Heemkunde Lattrop Breklenkamp

Klaas op oude Räkershuis in Tilligte

Parenteel van Bernardus Klaas

Bernardus Klaas is een zoon van Joannes Claeshuijs en Zuzanna Busscher. Hij is geboren op het olde Claeshuijs of Klaas huisjen (verdwenen), waarschijnlijk gelegen op of bij het erf Claeshuijs. Bernardus vertrekt naar het oude Räkershuijs, zie kadasterkaart. Zijn achterkleinzonen Bernardus en Albertus vertrekken naar Ootmarsum.
Nadat de familie het oude Räkershuis heeft verlaten wordt dit nog een korte tijd bewoond door de familie Middelhuis-Kuipers waarna deze vertrekken naar Oud Ootmarsum.Kadasterkaart 1832 Oude Rekershuijs Tilligte

I. Bernardus Klaas, geb. Tilligte (olde Claeshuijs of Klaas huijsjen), ged. Ootmarssum (RC) 17 febr. 1751, Landbouwer op Räkershuijs 1783-1818, † Tilligte 18 8 maart 1824, zn. van Joannes Claeshuijs en Zuzanna Busscher, tr. Ootmarssum (RC) 21 april 1783 Zuzanna Rekers, geb. Lattrop (Koelhuis), ged. Ootmarssum (RC) 6 mei 1756, Landbouwster op Räkershuijs 1783-1818, † Tilligte 18 5 jan. 1819.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Klaas(huijs), geb. Tilligte (oude Räkershuijs), ged. Ootmarssum (RC) 28 maart 1784.
2. Joannes of Jannes, volgt IIa.
3. Joannes, volgt IIb.

Notitie bij Bernardus: Woonde oude Räkershuijs.
Notitie bij de geboorte van Bernardus: [februari 1751] 17 baptizatus est Bernardus olde Claeshuijs in Tilgte, cujus parentes Joannes et Susanna, suscepit (getuige) Aleijdis Busschers.
Notitie bij het overlijden van Bernardus: Aangifte: Egbert Scholte oud 52 jaren en landbouwer en Lucas Borggreve oud 28 jaren knegt, beide wonende te Tilligte, dezer Gemeente en buren van den overledenen.
Lucas Borggreve is landbouwersknecht op het erf Borggreve. Het is niet bekend op welk erf Egbert Scholte woont.
Notitie bij het huwelijk van Zuzanna en Bernardus: Huwelijksgetuigen: Gerardus Haamberg en Hermina Rekers.
Notitie bij Zuzanna: Woonde oude Räkershuijs.
Notitie bij het overlijden van Zuzanna: Ouders niet vermeld.
Aangifte: Hendrik Wilmsen oud 61 jaar en Egbert Scholte oud 48 jaar landbouwers wonende te Tilligte en búren der overledene.
Hendrik Wilmsen is noaber wonende op het erf Willems of Schöppert. Van Egbert Scholte is niet bekend op welk erf hij woont.
Notitie bij de geboorte van Joanna: Maartii [1784] 28 babtizata est Joanna, filia Bernardi et Susannae Klaashuijs in oude Räkershuijs in Tilligte, susc. (getuige) Christina Räkers.

IIa. Joannes of Jannes Klaas(huis), geb. Tilligte (oude Räkershuijs), ged. Ootmarssum (RC) 17 maart 1794, Landbouwer op oude Räkershuis 1818-1845, † Tilligte 31 (oude Räkershuijs) 21 mei 1845, tr. Ootmarsum 23 mei 1818 Hendrica Silderjans, geb. Noorddeuringen, ged. omstr. 1786, Dienstmeid -1818, Landbouwster op oude Räkershuis 1818-1846, † Tilligte 31 (oude Räkershuis) 4 dec. 1853, dr. van Herm Hendrik NN (noemt zich Silderjans) en Martha Silderjans.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus, volgt III.
2. Maria Klaas, geb. Tilligte (oude Räkershuijs)) 28 dec. 1822, † Oud Ootmarsum 1 19 april 1888, tr. Denekamp 23 juni 1853 Gerardus Bruggink.
3. Zuzanna Klaas, geb. Tilligte (oude Räkershuijs)) 28 juni 1826, † Oud Ootmarsum 30 7 febr. 1899, tr. Denekamp 3 mei 1860 Johannes Franciscus Besling, geb. Ootmarsum omstr. 1823, Wever, gesch. echtg. van Wilhelmina Alink.

