Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Pickemaet Backhuijs (Baksboer) in Lattrop

 

Bewonersgeschiedenis Pickemaet Backhuijs (Baksboer) in Lattrop

Hendrik Lucasz(oon) Bonckinck, geb. Lattrop (Bonke), ged. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) omstr. 1646, Akkerbouwer op Piggemaet Backhuis 1676-, † Lattrop (Piggemaet Backhuis), zn. van Lucas Bonke en N.N. NN, tr. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 27 aug. 1676 Gebbe ten Pickemate, geb. Lattrop (Pikkemaat), ged. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) omstr. 1651, † Lattrop (Piggemaet Backhuis), dr. van Jan en N.N. NN.

Uit dit huwelijk:
1. Lucas Boncken, geb. Lattrop (Piggemaet Backhuis), ged. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 2 sept. 1677.
2. Jan Boncken, geb. Lattrop (Piggemaet Backhuis), ged. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 30 maart 1679, † Lattrop (Piggemaet Backhuis) vóór 27 maart 1681.
3. Jan Boncken, geb. Lattrop (Piggemaet Backhuis), ged. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 27 maart 1681.
4. Jan Henrick Boncke, zie hierna. 
5. Gerrit Boncken, geb. Lattrop (Piggemaet Backhuis), ged. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 10 mei 1685.
6. Harmen Boncken, geb. Lattrop (Piggemaet Backhuis), ged. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 14 aug. 1687.
7. Berent Boncken, geb. Lattrop (Piggemaet Backhuis), ged. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 27 okt. 1689, † Lattrop (Piggemaet Backhuis) vóór 15 maart 1691.
8. Berent Bonken, geb. Lattrop (Piggemaet Backhuis), ged. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 15 maart 1691.
9. Joannes Bonke, geb. Lattrop (Piggemaet Backhuis), ged. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 30 juli 1693.

Jan Henrick Boncke, geb. Lattrúp (Piggemaet Backhuis), ged. Ootmarssum (NH) 2 juli 1682, † Lattrop (Piggemaet Backhuis) na 1748, zn. van Hendrik Lucasz(oon) Bonckinck en Gebbe ten Pickemate, tr. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 27 sept. 1717 Harmken Maseland, geb. Tilligte (Maseland), ged. Ootmarssum (NH in Grote Kerk) 26 dec. 1677, † Lattrop (Piggemaet Backhuis) na 1748.

Uit dit huwelijk:
1. Henrica Boncke, geb. Lattrup (olde Piggemaet), ged. Ootmarssum (RC) 15 jan. 1719, tr. Frensdorf 29 maart 1744 Evert ten Kotte, geb. Frensewegen.
2. Joannes Boncke, geb. Lattrup (olde Piggemaet), ged. Ootmarssum (RC) 13 maart 1721, tr. 26 sept. 1751 Gertruidis Wigger, geb. Lattrop (in den Toeslag/Janneshuis), ged. 15 dec. 1730.
3. Gesina Bonke, geb. Latrup (Pickemaets Backhuis), ged. Ootmarssum (RC) 20 aug. 1723, † Latrup (Pickemaets Backhuis) vóór 10 aug. 1724.
4. Gesien Boncke, geb. Lattrup (olde Pickemaet), ged. Ootmarssum (RC) 10 aug. 1724, † Lattrup (olde Pickemaet).
5. Joanna Boncke, geb. Lattrup (olde Pigmate), ged. Ootmarssum (RC) 1 april 1727, † Lattrup (olde Pickemaet).
6. Gebbe Boncke, zie hierna.
7. Bernardus Boncke, zie hierna.
8. Gerardus Boncke, geb. Latterop (oude Pieken Maet), ged. Ootmarssum (RC) 24 juni 1736, † Zwolle 12 dec. 1765, tr. 24 mei 1760 Euphemia Bronninkhuis, geb. Zwolle, ged. 10 nov. 1733, † ald..

