Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Paardengeld 1602

Paardengeld

De belasting op paarden dateert van 1602. De belasting werd geheven op paarden van 2 jaar en ouder. Afhankelijk van plaats of streek betaalde men 12, 10 of 8 stuiver per paard. Vanaf 1612 moest er voor de zogenaamde "reliqua" (schapen, varkens en bijenkorven) jaarlijks 1 stuiver worden opgebracht.
 

 Lattrop...

Tilligte...