Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Koehorst Noord-Deurningen

STAMBOOM KOEHORST
Charles Horsthuis

Deze familie Koehorst komt van de boerderij Koehorst in Noord-Deurningen. Naar Twentse gewoonte noemden de mensen zich meestal naar de boerderij waar ze woonden. Zo noemden Hermen Hanekamp en Arend Brandehof (generatie I en IIa) zich na hun huwelijk met de weduwe Koehorst voortaan ook Koehorst. Koehorst was een klein huurboerderijtje en lag iets ten zuidoosten van het huidige hoofdgebouw van de Sint Nicolaasstichting aan de Gravenallee. Het werd al vermeld in 1475, maar de oudst bekende bewoner is Egbert Koehorst. Hij had in 1675 één vuurstede (stookplaats) en was toen erg arm. De boerderij werd sindsdien achtereenvolgens bewoond door Egbert en Hermen (generatie I), Evert en Arend (generatie IIa), Jan (generatie IIIa), Gerrit Henrie (generatie IVa), Joannes Gerardus (generatie Va) en Gerrit Jan (generatie Va-3). De boerderij is in het begin van de twintigste eeuw afgebroken om plaats te maken voor de bijgebouwen van de Sint Nicolaasstichting.

Naast deze familie Koehorst was er nog een familie Koehorst in Deurningen en waren er enkele families Kohorst in Duitsland, waarvan enkele leden in Nederland terecht kwamen, waar zij zich Koehorst noemden. Rond 1800 kwam de naam al veel voor in Amsterdam en omgeving en in Groningen. Deze Koehorsten waren waarschijnlijk niet verwant aan deze familie. Ook een in 1770 in Nordhorn geboren Johann Albert Koehorst lijkt niet tot deze familie te behoren.

Update 18-7-2015

Markekaart Noord Deurningen 1943 (Dingeldein)
Plattegrond Sint Nicolaas Gesticht en directe omgeving
 
Ia. Egbert Koehorst, geb. ca 1640, landbouwer op Koehorst, + tussen 1676 en 1683, tr. ca 1670 (Swenneken N.N., geb. ca 1645, + tussen 1688 en 1703, zij hertr. Denekamp feb. 1683 Hermen Hanekamp (Koehorst), geb. Emsbüren ca 1653, landbouwer op Koehorst en Olde Bodde, begr. Denekamp 19 feb. 1715)

Vuurstedengeld 1675: Cohorst, 1 vuurstede
Vuurstedengeld 1682: Koohorst, 1 vuurstede, p(pauper = arm)
Zoutgeld 1694: Koehorst, pp (praeter quam pauper = zeer arm)
N.B. De eerste generatie is onzeker. Waarschijnlijk was Swenneken Koehorst de weduwe van Egbert en stierf haar tweede man als Koe Hermen in het Olde Bodde. Mogelijk waren Egbert en Gerrijt broers.

Uit dit huwelijk:

 1. (Susanna Koehorst, geb. Noord-Deurningen ca 1670, tr. Frenswegen 13 okt. 1686 Hendriek Egbert, geb. ca 1661)
 2. Evert Koehorst, zie IIa
 3. Gerrijt Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 19 jun. 1676

Ib. Gerrijt Koehorst, geb. ca 1645, + tussen 1679 en 1703, tr. ca 1675 (Aele N.N., geb. ca 1650, begr. Denekamp 7 aug. 1716)

N.B. Waarschijnlijk was Koe-Berends Gerrijt en Koe-Gerrijt Gerrijt Koehorst en misschien was Koe-Aele zijn weduwe. Anne Catrine had twee dochters, begraven op 11 oktober en 9 november 1705 te Denekamp.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 4 jun. 1677
 2. Lucas Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 27 apr. 1679
 3. Gerrijt Koehorst, zie IIb
 4. (Anne Catrine Koehorst, geb. Noord-Deurningen ca 1685, begr. Denekamp 11 okt. 1705)
 5. Aelken Koehorst, geb. Noord-Deurningen ca 1691, ondertr. Ootmarsum 29 mrt. 1716, tr. Esche Henrick Dercksen Gommers, geb. Esche ca 1686

IIa. Evert Koehorst, geb. Noord-Deurningen ca 1671, landbouwer op Koehorst, begr. Denekamp 9 jul. 1704, tr. Denekamp ca 1701 Grete Hendriksen Wigbels, geb. Denekamp ca 1681, + na 1748, dr. van Hindrik Wigbolts en Swenneken Mullers, zij hertr. Denekamp 28 mrt. 1705 Arend Brandehover (Koehorst), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 2 juli 1676, landbouwer op Koehorst, + tussen 1739 en 1748, zn. van Coerd Brandehof en Ale

Verponding 1720: Koehorst betaalt D20-0-3
Verponding 1722: Koehorst betaalt F7-10-0 verponding en F4-10-0 contributie
Hoofdgeld 1723: Koehorst, 3 personen, betaalt F3

Uit dit huwelijk:

 1. Fenne Koehorst, geb. Noord-Deurningen ca 1702, + na 1748, ondertr. Denekamp 16 aug. 1722 Jan Janssen in ’t Olde Westerhof, geb. Noord-Deurningen ca 1692, landbouwer op Westerhof Bakhuis, + na 1748, zn. van Jan, wed. van Hindrikjen Gräshof
 2. Hermken Koehorst, geb. Noord-Deurningen ca 1704, + na 1748, ondertr. 1e Denekamp 1 mrt. 1726 Gerrijd Gerrijtsen in ’t Olde Schilthuijs, geb. Noord-Deurningen ca 1696, landbouwer op Olde Schildhuis, + tussen 1733 en 1736, zn. van Gerrijt, tr. 2e Denekamp 30 dec. 1736 Berend Damhuijs, geb. Noord-Deurningen ca 1706, landbouwer op Olde Schildhuis en Olde Johannink, + na 1748, zn. van Gerrijt ten Damhuijs en Swenne Jannink