Gebbe Boncke, geb. Latterop (olde Pigmate), ged. Ootmarssum (RC) 24 aug. 1729, † Lattrop (Coilenhuijs), dr. van Jan Henrick en Harmken Maseland, tr. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 17 febr. 1754 Aelbert Keule, geb. Lattrup (Collers huijs), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 16 juli 1724, † Lattrop (Coilenhuijs).

Uit dit huwelijk:
1. Hermannus Keule, geb. Lattrop (aude Pickmaet), ged. Ootmarssum (RC) 27 jan. 1755.
2. Joannes Keule, geb. Lattrop (oude Pickmaete), ged. Ootmarssum (RC) 9 maart 1757.
3. Joanna Keule, geb. Lattrop (Pickmaetsbackhuijs), ged. Ootmarssum (RC) 2 febr. 1759.
4. Hermannus Henricus Keule, geb. Lattrop (oude Pickmaet), ged. Ootmarssum (RC) 26 jan. 1762.
5. Gesina Keule, geb. Lattrop (oude Pickmate), ged. Ootmarssum (RC) 20 febr. 1764.
6. Gerardus Keule, geb. Lattrop (oude Pickmate), ged. Ootmarssum (RC) 20 okt. 1766.
7. Getrudis Keule, geb. Lattrop (Velthuis), ged. Ootmarssum (RC) 6 aug. 1768.
8. Maria Keule, geb. Lattrop (Velthuis), ged. Ootmarssum (RC) 6 aug. 1768.

Omdat het gezin verhuist naar het Velthuis wordt geen der kinderen erfopvolger(ster) op het Pikkemaat Bakhuis.

Bernardus Boncke, de broer van Gebbe, wordt nu erfopvolger.

Bernardus Boncke, geb. Lattrup (oude Piggen Maet), ged. Ootmarssum (RC) 4 mei 1733, † Lattrup (Oude Piggenmaet), zn. van Jan Henrick en Harmken Maseland, tr. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 14 april 1765 Hermine Borgreve, geb. Lattrup (?), ged. Ootmarssum (RC) omstr. 1738, † Lattrup (Oude Piggenmaet).

Uit dit huwelijk:
1. Joanna Boncke, geb. Latrop (oude Pickmate), ged. Ootmarssum (RC) 11 sept. 1765, † Latrop (oude Pickmate) vóór 1774.
2. Wolter Boncke, geb. Lattrup (Oude Piggenmaet), ged. Ootmarssum (RC) 25 nov. 1766, † Lattrup (Oude Piggenmaet) vóór 1774.
3. Hermina Boncke, geb. Lattrup (oude Pickmaate), ged. Ootmarssum (RC) 17 jan. 1769, † Lattrup (oude Pickmaate) vóór 1774.
4. Gerrardus Joannes Boncke, geb. Latrop (oude Pickmate), ged. Ootmarssum (RC) 25 sept. 1771, † Latrop (oude Pickmate) vóór 1774.
5. Joanna Boncke, geb. Latrop (oude Pickmate), ged. Ootmarssum (RC) 17 nov. 1774,  † Latrop (oude Pickmate) vóór 1774.

Voor zover bekend trouwt geen der kinderen en zijn ze allemaal overleden voor 1774. Het Pikkemaat Bakhuis komt leeg te staan. De eigenaren van het Pikkemaat Bakhuis, Gerardus Pigmaete en Catharina Weenders, zoeken nog een onderkomen voor hun jongste zoon Bernardus *1749.

Bernardus Pikkemaat, geb. Latterop (Pikmoat), ged. Ootmarssum (RC in Grote Kerk ) 6 nov. 1749, Landbouwer op Pikkemaat Bakhuis 1778-1794, † Lattrop (Pikkemaat Bakhuis) 1794, zn. van Gerardus Pigmaete en Catharina Weenders, tr. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 3 mei 1778 Susanna Ellen(huis), geb. Lattrop (Olde Beernink), ged. Ootmarssum (RC) 19 april 1752, Landbouwster op Pikkemaat Bakhuis 1778-1801, † Lattrop (Pikkemaat Bakhuis) 1801, dr. van Lambert Ellenhuijs en Gesina Wiggerinck; zij hertr. Ootmarssum (RC in Grote Kerk) 20 april 1795 Gerardus Joannes Oortmans.

