Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Nieuwjaarswensch 1-1-1879

 Bewerkt door Bennie Busscher

Deze brief kwam tevoorschijn uit een oud blikken trommeltje van de familie ter Brake in Breklenkamp. Decennia lang werd het trommeltje langzaam maar zeker gevuld met oude foto's, brieven, briefkaarten, bidprentjes enz… Deze zomer werd, in mijn bijzijn, de inhoud van dit trommeltje door Jan ter Brake op tafel uitgespreid. Behalve heel veel oude foto's van de families Ter Brake en Warmes, ook een brief van 1 januari 1879 van J. Looman uit Tilligte. Hij moest ‘voor zijn nummer' in militaire dienst en was gelegerd in Breda. Uit stamboomonderzoek van de familie Loman blijkt dat het gaat om Johannes Loman, geboren in 1858 op Veldscholten (Veldschoelt) Tilligte 38. Hij was de oudste zoon van Gerardus Loman en Geziena Kienhuis. Geziena was afkomstig van de ‘Bekker' in Tilligte. De jongste zuster van Johannes, Maria roepnaam Meike, trouwt in 1899 met Gerardus Warmes in Breklenkamp. Zij neemt o.a. deze brief mee. Meike is de grootmoeder van moeders kant van Jan ter Brake.         Update 29-01-2020

Geliefde ouders1, broeder en zusters.

Alweer een jaar vervlogen,
Alweer door God gespaard,
Nu juich ik opgetogen,
Voor al dit heil op ‘d aard.
Almachtig Hemelvader,
Doe ons dit jaar ook wel,
En spaar ons al te gader,
Ramp wijke en droefheid snel.
En Moeder leef tevreden,
Nog lang tot Vaders troost,
Met lust steeds beneden,
Ook zorgend voor hun kroost.
En komt er een eind aan 't leven,
Dat hij u van ons scheid',
O! mogt Hij u dan geven,
Rein, eewige, Zaligheid.
Breda 1 januari 1879
Dit is de wensch van uwe liefhebbende zoon en broeder.
J. Looman
2.B.4.G.
 
Geen ongeluk of ramp
Geen buikpijn of kramp
Geen boeken met schuld
Geen kast ongevuld
Maar voorspoed en zegen
Gun ik Uw terdegen
En minder geen haar
Bij 't Kers Versche Jaar
Heilig Zij Uw Nieuwjaars Morgen
Zonder Bang Verwijt of Zorgen
 
Zonder Kommer of VerdrietJohannes Loman Tilligte 1858-1940
Wil Weer ´t Nieuwe pad betreden
Met Een Hart Van te Vredenheden
Maar toch Vergeet Uw Schepper niet
Een goed begonnen eersten dag
Waarin Hij op Uw bede zag
Nu Gaat het Weer De Nieuwjaarskring in
Met levenslust en blij van Zin
En Wat het Oude Jaar ook Gaf
Leg Ramp en Weemoed van u Af
En Hoop op den Nieuwjaarsmorgen
Het Gaat uw Goed gezegend Paar
Leeft zoo maar Voort nog menig Jaar
Zo Heerscht er Vreugde In Uw Huis
Waar Nimmer Vrede mag Ontbreken
Dan Spreken Wij Van Jezus kruis
Zijn Bloed Is Ons een Hemels Teeken
 
 
Zeer Geliefde Vader en Moeder
 Zusters en Broeders
 en GrootVader

Daar Ik De pen op neem om Uw een Letter te schrijven. Als dat Ik nog Nog frisch en gezond ben en ik Hoop Hetzelvde van U. Zoo Het Anders was zou het Mijn Van Hartte Spijtten en ik heb het hier Zeer goed daar kunt Uw gerust Aan Troosten. Maar ik laat Uw Weten als dat ik in het laast van den week met verlof kom, Een Zaturdag of Zondag. Daarop zoude Ik gaarne Van uw tijding terug Hebben hoe of U het Liefts maar Had als dat ik een Zaturdag kom Of en Zondag. Weest zoo goed En laat mij dat weten dan kan ik er op rekenen en dan hoop ik Van hartten in een goede welstand te bevinden dat mijn een groot Pleizier zou doen als ik een zaterdag kom. Dan kom ik s avonds om tien uur aan te Hengeloo En is het Zondag dan ben ik om zes uur te Oldenzaal des avonds.

Zeer Geliefde Ouders Zusters en Broeders en GrootVader

Ik hoop Uw nog eenige letters met mijn Hartte toe te wenschen van 't Nieuwjaar. De zon heeft alweer haren loop langs De aarde afgelegd. Wij hebben ook al weer Eenige schreden nader bij den rand des Grafs Gedaan en het Oude Jaar is al weder om Vervlogen en het Nieuwe is weer aan Gebroken. Daarom ik wensch uw van Hartte als dat God uw nog mogen Bewaren Voor alle ramp en tegenspoed op deze wisselvallige aarde. Mijn harttewensch is deze, ik wensch Uw alle eene Zalige Nieuw Jaar en Jaar vol van geluk voorspoed en zegen.
Veele jaren achtereenvolgende het nieuwe jaar te herleven en met veel geluk te bekroonen. Mogen uwe levenspaden nog eens met rozen bloemen bestrooid worden.
Mogen onze werken nog eens door Gods Hand gezegend worden. Mogt ons leven altijd bestendig van duur zijn. Moogt hij ons nog eens op den weg brengen die onze voorouders bewandelt hebben.
Waarde ouders moogt Gij deze jaarkring nog eens aanschouwen daar er in het verlopen jaar zoo vele blijven struikelen zijn.

Dit is mijn wensch dien Ik Uw Van Harte toe wil dienen.

Na Alle Achting Wil Ik Uw groeten, Die Zich noemt

J Loman

Naschrift: De brief is in korte zinnen geschreven en elke nieuwe regel, einde of niet, begint met een hoofdletter. In de zinnen wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van hoofdletters. Desondanks hebben we er niets in gewijzigd.

Noot 1. 5 Weken later zou zijn moeder overlijden.