Uit haar 2e huwelijk:

 1. Jan Koehorst, zie IIIa
 2. Gerrit Jan Koehorst, zie IIIb
 3. Henrik Koehorst, zie IIIc
 4. Evert Koehorst, zie IIId
 5. Zwenne Koehorst, geb. Noord-Deurningen ca 1709, begr. Oldenzaal 3 okt. 1758, tr. Oldenzaal 12 feb. 1730 Gerrijd Tölkes, geb. Volthe ca 1686, landbouwer op Tulk, begr. Oldenzaal 25 feb. 1744, wed. van Jenneken Schreurs en Aeltjen Kortmans
 6. (Gesina Koehorst, geb. ca 1710, + na 1744)
 7. (Elisabeth Koehorst, geb. ca 1712, + na 1752)

IIb. Gerrijt Koehorst, geb. Noord-Deurningen ca 1681, waard op Wigboldshuis, begr. Denekamp 5 dec. 1721, ondertr. Denekamp 4 mei 1711 Greetken Wigbolts, ged. Denekamp 18 nov. 1675, + na 1725, dr. van Herman Wigbolts, wed. van Arend Hermelink

Historisch Archief Oudheidkamer Twente, OmG 086, 26 jun. 1729: Berent Hermelink en Gerrit Jan Koehorst, halfbroers, kopen een hoek grond voor F55,00 van de boeren van Beuningen
Historisch Archief Oudheidkamer Twente, OmG 100, 18 mei 1764: Jan Arent Coehorst leent F30,00 aan Berent Keijer te Denekamp
Rechterlijk Archief Landgericht Ootmarsum, Nr. 17, fol. 67, 31 aug. 1764: Testament van Jan Hermsen Wigbels van 30 okt. 1748 ingeschreven; erfgenaam zijn de kinderen van zijn zuster, Jan Arend en Gezina Koehorst
Nr. 8, fol. 8, 10 jun. 1766: Jan Arend Koehorst koopt een huis met schuurtje en tuintje in Denekamp van Albert, Gerrit en Margaretha Hermelink voor F250,00
Nr. 17, fol. 107, 17 okt. 1768: Testament van Jan Arend en Gezina Koehorst; erfgenaam is de langstlevende, daarna de kinderen van hun broer Gerrit Jan Schildman en hun halfbroer Berend Harmelink; hun broer Gerrit Jan Schildman krijgt een legaat en hun nicht Henrica Schildman eveneens mits zij bij hen blijft om hen te verzorgen
Nr. 8, fol. 308, 6 jul. 1770: Jan Arend Koehorst leent F500,00 aan Lucas Sombekke en Hermina Keule (afgelost 20 jul. 1799)
Nr. 9, fol. 377, 19 mrt. 1779: Jan Arend Koehorst verkoopt huis en tuin in Denekamp aan zijn nicht Hendrika Koehorst voor F200,00

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Jan Koehorst, zie IIIe
 2. Zoon Koehorst, geb. Denekamp ca 1714, begr. Denekamp 2 dec. 1719
 3. Jan Arend Koehorst, geb. Denekamp ca 1716, + na 1779
 4. Gesina Koehorst, geb. Denekamp ca 1718, + na 1768

IIIa. Jan Koehorst, geb. Noord-Deurningen ca 1705, landbouwer op Koehorst, + na 1751, tr. 1e Ootmarsum 22 dec. 1726 Geertken Vrielings, geb. Tilligte ca 1701, + voor 1731, tr. 2e Denekamp 1 mrt. 1731 Greetken Möllink, geb. Beuningen ca 1706, + tussen 1744 en 1748, dr. van Hendrik Möllink

Volkstelling 1748: Koehorst, kinderen Gerrit Henrie, Aaltjen 10+, Albert, Gerrit 10- en zijn oude moeder

Uit dit 1e huwelijk:

 1. Gerrit Henrie Koehorst, zie IVa

Uit dit 2e huwelijk:

 1. Gerrit Jan Koehorst, zie IVb
 2. Aleijdis Koehorst (Aaltjen), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 15 mrt. 1734, + na 1775, tr. Ootmarsum 5 mei 1765 Gerhardus Niehof, geb. Breklenkamp, ged. Ootmarsum 21 feb. 1737, landbouwer op Olde Scholten, + Noord-Deurningen 28 mei 1809, zn. van Berent Niehof en Fenne Oortman
 3. Joannes Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged Denekamp 13 aug. 1736, + voor 1748
 4. Bernardus Joannes Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 25 nov. 1738, + voor 1748
 5. Albertus Koehorst, zie IVc
 6. Gerardus Koehorst (Gerrit), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 29 nov. 1743, + na 1748
 7. Gerardus Henricus Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 5 dec. 1744, + voor 1748

IIIb. Gerrit Jan Koehorst, geb. Noord-Deurningen ca 1706, landbouwer op Olde Engbers, + na 1772, tr. Denekamp 29 jan. 1731 Greetken Benen, geb. Noord-Deurningen ca 1706, + na 1767, dr. van Gerrijt Beinen en Stijne Reeckers

Volkstelling 1748: Gerrit Jan in Engbers Nieuwe huijsjen, kinderen Aaltjen 10+, Fenneken, Anna en Henrie 10-Rechterlijk Archief Landgericht Ootmarsum, 
Nr. 8, fol. 294, 28 mrt. 1770: Gerrit Jan Koehorst in Olde Engbers leent F150,00 aan Albert Keule in Olde Zwiep en Gebbe Bonke te Noord-Deurningen
Nr. 8, fol. 434, 25 mrt. 1772: Gerrit Jan Koehorst in Olde Engbers leent F100,00 aan Albert Keule in Olde Zwiep en Gebbe Bonke te Noord-Deurningen

Uit dit huwelijk:

 1. Hermen Koehorst, zie IVd
 2. Aalken Koehorst (Aaltjen), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 7 dec. 1732, + na 1748
 3. Gerardus Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 11 nov. 1734, + voor 1748
 4. Gerardus Henricus Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 21 feb. 1737, + voor 1748
 5. Euphemia Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 21 feb. 1737, + voor 1739
 6. Euphemia Koehorst (Fenneken), geb. Noord-Deurningen, ged. 24 feb. 1739, + na 1781, tr. Denekamp ca 1770 Joannes Everardus Wolvekotte (Evert), ged. Denekamp 20 jan. 1739, + na 1781, zn. van Deijtert Wolvekotte  en Fenne in Eekmans Huysken
 7. Anna Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 23 mei 1741, + na 1794, tr. Ootmarsum 5 mei 1765 Gerhardus Joannes int olde Stegginck, geb. Tilligte, ged. Ootmarsum 12 apr. 1736, landbouwer op Olde Groeneveld en Olde Steggink, + na 1795, zn. van Lambert Borggreve en Jenne Hoonberg
 8. Henricus Koehorst (Henrie), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 17 nov. 1742, + na 1748
 9. Joanna Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 10 apr. 1746, + voor 1748
 10. Susanna Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 10 apr. 1746, + voor 1748

IIIc. Henrik Koehorst, geb. Noord-Deurningen ca 1707, + na 1772, tr. 1e Zwolle 7 mei 1730 Anna Christina Robrink, ged. Zwolle 18 jan. 1709, + tussen 1750 en 1760, dr. van Joannes Robrink en Anna Maria Herms, tr. 2e Zwolle 27 jan. 1760 Geertruijd Arents Plaggenberg, geb. ca 1728, + ?, dr. van Arent Plaggenberg, wed. van Johan Christiaan Camphuijs

Uit dit 1e huwelijk:

 1. Kind Koehorst, ged. Zwolle 7 mei 1731
 2. Aleide Koehorst, ged. Zwolle 15 aug. 1733
 3. Caspar Koehorst, zie IVe
 4. Anna Maria Koehorst, ged. Zwolle 30 sep. 1741
 5. Joannes Koehorst, ged. Zwolle 25 feb. 1745, + voor 1750
 6. Arnoldus Koehorst, ged. Zwolle 20 mrt. 1746
 7. Joannes Koehorst, zie IVf

IIId. Evert Koehorst, geb. Noord-Deurningen ca 1708, landbouwer op Iland, + na 1748, tr. Denekamp 6 feb. 1731 Joanna Holst (Janna), geb. Noord-Deurningen ca 1706, + na 1748, dr. van Gerrit Holst

Volkstelling 1748: Evert IJland, vrouw Janna, kinderen Janna, Grietjen, Berent 10- en zijn oude vader en moeder
Rechterlijk Archief Landgericht Ootmarsum,
Nr. 10, fol. 358, 8 mei 1787: Barend Koehorst (IJland) koopt 1/5 deel van het erve Iland van Ds. J.H. Broese e.a. voor F850,00
Nr. 10, fol. 368, 10 mei 1787: Barend Koehorst (IJland) en Geze Damhuis lenen F800,00 van Geert Groonen te Brandlecht
Volkstelling 1795: Berent en vrouw IJlandt, 5 personen

Uit dit huwelijk:

 1. Jenneken Koehorst (Janna), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 1 nov. 1731, + tussen 1760 en 1763, tr. Denekamp ca 1759 Jan Grashof, geb. Noord-Deurningen ca 1716, landbouwer op Olde Grashof, + na 1765
 2. Eva Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 21 sep. 1733, + tussen 1772 en 1777, tr. Denekamp ca 1771 Bernardus Joannes Haviks (Peters) (Berent Jan), ged. Denekamp 20 aug. 1733, + na 1782, zn. van Hermen Haviks en Berentke Remerink
 3. Getrudis Koehorst (Geertrui), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 23 sep. 1735, + Noord-Deurningen 22 okt. 1807, tr. Ootmarsum 6 mei 1759 Gerhardus uit Wigcherinck bakhuijs, geb. Lattrop, ged. Ootmarsum 1 nov. 1725, + na 1766, zn. van Gerhardus Rutgers en Harmken Kienhuijs
 4. Bernardus Koehorst (Berent, Barend), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 27 jun. 1738, landbouwer op Iland, + Noord-Deurningen  12 jan. 1814, ondertr. Ootmarsum 28 jul. 1765, tr. Denekamp Gesina Damhuijs (Geze), geb. Lattrop, ged. Ootmarsum 14 mei 1735, + na 1795, dr. van Henrick Damhuijs en Hermken Damhuijs (nageslacht heet Iland)
 5. Anna Margaretha Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 8 sep. 1740, + voor 1748
 6. Margaretha Koehorst (Grietjen), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 14 okt. 1742, + Noord-Deurningen 5 jul. 1825, tr. Denekamp 9 jul. 1769 Jannes Gerardus Horstkamp, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 3 dec. 1743, + na 1781, zn. van Berent Horstkamp en Swenne Hevelt
 7. Joannes Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 31 aug. 1744, landbouwer op Zeggerdink, + tussen 1793 en 1795, tr. Denekamp ca 1780 Susanna Baalhuijs, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 3 mei 1752, + Noord-Deurningen 13 dec. 1819, dr. van Berent Baalhuijs en Hermken Everink, hertr. Jan Maathuijs (nageslacht heet Iland)
 8. Hermannus Henricus Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 22 feb. 1747, + voor 1748

