Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Room Katholieke Lagere school Lattrop 1923

 
 
Schoolfoto 1923

Namenlijst Lagere school Lattrop 1923

Bovenste rij vlnr: 1 Meester Vonk 2 Bernard Haamberg (Baks-Beand) 3 Hendrik Ruël (Reulke) 4 Bernard Koehorst (Kökkers-kleen) 5 Hendrik Blokhuis (De Wever) 6 Bernard Rikkink (Meesters-Bennadke) 7 Hendrik Horsthuis (Hösboer) 8 Hannes Horsthuis (Pandoers-Hannes) 9 Antoon Scholte Lubberink (Velte-Toon) 10 Jan Bruns (Brook Jan) 11 Gerard Reerink (Jens zien’n Geert/kruk) 12 Meester Pikkemaat (Pikmoats Hendrik)

2eRij van boven vlnr: 13 Meester Johannes Rikkink 14 Bernard Horsthuis (van GraadszienBenneadke) 15 Antoon Snoeijink (van Sneuijink-Herman) 16 Jan Rikkink (Meesters Jantje) 17 Johan Roelofs (Sniedersboer Breklenkamp) 18 Harrie Rikkink (Meesters Harrie) 19 Herman Niehof (Koole Herman) 20 Johan Teders (oude Wigger) 21 Johan Rikkink (Bosch-Jan) 22 Gerard Blokhuis (Veldsnieder) 23 Bernard Oortman (Möllers- Bennadke) 24 Gerard Bodde (Stokke) 25 Bernard Huisken (Rearink-Benneadke) 26 Hendrik Bruns (Brook Herm) 27 Bernard Kuipers (Eènte-Jan/ oude Wolcherink) 28 Antoon Alberink (Kooboer)

3eRij van boven vlnr: 29 Jan Scholte Lubberink (Velte-Jan) 30 Marie Reerink (Koelman) 31 Marie Tijscholte (Tijschoelt) 32 Trui Horsthuis (Hösboer) 33 Marie Kuipers (Eènte-Jan/oude Wolcherink) 34 Hanna Bodde (Stokke) 35 Zus Rikkink ( Meesters Zus) 36 Marie Niehof (Dolf zien’n Marie) 37 Femie Wigger (Wiggers-Greads zien’n Feem) 38 Marie Bruns (van Brook Herm en Jannoa) 39 Trui Oortman (Heinink-Jaan) 40 Feem Hulsmeijers (Koetscher)

4eRij van boven vlnr: 41 Trui Hofste 42 Trui Horsthuis (Graads zien’n Benneadke) 43 Hanna Horsthuis (Pandoer) 44 Sientje Ruël (Reulke) 45 Truus Keuters 46 Marie Oortman (Möller) 47 Trui Rikkink (Bosch-Jan) 48 Trui Bodde (Stokke) 49 Marie Ruël (Reulke) 50 Santje Bruns (Brook-San) 51 Trui Oortman (van Heinink-Jaan) 52 Sientje Niehof (Kooboer) 53 Johan Wigger (Wiggers-Greads) 54 Gerard Wigger (Wiggers-Greads) 55 Bernard Rikkink (Bossel Benneadke/Bosch-Jan) 56 Hendrik Borggreve (Duzink Brekkelkaamp) 

5e Rij van boven vlnr: 57 Marie Hofste 58 Trui of Siena Warmes 59 Santje Roelink (Rot-Santje) 60 Rika Teders (Dekkers-Rika) 61 Trui van der Ham (-Steunebrink) 62 Antje Rerink (Koelman) 63 Hanna Tijscholte 64 Lies Meijners (Ranmmel-Leis) 65 Rika Kuipers (Eènte-Jan/oude Wolcherink) 66 Marie Reerink (Jens-kruk) 67 Hanna Tijscholte 68 Jan van der Ham 

Onderste rij vlnr: 69 Herman Meijners (Rammelboer) 70 Gerard Snoeijink (Sneuijman) 71 Hendrik Warmes 72 Hendrik Teders (oude Wigger) 73 Johan Horsthuis (Hösboer) 74 Johan Hofste 75 Frans Blokhuis (Veldsnieder) 76 ..? Goossink 77 Hendrik Goossink (Noordweg) 78 Gerard Rerink (Koele Geadke) 79 Johan Rerink (Koele-Johan)

Nr 5 Hendrik Blokhuis op 'De Wever' in Breklenkamp? Deze naam vereist toch enige toelichting.Hendrik Blokhuis (De Wever) Breklenkamp

In 1846 trouwt Jan Hermen Oortman (1819-1875) met Maria Adelheid Peters (1822-1903) afkomstig uit Emmelheim (Hannover). De jongste zoon Joannes Henricus Oortman (1861-1909) trouwt in 1889 met de uit Groot Agelo afkomstige Euphemia Bossink (1869-1928). Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren, waaronder Hermannus Johannes (Herman) Oortman (1897-1975) die in 1932 op het ouderlijk huis trouwt met Johanna Geertruida (Hanna) Beijerink (1909-2003) afkomstig van het erf Kupersboer aan de Damweg in Tilligte.