In 1802 komt het boerderijtje leeg te staan. In de periode 1802-1815 is het erf waarschijnlijk nog door iemand anders bewoond. De eigenaren Jan Pikkemaat en Geertrui Leferink op Pikkemaat zoeken naar een opvolger. In 1805 trouwt Christina Bossink met hun zoon en erfopvolger Hermanus Pikkemaat maar de ouders zoeken nog naar een ‘stie’ voor hun jongste zoon Joannes Bernardus *1787.

Joannes Bernardus Piggemaat, geb. Lattrop (Pikkemaat), ged. Ootmarsum (RC) 15 sept. 1787, Kleermaker, Landbouwer op Pikkemaats Bakhuijs 1815-1831, † Lattrop 105 (Pikkemaats Bakhuijs) ovl Lattrop 55 (?) 20 juni 1831, zn. van Joannes Pigmate en Geertruida Leverink, tr. Ootmarsum 7 dec. 1815 Euphemia Bossink, geb. Lattrop (Bossink/Bossem), ged. Ootmarssum (RC) 26 febr. 1788, Landbouwster op Pikkemaats Bakhuijs 1815-1853, † Lattrop 105 (Pikkemaats Bakhuijs) 28 maart 1863, dr. van Berend Teeders (noemt zich Bossinck) en Gezina Keuijers (of Bossink); zij hertr. Denekamp 22 juni 1832 Jan Hermen Kamphuis.

Uit dit huwelijk:
8. Geertruij Pikkemaat, zie hierna. 

De verdeling van de markegronden heeft plaats gevonden en de eigenaren van het boerderijtje, Gerrardus Pikkemaat en Euphemia Brookhuis, besluiten het Pikkemaat Bakhuis te verplaatsen want het staat ingeklemd tussen Pikkemaat en in den Toeslag.

Geertruij Pikkemaat, geb. Lattrop 93 (Pikkemaats Bakhuijs) 29 jan. 1829, ged. Lattrop (RK) 29 jan. 1829, Landbouwster op Pikkemaats Bakhuijs 1853-1892, † Lattrop 100 (Pikkemaats Bakhuijs/Baksboer) 17 sept. 1892, dr. van Joannes Bernardus Piggemaat en Euphemia Bossink, tr. Denekamp 29 april 1872 Gradus Johannes Mensink, geb. Tubbergen 6 juli 1830, Landbouwersknecht op Pikkemaat L103 -1872, Landbouwer op Pikkemaats Bakhuijs 1872-1905, † Lattrop 95 (Pikkemaats Bakhuijs/Baksboer) 8 juli 1906, zn. van Hendrik en Euphemia Gezina Haarhuis.

Weer wordt in de familie overlegd over de erfopvolging. Geertrui Pikkemaat heeft een zuster Maria die getrouwd is met Antonie Groeneveld op de Winkel Stokke. Hun dochter Getrudis Groeneveld, nicht dus van Geertrui Mensink-Pikkemaat, komt al op jonge leeftijd naar het Pikkemaat Bakhuis (zie Kerkentelling 1881-1886). Zij wordt de beoogde erfopvolgster.

