn vader Max. We willen graag meer informatie over voornoemde Maximiliaan, zijn vader Theodorus Spiekerman, zijn moeder Willemina en waar deze familie oorspronkelijk vandaan komt. 
 
Onlangs kwamen wij in het bezit van een boekwerkje uit 1911 waarin het Huis Breklenkamp de verkoop aankondigt van de omliggende boerderijen. Wat wij kennen als het erf 'De Geurner' wordt hierin 'De Gaardener' genoemd.
Spiekermann op Geurner in Breklenkamp
Theodorus Spiekerman trouwt met Willemina NN. Van hen hebben wij geen verdere gegevens.
Kind uit dit huwelijk:
1. Maximiliaan Otto (Max) Spiekerman.
2. Herm Spiekermann.
Maximiliaan Spiekerman is geboren in Breklenkamp, gedoopt op 29-07-1753. Achternaam ook Spijkerman, Spickerman, Spikerman, later Sprikkel. Max trouwt, 1) op 28-01-1781 met Christina (Stine) Voet geboren in Lattrop (Vootshuijs). Zij is gedoopt op 15-09-1752 en overlijdt voor 1785.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Spiekerman (zie hieronder)
Max trouwt 2) 31 jaar oud, op 17-04-1785 met Gesina (Geese) Heijne.
Uit dit huwelijk, voor zover bekend, geen kinderen.
Joannes Spiekerman (later Sprikkel) is geboren in Breklenkamp (De Geurner), gedoopt op 23-06-1782. Joannes is overleden in het voorjaar van 1811, ten hoogste 29 jaar oud. Joannes trouwde, 28 jaar oud, op 08-08-1810 met Sophia Lidwina (Sophia) Nijhof. Joannes overlijdt dus kort na zijn huwelijk en Sophia hertrouwt op 23-06-1811 met Hermanus Joannes Pikkemate van het Oude Boomhuijs of Bek Jan in Lattrop (zie I hieronder).
 
Pikkemate op Geurner Breklenkamp
 Hermanus Joannes Pikkemate
I. Hermanus Joannes Pikkemate, geb. Lattrop (Oude Boomhuis of Bek Jan), zv Jan Pickemaet en Eva Leemhuijs (of Busscher). Hij is ged. Ootmarsum 15-08-1783, landbouwer, †22-05-1856 Breklenkamp 8 (De Geurner), 72 jaar oud. Tr. 23-06-1811 Ootmarsum (RC Kerk HH Simon & Judas) Sophia Lidwina Nijhof, geb. Breklenkamp (Oude Wassink), ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk) 23 febr. 1783, Landbouwster, †21-08-1852 Breklenkamp 8 (De Geurner), dr. van Albertus en Maria Kok (ook Schoolhuis).
[Sophia is weduwe van Johannes Spiekerman (ook Sprikkel)].
Uit dit huwelijk:
1. Janna Pikkemaat, geb. Tilligte 16 april 1812, ged. Ootmarsum (RC Kerk HH Simon & Judas) 16 april 1812, Landbouwster, † Tilligte 1 maart 1839, tr. Joannes Weenders.
2. Maria Pikkemaat, geb. Breklenkamp (De Geurner) 11 mei 1816, ged. Ootmarsum (RC Kerk HH Simon & Judas) 11 mei 1816, Landbouwster, † Tilligte (Heinenhuis/Heenboer) 10 dec. 1849, tr. Denekamp 9 sept. 1842 Johannes Ribberink, geb. Tilligte (Eulenhuijs) omstr. 1804, ged. Ootmarsum (RC in Grote Kerk), Landbouwer, † Tilligte (Heinenhuis/Heenboer), zn. van Gerrit Jan en Gezina Rikkink en wedr. van Berendina Heinen.
3. Antonie, volgt II.
4. Gezina Pikkemaat, geb. Breklenkamp (De Geurner) 26 sept. 1821, ged. Lattrop (RC Kerk HH Simon & Judas) 26 sept. 1821, † Breklenkamp (De Geurner) 25 febr. 1847.
5. Johannes Pikkemaat, geb. Breklenkamp (De Geurner) 7 april 1824, ged. Lattrop (RC Kerk HH Simon & Judas) 7 april 1824, Landbouwer, † Breklenkamp (De Geurner) 19 maart 1854.
Notitie bij Hermanus Joannes: Ook Herman Jan, Herm Jan of Hermen. Ook Pikkemate.

Notitie bij het huwelijk van Sophia Lidwina en Hermanus Joannes: Getuigen: Joanna Geurt en Maria Nijhof.
Notitie bij de geboorte van Sophia Lidwina: Doopgetuige: Pranobilis Domina de Bentink nata Hachshausen.
Notitie bij Maria: Tijdens Volkstelling 1839 elders in dienstbetrekking.
Notitie bij Johannes: Weduwnaar van Berendina Heinen.
Notitie bij de geboorte van Gezina: Volgens doopboek is de moeder Euphemia Nijhof. Doopgetuigen: Bernardus Joannes Pikkemaat en Engelina Nijhof.
Notitie bij het overlijden van Gezina: Volgens overlijdensacte is de moeder Euphemia Nijhof.