Notitie bij Joannes of Jannes: Wonende te Tilligte.
Notitie bij het overlijden van Joannes of Jannes: Aangifte: Hermen Hulsbeeke oud 53 jaren en Joannes Willemsen         oud 42 jaren landlieden en onverwante geburen van den overledenen.
Notitie bij Hendrica: Ook Henrica Silderhuis.

Notitie bij het overlijden van Hendrica: Aangifte: Gerardus Joogman oud 53 jaren en Albertus Johannes Steggers oud 48 jaren landlieden (en naburen van de overledene).
Notitie bij de geboorte van Maria: Aangifte: Jannes Klaas (de vader) oud 28 jaren landbouwer wonende te Tilligte en de getuigen Jan Hendrik Roepe oud 33 jaren landbouwer en Jan Rekers oud 24 jaren wever.
Notitie bij Gerardus: Huwelijk 1853: vader bruidegom ook Gerrit Bruggink; moeder bruidegom ook Johanna Voskamp.
Notitie bij de geboorte van Zuzanna: Aangifte: Jannes Klaas (de vader) oud 30 jaren landbouwer en de getuigen Gerrit Morshuis oud 35 jaren landbouwer en Jan Rekers oud 28 jaren landbouwer.
Notitie bij het overlijden van Zuzanna: Aangifte: Gerardus Johannes Kortink oud 39 jaren en Hendrikus Kortink oud 42 jaren beiden landbouwer.
Notitie bij het huwelijk van Johannes Franciscus en Zuzanna: Weduwnaar van Wilhelmina Alink.
Bruidegom ook Johannes Besling.

III. Gerardus Klaas, geb. Tilligte (oude Räkershuijs)) 29 okt. 1819, Akkerbouwer op Räkershuis 1845-1879, † Tilligte 34 (oude Räkershuijs) 30 jan. 1879, tr. 1e Denekamp 16 april 1846 Maria Elisabeth Koopman., geb. Tubbergen 14 okt. 1825, Landbouwster op oude Räkershuis 1846-1871, † Tilligte 34 (oude Räkershuijs) 12 maart 1871, dr. van Jan en Euphemia Gesina Hekkers; tr. 2e Denekamp 28 sept. 1871 Gesina Maseland, geb. Breklenkamp 22 okt. 1836, Landbouwster op oude Räkershuis 1871-1905, † Tilligte 41 (oude Räkershuis) 10 juni 1912, dr. van Jan Hendrik Mazeland en Zwenne Wassink.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes, volgt IVa.
2. Gezina, volgt IVb.
3. Bernardus, volgt IVc.
4. Albertus, volgt IVd.
5. Geertruida Klaas, geb. Tilligte 34 (oude Räkershuijs) 14 juni 1859, † Ootmarsum 10 jan. 1947, tr. Ootmarsum 23 febr. 1887 Bernardus Johannes Lohuis, geb. Ootmarsum omstr. 1854, Arbeider.
6. Hendrikus Klaas, geb. Tilligte 34 (oude Räkershuijs) 30 okt. 1862, Landbouwer op oude Räkershuis 1879-1913, † Tilligte 41 (oude Räkershuis) 15 juni 1913, begr. Tilligte (RK Kerkhof) 18 juni 1913.
7. Maria Klaas, geb. Tilligte 34 (oude Räkershuijs) 29 maart 1866, † ald. 6 nov. 1870.
Uit het tweede huwelijk:
8. Maria Klaas, geb. Tilligte 34 (oude Räkershuijs) 27 sept. 1872, † Vasse 13 jan. 1954, tr. Denekamp 25 april 1895 Johannes Bernardus Nijmeijer, geb. Denekamp 2 juni 1864, Landbouwer, † Vasse 20 maart 1941, zn. van Antonie en Hendrika Pahlplatz.
9. Susanna, volgt IVe.
10. Gerardus Klaas, geb. Tilligte 34 (oude Räkershuijs) 25 sept. 1878, Landbouwer op oude Räkershuis 1896-1902, † Tilligte 41 (oude Räkershuis) 28 juli 1902.