Johannes Henricus Oortman, de vader dus van Herman, overlijdt in 1909 waarop de 41-jarige weduwe Euphemia Oortman-Bossink het jaar daarop hertrouwt met de 34-jarige Gerardus Blokhuis (1874-1952), geboren op het erf Ool Zeggelvoort, nu Heinik in Lattrop. Hij is een zoon van Gerrit Jan Blokhuis van het Gerardus Blokhuis en Euphemia Bossink op De Wever in Breklenkamperf Zeggelvoort en Joanna Weenders, geboren op het erf De Weerd, nu Bosink in Breklenkamp.

Op 30 october 1912 wordt uit het huwelijk Blokhuis-Bossink een zoon Hendrikus Johannes (Hendrik) geboren. Hij is in zijn jonge jaren een groot liefhebber van de jacht. Hij overlijdt echter ongehuwd op 21 augustus 1937 als gevolg van een maagbloeding in het RK Ziekenhuis ‘Heil der Kranken’ in Oldenzaal. Volgens zijn bidprentje wordt hij 3 dagen later op 24 augustus ter aarde besteld op het RK Kerkhof in Lattrop. 

"Sta ik er ook op...?”

Foto uit 1923 van Gerardus Majella lagere school in Lattrop,

nauwkeurig bekeken door bejaardenkaartclub.

(Met toestemming gepubliceerd  uit Denekamps Weekblad 1997, door PB Jager)

Iedere dinsdagmiddag komt in Gasterij ‘De Smid’ in Lattrop een groep van zo’n vijftien ouderen tussen twee uur en vijf uur een kaartje leggen. Voor de meesten van hen is het nog altijd ‘café Arends’, want ze komen er al tientallen jaren en die nieuwe naam, ach, dat is immers ,,van deze tijd...”.

Hoe lang ze nou precies al met elkaar kaarten, die oudere heren en dames uit Lattrop, dat weten ze zelf niet en zelfs Herman en Marietje weten het juiste aantal jaren niet. Zoon Huub Arends weet wel, dat ze er al zaten, toen hij als klein jochie uit de lagere school thuis kwam... Het is in elk geval al ruim twintig jaar en geen wonder dat dit kaartclubje al een aantal behoorlijk oude ouderen telt. Tot vrij recent was de oudste, heel trouwe kaarter Johan Niehof, of, zoals Huub zegt, ‘Kole-Johan’. Hij was al 89 jaar toen hij enkele maanden geleden zijn laatste kaartmiddag meemaakte. Daarna werd hij ziek en onlangs is hij overleden. Toevallig heet het nu oudste kaartclublid ook Johan Niehoff, door velen ‘Dolf zien Johan’ genoemd (Red: of Johan van ’n Dan’n Dolf). Hij is 87 jaar en woont in Brecklenkamp. Ook hij komt trouw iedere dinsdagmiddag een kaartje leggen met mannen en vrouwen van zijn generatie. De mannen aan de lange ‘Stammtisch’, de dames aan twee kleinere tafeltjes, maar ze zijn dan ook in de meerderheid. Wel samen kaarten, maar toch gescheiden...

Iedere week: om ’t kaarten en ’t kaarten alleen!

Een kopje koffie en een paar consumpties moeten ze na drie uren kaarten betalen. Geen grote drankgelagen dus, al ontbreekt bij de meeste heren het ,,börrelke” met eventueel een beetje suiker niet. Bij het afrekenen betalen de winnaars één consumptie minder dan de verliezers: "Wat mot ik betaaI’n, ik heb d’r '1' één wonn’n...”, krijgen Herman en Marietje te horen van de helft van de deelnemende bejaarden, als ze om klokslag vijf uur met de "geldbak” langs komen om af te rekenen.

Inderdaad, even voor vijf uur stopt het kaarten en om precies vijf uur vertrekken de meesten. Een aantal lopend of op de fiets en een aantal gaat voor het raam op de uitkijk staan, wachtend op "hun taxi”, gereden door één van de kinderen, of kleinkinderen. Een enkeling neemt ook nog even een "börrelke veur in hoes” mee.