II. Antonie Pikkemaat, geb. Breklenkamp 9 (De Geurner) 9 maart 1819, ged. Ootmarsum (RK Kerk HH Simon & Judas) 9 maart 1819, Landbouwer, † Breklenkamp 9 (De Geurner) 6 mei 1875, tr. Denekamp 12 mei 1847 Maria Catharina Fischer, geb. Denekamp 20 okt. 1821, † Breklenkamp 9 (De Geurner) 7 maart 1896, dr. van Johan Heinrich en Helena Feders.
Uit dit huwelijk:
1. Gezina Pikkemaat, geb. Breklenkamp 9 (De Geurner) 28 maart 1848, ged. Lattrop (RC Kerk HH Simon & Judas) 28 maart 1848.
2. Gezina Helena Pikkemaat, geb. Breklenkamp 9 (De Geurner) 7 jan. 1850, ged. Lattrop (RC Kerk HH Simon & Judas) 7 jan. 1850.
3. Johannes Hendrikus Pikkemaat, geb. Breklenkamp 9 (De Geurner) 25 april 1852, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 25 april 1852, Landbouwer, † Denekamp 18 maart 1892.
4. Johannes Pikkemaat, geb. Breklenkamp 9 (De Geurner) 19 okt. 1854, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 20 okt. 1854, Klompenmaker, † Breklenkamp 8 (De Geurner).
5. Bernardus Pikkemaat, geb. Breklenkamp 9 (De Geurner) 8 febr. 1857, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 8 febr. 1857.
6. Gerhardus, volgt III.
7. Bernardus Pikkemaat, geb. Breklenkamp 9 (De Geurner) 29 april 1862, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 29 april 1862.
8. Hermen Jan Pikkemaat, geb. Breklenkamp 9 (De Geurner) 12 juni 1865, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 12 juni 1865.
     Notitie bij Maria Catharina: Ook: Visscher.
     Notitie bij Gezina: Op 26 Augustus 1878 vertrokken naar Nordhorn.
     Notitie bij de geboorte van Gezina: Doopgetuigen: Hermanus Joannes Pikkemaat en Helena Vischer.
     Notitie bij Gezina Helena: Ook: Maria Helena. Op 13 April 1874 vertrokken naar Tubbergen.
     Notitie bij de geboorte van Gezina Helena: Doopgetuigen: Joannes Henricus Vischer en Sophia Nijhof.
     Notitie bij de geboorte van Johannes Hendrikus: Doopgetuigen: Joannes Weerners en Femia Vischer.
     Notitie bij de geboorte van Johannes: Doopgetuigen: Joannes Henricus Vischer en Gezina Ribberink.
     Notitie bij Bernardus: Op 13 april 1874 vertrokken naar Hengelo.
     Notitie bij de geboorte van Bernardus: Doopgetuigen: Gerardus Joannes Nijhof en Maria Freerik.
     Notitie bij Bernardus: Op 27 mei 1879 vertrokken nar Lage (Koninkrijk Pruissen).
     Notitie bij de geboorte van Bernardus: Doopgetuigen: Gerardus Weenders (noaber) en Maria Nijhof.
     Notitie bij Hermen Jan: Op 4 April 1879 terug uit Tubbergen. Op 27 Mei 1879 vertrokken naar Ootmarsum.
     Notitie bij de geboorte van Hermen Jan: Doopgetuigen: Joannes Ribberink en Anna Corbolet.
III. Gerhardus Pikkemaat, geb. Breklenkamp 9 (De Geurner) 28 juli 1859, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 28 juli 1859, Landbouwer, † Breklenkamp 8 (De Geurner) 17 nov. 1911, begr. Lattrop (RK kerkhof) 21 nov. 1911, tr. Denekamp 3 jan. 1894 Maria Brookhuis, geb. Noord Deurningen (Hemmelhoes?) 17 juli 1867, † Breklenkamp 8 (De Geurner) 12 jan. 1946, begr. Lattrop (RK kerkhof) 16 jan. 1946, dr. van Hendrikus en Maria Alberink.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Pikkemaat, geb. Breklenkamp 8 (De Geurner) 23 maart 1895, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 23 maart 1895, † Tilligte ('t Groot) 21 febr. 1974, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 24 febr. 1974, tr. Denekamp 14 mei 1919 Gradus Albertus Rekers, geb. Tilligte 66 (‘t Groot) 22 febr. 1893, Landbouwer, † Tilligte ('t Groot) 5 jan. 1962, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 9 jan. 1962, zn. van Bernardus en Gesina Maria Meijners.
2. Hendrikus Johannes (Hendrik) Pikkemaat, geb. Breklenkamp 8 (De Geurner) 16 febr. 1897, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 17 febr. 1897, † Breklenkamp (De Geurner) Ovl 'Bruggerbosch' Enschede 15 april 1986, begr. Lattrop (RK parochiekerkhof) 19 april 1986.
3. Johanna Euphemia, volgt IVa.
4. Antonius Fransiscus (Antoon) Pikkemaat, geb. Breklenkamp 8 (De Geurner) 19 april 1901, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 19 april 1901.
5. Johannes Bernardus Pikkemaat, geb. Breklenkamp 8 (De Geurner) 6 mei 1904, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 6 mei 1904, † Breklenkamp 8 (De Geurner) 31 mei 1904.
6. Gezina Johanna, volgt IVb.
7. Geertruida Maria (Trui) Pikkemaat, geb. Breklenkamp 8 (De Gaardener of De Geurner) 27 maart 1909, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 27 maart 1909, † Noord Deurningen (Steenbeke), begr. Noord Deurningen (RK Kerkhof), tr. Herman Jozef Bonnes, geb. Hengelo (O) 31 maart 1896, † Noord Deurningen (Steenbeke) 3 juni 1982, begr. Noord Deurningen (RK Kerkhof) 5 juni 1982; hij was eerder (1931) getrouwd met Maria Berendina Raatgerink, 1908-1941, ovl op Schildman.
 Notitie bij Gerhardus: Op 13 April 1874 vertrokken naar Tubbergen. Op 4 April 1879 terug uit Tubbergen.