Notitie bij de geboorte van Gerardus: Aangifte: Jannes Klaas (de vader0 oud 25 jaren landbouwer wonende te Tilligte en de getuigen Gerardus Geerdink oud 30 jaar landbouwer wonende te Breklenkamp en Jan Rekers oud 22 jaren landbouwer wonende te Tilligte.
Notitie bij het overlijden van Gerardus: Aangifte: Hendrikus Willemsen oud 43 jaren en Albertus Borggreve oud 32 jaren landbouwers en naburen van de overledene.
Notitie bij het huwelijk van Maria Elisabeth en Gerardus: Moeder bruid ook Gesina Hekkers.
Notitie bij het overlijden van Maria Elisabeth: Aangifte: Jannes Voskamp oud 51 jaren en Gerrit Jan Borggreve oud 29 jaren landbouwers en naburen van de overledene.
Notitie bij de geboorte van Gesina: Getuige: J Wassink oud 40 jaren en Jannes Ribberink oud 30 jaren.
Notitie bij het overlijden van Gesina: Aangifte: Johannes Tijink oud 56 jaren landbouwer (en nabuur van de overledene) en Franciscus Johannes Meijerink oud 48 jaren winkelier te Denekamp.
Notitie bij Bernardus Johannes: Weduwnaar van Fredrika Geertruida Lucas.
Notitie bij Hendrikus: Boerderij afgebroken na 1913?.

IVa. Johannes Klaas, geb. Tilligte 34 (oude Räkershuijs) 21 maart 1847, † Harbrinkhoek? (Tubbergen) 14 nov. 1904, tr. Tubbergen 27 okt. 1877 Aleida Brughuis, geb. Tubbergen omstr. 1842, † Harbrinkhoek (Tubbergen) 23 juni 1924, dr. van Johannes en Gerdina Kroese en gesch. echtg. van Albertus Geelink.
Uit dit huwelijk:
Albertus Gerardus Klaas, geb. Tubbergen omstr. 1879, Fabrieksarbeider, † Tubbergen (ovl in Almelo) 6 mei 1958, tr. Tubbergen 21 okt. 1905 Johanna Telgenhof oude Koehorst, geb. Weerselo omstr. 1879, Fabriekarbeidster, dr. van Gerardus en Engel Oude Egberink.

     Notitie bij Johannes: Bijnaam SpurrieNaads. Op 18-04-1871 naar Tubbergen. Op 29-04-1875 terug uit Tubbergen.
     Notitie bij Aleida: Weduwe van Albertus Geelink.

IVb. Gezina Klaas, geb. Tilligte 34 (oude Räkershuijs) 9 okt. 1849, † Ootmarsum 29 sept. 1882, tr. Ootmarsum 7 sept. 1876 Johannes Bernardus Blokhuis, geb. Amsterdam omstr. 1836, Arbeider/mattenmaker, † Ootmarsum 7 dec. 1897, zn. van Ferdinand en Johanna Maria Hermana Brandligt.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Blokhuis, geb. Ootmarsum 18 sept. 1876, Fabrieksarbeider, † Ootmarsum 20 aug. 1904.
2. Maria Blokhuis, geb. Ootmarsum 20 okt. 1879, † ald. 28 maart 1897.