Gertrudis (Trui) Groeneveld, geb. Lattrop 78 (Winkel-Stokke) 17 maart 1868, ged. Lattrop (RK) 17 maart 1868, Dienstbode bij de wedr Mensink op Baksboer Lattrop 95 -1905, Landbouwster op Pikkemaat Bakhuis of Baksboer 1905-1933, † Lattrop 95 (Pikmoats Bakhuijs/Baksboer) 25 april 1945, begr. Lattrop (RK kerkhof) 29 april 1945, dr. van Antonie Fransiscus Groeneveld (Stokke) en Maria Pikkemaat, tr. Denekamp 25 aug. 1905 Herman(n)us Johannes (Herman) Haamberg, geb. Lattrop 89 (Oude Stokke) 17 juni 1877, ged. Lattrop (RK) 17 juni 1877, Landbouwer op Pikkemaat Bakhuis of Baksboer 1905-1942, † Lattrop (PikmoatsBak(huijs)s/Baksboer) 25 jan. 1967, begr. Lattrop (RK kerkhof) 28 jan. 1967, zn. van Joannes Gerardus en Johanna Wolbers.

Uit dit huwelijk:
1. Johannes Franciscus Haamberg, zie hierna. 
2. Bernardus Antonius (Bernard) Haamberg, geb. Lattrop (PikmoatsBak(huijs)s) 21 juli   1911, ged. Lattrop (RK) 21 juli 1911, Landbouwer op Baksboer 1933-, † Lattrop (Baks-Beand) Ovl in Zorgpalet ’t Kleine Vaert’ Enschede 28 nov. 2004, begr. Lattrop (RK kerkhof) 3 dec. 2004, tr. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 3 sept. 1952 Maria Euphemia (Marie) Fox, geb. Lattrop (Veldkaptein) omstr. 1927, ged. Lattrop (RK), † Noord Deurningen (Huize St. Jozef) 29 aug. 2008, begr. Lattrop (RK kerkhof) 2 sept. 2008.

1. (Erfopvolger) Johannes Franciscus (Hannes) Haamberg, geb. Lattrop (Pikmoatsbak(huijs)s of Baksboer) 27 maart 1909, ged. Lattrop (RK) 27 maart 1909, Landbouwer op Pikkemaat Bakhuis of Baksboer 1942-1979, † Lattrop (PikmoatsBak(huijs)s) 1 sept. 1995, begr. Lattrop (RK kerkhof) 6 sept. 1995, zn. van Herman(n)us Johannes en Gertrudis Groeneveld, tr. Denekamp 7 (kerkelijk RK Kerk HH Simon & Judas Lattrop 13) juni 1946 Aleida Gezina (Leis) Ruël, geb. Lattrop 71 (Willem’s of Reulke) 19 okt. 1922, ged. Lattrop (RK) 19 okt. 1922, Landbouwster op Pikkemaat Bakhuis of Baksboer 1946-1979, † Lattrop (Pikmoatsbaks/Baksboer) Ovl te Huize St. Jozef Noord Deurningen 30 nov. 2008, begr. Lattrop (RK kerkhof) 5 dec. 2008, dr. van Bernardus en Geertruida Maria Scholten.

Uit dit huwelijk:
Hermanus Bernardus Alfonsus Haamberg, zie hierna.

Hermanus Bernardus Alfonsus (Herman) Haamberg, geb. Lattrop (Baksboer) 11 juni 1955, ged. Lattrop (RK Kerk HH Simon & Judas) 12 juni 1955, Landbouwer op Pikkemaat Bakhuis of Baksboer 1974-, zn. van Johannes Franciscus en Aleida Gezina Ruël, tr. Denekamp 13 sept. 1979 (kerkelijk RK Kerk HH Simon & Judas Lattrop ) Gesina J J (Ine)  Spekhorst, geb. Denekamp 1958.

Uit dit huwelijk:
1. Ellen Haamberg, geb. Lattrop (Baksboer).
2. Raymond Bernhard Johannes Haamberg, geb. Lattrop (Baksboer) 17 dec. 1981.
3. Mark Bernard Josef Haamberg, geb. Lattrop (Baksboer) 6 dec. 1987.
4. Petrus Hermanus Johannes Haamberg, geb. Lattrop (Baksboer) 25 sept. 1989.