Notitie bij de geboorte van Gerhardus: Doopgetuigen: Joannes Freerik en Euphemia Nijhof.
Notitie bij Maria: Ook Broekhuis.
Notitie bij Maria Catharina: Naar Tilligte Folio 118 (‘t Groot).
Notitie bij de geboorte van Maria Catharina: Doopgetuigen: Joannes Pikkemaat Nordhorn en Maria Catharina Pikkemaat-Vischer.
Notitie bij Gradus Albertus: Volgens bidprentje zijn de voornamen Gerhardus Lambertus. Gradus gaat na 1905 naar De Geurner in Breklenkamp. Gerardus Albertus Rekers staat na 1919 daar als landbouwer en schoonzoon ingeschreven. Voorjaar 1921 gaat hij terug naar Tilligte Folio 118 (‘t Groot).
Notitie bij Hendrikus Johannes: Geurner's Hendrik.
Notitie bij de geboorte van Hendrikus Johannes: Doopgetuigen: Henricus Broekhuis Noord Deurningen en Maria Pikkemaat.
Notitie bij Antonius Fransiscus: Geurners Antoon. Hij vertrekt naar Tubbergen en begint daar een eigen slagerij. Daarna vertrekt het gezin naar Almelo.
Notitie bij de geboorte van Antonius Fransiscus: Doopgetuigen: Bernardus Hulskotte en Maria Pikkemaat.
Notitie bij de geboorte van Johannes Bernardus: Doopgetuigen: Joannes Pikkemaat en Maria Gezina Broekhuis.
Notitie bij de geboorte van Geertruida Maria: Doopgetuigen: Bernardus Brookhuis en Maria Pikkemaat.

IVa. Johanna Euphemia Pikkemaat, geb. Breklenkamp 8 (Geurner) 6 april 1899, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 6 april 1899, † Lattrop 78 (WinkelStokke) 18 nov. 1984, begr. Lattrop (RK kerkhof) 21 nov. 1984, tr. Denekamp 10 nov. 1921 Johannes Groeneveld, geb. Lattrop 78 (WinkelStokke) 17 maart 1868, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 17 maart 1868, Landbouwer, † Lattrop 78 (WinkelStokke) 17 juni 1951, begr. LATTROP (RC Kerkhof) 21 juni 1951, zn. van Antonie Fransiscus Groeneveld (Stokke) en Maria Pikkemaat.
Notitie bij Johanna Euphemia: Ool Stokn Hanna.
Notitie bij de geboorte van Johanna Euphemia: Doopgetuigen: Bernardus Pikkemaat en Euphemia Broekhuis.

Notitie bij Johannes: Ool-Stokn Jaan.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Doopgetuigen: Joannes Bernardus Koehorst.

IVb. Gezina Johanna Pikkemaat, geb. Breklenkamp 8 (De Geurner) 11 dec. 1905, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 12 dec. 1905, † Tilligte (Ovl RK Ziekenhuis Oldenzaal) 30 juni 1982, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 5 juli 1982, tr. Bernard Schulte, † Tilligte (Schulte), begr. Tilligte (RK Kerkhof).
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Schulte.
2. Johan Schulte.
3. Marietje Schulte.
     Notitie bij de geboorte van Gezina Johanna: Doopgetuigen: Bernardus Brookhuis en Gesina Brookhuis.

 

Tot slot: Bij het opmaken van dit overzicht hebben wij gebruik gemaakt van de ons beschikbare documenten die wij zo goed mogelijk hebben geïnterpreteerd. Fouten zijn niet geheel uit te sluiten. Evenmin is dit overzicht 100% volledig. Hebt U aanvullende informatie dan verzoeken wij U contact met ons op te nemen.