IIIe. Gerrit Jan Koehorst, geb. Noord-Deurningen ca 1712, landbouwer op Schildhuis, + na 1783, tr. Denekamp 3 apr. 1741 Phie Schilthuijs, geb. Noord-Deurningen ca 1716, + na 1759, dr. van Jan Schildman en Hindrina Reinink

Volkstelling 1748: Gerrit Jan Schildman, vrouw Sophia, kinderen Henrica, Gerrit, Jan Henrie en Willem 10-, knecht Gerrit Grashof, meid Hermken
Rechterlijk Archief Landgericht Ootmarsum, nr. 9, fol. 171, 29 mei 1775: Gerrit Schildman koopt een kampje land van Derk en Fenne Kleine Lugte voor F126,00
Volkstelling 1795: Gerrit en Janna Schijltman, 8 personen
Register van naamsaanneming 1812: Gerrit Schildman zonder kinderen neemt de naam Schildman aan
N.B. Na het kinderloos overlijden van Gerrit (2) ging het Schildhuis over op zijn neef Gerrit Jan, zoon van Joannes (7).

Uit dit huwelijk:

 1. Henrica Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 22 feb. 1742, + Noord-Deurningen 20 okt. 1817, tr. Denekamp 19 dec. 1769 Gerardus Westerhof (Gerrit), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 21 mei 1740, landbouwer op Breijen, timmerman, + Denekamp 15 aug. 1807, zn. van Gerrit Westerhof en Gese Rikkink
 2. Gerardus Koehorst (Gerrit), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 11 feb. 1744, landbouwer op Schildhuis, + Noord-Deurningen 29 sep. 1824, ondertr. Ootmarsum 17 mei 1767, tr. Denekamp Joanna Scholte Vaerwijck (Janna), geb. Tilligte, ged. Ootmarsum 19 dec. 1746, + Noord-Deurningen 27 jan. 1824, dr. van Henricus Scholte Vaerwijck en Gesina Vrijlink (géén nageslacht)
 3. Joannes Henricus Koehorst (Jan Henrie), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 5 apr. 1746, + tussen 1796 en 1806
 4. Wilhelmus Antonius Koehorst (Willem), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 16 jul. 1748, koopman, landbouwer, + Denekamp 23 jan. 1832
 5. Gerardus Joannes Koehorst, zie IVg
 6. Margareta Christiana Koehorst (Henrica), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 22 apr. 1753, religieuze, + Denekamp 21 jun. 1811
 7. Joannes Koehorst, zie IVh
 8. Bernardus Koehorst (Barend), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 8 feb. 1757, landbouwer, + Noord-Deurningen 7 aug. 1827
 9. Hermannus Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 22 apr. 1759, + voor 1806

IVa. Gerrit Henrie Koehorst, geb. Noord-Deurningen ca 1727, landbouwer op Koehorst, + na 1777, tr. Denekamp 24 nov. 1749 Joanna Hermsen, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 2 aug. 1732, + na 1755, dr. van Berent Dijkhuis en Hermken Hampsink

Register van naamsaanneming 1812: Gerrit Jan Koehorst zonder kinderen neemt de naam Koehorst aan

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Gerardus Koehorst, zie Va
 2. Getrudis Koehorst (Gerrit Jan), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 15 nov. 1752
 3. Gerardus Joannes Koehorst (Gerrit Jan), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 8 aug. 1755, landbouwer, + Noord-Deurningen 3 okt. 1815, tr. Denekamp ca 1785 Joanna Steging, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 1 jun. 1757, + Noord-Deurningen 25 aug. 1836, dr. van Jan Steging en Swenne Hörstink
 4. Hermina Koehorst, geb. Noord-Deurningen ca 1757, + na 1795, tr. ca 1788 Gerardus Hulskotte, ged. Denekamp 21 nov. 1747, landbouwer, + na 1799, zn. van Jacob Hulskotte en Swenne

IVb. Gerrit Jan Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 8 feb. 1732, dagloner, + Frensdorf 28 mei 1826, tr. 1e Denekamp ca 1757 Getruij Köckelers, geb. ca 1732, + na 1758, tr. 2e Denekamp ca 1768 Gesina Velthuis, geb. ca 1743, + Nordhorn 24 dec. 1813

Uit dit 1e huwelijk:

 1. Gerardus Joannes Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 16 apr. 1758, + na 1826

Uit dit 2e huwelijk:

 1. Joannes Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 13 feb. 1769, + voor 1776
 2. Joannes Gerardus Koehorst, zie Vb
 3. Lambertus Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 18 dec. 1772, + na 1826
 4. Joannes Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 18 jul. 1776, + na 1826

IVc. Albertus Koehorst (Albert), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 9 apr. 1741, + tussen 1776 en 1794, tr. Denekamp ca 1763 Hermina Alerink, geb. ca 1738, + na 1776