Het gaat deze ouderen puur om een paar uurtjes kaarten, want ondanks hun rijke levenservaring wordt er tijdens het kaarten zelfs opvallend weinig gepraat. Wel praten ze met elkaar tijdens het schudden van de kaarten de laatste nieuwtjes uit het dorp en over elkaar door. Zo was onder meer het nieuwe gebit, dat ‘Bruns-Bearnd’ (81 jaar) zich ruim een jaar geleden nog liet aanmeten bij ‘Siebrand’, een tijdlang onderwerp van gesprek en heel recentelijk was dat de partytent die diezelfde Bearnd voor zijn boerderijtje heeft neergezet: "Wat heb ie doar hen zet?". Beernd: "’k zal ’t oe vertell’n, doar kö’j good oonder zitt’n en ie hebt lang zo’n last nig van de weend...”. Een rustig clubje, al komen soms zo aan het eind nog wel even wat "sterke verhalen” boven tafel.

"Och hier, mos kiek’n, hier heb ie...”

Vorige week zorgde medekaartster Truike Wiefferink-Hofste echter ineens voor veel gespreksstof, door aan het eind van de wekelijkse kaartsessie een grote bruine zwart-wit foto uit 1923 op het "schap" te leggen. Op de foto de gehele Lagere Gerardus Majella-school uit Lattrop uit genoemd jaar met alle leerlingen en de drie ‘meesters’. Een foto van de eveneens meekaartende zus van haar, Femie Pegge-Hofstee, haar oudere zus. ‘Vreaboers-Truike’, had ons namelijk gevraagd deze foto uit het ‘archief’ van zus ‘Pegg’n Femie’ eens in het D.W. te willen plaatsen. Dat leek haar leuk, maar daarnaast konden ze dan misschien ook achter de namen komen van enkele leerlingen, waarvan die tot nu toe niet te achterhalen waren...

Prompt verzamelde een groot deel van de kaartclub zich rond de foto en werd gekeken of ‘men’ er zelf opstond en wie er verder nog te herkennen waren. Truike en Femie hadden de hen wel bekende namen keurig per rij geordend op papier gezet, of laten zetten, met op de plaats van de ‘onbekenden’ een vraagteken. "Och, hier, kiek dat is toch...” en "hier, doar heb ie...” aldus de reacties.

Op de foto staan diverse malen mensen met eenzelfde achternaam en dan een enkele keer ook nog met dezelfde voorletter. Verwarrend, dat bleek ons hiervoor al bij de beide Johan’nen Niehof(f). Vandaar al die bijnamen in dit soort gemeenschappen. Op het bij de foto aangeleverde lijstje met namenoverzicht kom je zo’n zes keer een ‘Rikkink’ tegen, waarvan twee met de ‘J’ als voorletter. Herman Arends: "Weet je wie dat is, dat derde jongetje van links op de tweede rij van boven...? Dat is Jan Rikkink de vroegere voorzitter van DOS ’19. En naast hem, de tweede van links op die rij, dat is Antoon Snoeijink, de vader van wielrenner Herman Snoeijink...!"

"Hier… en dat is meester Hendrik Pikkemaat, de vader van Tonnie en van de vrouw van Rondhuis, de smid in Denekamp…”. Veel herkenning, maar voor ons op genoemde uitzonderingen na allemaal Rikkink's, Reerink’s en Hofste’s. Overigens, wat komen veel tegenwoordige Denekampers uit Lattrop en dan tegen ons maar zeggen dat we ‘import’ zijn...”.

Wie kent de ‘onbekenden’…

Een lang verhaal bij een prachtige historische foto, maar dat over dat kaarten wilden ze eigenlijk ook graag een keer verteld zien en deze foto was daar in hun ogen best een leuke ‘kapstok’ toe. Nou, waarom ook niet, want dat kaartclubje is op zich toch ook echt wel een uniek ‘verschijnsel’.

Tot slot een paar verzoeken van de dames Geertruida (Truike) Wiefferink-Hofste (zelf uiterst links op de 4e rij van boven) en Femie Pegge-Hofstee (niet op de foto):

1. Wie kent de leerlingen, waar zij de naam niet van kennen: graag doorgeven!

2. (In onze richting) "Gen doare ding’n oethaal’n in oe schrieverie”!

3. Foto absoluut terug...!

Wie dus kinderen op de foto herkent, waarvan de naam niet bekend, is wordt gevraagd die naam/namen door te geven aan de beide dames, eventueel via ‘Gasterij De Smid’ of, voor leeftijdgenoten van de kaartclub, via ‘Café Arends’.

Alvast dank daarvoor namens de ‘zusjes Hofste’.