     Notitie bij Gezina: Op 12-09-1871 naar Ootmarsum

IVc. Bernardus Klaas, geb. Tilligte 34 (oude Räkershuijs) 5 nov. 1852, † Fleringen 10 aug. 1933, tr. Denekamp 20 febr. 1886 Maria Veldscholten, geb. Tilligte 26 (Broekreker?) 9 nov. 1863, † Reutum 22 febr. 1946, dr. van Johannes en Maria Aleida Wilmes. Foto rechts.Bernardus Klaas (1852-1933) en Maria Veldscholten (1863-1946)
Uit dit huwelijk:
1. Gradus Johannes, volgt V.
2. Maria Aleida Klaas, geb. Nutter omstr. 1888, † ald. 28 okt. 1889.
3. Hendrikus Klaas, geb. Nutter omstr. 1890, Landbouwer, † Fleringen 10 sept. 1953.
4. NN Klaas, levenloze dochter, geb. Nutter 8 jan. 1893.
5. Joannes Klaas, geb. Fleringen omstr. 1894, † ald. 9 jan. 1895.
6. Bernardus Klaas, geb. Fleringen omstr. 1898, Landbouwer, tr. Tubbergen 19 juni 1931 Johanna Susanna Hesselink, geb. Tubbergen omstr. 1909.
7. Hein Klaas, geb. Fleringen okt. 1898, † ald. 7 juni 1899.
8. Gesina Aleida Klaas, geb. Fleringen omstr. 1901, † Weerselo (Ovl in Oldenzaal) 23 juni 1942, tr. Gerardus Johannes Stoolhuis.
9. NN Klaas, levenloze zoon, geb. Fleringen 23 jan. 1905.

     Notitie bij Bernardus: Op 21-05-1878 naar Lemselo als dienstknecht. Ca.      1893 vertrekt het gezin naar Fleringen.
     Notitie bij het overlijden van Hein: 8 Maanden oud.
     Notitie bij het overlijden van Gesina Aleida: Wonende te Weerselo

Gradus Johannes Klaas (1886-1941) en Aleida Hendrika Kroezen (1898-19..)V. Gradus Johannes Klaas, geb. Nutter 26 dec. 1886, Landbouwer, † Lemselo 15 jan. 1941, tr. Tubbergen 27 mei 1920 Aleida Hendrika Kroezen, geb. Geesteren (Tubbergen) omstr. 1898, † Lemselo,  dr. van Johannes Hendrikus en Wilhelmina Hendrika van der Wal. Foto links.
Uit dit huwelijk:
7. Bernardus Hendrikus Gerardus Klaas, geb. Lemselo 18 april 1921, † Lemselo ovl in Oldenzaal 3 mei 1921.
8. Anna Wilhelmina Theresia Klaas, geb. Lemselo juli 1927, † ald. 18 febr. 1928.
9. Anna Wilhelmina Theresia Klaas, geb. Lemselo omstr. 1929, † Lemselo ovl in Oldenzaal 8 mei 1958, tr. Hermanus Hendrikus Jozeph Brand.
10. NN Klaas, levenloze zoon, geb. Lemselo 23 jan. 1931.
11. Bernardus J M, volgt VI.

     Notitie bij het overlijden van Bernardus Hendrikus Gerardus: 15 dagen oud
     
Notitie bij het overlijden van Anna Wilhelmina Theresia: 7 maanden oud

VI. Bernardus J M Klaas, geb. Lemselo 16 mei 1937, tr. Betsy Wilbers, geb. Oud Ootmarsum (Olie Hor) 21 sept. 1940. [Ootmarsum]