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Joannes Koehorst, zie Vc
 2. Gertrudis Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 19 okt. 1767, + Noord-Deurningen 17 mei 1828, tr. 1e Denekamp 14 dec. 1794 Joannes Henricus uit oude Enckt (Jan Hendrik), geb. Tilligte, ged. Ootmarsum 15 okt. 1766, + tussen 1801 en 1806, zn. van Albertus uit oude Enckt en Getrudis Roepe, tr. 2e Denekamp 20 aug. 1811 Lucas Lukens, ged. Denekamp 24 jul. 1774, marskramer, + Denekamp 15 sep. 1858, zn. van Berend Jan Lukens en Joanna Sonbeck
 3. Joannes Koehorst, zie Vd
 4. Willemina Koehorst (Hermina), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 22 dec. 1776, + Beuningen 25 mrt. 1850, tr. Denekamp 3 apr. 1804 Joannes Wolvekotte, ged. Denekamp 7 mei 1772, landbouwer, + Beuningen 4 apr. 1851, zn. van Berend Wolvekotte en Joanna Grashof

IVd. Hermen Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 1 nov. 1731, landbouwer op Olde Eppink, + Noord-Deurningen 17 feb. 1810, ondertr. Denekamp 30 mrt. 1760 Anna in Oude Schultenhuijs (Oortman) (Enne), geb. Breklenkamp, ged. Ootmarsum 24 sep. 1734, + tussen 1797 en 1806, dr. van Hindericus Oortman en Aleijda Nijhof

Rechterlijk Archief Landgericht Ootmarsum,
Nr. 10, fol. 140, 5 okt. 1783: Hermen Koehorst en Enne Engbers lenen F110,00 aan Hendrik Damhuis (Peerdehuis) en Martha Peerdehuis te Noord-Deurningen
Nr. 10, fol. 251, 9 mei 1785: Hermen Koehorst en Enne Engbers lenen F150,00 aan Jan Hofste en Geze Roelofs te Lattrop
Nr. 10, fol. 299, 8 dec. 1785: Hermen Koehorst en Enne Engbers lenen F500,00 aan Geeze Aarnink, weduwe van Jan Harm Engbers te Noord-Deurningen
Nr. 11, fol. 328, 11 jan. 1797: Hermen Koehorst en Enne Oortmans lenen F550,00 aan Hermen Engbers en Berendina van Ulzen te Noord-Deurningen
Volkstelling 1795: H. en Enne in Oude Eppink, wever, 7 personen

Uit dit huwelijk:

 1. Getrudis Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 2 apr. 1761, + Noord-Deurningen 18 jun. 1829, tr. 1e ca 1781 Henricus Blome (Hendrik), ged. Denekamp 15 mrt. 1748, landbouwer op Olde Wiefferink, + tussen 1789 en 1797, zn. van Gerrit Bloemen en Maria Hulskotte, tr. 2e Denekamp 14 jul. 1797 Hermannus Westerhoff (Harmen), geb. Breklenkamp, ged. Ootmarsum 20 feb. 1779, landbouwer op Olde Wiefferink, + tussen 1829 en 1874, zn. van Gerrardus Joannis Westerhoff en Aleidis Huisken, hertr. Aleidis Arentsen
 2. Gerardus Henricus Koehorst, zie Ve
 3. Gerardus Joannes Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 9 jan. 1765, + voor 1806
 4. Henricus Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 13 jun.1767, + na 1810
 5. Aleida Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 14 feb. 1769, + Denekamp 16 nov. 1839
 6. Fenneken Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 6 nov. 1774, + Denekamp 30 okt. 1845

IVe. Caspar Koehorst, ged. Zwolle 12 mrt. 1738, wever, + Zwolle 13 jan. 1821, tr. Zwolle 26 apr. 1772 Anna Maria Gijsen, geb. Zwolle ca 1747, + na 1795

Uit dit huwelijk:

 1. Christina Koehorst, ged. Zwolle 30 mei 1776, + voor 1795
 2. Anna Maria Koehorst, ged. Zwolle 15 okt. 1777, + voor 1795

IVf. Joannes Koehorst, ged. Zwolle 20 jun. 1750, + Zwolle 31 dec. 1831, tr. 1e Zwolle 30 apr. 1781 Joanna Kemmenaer, geb. ca 1756, + voor 1785, tr. 2e Zwolle 1 mei 1785 Joanna Jansen, geb. ca 1760, tr. 3e ca 1798 Geertruij Solner, geb. Münster ca 1761, + Zwolle 18 jan. 1840

Uit dit 3e huwelijk:

 1. Elisabeth Koehorst, ged. Zwolle 22 mei 1802, + Zwolle 30 okt. 1872, tr. Zwolle 23 apr. 1829 Bernardus Hulst, ged. Raalte 21 sep. 1808, kleermaker, + Zwolle 30 mei 1864, zn. van Rudolphus Hulst en Getrudis Giesen

IVg. Gerardus Joannes Koehorst (Gerrit Jan), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 15 jan. 1751, kleermaker, begr. Amsterdam 14 jul. 1791, ondertr. Amsterdam 23 mei 1783 Helena Robijn, ged. Amsterdam 20 okt. 1743, begr. Amsterdam 29 jan. 1800, dr. van Salomon Robijn en Anna Ferjeer, wed. van Hendrik Hasevoet

Poorterboek Amsterdam, nr. 28, blz. 61, 28 aug. 1783: Gerardus Johannes Koehorst, geboren Denekamp, kleermaker, getrouwd met Helena Robijn, wordt burger van Amsterdan

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Koehorst, ged. Amsterdam 19 sep. 1784, + voor 1811
 2. Maria Koehorst, ged. Amsterdam 8 nov. 1785, + Ootmarsum 7 jan. 1840, tr. Denekamp 10 mei 1807 Albertus Jannink (Lambertus), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 26 apr. 1779, smid, + Ootmarsum 26 feb. 1840, zn. van Jan Jannink en Lena Steffen

IVh. Joannes Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 22 feb. 1755, landbouwer, + Nordhorn 7 jul. 1827, tr. Nordhorn 25 jan 1785 Agnes Rering, ged. Nordhorn 4 apr. 1757, + Nordhorn 2 mei 1828, dr. van Johann Adolf Rering en Anna Alexandrina Wietz

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Sophia Koehorst, geb. Nordhorn 19 mei 1786, + Ootmarsum 13 jan. 1858, tr. 1e Nordhorn 23 apr. 1823 Augustinus Schröer, ged. Bawinkel 15 sep. 1785, bakker, + Ootmarsum 4 dec. 1825, zn. van Heinrich Schröer en Adelheid Wilhelms, tr. 2e Brandlecht 20 nov. 1827 Hermann Lefert Fehr, geb. Engden, ged. Emsbüren 18 aug. 1802, bakker, + Ootmarsum 13 nov. 1864, zn. van Heinrich Fehr en Gezina Hermeling
 2. Johann Adolph Koehorst, zie Vf
 3. Gerhardus Joannes Koehorst, ged. Nordhorn 22 okt. 1788, landbouwer op Schildhuis, + Noord-Deurningen 1 okt. 1856, tr. Ootmarsum 3 jun. 1814 Gezina Kolthof, geb. Agelo, ged. Ootmarsum 27 okt. 1794, + Noord-Deurningen 4 apr. 1858, dr. van Gerrit Kolthof en Euphemia Scholte Varwijk
 4. Henrica Johanna Koehorst, geb. Nordhorn 9 jun. 1790, + Nordhorn 16 nov. 1864, tr. Nordhorn 14 nov. 1826 Lucas Lambers, ged. Lohne 9 feb. 1789, caféhouder, + na 1830, zn. van Gerard Hermann Lambers en Helena Teders
 5. Joannes Wilhelmus Adolphus Koehorst, ged. Nordhorn 28 mrt. 1792, begr. Nordhorn 21 sep. 1794

Va. Joannes Gerardus Koehorst (Jan Gerrit), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 15 sep. 1750, landbouwer op Koehorst, + Noord-Deurningen 23 dec. 1820, tr. Denekamp ca 1771 Getrudis Westerhof (Geertruijt), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 16 sep. 1744, + Noord-Deurningen 13 jan. 1821, dr. van Gerrit Westerhof en Gese Rikkink

Volkstelling 1795: Koehors en Getrui, bouwman, 6 personen
Register van naamsaanneming 1812: Jan Gerrit Koehorst met kinderen Gerrit Jan 36 en Geertruij 26 neemt de naam Koehorst aan

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Egbertus Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 24 apr. 1773, + voor 1806
 2. Joannis Hermannus Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 21 jan. 1776, + voor 1806
 3. Gerrit Jan Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 23 okt. 1777, landbouwer op Koehorst, + Noord-Deurningen 27 apr. 1831, tr. Ootmarsum 24 nov. 1815 Anna Bodde, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 18 jul. 1781, + Denekamp 31 okt. 1851, dr. van Hermen Bodde en Janna Zwiep
 4. Joanna Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 12 feb. 1781, + Noord-Deurningen 26 mrt. 1818, tr. 1e Denekamp 11 feb. 1809 Jan Arend Damhuijs, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 20 mrt. 1782, landbouwer, + Noord-Deurningen 12 nov. 1815,   zn. van Hendrik Damhuijs en Martha Horstkamp, tr. 2e Ootmarsum 16 aug. 1816 Joannis Bernardus Scholte Lubberink, geb. Lattrop, ged. Ootmarsum 10 dec. 1795, landbouwer, + Denekamp 7 dec. 1860, zn. van Jan Scholte Lubberink en Maria Schurink, hertr. Hermina Damhuis
 5. Gesina Koehorst (Geze), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 2 jun. 1784, + Beuningen 11 apr. 1857, tr. Denekamp 7 mei 1808 Joannes Hulst in Olde Dubbelink (Jan), geb. Beuningen, ged. Denekamp 22 nov. 1771, landbouwer, + Beuningen 30 mrt. 1846, wed. van Johanna Holskorte, zn. van Gerrit Jan Olde Dubbelink en Hermina Brake
 6. Getrudis Koehorst (Geertruij), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 18 mrt. 1787, + Denekamp 26 feb. 1860
 7. Aleidis Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 24 apr. 1789, + Reutum 15 feb. 1865, tr. Denekamp 9 okt. 1810 Joannes Ekelhof (Hassink), geb. Beuningen ca 1780, landbouwer, + Reutum 18 jul. 1855

Vb. Joannes Gerardus Koehorst (Jan Gerrit), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 6 nov. 1770, wever, + Frensdorf 14 jan. 1811, tr. Nordhorn 22 aug. 1793 Euphemia Silder (Fenna), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 7 jun. 1769, + Frensdorf 6 mrt. 1820, hertr. Adolph Lipmann, dr. van Jan Silderhuis en Ale Wolkotte

N.B. De naam Koehorst werd in Duitsland al spoedig Kohorst.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Koehorst, geb. Frensdorf, ged. Nordhorn 5 apr. 1795, + Frensdorf 20 aug. 1866, tr. Nordhorn 7 mei 1822 Bernard Henricus Schoo Pallas, geb. Emsbüren 18 jan. 1794, wever, + Frensdorf 3 dec. 1858, zn. van Hermann Pallas en Bernardina Vanholt
 2. Joannes Koehorst, geb. Frensdorf, ged. Nordhorn 22 okt. 1797, + ?
 3. Johann Hermann Koehorst (Herman), geb. Frensdorf, ged. Nordhorn 14 jul. 1800, dienstbode, + Noord-Deurningen 5 nov. 1857
 4. Gerhard Hermann Koehorst, geb. Frensdorf, ged. Nordhorn 17 mei 1804, + ?
 5. Johann Koehorst, geb. Frensdorf, ged. Nordhorn 10 apr. 1808, + Frensdorf 23 jul. 1821
 6. Johann Gerhard Koehorst, geb. Frensdorf 19 jun. 1811, + ?

Vc. Gerardus Joannes Koehorst (Gerrit Jan), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 21 feb. 1765, landbouwer, timmerman, + Noord-Deurningen 3 mei 1842, tr. 1e Denekamp 25 apr. 1790 Getrudis Heiveld, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 17 dec. 1750, + tussen 1796 en 1804, dr. van Jan Heiveld en Janna Pigmaat, tr. 2e Denekamp 8 mei 1804 Jenneken Everink, geb. Beuningen, ged. Denekamp 15 sep. 1781, + Noord-Deurningen 16 mei 1825, dr. van Gerrit Everink en Ale

Volkstelling 1795: Gerrit Jan en Getrui Koehorst, timmerman, 5 personen
Register van naamsaanneming 1812: Gerrit Jan Koehorst met kinderen Albert 21, Jannes 16, Gerrit Jan 2, Geertruij 6, Aleid 5, Geziena 4 en Dina ¾ neemt de naam Koehorst aan

Uit dit 1e huwelijk:

 1. Albertus Koehorst (Albert), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 11 mrt. 1791, landbouwer, + Denekamp 29 jun. 1858, tr. 1e Ootmarsum 10 nov. 1818 Henrica Schobartels, ged. Denekamp 19 mei 1786, + Denekamp 17 jun. 1820, dr. van Gerrit Schobartels en Joanna Schobartels, wed. van Albert Schobartels, tr. 2e Denekamp 14 sep. 1820 Anna Catharina Tegeder, geb. Ahlde, ged. Emsbüren 28 dec. 1782, + Denekamp 15 jan. 1849, dr. van Gerhard Tegeder en Catharina Lemming, tr. 3e Denekamp 19 apr. 1849 Janna Schalle, geb. Beuningen 14 okt. 1817, + Denekamp 21 dec. 1877, dr. van Gerrit Schalle en Siene Kampste, hertr. Bernardus Hulsbeek
 2. Joannes Koehorst (Jannes), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 6 nov. 1796, landbouwer, + Noord-Deurningen 25 apr. 1849, tr. 1e Denekamp 7 apr. 1826 Getrudis Aalderink, ged. Denekamp 11 dec. 1798, + Noord-Deurningen 8 mei 1833, dr. van Jan Aalderink en Martha Koopmans, tr. 2e Denekamp 22 aug. 1833 Euphemia Catharina Göken, geb. Ahlde, ged. Emsbüren 29 nov. 1805, + Denekamp 28 feb. 1892, dr. van Johann Göken en Susanna Tegeder, hertr. Gerardus Joannes Bossink

Uit dit 2e huwelijk:

 1. Gertrudis Koehorst (Geertruij), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 17 mrt. 1805, + Denekamp 20 jan. 1875, tr. Denekamp 30 jul. 1831 Joannes Haviks, ged. Denekamp 29 sep. 1810, landbouwer, + Denekamp 20 mei 1880, zn. van Berend Haviks en Wilhelmina Hermelink
 2. Aleida Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 21 sep. 1806, + Noord-Deurningen 19 jan. 1846
 3. Gesina Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 17 feb. 1808, + Noord-Deurningen 24 dec. 1852
 4. Gerardus Joannes Koehorst (Gerrit Jan), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 24 aug. 1809, + Oud-Ootmarsum 2 okt. 1875
 5. Maria Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 15 aug. 1811, + voor 1812
 6. Bernadina Maria Koehorst (Dina), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 15 aug. 1811, + Lattrop 18 jan. 1853, tr. Denekamp 28 sep. 1838 Lambertus Veldscholten, geb. Denekamp ca 1808, landbouwer, + Lattrop 15 apr. 1874, zn. van Jan Veldscholten en Janna Wolkotte
 7. Jan Hendrik Koehorst, geb. Noord-Deurningen 15 jan. 1814, landbouwer, + Breklenkamp 14 nov. 1861, tr. Denekamp 9 jan. 1858 Gezina Rothuis, geb. Lattrop 27 nov. 1819, + Deventer 18 okt. 1881, dr. van Gerrit Rothuis en Christina Damhuis, wed. van Joannes Henricus Groeneveld
 8. Gerrit Koehorst, geb. Noord-Deurningen 14 mrt. 1816, landbouwer, + Noord-Deurningen 12 jan. 1836

Vd. Joannes Koehorst (Jannes), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 30 jul. 1771, kleermaker, + Avereest 18 apr. 1839, tr. Lierderholthuis 18 apr. 1797 Johanna op de Boerhof (Janna), geb. Wechterholt, ged. Raalte 10 nov. 1771, + Avereest 20 mei 1851, dr. van Lambertus Joannis op de Boerhof en Gerardina Wissink

Haar kind:

 1. Andreas Boerhof (later Koehorst) (Andries), geb. Wechterholt, ged. Lierderholthuis 14 jan. 1796, slager, + Avereest 5 jun. 1887, tr. Ambt Ommen 13 aug. 1828 Margaretha Maria Roëver, geb. Vollenhove 21 apr. 1807, + Oldenzaal 22 jun. 1892, dr. van Johannes Bernardus Roëver en Lodewina Dons

N.B. Andries is de zoon van een onbekende Franse soldaat en kreeg pas na het huwelijk van zijn moeder in 1797 de naam Koehorst van zijn stiefvader; feitelijk is hij dus de stamvader van een nieuwe familie Koehorst, die vooral in Avereest en Oldenzaal woonde.