IVd. Albertus Klaas, geb. Tilligte 34 (oude Räkershuijs) 20 maart 1856, Bierhuishouder, † Ootmarsum (Oostwal) 1 sept. 1906, tr. 1e Ootmarsum 3 sept. 1885 Gerharda Maria Wolters, geb. omstr. 1858, Societeithoudster, † Ootmarsum (Oostwal) 30 maart 1897, dr. van Gerhardus Lambertus en Geziena Wolkotte; tr. 2e Ootmarsum 18 juni 1897 Gezina Huisken, geb. Lattrop 44 (Olde Bossink) 16 maart 1869, ged. Lattrop (RK) 15 maart 1869, Dienstbode, † Ootmarsum (Oostwal) 1 april 1967, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 5 april 1967, dr. van Gerardus Joannes (Gerrit Jan) en Johanna Horsthuis. Foto rechts.
Uit het eerste huwelijk:Familie Klaas-Huisken Ootmarsum
1. Gezina Maria Klaas, geb. Ootmarsum (Oostwal) 15 juli 1886, † ald. 20 juli 1886.
2. Gerhardus Johannes Klaas, geb. Ootmarsum (Oostwal) omstr. 1888, tr. Tilburg 19 jan. 1916 Johanna Maria Klijn, geb. Tilburg? omstr. 1870.
3. NN Klaas, levenloos kind, geb. Ootmarsum (Oostwal) 7 maart 1889.
4. Johanna Elisabeth Klaas, geb. Ootmarsum (Oostwal) omstr. 1892, † ald. 13 jan. 1895.
5. NN Klaas, levenloos kind, geb. Ootmarsum (Oostwal) 14 okt. 1892.
6. Maria Gezina Klaas, geb. Ootmarsum (Oostwal) omstr. 1893, tr. Tilburg 21 maart 1917 Jan Wieggers, geb. Wijk bij Duurstede omstr. 1893.
7. Hubertus Bernardus Klaas, geb. Ootmarsum (Oostwal) 21 okt. 1893, † ald. 22 okt. 1893.
Uit het tweede huwelijk:
8. Gerharda Maria Klaas, geb. Ootmarsum (Oostwal) 23 juli 1898, † 7 aug. 1985, tr. B J Morshuis, geb. Ootmarsum.
9. Anna Gezina Klaas, geb. Ootmarsum (Oostwal) 4 sept. 1899, † Ootmarsum (Commanderiestraat 5) ovl Verpleeghuis Oldenhove in Losser 6 april 1990, begr. Ootmarsum (RK Kerkhof) 10 april 1990.
10. Albertus Hendrikus Klaas, geb. Ootmarsum (Oostwal) 5 april 1902, tr. Aleida Peters, geb. 1904, † 1979.
11. Johan Christiaan Klaas, geb. Ootmarsum (Oostwal) 25 dec. 1903, † Ootmarsum 4 nov. 1978, tr. M H I Oonk.

     Notitie bij Albertus: Op 18-04-1874 naar Tubbergen.
     Notitie bij de geboorte van Gezina: Doopgetuigen: Hermanus Joannes Horsthuis en Euphemia Oortman.
     Notitie bij het overlijden van Gezina Maria: 5 Dagen oud.
     Notitie bij het overlijden van Johanna Elisabeth: 3 Jaar oud.
     Notitie bij het overlijden van Hubertus Bernardus: 1 Dag oud.

IVe. Susanna Klaas, geb. Tilligte 34 (oude Räkershuijs) 26 febr. 1875, † Denekamp 28 jan. 1931, tr. Denekamp 7 sept. 1899 Antonius Rekers, geb. Tilligte (’t Groot) 24 dec. 1867, Landbouwer, † Tilligte 17 ovl in Oldenzaal 19 mei 1942, zn. van Lambertus Rekers en Aleida Groothuis.
Uit haar relatie met N.N.:
Gezina Maria Rekers (geb Klaas), geb. Tilligte 18 sept. 1897, † Tubbergen (ovl in Almelo) 18 mei 1970, tr. Tubbergen 19 juli 1923 Marinus Johannes Rekers, geb. Rijssen 1884, Landbouwer, † Tubbergen?.