Uit dit huwelijk:

 1. Alberdina Maria Koehorst, geb. Wechterholt, ged. Lierderholthuis 7 dec. 1797, + voor 1806
 2. Wilhelmus Koehorst (Willem), geb. Wechterholt, ged. Lierderholthuis1 jun. 1806, arbeider, + Dedemsvaart 24 okt. 1830
 3. Albert Koehorst, geb. Wechterholt 19 nov. 1811, arbeider, schipper, + Gelderingen 26 sep. 1907, tr. Avereest 20 jul. 1844 Gerritje Haverkort, geb. Willemsoord 14 mrt. 1822, + Avereest 25 aug. 1859, dr. van Mannes Haverkort en Willemina Broekhuis

Ve. Gerardus Henricus Koehorst (Gerrit Hendrik), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 8 dec. 1762, landbouwer op Olde Eppink, + Noord-Deurningen 30 aug. 1827, tr. Denekamp 21 mei 1794 Maria Ottinkhof, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 15 mei 1770, + Denekamp 12 jan. 1848, dr. van Evert Ottinkhof en Gese Voskamp

Rechterlijk Archief Landgericht Ootmarsum, nr. 11, fol. 437, 30 apr. 1798: Gerrit Hendrik Koehorst koopt de Rammelmaete van Berendina van Ulzen, vrouw van Hermen Engbers  (volgens koopbrief van 12 jan. 1790)
Register van naamsaanneming 1812: Gerrit Hendrik Koehorst met kinderen Gerrit Jan 13, Jannes 5, Geertruij 17, Anna 12, Janna 10, Hendrica 7 en Geziena 3 neemt de naam Koehorst aan

Uit dit huwelijk:

 1. Getrudis Koehorst (Geertruij), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 31 aug. 1795, + Oldenzaal 13 mrt. 1873, tr. Denekamp 14 nov. 1825 Joannes Kotter, ged. Denekamp 6 okt. 1793, landbouwer, + Denekamp 26 mei 1857, zn. van Berend Jan Kotter en Euphemia Sonderhuis
 2. Gerardus Joannes Koehorst (Gerrit Jan), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 12 sep. 1798, landbouwer op Olde Eppink, + Noord-Deurningen 10 aug. 1871, tr. Denekamp 26 apr. 1830 Gesina Hövels, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 20 mei 1805, + Noord-Deurningen 10 mrt. 1873, dr. van Hermannus Hövels en Maria Koelhuis
 3. Anna Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 27 mei 1800, + Breklenkamp 19 mrt. 1867, tr. Denekamp 2 jul. 1845 Albertus Rerinck (Adolph), geb. Lage, ged. Neuenhaus 22 jul. 1803, landbouwer, + Breklenkamp 9 dec. 1878, zn. van Hermannus Rerinck en Aleida Dusing, wed. van Berendina Nijhof
 4. Joanna Koehorst (Janna), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 5 jun. 1802, landbouwster, + Noord-Deurningen 22 okt. 1831
 5. Henrica Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 27 mei 1804, + Denekamp 19 okt. 1879
 6. Joannes Koehorst (Jannes), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 2 jan. 1806, landbouwer, + Lattrop 23 feb. 1884, tr. Denekamp 11 nov. 1847 Johanna Haamberg, geb. Denekamp 9 jan. 1819, + Lattrop 27 jan. 1875, dr. van Hermannus Haamberg en Aleida Roolink
 7. Gesina Koehorst, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 10 okt. 1809, + Tilligte 3 jun. 1870, tr. Brandlecht 14 mei 1827 Gerardus Henricus Damhuis (Gerrit Hendrik), geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 9 okt. 1794, landbouwer, + Tilligte 15 okt. 1845, zn. van Lambertus Damhuis en Christina Wieferink
 8. Jan Hermen Koehorst, geb. Noord-Deurningen 27 okt. 1813, + Noord-Deurningen 12 mrt. 1814

Vf. Johann Adolph Koehorst, ged. Nordhorn 16 mei 1787, wever, + na 1815, tr. Nordhorn 19 mei 1805 Euphemia Adelheid Lemminck, , ged. Nordhorn 20 dec. 1785, + Nordhorn 19 dec. 1814, dr. van Theodor Lemminck en Euphenia Adelheid Poling

Uit dit huwelijk:

 1. Thedor Dirk Koehorst (Derk), ged. Nordhorn 16 feb. 1806, begr. Nordhorn 29 dec. 1807
 2. Gerhardus Joannes Koehorst, ged. Nordhorn 13 mrt. 1807, begr. Nordhorn 26 apr. 1807
 3. Theodorus Henricus Koehorst, ged. Nordhorn 9 okt. 1808, dagloner, + Nordhorn 21 feb. 1853, tr. Nordhorn 19 nov. 1839 Susanna Adelheid Racker, ged. Witmarschen 11 nov. 1813, + ?, dr. van Joan Weneert Raker en Maria Adelheid Fahrenhorst
 4. Gerrit Jan Koehorst, geb. Nordhorn 19 mrt. 1810, kleermaker, + Nordhorn 25 mei 1838, tr. Nordhorn 15 sep. 1834 Maria Adelheid Raeker, ged. Witmarschen 24 feb. 1803, + Nordhorn 22 jun. 1842, dr. van Gerard Raker en Catharina Adelheid
 5. Johann Albert Koehorst (Jan Albert), ged. Nordhorn 21 mrt. 1813, + Nordhorn 17 apr. 1815