     Notitie bij Susanna: Op 30-01-1914 vertrokken naar Weerselo. 
     Naar Tilligte 73 later T17.
     Notitie bij Antonius: Gewoond Tilligte 73, daarna Tilligte 17.
     Notitie bij Gezina Maria: Op 23 augustus 1911 wettelijk erkend door Antonius Rekers en Susanna Klaas. Zie renvooi geboorte                          akte. Op 13 juni 1916 terug uit Weerselo, daarna werkzaam als dienstbode.
     Notitie bij de geboorte van Gezina Maria: Aangifte: Hendrikus Klaas oud 35 jaar landbouwer wonende te Denekamp, broer van                        Susanna.
     

IIb. Joannes Claas, geb. Tilligte (oude Räkershuijs), ged. Ootmarssum (RC) 14 maart 1797, Landbouwer, † Groot Agelo 63 5 sept. 1851, tr. Denekamp 6 april 1831 Gesina Oude Schutte, geb. Denekamp, ged. omstr. 1803, Dienstmeid -1831, † Groot Agelo 48 7 jan. 1869, dr. van Gerrit en Hendrina Oude Eekman.
Uit dit huwelijk:
1. Susanna Claas, geb. Groot Agelo 7 febr. 1832, † Groot Agelo 57 5 juli 1908, tr. Denekamp 12 sept. 1855 Hendrikus in den Toeslag, geb. Lattrop (in den Toeslag) omstr. 1813, Landbouwer, † Groot Agelo 78 (’n Toslag) 6 okt. 1878, zn. van Jan en Johanna Bodde.
2. Gesina Klaas, geb. Groot Agelo omstr. 1835, † Noord Deurningen 8 11 dec. 1896, tr. Denekamp 2 okt. 1873 Hendrikus Bekker, geb. Denekamp? omstr. 1843, † Noord Deurningen 8,  zn. van Joannes Franciscus Henricus en Joanna Westerhof.
3. Maria Klaas, geb. Groot Agelo omstr. 1841, † Denekamp 18 aug. 1928, tr. Denekamp 19 juni 1863 Gerardus Tijman, geb. Noord Deurningen? omstr. 1822, Landbouwer, † Denekamp, zn. van Joannes en Janna Wiefferink.

Notitie bij de geboorte van Joannes: Martii [1797] 14 baptizatus est Joannes, filius Bernardi Claas et Zuzannae Reekers, susc. (getuige) Henricus Reekers et Aleijdis Borgreeve.
Notitie bij het overlijden van Joannes: Aangifte: Gerrit Jan Winkelink oud 31 jaren en Jan Hendrik Sleiderink oud 24 jaren landlieden.
Notitie bij het overlijden van Gesina: Aangifte: Gerrit Jan Winkelink oud 48 jaren en Harm Jan Steenhof oud 42 jaren landlieden.
Notitie bij het overlijden van Susanna: Aangifte: Bernardus Nijmeijer oud 44 jaren landbouwer en Gradus Lansink oud 27 jaren landbouwer.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Susanna: Vader bruid ook Jan Klaas; moeder bruid ook Gezina oude Schutte.
Notitie bij het overlijden van Hendrikus: Aangifte: Jan Hendrik Sleiderink oud 46 jaren landbouwer en Johannes Groeneveld oud 54 jaren wieldraaier wonende beiden in Denekamp (wijk Klein Agelo) en naburen van de overledene.
Notitie bij het overlijden van Gesina: Aangifte: Johannes Veldhuis oud 45 jaren en Hendrikus Tijhuis oud 40 jaren beiden landbouwer.
Notitie bij het overlijden van Maria: Aangifte: Jan Lutters oud 74 jaren smid en Franciscus Hermanus Blokhuis oud 39 jaren timmerman.

Beschikt u over aanvullingen of ontdekt u een fout, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven.